De afghanske tolke og almen anstændighed

Af Leif Donbæk 41

Løsningen er ellers nem, kære Folketing. I skal blot ændre aftalen, således at alle, der har risikeret livet for Danmark, også er berettiget til at få asyl i Danmark, når den indsats risikerer at koste dem livet.

Man kan mene meget om Danmarks deltagelse i diverse krige de sidste 20 år, men efterhånden er alle partier i Folketinget vist enige om, at de forholdsvis pauvre resultater ikke er de danske soldaters skyld. Men derimod, at dem vi beder risikere det ultimative offer i tjeneste for Danmark, skal have ordentligt udstyr, og at vi skal passe på dem, hvis de bliver skadede som følge af deres indsats for Danmark.

Konsensussen gælder i hvert fald i teorien, om end man kan have indvendinger om, hvordan det udmøntes, men der er et område, hvor konsensussen ikke er til stede, et område hvor de, der har risikeret alt for Danmark, ikke beskyttes, et område der bør få folkevalgte til at slå øjnene ned, når de passerer et spejl.

Det drejer sig helt præcist om de afghanske tolke, der har ydet en vital indsats for at holde de danske soldater i live. De tolke der med risiko for egen og deres families velfærd har hjulpet danske soldater med at manøvrere sikkert igennem et land, der er så langt fra vores kulturforståelse, et land præget af stammer og sporene fra århundreders krige og konflikter.

Ingen kan være i tvivl om, at den afghaner, der har iført sig dansk flag på skulderen og åbenlyst hjulpet vores styrker, befinder sig i livsfare.

Tidligere var der da heller ingen tvivl – alle bakkede op om tolkene. Se eksempelvis Venstre her. Det eneste parti der var imod at give asyl til tolkene var vist Dansk Folkeparti, og det handlede vist mere om noget med at være imod sorte mennesker, end substansen i sagen.

Og noget gjorde man da også, man lavede den såkaldte ”Tolkeaftale” i 2013 (forlænget i 2015). Den skulle dække de 195 tolke, der har haft vores soldaters ryg. Ja, du læste rigtigt, vi snakker alene om 195 mennesker. Ikke tusinder, men 195!

Tolkeaftalen indledes smukt og fint ”(aftalen RED) skal sikre, at ingen tolke og andre lokalt ansatte, som har bistået den danske indsats i Afghanistan, bliver ladt i stikken i forbindelse med reduktionen af det internationale engagement i Afghanistan.

Men, som tiden har vist, så var der ikke røv i bukserne til de fine ord i hensigtserklæringen. For som med mange politiske aftaler ligger djævlen i detaljen. For i stedet at sige at alle 195 tolke der har kæmpet på dansk side og deres familier selvfølgeligt er berettiget til asyl i Danmark. Så har man alene åbnet op for, at tolkenes sager stadigvæk skal individuelt behandles igennem det danske asylsystem, hvilket ganske simpelt har medført, at få af dem har fået asyl.

Det ”individuelle skøn” har vist sig at være fuldstændigt og aldeles utilstrækkeligt. Og flere af tolkene lever nu under jorden, fordi de risikerer livet, hvis Taleban finder dem. Og kommer de til Danmark, så får de ikke asyl.

Det er desværre ingen overraskelse, vi var mange, der sagde det. Men resultatet er forstemmende, det er alene et spørgsmål om tid, før den dadelværdige aftale koster liv – og når det sker, så vil blodet være på Folketingets hænder.

Løsningen er ellers nem, kære Folketing. I skal blot ændre aftalen, således at alle, der har risikeret livet for Danmark, også er berettiget til at få asyl i Danmark, når den indsats risikerer at koste dem livet.

Befri jer fra skammen, genåbn Tolkeaftalen og indfør en ret til asyl for de afghanske tolke! – Også for vores soldaters skyld, for hvis vi ikke hjælper dem, der hjælper os – ja hvorfor skulle lokale så i fremtiden turde hjælpe danske styrker, næste gang vi er afsted.

 

41 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørager

  -

  Enig, og genoptag så den Irak kommission, så mere af sandheden kan komme frem om den krig.
  Også tolke fra Irak ?.
  For der brugte vi dem vel også.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Enig. Lad tolkene komme hertil.

  Og send så samtlige andre afghanere hjem!

 3. Af jørgen pe

  -

  Som sædvanlig har politikerne ikke styr på nogetsomhelst. Det er jo også derfor at DR, DSB, postvæsnet, frimærketrykkeriet, møntvæsnet, skattevæsnet, retssystemet, familiepolitikken, skilsmissebureaukratiet, sundhedsvæsnet, seruminstituttet, vaccineberedskabet, DONG, NETS, forsvaret, skole-området, sundhedsstyrelsen, landbruget, politiet, lægevagten, skadestuerne, ambulancerne, demokratiet og den sociale velfærd osv. er præget af skandaler, besparelser og en syndflod af forringelser. Men lad tolkene og deres familier flytte hertil hvis de virkelig er på vores side, det bliver vel ialt ca. 1000-1500 personer. Og udvis så alle de mange tusinder af kriminelle der har fået en dom for vold, hjemmerøverier og mord/mordforsøg mv. Og luk grænserne for alle migranter der kommer fra et sikkert land. Eller skal vi også have svenske tilstande her? Se snapha.

 4. Af Svend Jensen

  -

  Fra mange forskellige sider er der information om, at kun få provinser i Afghanistan er under Talebans kontrol og livsfarlige for tolkene. Betal dem derfor en busbillet til en sikker provins og relevante etableringsomkostninger til at starte forfra der.
  Husk at tolkene reelt arbejdede for først og fremmest deres eget lands frihed, da de tolkede. De fremmede tropper var kun værktøjet.
  Hele historien om tolkenes lugter mest af føleporno, iværksat af klamme føletanter i godhedssegmentet. Når en radikaler udstøder ordet “anstændighed”, skynder jeg mig at sætte dobbelt hængelås på min tegnebog. Lad de “anstændige” selv betale for deres falske “anstændighed”, som åbenbart ikke inkluderer “anstændighed” overfor de betalende danske skatteyderes følelser.

 5. Af Niels Larsen

  -

  Svend Jensen

  Amen!

 6. Af Michala Clante Bendixen

  -

  Helt enig i din kritik, som jeg selv har fremsat mange gange, og i flere år. Men SF er også medunderskrivere af aftalen, og alle partier er blevet klart informeret om, at aftalen ikke virker. Kaptajn Mads Silberg har oven i købet haft en af tolkene med ind til et åbent samråd for ordførerne. Under sidste valgkamp var der en række kandidater, der støttede veteranernes kamp for tolkene.

  Alt sammen tomme ord – aftalen blev underskrevet igen, uændret. På trods af , at der i dag ikke er tale om 195 tolke, for langt de fleste har fået asyl i andre lande eller er forsvundet. Jeg vil tro, det er cirka 30 tolke, som ville komme hertil, hvis vi gav dem visum i dag. Og vi kunne starte med de to, som netop nu sidder i asylcentrene i Danmark og har fået afslag.

  Jeg skrev om sagen i juni 2015:
  http://refugees.dk/fokus/2015/juni/dokumentation-de-afghanske-tolke/

 7. Af Arvid Holm

  -

  Leif Donbæks debatindlæg er tydeligt nationalistisk.
  Danskere er væsentligt mere forpligtet overfor mennesker, der har været aktive for Danmark end overfor mennesker, der ikke har.
  Danskere og Danmark er altså mere betydningsfulde og værdifulde end fremmede og fremmede lande.
  På det grundlag bliver det i denne sag afgørende, om det er i danskernes interesse at modtage tidligere tolke her.

 8. Af Niels Larsen

  -

  Arvid Holm: “Danskere og Danmark er altså mere betydningsfulde og værdifulde end fremmede og fremmede lande.”

  Ja. Det burde være en ganske naturlig sag for en dansk statsborger at mene det.

 9. Af lisbeth sørensen

  -

  Tolkene har sådant set bare arbejdet for mammon, mod deres eget folk..At få dem ind er ubrugeligt for det Danske samfund..Og man skulle ellers tro at DK havde nok arabiske tolke i Danmark at bruge af? Men de lokale er billigere er naturligvis. Pointen er nok at man ikke skal gå i krig?

  Også afgjort skal alle os ikke borgerlige, der ikke støtter krig, ikke betale for jer borgerliges krige, via flere indvandrer derfra.

 10. Af lisbeth sørensen

  -

  Tolkene har sådant set bare arbejdet for mammon, mod deres eget folk..At få dem ind er ubrugeligt for det Danske samfund..Og man skulle ellers tro at DK havde nok arabiske tolke i Danmark at bruge af? Men de lokale er billigere er naturligvis. Pointen er nok at man ikke skal gå i krig?

  Også afgjort skal alle os ikke borgerlige, der ikke støtter krig, ikke betale for jer borgerliges krige, via flere indvandrer derfra……

 11. Af lisbeth sørensen

  -

  Der må ryddes op på den lempelige indvandrerpolitik de borgerlige regeringer har ført siden 80érne og indførelsen af verdens mest lempelige indvandrerlov..

  Under VKO alene, mere end fordoblet de antallet af indvandrer pr. år, end lo året før under Nyrup..

  Under lavKO har de mere end fordoblet antallet af flygtninge, og indført over 200.ooo nye indvandrer i alt, på blot to år til Danmark.

  Dette kan ikke fortsætte..Og vi må sætte stop nu. Tolke inklusive. Derfor bliver den nye DF-S regering uden R fantastisk. For første gang i en menneskealder får vi en regering der repræsentere det Danske folk..

 12. Af jan ulrik friis

  -

  Imens vesten endnu holder nogle disse hårdt tilkæmpede områder i islamistan, naturligvis vores chance, dette hårdt tilkæmpede land, vi har vel ikke kæmpet forgæves og helt uden grund, for nu kan vi tilbagesende hjemsende alle vestens islamister til islamistan, vi har vel ikke kæmpet, ofret blod, de danske der kom hjem i body bags, dem har vi ikke glemt, det var vel ikke for intet, uden at planen at udnytte chancen, vores chance at islamisterne alle igen kommer hjem til islamistan.

  Ligesom der for danskerne er no-go zoner i Danmark der hvor islamisterne befinder sig, er der sikre zoner i islamistan som vi danske nu med vores blod har ryddet fra det radikale islam, islamisterne burde takke danskerne for at rydde op i svineriet, uforståeligt at vi overhovedet gidder, islamisterne kan takke Danmark om vi hjemsender dem til de sikre zoner, så kan islamisterne selv tage den derfra, i fortsættelsen selv forsvare deres eget land, de er unge, de er kamptrænede, de er mange, deres eget land, de er skyldige at kæmpe for eget hjemland!

  Ligesom det nu er på tide den danske hær hjemsendes og beskytter Danmark, inden nogen finder ud af at Danmark ligger helt ubeskyttet hen, for ” hvad hjælper det at vinde hele verden, om taber sin sjæl!”

  Meldingen fra Tyskland idag, at Tyskland mener Erdogan påtænker et kup i Tyskland, selvfølgeligt gør han det, uden tvivel, sådant går det nu islamisterne blev for mange!

 13. Af Jan Petersen

  -

  Citat fra blogindlæg: “Løsningen er ellers nem, kære Folketing. I skal blot ændre aftalen, således at alle, der har risikeret livet for Danmark, også er berettiget til at få asyl i Danmark, når den indsats risikerer at koste dem livet.”

  Det er sgu da “logik” for enhver frihedssocialist – med begge ben solidt plantet i den blå luft!

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Arvid Holm og Niels Larsen

  “Danskere og Danmark er altså mere betydningsfulde og værdifulde end fremmede og fremmede lande.”

  Selv om I mener, at danskerne er de mest betydningfulde og værdifulde i hele verden, så skal vi naturligvis sørge for, at de tolke, som risikerer liv og lemmer, fordi de har hjulpet de danske soldater i Afghanistan, skal ydes 100% beskyttelse. Denne holdning deles selvfølgelig også af de udsendte danske soldater.

  Hvis vi ikke kan leve op til det, så er vi hverken særligt værdifulde eller betydningsfulde.

 15. Af Poul Jørgen Ranløv

  -

  Aldeles enig

 16. Af jan ulrik friis

  -

  Tak om vi danske der opholder os i Danmark, danske på dansk jord kunne ydes en 100% beskyttelse!

  Altså ingen: no-go zoner i Danmark, på dansk jord, hverken af navn eller gavn!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Et rimelig ædruelig gæt på Danmarks deltagelse i krigseventyr i først Afghanistan og derefter en 100% ulovlig WMD krig i Irak er vel – lovning på Nato Generalsekretær posten. En post der har kostet Danmark hundredvis milliarder af kr lige ud i den blå luft, og et efterfølgende ramponeret ry og rygte overalt på kloden.

 18. Af Arvid Holm

  -

  @NIELS JUUL HANSEN
  Ud fra en nationalistisk (gruppe-egoistisk) synsvinkel er det relevant at modtage tidligere tolke, hvis det er til vor fordel.
  Anerkender man ikke den nationalistiske synsvinkel, giver tolkenes aktiviteter ingen kredit, så der er ingen grund til at modtage dem.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Anstændighed” er vist blevet et fremmedord.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Anstændighed” er vist blevet et fremmedord.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Hvis du nu skuer længere op, så ser du at jeg går ind for at tolkene kan komme hertil.

  Og at samtlige andre afghanere sendes hjem til de sikre områder, der er.

 22. Af Svend Jensen

  -

  En eventuel aftale med tolke omkring deres mulige overførelse til Danmark efter en dansk tilbagetrækning af tropper, burde naturligvis være indgået FØR de danske tropper ankom til Afghanistan.
  Det er urimeligt at indgå aftaler med tilbagevirkende kraft af så vidtgående omfang, som der her er tale om og skaber et uønsket præcedens.
  Tolkene kan afregnes med kontanter pr. kulance – andet har de ikke krav på. Veteraner bør ikke have afgørende indflydelse på en aftale, da de jo er inhabile i spørgsmålet.
  Det står naturligvis velædige og taknemmelige privatpersoner og private foreninger frit for, at skænke hjælpsomme tolke hvilket beløb, de måtte synes passende.
  Det vil vi aldrig se i Danmark. Hertil er vi for vante med at den store “moder stat” klarer alle de kedelige problemer med usselt mammon.
  Det er helt i radikal ånd at lade småfolks skatter betale for de “anstændige”, bedrevidende og “verdensfrelsende” idiosynkrasier, som radigale slæber rundt på.
  Kun rimeligt hvis de radikale og godhedssegmentet herefter overtager regningen efter deres altruistiske excesser. Det fortjener de!

 23. Af Jan Petersen

  -

  “Anstændighed” i øvrigt et nyt letfatteligt ord i de billedsprogedes verdensbillede. Platfodet populisme så selv “undskyld” populisme næsten virker troværdig . . . griner højt 🙂

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Anstændighed! anstændighed! anstændighed!

  Ja det klinger grimt for nogle.

 25. Af Per Torbensen

  -

  Anders Fogh Rasmussen,burde sættes for en krigsret og dømmes ,bare hans kommentarer idag,giver brækfornemmelser, men tilbage igen i fuld vigør og i min optik stadig en løgner som
  har kostet milliarder af kroner og ufattelige lidelser i Mellemøsten for nothing.

 26. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt klinger anstændighed fint i mine ører. Men virker lidt opstyltet ifm dansk deltagelse i diverse iscenesatte krigsforbrydelser i Mellemøsten. Muligvis er det berettiget med asyl til en håndfuld tolke. Men hvad med de krigsforbrydere der gjorde livet usikkert for disse tolke? Skal de bare leve lykkeligt til deres dages ende – uden at blive stillet til ansvar?

 27. Af Gert Hansen

  -

  ‘… at dem vi beder risikere det ultimative offer i tjeneste for Danmark,..’

  Beder om? Havde vedkommende ikke frihed og lov til at sige nej til tilbuddet?

  Hvis man alligevel takkede ja (næppe for Danmarks skyld. eller for et dybfølt ønske om at ‘tjene Danmark’), var man så ved afslutningen af opgaven blevet garanteret immigration til Danmark? Ikke mig bekendt.

  Hvori består så ‘uanstændigheden’?

  Der må i hvert enkelt tilfælde foreligge en kontrakt mellem en tolk og staten Danmark. Man kan da højst påstå, at de danskere der har sørget for arrangementet, burde (sådan ser det ud) have tænkt sig noget bedre om. Om ikke andet har man da lov at håbe, at staten Danmark lærer noget af denne sag, så man undgår lignende tvistigheder i fremtiden.

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Gert Hansen

  “Om ikke andet har man da lov at håbe, at staten Danmark lærer noget af denne sag, så man undgår lignende tvistigheder i fremtiden.”

  Helt enig.

  Vi skal ikke deltage i krige, hvis vi ikke vil sørge for beskyttelse af de lokale mennesker, som har valgt at hjælpe vores soldater.

 29. Af Flemming Lau

  -

  Der er danske veteraner hvis hjerter bløder for disse tolke, og det er en ren skandale at tinget ikke har fået de 195 til Danmark endnu. Mon ikke disse tolke må siges at være personligt forfulgte…?
  Hvordan har det liberale vesten det i øvrigt med andre personligt forfulgte som fx litterater som Kamel Daoud Algeriet, egypteren Mahdi Allam, somaliske Hirsi Ali og Rushdie.. Vi i vesten har jo fribyer og Danmark står vist for 4 af dem, med 70 på venteliste. Gatestone skriver idag, lidt om den udstødelse de har været alle har været ude for fra de liberales side fx:

  Fra en gruppe Hirsi Ali støtter forsøgte man at få flertal blandt 785 personer i EU parlamentet, til at stemme for en fond der skulle yde støtte til US Security programmet. Forslaget faldt da flertallet ikke kunne nåes….!

  Det meste af solidariteten til de truede franske tegnere, kom fra muslimske interlektuelle, som samtidig selv var blevet udgrænset, af de liberale og som nu levede som en paria.

  Hvilken rolle spiller ånden fra oprøret i Iran 1978..? Hvorfor stod USA ikke op for Rushdie før sanktionerne blev løftet.

  Le Figaro fangede den tragiske situation som muslimske dissidenter står i: ” De bliver set som forræddere af deres samfund, og fra vestens elite side, beskyldes de for at
  “Stigmatisere”.

 30. Af Jan Petersen

  -

  “Stigmatisere” endnu en floskel opfundet af de rent billedsprogede populistiske fantaster . . . griner højt endnu engang 🙂

 31. Af j pe

  -

  Dem der oftest snakker om anstændighed er jo dem fra det radikale overdrev, sådan nogle som jelved, vestager, zenia, zornig, sti ne bo sse, frau mer kel, mo na sah lin, uffe elbæk, morten hel veg, øster gård osv. Allesammen folk der er så “anstændige” at de gerne bruger løs af andres penge, og allesammen politikere som er så “næstekærlige” at de gerne påfører hele Europa gangstervælde, terror og svenske tilstande, for at kunne nå frem til deres utopiske røde paradis med multi-kulti, islamisering og totalt fravær af velfærd, frihed, sikkerhed, demokrati og civilisation. Se snaphanen.

 32. Af P Christensen

  -

  Udlændinge der har arbejdet for Danmark skal ind?
  Så skal de (danskere) der har modarbejdet Danmark jo tilsvarende ud?

 33. Af lisbeth sørensen

  -

  “Kun rimeligt hvis de radikale og godhedssegmentet herefter overtager regningen efter deres altruistiske excesser. Det fortjener de!” Svend

  Naturligvis burde det være jer borgerlige der stod bag alle krigene, og flygtningene der betalte den totale regning her..Fx via en ekstra skat for jer over for røde der var imod krigene derude.? De radikale, blå gøgeunge som de er, stod så vidt jeg erindre mod krigne derude mestendels?

  Dette kan gøres via at alle registreres i fremtiden og stemmer offentligt via nem ide. Nemt og hurtigt løst det problem.

 34. Af lisbeth sørensen

  -

  “Udlændinge der har arbejdet for Danmark skal ind?
  Så skal de (danskere) der har modarbejdet Danmark jo tilsvarende ud?”

  De arbejdede for mammon, ikke overbevisning..De vil naturligvis gerne til DK , da her er mere mammon. Argumentet holder ikke vand.

  Derudover arbejder borgerlige uafbrudt mod danskerne i -90%, selvom 41% af dem ikke har forstået denne realitet..Skal de så ud og sættes i lejre?
  Måske ja, eliten der?

 35. Af lisbeth sørensen

  -

  “Befri jer fra skammen, genåbn Tolkeaftalen og indfør en ret til asyl for de afghanske tolke! – Også for vores soldaters skyld, for hvis vi ikke hjælper dem, der hjælper os – ja hvorfor skulle lokale så i fremtiden turde hjælpe danske styrker, næste gang vi er afsted.”

  Danmark skal ikke afsted på flere krigsgale projekter..Møget skal slutte her..DK har ikke hjulpet verden en cm via de mange VKO krige..Tværtimod lever vi nu med hundredtusinder af nye flygtninge og indvandrer vi aldrig får brug for i landet. Og som koster velfærdsforringelser for alle..

  Så argumentet er void, da i ekstrem fattige lande vil du altid finde folk der vil gøre hvad som helst for mammon..De gjorde det så afgjort ikke for Danmarks og vestens skyld?
  Og hvis de var så usle der, hvorfor så ikke her? Mammon er kodeordet her, ikke sikkerhed for dem.

  DK burde blive et uafhængigt land, som sverige. Og ude af Amerikanske tvangskøb af Amerikansk og Brittisk militær hardware. Skandinavien må starte deres samlede projekt for atomvåben, ude af Brittisk, Amerikansk, Russisk, Kinesisk kontrol..Der kan garantere vores model..Så slipper vi for flere krige for anglo-saxerne og jøderne.

  75% af alle arrestationer i københavn , er nu af udlændinge!..Heriblandt slet ikke beregnet blot vores egne, som formentlig, især flygtninge, er ekstremt underrepræsenteret, over for diverse øst og baltiske “turister”..

 36. Af lisbeth sørensen

  -

  “Befri jer fra skammen, genåbn Tolkeaftalen og indfør en ret til asyl for de afghanske tolke! – Også for vores soldaters skyld, for hvis vi ikke hjælper dem, der hjælper os – ja hvorfor skulle lokale så i fremtiden turde hjælpe danske styrker, næste gang vi er afsted.”

  Danmark skal ikke afsted på flere krigsgale projekter..Møget skal slutte her..DK har ikke hjulpet verden en cm via de mange VKO krige..Tværtimod lever vi nu med hundredtusinder af nye flygtninge og indvandrer vi aldrig får brug for i landet. Og som koster velfærdsforringelser for alle..

  Så argumentet er void, da i ekstrem fattige lande vil du altid finde folk der vil gøre hvad som helst for mammon..De gjorde det så afgjort ikke for Danmarks og vestens skyld?
  Og hvis de var så usle der, hvorfor så ikke her? Mammon er kodeordet her, ikke sikkerhed for dem.

  DK burde blive et uafhængigt land, som sverige. Og ude af Amerikanske tvangskøb af Amerikansk og Brittisk militær hardware. Skandinavien må starte deres samlede projekt for atomvåben, ude af Brittisk, Amerikansk, Russisk, Kinesisk kontrol..Der kan garantere vores model..Så slipper vi for flere krige for anglo-saxerne og jøderne.

  75% af alle arrestationer i københavn , er nu af udlændinge!..Heriblandt slet ikke beregnet blot vores egne, som formentlig, især flygtninge, er ekstremt underrepræsenteret, over for diverse øst og baltiske “turister”..

 37. Af J Nielsen

  -

  “Udlændinge der har arbejdet for Danmark skal ind?
  Så skal de (danskere) der har modarbejdet Danmark jo tilsvarende ud?”

  Anders Fogh har åbenbart hørt efter, for han er rejst sin vej.

 38. Af lisbeth sørensen

  -

  ca. 7 indlæg i diverse blogge B i filteret? Alle…Svineri, og spild af folks penge når de ikke får lov at ytre sig.

  PS ASH indlæg i filteret..

  “Jeg vidste ikke at P. Kjærsgaard lugter af pis. Man lærer noget nye hver dag.” J. nielsen

  ASH lader til at være “nær bekendt” ja..

  Få liberalister og hattedamer er dog før passeret så nær bænken? Og det burde vel trods alt have lidt respekt?

  “Anders Fogh har åbenbart hørt efter, for han er rejst sin vej.” J.nielsen..

  2 Indlæg af samme dur i filteret! 🙂 3-4 i alt. 🙂

 39. Af Henning Svendsen

  -

  nu er vores Proffessor jo ikke for klog og disse Tolke ikke så dumme !-mon ikke de er udvalgte der melder sig :frivillig:
  Jo selvfølgelig er de Agenter og skal gebærde sig som simple fårehyrder der mangler en skilling til mad
  De kender EU og Amerika -nogle skiderikker som ingen kan stole på

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos almen anstændighed – i følgende tilfælde praktiseret som ualmindelig grov iscenesat uanstændighed:

  http://www.bt.dk/politik/asylansoegere-lyver-i-danmark-selv-et-to-aarigt-barn-kan-forstaa-de-ikke-er

 41. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Fessor-anstaendig? er en misnormer. Frimurer. Religioes kvaksalver. Det bliver ikke vaerre end tyskeren her.

  Ps tj. Indlaeg i filteret?

  Den liberalistiske skroene og tese om at robotterne skaber jobs kan du glemme alt om.

  De skaber faerre og mere ulighed. Derfor indfoere man skatter paa vaerdier og indfoere borgerloen. Saavel som “max rigdom af en borger”. Fx george orwells 1/10 tll at starte med?

Kommentarer er lukket.