Tørklæde på arbejdspladsen: Onde virksomheder eller curling-ansøgere?

Af Leif Donbæk 59

Virksomhederne har i begge tilfælde inviteret kvinderne til samtale, og venligt spurgt ind til om de kunne overveje at droppe tørklædet i arbejdstiden. Det er udtryk for pragmatisme og det er dybt unfair at de pågældende virksomheder nu skal hænges ud som racister, de er præcist det modsatte

For lidt tid siden afsagde EU-Domstolen to domme begge omhandlede religiøse symboler på arbejdspladsen. Dommene fik en del opmærksomhed, og en del medier fik konklusionerne galt i halsen.

Nu har det så også ledt til nogle, på Facebook voldsomt delte historier. Selvfølgeligt om onde virksomheder, der ikke ønsker at deres medarbejdere bærer religiøse symboler. Se indlæggene her og her.

Men er dommene virkeligt nye, og vigtigere endnu, er virksomhederne onde?

Først, så lad os se på hvad dommene egentligt siger.

De fleste i debatten hæfter sig primært ved den første dom. Dommen siger kort fortalt, at hvis en virksomhed har en regel om at man ikke ønsker synlige religiøse symboler på arbejdspladsen og at reglen opretholdes konsekvent, så er det indirekte diskrimination, men det er tilladt indirekte diskrimination, fordi det forfølger et legitimt mål.

Den anden dom er noget mere mudret, den handler om en kvinde der gik med tørklæde i arbejdstiden, hvorefter en af virksomhedens kunder, som hun havde besøgt, klagede. I den sag sagde EU-Domstolen at det formodentligt ikke er sagligt at opsige medarbejderen på grund af en klage over hendes religiøse symboler, hvorfor hun sandsynligvis er berettiget til en klækkelig godtgørelse.

Begge sager har, som vist ovenfor, ledt til et væld af protester. De fleste misforståede og på forkerte grundlag. Ja faktisk er de fleste reaktioner egentligt mest et udtryk for at de forargede med fordel kunne have anvendt mere tid på at læse dommene end på at skrive indlæg og opslag om dommene.

For rent juridisk er der ikke meget nyt i EU-Domstolens domme.

I dansk ret er der således ingen nævneværdig forskel på, hvad EU-Domstolen nu har sagt og hvad Højesteret tidligere har sagt i bl.a. Føtex-sagen. Menneskerettighedsdomstolen er i øvrigt også på linje med Højesteret her.

Dernæst, at have et forbud mod religiøse symboler på arbejdspladsen er ikke det samme som at have et normalt påklædningsreglement. Det er en alvorlig indskrænkning af medarbejdernes religionsfrihed og derfor kræver det også klarere regler. Det er ikke bare noget man lige gør, det måtte Magasin også indse da de forsøgte sig med den slags for nogle år tilbage.

Til gengæld så kan man med større fordel diskutere om dommene er udtryk for en fornuftig retstilstand? For mig er der ingen tvivl. Hvis en virksomhed ikke ønsker at blive associeret med en politisk eller religiøs overbevisning, så er det deres valg.

Jeg er troende- kristen og SF’er – men det er i min fritid. Når jeg er på arbejde, så rager mine politiske og religiøse særstandpunkter ikke mine klienter eller mine kollegaer. Hvis man har et problem med at en virksomhed har en sådan politik, så ligger det en frit for at søge et andet sted eller handle et andet sted. Personligt forsøger jeg at undgå virksomheder der behandler deres medarbejdere dårligt, hvis det er muligt.

I praksis er det med religionen nærmest aldrig et problem på arbejdspladsen. Det klarer de fleste virksomheder og medarbejdere ret pragmatisk ude på arbejdspladsen. Begge de delte historier er også netop kendetegnet ved, at virksomhederne jo har prøvet at gå i dialog med deres medarbejder.

Virksomhederne har i begge tilfælde inviteret kvinderne til samtale og venligt spurgt ind til om de kunne overveje at droppe tørklædet i arbejdstiden. Det er udtryk for en høj grad af pragmatisme og det er unfair at de pågældende virksomheder nu skal hænges ud som racister, de er præcist det modsatte. Det er rummelige virksomheder, der er ligeglade med deres medarbejderes religion, så efterlader den i Virksomhedens entre. Det er, som der også står i Biblen, et spørgsmål om at give Gud hvad guds er og kejseren hvad kejserens er. Ønsker man at arbejde på en arbejdsplads og modtage chefens penge, så må man også leve med at chefen bestemmer.

 

59 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Sig nej til tørklæder, hijab, burka og niqab overalt og i alle situationer.

  Det er redskaber, som gør det muligt for de muslimske mænd at udøve social kontrol (læs: kvindeundertrykkelse i klasse A).

  Det bør ganske enkelt forbydes af hensyn til kvindernes menneskerettigheder!

 2. Af Krister Meyersahm

  -

  Jeg opfatter, at domstolen helt overser Menneskerettighedskonventionens bestemmelser på området – mere om det senere.

  Først har vi dog Grundloven, der bestemmer, at man må dyrke sin gud på den måde der stemmer med ens egen opfattelse. Dog må man ikke krænke sædeligheden eller den offentlige orden. Kan et tørklæde gøre det? Og desuden, er det bestemt, at der må ikke gøres indskrænkninger i adgangen til erhverv, som ikke er begrundede i ”det almene vel”. Et tørklæde kan vel trods alt ikke, skade det almene vel?

  Menneskerettighedskonventionen (dansk lov) sikrer enhver ret til, offentligt at udøve sin religion gennem overholdelse af religiøse skikke. Så; hvis nu nogen har den opfattelse, at tørklædet er en del af vedkommendes religion, så er det ikke op til os andre, at flå tørklædet af vedkommende.

  For god ordens skyld; vi taler ikke om total tildækning af ansigtet og heller ikke om, at arbejdsgiveren ikke må have rimelige krav til tørklædets design.

 3. Af Leif Donbæk

  -

  @Krister Menneskerettighedsdomstolen er uenig med dig i din læsning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolen tillader under bestemte forudsætninger et forbud.

 4. Af Krister Meyersahm

  -

  Jeg forstår – men hvilken opfattelse er den rigtige? En domstol er ikke en ufejlbarlig indretning men, naturligvis må man tage afgørelsen til efterretning.

 5. Af Lisbeth Soerensen

  -

  “Ønsker man at arbejde på en arbejdsplads og modtage chefens penge, så må man også leve med at chefen bestemmer.”

  Dette er et borgerlig-liberalistisk synspunkt og ikke et rødt. En ejer bestemmer intet her, eller burde ihvertfald ikke. Samme når ASH bliver forarget over ammende på en café, eller HDP kæmpet for virksomheders rettighed til at “frasortere grimme og tykke mennesker”!, eller tom jensen med mange ligeledes.

  Hvem derimod gør er flertallet. Derfor skal samfundet som helhed stemme om firmaers ret til at diktere påklædning eller religiøse symboler. Ikke noget man kan overlade til politikkerne eller domstole.
  Der er brug for et socialistisk samfund hvor folk stemmer mht. Samfundets indretning på sådanne områder.

 6. Af Jan Johansen

  -

  Ku’ vi ikke snart blive fri for alt det bavl med religion i arbejdstiden. Religion er en privatsag. Derfor skal det holdes indenfor eget hjem eller den religiøse institution, man evt. tilhører. Så enkelt er det. Det indebærer helt klokkeklart, at man må respektere enhver arbejdsgivers ret til at fastholde det regelsæt, der nu en gang gælder for den arbejdsplads, man enten ønsker ansættelse i eller allerede er ansat i. Så enkelt er det. Således bør det også være i uddannelsessektoren. Ingen skal kunne påberåbe sig retten til at gå fra på skoler eller andre uddannelsessteder for at bede. Det hører ikke hjemme her. Henlæg bederitualer til du kommer hjem. Det handler også om respekt for det samfund, du ønsker at være en del af!

 7. Af Allan Hansen

  -

  Den Arabiske Liga – har og vil ALDRIG respekterer
  menneskerettighederne for det vil reelt få islam
  til, at bryde fuldstændig sammen! – her er alle ( uden undtagelse) tvunget
  til, at underkaste sig Koranen og Sharialov!
  Altså: menneskerettigheder er forbudt for muslimer!
  ( som bekendt kan man ikke gøre krav på rettigheder, som man
  aldrig selv vil respektere!)
  Til gengæld har hele den Arabiske Liga underskrevet
  Sharialov dvs. “retten,, til , at slå så mange ihjel som overhovedet
  mulig!

  Om sharialov – Lyt til Sandra Solomon her, hun ved
  hvad hun taler om – hun slap FRI!
  I dag er hun dødsdømt over hele verden, fordi hun har
  forladt islam – med den dybeste foragt! – det samme gælder Hirsi Ali,
  Wafa Sultan og Sam Solomon etc etc,,,,,,,,,
  ( hvis man forlader islam så er man vantro, og dem har
  man både ret og pligt til at slå ihjel

  https://youtu.be/8CvmkdOh9Y0

 8. Af Jan Petersen

  -

  Påbudt beklædning på mange arbejdspladser er et simpelt spørgsmål om sikkerhed. Både for den enkelte, andre kolleger og de produkter, der arbejdes med. F.eks i medicinalindustrien vil det være helt fatalt, hvis medicin forurenes fra et tørklæde, en hijab eller et “enmandstelt” som beklædning. Bortset fra det, så vil det helt enkelt være ulovligt!

  I øvrigt er jeg bare fed up af hele tiden at høre om muslimer, der skal særbehandles. Kan de ikke lide lugten i det danske bageri, hvad så med at fise hjem, hvor de kom fra?

 9. Af Kim Sørensen

  -

  En anden overset vinkel er, at dommene, i hvert fald på papiret, giver muslimerne bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Hvis afgørelserne var faldet ud til den anden side, havde muslimske kandidater pludseligt været lig med at afgive en relativt stor del af ledelsens beføjelser ift. den daglige drift. Og deri ligger der jo en potentiel glidebane af ret store proportioner.
  Men nu er der så helt rene linjer og det er da kun en fordel for de muslimske jobsøgere, hvor den juridiske uklarhed på området måske tidligere har været en udslagsgivende faktor, der ikke faldt ud til deres fordel.

 10. Af Jan Petersen

  -

  @ KIM SØRENSEN – 28. APRIL 2017 23:25

  Hvordan skal det indlæg forstås?

 11. Af Arvid Holm

  -

  Nogle kvinder tvinges/presses til at bære tørklædet, medens andre gør det frivilligt måske efter virkningsfuld indoktrinering.
  Ganske som nogle kvinder/presses til prostitution, medens andre gør det frivilligt af den ene eller den anden grund.
  Når samfundet skal forholde sig til sådanne fænomener i lovgivningen, kan lovgiveren miste orienteringen.
  Hvad er hendes opgave?
  Så hun står måske bare og glor som en ko på en rødmalet port.
  Loven kan bære præg af lovgiverens rådvildhed.
  I stedet kunne hun fokusere på en af mulighederne, så opgaven og løsningen bliver klart defineret.
  En virkeligt slagkraftig lovgivning kunne tage udgangspunkt i, at kvinderne bliver tvunget/presset til at bære tørklædet.
  Lovgiveren kan i så fald rose sig af sin medfølelse, når hun nedkommer med et intolerant forbud.

 12. Af P Christensen

  -

  En lille oplysning til de uoplyste:
  Racisme vedrører race/hudfarve og ikke overbevisning.
  Religion er overbevisning. Ligesom politik.
  Derfor kan religiøse ikke påberåbe sig racisme.

  Iøvrigt er religion og politik ofte samme sag.
  Lovreligionen islam er et eksempel herpå.

  Denne diskussion ville aldrig være opstået hvis
  medarbejderen havde eksponeret sin politiske
  observans. Så var pågældende sendt ud at klæde om.
  Men der er ubredt konsekvensforskrækkelse overfor
  politik forklædt som religion.

 13. Af Gamm Elgris

  -

  Ja til tørklæder – obligatorisk for dem under 30, hvis de så ikke har andet tøj på!

 14. Af hans andersen

  -

  Tørklædet er et signal at her er en person der ser ned på alle der ikke er medlem af den muslimske bande, og at her går en racist terrorristerne ikke skal slå ihjel.
  Samtidig er det et signal til muslimske voldtægtsmænd at her går en det er dyrt at voldtage.

 15. Af J Nielsen

  -

  “Racisme vedrører race/hudfarve og ikke overbevisning.
  Religion er overbevisning. Ligesom politik.
  Derfor kan religiøse ikke påberåbe sig racisme.”

  Det er ikke rigtigt.

  Jødedommen er en religion, men er blevet behandlet, og bliver stadig i visse kredse behandlet som en race. Man kunne sgu ikke melde sig ud. Det var der nogle andre der bestemte.

  Religion er – i modsætning til politisk overbevisning – i meget høj grad arveligt. Man har samme religion som forældrene, helt ned i de mindste sekter. Bare se på Krarupklanen.

  Det er ikke et spørgsmål om standpunkt. Man kan ikke vælge at tro, lige så lidt som man kan vælge at lade være. Man kan (mere eller mindre) frit vælge hvad man vil give udtryk for, men det er noget andet.

  Man definerer ikke mindreårige, helt ned til spædbørnsstadiet, efter deres politiske overbevisning. Men man gør det efter trosretning. Sådan er religioner så viseligt indrettet. Man falder i gryden som spæd. Det er formentlig derfor visse religioner har overlevet til i dag.

 16. Af Kim Kaos

  -

  Forbyd alle religiøse symboler på alle offentlige virksomheder – punktum.

 17. Af j nielsen

  -

  “Påbudt beklædning på mange arbejdspladser er et simpelt spørgsmål om sikkerhed.”

  Eller hygiejne. Der findes gøremål hvor det er en fordel at tildække håret, enten for den der udøver hvervet, eller for modtageren af ydelsen.

  Sygepleje, bagerbutikker, kok, rengøring. McDo for den sags skyld. Friture sætter sig.

 18. Af j nielsen

  -

  “Tørklædet er et signal at her er en person der ser ned på alle der ikke er medlem af den muslimske bande, og at her går en racist terrorristerne ikke skal slå ihjel.”

  Utroligt hvad nogle kan fantasere sig frem til.

  Interessant i øvrigt med brugen af ordet .”racist”. Kan man blive enig med sig selv.

  Altså, når -sen folket arbejder sig op i det røde felt, denne gang med andre folks tøjvalg som anledning, så er det ikke racisme. Men når det samme -sen folk forestiller sig en tilsvarende ringeagt den anden vej, så kaldes denne imaginære ringeagt racisme.

  Det må gælde begge veje. Hvis man pådutter andre ringeagt med begrundelse i religion, og kalder det racisme, så må ens egen ringeagt med samme begrundelse også være det.

 19. Af Flemming Lau

  -

  Højesteret 18-6-2003. Rac

 20. Af Flemming Lau

  -

  Højesteret 18-6-2003. Racistiske udtalelser kan sagtens være afstandstagen til grupper af mennesker, der godt kan være at samme etnicitet som en selv.

 21. Af Johann Walizscki

  -

  @FLEMMING LAU – 29. APRIL 2017 15:19
  “…Racistiske udtalelser kan sagtens være afstandstagen til grupper af mennesker, der godt kan være at samme etnicitet som en selv..”

  Usand påstand. Afstandtagen alene kan aldrig være racistisk i sig selv. At jeg tager generel afstand til præster, politikere, kontra-tenorer, officerer, brugtvognsforhandlere og platugler gør mig ikke til racist. Der skal dynges mere oveni simpel afstandtagen, som utvetydigt kan opfattes som dybt krænkende.
  Det er jura for jyske tranlamper og djævleøens indfødte.

 22. Af Kim Sørensen

  -

  Jan Petersen

  Jamen det skal forstås på den måde, at hvis dommen var faldet ud til den anden side, så ville arbejdsgiverne have sværere ved at håndhæve evt. “dress codes” over for muslimske ansatte. Hvilket man, uanset hvad man ellers mener om emnet, godt kunne forestille sig ville have negative konsekvenser for muslimske jobsøgeres muligheder.
  Det er jo nemt nok at sidde her og have sine personlige overbevisninger. Men hvis du f.eks. er ansat til at rekruttere for G4S, bliver tingene hurtigt mere komplicerede. I den situation er du også forpligtet i forhold til virksomhedens interne regler og “kultur”. Og der kunne jeg godt se det som en kæmpe ulempe for muslimerne, hvis dommen var faldet ud til den anden side og G4S derfor måtte acceptere en de facto ophævelse af deres interne regler for påklædning/fremtoning, med store konsekvenser for den serviceydelse, virksomheden lever af at levere til andre virksomheder. For hvorfor så ikke bare forsøge at styre langt uden om evt. muslimske kandidater i fremtiden?

 23. Af Flemming Lau

  -

  Det såmænd ganske vist. ” Pågældende brugte ordet i en betydning, som sigter til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandstagen fra grupper af mennesker, som godt kan være samme race som en selv!” Og hvad vil i så gøre ved det…? Men det er vel det sædvanlige, som med vejret. “Alle taler om det, men ingen gør noget ved det…!

 24. Af Jan Petersen

  -

  @ Kim Sørensen

  Så er jeg med på, hvad du mener – og i øvrigt enig. Jeg har selv arbejdet en del år indenfor medicinalindustrien med b.la renrumproduktion. Der kan man godt glemme alt om tørklæder, ringe, smykker, makeup og andet personlig tingel tangel. Det er helt enkelt uforenelig med den form for produktion. Ikke for at genere den enkelte, men for ikke at forurene medicinalvaren, Så enig, i f.eks den form for produktion er man nødt til at styre uden om tørklæde bærende muslimske kvinder!

 25. Af Erik La rsen

  -

  Donbæk du er et ungt menneske (ikke “dansk” men selvfølgelig totalt indoktrineret i din opvækst af skolen, de røde tv-kanaler, måske dine 68- forældre o.sv. ! Du forstår jo intet af hvad danmark tidligere har været udsat for og snart meget værre kommer ud for. Du tror – du TROR at de mange ikke-vestlige mennesker vi har taget imod (DINE PARTIER) har taget imod ikke er en fare for Danmark Du vil vågne op til noget der bliver værre end det mine forældre var frihedskæmpere imod = nazismen og manden med overskægget. Det der kommer med Koranen, ghettoerne, vold, voldtægt, indbrud, illegale personer i landet fra Afrika og Mellemøsten stiger og stiger men DU hold da op du er stadig på linie med de partier der har ødelagt ALT for vores meget lille land. Tillykke!
  Mit håb er at du og politikerne bliver straffet engang. .

 26. Af Finn Bjerrehave

  -

  Skal vi overløbes af fremmed u-kultur hvor manden ejer kvinden med tørklæde, eller skal vi fortælle, hvis ophold i EU skal tørklædet være i privaten og ikke i det offentlige rum, nemlig ingen kant til os nationalister, ellers bliv i jeres Mekka.
  Muslimske børn født i Danmark , tager til Islamisk stat for at kæmpe for Muslimsk diktatur, og vores Demokrati er ikke noget for en Muslim, og det skal vi politisk forstå
  Guds vilje. Finn Vig

 27. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det går den forkerte vej i vesten, hvilket minder meget om fascismen og nazismen.
  Så, Erdogan har måske ret…?

 28. Af Jan Petersen

  -

  Skal denne blog nu også afspores af barnlige – nazisme/fascisme trolls 🙁

 29. Af Flemming Lau

  -

  Jf Al Anzhar universitetet i Cairo, en af de højeste autoriteter inden for Islam, har lige meldt ud at man ikke vil erklære IS krigere for frafaldne, eller udstede en FATWA imod deres terror. En tidl imam for grand moskeen i Mekka. Sheikh Adil Kalbani løfter lidt på “sløret” ved at erklære at IS er et sandt produkt af Salafisme.

  Med andre ord den islamiske verden kunne den dag idag vedtage en FATWA imod islamisk terror, men VIL ikke. Det er noteret…!

 30. Af lizzia H.

  -

  Beslutningen truffet af EU-domstolen gælder kun PRIVATE arbejdspladser,- hvor en selvstændig forretningsdrivende har en interesse i at køre en profitabel forretning.
  Det gælder ikke på offentlige arbejdspladser!!!

  Mandag den 24. april traf Regionsrådet af folkevalgte repræsentanter for Region Syddanmark den beslutning at FORFORDELE deres Ny-islamiske medarbejdere med tørklæderne fremfor den almene patient, som jo dog kan karakteriseres som Region Syddanmarks arbejdsområde!

  Hvorfor kunne kun partierne Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti se at Regionsrådets politisk tildelte opgave er at værne om den svage? Og den svage er vel PATIENTEN, det må vi da kunne blive enige om.
  Men nej, gudhjælpemig om ikke der blev talt om at de Ny-islamiske ansatte ville blive udsat for et overgreb hvis de blev bedt om at lade religionsdyrkelsen blive hjemme!
  Man skulle tro at Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten var blevet grebet af en kollektiv psykose af politisk korrekthed på bekostning af alle dem der har forventning om at modtage omsorg og pleje på sundhedsinstitutionerne. Men det viser jo bare igen igen at Regionerne er overflødige og at beslutninger SKAL tages i Folketinget.

  Men for alle der har tænkt sig at stemme på deres respektive regionsråd til november 2017 kan det stærkt anbefales først at studere deres mødeadfærd på WebTV….
  Her ses debatten ved Regionsmødet omkring forslagene: ‘Ingen synlige ideologiske/religiøse symboler på personalet’ – og ‘Stop af udelukkende halalslagtet kød til patienterne’:
  https://www.regionsyddanmark.dk/wm378895 fra minut 65 til minut 160.

 31. Af lizzia H.

  -

  Beslutningen truffet af EU-domstolen gælder kun PRIVATE arbejdspladser,- hvor en selvstændig forretningsdrivende har en interesse i at køre en profitabel forretning.
  Det gælder ikke på offentlige arbejdspladser!!!

  Mandag den 24. april 2017 traf Regionsrådet af folkevalgte repræsentanter for Region Syddanmark den beslutning at FORFORDELE deres Ny-islamiske medarbejdere med tørklæderne fremfor den almene patient, som jo dog kan karakteriseres som Region Syddanmarks arbejdsområde!

  Hvorfor kunne kun partierne Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti se at Regionsrådets politisk tildelte opgave er at værne om den svage? Og den svage er vel PATIENTEN, det må vi da kunne blive enige om.
  Men nej, gudhjælpemig om ikke der blev talt om at de Ny-islamiske ansatte ville blive udsat for et overgreb hvis de blev bedt om at lade religionsdyrkelsen blive hjemme!
  Man skulle tro at Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten var blevet grebet af en kollektiv psykose af politisk korrekthed på bekostning af alle dem der har forventning om at modtage omsorg og pleje på sundhedsinstitutionerne. Men det viser jo bare igen igen at Regionerne er overflødige og at beslutninger SKAL tages i Folketinget.

  Men for alle der har tænkt sig at stemme på deres respektive regionsråd til november 2017 kan det stærkt anbefales først at studere deres mødeadfærd på WebTV….
  Her ses debatten ved Regionsmødet omkring forslagene: ‘Ingen synlige ideologiske/religiøse symboler på personalet’ – og ‘Stop af udelukkende halalslagtet kød til patienterne’:
  https://www.regionsyddanmark.dk/wm378895 fra minut 65 til minut 160.

 32. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er jeg enig i ovennævnte udtalelse – “Beslutningen truffet af EU-domstolen gælder kun PRIVATE arbejdspladser,” Jeg hævdede på en anden blog, at det gjaldt såvel private- som offentlige arbejdspladser. Det gør dommen ikke. Den snigende islamisering af Danmark skal formentlig foregå via det offentlige – på skatteydernes egen regning 🙂

 33. Af Lisbe-th sør-ensen

  -

  Gammelt indlæg fra i går i filteret?

  Har også indlæg i alle andre blogge, men de anti-demokratiske borgerlige nægter at vise dem.

  Viser hvorfor Danmark ville være et bedre land uden borgerlige medier og med fri ytringsfrihed. De borgerlige medier i Danmark er endnu værre end de digitale store medier som fB, hvor man blot ikke må kritisere zionister og jøder..Der deler de Danske medier retningslinjer med de store sociale medier..De acceptere alt muslim bashing, men ingen israel kritik-borgerlig kritik-danske medier sidste. 90% af Aviserne er jo borgerlige i DK, og mediestøtten skal slettes for 70% af dem..Fx. behold JP og og information kun, og slet resten fra mediestøtten..

 34. Af Lisbe-th sør-ensen

  -

  Gammelt indlæg fra i går i filteret?

  Har også indlæg i alle andre blogge, men de anti-demokratiske borgerlige nægter at vise dem….

  Viser hvorfor Danmark ville være et bedre land uden borgerlige medier og med fri ytringsfrihed. De borgerlige medier i Danmark er endnu værre end de digitale store medier som fB, hvor man blot ikke må kritisere zionister og jøder..Der deler de Danske medier retningslinjer med de store sociale medier..De acceptere alt muslim bashing, men ingen israel kritik-borgerlig kritik-danske medier sidste. 90% af Aviserne er jo borgerlige i DK, og mediestøtten skal slettes for 70% af dem..Fx. behold JP og og information kun, og slet resten fra mediestøtten..

 35. Af Jesper Lund

  -

  Hvis religion er en privat sag, hvorfor holder de fleste virksomheder så lukket på de kristne helligdage?

 36. Af lizzia H.

  -

  Det står at læse i Grundlovens § 4. Og mon ikke der også står noget i overenskomsterne.

 37. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis danske virksomheder skulle holde lukket på alverdens forskellige helligdage – så luk hele året – et tåbeligt spørgsmål 🙁

 38. Af Jesper Lund

  -

  Hvis virksomheder var religiøs neutrale, ville de jo ikke været lukket på de kristne helligdage.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Andre tumper her der kan fyre et par “guldkorn” (ævl) af . . . . 🙁

 40. Af Jesper Lund

  -

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en meget omskrevet udgave af FN Menneskerettighedskonventionen. Så meget, at den er blevet til samling gummiparagrafer, hvor alle overgreb kan forsvares.

 41. Af Jesper Lund

  -

  Her et eksempel på en SAS annonce, der viser at SAS ikke selv er særlig religiøs neutrale.

  “JULEFERIE MED SAS
  Flyv hjem til dine kære denne jul. Vi har juleferier til enhver smag. Benyt lejligheden til at komme hjem eller tage væk og mødes med familie og venner – Vi flyver dig til fire indenlandske destinationer i Danmark. Forkæl dig selv og familien med afslapning fra hverdagens stress og jag og book juleferien med SAS! Hvis du gerne vil besøge et af de mange julemarkeder, som findes rundt omkring i Danmark og Europa, er der flere forskellige at vælge imellem. Her får du også tips omkring, hvor juleshopping er på sit højeste.”

 42. Af georg christensen

  -

  Tørklæder på arbejdspladsen?. Hvor er problemet?. Jeg fatter ikke problemet´s værdi., slet ikke så længe vi bare accepterer at alle andre gerne må i sene sætte sig selv i mærkelige “klovne klæder” . Eksempler er der nok af: Se bare lidt nærmere på den såkaldte katolske “maffia” bevægelse og dens prædikanter og latteren bruser frem, medens jødernes “kalot” i grunden kun virker lidt provokerende , opfører den katolske kirke´s ledelse sig som en flok “cirkus klovne” i deres strålende “klæder”,med nissehuer på hovedet og sko i maffians klæder.

  Når skallede hoveder og hårbeklædte hoveder accepteres , så hvorfor ikke også bare acceptere tørklæder og hatte af alle mulige arter?.

  Det er da ikke “hoved beklædningen”, som bør udgøre værdien af forståelsen for hinanden.

 43. Af Jan Petersen

  -

  @ GEORG CHRISTENSEN – 30. APRIL 2017 2:26

  Har du nogensinde været på en arbejdsplads? Prøv for sjov at sende en ansøgning til f.eks Novo Nordisk og fortæl – du er muslimske Fatima med tørklæde og meget gerne vil arbejde i deres insulin renrumsproduktion – iført tørklæde. Muligvis får du et pænt diplomatisk afslag, hvis de overhovedet gider svare på sådan en tåbelig forespørgsel 🙂

 44. Af Jesper Lund

  -

  Jan Petersen
  Jeg kunne forestille mig at Novo har påbud om hovedbeklædning i visse arbejdssituationer.

 45. Af Lisbeth Sørensen

  -

  2 gamle indlæg ligger stadig i filteret, dage tilbage?

 46. Af Lisbeth Sørensen

  -

  2 gamle indlæ-g ligger stadig i filte-ret, dage tilbage?

 47. Af Kim Sørensen

  -

  Jesper Lund

  Det er simpelthen for skingert, at påstå SAS signalerer religiøst tilhørsforhold, fordi de sælger “julerejser”. Hvis de havde formuleret noget i stil med “fejr vor Herre og Frelser, Jesus Kristus….” kunne du måske have fat i noget (med verdens tykkeste streg under “måske”). Men det du citerer er jo ganske almindelig service/markedsføring, på linje med at tilbyde kosher eller muslimske måltider til dem der måtte ønske det.
  Jeg ved godt du rigtigt gerne vil være forarget over EU-dommen og de onde arbejdsgivere, der tillader sig at behandle alle ansatte ens. Men den her sag er altså ikke den mest oplagte vinder.

 48. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Firmaer har ikke ret til at bestemme menneskers påklædning. Ej om det er acceptabelt at frasortere en arbejder fordi han har fået tatoveret socialist i panden.

  Hos skrev en gang om retten til at frasortere fede og ikke smukke fra en arbejdsplads som butiksassistent.. ASH om retten til at forbyde offentlig amning til sultende spædbørn.

  Tørklædet er dog kvindemisbrug. Og tit tvunget ned over staklerne. Så her ville et forbud være på sin plads. Et generelt et altså.

  Ps Sørine?

  Tro betyder noget for troende. Mm. Vi relatere til den verdensomspændende negative effekt troende har på deres ikke troende naboer, andre troende mv.

  Såvel som at alle krige er startede af troende så godt som. I dag mestendels af zionister og kristenfundamentalister. Men muslimer er naturligvis ikke immune her de mangler dog generelt interesser i at angribe naboer generelt . Og besidder ej heller de førstes store militærmagt.

 49. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Firmaer har ikke ret til at bestemme menneskers påklædning. Ej om det er acceptabelt at frasortere en arbejder fordi han har fået tatoveret socialist i panden.

  Hos skrev en gang om retten til at frasortere fede og ikke smukke fra en arbejdsplads som butiksassistent.. ASH om retten til at forbyde offentlig amning til sultende spædbørn. ..

  Tørklædet er dog kvindemisbrug. Og tit tvunget ned over staklerne. Så her ville et forbud være på sin plads. Et generelt et altså.

  Ps Sørine?

  Tro betyder noget for troende. Mm. Vi relatere til den verdensomspændende negative effekt troende har på deres ikke troende naboer, andre troende mv.

  Såvel som at alle krige er startede af troende så godt som. I dag mestendels af zionister og kristenfundamentalister. Men muslimer er naturligvis ikke immune her de mangler dog generelt interesser i at angribe naboer generelt . Og besidder ej heller de førstes store militærmagt.

 50. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Firmaer har ikke ret til at bestemme menneskers påklædning. Ej om det er acceptabelt at frasortere en arbejder fordi han har fået tatoveret socialist i panden….

  Hos skrev en gang om retten til at frasortere fede og ikke smukke fra en arbejdsplads som butiksassistent.. ASH om retten til at forbyde offentlig amning til sultende spædbørn. ..

  Tørklædet er dog kvindemisbrug. Og tit tvunget ned over staklerne. Så her ville et forbud være på sin plads. Et generelt et altså.

  Ps Sørine?

  Tro betyder noget for troende. Mm. Vi relatere til den verdensomspændende negative effekt troende har på deres ikke troende naboer, andre troende mv.

  Såvel som at alle krige er startede af troende så godt som. I dag mestendels af zionister og kristenfundamentalister. Men muslimer er naturligvis ikke immune her de mangler dog generelt interesser i at angribe naboer generelt . Og besidder ej heller de førstes store militærmagt.

 51. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Firmaer har ikke ret til at bestemme menneskers påklædning. Ej om det er acceptabelt at frasortere en arbejder fordi han har fået tatoveret socialist i panden……

  Hos skrev en gang om retten til at frasortere fede og ikke smukke fra en arbejdsplads som butiksassistent.. ASH om retten til at forbyde offentlig amning til sultende spædbørn. ..

  Tørklædet er dog kvindemisbrug. Og tit tvunget ned over staklerne. Så her ville et forbud være på sin plads. Et generelt et altså.

  Ps Sørine?

  Tro betyder noget for troende. Mm. Vi relatere til den verdensomspændende negative effekt troende har på deres ikke troende naboer, andre troende mv.

  Såvel som at alle krige er startede af troende så godt som. I dag mestendels af zionister og kristenfundamentalister. Men muslimer er naturligvis ikke immune her de mangler dog generelt interesser i at angribe naboer generelt . Og besidder ej heller de førstes store militærmagt.

 52. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  JP

  Pjat Novo elsker billig udenlandsk arbejdskraft. Bor i en Novo by med flere Novo afdelinger. Fuld af tørklæde ansatte og især asiater. Udlejer selv en bolig til et kinesisk par her. 2 børn. De elsker DK. Tjener styrtende men mindre end danskere uden tvivl.

  PS kapitalismens lakaj?

  Siden halvdelen af trafikken er cykler og vi skal have flere af dem og mere offentlig trafik, giver det god mening at blå lakajer bilister får mindre plads og straffes økonomisk.

 53. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  JP

  Pjat Novo elsker billig udenlandsk arbejdskraft. Bor i en Novo by med flere Novo afdelinger. Fuld af tørklæde ansatte og især asiater. Udlejer selv en bolig til et kinesisk par her. 2 børn. De elsker DK. Tjener styrtende men mindre end danskere uden tvivl…

  PS kapitalismens lakaj?

  Siden halvdelen af trafikken er cykler og vi skal have flere af dem og mere offentlig trafik, giver det god mening at blå lakajer bilister får mindre plads og straffes økonomisk.

 54. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Jesper Lund. Jo det ville de være. Pga. Traditioner. Danskere er ikke længere troende. Kun et mikroskopisk mindretal når vi ikke medregner indvandrer af alle slags. Selv statsborgere.

  PS libak?

  Lad os håbe at marin er en socialist iklædt Center ulveklæder Ja. Derudover er holland også centralt intetsigende mens socialisten hedder melenchon. 🤣

  Fransk politik. 😂

 55. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  Lund danskere er ikke længere troende. Kun i mikroskopisk forstand. Derfor nej.

  Ps libak. Filteret.

  Lad os håbe at marin er en socialist iklædt Center ulveklæder Ja. Derudover er holland også centralt intetsigende mens socialisten hedder melenchon. 🤣

  Fransk politik. 😂

 56. Af Elizabeth Vin Rassow

  -

  “Hos”.”HDP” naturligvis.

  “Marin”=”Macron” 🤔 auto korrektur er politisk.

  PS ASH indlæg i filteret?

  Vrøvl. Danskere foragter eliten. Især når så ligegyldige som politikere, sportsstjerner og mediepersoner. Enhedslisten-sf har naturligvis en del at beundre men ellers?

  Hvilke få elitære er der at elske i DK? Anker er død.stauning ligeså. De borgerlige nægter altid at betale til danskeren. Vi har ingen soros-gates- der giver alt til charity. Ingen at beundre i eliten så godt som. Et par filmstjerner -lars von Trier måske der giver og er røde.

 57. Af Kim P Olsen

  -

  Så er søren sørensen på bloggen under et nyt navn….

 58. Af Kims Chips

  -

  Den søde ko har åbenbart en søren sørensen som kærlighedssyndrom?

  Uafbrudt kan man læse i avisen at ko mener denne eller denne er søren sørensen, hvem han nu end må være. Sørgeligt at B læder manden sådan udvise sine tvangstanker uafbrudt.

 59. Af Kims Chips

  -

  Den søde ko har åbenbart en søren sørensen som kærlighedssyndrom?

  Uafbrudt kan man læse i avisen at ko mener denne eller denne er søren sørensen, hvem han nu end må være. Sørgeligt at B læder manden sådan udvise sine tvangstanker uafbrudt…

Kommentarer er lukket.