Udflytningen – en beordret fiasko.

Af Leif Donbæk 36

En række fremtrædende medlemmer af Folketinget for Venstre gør sig i dagens Jyllands-Posten, til fortalere for øget udflytning af statslige arbejdspladser, nærmere bestemt i form af tre navngivne Styrelser.

Over mange tusind tegn fremkommer de med få underbyggede argumenter, men til gengæld med mange holdninger. Der er mange gyldne citater, men især ét skiller sig ud, som værende imponerende verdensfjernt.

” Men udflytningen har vist sig at være en succes. Det er nemlig en myte, at der ikke findes de rette kompetencer uden for København. Selvfølgelig gør der det. De opslåede stillinger har givet bunkevis af gode, kvalificerede ansøgninger. EVA KJER HANSEN , MF (V), FHV. MINISTER | PREBEN BANG HENRIKSEN, MF (V) | CARL HOLST, MF (V), FHV. MINISTER | ANNI MATTHIESEN, MF (V) | HANS CHRISTIAN SCHMIDT, MF (V), FHV. MINISTER”

Man kan være for eller imod udflytning af statslige arbejdspladser, men at påstå at det forhastede makværk der pågår for nærværende er “vellykket” er så verdensfjernt, at det ville være underholdende, hvis det ikke var så tragisk.

Natur og Miljøklagenævnet har mistet over 10% af medarbejderne og interessenter snakker udenfor citat om alvorlige problemer med sagsbehandlingstider og sagsbehandling, og det påvirker bl.a. opstillingen af yderligere vindmøller.

AES (det gamle Arbejdsskadestyrelsen) har mistet noget der minder om halvdelen af deres sagsbehandlere, hvorfor at sagsbehandlingstiderne er eksploderet (igen) og kvaliteten i afgørelserne er faldet mærkbart. Den samme type vanskeligheder gør sig i øvrigt gældende for Ankestyrelsen og Arbejdstilsynet, hvorfor at det danske arbejdsmarked pt. har alvorlige problemer med at få behandlet arbejdsskadesager. Det er dyrt for kommunerne, dyrt for virksomhederne og katastrofalt for de medarbejdere der kommer ud for en arbejdsskade

Der er lignende beretninger hele vejen rundt ved de udflytningsramte. Det er en katastrofe for Danmark, og man burde, belært af den allestedsnærværende skandale i Skat, være noget mere opmærksom på kompetencetab i statsadministrationen, og noget mindre laissez faire omkring det. Alternativt, så kan vi få en udflytningsundersøgelseskomision om 5-10 år…

Personligt er jeg for udflytning af statslige arbejdspladser. Det skal bare gøres ordentligt, planlægges i god tid og med et passende varsel, på eksempelvis 5 år, så nøglemedarbejderen enten kan fastholdes eller sørge for at få oplært deres afløsere i provinsen.

Men det var det ikke overraskende at det er gået således, der var masser af advarsler, det var som med besparelserne på Skat, man gik ind i katastrofen med åbne øjne. Det var en beordret fiasko. Men skatteborgerne fortjener bedre. De fortjener at Regering og Folketing er deres arbejdsgiveransvar voksent, og sørger for at drive forretningen Danmark ansvarligt.

For nok er der et hensyn at tage til sammenhængskraften i Danmark, men der er også et hensyn at tage til de mennesker og virksomheder, hvis sager Styrelserne behandler. En af Danmarks største styrker er vores effektive bureaukrati, det er vores statsapparat der gør os mere effektive end det meste af den vestlige verden og hvis man ødelægger det for kortsigtede politisk kapital i et valgår, så vil man ikke Danmarks bedste, men alene sit eget.

Danmark fortjener bedre.

36 kommentarer RSS

 1. Af ole hansen

  -

  Ja, vi danskere fortjener bedre. For det er jo regeringens opgave at varetage det danske folks interesser på ansvarlig vis. Og på måder der er til størst mulig gavn for så mange borgere som muligt. Men man må desværre konstatere at regeringen gør det stik modsatte. Som salget af danskernes beskyttelse mod smitsomme sygdomme viser. (til Saudi-arabien for 1% af værdien). Som mængden af nedlagte skoler, hospitaler, skadestuer, motorkontorer, rådhuse, biblioteker og meget mere klart viser. Som den asociale socialpolitik viser. Som titusinder af forsvundne jobs viser. Som diskriminationen af etniske danskere mht. boliger, jobs, pensioner og velfærdsydelser viser. Som den oftest lusede behandling af voldsofre, hjemløse, syge og gamle viser. Som de rædselsfulde tilstande i dele af psykiatrien/sundhedsvæsnet viser. Som den voksende indbruds- og bandekriminalitet viser.

  Vores demokrati og velfærdsstat er ved at udvikle sig til en beordret og planlagt fiasko.

 2. Af Niels Larsen

  -

  Det var på høje tid at få gjort op med københavneriet.

  Stands jeres flæberi.

 3. Af Helge Nørager

  -

  Venstre ønsker blot at bevise, de stadig har flere værktøjer til destruktion af Danmark i behold.
  Venstre ved man hvor man har, og det er svært at leve op til den massive destruktion og reduktion af levestandart for svage som AFR har skabt.
  Men de prøver….
  De ønsker at være lige så gode til at skabe ulighed…..
  De vil så gerne i krig, men må nøjes med at tækkes USA med ikke kamptropper,
  Men på hjemmeplan skal en mulighed for også at skabe kaos aldrig forspildes.,
  Venstre ved man hvor man har…………..

 4. Af Ib Kyv

  -

  Flyt Krigsministeriet til Grønland, og ret kanonerne mod det fredelige Canada, så kan de danske hobby-krigere udkæmpe drukkampe med canadierne om, hvem der ejer Hans Ø; det vil milliarder af kroner – og liv.

  For det er jo ekstremt dyrt og enormt skadeligt for danske interesser, at holde vores hobby-krigere beskæftigede, nu hvor de reelt set er blevet overflødige, efter sovjetkommunismens sammenbrud; de gør alt, hvad de kan for, at skaffe Danmark nye fjender på halsen, så deres fortsatte eksistens er begrundet…

  Lømler, der ikke har noget at lave, laver ulykker!

  Nu har hobby-krigerne skaffet os et hav af nye fjender på halsen, som vi aldrig havde haft et problem med, hvis vi ikke havde startet ulovlige angrebskrige med løgnagtige begrundelser mod fjerne lande, som ikke udgjorde den mindste trussel mod Danmark.

 5. Af - Niller

  -

  Kan vi ikke flytte hele det politiske menageri væk fra Christiansborg og ned til Sønderborg .
  Og samtidig flytte landbrugsjuntaen væk fra Axelborg til Herning , der jo blev snydt for en politiskole.
  Mere skal der ikke til før vi københavnere igen kan trække vejret frit.

 6. Af Kim Sørensen

  -

  Det handler vel om hvor man sætter barren for hvornår noget er vellykket? Jeg synes f.eks. ikke det vidnede om nogen særligt imponerende samarbejdsvilje, at ledelsen hos flere styrelser havde inviteret krisepsykologer med, da de skulle informere deres ansatte om udflytningsplanerne. Så når man tænker på hvordan ledelserne, medarbejderne, fagbevægelsen, oppositionen og store dele af meningsmaskineriet, mere eller mindre eksplicit, har modarbejdet og forsøgt at sabotere udflytningerne fra dag et, kan alt andet end komplet tilbagerulning af planerne vel retteligt beskrives som en bragende succes.

 7. Af Bo Heisterberg

  -

  Der er jo ikke tale om hverken flæberi eller københavneri. Der kan jo ikke overraske, at en stats udførende organer ligger i hovedstaden. Deraf navnet!
  Vi mangler jo bare, at politikerne beslutter sig for, at Folketinget skal flytte til …. ja, Nr.Sundby.
  Ja, hvorfor ikke? Tæt på en lufthavn og et veludviklet, forgrenet vej og tog tognet og et DSB, der kører ofte og til tiden!
  Kom nu ind i kampen og forstå, at når man har besluttet sig for at have rødder omkring Kbh, så rykker man ikke nemt og uden “eftertanke” ægtefælle (med karriere og godt godt job) eller børn (i skole med gode kammerater) op med rode og bare flytter dem, fordi er par (undskyldt) tilfældige politikere synes, det vil være en god idé!
  Jeg har været i en etat, hvor udflytninger, omflyninger og forflyttelser var en del af jobber, men det vidste jeg/vi jo fra starten. Sådan er det langt fra med andre personalegrupper!
  Og det kan et par liflige idéer fra et par tumpede politikere ikke ændre.
  I stedet bør politikerne tænke bl.a. på det nødvendige “tværfaglige” samarbejde mellem styrelser mv. være afgørende, og ikke snævre lokalpolitiske idéer!
  Med venlig hilsen
  Bo Heisterberg

 8. Af - Niller

  -

  Disse tumpede politikere der har så travlt med at flytte velfungerende styrelser ud fatter ikke hvad det er de har gang i.
  Det er de samme politikere som stod bag strukturreformen der var med til at ødelægge sammenhængskraften i landet, som med disse forslag prøver at gøre skaden mindre og pynte sig med at de alene ved hvad der skal til.
  Som Donbæk så rigtigt skriver om skandalen med skat, de gik ind i katastrofen med åbne øjne og noget kunne tyde på at de ikke er blevet klogere

 9. Af Lars Petersen

  -

  @ Ole Hansen.

  “Vores demokrati og velfærdsstat er ved at udvikle sig til en beordret og planlagt fiasko”.

  KOMMENTAR:
  Du stemmer selv lortet ind kære ven.. og i øvrigt er det du kalder for “velfærdsstat”, intet andet
  end en smart metode til at få (andre) til at slave for sig, idet man uden for markedet, kan aftale
  egne gager og goder, nyde kunstig høj jobstabilitet, (da man er markeds-immun via skatten).

  Ergo, tømmes i af, så her fortsat er råd til skattens lønnede, imens du/andre vil mere af samme,

 10. Af Niels Juul Hansen

  -

  Er der nogen til stede, som ved, hvor meget det har kostet danske skatteydere, at SKAT blev flyttet til Ringkøbing og man fyrede medarbejdere før it-systemer fungerede (de kom aldrig til at fungere!), med det resultat, at man ikke havde nok personale og erfarne medarbejdere?

  Er der nogen, der har spurgt Kristian Jensen?

  Køb af IC4 tog og salget af DONG er ‘peanuts’ ved siden af.

  Man nedsatte en kommission til at kigge på Helle Thorning-Schmidts skattesag.

  Hvor er en kommission henne, når vi taler om skattekatastrofer, der overstiger 100 milliarder kroner?

 11. Af Jens Petersen

  -

  Det er altid sørgeligt at læse disse kommentarer og hvor meget den venstreorienterede (incl DF segmentet) snakker om hvad de synes de har ret til. Som Niller der skriver “velfungerende styrelser” om verdens dyreste offentlige administration som gang på gang har skandaler der fejes under gulvtæppet, og som har medarbejdere som med få undtagelser ikke ville blive tilbudt ansættelse i den private sektor uden først at justere deres arbejdsindstilling alvorligt.

  Det er bestemt ikke forkert at flytte styrelser ud af hovedstaden, men det er halsløst og kun bestikkelse af valgkredse at flytte dem rundt i hele Danmark. Danmark hænger sammen om den transportkorridor der går fra København over Odense til den Østjyske motorvej og vores lufthavnsinfrastrutur ligger i København. Hvis man som i visse asiatiske hovedstader har valgt istedet byggede en offentlig administrationsby et eller andet sted omkring Ringsted/Sorø.. og gjorde Storebæltsbroen gratis så havde det været uhørt fornuftigt og støttet to af de regioner der klarer sig dårligst. Det der er tåbeligt er at man spreder centrale styrelser der burde arbejde sammen og at komme fra Ålborg til Nykøbing Falster er ikke lige til.

 12. Af Søren M Olsen

  -

  Grundlæggende ser jeg hele udflytningsplanen som et skrantende Venstres forsøg på at tække provins/ jyske vælgere.Man spiller den vest for Storebælt så fortærskede melodi om , at det såkaldte Københavneri skal stækkes.Og konsekvenserne for alle de berørte københavnere, der i praksis i overvejende grad bor udenfor København, og som skal flytte familie/ opsige deres job , er noget man nærmest trækker på smilebåndet af.Hertil kommer naturligvis det kvalitets- og videnskab, hele manøvren indebærer.

 13. Af Martin Hansen

  -

  Kære Leif,
  Du har ret i een sætning: “Danmark fortjener bedre”.
  Og det gør vi!
  Derfor bør vi:
  Indhegne København op til og med Helsingør – og gøre den til en fristad løseligt tilknyttet DK.
  Indsende ansøgning om optagelse i Forbundsstaten.
  Oprette Landdag i Kolding. Sammen med Kiel og HH kan vi lægge et betydeligt pres på Forbundsdagen.
  Den første direkte erhvervsgevinst er, at motorvejen vil fortsætte fra Heide N til Esbjerg og dermed får HH sin længe ønskede satellit-havn.
  Den første direkte samfundsgevinst er at vi slipper for at høre på alle de røde brok-røve.

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Søren M. Olsen

  “Grundlæggende ser jeg hele udflytningsplanen som et skrantende Venstres forsøg på at tække provins/ jyske vælgere”.

  Fuldstændig enig.

  Efter sidste valg mistede Venstre Sønderjylland til DF (og LA). I dag er selv ‘københavnerpartiet’ , Liberal Alliance, blevet fortaler for de mest rabiate i interesseorganisationen ‘Bæredygtig Landbrug’. Det var grunden til, at Venstre lod denne organisation være ‘pennefører’ for både Eva Kjer Hansen og Esben Lunde.

  Nu prøver man med udflytningsplaner.

  Det forventes, at der vil ske en stigning på 15% i forbindelse med befolkningsbevægelsen fra land til storbyer i løbet af de næste 10-20 år – og det har intet med statslige institutioner at gøre. Det er en tendens man ser overalt i verden.

  På et eller andet tidspunkt må regeringen forhåbentlig blive klogere.

 15. Af J Nielsen

  -

  “Det handler vel om hvor man sætter barren for hvornår noget er vellykket?”

  I dette tilfælde er succeskriterierne:

  – Det skal gå hurtigt
  – Det må ikke koste noget
  – Det skal være så mange som muligt.

  Kvalitet i forvaltningen glimrer ved sit fravær. Det er man – hvad nedbruddet i SKAT vidner om – flintrende ligeglade med.

 16. Af Kim Sørensen

  -

  J. Nielsen

  Det er ikke mine kriterier. Men når man engang kigger tilbage på udflytningens detaljer, vil man selvfølgelig finde ting, der kunne have været gjort bedre. Man skal bare også huske udfordringerne og ikke mindst proportionerne, hvis man skal lave sådan en evaluering.
  Det er især proportionerne, udflytningens kritikere glemmer. I sidste ende drejer det her sig om 3.900 arbejdspladser ud af ca. 715.000 offentligt ansatte. Går man længere ned i detaljen, drejer udflytningen af Skat sig om 200 arbejdspladser ud af små 7.000 medarbejdere. Hvilket kan perspektiveres yderligere i forhold til den naturlige afgang af medarbejdere, som vurderes til at være ca. 250 om året frem til 2020, samt regeringens beslutning om at tilføre 2.000 nye medarbejdere i samme periode. Hvis resultatet af alt det her er det ragnarok, kritikerne åbenbart håber det bliver, stikker problemerne LANGT dybere end udflytningerne og regeringens håndtering af dem. Og i den optik er det vel kun positivt, at vi får taget hånd om de problemer nu, hvor økonomien er relativt stabil. Tænk på hvor katastrofal en ny finanskrise ville være, hvis omstrukturering af 0,5% af de offentlige arbejdspladser kan sende hele den offentlige forvaltning på afgrundens rand.

 17. Af Niels Larsen

  -

  BO HEISTERBERG

  Intet kan bortforklare, at hovedstaden ligger i det, som er Udkantsdanmark for en meget stor del af danskerne.

  Og at mange danskere intet føler for den by – udover måske afsky.

 18. Af Kim Sørensen

  -

  Niels Larsen

  Det er en rigtigt vigtig pointe at få med.

  Hvis man måler i indbyggertal, ligger ca. 90% af Danmark uden for København. Måler man areal, taler vi omkring 99,8%.

  Personligt holder jeg godt nok af København og synes egentlig også det giver fin mening, at have Folketinget og den slags liggende der. Men derudover synes jeg udflytningen af statslige arbejdspladser giver rigtigt god mening og kritikernes åbenlyse afsky for alt vest for Ring 2, er ærligt talt kvalmende. Egentlig er den afsky, som bl.a. Heisterberg oser langt væk af, et af de stærkeste argumenter for udflytningen. For hvordan i alverden skulle man kunne levere en ordentlig service, hvis 90% af klientellet vækker en så dybdegående afsky, at tanken om at skulle færdes blandt dem ligefrem er anledning til psykiske sammenbrud?

 19. Af ERhvervsøkonom Ole K. Ersgaard MDM, PD

  -

  Det kan ikke komme som en overraskelse for ret mange efterhånden. Naturligvis er udflytningen en eklatant fiasko.
  Men det karakteristiske af hvad Lars Løkke Rasmussen og hans støtter præsterer er jo fiasko på fiasko.
  Først har de ødelagt Venstre – dette tidligere så store og stolte parti, så samarbejdet i blå blok og nu er de i fuld gang med at ødelægge Danmark!
  Tænk blot på vores ellers velfungerende SKATTEVÆSEN.

 20. Af Jens Kvistgaard

  -

  Jeg har også været skeptisk med udflytningen af naturstyrrelsen til Sønderborg, men da jeg hjælp min fadder med en ansøgning for nogle uger siden fik vi svar inden for 5 dage og blev kontaktet telefonisk af en sød dame med sønderjysk accent. Det havde vi ALDRIG oplevet før. Super service og alt gik glat, så forstår ikke hvor problemet er ?

 21. Af Søren M Olsen

  -

  Hvis det,Niels Larsen skriver om udkantsdanmark og følelser skal lægges til grund, skulle vel hele baduljen placeres ca. midt i Danmark, hvilket vel vil sige 3 kant området.
  Gad vide, hvor mange ,der er i Vendsyssel, Lolland Falster og Sjælland, som ” føler” noget for det område?

 22. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Nu har jeg erfaring med at flytte opgaver fra København.

  Sandheden er, at der er tale om uduelige og overflødige medarbejdere, der ikke laver noget som helst. Her mener jeg INTET som helst.

  Nu er situationen så heldig, at det store flertal af disse parasitter har købt fast ejendom i København og Nordsjælland. Da disse ejendomme er belånt langt ud over nogen som helst rimelig salgspris, så kan idioterne ikke flytte.

  Dermed har man sikret sig at idioterne ikke flytter med.

 23. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Ja . V BØNDERNE udflyttet et utal af styrelser til v-df udkants bondekommuner , da de mente at der var brug for en høtyv til at jage med de normale borgere for eliten. Ligesom Hitler brugte diverse småbegavet , utænkende bønder til sit beskidte arbejde!

  At “socialisten” er for udflytning,kommer ikke bag på nogen. Han kunne ikke have været mere enig med kuglefrastøderen her.

  Da den blå regering fyret tusindvis af ansatte i skat endte danskerne med at miste 100 milliarder plus til deres herre i Mærsk mv.

  At jobbene nu besiddes af udkants df-v danskere betyder at jobbet gøres ineffektivt nu. Præcis ideen deres. Ingen statslig indblanding i top 1% gøren og laden. Tyveri er nu lovligt via v-df Bonde ekspertise.

 24. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Ja . V BØNDERNE udflyttet et utal af styrelser til v-df udkants bondekommuner , da de mente at der var brug for en høtyv til at jage med de normale borgere for eliten. Ligesom Hitler brugte diverse småbegavet , utænkende bønder til sit beskidte arbejde!!

  At “socialisten” er for udflytning,kommer ikke bag på nogen. Han kunne ikke have været mere enig med kuglefrastøderen her.

  Da den blå regering fyret tusindvis af ansatte i skat endte danskerne med at miste 100 milliarder plus til deres herre i Mærsk mv.

  At jobbene nu besiddes af udkants df-v danskere betyder at jobbet gøres ineffektivt nu. Præcis ideen deres. Ingen statslig indblanding i top 1% gøren og laden. Tyveri er nu lovligt via v-df Bonde ekspertise.

 25. Af Kim Sørensen

  -

  Ole K. Ersgaard (jeg har udeladt titler og sildesalat)

  Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe. Når man kigger på skandalesagerne (svindel med aktieudbytteskat, EFI, skattely osv.), virker udflytningen af de statslige arbejdspladser da som en fuldstændigt bizar skillelinje mellem “velfungerende skattevæsen” og “eklatant fiasko”.
  Og igen, hvis Skat og andre myndigheder virkeligt er så skrøbelige, at udflytning af en relativt lille del af deres medarbejdere truer med at vælte hele korthuset, er udflytningen af de statslige arbejdspladser så ikke en kæmpe gave? Tænk på konsekvenserne, hvis Danmark løb ind i en ny finanskrise og vi først der fandt ud af hvor skrøbelig centraladministrationen egentlig er. Jeg tør næsten ikke tænke på hvilken katastrofe det ville være. Hvis tingene var så ustabile, som kritikerne af udflytningen påstår, kunne vi jo lige så godt dreje nøglen og give op, bare nogen nævnte ordet “recession”..

 26. Af P Christensen

  -

  Flyt de 179 medlemmer ud af Folketinget og indret
  det til museum over det nu afdøde danske demokrati.

  Udover løn- og pensionsbesparelsen sparer vi mange penge
  på at de ikke kan lave flere ulykker derinde.

  Det er på få årtier lykkedes blot en forsamling på blot 179
  personer at køre hele Danmark i havnen.

  Negativ indvandring, reformer der bør kaldes deformer, ødelæggende centraliseringer, afgivelser af selvbestemmelse.
  Stigende skatter og kvalitet i frit fald.
  Bureaukrati, idioti, islamisering osvosv.

 27. Af georg christensen

  -

  Hvor længe behøver vi søge efter en så primitiv og perspektivløs udtalelse. Dette lille Danmark er område set, ikke andet ,som et stykke med ingenting, en så lille størrelse, kræver simpelthen at ALLE er med. Derfor er organisations udflytningen en virkelig god ide. Mere eller mindre ,er afstandene i danmark så små, at vi næsten kan stå og råbe af og til hinanden, hvis ikke , så er “internettet åbent”. Hvis lys skye “hemmeligheder” i magtbegæret´s navn ønskes ,så har disse stadig “brevduen” til rådighed. Det danske post og telegraf og kommunikations væsen har tom hovede politikere forlængst overladt til Neoliberalisterne “sær interessernes udbytte fordelings processer”. Nu venter danskerne bare på, at vores valgte neoliberale politikere, sender vores gader og veje samt broforbindelser , polliti og militær i privatismens udbuds hænder gerne sammen med alle sociale og pensions ordninger, og det “Danske samfund har privatiseret sig selv”, nu behøver vi ikke længere politikere til at styre. De næste “X”, vi skal sætte bliver nok valget mellem AP Møller og Gasprom. De er allerede begyndt “de gamle partier” ,med Social og Venstre kammeraterne foran og flokken af små sattelitter bjæffende bagefter.
  Når jeg i nuet skriver dette, er det beregnet som en tak til fortiden´s social og venstre kammerater, men et nej tak til deres “neoliberalistiske” efterfølgeres livs syn. Et Livssyn, som jeg kun med foragt ser, og på ingen måde ønsker at slutte op bag. . .

 28. Af Erik hømmer Larsen

  -

  Borgsmidt er boende i København og blev efterladt 😉 så tror da fanden….

 29. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Udflytning af styrelser kan være udmærket, hvis udflytningen sker på professionel vis og uden hastværk.

  Men at bilde befolkningen ind, at det ikke koster noget økonomisk, eller know how mæssigt, er blålys.

  Mange medarbejdere flytter ikke med. Det vil sige, den viden, der er opbygget hos medarbejderne vil være en delvist tabt viden, indtil de nye medarbejdere har opbygget deres nye viden. Alle, der har drevet et firma ved, at det kan tage lang tid for en ny medarbejder, at tilegne sig et nyt arbejde. Det koster masser af tid og penge.

  Desværre tror jeg dog, at begrundelsen for udflytning mere hænger sammen med politikernes stemmefiskeri, fremfor, funktionalitet.

 30. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Vestdanmark hader Østdanmark. Hvor er det sørgeligt at læse, at danskere udenfor København hader deres hovedstad. Venstre ønsker måske, at København bliver flyttet sten for sten til den gamle by i Århus, således kunne Folketinget flyttes til Jylland. Flytningen kunne selvfølgelig løse arbejdsløsheden og alle indbyggere i Danmark kunne komme i arbejde.

 31. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Vestdanmark hader Østdanmark. Hvor er det sørgeligt at læse, at danskere udenfor København hader deres hovedstad. Venstre ønsker måske, at København bliver flyttet sten for sten til den gamle by i Århus, således kunne Folketinget flyttes til Jylland. Flytningen kunne selvfølgelig løse arbejdsløsheden og alle indbyggere i Danmark kunne komme i arbejde. A

 32. Af J Nielsen

  -

  “Mange medarbejdere flytter ikke med. Det vil sige, den viden, der er opbygget hos medarbejderne vil være en delvist tabt viden, indtil de nye medarbejdere har opbygget deres nye viden.”

  Det skriver den siddende regering på pluskontoen. Man slipper af med dem der ved noget om det de beskæftiger sig med. Og så får man en uerfaren medarbejderstab, der er langt lettere at håndtere for en ledelse bestående af generalister uden særlig indsigt i det område de for tiden administrerer.

  En ledelse uden faglig base er helst fri for erfarne ansatte. At det forringer den service man som styrelse kan levere, anses for ligegyldigt. Det er ikke en del af overvejelserne, og det indgår slet ikke i kriteriet for succes.

 33. Af Niels Larsen

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN

  Vi her i Vestdanmark hader skam ikke Østdanmark.

  Men mange af os føler en stærk afsky for det røde misregimente, som byen styres af og den snobbede (guderne skal vide, at den er totalt malplaceret) attitude, som mange københavnere udviser.

 34. Af Kim Sørensen

  -

  R. Harald Kristiansen

  Jeg tror ikke det ligefrem er had. Men hvis det var, ville det vel heller ikke være opstået helt ud af den blå luft. Den urbane elite, især den i og omkring hovedstaden, har bestemt ikke anstrengt sig for at skjule deres afsky over for provinsen.
  Nu er der hele diskussionen omkring udflytningen, hvor københavneriet er gået helt over gevind i sin nedladenhed. Her bliver flytning af arbejdspladser til skønne danske byer, som Ringsted og Hjørring, iscenesat som envejsbilletter til de værste sibiriske arbejdslejre. Men der er også alle de løbende “småting”. Med undtagelse af Matador, hvor ofte ser man så protagonister fra Vestdanmark i fjernsyn eller på film? I “Borgen” kunne man sgu ikke spore mange provinsdialekter hos de “gode” hovedpersoner. Mens modpolen til seriens moralske omdrejningspunkt var en fedladen og brovtende Ole Thestrup, der selvfølgelig også fik skruet den østjyske dialekt helt op i det røde felt. Og taxachaufføren fra Melodi Grand Prix, der var upassende, udannet, uelegant og selvfølgelig udstyret med sådan en fin dialekt derne’e fra Sy’sjælland a’. Og så er der hele begrebsapparatet med “den rådne banan”, “Udkantsdanmark” og andre sprogblomster.

  Det er ligesom den sønderjyske museumsinspektør sagde: Først pisser I på os, så siger I vi lugter.

 35. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “Sent to jutland”, er naturligvis ikke noget norgen normale sjællander ønsker sig.
  Erindre tydeligt i min barndomsferie der hvorledes venstrehånden piskede os frem som 7 årige med at luge ukrudt til en. Kr. PR. RÆKKE.

  Det hele kommer til at sejle under jysk df-v uduelighed nu.

  Uden v-df jyder, aldrig nogen borgerlig regering. Hvis man fik gjort Lillebælt til en fast grænse og indlemmet Jylland med Tyskland, og øerne med Norge, tror jeg alle vil være tilfredse i sin majoritet? Fri indvandring for røde jyder ved opdelingen dog, til sjælens ø.

 36. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “Sent to jutland”, er naturligvis ikke noget norgen normale sjællander ønsker sig.
  Erindre tydeligt i min barndomsferie der hvorledes venstrehånden piskede os frem som 7 årige med at luge ukrudt til en. Kr. PR. RÆKKE…

  Det hele kommer til at sejle under jysk df-v uduelighed nu.

  Uden v-df jyder, aldrig nogen borgerlig regering. Hvis man fik gjort Lillebælt til en fast grænse og indlemmet Jylland med Tyskland, og øerne med Norge, tror jeg alle vil være tilfredse i sin majoritet? Fri indvandring for røde jyder ved opdelingen dog, til sjælens ø.

Kommentarer er lukket.