Kunsten at kastrere en offentlig chef

Af Leif Donbæk 21

Medlemmer af det danske Folketing har et specielt job. Normalt måles en indsats på arbejdet op i mod nogle succeskriterier; er man privatansat om jeg, så er det noget med bidrag til bundlinje, er man offentligt ansat, så er det nogle politisk opsatte måltal – men er man medlem af Folketinget, så har man normalt kun et reelt kriterium for succes, hvor bredt kommer man ud med sit budskab. For at gøre det skal man i pressen og den letteste måde at lykkes med dette er ved at forbyde noget, men hvad gør man nu, når vi i forvejen er et af verdens mest regulerede lande og har en massivt detailreguleret offentlig sektor?

Ja, så må man opfinde nogle problemer, de opfundne problemer kommer i mange former  – og senest har socialdemokraten Mattias Tesfaye, som jeg ellers har stor respekt for, været ude med det nyeste skud på stammen. Vi skal have forbudt bederum på uddannelser – det ser ganske vist ikke ud til, at der er nogle generelle problemer med dem, men den slags kedelig fakta bør naturligvis aldrig stå i vejen for en god omgang regulering af den offentlige sektor.

Forstå mig ret, der er da selvfølgeligt eksempler på lokale problemer, men hvis vi ønsker stærke lokale ledere på vores offentlige institutioner, så bliver vi altså nødt til at turde lade dem træffe beslutningerne lokalt, også de hårde af slagsen – det går ikke at storesøster Folketing skal komme ind fra højre/venstre hver gang, der er det mindste med noget Islam for at ”redde” de stakkels lokale ledere, så de undgår at tage stilling – vi får svage, håndsky og berøringsangste ledere ud af det.

Da jeg gik på Frederiksberg Gymnasium i start 00’erne, havde vi også problemer med den slags. Nærmere Hizb-ut-Tahrir og nogle kristne tosser der dukkede op og prædikede i kantinen, men da vi havde en stærk lokal leder i rektor Jannik Johansen, så blev det sjældent til et stort problem, for han lossede dem ud, hver gang!

Hvis vi ønsker offentligt ledere, der skal kunne tage stilling, der skal turde tage konfrontationerne lokalt, der skal turde være ledere lokalt, så må vi også turde lade dem løse problemerne lokalt. Også når det bliver lidt mere besværligt.

Og det er ikke fordi jeg ikke anerkender, at religion på arbejdspladsen giver problemer – fra 2003-2009 arbejdede jeg i dansk detailhandel, de sidste 4 år som butikschef, primært i ghettoområder i København. Jeg var særligt i det, man kaldte ”skarpe butikker”, altså butikker med massive svind problemer, problemer med overfald, slåskampe med lokalområdet, ghettoNETTO, som visse af mine medarbejdere kaldte det – Men det interessante i de butikker er, at vi uhyre sjældent havde seriøse problemer med religion.

Jo, jeg har da haft en enkelt medarbejder, der peb en smule over at røre ved ølflasker, men så fik han valget mellem et par handsker eller et andet job – det virkede fint for begge parter. Og jeg har da ved flere lejligheder sendt medarbejdere hjem under Ramadanen, fordi fysisk hårdt arbejde uden mad og drikke er en tosset kombination.  Men pointen er, vi løste det altid fint lokalt. Og sådan virker det overalt, hver dag får tusindvis af private danske arbejdspladser det til virke, helt uden at Far Tesfaye kommer for at redde dem med forbud, næh ved at man snakker om det lokalt, og hvis hensynene ikke kan lade sig gøre, så retter medarbejderen ind eller ud.

Sagt med andre ord. Folketinget skal som meget klare udgangspunkt være varsomme med at detailregulere den offentlige sektors arbejdspladser, især når de problemer, de vil regulerer, er tæt på ikke-eksisterende. Hvis den lokale ledelse finder at et bede-/meditation-/hopperum er en god ide, der giver et bedre studiemiljø, jamen så lad dem da gøre det.

ps. Til Mattias’s forsvar, skal det siges at der er tale om et forslag for Dansk Folkeparti, hvorfor det kan undre at Socialdemokraterne føler sig kaldet til at gå så hårdt ud.

21 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Et yderst fornuftigt indlæg fra Leif Donbæk.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Religion – uanset hvilken afsindig afart – hører hjemme i privatsfæren. PUNKTUM

 3. Af Jørgen F.

  -

  Ja enig – det væsentligste er bare at sige nej – så har den troende ro i sindet og ingen skyldfølelse over for sin gud. Alle er glade – måske bortset lige fra … gud.
  Men hvorfor fan’ har det taget så lang tid for socialisterne at vende tilbage til rødderne?

 4. Af Jørgen Madsen

  -

  “Jeg var særligt i det, man kaldte ”skarpe butikker”, altså butikker med massive svind problemer, problemer med overfald, slåskampe med lokalområdet, ghettoNETTO, som visse af mine medarbejdere kaldte det – Men det interessante i de butikker er, at vi uhyre sjældent havde seriøse problemer med religion.”

  Det er dybt fascinerende at iagttage, at du ikke selv kan se, at ALLE dine problemer i ovenstående har været relateret til “religion”.

  Trickspørgsmål: Forestiller du dig selv af et ærligt hjerte, at disse problemer havde eksisteret i samme omfang, hvis en bestemt “religion” havde været fraværende i området?

 5. Af Birger Nielsen

  -

  Igen og igen hører vi om problemer med denne invasive middelalderovertro. Kun mere og mere oplysning om, at religioner burde være noget, som hørte fortiden til, bør fremmes.
  Vi lever i 2017 og videnskaben skaber stadig nye landvindinger, men alligevel fylder disse middelalderreligioner stadig meget især blandt uvidende individer.
  Et fast præstepanel på Berlingeren fortæller dagligt, at vores dagligliv er primært præget af såkaldte kristne livsværdier, mens en på disse breddegrader ny og fanatisk oldtidsreligion udbreder negative bølger af undertrykkelse i et moderne samfund.
  Lad os dog blive fri for alle disse absurde religioner i det offentlige rum. Lad os komme videre på udviklingstrinnet.

 6. Af Leif Donbæk

  -

  @Jørgen Madsen
  Fra 2003 til 2006 var jeg i NETTO Kampmansgade, der var den butik som tog flest butikstyve om året og hvor man nærmest ikke lavede andet end at slås med tosser og tyveknægte – det var nærmest uden undtagelse danskere fra Istedgade og omegn, der stjal og overfaldt personalet. Problemerne i ghettoområder handler mere om social armod og kulturelle problemer end det handler om religion.

 7. Af I. Hansen

  -

  At lave bederum, separate svømmetider mm, aflæses af ekstrmister som “landvindinger”, og alene derfor skal de ikke være det !!!
  Det er ikke alene et spørgsmål om der pt er problemer med det, men om det på sigt bliver det, og at det så er for sent at stoppe det uden gigantiske problemer !!.

 8. Af Bederum, nej tak | ASH

  -

  […] kan man anføre, at det ikke er en sag for Folketinget, men bør være op til hver enkelt uddannelsesinstitution, om de vil installere bederum, fitnesslokale, spa eller måske en swingerklub i […]

 9. Af Lisbeth sørensen

  -

  Tesfaya har helt ret..Religion skal forbydes på arbejdspladsen..Derudover at Donbak direkte hjælper muslimer under ramadan til at skulke fra jobbet, er ikke noget han skal være stolt over. Alt det ekstra arbejde du dermed har givet til de etniske Danske, vil de uden tvivl gerne være forundt.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Islam skal ikke på nogen måde hjælpes her i landet.

  Islam skal bekæmpes overalt – og aktivt modarbejdes.

  Allerhelst skal islam forbydes som værende en kriminel ideologi og en forbrydelse mod menneskeheden.

  Islam bør kun mødes af ét svar: NEJ!

 11. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Fornuftigt sagt af tesfaye. En mand der forstår hvad er nødvendigt i dk. Rigtig rød er han.

  Mange indlæg i dine seneste indlæg donbæk?

  Det reneste liberalist ævl fra ash mod venstrefløjen som altid.

  Samtidigt mdd at hun frasortere venstrefløjens ytringsfrihed i sine blogs som undertegnede. 5 indlæg mindst fra undertegnede i ash’s seneste indlæg fra undertegnede. I er hyklere på højrefløjen. Anti demokrater hele bundtet. Og hunderæd mht næste df-s røde regering.

 12. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Fornuftigt sagt af tesfaye. En mand der forstår hvad er nødvendigt i dk. Rigtig rød er han.

  Mange indlæg i dine seneste indlæg donbæk??

  Det reneste liberalist æv l fra ash mod venstrefløjen som altid.

  Samtidigt mdd at hun frasortere venstrefløjens ytringsfrihed i sine blogs som undertegnede. 5 indlæg mindst fra undertegnede i ash’s seneste indlæg fra undertegnede. I er hyklere på højrefløjen. Anti demokrater hele bundtet. Og hunderæd mht næste df-s røde regering.

 13. Af Krister Meyersahm

  -

  I al stilfærdighed: Grundloven garanterer alle trosfrihed (§ 67) og i samme paragraf slås det fast, at alle har ret til at dyrke sin gud, på den måde der stemmer med deres overbevisning. Er det da ikke forkert, at lægge forhindringer i vejen for denne rettighed? Et sølle 10 kvm. lokale? Skal vi have en krig om en sådan bagatel? Kan vi ikke være lidt storsindede?

  Udover Grundloven er også Menneskerettighedskonventionen, bemærk dansk lov, tydelig i dens stillingtagen til problemstillingen. …Enhver har ret til trosfrihed…denne ret omfatter frihed til at udøve sin tro OFFENTLIGT eller privat.

  Ærindet ligger helt uden for både det offentliges og privates rækkevidde. Vil man ind og blande sig og regulere, må man først opsige artikel 9 i Menneskerettighedskonventionen og ændre lov L.285 af 29.04.1992.

 14. Af Arvid Holm

  -

  “Vi skal have forbudt bederum på uddannelser – det ser ganske vist ikke ud til, at der er nogle generelle problemer med dem, selvom der selvfølgeligt er eksempler på lokale problemer, men hvis vi ønsker stærke lokale ledere på vores offentlige institutioner, så bliver vi altså nødt til at turde lade dem træffe beslutningerne lokalt, også de hårde af slagsen”?
  Leif Donbæk er åbenbart enig i, at bederummene burde væk.
  Blot synes han, at den afgørelse skal træffes af lokale ledere.
  Leif Donbæk lægger altså op til en mængde lokale magtkampe, der efter hans mening kan vindes af de lokale ledere, medmindre de er blevet kastrerede af Folketinget.
  Når vi ønsker stærke ledere, kunne en sådan manddomsprøve sortere de svage ledere fra.
  Er de lokale ledere kvinder, må der være tale om umyndiggørelse i stedet for kastration og en selvstændighedsprøve i stedet for en manddomsprøve?
  Men er der fremover bederum i offentlige institutioner, skal lederen altså frasorteres/afskediges, hvad enten der er tale om en mand eller en kvinde??
  Det er ret barsk: Vind eller forsvind??

 15. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hverken Grundloven eller Menneskerettigheder som sådan garanterer ren anaki. Naturligvis kan Folketinget lovgive omkring dyrkelse af religion og andre heksekunster !

 16. Af Birger Nielsen

  -

  Krister Meyersahm skriver:

  “Grundloven garanterer alle trosfrihed (§ 67) og i samme paragraf slås det fast, at alle har ret til at dyrke sin gud ”

  Jo vi er tolerante i Danmark. Men de kan vel bare dyrke deres intolerante middelalderreligion i deres moskèer eller hjemme.

  Et moderne demokratisk samfund bør være kritisk overfor enhver form for religion.
  Religioner er opfundet “i gamle dage”, da folk ikke var klogere. Der findes hverken guder eller engle eller ånder, der går igen.

 17. Af En Ra dikal

  -

  Bederum kan være løsningen på blege Danmarks problemer. Ligeså kønsopdelte svømmehaller og tvungen afholdelse af eid.

  vh. En radikal kernevælger

 18. Af Jan Petersen

  -

  Alle danskere ville have godt af minimum et års ophold og arbejde under fremmede himmelstrøg (udenfor EU og Vesten). Der, hvor jeg opholder mig lige pt, er et begreb som feks betalt ferie en ren fiktion. Danskere har generelt ikke den fjerneste idé om, hvilket exceptionelt paradis på jord, Danmark egentlig er !

 19. Af Niels Poulsen

  -

  Krister Meyersahm

  Du er på vildspor.

  Der er ingen, der fratages nogen rettigheder, hvis bede- og refleksionsrummene nedlægges. Det står troende frit for at tilbede deres guder i deres helligdomme uden for undervisningstiden. De har naturligvis ingen krav på, at undervisningsinstitutioner og arbejdspladser indrettes efter deres specielle ønsker.

 20. Af anton h

  -

  Jan p fantaserer lidt rigeligt. Både ang. 9/11 og rumskibe fra fremmede planeter. Og DK er da ikke et paradis, bare fordi nogle får betalt ferie. DK i dag er et land hvor politikerne svigter, plyndrer, undertrykker, misrøgter og tyranniserer utallige danskere. Og påfører dem social deroute, familieopløsning, sundhedsskandaler, nye sygdomme, kriminelle bander osv.

 21. Af J Hansen

  -

  Jeg var forbi denne NETTO i dag og selvom jeg skuler til alle sider og trækker jakken op om ørene-ja så var der ikke kæft der kikkede og en butiksdetektiv var heller i syne -disse langhalsede typer er ellers let at kikke ud når de render rundt med en Tom indkøbskurv
  Og dem i Istedgade har jo fire store købmænd i deres eget kvarter
  Frihedssosialister i er fyldt med løgn og bedrag

Kommentarer er lukket.