Forsvarets budget, PTSD og politisk mod.

Af Leif Donbæk 179

Et enigt Folketing har altså, valgt at lade nye soldater betale for de soldater, der er blevet skadede af skiftende parlamentariske forsamlingers udenrigspolitik. Man sender danske soldater af sted med dårligere udstyr og dårligere træning, fordi Forsvaret er tynget af en gældsbyrde. Ikke en gældsbyrde, de selv er skyld i, men en gældsbyrde, som Folketingets udenrigspolitik bærer ansvaret for.

I disse dage skrives der meget om forsvarets budgetter, nærmere bestemt om at Regeringen, mod alle tidligere meldinger, nu åbenbart forbereder sig på endnu en nedskæringsrunde. Der kommer et længere indlæg bl.a. fra min hånd her en af dagene om dette, men indtil da er der en, i offentligheden, mere ukendt detalje i Forsvarets budget, som jeg vil adressere særskilt.

Den detalje er finansieringen af den såkaldte særlov for veteraner. Da den blev vedtaget var intentionen at skabe en mulighed for, at krigsveteraner fra især 90’ernes FN missioner skulle have en lempet adgang til at få erstatning. Problemet var den manglende dokumentation. Dengang gik man ikke meget til læge eller psykolog efter en mission, så de fleste af sagerne havde nærmest ingen lægelige akter, der kunne dokumentere, hvorfra PTSD’en stammede, og derfor kunne sagerne ikke anerkendes efter den tidligere lovgivning.

Særloven har virket. Langt de fleste veteransager bliver i dag anerkendt, noget jeg har skrevet en del længere om her, mens der i parentes bemærket stadigvæk er massive problemer med anerkendelsen af normale psykiske erhvervssygdomme.

Men så langt, så godt. Særloven har altså virket nogenlunde, men hvad få har bemærket sig er, hvordan man finansierede særloven, og som altid med jura så er djævlen i detaljen. Nærmere bestemt i lovens § 6 sidste punktum, hvor der står:

Arbejdsskadestyrelsen afholder udgifter til oplysning af sagerne og til erstatning og godtgørelse mod senere refusion fra den ansættende statsmyndighed.

Hvad det nærmere bestemt betyder, skal man i lovens forarbejder for at belyse. Nærmere bestemt bemærkningerne til nr. 6 og 7, hvor det fremgår at:

Efter arbejdsskadesikringsloven finansieres udgifter til erhvervssygdomme af arbejdsgiverne ved betaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Dette gælder udgifter til erstatning m.v. og til administration m.v. Sent diagnosticeret PTSD er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven og kan derfor ikke finansieres af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring uden særskilt hjemmel.

De væsentligste udgifter efter lovforslaget til erstatning m.v. påhviler Forsvarsministeriet.

Det er absolut ikke normalt, at det er arbejdsgiver, som betaler. Som det fremgår af første punktum, så er det normalt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der betaler regningen for erstatning til erhvervssygdomme – det gør man ved at opkræve et bidrag fra alle arbejdsgivere i landet, baseret på branchekoder. Således er der ingen arbejdsgiver, der risikerer konkurs, fordi en del medarbejdere eksempelvis udvikler eksem, fordi de som led i deres arbejde vasker hænder ofte.

Men sådan skulle det ikke være med særloven. Man kan kun gisne omkring motiverne for at gøre det på den måde. Et bud var at partierne bag ved særloven gerne ville være handlekraftige i offentligheden, men ikke ønskede at bruge tiden og kræfterne på at finde finansieringen. Alle ved jo, at det er så kedeligt, det der med rent faktisk at finde pengene på budgettet, inden man anvender dem. Det er i øvrigt alle Folketingets partier, der stemte for loven.

Resultatet ser vi dag. Forsvaret som arbejdsgiver er tynget af en massiv byrde i form af erstatningerne til soldater med psykiske erhvervssygdomme. Men uden finansieringen på plads, ja så kan Forsvaret, presset som de er på økonomien, nærmest kun tage pengene fra udstyr og træning til nye soldater. Nye soldater der, ofte henset til den danske udenrigspolitik, står overfor en udsendelse.

Et enigt Folketing har altså, i mangel på politisk mod, valgt at lade nye soldater betale for de soldater, der er blevet skadede af skiftende parlamentariske forsamlingers udenrigspolitik. Man sender danske soldater af sted med dårligere udstyr og dårligere træning, end hvad man kunne, fordi Forsvaret er tynget af en gældsbyrde. Ikke en gældsbyrde, de selv er skyld i, men en gældsbyrde, som Folketingets udenrigspolitik bærer ansvaret for.

Det er en skændsel. Der er mange ting ved særloven for veteraner, man kan kritisere, men politisk er få så angribelige som den manglende finansiering.

Ps. Til deres forsvar skal det siges, at Enhedslisten stillede forslag om at ændre finansieringen af loven, men da forslaget faldt i Beskæftigelsesudvalget, så stemte de dog alligevel for det samlede lovforslag.

179 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth Sørensen

  -

  Må ærlig indrømme at jeg mener at det meste af PSTD mv. krig snakken, den drejer sig om borgerlige sønners adgang til statskassen! De lader til at have meningen at et par år i militæret med at bombe civile muslimske kvinder og børn i dag, er nok til at gøre dem til helte?…Alle der har deltaget i i VKO´s mange krige burde skamme sig…

  Den sidste forsvarlige indsats af DK var under Nyrup i eks-jugoslavien med FN mandat.Jeg mener at alle der har deltaget i VKO krigene, burde have været militærnægtere, og jeg mener at de burde skamme sig over at have deltaget i alle de ulovlige krige DK har været med til at starte.

 2. Af Niels Lemche

  -

  Hvad bilder Sørensen sig ind? Dette er lidt for alvorligt til hans fnidder fnadder.

  Men udmeldingen fra folketinget kan kun forstås på én måde: Nemlig at Marie Krarup (se Lilleørs nye blok) har ret: Rusland er ingen trussel. Trump har været præsident i en uge, og vi er her alle endnu, så vi kan bare køre videre som sædvanlig. Og så blev der penge til skattelettelser igen til alle os, der har nok eller mere end nok!

 3. Af J. Hans en

  -

  Danmark har intet forsvar.
  Vi har et militært foretagende som deltager i overfald på lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  De skal ikke have en krone mere til deres forbrydelser.

  Kommer soldater hjem med PTSD?
  Det er da deres eget problem.
  Ingen har tvunget dem til at agere som mordere, besættelsesstyrker og lejesoldater i andre lande.

  Undertegnede ved naturligvis godt at dette ikke omfatter officerer og ansatte i et specialkorps.
  Siger disse nej.
  Så er ens karriere i “forsvaret” ødelagt.
  Min bror sagde nej.
  Efter to udsendelser.
  Så gad han ikke rende formålstløst rundt i Afghanistan mere.

 4. Af Anders Bang

  -

  @sørensen – burde de skamme sig nej – soldaterne er politikernes forlængede arm – politikere som vi begge har været med til at vælge ind. Så stem anderledes.

 5. Af Ben ny Bolander

  -

  Venstrefløjens infantile historieløse brøleaber har allerede bemægtiget sig bloggen her.

  En påstår, at Tyskland ikke har deltaget i nærlig samme krige som Danmark i Mellemøsyen og Asien.

  En anden mener, at Danmark ikke har deltaget i FN sanktionerede væbnede konflikter siden Balkan.

  Begge dele er perfekte eksempler på den postfaktuelle tidsalder vi befinder os i.

  Nu bliver de to mytomaner sure, og personlige angreb vil hagle ned over den formastelige, som bringer sandheden i spil.

 6. Af Anton Hansen

  -

  Leif Donbæks oplæg er et godt og sagligt oplæg. Og for Gud véd hvilken gang afsløres det at lovsjusk og kortsynet tænkning er ministres og folketingsmedlemmers spidskompetence. Og vi kan se at Borgens indvånere… med få hæderlige undtagelser… dårligt nok gider forsvare fædrelandet. To procent på forsvaret vil V, hjorth og lars ulykke ihvertfald ikke bruge. (Så hellere bruge tæt på 250 MILLIARDER KRONER om året på indvandring og hvad deraf følger)……….. Sagen minder iøvrigt om da partierne besluttede at da et antal kampvogne skulle anskaffes, skulle de alle være brugte og slidte. Bagefter blev det så nødvendigt at bruge så mange penge på reparationer og modernisering, at det havde været billigere at købe nyt materiel.

  Jeg véd ikke om det er pga. gruppepres eller den generelle og systematiske fordummelse af befolkningen, men den typiske politiker fremstår efterhånden som et fjog, en tumpe og en nar. Det sidste nye er at vores konfirmandagtige skatteminister vil blæse på grundlovens bestemmelse om hjemmets ukrænkelighed. Han vil give skattevæsnet større ret end politiet til at trænge ind i hjemmene. Det er jo fuldstændig gak-gak.

  Borgen har det fulde ansvar for den skamridning der er foregået af vores fodsoldater, og for de uretfærdigheder de gennem flere år blev udsat for. Og nu vil hjorten også have dem sendt dybt ned i Afrika, ned til tropesygdomme, terror, krigshandlinger, giftige slanger og diverse invaliderende hændelser. Hvornår fatter regeringen at danske soldaters og officerers opgave er at forsvare Danmark. At sende dem ned til fjerne lande i Afrika er MISBRUG.

 7. Af Anton Hansen

  -

  Leif Donbæks oplæg er et godt og sagligt oplæg. Og for Gud véd hvilken gang afsløres det at lovsjusk og kortsynet tænkning er ministres og folketingsmedlemmers spidskompetence. Og vi kan se at Borgens indvånere… med få hæderlige undtagelser… dårligt nok gider forsvare fædrelandet. To procent på forsvaret vil V, hjorth og lars ulykke ihvertfald ikke bruge. (Så hellere bruge tæt på 250 MILLIARDER KRONER om året på indvandring og hvad deraf følger)……….. Sagen minder iøvrigt om da partierne besluttede at et antal kampvogne skulle anskaffes, skulle de alle være brugte og slidte. Bagefter blev det så nødvendigt at bruge så mange penge på reparationer og modernisering, at det havde været billigere at købe nyt materiel.

  Jeg véd ikke om det er pga. gruppepres eller den generelle og systematiske fordummelse af befolkningen, men den typiske politiker fremstår efterhånden som et fjog, en tumpe og en nar. Det sidste nye er at vores konfirmandagtige skatteminister vil blæse på grundlovens bestemmelse om hjemmets ukrænkelighed. Han vil give skattevæsnet større ret end politiet til at trænge ind i hjemmene. Det er jo fuldstændig gak-gak. Men vel typisk V-politik.

  Borgen har det fulde ansvar for den skamridning der er foregået af vores fodsoldater, og for de uretfærdigheder de gennem flere år blev udsat for. Og nu vil hjorten også have dem sendt dybt ned i Afrika, ned til tropesygdomme, terror, krigshandlinger, giftige slanger og diverse invaliderende hændelser. Hvornår fatter regeringen at danske soldaters og officerers opgave er at forsvare Danmark. At sende dem ned til fjerne lande i Afrika er MISBRUG.

 8. Af Be nny Bo lander

  -

  Lisbeth (Søren) Sørensen ved tydeligvis ikke, at langt de fleste tidligere soldater med diagnosen PTSD netop erhvervede sig skaderne på Balkan.

  Velkommen til Jens Hassans og sørensens postfaktuelle univers.

  Alle har ret til deres egen mening men ikke til egne fakta….

  sørensen: “Man kan fa godt være en lille smule voldelig”

 9. Af lisbeth Sørensen

  -

  “AF NIELS LEMCHE – 29. JANUAR 2017 9:54
  Hvad bilder Sørensen sig ind? Dette er lidt for alvorligt til hans fnidder fnadder.”

  Og dette kommer naturligvis fra en af borgerskabets uduelige sønner her..Frimurer af 14 grad, kvaksalver på kbh uni i religionsævl , medlem af “dads army” af 9 grad i en generation og ikke at forglemme Israelsk påvirkningsagent med en master i “hasbara manualen”..En klam hånd i statskassen hele livet med andre ord, uden noget brugbart at vise for det.

  “Trump har været præsident i en uge, og vi er her alle endnu,”

  Historieeksperten i kvaksalveri, mener nu at historien kun ses over den sidste uge..Ja ja, mon ikke alle de religiøse studerende i religion er blevet lidt for ensidigt undervist på kbh uni i 4o år under det forhold? På den anden side, alle de religiøse samfund opstår uge for uge, og er vel ikke forskellig fra hans egen frimurerloge? Men nej, det er ikke et bevis for noget endnu.

  Jens Hansen…Ikke meget tvivl om at de mestendels borgerlige officere i militæret, absolut ingen skrupler har ved at beordre deres menige til at begå deres forbrydelser. Alle der har modtaget medaljer fra AFghanistan, Iraq, Syrien burde strippes for alt dingeldangel..Ingen har fortjent andet end et los i røven fra disses Danske indsatser..

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er yderst sympatisk, at du bekymrer dig for soldaternes ve og vel, men virkeligheden er nu altså lidt mere kompliceret, end du gør den til.

  Uddrag fra “Medie: Danske soldater skjuler PTSD symptomer for at blive udsendt på ny”, KrigerenDK – 15. juni 2016 “:

  “Flere danske soldater, der vender hjem fra udsendelse med posttraumatisk stresslidelse, PTSD, skjuler deres psykiske sygdom for Forsvaret.

  Det gør de af frygt for, at forsvaret skal fyre dem ifølge Claus Stenberg, talsmand for paraplyorganisationen Veteranalliancen.
  Og det betyder, at danske soldater har været i krig i Irak og Afghanistan, selv om de har haft PTSD, siger han.

  – Jeg kender flere veteraner, der har henvendt sig til os og fortalt, at de er nødt til at holde det hemmeligt, fordi de risikerer at blive afskediget, og det er ikke en konsekvens, de kan leve med, siger Claus Stenberg.

  Soldater holder deres sygdom skjult, eller får behandling for egen regning, fordi de er bekymrede for at få en PTSD-diagnose af Forsvaret.

  En sådan diagnose betyder ifølge Veteranalliancen som regel, at de bliver erklæret “ikke udsendelsesparate”, og at de skal for en såkaldt mulighedskommission, der skal vurdere deres fremtidsudsigter.

  Det har ofte den konsekvens, at soldaterne bliver parkeret med papirarbejde i et depot eller bliver fyret fra forsvaret, siger Claus Stenberg til Radio24syv.

  En af de veteraner, som har været udsendt, selv om han har haft PTSD, begik i sidste uge selvmord.

  Radio24syv kender hans identitet, men har valgt at anonymisere ham. Han skrev selv om sine psykiske problemer i et opslag på sin Facebook-væg i begyndelsen af maj.

  – Til dem det måtte berøre! Jeg har PTSD. Så er det officielt ude! Jeg har levet med det længe og må nu indrømme over for alle i min omgangskreds, at det er sådan, det står til, skrev han.

  Den anden er Anders Thor Stabell Hansen. Han tog sit eget liv 22. maj og blev 34 år. I 2006 var han udsendt til Irak, og i 2008 vendte han tilbage til krigen. Denne gang i Afghanistan.

  Også Anders Thor Stabell Hansen skjulte sine psykiske problemer, fordi han ikke ville væk fra forsvaret, siger hans søster Mette Nørgaard Stabell Edvardsen til Radio24syv.

  – Han ville meget gerne afsted til Afghanistan, og det var han bange for, at han ikke ville blive erklæret egnet til, hvis han fortalte forsvaret, hvordan han havde det, siger Mette Nørgaard Stabell Edvardsen.”

 11. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Hvad bilder Sørensen sig ind? Dette er lidt for alvorligt til hans fnidder fnadder.”

  Og dette kommer naturligvis fra en af borgerskabets uduelige sønner her..Frimurer af 14 grad, kvaksalver på kbh uni i religionsævl , medlem af “dads army” af 9 grad i en generation og ikke at forglemme Israelsk påvirkningsagent med en master i “hasbara manualen”..En klam hånd i statskassen hele livet med andre ord, uden noget brugbart at vise for det.

  “Trump har været præsident i en uge, og vi er her alle endnu,”

  Historie Eksperten i kvaksalveri, mener nu at historien kun ses over den sidste uge..Ja ja, mon ikke alle de religiøse studerende i religion er blevet lidt for ensidigt undervist på kbh uni i 4o år under det forhold? På den anden side, alle de religiøse samfund opstår uge for uge, og er vel ikke forskellig fra hans egen frimurerloge? Men nej, det er ikke et bevis for noget endnu.

  Jens Hansen…Ikke meget tvivl om at de mestendels borgerlige officere i militæret, absolut ingen skrupler har ved at beordre deres menige til at begå deres forbrydelser. Alle der har modtaget medaljer fra AFghanistan, Irak, Syrien burde strippes for alt dingeldangel..Ingen har fortjent andet end et los i r øven fra disses Danske indsatser…..

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  En del soldater skjuler PTSD-symptomer i (for) lang tid, fordi de gerne vil udsendes igen, eller fordi de ikke vil fyres fra Forsvaret – ifølge tidsskriftet Krigeren.

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Medie: Danske soldater skjuler PTSD symptomer for at blive udsendt på ny”, Krigeren – 15. juni 2016 “:

  “Flere danske soldater, der vender hjem fra udsendelse med posttraumatisk stresslidelse, PTSD, skjuler deres psykiske sygdom for Forsvaret.

  Det gør de af frygt for, at forsvaret skal fyre dem ifølge Claus Stenberg, talsmand for paraplyorganisationen Veteranalliancen.
  Og det betyder, at danske soldater har været i krig i Irak og Afghanistan, selv om de har haft PTSD, siger han.

  – Jeg kender flere veteraner, der har henvendt sig til os og fortalt, at de er nødt til at holde det hemmeligt, fordi de risikerer at blive afskediget, og det er ikke en konsekvens, de kan leve med, siger Claus Stenberg.

  Soldater holder deres sygdom skjult, eller får behandling for egen regning, fordi de er bekymrede for at få en PTSD-diagnose af Forsvaret.

  En sådan diagnose betyder ifølge Veteranalliancen som regel, at de bliver erklæret “ikke udsendelsesparate”, og at de skal for en såkaldt mulighedskommission, der skal vurdere deres fremtidsudsigter.

  Det har ofte den konsekvens, at soldaterne bliver parkeret med papirarbejde i et depot eller bliver fyret fra forsvaret, siger Claus Stenberg til Radio24syv.

  En af de veteraner, som har været udsendt, selv om han har haft PTSD, begik i sidste uge selvmord.

  Radio24syv kender hans identitet, men har valgt at anonymisere ham. Han skrev selv om sine psykiske problemer i et opslag på sin Facebook-væg i begyndelsen af maj.

  – Til dem det måtte berøre! Jeg har PTSD. Så er det officielt ude! Jeg har levet med det længe og må nu indrømme over for alle i min omgangskreds, at det er sådan, det står til, skrev han.

  Den anden er Anders Thor Stabell Hansen. Han tog sit eget liv 22. maj og blev 34 år. I 2006 var han udsendt til Irak, og i 2008 vendte han tilbage til krigen. Denne gang i Afghanistan.

  Også Anders Thor Stabell Hansen skjulte sine psykiske problemer, fordi han ikke ville væk fra forsvaret, siger hans søster Mette Nørgaard Stabell Edvardsen til Radio24syv.

  – Han ville meget gerne afsted til Afghanistan, og det var han bange for, at han ikke ville blive erklæret egnet til, hvis han fortalte forsvaret, hvordan han havde det, siger Mette Nørgaard Stabell Edvardsen.”

 14. Af Birger Nielsen

  -

  J.Hansen har rejst rundt på bloggene med det samme vrøvl i flere år, nemlig at lille Danmark er en skrækkelig krigsliderlig og forbryderisk nation, som hærger de muslimske lande.
  Hansen, vi skal hellere lade Taleban, IS og andre muslimske organisationer udbrede deres glædesbudskab oå kloden.
  Hvilket had til sit eget land og folk. Det er synd for Hansen.

 15. Af Jesper Mailand

  -

  Du er simpelthen nødt til at sætte dig meget mere ind i tingene, før du kommer med så dum en kommentar.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Uddrag fra “Medie: Danske soldater skjuler PTSD symptomer for at blive udsendt på ny”, KrigerenDK – 15. juni 2016 “: “Soldater holder deres sygdom skjult, eller får behandling for egen regning, fordi de er bekymrede for at få en PTSD-diagnose af Forsvaret. En sådan diagnose betyder ifølge Veteranalliancen som regel, at de bliver erklæret “ikke udsendelsesparate”, og at de skal for en såkaldt mulighedskommission, der skal vurdere deres fremtidsudsigter.”
  “Anders Thor Stabell Hansen skjulte sine psykiske problemer, fordi han ikke ville væk fra forsvaret, siger hans søster Mette Nørgaard Stabell Edvardsen til Radio24syv. – Han ville meget gerne afsted til Afghanistan, og det var han bange for, at han ikke ville blive erklæret egnet til, hvis han fortalte forsvaret, hvordan han havde det, siger Mette Nørgaard Stabell Edvardsen.””

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mailand. Hvis dén kommentar var til mig, så bør den i stedet rettes til tidsskriftet Krigeren, der bragte artiklen “Medie: Danske soldater skjuler PTSD symptomer for at blive udsendt på ny” den 15. juni 2016.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Kort uddrag fra Krigerens artikel: “… Anders Thor Stabell Hansen skjulte sine psykiske problemer, fordi han ikke ville væk fra forsvaret, siger hans søster …” “… han (var) bange for, at han ikke ville blive erklæret egnet (…), hvis han fortalte forsvaret, hvordan han havde det…”

 19. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Hvad bilder Sørensen sig ind? Dette er lidt for alvorligt til hans fnidder fnadder.”

  Og dette kommer naturligvis fra en af borgerskabets uduelige sønner her..Frimurer af 14 grad, kvaksalver på kbh uni i religionsævl , medlem af “dads army” af 9 grad i en generation og ikke at forglemme Israelsk påvirkningsagent med en master i “hasbara manualen”..En klam hånd i statskassen hele livet med andre ord, uden noget brugbart at vise for det.

  “Trump har været præsident i en uge, og vi er her alle endnu,”

  Historie Eksperten i kvaksalveri, mener nu at historien kun ses over den sidste uge..Ja ja, mon ikke alle de religiøse studerende i religion er blevet lidt for ensidigt undervist på kbh uni i 4o år under det forhold? På den anden side, alle de religiøse samfund opstår uge for uge, og er vel ikke forskellig fra hans egen frimurerloge? Men nej, det er ikke et bevis for noget endnu.

  Jens Hansen…Ikke meget tvivl om at de mestendels borgerlige officere i militæret, absolut ingen skrupler har ved at beordre deres menige til at begå deres forbrydelser. Alle der har modtaget medaljer fra AFghanistan, Irak, Syrien burde strippes for alt dingeldangel

 20. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Hvad bilder Sørensen sig ind? Dette er lidt for alvorligt til hans fnidder fnadder.”

  Og dette kommer naturligvis fra en af borgerskabets uduelige sønner her..Frim urer af 14 grad, kvaksalver på kbh uni i religionsævl , medlem af “dads army” af 9 grad i en generation og ikke at forglemme I sraelsk påvirkningsagent med en master i “h asbara manualen”..En k lam hånd i statskassen hele livet med andre ord, uden noget brugbart at vise for det.

  “Trump har været præsident i en uge, og vi er her alle endnu,”

  Historie Eksperten i kva ksalveri, mener nu at historien kun ses over den sidste uge..Ja ja, mon ikke alle de religiøse studerende i religion er blevet lidt for ensidigt undervist på kbh uni i 4o år under det forhold? På den anden side, alle de religiøse samfund opstår uge for uge, og er vel ikke forskellig fra hans egen fri murerloge? Men nej, det er ikke et bevis for noget endnu.

  Jens Hans en…Ikke meget tvivl om at de mestendels borgerlige officere i militæret, absolut ingen skrupler har ved at beordre deres menige til at begå deres forbrydelser. Alle der har modtaget medaljer fra AFghanistan, Irak, Syrien burde strippes for alt dingeldangel

 21. Af Birger Nielsen

  -

  J. Hansen fører sig i årevis frem på bloggene med sine sædvanlige udgydeleser:
  “Vi har et militært foretagende som deltager i overfald på lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  De skal ikke have en krone mere til deres forbrydelser”

  Han ønsker sig måske snarere, at organisationer som Taleban, IS og andre muslimske herligheder skal have lov at hærge kloden med deres “menneskesyn.” ?

  Det må være svært for Hansen med alt den væmmelse han føler for sit land og folk.

 22. Af Beny Boland er

  -

  Derfor hans rigtige navn er Jens Hassan!

 23. Af Helge Nørager

  -

  Mit mantra vdr. vores politik med andre midler.
  Støt soldater, ret vrede mod politiske beslutningstagere.

  Ser jeg ingen grund til at ændre på, jeg anser dem som har efterladt en del af deres sjæl i det mentale helvede det er at genopleve det samme igen og igen, og konstant tænke på hvad som kunne have været gjort anderledes i de få sekunder som betød noget, som mennesker der er hårdt ramt af virkeligheden.
  Altid at være låst inderst inde i tvivl og sorg, uden at kunne tale med nogen, for få forstår.
  Jeg kender kun en brugbar metode til at komme videre find nogen som kan lytte, og fortæl igen og igen, indtil andre deler oplevelser.
  Men det virker sikkert ikke for alle, mønster med at soldat gerne vil udsendes igen til fronten, er set i alle krige. De søger trykhed sammen med delingen, deres kammerater som har delt deres oplevelser på godt og ondt.
  Til dem som mener det er deres egen skyld osv…….
  Jeg deler ikke jeres opfattelse, det er vores politikkeres skyld, og mange udsendte var og er unge mennesker, og uden disrespekt for ungdommen, men nok ikke helt modne nok til at kunne gennemskue hvad krig er.
  Andre bundet af deres job valg.
  Men tesen om at det er deres egen skyld synes jeg er lidt forkastelig, og det er en holdning som slører at de virkeligt ansvarlige og dem som bør stå til ansvar, som er politikkerne.

  Lyt efter og kæft ikke op om skyld og ansvar, for så tør f.eks en eks soldat måske ikke åbne lidt op i sportsklub, arbejdsplads, skoler, blandt familier osv.
  Men vil føle sig mere ked af det.
  Så lyt, når og hvis de åbner lidt op, måske i kunne lære lidt.
  Og stik jeres tåbelige holdninger om at det er deres egen skyld skråt op.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mon ikke nogle af soldaternes alvorlige, eksistentielle problemer ikke “kun” skyldes chok og traumer, men også skyldes en grundeksistentiel konflikt i deres sind, der er opstået, fordi det er gået op for dem, at de deltog i en krig, der byggede på løgne?

  De er ikke helte, der deltager iet fremskudt forsvar for Danmark; de er stakler, der blev narret til, at deltage i en krig i et fjernt land, der ikke truede Danmark, ved hjælp af en række løgne, der for længst er afsløret som løgne.

  En krig, der “was about oil”, som den tidligere, amerikanske centralbankdirektør, Alan Greenspan, kom til at indrømme.

  Saddam Hussein havde ikke masseødelæggelsesvåben, han samarbejdede ikke med al Queda og han var ikke ved at anskaffe sig atomvåben – hvilket var begrundelserne for den ulovlige angrebskrig mod Irak.

  De danske soldater kæmpede og døde for, at “befri” nogle irakiske oliekilder, så amerikanske aktionærer og mellemøstlige oliemiiliardærer kunne få en betragtelig del af indtægterne fra den irakiske olie.

  Dét ville jeg også få det ret dårligt af, når det endeligt gik op for mig, at min indsats i krigen byggede på løgne.

 25. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Donald Trump har indrømmet, at Irakkrigen byggede på en række løgne, hvilket nok er den vigtigste grund til, at den tidligere, republikanske elite hader og frygter ham…

  Når selv den amerikanske præsident kan indrømme dét, så er det på høje tide, at den danske regering gør det samme! Bagefter kan vi tale om erstatninger til de traumatiserede udsendte, der blev narret til at deltage i en ulovlig angrebskrig, ved hjælp af løgne.

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De danske soldater kan godt berede sig på endnu en Irak-krig; Trump sagde for et par dage siden, at USA ville få en chance til, til at tage Iraks olie, selvom det simpelthen er ulovligt ifølge alle internationale aftaler… Hvis de danske politikere mener, at danske soldater skal deltage i endnu en ulovlig angrebskrig mod Irak, der har til formål at stjæle Iraks olie, blot for at tækkes USA, så bør de selv sendes til fronten!

 27. Af Niels Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, har du ikke en gang imellem på fornemmelsen, at Sørensen og Hansen er én og samme person? Eller måske skolekammerater, der sidder på en café i København og laver deres dumme stunts på bloggene?

  Der er nok ingen ‘ægte’ dansker, der vil tale eller skrive på den måde om vores soldater, selv ikke fra enhedslisten eller de radikale.

 28. Af Benny Bolander

  -

  Hassan
  Fremgangsmåden din er interessant
  Opfind en fiktiv blogger. Opfind et fiktivt emne han har blogget om.
  Associer den fiktive blogger og det fiktive emne til en virkelig blogger som du ikke er enig med.
  Der findes kun et ord for den slags: Psykopati!

 29. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved, hvor mange soldater der kæmpede – og vandt WW2 – led af PTSD? Trods evt lidelse var de også i stand til at være medbyggere af den nye verden efter WW2! Eller på almen dansk – er det der PTSD bare fis i en hornlygte – i langt de fleste tilfælde? 🙁

 30. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF ANDERS BANG – 29. JANUAR 2017 10:11
  “@sørensen – burde de skamme sig nej – soldaterne er politikernes forlængede arm – politikere som vi begge har været med til at vælge ind. Så stem anderledes.”

  Bang, naturligvis burde de..De kunne frivilligt have indvilliget i at nægte? I DK bliver straffen højest et par måneder for en sådan, og tvivler nogensinde kommer i faktisk fængsel..Jeg stemte ikke på VKO, Så er absolut uskyldig her. Problemet her er hvorledes eliten i VKO tvang røde anstændige mennesker til at kæmpe for dem i deres kamp for mammon i fremmede lande..De kunne have nægtet og nok set lidt fængselstid, borgerlige ville aldrig nægte for elsker krig, armod og penge..

 31. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF ANDERS BAN G – 29. JANUAR 2017 10:11
  “@søren sen – burde de skamme sig nej – soldaterne er politikernes forlængede arm – politikere som vi begge har været med til at vælge ind. Så stem anderledes.”

  Bang, naturligvis burde de..De kunne frivilligt have indvilliget i at nægte? I DK bliver straffen højest et par måneder for en sådan, og tvivler nogensinde kommer i faktisk f ængsel..Jeg stemte ikke på VKO, Så er absolut uskyldig her. Problemet her er hvorledes eliten i VKO tvang røde anstændige mennesker til at kæmpe for dem i deres kamp for mammon i fremmede lande..De kunne have nægtet og nok set lidt fængselstid, borgerlige ville aldrig nægte for elsker krig, armod og penge….

 32. Af lisbeth Sørensen

  -

  Kim P Olsen – 29. JANUAR 2017 10:34
  “Lisbeth (Søren) Sørensen ved tydeligvis ikke, at langt de fleste tidligere soldater med diagnosen PTSD netop erhvervede sig skaderne på Balkan.
  Velkommen til Jens Hassans og sørensens postfaktuelle univers.”

  “Til dem som mener det er deres egen skyld osv…….
  Jeg deler ikke jeres opfattelse, det er vores politikkeres skyld, og mange udsendte var og er unge mennesker, og uden disrespekt for ungdommen, men nok ikke helt modne nok til at kunne gennemskue hvad krig er.” Nørager

  For lidt respekt for vores ungdom i mine øjne..Kender et utal af unge mænd der har mødt op til session og vist anstændighed, og sagt før de overhovedet deltog at de absolut ikke ville deltage i borgerlige regeringers krige for mammon mod civile..En meget nær bekendt faktisk, træk et nummer -dengang der var frinumre- efter klart at have fortalt dem at han aldrig deltog i dette ævl..De tog det første nummer fra ham, og sagde der var noget galt med det, og bad ham tage et til..Det næste var et frinummer..De var ikke så dumme til at ønske enhver anti-militær ind, og der kunne alligevel kun bruges et vis antal af børnehave ansatte da.. Nær ven som sagt. Beklaget sig ikke..Passet godt ind i hans planer..

  Kære KO/boalander,

  Ja dengang militæret havde anstændige soldater-før borgerlige VKO-var der utvivlsomt mange der led af at være med til krig..Der var jo anstændige røde i militæret dengang i stort antal? De har det ikke så nemt som borgerlig afstumpet mht. at se blod, krig mv. da de jo er anstændige medborgere?

  Ingen tvivler at du sidder på en eller anden sindssygeanstalt derude for pædofili behandling ko, når man erindre dine kommentarer da..Man må håbe at PET, politiet holder et skarpt øje med ham, følger hver en googling mv.? Hvis ikke er opmuntringen hermed givet videre til dem…Men ifølge før tilkendegivet kommentarer af ham, arbejder han i efterretningstjenesten som agent, når han ikke er international forretningsmand…Jeg tror nu personligt på at han sidder og ser børneporno på de sorteste fb grupper dagen lang..Når man bedømmer hans kommentarer mv. i BT, hvor BT måtte lukke hele debatten pga. ham…..Men tror han er uden for pædagogisk rækkevidde..

  Manden lider af akut forføglesesmani af visse blogge..Skriver kun til disse, aldrig andre..Relatere aldrig til emnet direkte via en personlig mening, men kun via personangreb af andres meninger..Dette er naturligvis fuldt ud lovligt..Men viser trolle opførelsen….

 33. Af Niels Lemche

  -

  JAN PETERSEN, nej, det er det ikke, og det var også mærkbart efter den 1 Verdenkrig. Men faktisk lavede amerikanske psykologer efter det 2. Verdenskrig en del undersøgelser af det.

 34. Af lisbeth Sørensen

  -

  PS to indlæg i filteret til KO- Boalander /Nørager og et til Bang?

  NPL…

  Jo. mestendels er det blot borgerlig hykleri PSTD i min mening…En del af hvorledes man kommer til kassen, og blot en del af samfundets Danmark generelle attitude mht. at diagnosticere alle og enhver..Faktisk har DK ifølge internationale undersøgelser verdens langt mest syge psykiske befolkning..Og dette i verdens lykkeligste land..At regne kan alle lære, at udregne tager lidt mere….ER naturligvis røde anstændige derude der lider mht. at må dræbe civile for borgerlige mennesker og regeringer for mammon..Borgerlige børn er for afstumpet mener jeg generelt….I anden verdenskrig var der en klar fjende, som fortjente at blive slået, den borgerlige fascisme nemlig, og da led men uden tvivl ikke så meget som når man er tvunget til at slå uskyldige civile mv. ihjel som under blå regeringer? Før man går i krig må det være med sandheden, æren og retfærdigheden på sin side…Ellers kan man få PSTD..

 35. Af lisbeth Sørensen

  -

  PS to indlæg i filteret til KO- Boalander /Nørager og et til Bang?

  NPL…

  Jo. mestendels er det blot borgerlig hykleri PSTD i min mening…En del af hvorledes man kommer til kassen, og blot en del af samfundets Danmark generelle attitude mht. at diagnosticere alle og enhver..Faktisk har DK ifølge internationale undersøgelser verdens langt mest syge psykiske befolkning..Og dette i verdens lykkeligste land..At regne kan alle lære, at udregne tager lidt mere….ER naturligvis røde anstændige derude der lider mht. at må dræbe civile for borgerlige mennesker og regeringer for mammon..Borgerlige børn er for afstumpet mener jeg generelt….I anden verdenskrig var der en klar fjende, som fortjente at blive slået, den borgerlige fascisme nemlig, og da led men uden tvivl ikke så meget som når man er tvunget til at slå uskyldige civile mv. ihjel som under blå regeringer? Før man går i krig må det være med sandheden, æren og retfærdigheden på sin side…Ellers kan man få PSTD………

 36. Af lisbeth Sørensen

  -

  PS to indlæg i filteret til KO- Boalander /Nørager og et til Bang?

  NPL…..

  Jo. mestendels er det blot borgerlig hykleri PSTD i min mening…En del af hvorledes man kommer til kassen, og blot en del af samfundets Danmark generelle attitude mht. at diagnosticere alle og enhver..Faktisk har DK ifølge internationale undersøgelser verdens langt mest syge psykiske befolkning..Og dette i verdens lykkeligste land..At regne kan alle lære, at udregne tager lidt mere….ER naturligvis røde anstændige derude der lider mht. at må dræbe civile for borgerlige mennesker og regeringer for mammon..Borgerlige børn er for afstumpet mener jeg generelt….I anden verdenskrig var der en klar fjende, som fortjente at blive slået, den borgerlige fascisme nemlig, og da led men uden tvivl ikke så meget som når man er tvunget til at slå uskyldige civile mv. ihjel som under blå regeringer? Før man går i krig må det være med sandheden, æren og retfærdigheden på sin side…Ellers kan man få PSTD………

  PS..Et par gengangere i denne debat må man sige? 🙂

 37. Af P Christensen

  -

  Også forsvaret har sparet lidt for meget på kontrol indsatsen.
  “Det går glat med plat” i dagens Danmark.

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-01-27-afsloering-forsvaret-bruger-skattekroner-paa-falske-regninger

 38. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt – hvad er forskellen på psykologer og religiøse fantaster, der tror på en eventyrfigur, der genopstår fra de døde? 🙁

 39. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager 13:04 Hvis ikke du har haft nogen i din omgangskreds med PTSD, må du må have erfaringer med mennesker der på anden måde har været “nede”. Sådan en indsigt er sjælden.

  Prøv at forestille jer en ung soldat der i skolen er flasket op med FN som noget stort der vil fred. Så kommer muligheden for at tjene sit humanitære land, i et af verdens brændpunkter, som FN soldat. Efter uddannelsen kommer man til Balkans kludetæppe med utal af etniske konflikter. Rules of engagement bestemmer at du kun i yderste selvforsvar må anvende dit våben og du får kun 20 patroner! Det er ikke møj, hvis man skal skyde sig ud af et baghold. Så kommer du forbi et scenarie hvor en gammel lastvogn fyldes op med varme civile lig, der ligger og damper i kulden. Til ære for dig og din gruppe, er der lige en af balkaneserne der har deltaget i massakren på landsbyen, der åbner bugen på en gravid kvinde, stikker det udførte barn og smider det op på lastvognen. En bange forvirret hund fra landsbyen, kaldes intetanende hen og så får den samme tur! Du og din gruppe får ordre til at forholde jer i absolut ro! Og så fortsætter transporten videre et område hvor der skal være FN depot!

  Velkommen til Balkan!
  Så er der dage hvor ens FN lejr kommer i krydsild. Der er situationer hvor du og din Buddy bliver taget til fange, og i forsvarer ikke jer selv! Disciplinen med aldrig at lade nogen tage dit våben fra dig, og hvordan var det nu lige med Rules of engagement, er nemlig aldrig er blevet en integreret del af din rygrad! Du og din Buddy er nu i Balkanesernes voldlige favntag, og for hvem det er så let at dræbe, som at blinke med øjenene. Det gør de ikke lige nu men i bliver bundet fast til rækværket ovenpå dalens bro som gidsel imod vestens fly! I bliver befriet ikke af 10 mand, men 30 mand, for før viger gidseltagerende ikke. En anden dag under en transport til en større by, har der lige er været et atilleri angreb. Og vejen er fyldt med døde og sårede, skrigende og for nogles vedkommende styrtblødende mennesker. Kør videre! gjalder det. Vi må ikke hjælpe humanitært for så beskylder man os for at tage parti.

  Post Balkan.
  Du sidder derhjemme, alene i nattens mørke. Du føler dig rastløs og kan ikke finde hvile. De sidste par uger, efter afskeden med gutterne fra Balkan, der har du befundet sig i en boble, gået i en boble, spist i en boble, været ude at løbe, været i biffen og du er stadig i boblen. Hvad pokker er der galt…?

  Og så kan spørgsmålet komme: Hvorfor sender man småt bevæbnet personel ud i FN’s navn og humanitære tjeneste, når vi intet måtte gøre, andet end høre, se og lugte, høre, se og lugte …….Se se se……….. Hvorfor………?

  Balkan var den mest infame slagmark under 2 verdenskrig, og det gentog sig i ’92
  Den danske Jens er ikke den eneste der lider, selv fremmedlegionære er brudt sammen pga Balkan! Soldaten er ikke en robot, det er din nabo’s søn eller datter.
  Heldigvis fik Jenserne et andet mandat til at reagere i Afghanistan og Irak! Det er det soldaten dybest set er trænet til, det andet er “føleri” og det gør mennesker syge!

 40. Af Benny Bo lander

  -

  Lisbeth
  Jeg kan forsikre dig, at jeg hverken hedder KO? eller har en fortid i PEt eller FET.

  Du er jo bimlende vanvittig menneske.

  Jeg kan imidlertid belære dig om, at de ansatte i forsvaret ikke bliver skiftet ud fra røde til blå når vi får ny regering i Danmark

  At PTSD lidende skulle prøve at snyde sig til noget fra staten, er nok den mest infame påstand du endnu er fremkommet med. Man kunne håbe, at du møder en af dem der har fået ar på krop og sjæl på en mørk gade, din snothvalp!

 41. Af debatterne ødelægges af hovedløs redigering?

  -

  Det er ubegribeligt at tante B mener at “lisbeth” fra enhedslisten og lignende skal have lov til at hærge alle blogs med vås, vrøvl , løgn og tvangstanker. Papiravisen vil nok aldrig trykke hans elendige ævl, for så ville læserne flygte. Men det er da det samme her. Der kan ikke være mange læsere tilbage. Det er jo komplet tidsspilde at læse debatsabotørernes, tågehornenes og støjsendernes udgydelser. Og debatterne er trælse fordi vrøvlet fylder så meget.

 42. Af Niels Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, er du også en putlik? Det hedder ikke ‘kontrol indsatsen’ i to ord, men ‘kontrolindsatsen’ i et ord. Sjavt ar I ikke kan lære det.

 43. Af hvorfor må rødsorte støj- sendere dominere debatterne?

  -

  I tidens løb har tante B forhindret tusindvis af seriøse indlæg og læserbreve i at nå frem til offentligheden. Derfor er det temmelig mystisk at useriøse, radigale og ofte komplet forvrøvlede tekster som regel har fri bane. Debatsabotørerne må gerne oversvømme debatterne, så de fornuftige indlæg drukner i pladder og nonsens. Meget mystisk!

 44. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF BENNY BO LANDER – 29. JANUAR 2017 21:14
  “Lisbeth
  Jeg kan forsikre dig, at jeg hverken hedder KO? eller har en fortid i PEt eller FET.
  Du er jo bimlende vanvittig menneske.”

  Ord for ord Kim P. Olsens retorik…KO, og du er genkendt….Men ved godt at du ikke har en fortid i PET og at det hele der var opfundet..Behøver ikke at overbevise undertegnede.

  Ved godt at de ikke bliver udskiftet desværre KO..Et af problemerne hvorledes militæret er opholdsplads på luksus overførselsindkomst for borgerlige sønner altid, og at de får alle dem ind der ikke kan bruges andet sted, især på de lange officer stillinger lo km oppe i luften, eller 3o km bag fjendens linjer..Derfor nævnte jeg også at det er de røde ofre de sender ind for at lave deres modbydelige arbejde mod civile der får oprigtigt PSTD?

  Tvivler heller ikke på at det kun er borgerlige sønner der snyder her.!

  Ihvertfald tilkendegiver Lemche ikke at være Putinik..Og det er trods alt noget positivt?..

 45. Af Hvorfor favoriserer tante B radiGALE bloggere?

  -

  L em che er også ved at være en pestilens.

 46. Af Jan Petersen

  -

  Religiøse- og kommunistiske fantaster er en ren pain in the ass 🙁

 47. Af J. Hanse n

  -

  AF BE NNY BOLAN DER- 29. JANUAR 2017 16:40

  Igen et sygt indlæg fra den Bo lander/kim ol sen.
  Man må håbe, at PET og sædelighedspolitiet holder psykopaten under skærpet opsyn.

 48. Af J. Hanse n

  -

  AF BIRGER NIELSEN – 29. JANUAR 2017 12:39

  ISIS opstod på grund af USA`s og Danmarks krig i Iraq fra 2003.
  En krig som kunne gennemføres på grund af småt begavede tåber og nyttige idioter som Birger N ielsen.
  USA skabte taleban i Afghanistan for at bekæmpe Sovjet.

 49. Af J. Hanse n

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 29. JANUAR 2017 21:35
  “AF BENNY BO LANDER – 29. JANUAR 2017 21:14”

  Ikke noget at sige til at Kim 0. ikke vil stå ved et af hans tidligere navne.
  Og for øjeblikket kalder sig for bol ander.
  Men vi må håbe, at, politiet har informeret hans naboer om hans gerninger.
  Og hans indlæg om børnesex.
  Så børnene er under opsyn.

 50. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt – who created isis – “big surprise” – Obama / Clinton !

 51. Af lisbeth Sørensen

  -

  “At PTSD lidende skulle prøve at snyde sig til noget fra staten, er nok den mest infame påstand du endnu er fremkommet med. Man kunne håbe, at du møder en af dem der har fået ar på krop og sjæl på en mørk gade, din snothvalp!” KO

  Ved godt at du har været i militæret i lang tid..På et vis tidspunkt publicereret du endda et billede af dig i uniform som slet skjult trussel?
  PSTD? Officer sagde du, du var!…Og ja, borgerlig! Du har faktisk hjulpet mig mht. til mine tanker herom!

  Men de var faste allerede da, via sund logik. deduktion og general OBS for borgerne.DR lever stadig, men må lånt tid..Ikke en blog her uden om ønsket om dens afskaffelse eller til start nedskæring snart fra de blå!

  “ar og sjæl på en mørk gade” er undskyldninger…Vi snakker om skyld her..At man bliver syg af at have dræbte civile kvinder og børn hvis man er et anstændigt menneske. Men du var jo lo km oppe i skyen, eller 3o km bag fjendens linje som de andre borgerlige? I nær sin absolutte helhed! Derfor røde med PSTD kan tages mere seriøst. Men bedømmeren er altid blå i militæret!

 52. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis man ikke kan tåle at gå i krig, bør man vel blive hjemme his mor 🙂

 53. Af j nielsen

  -

  “Gu’ ved, hvor mange soldater der kæmpede – og vandt WW2 – led af PTSD?”

  Efter 1. verdenskrig hed det såvidtjegved “shell shock”. Ikke noget at spøge med.

 54. Af lisbeth Sørensen

  -

  Om “shell shock” er lig med vores tids “PSTD” er et interessant indspark..Krigen var totalt anderledes i første verdenskrig og var kun soldat mod soldat i hver sin skyttegrav, og ikke soldat mod civil som ofte ses i dag?

  Jeg ser de to forskelligt! Men er ikke en ekspert herom naturligvis..Frygt var nok mere betydningsfuld i shellshock, og i PSTD er mit bud at føle “skyld og skam”? Ihvertfald blandt de rigtige modtagere…

  I filmen “good kill”, om hvorledes Amerikanere sidder i USA og styrer droner mod civile og dræber civile når end ej en trussel på tusindvis af km afstand, vidste den sådan set den seneste afspejling herom.. At det hele er i dag blot et videospil for de fleste vestlige aktører..

 55. Af Jan Petersen

  -

  Et simpelt “shell shock”kan kæresten eller konen vel klare? 🙂

  Er det også udtryk for PTSD – iflg en eller anden hjernevrider ? 🙁

  VÅGN OP MÆND – til den virkelige verden, please 🙂

 56. Af lisbeth Sørensen

  -

  2 smileys og en sure smiley fra sure smiley? Ny positivism aldrig set før!

  Hvad med om du deltog i debatten seriøst, emne relevant og interessant?

 57. Af Peder simonsen

  -

  Synes bare det er imponerende at så mange mennesker har en mening om noget de reelt set ikke forstår, og hvad har mange af folks indlæg i det hele taget at gøre med selve indholdet i artiklen. Det meste er off topic og en gang pladder, hvor man reelt set blandet sømil/km og jordens rotation om solen sammen og konkludere at det også er jule nissens skyld. Måske skulle man lære at holde sin kæft hvis man ikke kan finde ud af at tale med andre mennesker på et sagligt nivou.

  Måske var det værd at komme lidt ud i den virkelige verden og møde veteranerne i hverdagen eller andre mennesker for den sags skyld og rent faktisk se folk i øjnene og finde ud af hvilke problemer de har i dag før end man sviner dem til, alle har en fortid incl. din ganske alm. kolega som har været så uforskammet at få en arb. skade. Sjovt nok kunne du godt tale med ham/hende før, men peger fingre i dag.. Ærligt talt hvor mange af jer har været væk fra jeres keyboard og i det hele taget i stand til at føre en ganske alm. samtale om et emnet med nogen som i ikke er enige med på et sagligt nivou argumentere med fakta og beviser og vigtigst af alt taler med et andet menneske og lytter og lærer.
  HVORFOR kan i ikke finde ud af at tale ordentligt sammen ?

  Jeg må indrømme jeg ikke læser Berlinske ret tit og kom forbi ved et tilfælde, men jeg må da indrømme jeg er chokeret over de lave nivou som div. kommentatorer befinder sig på rent menneskeligt.
  Måske var det ikke en hel dum ide at trykke på det lille kryds i hjørnet og måske gå ud og snakke med nogen i den virkelige verden frem for at side her og udstille sin menneskelige foragt som jeg kan se skyldes ren og skær uvidenhed.

  Hvordan kunne det gå så galt for en flok mennesker som har fået “uddannelse” og alt serveret på et sølv fad af fællesskabet.!

  Måske skulle i ansøge om at få de omkring 2kr retur som hver enkelt ødelagt soldat har kostet jer personligt i form af erstatning og pension. Men gør i dette så synes jeg også i må være mandfolk og stille og og tage imod det lort som disse mennesker har været igennem og beskyttet jer imod, det er for NEMT bare at side på en billig kontor stol og svine folk til som i slet ikke kender.!
  Det er EKSTREMT lavt at kritisere folk som er skyld i du kan sove og gå på gaden uden at blive røvet/skud/voldtaget/sprængt i luften og din arbejdsplads kan udvikle og handle med andre i tryghed. Hvis i er i tvivl om hvilket samfund vi ville have hvis alle bare sad på deres røv og så til, så tag et smut til Afrika eller andre steder og bo et stykke tid, så bliver i klogere på hvor godt i har det i lille DK.

 58. Af J. Hanse n

  -

  AF PEDER SIMO NSEN – 30. JANUAR 2017 1:41

  Takket været typen Peder Simonse n så forstår alle nu det hele.
  At når danske soldater agerer som besættelses styrker i lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark, så kan vi være trygge.
  Overfor Afghanere som vel dårligt aner, at der eksisterer en lille slyngel land som hedder Danmark.

 59. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Måske skulle i ansøge om at få de omkring 2kr retur som hver enkelt ødelagt soldat har kostet jer personligt i form af erstatning og pension. Men gør i dette så synes jeg også i må være mandfolk og stille og og tage imod det lort som disse mennesker har været igennem og beskyttet jer imod”

  Du mener at jeg er beskyttet nu fordi VKO har bombet i lo km´s højde et utal af civile, hvis desperate flygtninge nu flokker til mit land, og dermed har skabt et utal af religiøse ekstremister i landet her selv, der hader DK og udgør en trussel for vores hverdag?

  Hvad fanden lavede de dernede i mellemøsten? Kan du forklare mig det? Ved godt at Maersk sejlede l mia kr hjem månedligt de år, og at en lille del af det endte i statskassen, men resten af logikken her? Du tror da ikke det var fordi vi var bekymret for deres demokrati, kvinderettigheder? Næh du, det hele drejede sig om mammon..Vi havde ingenting dernede at gøre. Og facit er at de nu hader Danmark som pesten, at tusindvis af flygtninge ankommer her, stadigvæk ca. loo om ugen. Og ødelægger hele den Danske model og samfundsindretning.. Vi er naturligvis selv skyldige i det, eller ihvertfald dem der stemte på VKO….Jeg er uskyldig..Jeg stemte ikke der! Men vi må alle leve med resultaterne som det land vi er, og den borgerlige arv.

 60. Af Peter S

  -

  Lisbeth Sørensen. Du kan takke soldater gennem tiden, der har kæmpet for Danmarks frihed, at du kan skrive dit hovedløse ævl. At du er utaknemmelig siger jo mest om dig selv, men at du ikke sætter dig ind i tingene før du sviner soldater til, der har gjort det som skiftende regeringer har beordret dem til er dikekte kvalmende. Hvis nogen skulle have et kæmpe los i rø… var det folk som dig. Sæt dig ind i virkeligheden og historien. At der ikke har været krig i europa er ingen selvfølge og det kan hurtigt ændre sig igen!

 61. Af Niels Lemche

  -

  PEDER SIMONSEN, godt indspark, og det rammer diskussionen her lige på pletten. I diskussionen om soldaterne er der ikke så meget at sige. Der er en eller to her, som fylder op med en masse vrøvl om den indsats.

  Men nu er Berlinske bolgs filter sådan indrettet, at de kommer igennem med deres indlæg. Man savner i den grad en moderator til at sortere irrelevante, for ikke at sige svinske indlæg væk. Derfor er Berlingske blog blevet en skraldespand modsat f.eks. Jyllandspostens, hvor indlæggene generelt er af meget højere kvalitet.

 62. Af Nicolaj Rasmussen

  -

  Nu orker jeg ikke mere. Det er ærgerligt, at et godt interessant indlæg skal føre til en mudderkastning som den ovenfor. Det sker efterhånden lidt for ofte her på siten. Heldigvis, kan jeg i fremtiden blot nøjes med at løse blogindlæggene, og så diskutere med rigtige mennesker andesteds, som gider at gøre dette på et faktuelt grundlag .

  Rigtig god dag til alle derude:)

  Mvh
  Nicolaj

 63. Af Benny Bolander

  -

  AF PEDER SIMONSEN – 30. JANUAR 2017 1:41

  Tak Peder!

  Du må gerne videreformidle takken til dem du er i kontakt med!

 64. Af J. Hanse n

  -

  AF PEDER SIMO NSEN – 30. JANUAR 2017 1:41

  Man kan ikke undgå at føle en vis medlidenhed med denne Si mon sen.
  Tydeligvis ikke en af de skarpeste knive i skuffen,
  Men groft udnyttet af Fogh og de andre som så en personlig gevinst i at sende naive og godtroende unge mænd ud i krige imod lande som aldrig havde udgjort en trussel imod Danmark.

  “Det er EKSTREMT lavt at kritisere folk som er skyld i du kan sove og gå på gaden uden at blive røvet/skud/voldtaget/sprængt i luften og din arbejdsplads kan udvikle og handle med andre i tryghed. ”
  Skriver han.

  Hvad pokker har det med krige imod lande som Iraq og Libyen at gøre?
  Undertegnede er mere bekymret over, om børnebørnene kan være i fred fra typer som “bolander/kim olsen”.
  Og Lemc he.
  Som holder meget af “bolander/kim olsen”.

 65. Af Bent Nielsen

  -

  Peder Simonsen
  Jeg er meget uenig i dit vrøvl
  “Men gør i dette så synes jeg også i må være mandfolk og stille og og tage imod det lort som disse mennesker har været igennem og beskyttet jer imod, ”
  Beskyttet mig?????? fra hvem???? En bonde der ikke aner hvor Danmark ligger på verdenskortet hverken før eller efter vi bombede dem???
  “HVORFOR kan i ikke finde ud af at tale ordentligt sammen ?”
  Man kan begynde med at feje foran egen dør først. Du bruger mange grimme ord og peger finger.
  “Det er EKSTREMT lavt at kritisere folk som er skyld i du kan sove og gå på gaden uden at blive røvet/skud/voldtaget/sprængt i luften og din arbejdsplads kan udvikle og handle med andre i tryghed. ”
  Man skulle tro du er blevet en smule paranoid eller ser ting som ikke er der.. Lidt ligesom masseødelæggelses våben der har en tendens til, at forsvinde præcis som de skal afmonterer’s. Jeg finder teksten direkte morsom og et bevis på, at man ingen anering har om hvad der forgår rent politisk.

 66. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, du melder dig til koret af lavtstående eksistenser her. Når ens land er i krig, er der kun én ting, dets borgere skal: Slå ring om dets forsvarere uanset, om man er uenig med det, der sker. Andet er landsforræderi. Men det er måske slet ikke dit land, vi taler om.

  Og hvor var I alle (begge to?) henne, da indsatsen blev planlagt?

 67. Af lisbeth Sørensen

  -

  “The answer I’ve come up with is that PTSD and shell shock are the same. And they are different.

  The same because shell shock was an intellectual forerunner to PTSD. PTSD was influenced by the experiences of psychiatrists working with veterans returning from Vietnam. As such the two ideas set out to do pretty much the same thing.

  The difference however is that shell shock was specific to the experiences of combat whereas the concept of PTSD has developed to be more wide ranging. DSM-IV lists 17 symptoms. But not all of the symptoms have to be present for a diagnosis to be made. At least one of the five re-experiencing symptoms (B1 – B5), at least three of the seven avoidance symptoms (C1 – C7) and at least two of the five arousal symptoms (D1 – D5), have to be present for the diagnosis to be made.

  The implication is that two cases of PTSD may be different in how they present. For example, to fulfill the criteria for re-experiencing and arousal one person may present with physiological reactivity (B5), hypervigilance (D4) and an exaggerated startle response (D5) whereas another person may present with intrusive and distressing recollections (B1), difficulty sleeping (D1) and concentrating (D3).

  Both would receive the same diagnosis of PTSD. But the first description seems much more resonant with the idea of shell shock and fear conditioning whereas the second seems to be more of a depressive reaction. These two forms of PTSD would indeed seem to be, psychologically, very different experiences. ”

  Essentielt, ingen kan besvare om det er det samme, da krigen har ændret sig….Vi kan konkludere at “shell shock” også eksistere i dag, men at PSTD er kommet til at være et langt mere udvidet område, med et utal af variationer…Vi har fx. det såkaldte”lemchechok”.. nu også..Dette er mennesker fra “Dads Army” som lider af stress når de ikke får morgenmad, og skal bruge 24 minutter på at lade et gevær og derefter på at hundse med befolkningen..De føler dårlig samvittighed over at modtage penge for indsatsen, uden at foretage sig noget brugbart…Effekten af dårlig samvittighed her vare resten af deres dage..Der er ingen kur. Mange gange har disse måtte dele køjer til hjemmeværns kurser pga. af besparelser…Det har påvirket manges seksualitet også, til at blive mere alsidig..

  Peder S

  Danske soldater deltog sidste gang ærefuldt i en mission i eks-jugoslavien..Alle jer der var med i VKO´s og den VLAKkende regerings krige, burde skamme jer..I har intet at være stolt over!

 68. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 30. JANUAR 2017 10:35
  “BENT NIELSEN, du melder dig til koret af lavtstående eksistenser her. Når ens land er i krig, er der kun én ting, dets borgere skal: Slå ring om dets forsvarere uanset, om man er uenig med det, der sker. Andet er landsforræderi. Men det er måske slet ikke dit land, vi taler om.”

  Ja.
  Typer som Lem che stod ret, da nazityskland ville i krig.
  “Landsforræderne” eller andre som var uenige, de blev hængt øjeblikkeligt.
  Eller røg i en koncentrationslejr.
  Helt i L emches ånd.

 69. Af Flemming Lau

  -

  Lige for at få begreberne på plads!
  PTSD er initialtfasen til at pådrage sig den svære og livstruende depression (kamptræthed) som kan genkendes på at maven er i Udu, man kaster op og kan stadige ikke opnå den livsvigtige søvn. Kogle kirtlen i hjernen bliver overanstrengt, med at pumpe serotonin ud( hjernens sukkerstof) for at bevare de vigtige funktioner. Derfor kaldes svær depression, kamptræthed, for( sindets sukkersyge)og i alvorligere udviklingsgrader skal serotonin tilføjes hjernen kunstigt i form af antidepresiv (lykkepille)medicin, på samme måde som en sukkersyge patient får(insulin). Depression kan imidlertid også erhverves ved ved det kunstige morfin stof (Tramadol) eller lignende som smertepatienter kan få istedet for den rene morfin! Tramadol eller ligende smertestillende skal kan være yderst varsom med, for den ” æder” hjernens serotonin stor. Blot 3 måneders brug kan kaste patienten ud i en livstruende depression. Symptomerne er som beskrevet i ovenstående, og der skal reageres i tide, da man selv ikke er klar over hvad der sker med en.
  Shells chok som man så under første verdenskrigs massive artilleri bombardementer er ligeledes en svær psykisks skade som går i dybden af nervesystemet. Jo mere udmattet, uden søvn og anden mangelfuld situation man befinder sig i, jo svagere er man rustet til at stå imod granaternes tryk og lyd påvirkning, når man befinder sig i et fox-hul. En af farene er at drømme sig et andet steds hen eller lade som om det er ens tvilling og ikke dig selv der oplever denne rædsel. Den monotone og dybe rytme skal kan også afholde sig fra at svinge med i(skitzofreni)Man skal holde sig klar i hovedet og fx synge, bede, eller gennemgå hvor værktøjet ligger hjemme i værkstedet! Lawrence of arabia lærte at fokusere under de lange kamel transporter i ørknen, at han ikke måtte falde i Swime uanset den stærke sols skær og hede. Det er fast arbejde at holde sig klar i hovedet. Det er derfor en dødssynd når cheferne for soldaterne stjæler deres hårdttiltrængte søvn!!!

  En sidste ting er at advare ungdommen imod THC ‘en i hash planten. For mange sårbare hjerner kan ikke tåle det, med psykose til følge. I det hele taget skal kan holde sig på afstand af div stoffer. Sindet er skrøbeligt og det skal vare hele livet. Tro mig! Der kommer en modgang til alle hvor man får brug et sundt hoved. Driv ikke Rovdrift på dig selv, før tid!

 70. Af J. Hanse n

  -

  Lemch e mener tydeligvis, at de tyskere som var imod naz ismen, de var landsforrædere.
  Føj for sa tan.

 71. Af Helge Nørager

  -

  Så mange nedladende ord om soldater.

  Så få om politikkere.

  En krig er ikke skabt af den menige soldat, hvilket en del tror.

  Det var Hitler og hans henchmen, som startede 2 verdenskrig, ikke Fritz og hans kammerater.

  Fat dog at alt dette kaos og død er skabt af AFR og hans 89 medløbere, og de har alle som en fået høje pensioner, audiens og Dannebrogs medaljer.
  En del er ministre, og kan dermed forhindre en ærlig undersøgelse af Irak krig og Danske krigs indsatser.

  Det er en absurd debat at skælde ud på soldater og så samtidigt bøje sig i støvet af ærefrygt og beundring for f.eks AFR.

  Vågn dog op, og kræv den Irak kommission nedsat igen.

 72. Af Flemming Lau

  -

  Undertegnedes indlæg 10: 51 skal ses i forlængelse af gårsdagens 21:11.

 73. Af Per Mikkelse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 30. JANUAR 2017 10:35

  Eftersom både J. Han sen og hans bror har været udsendte som soldater.
  Og selvom det nok ikke passede sømanden J. Han sen at færdes i bjerge og ørkener.
  Så har de vel lov til at have en mening om tingene.

 74. Af Per Mikkelse n

  -

  AF NIELS LEMCH E – 30. JANUAR 2017 10:35

  Eftersom både J. Han sen og hans bror har været udsendte som soldater.
  Og selvom det nok ikke passede den fine og pæne søofficer og sømand J. Han sen at færdes i bjerge og ørkener.
  Så har de vel lov til at have en mening om tingene.

 75. Af Benny Bolander

  -

  Jens Hassan har efter eget udsagn været reserveofficer og maskinist og vist nok sejlet en tur ved Grønland.

  Næppe noget som kan sidestilles med en udsendelse i en international mission.

 76. Af Helge Nørager

  -

  Flemming, efter et blodigt røverisk overfald på 3 hvor jeg var et af ofre, udviklede jeg gennem de næste 10-20 år beskrevne tilstand.
  Lugte er en kraftigt katalysator, stanken af blod osv.
  Lyde, fodtrin på trappeopgange, hvor usikkerhed om hvem som kommer udløser reaktioner.
  Skift af fortovsside, ved synet af mennesker som gør mig nervøs.
  Meget hurtige stemnings skift som opstår på 3-5 sekunder og helt uforståelige for omgivelser.
  Tendens til hurtigt at blive vred uden årsag, som er forståelige for andre.
  Trang til social isolation da ovennævnte belaster forholdet til andre mennesker.
  Det er ikke en sund tilstand, som efter mange år er bunden næsten nået socialt.
  Jeg er heldig meget heldig for jeg har mødt forståelse ved egne læger nok højere grad end mange andre.
  De kunne hjælpe med papirarbejdet til sygedage penge kontor, læge erklæringer til skoler og SU, når denne tilstand havde parkeret mig i et hul et par uger uden mulighed for at søge hjælp.
  Efter 25-30 år fik jeg det langsomt bedre, der kom en erkendelse af at jeg ikke var mærkelig, at andre havde det på samme måde.
  Jeg mødte på teknisk skole en tidligere stabssergent som havde, været kommandør på en PMV, i Sarajevo og haft arbejdet med at køre ekskorte til og fra Lufthavnen.
  Han havde gennemført 3 turnus i Bosnien.
  Nævnte opgave var på sidste udsending. Og var en opgave som satte sine spor.
  Vi var 2 modpoler helt forskellige, både af fysiks statur og politiske holdninger.
  Men vi var begge lige mærkelige, og lidt ældre end vores kollegaer.
  Igennem de næste 2 år hvor vi mødtes på fagskole udviklede vi en form for venskab bekendtskab, for han begyndte langsomt at åbne op.
  Og jeg tøede ,også lidt op, vores problemer var meget ens, på trods af baggrunde.
  Jeg føler han hjælp mig lidt bedre end meget andet, måske tidens gang er en faktor også.
  Og han gav mig indtryk af, at det havde også for ham været en hjælp at kunne begynde at tale om tingene som han følte og oplevede.
  Ikke blot at komme med de automatsvar som folk forventer.
  Vi var begge enige om at det havde været en hjælp at fortælle, at tale med nogen som lyttede.

  Læger har forsøgt i perioder at behandle med “lykkepiller”, men for mig har det hver gang medført meget negative forværringer af tilstand.
  Mistede på en tidpunkt min bolig pga. dette, fik anden læge pga ny adresse.
  Og fik ikke afhentet medicin på apotek.
  Min nye læge meddelte dette til sygedagpenge kontor.
  De kontaktede mig telefonisk og meddelte at jeg var modvillig til behandling af sygdom, og jeg derfor med virkning fra recepts udskrivnings dato, havde mistet ret til sygedagpenge.
  Derefter var det fagforening jeg mistede ingen penge.
  Den dag i dag forstår jeg ikke at en læge som aldrig har set mig kan skabe så store problemer for et andet menneske.
  Men jeg var helt nede og kunne ikke anke eller klage.
  Jeg blev hjemløs i 7 mdr, før jeg fik lidt energi til at bede andre om hjælp.

  For igennem hele forløbet har jeg aldrig været i tvivl om at jeg bare skal tage mig sammen og at det basalt set er min egen skyld det hele.
  Hvilket er en grusom følelse at have, for den forhindre effektivt at du kan overskue at bede andre om hjælp.
  Du kan jo bare tage dig sammen.

  Flemming dine informationer om Tramadol Tradolan, skal jeg vist til at forholde mig til, informationer er nye for mig, og vigtige, tak.

 77. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, der er ikke noget, der hedder “Dannebrogs medaljer”; det er et kors og ikke en medalje, og i øvrigt staves det i ét ord, “Dannebrogsmedaljer”, en fejl, du gentager flere gange i dit indlæg.

  Men ellers enig.

 78. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDE R – 30. JANUAR 2017 11:37

  Bola nder/kim Ol sen indsætter indlæg om børnesex og indlæg, hvor han tilsviner kvinder.
  Det er der heldigvis ikke så meget internationalt i.
  Pædo kims verden er ikke international.
  Inden for forsvaret passer man vel også på sine børn.
  Så heller ikke her har pædo kim de store muligheder.
  Hvad undertegnede har indsat?
  Det har intet med bolan ders/kim ol sens løgnhistorier at gøre.
  Det er dog korrekt, at undertegnede har sejlet med et inspektions skib omkring Grønland.
  Hvor end psykopaten så ved det fra.

 79. Af Benny Bolander

  -

  Hassan

  Jamen det har du da selv skrevet om da du syntes Berlingskes læsere skulle have at vide, at du skam havde været (reserve)officer i Søværnet. Ikke ret mange andre forstod relevansen.

  Du burde nu alligevel vide, at det hedder et inspektionsskib og ikke et inspektions skib…

 80. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLAND
  ER – 30. JANUAR 2017 12:38

  Desværre.
  Det har undertegnede heller ikke skrevet.
  Den patologiske løgnhals bolan der/kim olsen har en livlig fantasi.
  Gad vide hvem psykopaten tilegner sine løgnagtige indlæg til.

 81. Af Niels Lemche

  -

  Læg mærke til (og se selv efter), at de mest svinske indlæg af Hansen og Co. ny er fjernet fra UEJs blogs. Berlingeren er klar over problemet med denne troll.

 82. Af Helge Nørager

  -

  Niels det er en bevidst fejl, da jeg egentligt ikke ønsker at nedgøre dem, som har fortjent den erkendelse af særlig indsats, som disse ordner repræsentere.

  Hvad der er gået op for mig de sidste 5 minutter er at jeg burde havde tilføjet.
  At den særlige tilstand som “PTSD” / angst, er.
  Det er ikke en tilstand som fanges af et sundhedsvæsen og socialt system, som er baseret på at en patient skal bede om behandling.
  Denne gruppe kan ikke bede om hjælp.
  De vender det indad.
  Jeg har haft arbejde med ansvar, også for andre, jeg havde en selvopfattelse af mig selv som et resursestærk menneske, FDF leder, ansat på RD / PTA afdelinger, køn og intelligent kæreste osv.
  Den som andre bad om hjælp.
  Og når det langsomt går nedad, er stort set umuligt at bede om hjælp, før problemer er så massive at de ikke kan skjules for omgivelser, arbejdsplads eller familie.
  Og ofte ville de store negative konsekvenser havde været mildnet, hvis patient “mig”, havde turet bede om hjælp i tide.

  Så håber andre der er i samme båd, måske vil opleve at “omgivelser” er lidt mere opmærksomme.
  Og at “omgivelser” ikke blot stiller sig tilfreds med et undvigende svar, hvis de spørger en som de har en anelse, om at der er brug for hjælp.
  Men ofte er det beroligende undvigende svar, det de helst vil høre.

 83. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDER – 30. JANUAR 2017 12:38

  Der er vist heller ikke så mange som forstår det relevante, når bolan der/kim ol sen sviner kvinder til.
  Og indsætter indlæg om børnesex.

 84. Af Flemming Lau

  -

  Kære Nørager, det er noget at en tur, du har været igennem, tak for dit ærlige vidnesbyrd. Desværre er tendensen i dag, at man sagtens kan være 3-5-15 om at slå et offer ned uden at føle lede ved sig selv! Og hvis man kan trampe på offerets hovede mens det ligger værgeløst på jorden, så er det bare ” skønt”.

  Jeg har som social arbejder til tider måtte indskærpe at her i Danmark, slås man kun en mod en, og i samme vægtklasse, hvis man ikke kan have prædikat af at være “En fejg hund” Det varede et stykke tid, inden det sev ind, og men så begyndte alle at nyde freden. En aften kom der en gruppe på 7 fra en anden by og ghetto. En af vores var lidt rød i ansigtet. Han var tavs, men jeg fik tip fra andre at det var de 7 der var årsagen. Så tog jeg offeret med ud til de 7 og fortalte hvordan det var her i byen. Så tog offeret en efter en, af de 7 til de gav op. Hver gang de andre ville blande sig, skulle forbi mig først. Da alle 7 havde været en tur i rendestenen, smuttede de tilbage hvor de kom fra! Ofret har klaret integrationen fint. Har ikke været i infight siden, blev tømrer og har en større slikbutik idag! Herligt! Den form for pædagogik bliver man fyret for idag, hvis det opdages, forstås!

  Angående det kunstige morfin middel, Tramadol, så vil jeg også advare om gigtmidlet
  VIOX. Det har også forårsaget en del svære depressioner. Til depression er (Zoloft) det mest virksomme, med færrest eller ingen bivirkninger. Mod smerter skal (morfinen) være så ren som muligt og hvis man kan nøjes med gigt medicin (ibuprofen) 600 mg morgen og aften så er det fint, hvis maven ellers kan tåle det.

 85. Af Kent Alstrup

  -

  Det var dog den mest usmagelige kommentar, jeg nogensinde har set her. Og det siger ikke så lidt.

 86. Af Niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU jo men det kan ende som i Hagar the Cruel (Hagbard)m at han får at vide, at han kun må slå på nogle, der er lige så store som ham selv: Hvem er der så, jeg kan slå på!

  Jeg ved ikke, at når man i gamle dage rullede en svensker i Nyhavn, at der ikke nødvendigvis var flere om det.

 87. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche. Jeg elsker Hagbard. Men pointen er at man skal forsage slagsmål, eller som der står “Et sted” “Hold fred så langt det står til dig!” Hvis det ikke er muligt, så kæmp som gjaldt det dit liv.

  Det er sjovt at du lige nævner Nyhavn. I ’79 skulle jeg på ski ferie, og morfar stod ved færgen for at ønske god tur. Da jeg kom hjem igen fik jeg at vide at han var blevet rullet i Nyhavn af et par stykker 17:15. Han ville skyde genvej til Christianshavns Torv hvor de boede. At være statelig klædt med hat og så gennem Nyhavn, dårlig cocktail!
  Man skal holde sig fra No go zones der desværre bliver flere og flere af!

 88. Af P Christensen

  -

  Der er mange ting vi i DK trods høje skatter ikke længere har råd til
  Så fodring med egen hale er blevet særdeles populært.
  EUs budget er et eksempel, der dog også fodrer EUs mange bureaukrater.
  Når vore penge kommer tilbage fra EU, er der kun lidt tilbage, og vi må ikke
  selv disponere over dem. Hvor liberalt ! Helt a la Sovjet.

  Danmark er på nogle årtier ændret til en rekorddyrt discount-land.
  Der er flere årsager:
  EU med det centralisme og bureaukrati samt en ukritisk indvandringspolitik
  hvor vi har importeret vore sociale klienter.
  Arbejde og arbejdspladser beskattes hårdest af alt. Langt mere end uproduktiv spekulation.
  Tiltagende centralisme og bureaukrati (qua især EU) betyder mindre indflydelse og langt ringere kvalitet – fx i kommuner og i skatteopkrævning.
  Politikere har skyllet vore skatteyderpenge i lokummet. Dels i forbindelse med ubrugelige
  angrebskrige, dels ved kollaps af vore institutioner.

 89. Af Bent Nielsen

  -

  “Slå ring om dets forsvarere uanset, om man er uenig med det, der sker. Andet er landsforræderi. Men det er måske slet ikke dit land, vi taler om.”
  Er det en joke??????
  Eller har du psykiske problemer???
  Hvem truer Danmark?????
  Står der en fjende foran grænsen????
  Slå ring om dets forsvar/ ellers er du landsforræder!!!!!!!!! slå ring om hvad?????
  Det er Danmark der angriber et andet land p.g.a. selvskabt terrorister, såkaldte masseødelæggelsesvåben o.s.v. der har skabt kaos i den del af verden. Ikke omvendt.
  Man skulle tro du var medlem af hjemmeværnet med den forestilling om verden og hvad som truer den.

 90. Af lisbeth Sørensen

  -

  “AF NIELS LEMCHE – 30. JANUAR 2017 12:50
  Læg mærke til (og se selv efter), at de mest svinske indlæg af Hansen og Co. ny er fjernet fra UEJs blogs. Berlingeren er klar over problemet med denne troll.”

  Den Israelske betalte påvirkningsagent og frimurer Lemche, har ret i at få får indlæg igennem hos UEJ..Det er kun tosser mestendels som Lemche og Borgschmidt..Sidstnævnte kom sidste år med en liste på de røde folketingspolitikere -med navn-som han mente skulle slåes ihjel..Undertegnede meldte ham til politiet, men ved ikke hvad der er sket siden, da de blot takker for modtagelsen her..Sådanne debattører foretrækker UEJ, og siger alt der er nødvendigt.

 91. Af lisbeth Sørensen

  -

  PSTD er uden tvivl forskellig fra det gamle shellshock som mit indlæg også beskrev og den artikel J.Nielsen linket til..PSTD har forskellige grader..Og når KO har været ude og dræbe civile børn og kvinder for Fogh og co, har det ekstreme negative langtidskonsekvenser, som vi kan bevidne i ham også..Hele samfundet kommer til at betale når folk som KO har deltaget i sådanne vko aktioner i udlandet..Under verdenskrig var det ihvertfald soldat mod soldat, mand mod mand..I dag er det KO og co mod kvinder og børn derude mestendels, og det koster for hele samfundet når de kommer hjem ødelagte..

  “Næppe noget som kan sidestilles med en udsendelse i en international mission.” KO

  Ko har uden tvivl aldrig været i første led i kampens hede, og lider af kujonhed.3o km bag fjendens linier og bombet civile derfra? Formentlig..Også muligt at han blot var opvasker på kasernen der, eller messedreng…Drengen er en psykopatisk løgnhals…

 92. Af lisbeth Sørensen

  -

  2 indlæg i filteret?

 93. Af Benny Bolander

  -

  AF KENT ALSTRUP – 30. JANUAR 2017 13:16
  “Det var dog den mest usmagelige kommentar, jeg nogensinde har set her. Og det siger ikke så lidt.”

  Ja. Jeg kender ikke baggrunden for Hansens konstante skriverier om emnet, men hvis blogholder tillader det, er der ikke ret meget jeg kan gøre.

 94. Af Flemming Lau

  -

  Selvskabte terrorister…?
  Jordaneren Al Zarqawi skabte i 1999 gruppen for monetisme og Jihad, fordi han ville vælte Kong Hussein i Jordan. Han var ikke islamisk nok, selvom landet med Bangladesh og Saudiarabien liggeri den absolutte top, hvad angår dels Racisme dels manglede religionsfrihed, jf Washington post! Zarqawi søgte al Qaeda støtte flere gange, men blev afvist. I 2004 kaldte han sin gruppe al Qaeda Irak, 2011 al Sharm 2014 IS og naboerne Daesh.

  Det er helt rigtigt, fjenden er både ude som indenfor vore grænser. 300 000 ud de 400 000 muslimer er rettroende der giver udtryk for jødehad og SHARIA i Danmark!

  Islam har været i krig med verden i 1400 år. Da Muhammed døde i 632 startede missionen med sværdets. 635 Syrien Palæstina, 639 Ægypten Armenien, hele Nordafrika. Irak Persien. 651 Samarkand+ i 709, Spanien 711-1492, 732 Frankrig Potiers mauersk stoppes! 840 Kreta Cypern, 845 Rom angribes. 9-1100 Sicilien. 1453 Konstantinopel. 1683 Wien sidste gang . Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Markedonien, Bosnien, Albanien, Grækenland! Pirateri og slavehandel Island Norge og de skibe de mødte. USA giver Algiers, libyere tunesere og marrokaner en lektion 1800. Folkemordet i Tyrkiet 1915. Bosniske raid mod serbere i 1944/45. Palæstinensisk terror i 1970 ‘erne OL 72, olie embago Saudi 73, Entebbe77, Beirut FN 1982, 1992 Aden, WTC 93, Kenya Tanzania 1998 Aden II, WTC 9/11 2001. Til 2016 utallige!

  Hvis Islam er FREDENS. RELIGION, så ville krig måske være at foretrække!

 95. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Det er helt rigtigt, fjenden er både ude som indenfor vore grænser. 300 000 ud de 400 000 muslimer er rettroende der giver udtryk for jødehad og SHARIA i Danmark!”

  Glem ikke de 5oo.ooo troende kristne Danskere som lau, der giver udtryk for muslimhad i hver anden kommentar? Og påpeger blot at hadet de religiøse grupper imellem er delt..Det eneste de kan enes om , er at de hader begge ateister, og den fornuftige samfundsindretning hvor religion er kørt ud på et sidespor som de står for. De ser fred, anstændighed og fordragelighed som noget uanstændigt..Derfor vi ikke skal tillade mere religiøs jøde og islam indvandring til Danmark heller..Hvis man er ateist skal vi overveje det..

 96. Af Flemming Lau

  -

  Det er godt med dig Mon Ami!

 97. Af lisbeth Sørensen

  -

  Mon cherie…

  Breivik alene dræbte 80 røde børn og unge…Behøver jeg virkelig påpege over for dig igen, at han er skandinanviens største terrorist, og at han alene har dræbt flere ved terror end alle muslimer i hele Skandinavien over al moderne tid siden masseindvandringens indførelsel?

  Er det virkelig nødvendigt at må fortælle dig at han er kristen og Frimurer? Og har støttet DF åbent, som han så som en stor rollemodel? At han er borgerlig? Viser hvorledes der ikke er langt fra DF lavkulturelt kritik mod muslimer, til at de lavtbegavede der stemmer på partiet her, går ud og laver terror? At der er en lige retning mellem DF populisme og retorik, til direkte terror i DK!

  Glem ikke at SP og PET har udmeldt at de nu er ekstremt bekymret mht. højrefløjen og dens fremtidige terror? Nævnte ikke venstrefløjen som en trussel med et ord, af den simple årsag at det er den ikke.

  Den største trussel i dag er formentlig de 6oo.ooo kristne derude i Danmark? Deres antal er mere end dobbelt så stort som muslimerne, og mange har været i militæret mv.

 98. Af Benny Bolander

  -

  Lisbeth (søren) modsiger sig selv igen og igen.

  I andre sammenhænge postulerer han frejdigt, at Danmark består af 98 % ateister, og dermed er verdens mest ateistiske land.

  Nu findes der så pludselig 600.000 kristne, som ovenikøbet har en fortid i militæret.

  Velkommen til venstrefløjens postfaktuelle univers. Her er fakta uinteressant.

 99. Af Benny Bolander

  -

  For lige at imødegå sørensens sludder.

  Fra seneste PET trusselsvurdering:

  “Terrortruslen kommer i første række fra militant islamisme. De væsentligste faktorer i trusselsbilledet er konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig Den Islamiske Stat (IS). Gruppens propaganda kan påvirke personer i Danmark til at begå terror eller til at rejse til Syrien/Irak for at tilslutte sig gruppen. Gruppen kan desuden diri- gere angreb rettet mod Danmark.”

  “Der findes politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden. Volden kan være rettet mod politiske modstandere, minoritetsgrupper, herunder flygtninge og migranter, samt mod organisationer og virksomheder, som man vurderer har symbolsk værdi. CTA vurderer, at der er en be- grænset terrortrussel fra personer eller grupper, der færdes i eller sympatiserer med disse miljøer.”

  Så rent postfaktuelt vrøvl fra sørensen endnu en gang.

 100. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager.
  Det er alfa omega at have en forstående læge, og en god buddy! Det system der har mødt den syge dansker de sidste 16 år, er ikke mindre end skandaløs! Vel har vi haft en kommunalreform, og en økonomisk krise i 8 år, men men der har sneget sig et meget kynisk menneskesyn ind i socialforvaltningen. Jeg ved godt at kommunernes læge konsulenter, i flere tilfælde har fejet den syges utallige speciallæge erklæringer af bordet. Det er hamrende ulovligt. En lægekonsulent i kommunen har en bunden opgave og det er at oversætte læge/Speciallæge erklæringer og intet andet. Han/hun skal slet ikke give sig i kast med at bedømme, for de har ikke forudsætningerne. Og at man har hældt dig ned af brædtet uden at se dig, viser jo en slet skjult fordom.

  Jeg har prøvet 1.5 år efter en ulykke at korsbenet roterer og klemmer samtlige nerver ned i højre ben. Efter 2 uger i sengen i et smerte helvede, banker jeg ind i en akut blindtarmsbetændelse. Kl 00: 00 bliver den fjernet, inden kl er 12:00 får jeg marchordre, ud. Hustruen henter mig, sæderne er lagt ned i bilen, og nu skal jeg som er immorbil både for og bagtil ind i bilen og køres hjem. Hun havde heldigvis taget høreværn på. Efter 3 måneder i sengen beder jeg min daværende læge om at sørge for en MR scanning over bækkenet. “Ja men så kommer du selv til at betale” siger han. Jeg kommer forbi en speciallæge, men han gider ikke undersøge mig endsige se på mig. Jeg får henvisningen bliver kørt til Hamlet og scanneres. Da billederne kommer frem på skærmen, spørger jeg hvor billederne af bækkenet er. “Der er kun bestilt billeder af bryst/ryg delen jf henvisningen. ” Speciallægen skønnede at mit problem sad der!!! Så jeg gik op og betalte 10 000 Kr for ingenting. Hvis jeg ikke havde haft så mange smerter, så havde jeg revet speciallægen midt over. Jeg tog en ny læge, fik dennegang den rigtige henvisning fokus bækkenet. Tilbage til Hamlet, scanning og bingo! Billederne viste det de skulle og jeg betalte igen 10 000 Kr med glæde! Utroligt hvor taknemlig man er når man får det kan betaler for!

  Så Nørager, jeg har mere end en fornemmelse at hvad du har været igennem!

 101. Af Flemming Lau

  -

  Mon Ami, Mon Cherie er faktisk min yndlings ckokolade, men den skal have været på køl. Og et godt råd… Spis aldrig mere end en halv æske ad gangen. Det slår sækken i stykker.
  For at gøre en lang historie kort…. Gud og ingen andre bestemmer hvem der er Kristen

 102. Af Flemming Lau

  -

  Helge Nørager længere indlæg i filteret, kommer nok imorgen, som sidst!

 103. Af Niels Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, fornemt og forstået. Ja, jeg fatter ikke de personer her, som vil nedgøre vore soldater. Jeg er tværtimod stolt af dem og deres indsats. Men forbandet over, at politikerne hele tiden skal trækkes baglæns ind i fugleburet, når det gælder ‘efterbehandlingen’ af dem.

  Nogle følelseskolde skiderikker.

 104. Af Bent Nielsen

  -

  Selektive forhold til medansvar begået under krig, at når der sker noget godt, så er man medansvarlig, men hvis der sker noget ubehageligt, så har vi ikke noget ansvar. Selvfølgelig har Danmark et medansvar for krigsforbrydelser begået af dansk træned enheder eller allierede koalitionstyrker.
  Vi har intet at gøre på den anden side af jorden i krig mod mennesker der aldrig har hørt/ kender til Danmark, før vi bombede dem. Vi ønskede ikke at russerne blandede sig i deres an læggende påtrods af, at de var inviteret af den daværende regering. Så hvad har ændret situationen andet end det nu er amerikanerne der bekriger dem de selv har skabt.

 105. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche, Folketingspolitikerene mener det godt. Det kniber mere med kommunernes forståelse. Og så mener jeg at forsvaret i sig sev, har rammerne til terapeutiske forløb. Lad mig give nogle eksempler.
  1. UMAK Undervisnings materiale! Hvor tit når du har skullet forberede dig, ikke stået og manglet flip overs og slides af en passende kvalitet? Med plastovertræk ? Forstørret kortudklip etc. Faste små TN borde og taktiske modeller. Modeller af fjendens taktiske opstillinger og fremrykninger. Hæren har mere end 23 fag.
  2. Standard øvelser. Hvor tit mangler man ikke tid til recce og update i terrænet, specifikke intruktioner.
  3. Indskydning af våben. Efter en tumlet øvelse var det måske en god ide.
  4. En fast stab af instruktørhjælperei fx førstehjælp sprængningstjeneste, mekanik signal mat, videreuddannelse indenfor hæren, civil etc
  5. Liasion til HJV mhp forøget samarbejde, gensidig udlån af instruktører.

  Bare for at nævne lidt. De er blevet syge i forsvaret, lad dem blive raske i forsvaret sammen med deres buddies over en 5 årig periode ex!

 106. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLAND ER – 30. JANUAR 2017 18:33

  Kim Ol sen/bo lander kan vel som sædvanligt svine kvinder til.
  Eller skrive om børnesex.
  Så bliver Lem che glad.

 107. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, bortset fra, at det ikke foregår på den anden side af jorden, men lige ude bag vores bagdør. Det tager vel fire timer at flyve til Damaskus (har gjort det nogle gange). Skal du over på den anden side, tager det minimum 18 timer.

  Men det er klart, at for demagogen er alt godt, hvis det passer i hans kram.

 108. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, bortset fra, at det ikke foregår på den anden side af jorden, men lige ude bag vores bagdør. Det tager vel fire timer at flyve til Damaskus (har gjort det nogle gange). Skal du over på den anden side, tager det minimum 18 timer.

  Men det er klart, at for demagogen er alt godt, hvis det passer i hans kram.

 109. Af lisbeth Sørensen

  -

  ” Gud og ingen andre bestemmer hvem der er Kristen”

  Og terrorist naturligvis! 🙂

  Lau, Når Gud nu har valgt at gøre Danske soldater til krigsforbrydere under VKO, så må det vel betyde at han er satan selv inkarneret? Er det så Satan der er den gode?

  “Kim Ol sen/bo lander kan vel som sædvanligt svine kvinder til.
  Eller skrive om børnesex.
  Så bliver Lem che glad.”

  Så plejer de begge at være glade og tilfredse ja..

 110. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LEMCHE – 30. JANUAR 2017 13:17
  “Jeg ved ikke, at når man i gamle dage rullede en svensker i Nyhavn, at der ikke nødvendigvis var flere om det.”

  Uha.
  Vi holder på lommerne når lem che er i nærheden.
  Hvis L emche skulle forveksle en med en svensker.
  Er det ham som sidder på bænken for enden af Nyhavn?
  Med en flaske billig sprit.

 111. Af Flemming Lau

  -

  Mon Ami. Kan Gud skabe en sten der er så tung at han ikke kan løfte den..?
  Nej for Gud kan ikke fornægte sig selv!!! Du kan bekende din tro ligeså tosset du vil, kun Gud kender dit “hjerte”

 112. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LE MCHE – 30. JANUAR 2017 12:50

  Jo.
  Det er da bemærket.
  At Elle mann har fjernet nogle indlæg.
  Herunder nogle indlæg hvor undertegnede citerer nogle indlæg fra ikke fascister.
  Det glæder åbenlyst Lemc he at ikke fascistiske indlæg fjernes.

 113. Af j nielsen

  -

  “Palæstinensisk terror i 1970 ‘erne”

  Idet vi lige husker at grundlæggeren af PFLP (som bla. stod bag flykapringer), G Habash, var ortodoks kristen.

 114. Af Bent Nielsen

  -

  Niels Lemche
  Demagog ???
  “BENT NIELSEN, bortset fra, at det ikke foregår på den anden side af jorden, men lige ude bag vores bagdør. Det tager vel fire timer at flyve til Damaskus (har gjort det nogle gange). Skal du over på den anden side, tager det minimum 18 timer.”

  Forhold dig venligst til budskabet frem for, at spille dum!
  “Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet.”

  Hvad laver vi i Irak, Afghanistan? På hvilken mandat er vi der, FN’s ?
  Danmark har angrebet en suveræn stat uden årsag.
  Hverken Irak, Afghanistan har været en trussel mod Danmark, indtil vi bombede dem. Vi er nu et legitimt mål for angreb fra deres side. Da de hverken har luftvåben, en hær eller en flåde kan de kun udføre bagholdsangreb, men kun mod legitime mål, ikke civile som vi har en tendens til når vi bomber fra store højder. Her udførte brave folk det samme fra 40-45 hvis nogle skulle have glemt det. Hvad var det nu regeringen kaldte disse folk for???? ringer der en klokke!

 115. Af J. Hanse n

  -

  AF BEN T NIELSE N – 31. JANUAR 2017 0:16
  “Hvad var det nu regeringen kaldte disse folk for???? ringer der en klokke!”

  Nej.
  For Lem che ringer der ingen klokker.
  Lemc he vil til enhver tid urokkeligt og standhaftigt forsvare de mest sorte om mørke kræfter.
  Det gør hans slags.
  Lem che har intet moralsk kompas.
  Hans højeste ønske er at gøre sig tilpas og prostituere sig over de mest ekstremistiske typer på disse blogs.

 116. Af Benny Bolander

  -

  Lisbeth (søren) modsiger sig selv igen og igen….

  I andre sammenhænge postulerer han frejdigt, at Danmark består af 98 % ateister, og dermed er verdens mest ateistiske land.

  Nu findes der så pludselig 600.000 kristne, som ovenikøbet har en fortid i militæret.

  Velkommen til venstrefløjens postfaktuelle univers. Her er fakta uinteressant.

 117. Af Benny Bolander

  -

  Hassan

  “Hans højeste ønske er at gøre sig tilpas og prostituere sig over de mest ekstremistiske typer på disse blogs.”

  Tvært imod Hassan. Lemche imødegår sagligt de mest ekstremistiske typer herinde. Derved udsætter han sig selv for nogle fuldstændigt uhørte personangreb fra blandt andet dig.

  Man må beundre mennesker, som ufortrødent fortsætter og ikke lader sig tryne af pøbelen.

 118. Af Benny Bolander

  -

  Hvad laver vi i Irak, Afghanistan? På hvilken mandat er vi der, FN’s ?

  Ja, faktisk 🙂

 119. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDE R – 31. JANUAR 2017 7:58

  Phædo Kim Ol sen/Bolan der.
  Psykopater som Phædo Kim Ol sen/Bolan der udsættes kun for det, som han selv opsøger.
  Ellers vil ingen røre den person med en ildtang.
  Hvilken blog vil han ødelægge efter denne?

 120. Af Benny Bolander

  -

  Hassan

  På trods af dine vanvittige personangreb, har jeg tænkt mig at fortsætte med at blogge herinde.
  Jeg benytter gerne enhver lejlighed til at udstille venstrefløjens intolerance og faktaresistens. Her er du et oplagt mål når man kigger på dine vanvittige påstande: Tyskland har aldrig deltaget i krige i Afghanistan, Mali og Irak. Det er jo helt gak-gak og kontrafaktisk…
  Troede du, at du kunne intimidere mig ud af debatten med dine mærkelige indlæg og udokumenterede beskyldninger?
  Keep dreaming!

 121. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLAND ER – 31. JANUAR 2017 7:58

  Små ynkelige personer som Bolan der/ Kim Olse n og Lemch imponerer.
  De kan ikke lave deres svineri i eget navn.
  Altig skal andre personer indrages.
  Og nævnes.
  Lemc he støtter sig til bolan der/kim 0. Og omvendt.
  Nå. Sådan er vi alle så forskellige.
  Os som hviler i os selv, vi bør ikke se ned på dem som er er knap så heldige.

 122. Af Benny Bolander

  -

  Hassan

  Din vrede er uforståelig. Jeg har blot påpeget nogle unøjagtigheder/misforståelser i dine indlæg.

 123. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDE R – 31. JANUAR 2017 8:51

  Tosse Kim.
  De færreste forstår vist dine indlæg.
  Især kvinder og børn ville nok helst være fri.

 124. Af Benny Bolander

  -

  Du behøver ikke gøre dig dummere end du er.

 125. Af Niels Lemche

  -

  BENT NIELSEN, Det er ligegyldigt, hvor meget du bræger, hvis du ikke har orden i regnskaberne. Bolander har allerede svaret mht. Afghanistan, FN-mandat. Desuden aktiverede amerikanerne musketereden i NATO-pagten. Så der er absolut ingen problemer her. Mht. Iraq har det vist sig, at Saddam vist ikke længere havde de våben, man beskyldte ham for, men tidligere ikke havde været bange for at bruge dem mod sin egen befolkning. En kedelig karl, der selv havde bragt sig ud af det gode selskab i 1990, da han invaderede Kuweit — minder det ikke om en nulevende diktator, der også laver invasioner i sine nabolande?

  Så egentlig ingen problemer heller der. Amerikanerne syntes, at de skulle gøre arbejdet færdigt.

  Nu vil den af folk af en bestemt observans berømmede Trump have gjort en ende på IS. Det sker vist kun vha. en større invasion af amerikanske soldater. Men da det er Trump, skal hans klakkører sammen med Putlers nok klappe ham på ryggen og råde: Godt gået, Trumpie!

  Beklager, at jeg ikke har ret meget til overs for jer. At I heller ikke kan opføre jer ordentlig og får lov til det, hænger alene sammen med et overfyldt filter på denne avis. I drukner filtret med spam, og derved slipper for meget fuldstændig uacceptabelt igennem.

  Og til Bolander: Tak for ordene. Det er simpelthen en forpligtelse for ordentlige mennesker at stille sig op og råbe ‘vagt i gevær!’ Der bliver rigeligt at tage os til, når shitstormen mod Merkel tager fart, sikkert først efter det franske valg.

 126. Af lisbeth Sørensen

  -

  Lilleko “boalander”,

  lo% er troende kristne i DK..Kulturkristne tæller ikke..Så ja, ca. 6oo.ooo i Danmark og dobbelt så mange som muslimerne. Danmark er faktisk verdens mest ateistiske land efter litauen ifølge flere internationale målinger..Ihvertfald når vi tager antallet af muslimske indvandrer fra.

  MHT. at de kristne har været stærkt repræsenteret i det forbryderiske militær de sidste generationer under borgerlige krige, er dette ikke til diskussion..Feltpræster mv. forlanges overalt der. Ateister er oftere militærnægtere også.

  Den velkendte pædofile KIM P Olsen, der påstår at være international agent i PET mv. , og linker til billeder af sig selv i fuldt militæruniform for at true debattører herinde, har en lang historie af kvindehad, og et absolut ukontrollabel had af venstreorienteret som hans sengekammerat i debatten V revisoren Axel Eriksen på blogge i Danmark…

  Manden burde sikke på en lukket institution, uden mulighed for udgang.

  “Og til Bolander: Tak for ordene.”

  Den Israelsk betalte påvirkningsagent Lemche, frimurer og religiøs kvaksalver, er uden tvivl en god ven af så beskidte mennesker som KO. Over I UEJ sviner han tit undertegnede til , da han ved jeg ingen ytringsfrihed har der, Kalder mig Russisk boende trold, muslim og hvad ved jeg..Manden er helt udenfor pædagogisk rækkevidde..Frimurer og Israelske hasbara manual agenter i debatten som Lemche skal forbydes adgang..De repræsentere ikke Danske værdier. Og lemche er forresten selv Tysker og slet ikke Dansker..Hans børnebørn er jøder, derfor adgang til pengemaskinen i Israel.

 127. Af Benny Bolander

  -

  Lisbeth

  Ja for hemmelige PET agenter går da i uniform 🙂 og de skriver da om det i medierne 🙂

  Jow jow….

  Du er simpelthen så komisk….

 128. Af Benny Bolander

  -

  Så Lisbeth

  Der er simpelthen 600.000 kristne våbenføre spædbørn, oldinge, hospitalsindlagte, fængselsindsatte, udlandsdanskere og handicappede borgere med en fortid i forsvaret, som er parat til at slagte løs. De udgør ifølge dig den største sikkerheds-trussel i Danmark.

  Naturligvis sammen med usynlige uniformerede hemmelige agenter, som sender dig billeder…

  Jeg tror ikke du er helt rask Lisbeth. Det er ikke for at genere dig, men du har altså nogle seriøse psykiske issues…

  PS. er der andre grupper, som sender dig billeder? Har du nogen at tale med om det?

 129. Af Bent Nielsen

  -

  Stakkels mand få dig et liv..
  “Beklager, at jeg ikke har ret meget til overs for jer. At I heller ikke kan opføre jer ordentlig og får lov til det, hænger alene sammen med et overfyldt filter på denne avis. I drukner filtret med spam, og derved slipper for meget fuldstændig uacceptabelt igennem.” Jeg vil anbefale dig i kraft som sygeplejeske, at søge hjælp i psykiatrien. Du har et alvorligt problem.. Hvor gammel er du side du sidder her hele dage og ugen ud for kun, at komme med dumme bemærkninger?? Dette er et debatforum hvor man udveksler meninger og ikke kun lytter til sig selv foran et spejl.

  “Desuden aktiverede amerikanerne musketereden i NATO-pagten. Så der er absolut ingen problemer her. ”
  Musketereden hvad har den med sagen afgøre, intet.
  Det gælder et angreb på et NATO land og ikke omvendt når NATO angriber så har alle at møde op???
  FN mandatet i Afghanistan var i 2001 vi skriver nu 2017 så hvad laver vi dagsdato????

 130. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDE R – 31. JANUAR 2017 8:32
  “På trods af dine vanvittige personangreb, har jeg tænkt mig at fortsætte med at blogge herinde.”
  Skriver Kim 0.

  Go head..
  Men lad børn og kvinder være i fred.
  Hvis du kan.

 131. Af Benny Bolander

  -

  Bent Nielsen

  “FN mandatet i Afghanistan var i 2001 vi skriver nu 2017 så hvad laver vi dagsdato????”

  Den nuværende tilstedeværelse i Afghanistan er dækket af Sikkerhedsrådsresolution 2185 fra 2014.

  Det kunne du med tre museklik selv have fundet ud af, men nu har jeg gjort det for dig…..

 132. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 31. JANUAR 2017 9:00
  “Og til Bolander: Tak for ordene. Det er simpelthen en forpligtelse for ordentlige mennesker at stille sig op og råbe ‘vagt i gevær!’”

  For Lemc he er en ordentlig person en person som bolande r/kim o lsen, der tilsviner kvinder og indsætter indlæg om børnesex.
  Så jubler Lemc he.

 133. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF PsyKO – 31. JANUAR 2017 13:35

  “Lisbeth
  Ja for hemmelige PET agenter går da i uniform 🙂 ”

  Ihvertfald acceptere du truslen her..At du højst har evner som korporal har jeg aldrig tvivlet på KO, og ved godt at det hele er tvangstanker fra dig…..Har altid ment at du var opvasker dog selv!

  600.000 kristne er naturligvis overdrevet..Men 6oo.ooo kristne der støtter militæret og hader muslimer blindt er nok et godt gæt.Dertil skal lægges nyankomne indvandrer som polakker mv, og de udgør nok halvdelen.Mht. at babyer kan være kristne…Sikke noget kim olsen PsyKO ævl? Det kan døbes som kristen, men forstår så absolut ingenting om hvad vrøvlet indebærer..Derfor vi først skal have religion indoktrinering lovligt ved det 18 år, så lilleko og andre ikke får et sygeligt indoktrineret had mod andre troende stammer end deres egen religiøse tossestamme..

  AF BENT NIELSEN – 31. JANUAR 2017 13:59

  Helt enig..KO er en gammel debattør her, der vil nedlægge enhver blog med personangreb uafbrudt og aldrig nogensinde et ord om emnet..Især hader han kvinder…..Bloggeren burde gå ind og slette alle ikke relevante indlæg…Give psyKO en advarsel, derefter fjerne ham som de andre bloggere har gjort.

 134. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, nå, der er du igen. Jeg håbede ellers, at Berlingeren havde smidt dig ud. Men du kan åbenbart som en kamæleon gemme dig bag en jungle af IP-adresser.

 135. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF Psy KO – 31. JANUAR 2017 13:35

  “Lisbeth
  Ja for hemmelige PET agenter går da i uniform 🙂 ”

  Ihvertfald acceptere du truslen her..At du højst har evner som korporal har jeg aldrig tvivlet på KO, og ved godt at det hele er tvangstanker fra dig…..Har altid ment at du var opvasker dog selv!

  600.000 kristne er naturligvis overdrevet..Men 6oo.ooo kristne der støtter militæret og hader muslimer blindt er nok et godt gæt.Dertil skal lægges nyankomne indvandrer som polakker mv, og de udgør nok halvdelen.Mht. at babyer kan være kristne…Sikke noget kim olsen PsyKO ævl? Det kan døbes som kristen, men forstår så absolut ingenting om hvad vrøvlet indebærer..Derfor vi først skal have religion indoktrinering lovligt ved det 18 år, så lilleko og andre ikke får et sygeligt indoktrineret had mod andre troende stammer end deres egen religiøse tossestamme..

  AF BN- 31. JANUAR 2017 13:59

  Helt enig..KO-kalder sig Boalander nu- er en gammel debattør her, der vil nedlægge enhver blog med personangreb uafbrudt og aldrig nogensinde et ord om emnet..Især hader han kvinder…..Bloggeren burde gå ind og slette alle ikke relevante indlæg…Give psyKO en advarsel, derefter fjerne ham som de andre bloggere har gjort.

  Også utroligt at Berlingeren gider alt det vås fra Lemche..Heller aldrig et ord om emnet så godt som, som hans buddy psy ko..

 136. Af lisbeth Sørensen

  -

  “Lisbeth
  Ja for hemmelige PET agenter går da i uniform 🙂 ” Psy ko

  Ihvertfald acceptere du truslen her..At du højst har evner som korporal har jeg aldrig tvivlet på KO, og ved godt at det hele er tvangstanker fra dig…..Har altid ment at du var opvasker dog selv!

  600.000 kristne er naturligvis overdrevet..Men 6oo.ooo kristne der støtter militæret og hader muslimer blindt er nok et godt gæt.Dertil skal lægges nyankomne indvandrer som polakker mv, og de udgør nok halvdelen.Mht. at babyer kan være kristne…Sikke noget kim olsen PsyKO ævl? Det kan døbes som kristen, men forstår så absolut ingenting om hvad vrøvlet indebærer..Derfor vi først skal have religion indoktrinering lovligt ved det 18 år, så lilleko og andre ikke får et sygeligt indoktrineret had mod andre troende stammer end deres egen religiøse tossestamme..

  AF BENT NIELSEN – 31. JANUAR 2017 13:59

  Helt enig..KO er en gammel debattør her, der vil nedlægge enhver blog med personangreb uafbrudt og aldrig nogensinde et ord om emnet..Især hader han kvinder…..Bloggeren burde gå ind og slette alle ikke relevante indlæg…Give psyKO en advarsel, derefter fjerne ham som de andre bloggere har gjort. Manden er Berlingske og DK´s mest svinske personage over tid i debatten, nogensinde.

 137. Af Bent Nielsen

  -

  Bolander er det rigtigt tænk det viste jeg ikke.. Har overhovedet ikke læst det mere end 10 gang med det gør det ikke mere rigtigt af den grund.
  USA havde ikke FN mandat i 2001. Den blev tvunget igennem p.g.a. 9/11 der har givet USA mere eller mindre cart blanch uden at sikkerhedsrådet yder modstand..Der har været talrige programmer om dette hvis du har ville følge med.. Der er ingen i sikkerhedsrådet der vil lægge sig ud med USA specielt ikke de lande der stod bag 9/11 som Saudi eller Israel der er deres højrehånd i mellemøsten.

 138. Af J. Hanse n

  -

  AF NIE LS LE MCHE – 31. JANUAR 2017 22:29

  Når en person som Lem che jubler over bolander s/kim ol sens indlæg om børnesex.
  Så er Berlingske nok ikke så kræsne.
  Hvorfor vræler Le mche i øvrigt konstant om, at hans indlæg hænger i diverse filtre?

 139. Af Benny Bolander

  -

  Bent Nielsen
  Så forstår jeg ikke, at du postulerede, at der ikke er FN mandat i 2017.

  Ingen der vil lægge sig ud med USA i sikkerhedsrådet? Det er sgu da århundredets postfaktuelle påstand par excellence. Kina og Rusland bestiller ikke andet….

  Og så sidder hverken Saudi Arabien eller Israel i Sikkerhedsrådet, men hvor skulle du også vide det fra…?

 140. Af lisbeth Sørensen

  -

  Gud herre bevares…Kun KO -boalander-har nu fri ytringsfrihed her…Fascisten har taget over en rød blog. 🙂

  Flere indlæg i filteret?

 141. Af Benny Bolander

  -

  Det må være et Freudian Slip. Bloggen tilhører da ikke de røde. Dertil er argumenterne enten for svage eller helt fraværende.

  Men ytringen siger meget om d’herrers selvopfattelse: Det er vores blog. Så meget for den rummelige dialogsøgende venstrefløj!

 142. Af J. Hanse n

  -

  AF BENN Y BOLAN DER – 1. FEBRUAR 2017 7:17

  Venstrefløjen er rummelig.
  Men en person der som bolan der/Kim Olse n indsætter indlæg om børnesex.
  Han kan godt undværes i debatterne.

 143. Af Niels Lemche

  -

  BENNY BOLANDER, det er ikke nogen venstrefløj; det er et par trolle (to til tre max), der egentlig ikke har andet at komme med end deres forsøg på at umuliggøre enhver fornuftig debat her.

  Hvis de virkelig hørte til venstrefløjen, ville deres indlæg i langt højere grad gå direkte på de nationalkonservatives mange fordrejede påstande. Men der mangler ethvert fokus i deres debatform.

  Så du vil fortsat blive mødt af mere eller mindre svinske personangreb. Jeg får hele tiden min del.

  Men du kan se, hvordan de ‘arbejder’ ved at studere min historik hos dem: Snart en sort nazist, snart en lakaj for Israel. Det eneste, jeg endnu ikke er beskyldt for, er, at jeg skulle være en putlik. Det skal nok komme.

  Sørensens arabiske oprindelse afsløres i øvrigt af hans konstante antisemitiske udfald. Her øser han lystigt af en kilde som Zions Vises Protokoller, et makværk fra zarismens tid i Rusland, men stadig læst med fornøjelse i Mellemøsten. Var han europæer med de ‘røde’ meninger, han mener at repræsentere, så ville antisemitismen ikke være en del af hans argumentation.

 144. Af Benny Bolander

  -

  Tjah, det er så din definition af rummelighed, at man kan deskylde folk man er blevet sat på plads af i en diskussion for hvad som helst i opdigtede navne.

  Fint med mig, men som tidligere skrevet: Hvis du tror du kan intimidere mig ud af debatten bliver du klogere, meget klogere.

  Jeg vil til stadighed påpege jeres uvidenhed, faktaresistens og mangel på anstændighed.

  Så kan du drømme alle de stråmænd og injurier op du vil. jeg er her for at blive.

 145. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLAND ER – 1. FEBRUAR 2017 10:45

  Må vi vide, hvad “den anstændige” som indsætter indlæg om børnesex hedder?
  Bol ander, Kim ol sen eller noget helt tredje.
  I øvrigt.
  Så kan alle som gider finde hans indlæg om børnesex og tilsvining af kvinder på internettet.
  Injurier?
  Hvilket navn vil han bruge i en anmeldelse?
  Boland er er her for at blive. Skriver han.
  Han har vist kun været her et par uger i det navn.

 146. Af J Hanse n

  -

  AF BENN Y BOLAND ER – 1. FEBRUAR 2017 10:45

  Må vi vide, hvad “den anstændige” som indsætter indlæg om børnesex hedder?
  Bol ande r, Kim ol sen eller noget helt tredje.
  I øvrigt.
  Så kan alle som gider, finde hans indlæg om børnesex og tilsvining af kvinder på internettet.
  Injurier?
  Hvilket navn vil han bruge i en anmeldelse?
  Boland er er her for at blive. Skriver han.
  Han har vist kun været her et par uger i det navn.

 147. Af lisbeth Sørensen

  -

  PsyKO

  Påpeget blot kim P Olsen, hvorledes du generelt ødelægger alle blogs, og kun lader til at få indlæg igennem her..Blogejer er ny og kender meget muligt intet til den svinske personage Kim P Olsen, generelt forkortet til KO her i avisen..Derfor oplysningen til samfundet, og nye blogger

  Lemche jeg har da beskyldt dig mange gange for at være en putinik? Som du gør uafbrudt af mig over i UEJ hvor jeg ikke har ytringsfrihed..Der kalder jøden lemche og som Israelske betalte påvirkningsagent oplært i hasbara manualen, og frimurer , mig endda for muslim og Russere i flere indlæg også!

  Derudover er boalander Irsk og gælisk..Så trolden ko er sjov..Men vi håber at indlæg om børnesex bliver fjernet denne gang..Dette må du tage op med din psykiater KO, og få behandling for.

 148. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCH E – 1. FEBRUAR 2017 9:54
  “BENNY BOL ANDER, det er ikke nogen venstrefløj; det er et par trolle (to til tre max), der egentlig ikke har andet at komme med end deres forsøg på at umuliggøre enhver fornuftig debat her.”

  Eftersom Lem che/bola nder/kim ol sen åbenbart har fået de to personer på hjernen.
  Og ikke interesserer sig for andet.
  Så må de to personer vel skrive noget korrekt.
  Men for at gøre en ting klart.
  De to`s efterhånden perverse interresse for undertegnedeer ikke gengældt.

 149. Af Benny Bolander

  -

  Lemche
  Der er nok meget rigtigt i det du skriver.
  Det virker som om, at hansen har ondt i sjælen. Ellers kan man ikke begå så mange infame indlæg. Raske personer har nogle stopklodser, som hansen mangler.
  Søre nsen….. tjah. Hans forskruede ego udskriver nogle veksler, som han intellektuelt kæmper for at indfri – hidtil forgæves.

 150. Af J. Hans en

  -

  AF BENNY BOLANDER – 1. FEBRUAR 2017 21:

  Her er bolanders/kim olsens stopklods.

  “AF KIM OLSEN – 28. JANUAR 2014 21:07
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”
  Fra Anne Sophia Hermansens blog:

  “Tak for kampen”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2014/01/28/tak-for-kampen/comment-page-1/#comments

  Indlæg om børnesex har personen også indsat.

 151. Af J. Hanse n

  -

  Og Bolan der/Kim olsen/lem che.

  Hvis undertegnede må komme med et godt råd.
  Så stop her.
  Denne uværdige debat er ikke rimelig over for nogen.
  Hverken overfor den person som har skrevet debatoplægget.
  Eller andre som måtte ønske at deltage.
  Jeg ved godt, at I opfatter denne appel som svaghed.
  Men det er det ikke.
  Faktist det modsatte.

 152. Af Benny Bolander

  -

  hansen

  Det lyder fornuftigt. Dine genposteringer i det uendelige af indlæg forfattet af ukendte personer er lidt trættende og ødelæggende for debatten. Så Handling bag ordene fra din side ville være særdeles velkomment.
  Jeg forbeholder mig ret til at rette dig når du publicerer kontrafaktiske indlæg om at Tyskland aldrig har deltaget i samme væbnede konflikter som Danmark. Det må du bare leve med.

 153. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLANDER – 2. FEBRUAR 2017 8:14

  Bedre end at Kim Olse n/Bolan der indsætter indlæg om sine perverse fantasier om børnesex.
  Og sviner kvinder til.

 154. Af Benny Bolander

  -

  Ja det skal jeg ikke kunne sige. Foreløbig eksisterer denne Kim Olsen vist kun i din fantasi, og du har kun med stort besvære kunne fabrikere et indlæg (angiveligt 3 år gammelt), til at underbygge dine bizarre beskyldninger.
  Alle de andre indlæg du har galpet op om i årevis har ingen nogensinde set.. andre end dig selv naturligvis – og du har heller aldrig kunne linke til dem. Tvivlerne får bare at vide, at det kan de da selv undersøge…. Ren Erasmus Montanus retorik.
  Det hele virker meget unormalt hansen.
  Jeg tror du har fået fyrbøderkrampe. Gå ned og smør stævnrøret, spis nogle saltpiller og lad så os andre være i fred for dine paranoide fantasier.

 155. Af J. Hanse n

  -

  AF BENNY BOLAND ER – 2. FEBRUAR 2017 11:03

  Jo.
  Det virker ret unormalt, at en person som kim olsen/bolander indsætter indlæg om børnesex.
  Og sviner kvindelige bloggere til.
  Og han har en sygelig og paranoid tilgang til et par andre kommentatorer.
  Så kan han sådan set bruge nok så mange forskellige navne.

 156. Af B. Mortensen

  -

  Tænk på hvad soldater under den anden verdenskrig måtte opleve af nedslag fra granater, en kugleregn under storm. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i de konsekvenser, rædsler soldaterne var udsat for og alligevel udførte de deres opgaver. Jeg tør slet ikke tænke på den første verdenskrig som var det rene galskab.
  Når man tænker på disse mænd og kvinder der ingen hjælp fik og stadig kunne udføre deres pligter, føre generationen videre, mens de passede deres arbejde på fabrikken. Man sled sig simpelhed ihjel under dårlige arbejdsforhold. Arbejderne organiserede sig, samfundet organiserede sig velfærdssamfundet blev skabt. Vi er et produkt af dette og man kan undre sig over hvad der har ændret vores sammenhold, vores mod til, at stå sammen og udfordre verden? Der var engang et land der gik forrest i kampen for fred og fordragelighed, et dannebroflag gjorde underværker i ude i den store verden, idag kan det ligge på et meget lille sted. Måske burde vi gå tilbage til de gamle dyder og lade de lande der intet har lært, forsætte deres krigs lege og betale prisen i form af syge unge mennesker.

 157. Af B. Mortensen

  -

  Tænk på hvad soldater under den anden verdenskrig måtte opleve af nedslag fra granater, en kugleregn under storm. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i de konsekvenser, rædsler soldaterne var udsat for og alligevel udførte de deres opgaver. Jeg tør slet ikke tænke på den første verdenskrig som var det rene galskab.
  Når man tænker på disse mænd og kvinder der ingen hjælp fik og stadig kunne udføre deres pligter, føre generationen videre, mens de passede deres arbejde på fabrikken. Man sled sig simpelhed ihjel under dårlige arbejdsforhold. Arbejderne organiserede sig, samfundet organiserede sig velfærdssamfundet blev skabt. Vi er et produkt af dette og man kan undre sig over hvad der har ændret vores sammenhold, vores mod til, at stå sammen og udfordre verden? Der var engang et land der gik forrest i kampen for fred og fordragelighed, et dannebroflag gjorde underværker i ude i den store verden, idag kan det ligge på et meget lille sted. Måske burde vi gå tilbage til de gamle dyder og lade de lande der intet har lært, forsætte deres krigs lege og betaler prisen i form af syge unge mennesker.

 158. Af J. Hanse n

  -

  AF B. MORTENSEN – 2. FEBRUAR 2017 13:11
  “Tænk på hvad soldater under den anden verdenskrig måtte opleve af nedslag fra granater, en kugleregn under storm. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i de konsekvenser, rædsler soldaterne var udsat for og alligevel udførte de deres opgaver. ”

  Det kan jeg til dels.
  Da jeg var soldat kørte de hen over os med kampvogne

 159. Af Benny Bolander

  -

  Ja, man mærker det tydeligt på dit intellektuelle niveau, at du har haft hovedet i klemme under et stort bæltekøretøj 🙂

 160. Af Benny Bolande r

  -

  Små børn er glade for mig.
  Og omvendt.
  Jeg fortæller gode historier.

 161. Af Benny Bolander

  -

  Den er god med dig Hansen. Nu kender vi dig igen!

 162. Af Be nny Bol ander

  -

  Nogen kom til at skrive indlægget 20:13 i mit navn.
  Sådan går det når venstrefløjen løber tør for argumenter. Stilen er meget lig Jens Hassans.

 163. Af lisbeth Sørensen

  -

  AF Kim P. olsen, -KO-her kaldt boalander- 1. FEBRUAR 2017 21:56

  “Søre nsen….. tjah. Hans forskruede ego udskriver nogle veksler, som han intellektuelt kæmper for at indfri – hidtil forgæves.”

  PsyKO,

  Som psykisk syg, har du vist ikke helt forstået logik, sandhed og virkelighed?
  AF BENNY BOLANDER – 2. FEBRUAR 2017 11:03
  “Ja det skal jeg ikke kunne sige. Foreløbig eksisterer denne Kim Olsen vist kun i din fantasi, ”

  Boalander, psyKO, KO lader til at have en stor indsigt indtil ko´s former agering i berlingske og BT tidendende? Så stor vi må konkludere, at der ingen udelukkelse er muligt mht. at han er KO.

  “AF B. MORTENSEN – 2. FEBRUAR 2017 13:11”

  Ærlig talt lyder det som noget ævl ytret af en socialdemokrat..

  “AF BENNY BOLANDER – 2. FEBRUAR 2017 14:11
  Ja, man mærker det tydeligt på dit intellektuelle niveau, at du har haft hovedet i klemme under et stort bæltekøretøj :)”

  PsyKO har uden tvivl ledet meget mht til sit misbrug af småbørn? Må desværre fortælle ko at babyerne led endnu mere..Personligt støtter jeg op om dødsstraf mod personer som dig her? Samme gør jeg mht. pengekriminelle over en vis størrelse..

 164. Af Benny Bolander

  -

  Det her indlæg må i meget gerne slette Berlingske:

  AF LISBETH SØRENSEN – 3. FEBRUAR 2017 3:11
  PsyKO har uden tvivl ledet meget mht til sit misbrug af småbørn? Må desværre fortælle ko at babyerne led endnu mere..Personligt støtter jeg op om dødsstraf mod personer som dig her? Samme gør jeg mht. pengekriminelle over en vis størrelse..

 165. Af lisbeth Sørensen

  -

  Hvorfor skulle indlægget slettes KO?

  Det er legitimt demokratisk ønske at ønske dødsstraf for pædofile og penge kriminelle over en vis størrelse..At du muligvis ikke deler mine ønsker her, er naturligvis din demokratiske ret..Lader dog ikke til at blive indført. Er desværre massivt modstand mod dødsstraf i Danmark mod de værste af disse to forbryder grupper, som naturligvis er landets mest fæle kriminelle grupper…Især den penge kriminelle blå..

 166. Af j nielsen

  -

  “Hvorfor skulle indlægget slettes”

  Fordi det er rablende sindssygt?
  Fordi det er truende?
  Fordi det er tilsvining?

  Eller d) alle de ovenstående.

  Hm … den er svær.

 167. Af Benny Bol ander

  -

  J Nielsen
  Det er jo ikke nok at være uenige vel?
  Nu kan man fuldstændigt omkostningsfrit beskylde folk for at være p ædofile.
  Man kan ønske, at de bliver henrettet.
  Man kan skrive falske indlæg i deres navne, så de ikke har en jordisk chance for at forsvare sig.
  Man kan opfinde indlæg de aldrig har skrevet og citere igen og igen.
  For så holder de nok kæft ikke?
  Hvordan synes du selv du klarer den søren sen?
  Er du stolt af dine evner udi debatten?

 168. Af lisbeth Sørensen

  -

  Johanne Schmidt Nielsen@

  Besserwisser i Berlingske så trættende efterhånden, med sine smart alec meninger på to linier..Håber du nyder dit otium fra tinget, for både du og DK har brug for en lang pause fra dig..Især Enhedslisten så den kan fornyes og på ny, og opnå ny folkelig styrke..Vi er mange der har stemt på Enhedslisten i en generation, som var utrolig trætte af dig til sidst og dit absolut hysteriske ævl tit i debatten..Vi krummet tæer, og bukket til gud her og der og vor herre om en bedre ledelse af Ø, men ingen hørte os..

  Fuldstændigt legitimt demokratisk ønske at ønske dødsstraf indført i DK for Pædofile og penge kriminelle..Jeg har ca. 5o kommentarer fra KO-boalander- mod undertegnede af så svinsk karakter gemt, at han aldrig vil kunne vinde en retssag..

 169. Af j nielsen

  -

  Det kører da vist videre i samme rille. Gud fader i pæretræet.

  Der er et citat lidt længere oppe, som jeg er enig i:

  “Hvis undertegnede må komme med et godt råd.
  Så stop her.
  Denne uværdige debat er ikke rimelig over for nogen.”

  Gæt hvem der har skrevet det.

 170. Af lisbeth Sørensen

  -

  Dragsted bliver en formidabel leder af Enhedslisten..Dybt intelligent og sober, endda folkelig og med et blink i øjet når nødvendigt..Han kan det hele nødvendigt for at lede Enhedslisten til nye højder..

  Du må helst ikke komme tilbage til Enhedslisten..Det bliver partiets undergang. Et socialistisk parti skal opnå mindst 3 gange så mange stemmer som de nuværende for overhovedet at få indflydelse. At få dig retur, vil blive en katastrofe af manglende fornyelse af partiet.

 171. Af lisbeth Sørensen

  -

  Ihvertfald var du ikke uværdig nok mht. at lyve mht. hvem du er.. 🙂

  Hvis også det eneste positive vi kan tage med herfra..

 172. Af Benn y Bo lander

  -

  Retssag sørensen?
  Jeg kunne ikke drømme om at trække en udviklingshæmmet i retten.

 173. Af J. Hanse n

  -

  AF LISBETH SØRE NSEN – 3. FEBRUAR 2017 22:20
  “Fuldstændigt legitimt demokratisk ønske at ønske dødsstraf indført i DK for Pædofile og penge kriminelle..Jeg har ca. 5o kommentarer fra KO-boaland er- mod undertegnede af så svinsk karakter gemt, at han aldrig vil kunne vinde en retssag.”

  TosseKim 0 vil aldrig forsøge.
  Og hvilket navn vil han anvende.
  I Byretten.

  Han kan nok ikke bruge flere forskellige.
  Og personer som sviner kvinder til og indsætter indlæg om børnesex, som bollean der/tosse kim ol sen gør, de er nok lige som lidt bagefter på points.
  I retten.

 174. Af lisbeth Sørensen

  -

  “TosseKim 0 vil aldrig forsøge.
  Og hvilket navn vil han anvende.
  I Byretten.”
  AF J. HANSE N – 4. FEBRUAR 2017 23:48

  Ved det godt! Intet at komme efter der, og han ville tabe..

 175. Af B enny B olander

  -

  Tjekkede lige dagens tilsvininger. Tak Hassan og Lisbeth. Har I overvejet at få jer et liv?

 176. Af lIsbeth sørensen

  -

  AF B ENNY B OLANDER – 5. FEBRUAR 2017 16:39

  Hvorfor har psyKO de mærkelige mellemrum i sit navn nu?
  Du er ikke istand til andet end tilsvininger som kommentarer ovenover bevidner.

  “AF KIM OLSEN – 28. JANUAR 2014 21:07
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”
  Fra Anne Sophia Hermansens blog:

  Listen er dog meget, meget lang..Og tusindvis at tage fra af lilleKO..

 177. Af J. Hanse n

  -

  AF B ENNY B OLA NDER – 5. FEBRUAR 2017 16:39

  Ja. TosseKim 0.
  Som mentalt sunde mennesker har man et liv.
  I modsætning til dig.
  Du får svar på dine løgnehistorier. personangreb og tilsvinelser.
  Intet andet.

 178. Af Frihedssocialisterne

  -

  […] gælder i hvert fald i teorien, om end man kan have indvendinger om, hvordan det udmøntes, men der er et område, hvor konsensussen ikke er til stede, et område hvor de, der har risikeret […]

Kommentarer er lukket.