Man gjorde eliten fortræd

Af Leif Donbæk 184

De seneste uger har debatspalterne og bogsektionerne i landets dagblade været underholdende læsning, om end med en bismag af tragik iblandet moroen. Sagen er nemlig, at socialdemokraten Kaare Dybvad har udgivet en ny debatbog. Normalt plejer en debatbog fra et folketingsmedlem ikke ligefrem at være noget, der giver massiv omtale, med mindre vedkommende skriver noget bindegalt.

Det er der dog ikke tale om her, hvilket gør al virakken det mere bizar. Dybvads pointer er kendt stof. Vi uddanner nu om dage virkelig mange akademikere til arbejdsløshed, og i samme proces har vi udsultet de tekniske skoler og professionshøjskolerne.

Ikke ligefrem en urimelig pointe, om end den naturligvis forudsætter, at der er et finit antal ressourcer, vi kan smide efter vores uddannelsessystem. Eftersom ingen har opfundet det famøse pengetræ endnu, så forekommer det ikke at være en helt urimelig pointe – man kunne faktisk argumentere for, at det er en endog ganske empirisk velunderbygget pointe.

Men dette til side, så har bogen afstedkommet en imponerende vrede fra parnassets fremmeste.

Men hvad er det dog så for en vrede, som forener eksempelvis Politikens lederskribenter, Journalistformanden, forkvinden for DM, en af Berlingske fremmeste seniorjournalister, kreative partiledere og andre af elitens fremmeste? Eller nærmere bestemt, hvorledes er denne voldsomme vrede, over ovenstående noget simple og letforståelige budskab, forankret?

For med så mange kompetente, vidende og veluddannede individer bag kritikken, ja så må kritikken jo formodes at være exceptionelt fagligt velfunderet, uhyre skarp, og finskyttepræcis i sit udtryk?

Hvis vi skal tage reaktionerne fra en ende af, så mener Politikens fremmeste, at bogen ikke er værd at læse. Holdningen er naturligvis dannet uden at have læst bogen, forstås.

Ifølge journalistformanden, som jeg normalt ellers har stor respekt for i den her type debatter, så er Dybvads største problem, at han er imod akademiske uddannelser – en konklusion der er umulig at genfinde i bogen. Tværtimod snakkes der i bogen konsekvent om behovet for at investere i uddannelse også de akademiske, om end Dybvad gerne vil flytte midler og prioritering fra en slags uddannelser (samfundsfaglige og humanistiske) og over til en anden slags (håndværksmæssige og professionsbachelorere).

Magisterforkvinden, som jeg også har stor personlig veneration for, mener, at Dybvad angiveligt skulle bashe akademikere, alene fordi han ønsker færre af dem. Henset til at Dybvad selv er akademiker og har en længere karriere bag sig i akademikerstillinger, og i øvrigt ikke basher akademikere i bogen, så forekommer argumentet noget søgt, om end det naturligvis er en uhyre let måde at parallelforskyde kritikken væk fra det ubehagelige faktum, at der uddannes for mange af hendes medlemmer.

Ifølge seniorskribenten fra nærværende avis så er Dybvad i virkeligheden styret af en art folkesocialistisk entrisme. Påstanden forekommer udtænkt så sent på natten, på bodegaen, at den ikke fortjener yderligere kommentarer.

Partilederne mener, for den enes vedkomne, at det er væsentligt at bruge Folketingets tid på at pådutte alle socialdemokrater en ikke-ordførers holdninger, og for den andens vedkomne så forekommer det, at han er enig med Dybvad, men alligevel mener, at på grund af noget med Helle Thorning og Corydon, så må Dybvad ikke skrive, hvad han skriver – det forekommer, for begges vedkomne, mere som om, at de fremadrettet skal undlade at lade studenten skrive deres talepinde eller debatindlæg – niveauet og evnen til at ramme bolden og ikke manden er i hvert fald på en 20-årig hormonforstyrret ung retorikstuderendes niveau.

Da Dybvad forsøgte at få et genmæle i organet for den højeste oplysning, så fik han afslag og måtte smide det på facebook, men ok, han havde selvfølgelig heller ikke bedrevet kronikker omkring kvaksalveri, hvorfor man naturligvis forstår, hvorfor Politikens Ditte Giese ikke kunne besvære sig med almen presseetik omkring ret til genmæle og den slags banaliteter.

Som akademiker, en del af eliten i Danmark og alt den slags, så gør ovenstående reaktioner mig trist, fordi Dybvad har ret. Vi kan ikke leve af kommunikation, lige så lidt som vi kan leve af jura. Sådan nogle som mig (jurister) er ganske praktiske at have ved hånden, men vi producerer intet – skal Danmark overleve som nation, så har vi behov for mere produktion, ikke mere administration eller mere varm luft.

Det er efterhånden ganske veldokumenteret i bogens uhyre udbyggede noteapparat. Danmark har noget, der nærmer sig 0-arbejdsløshed blandt håndværkere og ingeniører, og virksomhederne skriger på flere til at besætte stillinger inden for produktion og byggeri. Inden for Kommunikation og andre brancher der som regel tager sig af de humanister, der ikke gider være gymnasielærere, not so much.

Ligeså er det ganske veldokumenteret, at vi i årevis har udsultet ikke-akademiske uddannelser, samtidigt med at vi har øget optaget på nærmest alle universitetsuddannelser. Inden for min egen profession er der nu oprettet fakulteter fire steder i landet, og mit eget alma mater Københavns Universitet optager nu 850(!) nye stud.jur.er hvert år. Det burde være åbenlyst, at over tusind optagne på juridiske fakulteter hvert år er bindegalt. Den eneste måde vi kan tilsikre arbejde til alle mine fremtidige kollegaerne er ved at øge reguleringen og kompleksiteten i samfundet i eksorbitant grad.

Ligesom vi i øvrigt har set det med de kommunikationsuddannede, når arbejdsløsheden blandt fagfæller bliver for høj, så er løsningen ligefor – vi opretter fluks kommunikationsstillinger overalt. Naturligvis skal et alment gymnasium i dag have en fuldtidskommunikationsmedarbejder –  at stillingen formodentligt erstatter en gymnasielærer, der faktisk udfører skolens kerneydelse, er helt forkert, forstås.

Men med ovenstående in mente, så giver den noget hysteriske reaktion fra parnasset pludseligt bedre mening, for når Dybvad kradser i overfladen af elite Danmarks reproduktion og ny produktion af ikke-værdiskabende stillinger til dem, der minder om dem selv, så bliver det farligt – også selvom problemformuleringen og løsningen er ganske simpel.

For hvis vi anerkender præmissen om, at der er et begrænset antal ressourcer til uddannelse i Danmark, og at mest privilegerede konsekvent tager broderparten af kagen, samt at de dette til trods oftest bliver arbejdsløse efter endt uddannelse, så er det ikke den mest opsigtsvækkende konklusion at ønske en ændring af dette. Tværtimod, det er den eneste logiske slutning.

Og jo før vi tager fat på en reel debat omkring fordelingen af ressourcer i uddannelsessystemet, jo færre unge kommer til at opleve arbejdsløshed, fordi vi har uddannet dem til stillinger, der ikke findes, eller virksomheder der ender med at måtte forlade Danmark, fordi de ikke kan finde medarbejdere med relevante kvalifikationer.

Den debat kræver dog, at akademiker- og kommunikationslobbyen gemmer stråmændene væk og i stedet går reelt ind i debatten. Også selvom de føler deres privilegier trådt for nær.

184 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Som akademiker, en del af eliten i Danmark og alt den slags,
  Skriver Leif Donbæk.

  Er vi akademikere automatisk en del af eliten?

 2. Af Niels Larsen

  -

  J. HANS EN

  Bestemt ikke – udover muligvis i egen forståelse.

 3. Af Ib Kyv

  -

  Nej, du og dine tilhører kategorien “stalinistisk pond scum”, Jens…

 4. Af J. Hans en

  -

  AF IB KYV – 13. JUNI 2017 9:59

  Nå.
  Så er naziKim Olsen på banen i endnu et navn.
  Man forstår godt, at han ikke skriver i hans eget navn.

 5. Af Orla Guude

  -

  Citat: “Danmark har noget, der nærmer sig 0-arbejdsløshed blandt håndværkere og ingeniører, og virksomhederne skriger på flere til at besætte stillinger inden for produktion og byggeri..”

  Virksomhedernes paniske skrigen efter flere, henfalder til en næppe hørlig hvisken for en del af skrigeriets målgruppe. Nemlig den del som falder udenfor det lovlige aldersinterval mellem 30 og 55 år og dertil, som den endegyldige fornærmelse, er danskere.
  Danmarks mellemledere er simpelthen ledere. De vil aldrig ansætte én som er ældre og dermed klogere) end dem selv. Dimittender er nonprofitable dummernikker som kun koster kasse.
  Alders- samt kønsracisme stortrives i dette lille land, der kun er en flueklat på det store dejlige internationale globaliserede tagselv bord for Elitens regnedrenge. Dette vakkelvorne bord, skulle efter magthavernes planer være en uudtømmelig kilde af kandidater under 30 år, med 25 års erfaring og til halv løn. Hvad gik galt med de berigende kolde planer?

 6. Af Ole Frank

  -

  Larsen – husk det, næste gang du skyder på “eliten”. Der findes en del mennesker med en bedre uddannelse og forståelse end din.

 7. Af Niels Larsen

  -

  OLE FRANK

  Det gør der uden tvivl.

  Det gør der også med en bedre uddannelse og forståelse end din.

 8. Af N. Jensen

  -

  Mon ikke hele postyret skyldes, at kernevælgerne hos RV (underviserne på de ‘højere læreanstalter’) er rædselsslagne ved udsigten til, at de om kort tid bliver overflødiggjort af ‘internet learning’.

  Internet learning er fuldt tilstrækkeligt på bachelor niveau, og man kan endda give alle adgang, uden at kræve et bestemt karaktergennemsnit

 9. Af Birger Nielsen

  -

  Man taler ofte om, at det gennemsnitlige faglige niveau i gymnasiet er langt lavere end for blot 20 eller 30 år siden. At det er taxametersystemet, der styrer hvor mange studenter, der skal bestå. Bagefter skal selv samme studenter (dygtige eller ej) “læse videre” på universiteter, hvor taxametersystemet også trækker næsten alle igennem systemet.
  Dernæst skal så samfundet “belønne” disse mange mere eller mindre dygtige studenter med ofte vellønnede job, bl.a. ofte administrative job, som for få år siden udmærket kunne bestrides af lavere lønnede, men ofte dygtige HK `ere.
  Er selv student fra 69, hvor vist kun en 8-9 % af hver årgang tog en studentereksamen. Jeg har selv undervist i 37 år og har kunnet fornemme et generelt stadigt lavere niveau. Undrer mig derfor over, at så mange unge mennesker kan gennemføre en universitetsuddannelse.
  Detr er jo også ganske kostbart for samfundet at uddanne så mange “højtuddannede”.
  Der er ikke prestige i at være eksempelvis håndværkere. Trist.
  Man vil være noget med kommunikiation, medier, jurist etc. Ingeniør er ofte for svært, for der skal man jo kunne matematik.
  Jeg må generelt erklære mig enig med Dybvad.

 10. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. Sådan nogle som mig (jurister) er ganske praktiske at have ved hånden, men vi producerer intet – skal Danmark overleve som nation, så har vi behov for mere produktion, ikke mere administration eller mere varm luft.”

  Du kan glemme alt om fremtidige job for 90% af jer..Algoritmer og computer programmer, fremtidige lov simplificeringer vil fjerne de fleste job her..Samme med grupper som revisor mv. Dette er jo sådant set to borgerlige grupper per excellence, med nok ca. 10% røde kun…Så deres skrigeri bliver fornøjeligt nok generelt at følge..Familiens her advokatfirma er et af landets største, og ja er ca. 90% borgerlige ansatte. 🙂 (undertegnede er ikke jurist eller involveret i arbejdet der dagligt!)

  ” Den eneste måde vi kan tilsikre arbejde til alle mine fremtidige kollegaerne er ved at øge reguleringen og kompleksiteten i samfundet i eksorbitant grad.”

  Der er en lige linie mellem samfundets anstændighed, retfærdighed og lighed som i kompleksiteten af dets love…Liberalistiske simplificeringer drejer sig om at udvide uanstændigheden , tyveri og uretfærdigheden..Er ikke overbevist om at vi skal have mindre kompleksitet men mere. Ikke et populært synspunkt. Så der bliver arbejde i noget tid for jer endnu. Nogle områder kunne simplificeres, såsom borgerlige 1,5 gange straf, dødstraf for pengekriminalitet af liberalister over l million betyder dødsstraf mv. Behøves ikke jurister til at konkludere hvad sådan en ny lov betyder strafmæssigt..En positiv simplificering. Direkte ud i galgen mv. Jeg tror at denne vil få ryddet gevaldigt op i skat og iblandt borgerlige forbrydere-Danmarks største og mest samfundsdyre kriminelle gruppe..

  “Så er naziKim Olsen på banen i endnu et navn.
  Man forstår godt, at han ikke skriver i hans eget navn.”

  Naturligvis Lille psyKO, guude, kommentere i nyt navn lige bagefter..

  Kære B,,undertegnede har indlæg i alle Blogge i Berlingske, dage gammelt..Mulighed for at få dem frigivet?

 11. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. Sådan nogle som mig (jurister) er ganske praktiske at have ved hånden, men vi producerer intet – skal Danmark overleve som nation, så har vi behov for mere produktion, ikke mere administration eller mere varm luft.”

  Du kan glemme alt om fremtidige job for 90% af jer..Algoritmer og computer programmer, fremtidige lov simplificeringer vil fjerne de fleste job her..Samme med grupper som revisor mv. Dette er jo sådant set to borgerlige grupper per excellence, med nok ca. 10% røde kun…Så deres skrigeri bliver fornøjeligt nok generelt at følge..Familiens her advokatfirma er et af landets største, og ja er ca. 90% borgerlige ansatte. 🙂 (undertegnede er ikke jurist eller involveret i arbejdet der dagligt!)

  ” Den eneste måde vi kan tilsikre arbejde til alle mine fremtidige kollegaerne er ved at øge reguleringen og kompleksiteten i samfundet i eksorbitant grad.”

  Der er en lige linie mellem samfundets anstændighed, retfærdighed og lighed som i kompleksiteten af dets love…Liberalistiske simplificeringer drejer sig om at udvide uanstændigheden , tyveri og uretfærdigheden..Er ikke overbevist om at vi skal have mindre kompleksitet men mere. Ikke et populært synspunkt. Så der bliver arbejde i noget tid for jer endnu. Nogle områder kunne simplificeres, såsom borgerlige 1,5 gange straf, dødstraf for pengekriminalitet af liberalister over l million betyder dødsstraf mv. Behøves ikke jurister til at konkludere hvad sådan en ny lov betyder strafmæssigt..En positiv simplificering. Direkte ud i galgen mv. Jeg tror at denne vil få ryddet gevaldigt op i skat og iblandt borgerlige forbrydere-Danmarks største og mest samfundsdyre kriminelle gruppe……..

  “Så er naziKim Olsen på banen i endnu et navn.
  Man forstår godt, at han ikke skriver i hans eget navn.”

  Naturligvis Lille psyKO, guude, kommentere i nyt navn lige bagefter..

  Kære B,,undertegnede har indlæg i alle Blogge i Berlingske, dage gammelt..Mulighed for at få dem frigivet?

 12. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Og jo før vi tager fat på en reel debat omkring fordelingen af ressourcer i uddannelsessystemet, jo færre unge kommer til at opleve arbejdsløshed”

  Vi bliver også nødt til at stoppe udenlandske, fx islandske nassere, i det Danske uddannelsessystem og satse på vores egne..Inde for læge og tandlæge er op imod en tredjedel af de studerende andre nordiske borgere og ingen Danskere tager den anden vej..Bliver mangel på begge…Mht. island, uddanner vil halvdelen af deres befolkning nærmest gratis..Uholdbart at Danmark betaler for et så rigt land som islands uddannelsessystem..Kun Danskere i det Danske uddannelsessystem..Og en uddannelsesgaranti til hver eneste født Dansker..

 13. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Og jo før vi tager fat på en reel debat omkring fordelingen af ressourcer i uddannelsessystemet, jo færre unge kommer til at opleve arbejdsløshed”

  Vi bliver også nødt til at stoppe udenlandske, fx islandske nassere, i det Danske uddannelsessystem og satse på vores egne..Inde for læge og tandlæge er op imod en tredjedel af de studerende andre nordiske borgere og ingen Danskere tager den anden vej..Bliver mangel på begge…Mht. island, uddanner vil halvdelen af deres befolkning nærmest gratis..Uholdbart at Danmark betaler for et så rigt land som islands uddannelsessystem..Kun Danskere i det Danske uddannelsessystem..Og en uddannelsesgaranti til hver eneste født Dansker……

 14. Af Kent Andersen

  -

  Leif Donbæk : Jeg er ansat på et universitet. Der gælder ikke lighedstegn imellem “akademikere” og Humaniora. En misforståelse, der sikkert er opstået af, at du selv er jurist, og derfor kommer fra Humaniora.

  På Aarhus universitet er der 4 fakulteter : “HEALTH”, “AARHUS BSS (business og økonomi)”, “ARTS (Humaniora)” og “SCIENCE AND TECHNOLOGY”. Det er Humaniora, der har de store problemer med beskæftigelse. Ikke de andre fakulteter. Eksempelvis ikke “SCIENCE AND TECHNOLOGY”. De har OVERHOVEDET ingen problemer med at finde virksomheder, der vil ansatte deres studerende. Tværtimod. Erhverslivet skriger på dem. Nogle af de mest efterspurgte folk kommer fra universiteterne.

  Så lad for gud skyld være med at generalisere urimeligt! Hvad du siger kan have alvorlige konsekvenser for universiteterne! Konsekvenser, som du stensikkert heller ikke ønsker! Det er ikke akademikerne/universiteterne, der er problemet! Det er DELE af universiteterne/akademikerne!

  Når det er sagt, så er jeg meget enig. Mere end 50% af de ansatte på universiteterne er nu ansatte i administrationen. En eksplosion i størrelsen af administrationen. Stensikkert noget, der har meget at gøre med det du skriver. Det lader desuden efterhånden også til, at alle skal på universiteterne, og at der ikke er respekt for ret meget andet end universitetsuddannede. Det er ganske enkelt meget forkert.

  Journalister er en del af denne “snik-snak” gruppe du taler om, som Humaniora også tilhører.
  Journalister er vel folk, der er gode til at snakke for sin syge moster, og gode til bezzerwizzer
  (check evt. optagelsesprøven til journaliststudiet – den ligger på nettet – det er dybest set en bezzerwizzeropgave). Det er vel også forklaringen på, at det stort set altid er historikere, litteraturkritikere, spindoktorer, journalister osv, der inviteres i studiet, når der skal tales om “samfundet” i radioen/fjernsynet. Og når man taler om udgifter i det offentlige, så drejer det sig altid om, hvordan det faglige personale performer (“løber hurtigt”). At der er 10 gange mere administrativt personale ansat end tidligere er, tilsyneladende, ikke vigtigt. Der skal, tilsyneladende, ansættes 10 personer i administrationen for at sikre, at lægerne løber hurtigt nok:-)

  I erhvervslivet er det derimod begrænset, hvor mange der er brug for, og hvor meget man gider høre på dem:-)

 15. Af PH Nielsen

  -

  Der er intet galt i at være en del af eliten det er jo et tegn på at man arbejder seriøst og hårdt på at nå et mål.
  Det kan være i en sportsgren eller i form af en uddannelse osv ,men når eliten går hen og bliver elitær og lukker sig om sig selv- så går det galt !

 16. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nu hvor der ikke længere findes bønder i bondepartiet eller arbejdere i arbejderpartiet, fordi de alle er blevet akademikere, ville det være formålstjenligt med dannelsen af akademiker – eller djøfpartiet.

  Det er urimeligt, at det nye proletariat af højtuddannede arbejdsløse ikke har et parti på tinge, der kan kæmpe for deres sag. Noget bliver der dog gjort for at bedre deres forhold. Skats opløsning er et skoleeksempel.

  Formålet med at splitte Skat op i 7 styrelser må være at gøre plads til mange flere djøffer, end før, og hvor skulle man ellers gøre af dem? Vi og de må se i øjnene, at der ikke er eller bliver brug for bønder og arbejdere.

 17. Af Povl Thomsen

  -

  Leif Donbæk, kritikken af Dybvad skyldes jo ikke, at han argumenterer for, at der uddannes flere håndværkere, men at han garnerer det med et frontalangreb på “eliten” og “de kreative”. Fx skriver Christoffer Emil Bruun i Politiken:

  “Der er rigtige og gode politiske pointer i bogen, for der kan bestemt både argumenteres for, at folk, som bor i periferien, er blevet svigtet, og at håndværksfagene ikke har fået nok opbakning de sidste mange år. Men pointerne er pakket ind i en underlødig vulgær retorik, som peger på, at målet i højere grad er at udpege fjender end at løse politiske problemer, hvilket bogens titel [De lærdes tyranni] i sig selv er et præcist eksempel på.”

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Leif Donbæk,

  Det har måske mest noget med snobberi at gøre. Det er “finere” at være can.jur. end tømrer.
  For år tilbage var jeg med til en officiel middag på Vanderbilt University. Man fejerede en tømrerhandler (OK, han havde tjent sig op til et have en enorm kæde spredt ud over USA). Han havde skænket universitetet et professorat i erhvervsetik. Det spændende var, at man ved bordene havde sat os således, at der ved siden af hver akademiker sad en fra det virkelige liv, men også den gensidige respekt, der prægede begge parter. Når man kom fra andedammen herhjemme, var det vældig opløftende.

  Og mit motto har altid været: Vi har mere brug for dygtige håndværkere end dårlige akademikere.

  Så du har så evig ret i det, du skriver; men snobberiet kender ikke grænser i andedammen.

  Og jeg selv: Jo, jeg har hele mit voksne liv tilhørt den akademiske elite, som professor og doktor fra Københavns Universitet, men har også kendt den ikke-akademiske verden fra mine mange år i hjemmeværnet og nu i logen.

 19. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 13. JUNI 2017 13:54
  “mit motto har altid været: Vi har mere brug for dygtige håndværkere end dårlige akademikere.”

  Ja – NPL ville uden tvivl være blevet en fremragende kloakmester.

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  ORLA GUUDE, nej det ville jeg ikke. Havde jeg valgt den slagne vej, var jeg endt som arving til min fars fabrikker, dvs. direktør. Men det er nok ingen trøst. Papand!

  Og jeg blev en dygtig akademiker: Google mig, please!

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  ORLA GUUDE, nej det ville jeg ikke. Havde jeg valgt den slagne vej, var jeg endt som arving til min fars fabrikker, dvs. direktør. Men det er nok ingen trøst. Papand!

  Og jeg blev en dygtig akademiker: Google mig, please!

 22. Af Niels Peter Lemche

  -

  ORLA GUUDE, nej det ville jeg ikke. Havde jeg valgt den slagne vej, var jeg endt som arving til min fars fabrikker, dvs. direktør. Men det er nok ingen trøst. Papand!

  Og jeg blev en dygtig akademiker: Google mig, please!

 23. Af Uffe Staulund

  -

  NPL,
  Når du bruge skældsord mod Orla Guude, kan det så skyldes at din gin & tonic er serveret for tidligt, eller bare er for stærk?
  Det er skadeligt for Danmark, at der er mangel på håndværkere og ingeniører.
  Vi har mange kloakmestre, fordi det er en uddannelse man kan tage, når man sidder i fængsel.
  At være kloarkmester er ikke et ‘fint’ job, men der er behov for dem.

 24. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 13. JUNI 2017 17:00
  Da jeg googlede NPL blev jeg henvist til “Kammerjæger”, men det er da også en agtværdig profession; mere end ‘akademiker’!
  Prøv at google ‘kammerjæger’, please!

 25. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos uddannelse – i dette tilfælde efteruddannelse – en meget interessant artikel fra Avisen.dk:

  “LA-minister: For mange danskere er uddannelses-invalide
  For mange danskere har ikke kvalifikationerne i orden til deres nuværende job. De er blevet uddannelses-invalide, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA). Klik på fotoet og se video om uddannelses-invalide.”

  https://www.avisen.dk/la-minister-for-mange-danskere-er-uddannelses-inval_448922.aspx

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  ORLA GUUDE, er du komplet … “Niels Peter Lemche” please og der er 35.2000 hits, og hvis du nøjes med Niels Lemche er der 38.700 hits.

  Men der er åbenbart nogle her, der gør alt for at undgå at henvende sig til emnet, selv Hr. Staulund, der vist ikke helt nærlæste indlæggene. Eller bare ville være morsom.

 27. Af Orla Guude

  -

  En ‘Kammerjæger’ er en sammensætning af titlen ‘Kammerherre’ kombineret med den fine titel af ‘Hofjægermester’, Elitens ufejlbarlige distinktion. Titlen dækker over en af de mest nyttige funktioner i alle civiliserede samfund.
  Ethvert fjols kan blive Greve eller Baron. Det kræver kun ejerskab af et vist antal tønder hartkorn og et antal lavere rangerede individer af almuens klasse som livegne.
  En Kammerjæger er en ægte folkets adelsmand. Selv de af tredjestand som ikke tilhører professorstanden og andre høje Elitære rangklasser, kan blive udnævnt til Kammerjæger ved udvist målrettet flid og udvist merit.

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  ORLA GUUDE, Vorherre bevares

  Gyldendal denstore danske: “kammerjæger, ældre betegnelse for person, der udrydder skadedyr”

  Men til gengæld synes du at kvalificere dig til jobbet som hofnar.

 29. Af J. Hans en

  -

  Ideen er nu ikke helt dum
  Hvis en Kammerjæger kan erstatte to personer.
  En Kammerherre og en Jägermeister.
  Så må det være vejen frem.
  Hvorfor skal kongehuset ikke skære ned på antallet af medarbejdere.
  Ligesom alle lignende institutioner.

 30. Af Orla Guude

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 13. JUNI 2017 22:16
  ‘Hofnar’ er en meget samfundmæssig betydningsfuld profession, hvis faglige historie går helt tilbage til oldtiden. Barden Shakespeare selv havde stor reverens for hofnarre, jævnfør Hamlets hjerneskalsmonolog, hvor han leverer en enestående panegyrik omkring den gamle hofnar, Yorick.
  I Europas kristne periode, som varede fra ca. 500 til Nietzsche’s erklæring af guds død, var én hofnars nytteværdi langt mere en 10 Elitære teologiprofessorers.

 31. Af J. Hans en

  -

  Og hvis en Kammerjæger også kan udfylde tjansen som Øjentjener.
  Så er det jo helt perfekt.

 32. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hallo! Er der en voksen tilstede?

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, nu handlede bloggen jo om snobberiet for den akademiske uddannelse, men blev naturligvis næsten med det samme kørt af sporet i personangreb. Så jeg/vi lader den ligge.

  Og tænk engang, jeg ville egentlig bare sige, at det er snobberiet, der er årsag til, at folk ser op til akademikeren og ned til blikkenslageren. Men det blev også opfattet som akademisk arrogance at sige det.

  Uddannelsespolitisk er det ikke let at gøre noget ved det. Man har f.eks. nogle drakoniske grænser for, hvem der kan optaget på de mere esoteriske studier på humaniora. Resultatet: De dygtigste slås om at komme derhen, men en række fag på f.eks. naturvidenskab, som kunne bruge mange flere studerende, og som derfor har lavere adgangskvotienter, dem holder de unge sig fra: Ingen prestige ved at studere dem. Jeg er dog ikke helt ajour med, hvordan det ser ud i dag.

 34. Af kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: Jeg har stor respekt for dit arbejde, og jeg synes også, at du har været en dygtig forsker, så jeg spørger ikke fordi jeg vil tale ned til dig, men hvordan ser det ud med beskæftigelse for studerende indenfor teologi? Jeg tænker, at du er den rette at spørge med al den erfaring du har. Hvor får studerende job? Får alle job? Er der studerende, der får job i den private sektor? Hvor meget har deres job med teologi at gøre? Mener du, at der bør der være en grænse for, hvor mange teologistuderende, der skal være i Danmark, og i så fald, hvor synes du grænsen bør være? Eller stiller jeg dumme irrelevante spørgsmål?

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, der er ved at opstå en betydelig præstemangel, så fra studenternes side ser det overordentlig godt ud.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN , jeg har i øvrigt ikke nogle statistikker, der kan svare på det, du spørger om. Mit indtryk er, at det for min generation var ganske normalt at teologer fandt job uden for faget, men at der efterhånden blev lukket for meget af det, så langt hovedparten ender i folkekirken eller i jobs, der relaterer sig hertil. Spørgsmålet om afgangsbegrænsning er, som du kan se, ikke det mest relevante lige nu, hvor der simpelthen ikke uddannes nok teologer. Man har i øvrigt besluttet ikke at sænke overliggeren, så kravene er de samme som i de sidste mange generationer, inklusive de gevaldige sprogkrav, græsk, latin og hebraisk. Det er egentlig mit indtryk, at folk som flest godt kan lide, at deres præst kan læse sin Bibel, og det på originalsprogene.

 37. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  “Niels Larsen” – Google: Ca. 4.020.000 resultater (0,52 sekunder)

  Og hvad siger det så lige?

  Svar: At antallet intet siger om noget som helst – udover antallet.

 38. Af Kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: Wow. Det var et hurtigt svar. Mange tak. Det mere generelle spørgsmål er vel, hvorvidt du synes, at der skal være en sammenhæng imellem beskæftigelse, og antallet af studerende, der optages på studiet? Jeg kan forstå, at teologi aktuelt er et dårligt eksempel. Jeg tænker ikke, at det er hensigtsmæssigt, hvis sammenhængen er een-til-een, men omvendt er et optag, der er totalt uden sammenhæng med beskæftigelse vel heller ikke hensigtsmæssig? At vælge een ud af 2 ekstremer er vel sjældent den rette løsning på en problemstilling.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, jeg er 100% enig. Jeg fatter slet ikke det med, at man ikke vil sørge for, at man og ens familie har noget at leve af. Det er klart, at vi ikke nøjagtigt ved, hvor mange can.mag’er vi har brug for i et specielt fag; men vi kan godt sjusse os til noget i nærheden. Det er sådan et spild af menneskers liv.

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  KENT ANDERSEN, jeg er 100% enig. Jeg fatter slet ikke det med, at man ikke vil sørge for, at man og ens familie har noget at leve af. Det er klart, at vi ikke nøjagtigt ved, hvor mange can.mag’er vi har brug for i et specielt fag; men vi kan godt sjusse os til noget i nærheden. Det er sådan et spild af menneskers liv.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen,

  Der en nok kun én Niels Peter Lemche i verden, men talrige Niels Larsen’er.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  I øvrigt en rigtig fin kronik her i Berlingeren idag om universiteterne.

 43. Af Lisb sørensen

  -

  “Der en nok kun én Niels Peter Lemche i verden”

  Det må man så sandelig da håbe..En så skidtvigtig og selvpromoverende nar skal man lede længe efter.

  PS og 2 gamle indlæg stadig i filteret? Som har indlæg i alle filtre i andre blogge fra den sidste uge.

 44. Af Gert Hansen

  -

  Birger Nielsen:

  Du har helt ret i, at indtil begyndelsen af 70-erne blev kun optil 8-10% af en årgang antaget til gymnasiet. Men på samme tidspunkt besluttede man politisk, i lighedens hellige navn og fordi studentereksamen ikke skulle forbeholdes ‘bedre folks’ børn, at alle skulle kunne have adgang til at tage en studenterekssamen og sidenhen universitetet.

  Da danske unge ikke samtidig foretog et kvantespring intellektuelt, var den eneste løsning at sænke kravene til de unge, således at stort set alle kunne ‘være med’. Så det at gennemføre en universitetsuddannelse idag, er derfor ikke det samme som det var før ca. 1970.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERT HANSEN, du er sandsynligvis ikke akademiker, så du nøjes med flosklerne og myterne. Min erfaring har været, at de studenter jeg underviste i mine senere år på universitetet ikke var det fjerneste ringere end dem, jeg selv studerende sammen med, dengang det var en fem til seks procent af en årgang, der nåede så langt. Når studierne i en periode blev svækket, havde det mange årsager; men det var ikke de studerendes skyld, ikke primært. For det første blev mange studier ikke svækket, men indholdet blev lagt om. For det andet har der været en tendens hos lærerne til at svække på indholdet, fordi det var for “hårdt” for de stakkels små. Min erfaring er imidlertid, at de unge skal piskes med skorpioner, og de elsker det. Det skal være noget at rive i, noget, der umiddelbart synes for vanskeligt. Den værste bjørnetjeneste, man kan gøre dem, er at svække på kravene, så de ikke behøver bestille noget — udfordres siger man vist. Og så hændte der noget i perioden efter den liberale universitetslov i 1970 — tror jeg det var — med den kolossale indflydelse til stunderne på alle niveauer, og hvor de kom til at dominere i studienævnene. Her kom helt givet politiske forestillinger ind i billedet, og det var ikke heldig for de fag, der virkelig sætter krav til de studerende.

  Og så spørger man: Hvad ved en teolog om dette? Men som jeg har sagt, så skal en ny teologistuderende først lære græsk og latin, og det er ikke nemt. Derefter belønnes vedkommende med hebraisk. Man skal altså være temmelig interesseret, hvis man vil igennem det studium.

  Og læg mærke til kronikken idag: Kodeordet for universiteterne er forskningsbaseret undervisning. De studerende bliver tidligt lærernes medarbejdere i forskningen, idet de bedste af dem hurtigt kommer til at indgå i et fællesskab om forskningsemnerne med deres lærere. Det er naturligvis temmelig meget vanskeligere på fag som jura, hvor bestanden af fastansatte lærere er alt for beskedent. Jeg skal ikke sige for meget om jura idag; men oplevede i rektor-dekanudvalget for tyve år siden en ledende embedsmand sige: I dag bliver min datter cand.jur. Hun har endnu ikke set en fast lærer i sin studietid. Min yngste søn, der kom ud af gymnasiet som nr. 1 i sin årgang, gik ind på jurastudiet, men forlod det, fordi der ikke var noget forskningsmiljø. Han blev så senere BA i sammenlignende litteraturvidenskab med russisk litteratur som speciale, derefter russerløjtnant og siden cand.mag i russisk, men stadig klagen, at der ikke var noget ordentlig forskningsmiljø, så han forlod på trods af sin betragtelige kollektion af først 13-taller, dernæst 12-taller universitetet.

  Men det korte af det lange er: Lad være med at undervurdere ungdommen. Og det er relevant for bloggens emne: De kan meget mere, end de gamle tror, men problemet er: Er der nok kvalificerede lærere til dem? Man jamrer over, at robotterne vil overtage arbejdet. Der er en type af arbejde, som de ikke kan overtage, og det er det arbejde, der foregår i hovedet på veluddannede folk. Selv vore dygtige håndværkere vil om få år være nødt til at have en betragtelig IT-uddannelse for overhovedet at kunne virke i deres fag. Derfor er vi nu nødt til at tænke på, hvordan verden ser ud om 25-år, og 50-år, også selv om det ikke bliver min generation forundt at se det.

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  Svar til Gert Hansen, der viser, at han er dårligt informeret, i filtret.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Beklager Gert Hansen, mit svar sidder fast i filtret.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ikke længere! Tak

 49. Af Kent Andersen

  -

  NIELS PETER LEMCHE skriver:

  “De studerende bliver tidligt lærernes medarbejdere i forskningen, idet de bedste af dem hurtigt kommer til at indgå i et fællesskab om forskningsemnerne med deres lærere.”

  Jeg synes du her har givet en fantastisk forklaring på den megen “family business”, der foregår på de danske universiter: Lektorer/professorer, der ansætter deres egne “akademiske børn” (Ph.d. studerende). Resultatet er forudsigeligt: Degenerering. Manglende kreativitet, og forskere, der er kloner af deres “akademiske forældre”. I udlandet er det en uskreven lov, at man bare ikke ansætter sine egne ph.d. studerende.

  På sidelinjen kan man så undrende observere, at en stilling slås op, der kommer 100 ansøgere, og så er det “tilfældigvis” een af instituttets egne ph.d. studerende, der lige har færdiggjort afhandlingen, der får jobbet.

 50. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 14. JUNI 2017 11:58
  “Niels Larsen,
  Der en nok kun én Niels Peter Lemche i verden, men talrige Niels Larsen’er.”

  Og?

 51. Af R. Harald Kristiansen

  -

  N Jensens udsagn er et tydeligt bevis på, at der stadigvæk er behov for akademikere.

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  J. Hansen, hvis du gad læse Niels Larsen indlæg, ville du forstå.

 53. Af Niels Peter Lemche

  -

  Den pointe fik du ikke fat i, JH

 54. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 14. JUNI 2017 23:03
  “Den pointe fik du ikke fat i, JH”

  Sikkert ikke.
  Det var der nok heller ikke mange andre som gjorde.
  Var der en pointe?

 55. Af Niels Peter Lemche

  -

  Du har selv valg et synonym, der er så almindeligt, at der er 14.4 millioner hits på det (d.d.). Niels Larsen er ikke helt så hyppigt, derfor færre hits. Begynder du at fatte noget?

  I øvrigt imponerende, at du har en kommentar inden for et minut efter, at jeg sendte mit lille memo.

  Get a life!

 56. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 14. JUNI 2017 23:11
  “I øvrigt imponerende, at du har en kommentar inden for et minut efter, at jeg sendte mit lille memo.”

  Hvor mange sekunder gik der inden du besvarede mit indlæg Lemc he?
  Du skyder dig selv i foden hele tiden.
  Bortset fra det.
  Du har i årevis forklaret, at du er professor i gammel overtro.
  Og at du forsøger at prakke andre åndemageriet på.
  Hvorfor helvede skulle nogen google på det?

 57. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg har som Lemche undervist studerende på en lang videregående uddannelse, dog samtidig med et arbejde i det private. De fleste af de unge mennesker, som jeg har undervist, er mindst ligeså begavede og velforberedte som de ældre generationer.

  Birger hvor har du undervist? Jeg har en datter som snart bliver student. Hun har ét 10 tal, ellers har hun 12 taller for resten. Hun har moret sig sammen med sine venner i gymnasiet og ligeledes været flittig. Hun har arbejdet frivilligt for Røde Kors, sammen med sit gymnasium. Hun skriver og taler korrekt og godt dansk. Det gør jeg ikke altid, idet jeg ikke er dansk. Da hun afleverede sin opgave i religion, fik hun at vide, at det hun havde skrevet var på et universitetsniveau. Hun har masser af venner, der er ligeså dygtige.

  Jeg har i forbindelse med et byggeri, kontakt til en hel del mennesker fra produktionshøjskoler og håndværkere.

  Kva mit fag har jeg i over 30 år haft kontakt til håndværkere. Jeg har stort set kun en stor respekt for håndværkerfagene. Jeg er selv vokset op i et hjem med en far, der var håndværksmester med eget firma og en akademisk udearbejdende mor. I vores hjem kom der mennesker fra alle samfundslag. Jeg kan slet ikke forstå denne diskussion om akademikere. Respekt for alle, høje som lave, var noget mine forældre havde i højsæde i mit barndomshjem. Det er muligt, at for mange går i gymnasierne, med hvad er der i vejen med en begavet håndværker. Det var min egen far. Det er min egen mor også. Hvad er der i vejen med en håndværker, der er student? Håndværkere skal regne priser og udføre arbejde på et højt niveau. Det er måske i virkeligheden en almen dannelse, der mangler i vores samfund.

  Det er en sørgelig tendens i tiden at sætte alt på spidsen og for elsempel, at svine akademikere til.

  Hvem af jer ville helst blive behandlet af en læge, som har lavet selvstudier på intetnettet, frem for en, der er uddannet på et universitet/hospital.

  Jeg må desværre beklagende indrømme, at dem jeg har mindst respekt for, er pædagoger og kommunalt ansatte. Jeg har haft kontakt til pædagoger kva mit arbejde i byggeriet. Her har jeg stødt på mange vældig søde, velmenende og flinke mennesker. Mange passer deres job på en fin måde, andre bestemt ikke. Aldrig har jeg dog mødt så mange dårligt oplyste, dårlig talende, misundelige og bagtalende mennesker, som blandt pædagoger og offentlig ansatte. Jeg tror det skyldes et stort hieraki i det offentlige. Her er der en enorm forskel på indtjening og indflydelse på eget arbejde, kjæft trit og retning og derved angst. Angst skaber dårligt miljø på en arbejdsplads. Jeg har mødt dovenskab i det offentlige, så stor, at det ikke længere undrer mig, at det offentlige ofte ikke fungerer. Det offentlige hopper på den ene styremodel efter den anden, uden nogensinde at færdiggøre implementeringen af sidste model og give den lov til at fungere, før en ny bliver afprøvet. Dette giver et ineffektivt offentligt system, som betaler ekstreme formuer til mere eller mindre lødige kursusforetagener. Kursussygen har taget det offentlige. Det er godt at blive klogere, men der er grænser for hvor mange penge kommuner og stat bør bruge på hovedløse ideer.

  Håndværkere er oft bedre oplyste end pædagoger og offentlige ansatte. Produktionshøjskolerne og pædagogseminarier er generelt af for dårlig kvalitet. Niveauet bør højnes.

 58. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 15. JUNI 2017 0:01
  “Jeg må desværre beklagende indrømme, at dem jeg har mindst respekt for, er pædagoger og kommunalt ansatte.”

  Det sædvanlige.
  Først en lang svada fra Harald om hvor dygtig han/hun måtte være.
  Så fordommene om alle andre.

 59. Af R. Harald Kristiansen

  -

  J Hansen
  Nu var det min datter jeg roste og den unge generation. Jeg er træt af at høre gamle bittre mænd forbande ungdommen. Du har tidligere sagt, at du er 60 år. Du er måske selv pædagog, eller ansat i det offentlige, eller har været det? Det offentlige har jeg set indefra J Hansen og jeg er ikke imponeret. Jeg er ikke højreorienteret, hvis det er det du hentyder til. Jeg har så sent som i dag siddet og hørt to kvinder fortælle om endnu en ny måde, at samarbejde på. Spild af penge. Jeg er selv kvinde og jeg græmmes over, hvor mange kvinder uddanner sig til følelser og ikke forstand.

  Det er pædagoger, der tager sig af vores børn og vores børns sprog. Børn går i børnehave 7-8 timer om dagen. Pædagoger er elendigt lønnede og det er bestemte slags mennesker, der tager uddannelsen.

 60. Af R. Harald Kristensen

  -

  J Hansen
  Er du pædagog og offentlig ansat?

 61. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, godt indlæg, og selvfølgelig skal du svines til af denne “J. Hansen”. Det er det eneste, han har at bidrage med. Sikkert dårligt uddannet, selv om jeg tror, at han er indvandrer.

 62. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og et indlæg i filtret …

 63. Af Birger Nielsen

  -

  R. Harald Kristiansen skriver vældigt intelligent:

  “Jeg må desværre beklagende indrømme, at dem jeg har mindst respekt for, er pædagoger og kommunalt ansatte”

  Det må sandelig være en veluddannet og velbegavet herre, der kan udtrykke sig så klogt og generelt.
  Hvad er det for studerende, som du har undervist ?
  Jeg vil tro at der findes både dårlige og dygtige akademikere, samt tilsvarende sygeplejesker, skolelærere eller pædagoger. Hvad enten man har læst 4 år eller 6 giver ingen garanti for duelighed i jobbet eller livet som sådan.
  Diskussionen går vel mere på disse masseuniversiteter, hvor en undersøgelse i Berlingeren viser, at godt to tredjedele af de studende synes, at det er forholdvis let at genneføre studiet.
  Fint med de dygtige og flittige, men skal samfundet også skaffe job til de dovne og udygtige akademikere ??

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, hvilket vist også var det, jeg skrev om, nemlig at de studerende skal piskes med skorpioner. Man hjælper dem ikke ved at skrue kravene ned, måske bare fordi man selv på grund af alderen ikke lærer noget særligt hurtigt længere. Jeg tror egentlig ikke, at vi er særlig uenige.

  Snobberiet for det boglige går i hvert fald tilbage til dengang, man havde fri mellem, og det var ikke godt at ende i fri mellem og forlade skolen efter syv år. Fri mellem blev afskaffet i 1965, men ideologien hænger stadig ved.

  I Sverige har man måske løst problemet ved at lade stort set alle gå i gymnasiet og blive studenter; men der er unægtelig mange af dem, der tager uddannelser, som officielt ender med en studenterhue, men som indholdsmæssigt i Danmark hører hjemme på tekniske skoler. På barnebarnets gymnasium herovre er der nok en naturvidenskabelig linje, hvor han går. Der er max ti elever i klassen. Men gymnasiet er kendt for sine landbrugslinjer. Du kan lære at køre traktor på det. Det er jo super.

 65. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, hvilket vist også var det, jeg skrev om, nemlig at de studerende skal piskes med skorpioner. Man hjælper dem ikke ved at skrue kravene ned, måske bare fordi man selv på grund af alderen ikke lærer noget særligt hurtigt længere. Jeg tror egentlig ikke, at vi er særlig uenige.

  Snobberiet for det boglige går i hvert fald tilbage til dengang, man havde fri mellem, og det var ikke godt at ende i fri mellem og forlade skolen efter syv år. Fri mellem blev afskaffet i 1965, men ideologien hænger stadig ved.

  I Sverige har man måske løst problemet ved at lade stort set alle gå i gymnasiet og blive studenter; men der er unægtelig mange af dem, der tager uddannelser, som officielt ender med en studenterhue, men som indholdsmæssigt i Danmark hører hjemme på tekniske skoler. På barnebarnets gymnasium herovre er der nok en naturvidenskabelig linje, hvor han går. Der er max ti elever i klassen. Men gymnasiet er kendt for sine landbrugslinjer. Du kan lære at køre traktor på det. Det er jo super.

 66. Af l s

  -

  Det sædvanlige.
  Først en lang svada fra Harald om hvor dygtig han/hun måtte være.
  Så fordommene om alle andre.

  Ja, rosa er virkelig en nasser fra island..At vi har importeret sådan nogle grimme mennesker som hende, og ikke kan få dem ud af landet igen, påpeger at der må og skal nye muligheder på spild overfor indvandrer..

 67. Af Lisbeth Sørensen

  -

  2-3 indlæg i filteret her? Flere dage siden.

  Også indlæg i filteret i alle andre blogge.

  Ytringsfriheden er til grin i denne fascistiske avis. Nedlæg den og fjern dens statsstøtte..

 68. Af Lisbeth Sørensen

  -

  2-3 indlæg i filteret her? Flere dage siden.

  Også indlæg i filteret i alle andre blogge.

  Ytringsfriheden er til grin i denne fascistiske avis. Nedlæg den og fjern dens statsstøtte…..

 69. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Ja Birger jeg generaliserer, fordi jeg jeg mener, at pædagoguddannelsen er dårlig generelt og alt for mange af dem, der kommer igennem uddannelsen ganske enkelt ikke magter arbejdet. Du kan kalde det generalisering. Her ser du dem med de dårligste gennemsnit. Hvorfor skal en stor del af dem, der passer vores børn være dem, der klare sig dårligst i skolen? Hvorfor er der ikke en højere barre ind til det mest vigtige, vores børn og unges opvækst? Hvorfor har pædagoger betragtelig lavere løn end lærere? Det undrer mig ikke, at vores unge og vores børn ikke kan tale, eller skrive dansk. Det er fordi pædagoger ikke lærer at tale dansk. Uddannelsen er overtaget af følelser og det er kvinder, der vælger følelsen frem for forstanden. Det irriterer mig. De taler mere om hvordan de selv har det, end om den kerneopgave de har fået, at tage vare på børn og unge. Pædagoguddannelsen er blevet en stor østrogensump. Der skal simpelthen bedre hoveder ind i faget og til bedre løn. Både kvinder og mænd.

  Jeg taler ikke om min intelligens Birger Nielsen og J Hansen, jeg taler om unges intelligens og evner i dagens Danmark, heriblandt min datters, som jeg er stolt af. Jeg er træt af at høre gamle mænd rakke unge mennesker ned. De unge er dem, der skal betale jeres/vores pension, nu har I betalt for deres børnehave og skole. Sådan er livet.

  Jeg taler ikke om sundhedssektoreren, når jeg taler om det kommunale. Jeg taler om helt almindeligt kommunalt regi, kald det rådhuset/mm. Lønningerne i det offentlige går fra en månedsløn fra 22.000,- til 100.000,-.
  Hakkeordenen i det kommunale regi står i vejen for de ansattes trivsel og derved deres effektivitet, eller kald det pyramiden på spidsen ledelse. Jeg kender til hvordan kommunale ansatte overvurderer sig selv og undervurderer deres opgaver. Jeg ser hvordan amatørismen blomst gror på den kommunale projektorienterede New Managements kirkegård. Her ser lederen efter hvor ofte den ansatte måler diverse mål, men ikke HVAD medarbejderen måler. Skulle der være en leder, eller mellemleder, der laver en fejl, kan vi være sikre på, at det ikke er den der har 100.000,- i månedsløn, men den der har 22.000,- , der får skylden. Den øverste ledelse har intet ansvar, det er helt sikkert. Og ved I hvorfor? Den der ikke laver noget laver ikke fejl, siger man for sjov. Men er det nu rigtigt. Ansvarsforflygtigelse giver ingen respekt, men høj månedesløn. Jeg står tæt på kommunen med et byggeprojekt og ser hvordan hierakiet fungerer. Nu ser vi Pia Kjærsgaard i TV fortælle hvorfor vi vælgere er trætte af politikere. Hun kunne eventuelt kigge lidt indad for at finde ud af hvorfor?

 70. Af R.Harald Kristiansen

  -

  Birger Nielsen
  Der er et svar er på vej til dig. Her har jeg præsiseret det jeg tidligere skrev.

 71. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Præcisere skule der stå

 72. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Præcisere skule der stå, beklager.

 73. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, kender du klassikeren fra Aarhus Stifttidende: “Igår gik kornprisen i land i Aarhus” rettet dagen efter til “Igår gik cremeprínsen i land i Aarhus”?

  Læs lige din sidste line med korrektionen en gang til. Stor smiley.

 74. Af Bjørn Sørensen

  -

  Den bureaukratiske knopskydning er gået amok.
  Den forvoksede og ineffektive offentlige sektor, NGO-er, EU, FN, NATO etc. etc. og hele godhedsindustrien.

  Det hele blev bygget op da vi havde fuld beskæftigelse og tjente masser af penge.
  Med effektiviseringen og den teknologiske udvikling blev arbejderklassen overflødig gjort, hvorfor man ekspanderede det offentlige for at skabe arbejdspladser.
  Alt sammen finansieret ved gældsætning som resulterede i finanskrisen, som her snart 10 år senere ikke er blevet løst, for vi lever stadig over evne og gælden er fordoblet, nu venter vi på den næste finanskrise, som bliver værre end den første.

  Den sociale massegrav, som er konsekvensen af den voksende ledighed og faldende lønninger.
  Den voksende andel af befolkningen som er taberne i globaliseringen er blevet en trussel mod den bureaukratiske elite og godhedsindustrien, som vi sagtens kan undvære. Fordi det reelt er en udgift som ikke gavner den brede befolkning.
  For 30 år siden brugte FN 50% udgifterne til ulandsprojekter til administration. I dag bruges 90% til administration. Fornyeligt læste jeg at man er begyndt at kritisere godgørenhedseliten for flyve på første klasse og bo på luxushoteller.

  Derfor angrebet på dem som kritiserer eliten, det være sig Marine Le Pen, Nigel Farage, Donald Trump eller socialdemokraten Kaare Dybvad.

  Vi har kun set toppen af isbjerget, men de kommende år bliver vil bekræfte hvad er blevet sagt i årtier af folk med jordforbindelse.

 75. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Tak Lemche
  Jeg kan se det, der mangler et l i skulle. Jeg bruger min lille telefon og den retter lystigt til alle mulige andre ord end dem jeg skriver. Denne gang var det min fejl.

  Birger Nielsen
  Jeg skrev et uddybende svar til dig vedr. pædagoguddannelsen og en helt alm. kommunalt arbejde. Det svar gik i filteret. Jeg er i gang med at skrive en bog om ledelse. Derfor har jeg undersøgt de div. uddannelser og deres ledere. Bogen handler om forskel på ledelse i det offentlige og det private og hvad det afstedkommer i vores samfund. Jeg glorificerer skam ikke det private. Jeg har lavet mange interviews af div. ledere og studerende.
  Jeg kritiserer det offentlige, fordi det kender jeg indefra kva min undervisning og byggerier.
  Det er muligt, at filteret/censuren tager denne også. Jeg har tid ikke tid til at uddybe mine synspunkter, som du kalder uintelligente, før end senere.

 76. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Birger
  Lige en lille kommentar. Du har undervist i mange år. Det har jeg også. Jeg bliver ganske enkelt ked af at høre kritik af børn og unge. Vi, de voksne, er ansvarlige for vores børn og unge, sammen med forældrene og politikerne. Evig forandringsledelse giver et forvirret felt. Mvh R

 77. Af Birger Nielsen

  -

  R. Harald Kristiansen

  Jeg mener ikke, at jeg på noget tidspunkt har udtrykt generel kritik af børn og unge. Jeg kender rigtig mange flittige, ambitiøse og dygtige elever eller studerende, som både er egnede og har fortjent en lang skatteyderbetalt uddannelse incl. SU . Straten udbetaler vist næsten lige så meget i SU som uddannelserne koster. Det bør studerende sætte pris på. Det findes vist ikke ret mange steder i verden.
  Man skal huske på, at de mange, men efterhånden færre og færre, som ikke “læser” så længe er med til at betale de studerendes privelegier, samt at de med de lange uddannelser stort set alle oppebærer lang højere lønninger (og pensioner) og sjældent er så mange år på arbejdsmarkedet.
  Det jeg læser mig til og hører i medier og blandt min omgangskreds med indslgt er, at rigtig mange på de mellemlange og lange uddannelser ikke har de tilstrækkelige kundskaber, men alligevel kommer gennem pølsemaskinen. Er universiteterne ved at være selvforstærkende og “altædende” institutioner ? Taxametersystemet ?
  Der er altid bruge for dygtige kandidater, dygtige sygeplejersker, skolelærere, håndværkere etc. Men skal vi også betale for dem, der sjusser gennem uddannelserne .
  I Danmark lider vi af uddannelsessnobberi.

 78. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Birger Nielsen
  Jeg er enig med dig på mange måder. Især vedrørende SU. Jeg modtog ikke SU. Jeg arbejdede mig i gennem studierne og tog lidt lån, som jeg har betalt tilbage.

  Jeg har undervist i mange år på en højere videregående uddannelse. Jeg har ofte mindet mine studerende om, hvor priviligerede de er at få SU. De fleste unge mennesker er dog meget taknemmelige for systemet.

  Det har altid været sådan, at når unge mennesker er færdige med en uddannelse, kort eller lang, så skal de i princippet i en præciserende mesterlære.

  I de 25 år, som jeg har været leder, har jeg aldrig mødt en ung mand/kvinde, der var fuldbefaren i de fag de var uddannet til lige efter studiet. Når jeg nævner håndværkere, bygningskonstruktører, ingeniører eller arkitekter, så har jeg aldrig mødt en, der var helt professionel efter afsluttet uddannelse. Alle unge, ligegyldig uddannelsesniveau skal i en slags mesterlære efter afsluttet uddannelse. Mennesker der siger andet ved meget lidt. Det er nemlig sådan, at des mindre du ved, des mindre ved du om hvad du ikke ved.

 79. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Min kritik af det offentlige og pædagoger hænger måske samme med udtrykket. Des mere du ved, des mere ved du hvor lidt du ved. Pædagoger og kommunalt ansatte lider sjældent af dette udsagn. I en kortere periode måtte jeg lade mig ansætte i det offentlige. Det er mange år siden og inden jeg blev leder. Aldrig har jeg mødt så mange uvidende arrogante mennesker. Især er ledere i det offentlige alt for ofte dårligt udannede og rent ud sagt dårlige ledere.

  Uddannelse er selvfølgelig ikke nogen garanti for at et menneske kan blive en god leder, men den gør dog lederen mere tilbøjelig til at ansætte en velkvalificeret medarbejder. Jeg har så ofte set dårlige ledere ansætte medarbejdere, der var dårligere end dem selv.

  Som indehaver i et firma ved man at firmaet aldrig bliver bedre end de medarbejdere, der er i firmaet. Dette burde den offentlige leder have in mente, når de ansætter folk. Mange offentlige ledere er bange for at ansætte nogen, der er dygtigere end dem selv. De er bange for at blive overhalet af de dygtige.

  En leder, der siger, at han/hun ikke har brug for medarbejdere, som har klaret studiet med bravour vil måske ikke så meget med firmaet. Selvfølgelig ansætter man folk, der er dygtige og flittige.

 80. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, i min tidvar det nok også sådan: En candidateksamen (dengang embedseksamen) var et svendebrev, ikke mere. Dorktorgraden var mestergraden. Men man havde ogå på humaniora (den gang filosofi) magistergraden, som lå midt imellem. I dag er det ph.d.-graden, men den er ikke en mestergrad. Hvis man skal have de akademiske topstillinger siger man, en ph.d.-grad + en bog til.

  Man man siger også, eller sagde, at de eneste, der ikke går på kursus, er professorerne. De underviser der i stedet. I praksis er det ikke altid sådan.

 81. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, i min tidvar det nok også sådan: En candidateksamen (dengang embedseksamen) var et svendebrev, ikke mere. Dorktorgraden var mestergraden. Men man havde ogå på humaniora (den gang filosofi) magistergraden, som lå midt imellem. I dag er det ph.d.-graden, men den er ikke en mestergrad. Hvis man skal have de akademiske topstillinger siger man, en ph.d.-grad + en bog til.

  Man man siger også, eller sagde, at de eneste, der ikke går på kursus, er professorerne. De underviser der i stedet. I praksis er det ikke altid sådan.

 82. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L S alias Lisbeth Sørensen.
  Lisbeth nu bliver jeg nød til at tage bladet fra munden. Jeg kender Lisbeth Sørensen godt. Lisbeth har studeret på en afdeling på en lang videregående uddannelse, hvor jeg har undervist i mange år. Jeg havde hende ikke som studerende, men vedkommende har været i en gruppe hvor vi var to undervisere. Den anden lærer havde undervisningsansvar for Lisbeth. Lisbeth gik på dette studie i 11 år, hvor det var normeret til 5,5 år. På afdelingen besluttede vi os for at prøve at få Lisbeth igennem en afsluttende opgave, fordi vi burde have erklæret hende uegnet. Hun optog slet og ret en studieplads i over 5 år længere tid end det normerede. Hun dumpede to gange og sidste gang tegnede vi de to lærere hendes afsluttende opgave og hun kom igennem. Nu er Lisbeth blevet interesseret i at gå ind i politik. Lad os se hvad, der sker. Kære Lisbeth jeg har ikke alene fået dig igennem en uddannelse, jeg har også beskæftiget mange danskere i mange mange år. Tror du ikke, at du skulle stoppe dine skriverier og koncentrere dig om politikken? Jeg skriver selvfølgelig ikke dit rigtige navn. Jeg har modtaget mange hadefulde breve fra dig i årenes løb. Jeg tror det er dig, der skriver her. Teksten her er meget enslydende med brevene.
  Må du have det godt Lisbeth. Søg hjælp.

 83. Af P Christensen

  -

  Finanskrisen for 10 år siden
  var primært funderet i underlødige (private) subprime lån i USA
  og herhjemme i et overophedet boligmarked, dvs også privat gældsætning.
  Med andre ord et pyramidespil, der kollapsede.
  Som det vil gøre igen om føje tid. Kun lommeuld kommer af ingenting.

  Det danske skattesystem er så absurd og socialistisk, at man tager folks arbejdsindkomst og giver dem til private, der gældsætter sig.
  Jo mere privat gæld, desto mere af andres arbejdsindkomst modtager man.

  Denne absurde socialisme er kongstanken hos såkaldte (erklærede)
  liberale, der også erklærer at arbejde skam skal betale sig.

  Og så forstår de ikke, at man har politikerlede???

 84. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche
  Du med alle dine fine udmærkelser og mange år i universitetsverdenen må da om nogen kunne verificere problematikken mht. masseuniversitet, pølsemaskinen eller taxametersystemet. Jeg tænker også på, om man ikke snart kan fodre svin med phd’ ere etc. Kommunerne begynder også i stigende grad at ansætte djøffere, hvor man tidligere kunne klare sig med kompetente HK’ ere.
  Er alle de kandidater, som taxametersystemet sluser gennem pølsefabrikken, virkelig nødvendige for vort samfund? Er vi ikke i Danmark blevet uddannelsessnobber ?
  Det sidste jeg har hørt er, at man bruger dygtige og langt uddannede dyrlæger til at uddele smileys i fødevareindustrien. Kunne en bachelor i sundhed mon ikke klare det ?

 85. Af lisbeth sørensen

  -

  Man kommer ikke uden om at brugbarheden af religiøse kvaksalver professorer er lig nul i økonomien. Faktisk er det ikke nul men ca. -1 million om året. og når man så analysere at jobbet ikke gik til en Dansker men en udlændning der så bruger pengene i sverige, så hænger regnstykket slet ikke sammen.

  Samfundsmæssigt gavner det heller ikke landet at vi uddanner Island-resten af verdens befolkning med Dansk SU mv. Vi skal kun uddanne vores egne statsborgere og ikke halvdelen af islands befolkning. På læge og tandlæge studiet er op imod en tredjedel af de studerende fra andre nordiske lande..De får alle højere SU og gratis uddannelse her. På arkitektskolen og filmskolen er de også fuldt til overflod med især islændninge..Filmskolen må have ca. 15 styk bare altid og det er en lille skole..

  Vi kan da godt stoppe med at uddanne flere i humaniora, men der er og bliver aldrig plads og jobs til at gøre dem alle til ingeniøre heller..Der er allerede beskåret drastisk i humaniora optag under Thorning regeringen. Mener 3o% det var?! Og den siddende har beskåret endnu mere.

  Undertegnede mener at alle borgere skal have en uddannelsesgaranti og pligt. Den vej den borgerlige regering og borgerlige R regering gik, med færre uddannet i samfundet kommer kun til at gå en vej, og det er i grøften som et variabelt selvmål..Folk der læser filosofi mv. ender naturligvis tit med ikke at arbejde inde for området, man kan bruge kreativiteten og viden derfra på mange måder der gavner samfundet økonomisk og dem selv også..Så alt for nemt at sige her hvad er og hvad ikke er produktivt for samfundet i længden, når kun analyseret udfra hvem direkte bruger deres uddannelse til det lærte..

  ;Men vigitigst er at vi nægter og stopper udenlandske som Rosa og Lemche, fra at have fået Danske uddannelser..vi har en moralsk pligt til at passe på vores egne først..

 86. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L S
  Husk på, at jeg fik dig igennem dit studie efter, at du havde brugt 11 år på t 5.5 års studie. Du optog en studieplads i ekstra 5,5 år fordi du ikke ikke var dygtig nok. Jeg husker stadigvæk dine hadefulde breve til os, der hjalp dig. De er enslydende med det du skriver.
  Vi burde have dumpet dig og smidt dig ud. Du spildte alles tid. Med venlig hilsen R

 87. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, ja til det meste, men jeg kan huske min klasselærer helt tilbage i begyndelsen af 1950erne, der klagede over, at man snart ikke kunne blive avisbud uden en studentereksamen. Så det er et meget gammelt problem.

  Lige med ph.d.erne så jeg en analyse forleden (var det kroniken her i avisen?), at det for dem ikke er særlig vanskeligt at finde gode jobs. Værre med folk med kandidateksamen.

  Det er også klart, og har været det så længe, jeg husker, at der ikke er plads og talent til seks, syv, otte topuniversiteter i Danmark. Egentlig burde der være et, maksimalt to, men lokalpolitiske hensyn har været årsag til, at der snart ikke er en flække, der ikke har sin egen universitetsinstitution. Jeg skal så lige tilføje, at jeg hermed mener universiteter i klassisk forstand. DTU og CBS kører deres eget løb. De har universitetsniveau, men er ikke egentlig universiteter. DTU hed jo Polyteknisk Læreanstalt tidligere. Et universitet er styret af universitastanken, at alle videnskaber hører sammen og beriger hinanden.

  De store internationale evalueringslister viser det i øvrigt meget tydeligt på trods af al den politiske cover-up.

  Men for lige at vende tilbage til ph.d.erne, så er der ikke mig bekendt gået inflation i graden. Dvs., den, der ansætter en ph.d. ved næsten med garanti, at det bliver en kvalificeret medarbejder. Det mest forfærdelige ville være, hvis graden bliver devalueret.

 88. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg skal love for at Cirkus “Sørensen” er tilbage i manegen. Blev du ikke lige smidt ud af bloggene?

 89. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg skal love for at Cirkus “Sørensen” er tilbage i manegen. Blev du ikke lige smidt ud af bloggene?

 90. Af lisbeth sørensen

  -

  “Ligeså er det ganske veldokumenteret, at vi i årevis har udsultet ikke-akademiske uddannelser, samtidigt med at vi har øget optaget på nærmest alle universitetsuddannelser. Inden for min egen profession er der nu oprettet fakulteter fire steder i landet, og mit eget alma mater Københavns Universitet optager nu 850(!) nye stud.jur.er hvert år. Det burde være åbenlyst, at over tusind optagne på juridiske fakulteter hvert år er bindegalt. Den eneste måde vi kan tilsikre arbejde til alle mine fremtidige kollegaerne er ved at øge reguleringen og kompleksiteten i samfundet i eksorbitant grad.”

  Humaniora blev udsultet allerede af margrethe den tredjes regering. .. 4000 pladser skåret væk på et år allerede da..http://politiken.dk/indland/uddannelse/art5538322/Regeringen-giver-humaniora-kniven
  Den nuværende regering har udsultet uddannelsesområdet endnu mere..Så dit udsagn her giver ingen mening..

  Advokaters løn er naturligvis helt i højen…Forrige år måtte jeg betale 23oo kr. i timen til en advokat i en arvesag. Det endte med at koste mig næsten 8o.ooo, Forskellen mellem hvad hårdtarbejdende tjener overfor de uproduktive, religiøse professorer, borgerlige militærfolk mv. der intet foretager sig produktivt men kun koster, er helt i hegnet. Vi må have staten ind og kontrollere deres lønninger. De er alt for høje for så meget ligegyldigt ævl, over for kassedamens. De skal ned under hendes niveau i løn.

  Vi skal også have poltisk kontrol med uddannelsessystemet. Således at vi ikke får så mange afstumpet borgerlige ind på jura osv, og flere af det fåtal af anstændige som frihedssocialisten ind. I dag er 90% jo fra sådanne borgerlige familier, ca.?

  Vi skal også have frasorteret frimurer adgang til at undervise og give karrakterer..Disse har lovet evig hjælp til frimurer brødre , og naturligvis indbefatter dette også deres børn, som de så hjælper frem i systemet. Religiøse burde ikke kunne agere censorer overhovedet heller.. Interessere sig kun for deres egen religiøse stamme. Kun ateister.

  Fru Harald..

  Hvis du erindre holdt jeg altså kun 1 år på arkitektskolen, hvorefter jeg blev optaget på filmskolen hvor jeg også kun kunne udstå det l år. da blev jeg optaget på den islandske-undskyld københavnske tandlæge skole, Holdt også kun et år der…Siden da boet jeg i udlandet hvor jeg har været selvstændig erhvervsdrivende lige siden , og lavet alt muligt mærkeligt. . Men arkitektur er stadig interessant for mig! Erindre dig som den dårligste lærer der da.. Du havet vist vundet flere præmier derfor?

  PS venter stadig håbefuldt på den der politianmeldelse?

  🙂

 91. Af Niels Peter Lemche

  -

  Circus Sørensen udvikler sig hurtigt i den sædvanlige retning. Gad vide, hvem der slap ham ind i varmen igen.

 92. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, jeg ved ikke, om du skrev de sidste indlæg om “Sørensen”. Jeg tror det ikke; men under alle omstændigheder er manden fuld af løgn, faktisk en patologisk løgnhals. Hvis du ved, hvem han er, ville vi andre da gerne have noget, der kan bekræfte indtrykket af et menneske, der burde have hjælp.

 93. Af R. Harald Kristansen

  -

  L S
  Husker dig så tydeligt. 11 år det er lang tid. Du optog en studieplads i 11 år.
  Jeg var ikke din lærer LS, men fik dig igennem studiet. Det var min kollega, der var ansvarlig lærer for dig.
  Verdens bedste lærer kan ikke gøre en talentfattig person dygtig.

  Jeg var ikke klar over, at du havde optaget flere studiepladser. Det vil sige, du har sollet SU til ingen verdens nytte. Fik du aldrig job som arkitekt? Du har shoppet igennem alle skolerne og optaget mange pladser.

  Var islændingene dygtigere end dig?

 94. Af R. Harald Kristensen

  -

  Kære L S
  Det er ikke dig, som jeg har politianmeldt, men HN. Jeg har altid haft ondt af dig, du var så frustreret. Jurister tjener godt. Hvorfor søger du ikke ind på jura? Jeg tror ikke snittet er så højt. Ellers kunne du komme ind på kvote 2. Det lyder som du har bedrevet en hel del siden jeg så dig. Du siger, at din halve familie er jurister, de må kunne hjælpe dig.
  MVH R

 95. Af lisbeth sørensen

  -

  Min studietid på diverse uddannelser , betød at jeg blev lidt af en allround expert der kunne noget ingen andre kunne , så godt som..Så, så afgjort ikke spildt. Min alternative tilgang til uddannelse har givet mig meget. “cross reference” der har givet mig en helt anden uset alternativ dybde og indsigt end andre. . 🙂 Som du kan udregne fik jeg denne fantastiske self made uddannelse også på kun 3 år, og ikke de normale fem. Lidt af et billigt vidunderbarn.
  Undertegnede ville aldrig være gået ind i Jura, selvom familien forsøgte. Nul interesse. Var et vildt og frit barn, som ingen aldrig har kunne diktere til…Og stolt af det.

  Noby love..Det var undertegnede du ville politianmelde forrige uge..Du ved “Lisbeth sørensen jeg vil politianmelde dig i morgen”, giver ligesom ikke så meget grund til tvivl?
  Dit hysteri er dog fornøjeligt. Better than any movie.. 🙂

  For at komme retur til emnet…

  “For hvis vi anerkender præmissen om, at der er et begrænset antal ressourcer til uddannelse i Danmark, og at mest privilegerede konsekvent tager broderparten af kagen, samt at de dette til trods oftest bliver arbejdsløse efter endt uddannelse, så er det ikke den mest opsigtsvækkende konklusion at ønske en ændring af dette. Tværtimod, det er den eneste logiske slutning.”

  Vi må naturligvis have ændringer her fra privillegeret arvet der får det hele, og kommer frem i uddannelsessystemet..Få som bloggeren er kommet frem i jura på egen ikke previlligeret hånd, meget få. De fleste af arvet tendenser.

  Det er god socialism at ønske ændringer her mht. optag mv. Jeg tror den eneste fair måde er politiske bedømte optag her ift. økonomi, således at vi knækker skallen her fra de arvet, som lemche. Og Rosa som måtte tage til Danmark for at blive uddannet af os , på vores regning og dermed fratog en Dansker en uddannelsesplads og livslang job. Også fair , da jeg er overbevist om det korrumperet unfair samfund vi lever i mht. karraktergivning af fx borgerlige frimurer som lemche i systemet. (tvunget til at give venner højre karraktere via hans sektmedlemsskab).

  Et stort problem at juristers børn bliver jurister ofte.

 96. Af Lisbeth sørensen

  -

  Min studietid på diverse uddannelser , betød at jeg blev lidt af en allround expert der kunne noget ingen andre kunne , så godt som..Så, så afgjort ikke spildt. Min alternative tilgang til uddannelse har givet mig meget. “cross reference” der har givet mig en helt anden uset alternativ dybde og indsigt end andre. . 🙂 Som du kan udregne fik jeg denne fantastiske self made uddannelse også på kun 3 år, og ikke de normale fem. Lidt af et billigt vidunderbarn.
  Undertegnede ville aldrig være gået ind i Jura, selvom familien forsøgte. Nul interesse. Var et vildt og frit barn, som ingen aldrig har kunne diktere til…Og stolt af det.

  Noby love..Det var undertegnede du ville politianmelde forrige uge..Du ved “Lisb eth sør ensen jeg vil politianmelde dig i morgen”, giver ligesom ikke så meget grund til tvivl?
  Dit hyst eri er dog fornøjeligt. Better than any movie.. 🙂

  For at komme retur til emnet…

  “For hvis vi anerkender præmissen om, at der er et begrænset antal ressourcer til uddannelse i Danmark, og at mest privilegerede konsekvent tager broderparten af kagen, samt at de dette til trods oftest bliver arbejdsløse efter endt uddannelse, så er det ikke den mest opsigtsvækkende konklusion at ønske en ændring af dette. Tværtimod, det er den eneste logiske slutning.”

  Vi må naturligvis have ændringer her fra privillegeret arvet der får det hele, og kommer frem i uddannelsessystemet..Få som bloggeren er kommet frem i jura på egen ikke previlligeret hånd, meget få. De fleste af arvet tendenser.

  Det er god socialism at ønske ændringer her mht. optag mv. Jeg tror den eneste fair måde er politiske bedømte optag her ift. økonomi, således at vi knækker skallen her fra de arvet, som lemche. Og Rosa som måtte tage til Danmark for at blive uddannet af os , på vores regning og dermed fratog en Dansker en uddannelsesplads og livslang job. Også fair , da jeg er overbevist om det korrumperet unfair samfund vi lever i mht. karraktergivning af fx borgerlige frimurer som lemche i systemet. (tvunget til at give venner højre karraktere via hans sektmedlemsskab).

  Et stort problem at juristers børn bliver jurister ofte.

 97. Af Lisbeth sørensen

  -

  Og et indlæg i filtert til fru H arald? Sendt i fire versioner, men ytringsfriheden er svær at knække her i Be rlingske.

 98. Af Lisbeth sørensen

  -

  Min studietid på diverse uddannelser , betød at jeg blev lidt af en allround expert der kunne noget ingen andre kunne , så godt som..Så, så afgjort ikke spildt. Min alternative tilgang til uddannelse har givet mig meget. “cross reference” der har givet mig en helt anden uset alternativ dybde og indsigt end andre. . 🙂 Som du kan udregne fik jeg denne fantastiske self made uddannelse også på kun 3 år, og ikke de normale fem. Lidt af et billigt vidunderbarn.
  Undertegnede ville aldrig være gået ind i Jura, selvom familien forsøgte. Nul interesse. Var et vildt og frit barn, som ingen aldrig har kunne diktere til…Og stolt af det.

  Noby love..Det var undertegnede du ville politianmelde forrige uge..Du ved “Lisbeth sørensen jeg vil politianmelde dig i morgen”, giver ligesom ikke så meget grund til tvivl?
  Dit hy steri er dog fornøjeligt. Better than any movie.. 🙂

  For at komme retur til emnet…

  “For hvis vi anerkender præmissen om, at der er et begrænset antal ressourcer til uddannelse i Danmark, og at mest privilegerede konsekvent tager broderparten af kagen, samt at de dette til trods oftest bliver arbejdsløse efter endt uddannelse, så er det ikke den mest opsigtsvækkende konklusion at ønske en ændring af dette. Tværtimod, det er den eneste logiske slutning.”

  Vi må naturligvis have ændringer her fra privillegeret arvet der får det hele, og kommer frem i uddannelsessystemet..Få som bloggeren er kommet frem i jura på egen ikke previlligeret hånd, meget få. De fleste af arvet tendenser.

  Det er god socialism at ønske ændringer her mht. optag mv. Jeg tror den eneste fair måde er politiske bedømte optag her ift. økonomi, således at vi knækker skallen her fra de arvet, som lemche. Og Rosa som måtte tage til Danmark for at blive uddannet af os , på vores regning og dermed fratog en Dansker en uddannelsesplads og livslang job. Også fair , da jeg er overbevist om det korrumperet unfair samfund vi lever i mht. karraktergivning af fx borgerlige frimurer som lem che i systemet. (tvunget til at give venner højre karraktere via hans sektmedlemsskab).

  Et stort problem at juristers børn bliver jurister ofte.

 99. Af Birger Nielsen

  -

  Underligt at disse typer som Lisbeth Sørensen, J. Hansen etc. møver sig ind på bloggene med deres personlige fnidder-fnadder. Skån os for alt det bræk. Kom til substansen.

  Apropos emnet, så undrer det mig at alle disse kandidater, som blot “læser” to år mere end lærere og sygeplejersker, skal belønnes langt højere end disse samfundsvigtige jobs. Hvorfor skal en jurist eller en tandlæge fx. tjene 2 til 3 gange så meget som en sygeplejerske ? Absurd. Og jeg er ikke kommunist. Igen uddannelsessnobberi.

 100. Af Birger Nielsen

  -

  Indlæg i filter

 101. Af Bjørn Sørensen

  -

  “Vi uddanner nu om dage virkelig mange akademikere til arbejdsløshed, og i samme proces har vi udsultet de tekniske skoler og professionshøjskolerne.”

  “For hvis vi anerkender præmissen om, at der er et begrænset antal ressourcer til uddannelse i Danmark, og at mest privilegerede konsekvent tager broderparten af kagen, samt at de dette til trods oftest bliver arbejdsløse efter endt uddannelse, så er det ikke den mest opsigtsvækkende konklusion at ønske en ændring af dette. Tværtimod, det er den eneste logiske slutning.”

  Kære venner det er hvad det drejer sig om, men man har måske ikke fattet budskabet.

  Internationalt og nationalt har de bureaukratiske- og godgørenheds-sektorene ekspanderet i årtier, resulterende i kronisk underskudsøkonomi, som ved finansielle manipulationer er holdt gående. men alle frygter at det vil kollapse igen.

  Erhvervslivet skriger på kvalificeret arbejdskraft, som foruden teknisk faglige kvalifikationer også behersker IT.
  Alene i Tyskland er der over 1 million ubesatte stillinger..

  Den radikale pladderhumanistiske drømmeverden har længe behersket den pludrende klasse, som reelt behersker “the deep state”, dvs universiteter, offentlig administration og NGO’er.

  Den lange vandring gennem departementerne er for længst gennemført, hvorfor de neoliberale og humanistiske og neomarxistiske grundholdninger præger de unge studerende, som vi har set ved valget i USA og her sidst i UK.

  Den internationale konkurrence er nådesløs, så hvis vi ikke får tilpasset vores uddannelser efter påtrængende behov, vil vi blive løbet over ende af ekspanderende lande som ikke er bebyrdet med en forvokset offentlig sektor som spænder ben for udviklingen.

 102. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, på trods af, at du skriver, at den internationale konkurrence er nådesløs — hvilket den nok er — står det så meget anderledes til i andre europæiske lande?

  Hvad der kommer til at ske, er det sædvanlige, at de akademisk uddannede, der ikke får job, der helt passer til deres studier (men måske til deres faktiske evner), trænger andre ud af de job, de havde uden disse uddannelser, for trods alt er de akademiske dygtigere på nogle ret væsentlige punkter end andre. Som min broder, can,polit., sagde får år tilbage: Egentlig kan min sekretær det samme som jeg, men når der kommer en sag, som hun ikke har set før, forsøger hun ikke at løse den, men kommer til mig. Dvs., akademikerens fortrin er, at han/hun har lært at læse problemer, der hidtil ikke har været aktuelle. Dvs., deres analysekapacitet er væsentlig højere end en, der ikke har deres uddannelse. Endelig har en ung person, der har gennemført en femår lang videregående uddannelse, vist at have så meget hold om sit liv, at uddannelsen blev gennemført. Her skal man se lidt på tallene for dem, der falder ud undervejs.

  Så hvis en institution ansætter DJØF’er i stedet foralmindeligt kontorpersonale, så kan der være en grund hertil.

 103. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Skal jeg forstå at vi har udtømt antallet af studerende med teknisk forståelse, som især mænd excellerer i. Eller er der tale om at mange vælger de nemme studier, som kan bestås med lidt hyggelæsning.
  Der er også tradition for modefag, som kan være ideologisk betinget eller fordi folkeskolen og gymnasiet har glorificeret humaniora. Eller hvad med den ideologiske aversion mod erhvervslivet.
  Alene ordet profit er så negativt ladet i venstrefløjens begrebsverden.
  For mig betyder profit, at dem der indtjener et overskud, ved hvad de foretager sig og forstår at drive virksomhed.

 104. Af Birger Nielsen

  -

  Er det ikke lidt absurd, at kandidater med en 6-årig uddannelse skal lønnes langt bedre end en sygeplejerske med en 4-årg uddannelse. Alle de, som har været på arbejdsmarkedet, har i høj grad været med til at betale advokatens eller tandlægens lange og dyre uddannelse, men alligevel har disse sidstnævnte typisk dobbelt så meget i løn og pension.
  Kan et samfund mon på længere sigt lønne alle disse langtuddannede mennesker og opfinde nye funktioner til disse ? Er det ikke spild af resourcer ?

 105. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, jo det kunne man mene; men nu er det sådan, at der er flere, der kan klare en uddannelse og et job som sygeplejerske, end der er, der kan klage en uddannelse og et job som læge.

 106. Af Lisbeth sørensen

  -

  Birger Nielsen..Din daglige radikale bewisser ulidelighed dagligt til trods i debatten, er jeg her enig med dig i at det giver ingen mening at Danmark har fx verdens højst betalte læger og tandlæger, når man sammenligner med sygeplejsker og lærer er det for sølle…(sygeplejesker har dog gode pensioner, ved dette da et medlem af familien er pensioneret sygeplejeske).

  1.3 millioner i snit får en læge, uden videre specialitet i Danmark. Dette kan sagtens halveres til at starte med. Derudover er en tredjedel af de optaget udenlandske som Rosa mv. Tandlæger i dk er verdens højst betalte set i gennemsnit. Disse skal nedlægges som private, og overføres til sundhedssystemet ..Giver ingen mening at der skal være forskel på sundhed her..

  Vi skal stemme om hvorledes dette gøres. Politikere kan ikke stoles på her og folk som birger. 🙂

 107. Af lisbeth sørensen

  -

  Birge r Niels en..Din daglige radik ale b ewisser ulid elighed dagligt til trods i debatten, er jeg her enig med dig i at det giver ingen mening at Danmark har fx verdens højst betalte læger og tandlæger, når man sammenligner med sygeplejsker og lærer er det for sølle…(sygeplejesker har dog gode pensioner, ved dette da et medlem af familien er pensioneret sygeplejeske).

  1.3 millioner i snit får en læge, uden videre specialitet i Danmark. Dette kan sagtens halveres til at starte med. Derudover er en tredjedel af de optaget udenlandske som R osa mv. Tandlæger i dk er verdens højst betalte set i gennemsnit. Disse skal nedlægges som private, og overføres til sundhedssystemet ..Giver ingen mening at der skal være forskel på sundhed her..

  Vi skal stemme om hvorledes dette gøres. Politikere kan ikke stoles på her og folk som birger. 🙂

 108. Af lisbeth sørensen

  -

  Og nyt indlæg i filteret til Birger…

 109. Af Birger Nielsen

  -

  Lemche skriver:
  “… men nu er det sådan, at der er flere, der kan klare en uddannelse og et job som sygeplejerske, end der er, der kan klage en uddannelse og et job som læge”

  Dette er utvivlsomt rigtigt, men der findes også mange med serier af 12-taller, som ikke nødvendigvis er særlig dygtige i det praktiske job. Der findes vist en del eksempler. Der findes også mange sygeplejersker, som måske kun har fået 10 som det højeste, men som er særdeles dygtige og uundværlge i dagligdagen. Det undrer mig også, at en tandlæge smalt kan tjen 8-900.000 kr eller mere om året. Så stor er uddannelsen vel heller ikke . Jeg er ikke kommunist eller misundelig, men jeg undrer mig blot.
  Men det kan jo være på et tidspunkt, hvor vi mangler sygeplejersker og håndværkere, mens vi kan fodre grise med kandidater, at lønudviklingen vender. Utopisk ?
  Så har vi måske en anden elite.

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, ja, det er vel det med markedskræfterne.

  Og alting er selvfølgelig mere kompliceret, også hvorfor en tandlæge med egen praksis skal tjene så meget eller mere. Men den gode tandlæge slider sig op i et virvar af indtægter og udgifter. Bare det at købe sig en praksis ville være ruinerende uden en sådan indtjening. Der er tale om mange millioner.

  Og tro ikke, at det ville blive bedre med et svensk system. Min kone fik tidligt på foråret et brud på en tand pga. en tumpet hest, og gik til folktandvården. Måtte vente et par uger, og fik så en første behandling med besked om at komme igen om to måneder. Der kunne de så ikke finde ud af det, så hun endte med at tage over til sønnen i Vejle, som lavede det hele på stedet. Ditto med lægerne. Det med at have en familielæge, man går til i årevis, er ukendt i Sverige. Jeg er ved at få opbygget et godt forhold til min læge på vårdcentralen, som nu har været der i en fem år. Men det normale er, at man hele tiden udsættes for nye læger på turnus rundt i systemet. Det er svært at få det tillidsforhold, som vi i Danmark opfatter som noget af det bedste ved vores sundhedssystem i det, som svenskerne kalder primärvården.

  Og så lige for at få det med. I går blev jeg behandlet på den lokale vårdcentral af en ung sygeplejerske, der vist havde hørt om mig, fordi hun tidligere havde studeret teologi i Lund. Hun virkede ikke til at være ked af karriereændringen. Der er altså andre ting i livet end penge. Der er mange akademikere, der givetvis kunne være gået ud i erhvervslivet og tjent langt flere penge end akademikeren får. Jeg har selv tænkt på det mange gange, når jeg så på — netop hvad tandlægesønnen tjener — men så er der alligevel noget ved en akademisk karriere på trods af al det sure bævl med ministerier og politikere, der konstant betragter os som slagtekvæg..

 111. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, ja, det er vel det med markedskræfterne.

  Og alting er selvfølgelig mere kompliceret, også hvorfor en tandlæge med egen praksis skal tjene så meget eller mere. Men den gode tandlæge slider sig op i et virvar af indtægter og udgifter. Bare det at købe sig en praksis ville være ruinerende uden en sådan indtjening. Der er tale om mange millioner.

  Og tro ikke, at det ville blive bedre med et svensk system. Min kone fik tidligt på foråret et brud på en tand pga. en tumpet hest, og gik til folktandvården. Måtte vente et par uger, og fik så en første behandling med besked om at komme igen om to måneder. Der kunne de så ikke finde ud af det, så hun endte med at tage over til sønnen i Vejle, som lavede det hele på stedet. Ditto med lægerne. Det med at have en familielæge, man går til i årevis, er ukendt i Sverige. Jeg er ved at få opbygget et godt forhold til min læge på vårdcentralen, som nu har været der i en fem år. Men det normale er, at man hele tiden udsættes for nye læger på turnus rundt i systemet. Det er svært at få det tillidsforhold, som vi i Danmark opfatter som noget af det bedste ved vores sundhedssystem i det, som svenskerne kalder primärvården.

  Og så lige for at få det med. I går blev jeg behandlet på den lokale vårdcentral af en ung sygeplejerske, der vist havde hørt om mig, fordi hun tidligere havde studeret teologi i Lund. Hun virkede ikke til at være ked af karriereændringen. Der er altså andre ting i livet end penge. Der er mange akademikere, der givetvis kunne være gået ud i erhvervslivet og tjent langt flere penge end akademikeren får. Jeg har selv tænkt på det mange gange, når jeg så på — netop hvad tandlægesønnen tjener — men så er der alligevel noget ved en akademisk karriere på trods af al det sure bævl med ministerier og politikere, der konstant betragter os som slagtekvæg..

 112. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birger Nielsen,

  Jeg forsøgte at sende dig en kommentar, men den var åbenbart ikke polemisk nok, til at den slap igennem.

  Jeg prøver lidt senere.

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er så 2. forsøg:

  BIRGER NIELSEN, ja, det er vel det med markedskræfterne.

  Og alting er selvfølgelig mere kompliceret, også hvorfor en tandlæge med egen praksis skal tjene så meget eller mere. Men den gode tandlæge slider sig op i et virvar af indtægter og udgifter. Bare det at købe sig en praksis ville være ruinerende uden en sådan indtjening. Der er tale om mange millioner.

  Og tro ikke, at det ville blive bedre med et svensk system. Min kone fik tidligt på foråret et brud på en tand pga. en tumpet hest, og gik til folktandvården. Måtte vente et par uger, og fik så en første behandling med besked om at komme igen om to måneder. Der kunne de så ikke finde ud af det, så hun endte med at tage over til sønnen i Vejle, som lavede det hele på stedet. Ditto med lægerne. Det med at have en familielæge, man går til i årevis, er ukendt i Sverige. Jeg er ved at få opbygget et godt forhold til min læge på vårdcentralen, som nu har været der i en fem år. Men det normale er, at man hele tiden udsættes for nye læger på turnus rundt i systemet. Det er svært at få det tillidsforhold, som vi i Danmark opfatter som noget af det bedste ved vores sundhedssystem i det, som svenskerne kalder primärvården.

  Og så lige for at få det med. I går blev jeg behandlet på den lokale vårdcentral af en ung sygeplejerske, der vist havde hørt om mig, fordi hun tidligere havde studeret teologi i Lund. Hun virkede ikke til at være ked af karriereændringen. Der er altså andre ting i livet end penge. Der er mange akademikere, der givetvis kunne være gået ud i erhvervslivet og tjent langt flere penge end akademikeren får. Jeg har selv tænkt på det mange gange, når jeg så på — netop hvad tandlægesønnen tjener — men så er der alligevel noget ved en akademisk karriere på trods af al det sure bævl med ministerier og politikere, der konstant betragter os som slagtekvæg..

 114. Af Niels Peter Lemche

  -

  Andet forsøg mislykkedes også, men så lidt af det?

  BIRGER NIELSEN, ja, det er vel det med markedskræfterne.

  Og alting er selvfølgelig mere kompliceret, også hvorfor en tandlæge med egen praksis skal tjene så meget eller mere. Men den gode tandlæge slider sig op i et virvar af indtægter og udgifter. Bare det at købe sig en praksis ville være ruinerende uden en sådan indtjening. Der er tale om mange millioner.

 115. Af Niels Peter Lemche

  -

  og måske lidt mere?

  Og tro ikke, at det ville blive bedre med et svensk system. Min kone fik tidligt på foråret et brud på en tand pga. en tumpet hest, og gik til folktandvården. Måtte vente et par uger, og fik så en første behandling med besked om at komme igen om to måneder. Der kunne de så ikke finde ud af det, så hun endte med at tage over til sønnen i Vejle, som lavede det hele på stedet. Ditto med lægerne. Det med at have en familielæge, man går til i årevis, er ukendt i Sverige. Jeg er ved at få opbygget et godt forhold til min læge på vårdcentralen, som nu har været der i en fem år. Men det normale er, at man hele tiden udsættes for nye læger på turnus rundt i systemet. Det er svært at få det tillidsforhold, som vi i Danmark opfatter som noget af det bedste ved vores sundhedssystem i det, som svenskerne kalder primärvården.

 116. Af Lisbeth Steensen

  -

  Birger har ret mht overbetallinger af tandlæger. Dog gør de et nødvendigt stykke arbejde modsat Lemche som koster skatteyderne vel….Hvad det samme som en tandlæge tjener?

  Tandlæger skal under det offentlige sundhedssyste. Læger mv løn halveres.

  Dog er birger her ulidelig at hlæse i b , med sin radikale Lemche besserwisser form. Smid de radikale ud af politisk indflydelse. Tak.

 117. Af Lisbeth sørensen

  -

  Socialisten er vist taget på ferie, siden indlæg ikke frigives..De plejer nu ellers at komme på som en af de få i avisen fra filteret. Faktisk den eneste nu hvis jeg skal være ærlig. OK Sørine frigiver dem også generelt.

  “Den lange vandring gennem departementerne er for længst gennemført, hvorfor de neoliberale og humanistiske og neomarxistiske grundholdninger præger de unge studerende, som vi har set ved valget i USA og her sidst i UK.”

  Forkert..Unge mennesker er blot mere anstændige end ældre mennesker generelt og er mere villig til at dele..Det engelske valg viste med alt tydelighed at ungdommen stemmer til venstre der. Derfor også til grin de mange artikler i Berlingske om at vores unge er borgerlige. Naturligvis er de ikke det. Drejer sig blot om ikke at opmuntre folk til at være anstændige røde, og stemme blåt.

  Ligesom alle de falske borgelige meningsmållinger under de sidste valg drejer sig om at forsøge at få flere til at opgive at stemme i en borgerlig håbløshed.

  Valgdeltagelse skal tvinges ned over alle. Som i Belgien, Australien mv. Alle skal stemme, en blank stemme skal accepteres..De 15% der ikke stemmer vil 80% være røde..Og derefter afslutter vi borgerlige ledet regeringer for altid.

  Derudover er Trump ingen socialist. Påstanden er simpelthen for latterligt, som ej er May. Men du har ret i Berlingskes mange artikler de sidste år om den “borgerlige ungdom i Danmark”. er ren løgn og valgpåvirkelse..

  Og stadig et indlæg til Birger i filteret?

 118. Af Lisbeth sørensen

  -

  Nyt indlæg til BS i filteret? Vist tre der nu, men ihvertfald 2?

 119. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIAN SEN – 15. JUNI 2017 1:55
  “Nu var det min datter jeg roste og den unge generation. Jeg er træt af at høre gamle bittre mænd forbande ungdommen.”

  Denne harald demonstrerer hele tiden sin uvidenhed.
  Hun/han kan ikke ikke argumentere.
  Derfor fremturer den forbitrede gamle kone/mand med løgn og stråmænd.
  Men morsomt er det da, at denne bondske islandske fåreavler forsøger at bilde andre ind at han/hun har en uddannelse.

  Og Harald.
  Undertegnede er ikke pædagog.
  Ikke fordi der noget galt med pædagoger.
  Du burde opdrages af en.

  Og Harald.
  Hvis du vil debattere med nogen.
  Så forhold dig til det som de skriver.
  Ikke til det som du tror at de skriver.
  Få nogen til at forklare dig hvad der står i andres indlæg.

 120. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Mit svar sidder i filteret.
  Problemet er at der alt for mange ømme tæer, som gør at man ikke kan diskutere emnet fordi man konstant bliver censureret.

  Vi ved der er begået alvorlige fejl, som er årsagen til at den vestlige verden skranter for at sige det mildt.

  Fake news og fake science har vi haft nok af.

  I GB har hver uge sin katastrofe, den sidste var et højhus som brændte og mange indebrændte. Fake news og fake science har et stort ansvar. Man brugte mange millioner på at forskønne og isolere bygningen, til trods for at andre lande for længst havde forbudt de anvendte materialer. Man var så besat af CO2 og global opvarmning at man brugte alle pengene til at isolere i stedet for at brandsikre bygningen..

  Vi har kun set toppen af isbjerget af.

  Tænk hvis vi havde nogle flere Lomborgere, som kritiserer fake news og fake science.

 121. Af J. Hanse n

  -

  AF BJØRN SØRENS EN – 18. JUNI 2017 10:19
  “Tænk hvis vi havde nogle flere Lomborgere, som kritiserer fake news og fake science.”

  Lomborg aner ikke, hvad han taler om.
  Han har ingen videnskabelig eller teknisk uddannelse.
  Han er ikke andet en en lille regnedreng.
  Som udtaler det som han bliver betalt for.
  Som bl.a. Fogh gjorde.
  Hvem husker ikke hans tåbelige udtalelser om, at det var bedre at brænde aluminiums dåser på kraftværker end at genbruge dem.

 122. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ J. Hansen

  Som sædvanligt hælder du din skraldespand ud over blokkene.

  Kom med argumenter.

  “Hvis folk angriber dig personligt, er det fordi de ikke har gyldige argumenter.”

  Det var såmænd Margaret Thatchers erfaring.

 123. Af Birger Nielsen

  -

  Apropos debatten om Dybvad, så læs Gronemanns indspark i Berl. i dag:

  https://www.b.dk/kommentarer/hvorfor-kaemper-akademikerne-for-mere-konkurrence-til-sig-selv

  Gronemann skriver bl.a.:
  “På de fleste universitetsuddannelser med et højt optag kan man fra første dag mærke, at antallet af medstuderende, der ikke har nogen synderlig interesse i faget, er bemærkelsesværdig høj. Kvaliteten af undervisningen er ofte lav, og det faglige niveau, der kræves for at bestå, er forsvindende lille. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg ikke læste en side af pensum de første to år af min bachelor, og jeg er hverken fra et akademisk hjem, eller noget særlig autodidakt geni.”

  Jævnfør dette med adskillige tilsvarende artikler fra universitetsfolk de senere år i mange medier. Så kan man vel nok blive lidt skeptisk overfor masseuniversiteternes optag og uddannelser og måske tvivle på, hvor elitær en kandidatuddannelse egentlig er. Dyrt er det i hvert fald at langtidsuddanne de mange unge mennesker.
  Derfor sæt kravene op til alle uddannelser og begræns indtaget .

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, jeg er ikke uenig mht. Lomborg. Klimafolket hævder, at 97% af alle klimaforskere er enige. Det er naturligvis noget vås: Det, der er enige om, er at være enige.

  Det ligger i sagens natur, at videnskabsmænd aldrig er enige. Det er selve essensen i videnskab.

  Og filtret er noget tilfældigt djævelskab, der virker helt vilkårligt selv for medarbejderne på Berlingeren.

  Mht. Europa er vi ret uenige. Men givetvis er Europa under pres på den ene sider fra kræfter, man ikke havde håbet at skulle høre mere fra, og fra utilpassede og radikaliserede muslimske segmenter. Men nu ser vi efter i dag i Frankrig. England har jo meldt sig ud for en tid.

 125. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, jeg er ikke uenig mht. Lomborg. Klimafolket hævder, at 97% af alle klimaforskere er enige. Det er naturligvis noget vås: Det, der er enige om, er at være enige.

  Det ligger i sagens natur, at videnskabsmænd aldrig er enige. Det er selve essensen i videnskab.

  Og filtret er noget tilfældigt djævelskab, der virker helt vilkårligt selv for medarbejderne på Berlingeren.

  Mht. Europa er vi ret uenige. Men givetvis er Europa under pres på den ene sider fra kræfter, man ikke havde håbet at skulle høre mere fra, og fra utilpassede og radikaliserede muslimske segmenter. Men nu ser vi efter i dag i Frankrig. England har jo meldt sig ud for en tid.

 126. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Birger Nielsen

  Vi ved også at mange de kandidater som ikke finder varig beskæftigelse i erhvervslivet ender op i den offentlige sektor.

 127. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 18. JUNI 2017 12:41
  “Det ligger i sagens natur, at videnskabsmænd aldrig er enige. Det er selve essensen i videnskab.”

  Lomborg er på ingen måde videnskabsmand.
  Selvom han forsøger at fremtræde som en sådan.
  Hans tætte forbindelser og aflønning af olieselskaber burde være velkendte.

 128. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan, Lomborg er ved gud lige så meget videnskabsmand som hele banden, han opponerer imod. Og hvad Lomborg har modtaget er småører i forhold til de milliarder, klimatindustrien har malket os alle for.

  Men ved du hvad, det er ikke det essentielle. Det kan jo være rigtig alt det med den menneskeskabte opvarmning. Men vær glad for opvarmningen. Ellers havde vi befundet os et par kilometer under isen.

  Desværre har klimatindustrien kvalt enhver debat om klimaet og dets udvikling. Opvarmninge har måske i de sidste to hundrede år været hurtigere end i de ikke få tidligere varmeperioder, men sådan er det med klimaet. Ikke et år er ens, og vi håber hvert år på, at sommeren bliver varm og solrig, men hvornår er den det? Jo, jeg husker 1955 — fantastisk sommer — og 1975. Resten har været ret middelmådige. Jo, var det så 2004 05 eller 06, der heller ikke var så ringe. Men summa summarum: Vi kan spå om vejret og hvordan, det udvikler sig; men det er hybris at tro, at vi virkelig ved noget.

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan, Lomborg er ved gud lige så meget videnskabsmand som hele banden, han opponerer imod. Og hvad Lomborg har modtaget er småører i forhold til de milliarder, klimatindustrien har malket os alle for.

  Men ved du hvad, det er ikke det essentielle. Det kan jo være rigtig alt det med den menneskeskabte opvarmning. Men vær glad for opvarmningen. Ellers havde vi befundet os et par kilometer under isen.

  Desværre har klimatindustrien kvalt enhver debat om klimaet og dets udvikling. Opvarmninge har måske i de sidste to hundrede år været hurtigere end i de ikke få tidligere varmeperioder, men sådan er det med klimaet. Ikke et år er ens, og vi håber hvert år på, at sommeren bliver varm og solrig, men hvornår er den det? Jo, jeg husker 1955 — fantastisk sommer — og 1975. Resten har været ret middelmådige. Jo, var det så 2004 05 eller 06, der heller ikke var så ringe. Men summa summarum: Vi kan spå om vejret og hvordan, det udvikler sig; men det er hybris at tro, at vi virkelig ved noget.

 130. Af J. Hanse n

  -

  Charlatan lemc he.
  Lomborg er lige så lidt fessor som du er.
  Dine fantasier om gammel overtro er lige så lidt videnskab, som det Lomborg sælger på markedet.
  Klokken er 13:45 i Danmark.
  Og pædoLem che er allerede stangberuset.
  pædoLem che kan godt lide øgenavne.

 131. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan, ja, når man river masken af dig, er der kun det tåbelige grin tilbage.

  Fred være med dig

 132. Af J. Hans en

  -

  pædoLemch e.
  Hvordan kan du være så beruset om eftermiddagen?
  Politiet holder uden tvivl øje med dig.

 133. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan, jeg sagde fred være med dig

  Assalamu alaikum

 134. Af J. Hans en

  -

  Nå pædoLemche.
  Kalder den beskidte køje?
  Det var tidligt.

 135. Af lisbeth sørensen

  -

  “Lomborg aner ikke, hvad han taler om.
  Han har ingen videnskabelig eller teknisk uddannelse.
  Han er ikke andet en en lille regnedreng.

  Selv berlingske har måtte lukke ned for hans løgnagtige indlæg i avisen..De blev så useriøse at selv fakenews mediet B, ikke støttet op om de gennemsigtige løgne. Han var ikke dygtig nok til at lyve med andre ord. Men fik da penge i en rum styk tid for det, og stadigvæk..De koch brødre har jo penge som vand, og sponsorer alt muligt højreradikalt ravelse, og ikke kloge nok til at se hvad har værdi, og hvad ikke.

  Mht jøden lemche..Så er vi nu alle vandt til hans evindelige personangreb, senile nonsens mv. Manden er tysker og ikke Dansker, muligtvis orginalt fra israel, som jo kom fra Afrika, så altså afrikaner.. Tyskerlemches ævl interessere ingen sig for. Har et stort had mod palæstienensere som han slet ikke kan styre, og beskylder alle uenige med ham for at være palæstinenser. Mange jøder er sådan og kan ikke altid gøre for det. I hans tilfælde border det dog manisk tvangstankegang mv.

 136. Af lisbeth sørensen

  -

  Og nyt indlæg til JH i filteret?

 137. Af lisbeth sørensen

  -

  Indlæg til jens i fifleriet af ytringsfriheden?

 138. Af Bjørn Sørensen

  -

  Som sædvanligt går debatten sur, fordi de trættekære ignoranter tror de er så kloge at de kan undvære hovedet.

  For at komme tilbage til emnet uddannelse, er et uddannelses systems evne til at finde den rette uddannelse for den enkelte i forhold til medfødte egenskaber af afgørende betydning for at vi udnytter resurserne rigtigt.

  Det spild vi har med verdens dyreste uddannelsessystem kommer ingen til gode, tvært imod.
  Problemet er at der er alt for mange naive idealister, politikere og administratorer, som styrer vores uddannelses institutioner.

  Vi har et akademiker proletariat, der som Dovne Robert ender op som bistandsklient eller arbejder i ufaglærte job i fx supermarkeder eller postvæsenet.

  Fordi man ikke er boglig er det ikke ensbetydende med at man ikke kan blive til noget. Ham der startede IKEA, Ingvar Kamprad, Steve Jobs, Apple og Graham Bell, ham med glødelampen, formåede alle at få succes her i tilværelsen til trods for ordblindhed.

  Den krise den vestlige verden lider under er ikke bare økonomisk, men også kulturel og ideologisk. Det vi har brugt de sidste 70 år på at skabe dur ikke længere.
  Vores system skal omkalfatres og meget skal rives ned.

  Uddannelsessystemets målsætninger er præget af for megen ønsketænkning.
  Det gavner ingen at sænke niveaet, som man har gjort for at få flere igennem, for ude i den virkelige verden, dvs erhvervslivet, bliver man målt og vejet.

  Derfor er det af absolut nødvendigt at vi tester de unge, så de kan komme ind på uddannelser som de har evner til og talent for.

 139. Af J. Hans en

  -

  AF BJØRN SØRENS EN – 18. JUNI 2017 17:04

  Nogle ting kan man godt undre sig over.
  En af landets bedste og af virksomhederne mest efterspurgte uddannelse er maskinmester uddannelsen.
  Der er ingen arbejdsløshed inden for denne uddannelse.
  Alligevel begrænses optagelsen til denne uddannelse.
  Kun nogle få hundrede uddannes hvert år.
  Dumpeprocenten var tidligere omkring firs procent.
  Hvad den er i dag ved jeg ikke.

 140. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN , der er en udmærket kommentar her i Berlingeren idag fra en ung studerende, der meget klart gør opmærksom på, at karaktererne betyder noget, nærmest alt, i den store konkurrence. Det er som jeg hele tiden har sagt, det er ikke de studerende, der er problemet, det er dem, der sænker overliggeren for at flest muligt kan komme igennem, selv om de havde bedst at komme ud hurtigst muligt. Altså når vi har tre typer af videregående uddannelser her i landet, korte, mellemlange og lange, så er der ingen grund til, at man i den grad lefler for de længerevarende uddannelser.

  Da man indførte ph.d.graden for 25 år siden — selvfølgelig trukket ned over hovedet på de højere læreanstalter, som så måtte bøvle med ordningen i en årrække — gik diskussionen, om ikke vi skulle have et system hvor af de mange, der blev optaget på de videregående uddannelser, halvdelen siedes fra efter BA-graden (3 år), og halvdelen af dem med kandidatgraden siedes fra, som kun en begrænset del af de oprindeligt optagne kunne komme videre til ph.d.-graden. Men ph.d,erne er ikke noget problem, og arbejdsløsheden er meget lav. Problemet er, at næsten alle går fra BA til CAN, mens det måske ville være mere nyttigt at give de frasorterede BAer en nyttig mere praktisk uddannelse.

 141. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Kom med argumenter.” BS

  Kunne være interessant at se et sagligt argument fra BS i denne avis..Jeg har endnu aldrig set sådan et? Kun usaglige argumenter der drejer sig om at beholde et elitært uddannelsessystem for borgerlige børn kun..

  Mht. uddannelse, er det så afgjort nødvendigt med en uddannelsesgaranti. Alle kan uddannes. Måske ikke som maskinmester, men..

  Behovet eliten har mht. at frasortere folket i uddannelsessystemet, betyder at vi skal omstruktere det hele. Vi kan ikke have ansatte som Le.m.che i det , der er frimurerogjøde, og giver lavere karraktere til ikke frimurerogformentlig ikkejøder.

  Vi skal altså have fjernet de arvelige tendenser, og især religiøse der, der hjælper egen stamme frem først. Der er ikke tvivl at dem med de højeste karraktere fra Lemches kurser afkvaksalveri, var andrejøderogfrimurer..

  I fremtidens Danmark skal folk som udlændningelemche, aldrig kunne blive censor mv.

  ET PS til lemche,BS,JH er også stadig i filteret kan det komme på?

 142. Af Bjørn Sørensen

  -

  @Niels Peter Lemche
  Selvfølgelig betyder karakterer noget, for de viser at du er stand til at præstere.

  Hver gang jeg sætter mig ind i forhold i det offentlige er der folk med fornuftige løsninger, men det er ikke altid dem der tager beslutningerne.

  Filmindustrien i Hollywood er en hård og brutal branche, alles kamp mod alle, det rene anarki.
  Fornyeligt så jeg en liste med topskuespillernes IQ, hvor af det fremgår at denne elite er ret så velbegavet (130-185), hvilket åbenbart er nødvendigt for at klare sig i denne nådesløse branche. Denne lille elite tjener de store penge mens resten lever med drømmen.
  Selv mange politikere i USA er ret begavede. Donald Trump er ingen undtagelse, han besejrede 17 toppolitikere i det republikanske parti og selvfølgelig modkandidaten Hillary Clinton. Mange af dem der udfordrer ham, får en krank skæbne, der er allerede en del journalister som er blevet fyret, og James Comey , den fyrede FBI direktør er ved at blive grillet.

  Den ideologisk baserede tanke om at vi er født lige som præger venstrefløjen, gælder ikke når det drejer sig om talent og evner. I øvrigt der en klar sammenhæng mellem IQ og indtjening.

  Vi kan forvente at fornuften igen kommer til at råde, for vi har ikke længere råd til alt det spild, som vi ser i dag.

 143. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN SØRENSEN, enig, og enhver skoleelev i 1 klasse er klar over det, nemlig at nogle har fået mere end andre. Vi kender jo alle de gamle udsagn om, at vedkommende ikke har opfundet den dybe tallerken, eller stod forrest, da der blev gaver ud deroppe. Men det er helt i orden. Hver har sine evner, og det er egentlig kun ens pligt at se til, at disse evner bliver brugt bedst muligt. Så er vi ingen skyldig. Det er derfor, der er så uendelig trist, når et ungt menneske eller et barn dør, fordi de aldrig har fået mulighed for at vise deres evner. Det er også derfor krig er sådan et forbandet spild af talent.

  Men hvis du og jeg bare kunne finde et system, der sikrede, at enhver kan yde efter evne, så ville spildet være meget begrænset. Jeg tror stadig, at det første, der skal bekæmpes, er snobberiet. Det er derfor, jeg kan lide den svenske model, at alle bliver studenter, også ham, der skal være blikkenslager. De får alle huen. .

  Jeg har på universitetet argumenteret for mange gange, at alle ansatte lærere skulle bære titlen professor, for derinde er der lige så meget snobberi for titler som andre steder. Skrev endda en kronik herom til Berlingeren (20 år siden), som naturligvis ikke blev bragt. Tyskerne og amerikanerne har et sådan system, men graduerer, i Tyskland, mellen C1 og C4 professorer. Frankrig er det helt normalt, at alle undervisere fra gymnasiet og opefter hedder professorer.

  Men det er utroligt, at et såkaldt progressiv land som Danmark er så uendelig tilbagestående.

 144. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Bjørn Sørensen – 18. juni 2017 21:29

  @Niels Peter Lemche
  Selvfølgelig betyder karakterer noget, for de viser at du er stand til at præstere.”

  De betyder naturligvis intet, når de er givet af en usaglig, stamme fikseret censor. Kunne i udvidet forståelse også være den borgelige elite på kbh uni inde for jura fx, hvor jura forældre får deres børn ind på andres bekostning. Høje uddannelser er arvet mestendels i Danmark stadigvæk..

  ” Donald Trump er ingen undtagelse, han besejrede 17 toppolitikere i det republikanske parti og selvfølgelig modkandidaten Hillary Clinton.”

  Naturligvis kun fordi han var mindrebegavet, og brugte frygt,had mv . vi så det samme med DF under Kjærsgård. Nu er det blevet lidt mere stuerent og anstændigt efter hende og præsterne gik fra ledelsen. Og kan tages mere seriøst som politisk parti..

  Der er derudover ingen tvivl om at score lavt på eq, emotional intelligens, som har med empathy mv at gøre..Hans had mod handicappet, homoseksuselle, fattige mv. viser dette tydeligt.
  http://www.hrzone.com/lead/future/donald-trumps-emotional-intelligence-lets-take-a-look

  Der er en lige så stor linie mellem High IQ , men lav EQ mht. at tjene penge,Altså mest psykopatisk og egoistisk, men smart. Derfor ser vi også folk som kuglefrastøderen i LA. mv.

 145. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Bj ørn Søre nsen – 18. juni 2017 21:29

  @N iels Pe ter Lem che
  Selvfølgelig betyder karakterer noget, for de viser at du er stand til at præstere.”

  De betyder naturligvis intet, når de er givet af en usaglig, stamme fikseret censor. Kunne i udvidet forståelse også være den borgelige elite på kbh uni inde for jura fx, hvor jura forældre får deres børn ind på andres bekostning. Høje uddannelser er arvet mestendels i Danmark stadigvæk..

  ” Donald Trump er ingen undtagelse, han besejrede 17 toppolitikere i det republikanske parti og selvfølgelig modkandidaten Hillary Cli nton.”

  Naturligvis kun fordi han var mindrebeg avet, og brugte frygt,had mv . vi så det samme med DF under Kjærs gård. Nu er det blevet lidt mere stuerent og anstændigt efter hende og præsterne gik fra ledelsen. Og kan tages mere seriøst som politisk parti..

  Der er derudover ingen tvivl om at score lavt på eq, emotional intelligens, som har med empathy mv at gøre..Hans had mod handica ppet, homose ksuselle, fat tige mv. viser dette tydeligt.
  h ttp://www.hrzone.com/lead/future/donald-trumps-emotional-intelligence-lets-take-a-look

  Der er en lige så stor linie mellem High IQ , men lav EQ mht. at tjene penge,Altså mest psyko patisk og egoi stisk, men smart. Derfor ser vi også folk som kuglefrastøderen i LA. mv.

 146. Af Lisbeth sørensen

  -

  Nu har jeg endnu et indlæg, hvis kun 2 nu ialt i filteret..Denne gang til BS?

 147. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Men det er utroligt, at et såkaldt progressiv land som Danmark er så uendelig tilbagestående.”

  Så er det godt for os at du er flyttet til Sverige…Dine tanker om vores Danmark, kender vi til evindelighed nu. De er naturligvis skrevet af en udlændninge der har fået alt foræret i vores system via elitære tilstande., og aldrig har kendt en oprigtig dags arbejde.

 148. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg går ud fra, at de fleste her (og det gælder snart alle blogs) er dødtrætte af trollen “Lisbeth”. Det er åbenbart umuligt for personen at diskutere. Altid ender det med, at forfatteren til et indlæg får smidt dele af sit indlæg i hovedet i klippet og forvandsket form sammen med nogle mere eller mindre perfide personlige angreb. Når “Lisbeth” går ind i argumentationen med sine endeløse indlæg, så er det stof hentet alle andre steder fra, men aldrig kommer der originale meninger eller forslag. Men trolle kan man kun slippe af med ved ikke at fodre dem, så fred være med Lisbeth!

 149. Af Lisbeth sørensen

  -

  NPL

  Du er uden tvivl den mest perfide debattør i Berlingske. Du får kun svar på tiltale..Den gamle vatnisse er simpelthen ikke istand til at diskuttere sagligt og ordentligt. Han har ikke Danske dyder her, men er jo også udlændninge.

  PS også 2 saglige indlæg i filteret som relatere sig til emnet, og ikke Lemches daglige personfnidder?

 150. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Sørensen, din herkomst fornægter sig ikke: udsagnsord i nutid på dansk ender på -r. Du bliver konstant ved med at glemme dette -r, “som relatere sig”. Det er værre på nogle af dine indlæg på UEJs seneste blog.

 151. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Sørensen, du har nok ret, og Den Blå Bog har uret. Trol!

 152. Af Niels Peter Lemche

  -

  Donbæk, luk så for HHH dit filter op!

 153. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 19. JUNI 2017 13:37
  “Donbæk, luk så for HHH dit filter op!”

  Hvorfor?

 154. Af lisbeth sørensen

  -

  ““Donbæk, luk så for HHH dit filter op!”

  Hvorfor?”

  Der er vel grænser selv på socialistiske sider. for friheden til at udslippe det mørkeste og mest dæmonske monstre af ondskab, som ifølge kristendommen, alle besidder?

  Jeg tror tiden er inde til frisk luft, havvand og professional hjælp for vatnissen her. Han kan vel køres ud til udsigten ihvertfald, på terrasen af institutionen?

 155. Af Lisbeth sørensen

  -

  “udsagnsord i nutid på dansk ender på -r. ”

  Formentlig! 🙂 Men er nu også pisseligeglad her..Jeg interessere mig kun for indhold, eller stavefascisters ligegyldige kommentarer. Undertegnede er faktisk bedømt som til dels ordblind, men det går da nogenlunde. Og har derudover boet det meste af mit liv i udlandet..Jeg kunne ligge dig ned i Spansk og Engelsk any day..
  “Og jo før vi tager fat på en reel debat omkring fordelingen af ressourcer i uddannelsessystemet, jo færre unge kommer til at opleve arbejdsløshed, fordi vi har uddannet dem til stillinger, der ikke findes, ”

  Problemet her at mange finder job og muligheder inde for områder som de ikke er uddannet til. Alt uddannelse hjælper, så helt uenig. Og derudover ikke brug for alle de unge på professionsuddannelser mv. Ingen lærerpladser mv., industrien tager kun billig udenlandsk arbejdskraft ind efterhånden her. Så nej en ommer..

  Selvom vi nu er ved at nærme os 50-50 efter de sidste del år i DK..

  “Ja, Sørensen, du har nok ret, og Den Blå Bog har uret. Trol!”

  Din blå bog, er en elitær gang nonsens, hvor hovedløse arvet høns fylder alle siderne..Rent ævleri og egoforstørrelse..Og du er et vidne på dette..

  “Jeg tror tiden er inde til frisk luft, havvand og professional hjælp for vatnissen her. Han kan vel køres ud til udsigten ihvertfald, på terrasen af institutionen?”

  Hvis nogle skulle undre sig, lemche har lige i andre blogs kaldt mig psykisk syg..

 156. Af Lisbeth sørensen

  -

  “udsagnsord i nutid på dansk ender på -r. ”

  Formentlig! 🙂 Men er nu også pis seligeglad her..Jeg interessere mig kun for indhold, eller stavefascis ters ligegyldige kommentarer. Undertegnede er faktisk bedømt som til dels ordblind, men det går da nogenlunde. Og har derudover boet det meste af mit liv i udlandet..Jeg kunne ligge dig ned i Spansk og Engelsk any day..
  “Og jo før vi tager fat på en reel debat omkring fordelingen af ressourcer i uddannelsessystemet, jo færre unge kommer til at opleve arbejdsløshed, fordi vi har uddannet dem til stillinger, der ikke findes, ”

  Problemet her at mange finder job og muligheder inde for områder som de ikke er uddannet til. Alt uddannelse hjælper, så helt uenig. Og derudover ikke brug for alle de unge på professionsuddannelser mv. Ingen lærerpladser mv., industrien tager kun billig udenlandsk arbejdskraft ind efterhånden her. Så nej en ommer..

  Selvom vi nu er ved at nærme os 50-50 efter de sidste del år i DK..

  “Ja, Sørens en, du har nok ret, og Den Blå Bog har uret. Trol!”

  Din blå bog, er en elitær gang nonsens, hvor hovedløse arvet høns fylder alle siderne..Rent ævle ri og egoforstørrelse..Og du er et vidne på dette..

  “Jeg tror tiden er inde til frisk luft, havvand og professional hjælp for vatnis sen her. Han kan vel køres ud til udsigten ihvertfald, på terrasen af institutionen?”

  Hvis nogle skulle undre sig, lemch e har lige i andre blogs kaldt mig psykisk syg..

 157. Af Lisbeth sørensen

  -

  Tak for frigivelsen af indlæg endeligt..Og har nu et længere et af slagsen i fifleriet`? 🙂

 158. Af R. Harald Kristiansen

  -

  N P Lemche
  Nogle mennesker, der har en mellemlang uddannelse lider af mindreværd. De ville egentlig have læst længere, men gad ikke. Jeg tror mere og mere på, at bestemte fag er befolket af en bestemt type mennesker. Jeg er ganske enkelt ikke snobbet Birger. Jeg respekterer flid, begavelse og ordentlighed, hvem det end er. Jeg respekterer en lærer ligeså meget som mine kollegaer, ligeledes pædagoger og kommunalt ansatte, som indeholder føromtalte dyder. Jeg har bare mødt for megen dovenskab og manglende selvkritik hos kommunen og hos pædagoger.

  Afdelingen, som jeg har undervist på i mange år havde en studerende, der læste i 11 år. Studiet var normeret til 5.5 år, nu 5 år. Vedkommende hyggede sig og boede hjemme hos sin velhavende familie. Jeg underviste et hold sammen med personens lærer. Da personen havde gået i 10 år blev vi enige om, at nu måtte vi få vedkommende igennem, andet ville være umoralsk, derfor lavede vi personens afgangsprojekt, som det nu hedder på denne højere læreanstalt. Helt igennem forkert, ikke destro mindre er det sket. De fleste bliver hældt ud efter 1 år, hvis de ikke er studieaktive. Denne person kunne ikke se, at hen var uden evner og er det mest dumstædige menneske jeg har mødt. Denne person fik alt med hjemmefra. Nogle gange kan livet også være for nemt, hvis ikke man skal kæmpe og yde.

  I mange år efter fik vi skidne breve fra vedkommende. Et øjeblik troede jeg, at dette var vores tidligere studerende. Jeg tror du har ret. Vedkommende kommer fra Mellemøsten, eller Nordafrika og er involveret i foreningen af LGBT, som er en paraplyorganisation for bøsser, lesbiske og transseksuelle. Vedkommende har bare sollet landets SU og ikke gidet yde det, der skulle til. Vedkommende siger at hen har gået på Kunstakademiets Arkitektskole, Filmskolen og Tandlægehøjskolen. Alligevel tror jeg at jeg ved hvem hen er. Det kommer senere. Jeg tror ikke vedkommende har en uddannelse. Foghhaderen, er måske tidligere maskinmester.

 159. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Da personen havde gået i 10 åå”

  Denne velhavende “studerende ” må have været ellevild med den fede danske su? Man kan fylde indkøbsposen med ca 10 kasser kubanske cigarer hver uge for su’enForstår godt at han-hun blev i 10 år. 🙂 for islændinge var det en større formue hvor jeg gik dog.

  “Et øjeblik troede jeg, at dette var vores tidligere studerende. Jeg tror du har ret. ”

  Når man taler til en person, som er en anden person end sig selv,og ikke eksistere, er det tid til at søge hjælp sagde mormor… Havet en lærer på et arkitektstudie således engang. Vi plejet at fornøje hende med lidt høflighedssnak. Man er jo en humanist? Og hun var jo ensom… denne humanist -mig-var også en foghhader forresten. Sjovt tilfælde.

 160. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, under alle omstændigheder lever hen en “som-om”tilværelse i Sløks mening med ordet.

  Men din historie minder mig om en antikvitetsdirektør i det nordlige Jordan. Han havde studeret for fars penge medicin i München i et utal af år. Det var vist mest gået til Wein, Weib und Gesang. Omsider blev farmand træt af det og købte embedet som antikvitetsdirektør til ham og beordrede ham hjem. Interesseret i sit område, nej, det var han ikke, overhovedet ikke. Det er det sædvanlige historie med de engang så forkælede drengebørn i Mellemøsten, der aldrig senere finder sig til rette i livet, men får oparbejdet egoer af elefantstørrelse.

  Hvis du vil vide mere om hens baggrund, så se hens sidste indlæg på Kathrine Lilleørs blog, skrevet på et dansk, der er så fuld af grove fejl, at det kun kan være en med et perifert og tillært forhold til dansk, der er forfatteren.

 161. Af Bjørn Sørensen

  -

  Jeg har ligeledes oplevet adskillige evighedsstudenter som vi kaldte dem, nogle var begavede, nogle var dovne, andre var sorte får, men de fleste egnede sig ikke til den akademiske verden, for de manglede den disciplin, udholdenhed og talent der er nødvendig for kunne gennemføre et studium. De fleste af dem kom fra veletablerede familier.
  Det minder mig om Scherfigs roman Den Forsvundne Fuldmægtig, hvor hovedpersonen bliver hjulpet af familien til et trygt job, som han revolutionerer imod og forsvinder.

 162. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 20. JUNI 2017 8:50
  “Hvis du vil vide mere om hens baggrund, så se hens sidste indlæg på Kathrine Lilleørs blog, skrevet på et dansk, der er så fuld af grove fejl, at det kun kan være en med et perifert og tillært forhold til dansk, der er forfatteren.”

  Måske burde Lem che lære at udtrykke sig på dansk.
  Alene ovenstående indlæg er så elendigt og uforståeligt skrevet, at man må formode, at Lem che er dement, permanent beruset eller ordblind.
  Sandsynligvis alle tre dele.

 163. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, J. Hansen, der afslørede du dig selv med dit rudimentære kendskab til dansk. Måske “Sørensens” alter ego? Men du er sandsynligvis ubekendt med den moderne brug af hen, der dækker både han og hende?

  Kom igen, når du har fået dig en opgradering mht. det danske.

 164. Af Niels Peter Lemche

  -

  I Filtret: Må jeg ikke få lov til at fortælle “Hansen”, at han skulle tage sig et kursus i dansk.

 165. Af Niels Peter Lemche

  -

  I Filtret: Må jeg ikke få lov til at fortælle “Hansen”, at han skulle tage sig et kursus i dansk.

 166. Af Niels Peter Lemche

  -

  I Filtret: Må jeg ikke få lov til at fortælle “Hansen”, at han skulle tage sig et kursus i dansk.

 167. Af Lisbeth sørensen

  -

  “havde en studerende, der læste i 11 år. Studiet var normeret til 5.5 år, nu 5 år. Vedkommende hyggede sig og boede hjemme hos sin velhavende familie. ”

  Lyder som en rig islandsk lærer jeg engang havet på et arkitekt kursus..Hun fik dog ikke blot SU som ung og gratis uddannelse af det Danske folk, som islandsk nasser,, men fuld luksus Dansk løn i mange mange år, med dertil fratagelse af en etnisk fra et job, og uddannelse. Island skal selv betale for at uddanne deres, Slut med gratis brug af hospitaler mv. for dem i Danmark også. Vi har ikke råd til islændninge i Danmark., De må hjem.

  “det er det sædvanlige historie med de engang så forkælede drengebørn i Mellemøsten, der aldrig senere finder sig til rette i livet, men får oparbejdet egoer af elefantstørrelse. ”

  Her i debatten har vi en mellemøstlige indvandrer fra Israel.Han hedder lemche..Han påstår at han skulle have været direktør i fars firma, men foretræk at lalle den livet igennem på kbh uni i kvaksalverstudier for derefter at fortsætte som kvaksalvefessor i religionsævl.., og blot modtage royalties fra daddy´s firma derefter…Sådanne forkælet zionister, har vi ikke brug for i DK..Han må retur til mellemøsten.

  PS også et længere indlæg i filteret?

 168. Af lisbeth sørensen

  -

  “foghaderen var måske tidligere maskinmester”

  Nogen der har nogle ide, hvad den kværulantiske islændinge her forsøger at fortælle os?
  Er maskinmestre alle fogh hadere? Er alle fogh hadere maskinmestre, eller måske at måske er foghadere alle tidligere maskinmestre…

  Hvorledes kan man få en uddannelse i Danmark med sådan en tilgang? Der må vil trods alt være nogle grænser for optag..Et kort kursus som gedehyrde istedet måske?

 169. Af J. Hanse n

  -

  AF LISBETH SØRENSE N – 20. JUNI 2017 13:46

  Det kan gedehyrden harald naturligvis ikke vide.
  Men der er ikke noget som hedder tidligere maskinmestre.
  Der er uden tvivl tidligere gedehyrder.
  Men ikke tidligere maskinmestre.
  Maskinmester er en titel, som man tager med sig i graven.
  Undertegnede har senere suppleret maskinmester uddannelsen med en ingeniør uddannelse.
  Men er fortsat maskinmester.

 170. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Men der er ikke noget som hedder tidligere maskinmestre.”

  Undret mig også lidt over den der JH. Min konklusion at den er taget fra hendes løgne om selv at være tidligere arkitekt fortalt til fremmede? Lidt af en giveaway..
  Det næste bliver vel at “gedehyrde” er en beskyttet titel?

 171. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENSE N – 20. JUNI 2017 14:57

  Ja.
  Den islanske gedevogter er langt ude.
  Hun/han fatter ikke en brik af, hvad der foregår uden for hans/hendes lille univers.
  Maskinmester uddannelsen er en polyteknisk uddannelse.
  Der findes to i Danmark.
  Maskinmester og civilingeniør.
  Uddannelsen er barsk.
  De fleste dumper i første forsøg.
  Kun de mest dedikerede slipper direkte igennen.
  Det hårdeste for mange er nok at uddannelsen kræver fire til otte timers læsning hver aften.
  Og mere i weekenderne.
  Kun ca. 50 kvinder har gennemført uddannelse.
  Men gennemfører du.
  Så venter der et liv uden arbejdsløshed.
  Hele verden bliver din arbejdsplads.
  Som det blev for mig.
  Du kan vælge og vrage, hvor du ønsker at arbejde i Verden.

 172. Af Lisbeth sørensen

  -

  Lyder som en god uddannelse..Undertegnede tænkte i de helt unge dage at studere “navigation” på kogtved søfartskole og var derover nogle uger for at lugte til det..Var to veje der maskinmester-eller navigation..Det matmatiske er ikke min stærke side, så droppet maskinmester som tanke, da der kræves meget der. Men blev ikke et liv til søs og anden vej…Men regner stadig med at få den verdensomsejling gjort en dag. Det er en ting jeg så absolut vil opnå..Overvejer sammen med en Amerikansk ven at gøre det og købe en større katamaran, men sådant noget koster også kassen, dog ikke så galt i USA som her i Europa.og vi skulle gerne have to mere delejere til en tur på nok 3 år ihvertfald. Vi får af se..Ellers et brugt 35 fods lig og en-tomandssejlads..Men ville være godt at kunne lidt om maskiner da, man må håbe masten holder for en så maskin idiot som undertegnede da.. 🙂 Jeg ville ikke have tiltro til en arkitekt mht. reparation af masten, eller fx en religiøs der beder til guderne om mirakuløst at sætte den sammen igen, eller motoren…Men jeg er jo også en skeptiker..

 173. Af Bjørn Sørensen

  -

  Evighedsstudenter , der vandrer rundt på uddannelsesinstitutionerne for at udnytte klippekortet, er også et fænomen som er bekendt. For når man ikke får taget de nødvendige eksaminer for at kunne fortsætte, så skifter man studium, ofte kombineret med at man har taget max studielån, og således ender op med en gigantisk gæld uden eksamenspapirer.

  Den slags kynisme, har systemet forårsaget, for der vil altid være folk der udnytter systemet.
  Og det kan de godt finde ud af.

 174. Af J Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENS EN – 20. JUNI 2017 22:54

  Kun ca. tyve procent af maskinmestrene arbejder indenfor søfart.
  Resten sidder i et utal af forskellige stillinger.
  Gennemsnitslønnen uden tillæg og benefits er idag ca. 65000.

 175. Af Lisbeth sørensen

  -

  Lyder som hårdt arbejde også…En ven af familien var mekaniker..Også virkelig et hårdt arbejde , og vel ret så ens? Man skal også være ret så kreativ for at være en god bilmekaniker også, ihvertfald i de gamle dage..Med moderne elektronik er så meget jo blevet elektronisk og vel nok mindre fysisk anstrengende end i gamle dage. Udskiftning før reparering mv. .Men ved at de unge nyuddannet tit ikke længere kan finde ud af repararer ældre biler mv. har jeg hørt, og de ældre de nye med alt elektronikken mv.

  Kubaner er fantastiske og kreative mekanikere..De kan repararer hvad som helst derover, og køleskab fra 1930érne fungere stadig derover…Tager alle mine dyre og ødelagte høretelefoner, elektronik grey mv. med derover..De bliver som nyt for 1 dollar i reparationsomkostninger. Har overvejet lidt at sætte en forretning op derover mht. reparation af grey fra DK. Problemet er at jeg tror at smid væk kulturen er for stærk her.. Men forretningen er mulig i andre latin amerikanske, lande uden den kubanske knowhow her.

 176. Af Lisbeth sørensen

  -

  Af J. Hans en – 15. juni 2017 0:06

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 15. JUNI 2017 0:01
  “Jeg må desværre beklagende indrømme, at dem jeg har mindst respekt for, er pædagoger og kommunalt ansatte.”

  Det sædvanlige.
  Først en lang svada fra Harald om hvor dygtig han/hun måtte være.
  Så fordommene om alle andre.”

  Du har virkelig opsummeret debatten godt her JH..Sådan fungere den faktisk mestendels i B, og især når uddannelse diskuteres.

  Folk med høje uddannelser rakker ned på dem uden, og i modspil omvendt tit. Men er naturligvis totalt ubruglige uddannesler som religiøsfessor..

  Folk der bedømmer sig selv udfra deres uddannelse , og omverden og sig selv som skidtvigtig, skal ikke forvente nogen respekt fra mig nogensinde..

  Problemet er naturligvis at eliten sidder på uddannelsessystemet altid og styrer retningen. Derfor kommer vi aldrig de elitære tendenser til liv her, mm. vi indfører politiske bedømmelser her til alles gavn, fjerner frimurer fra vagten, osv.

 177. Af Lisbeth sørensen

  -

  Af J. Hans en – 15. juni 2017 0:06

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 15. JUNI 2017 0:01
  “Jeg må desværre beklagende indrømme, at dem jeg har mindst respekt for, er pædagoger og kommunalt ansatte.”

  Det sædvanlige.
  Først en lang svada fra Harald om hvor dygtig han/hun måtte være.
  Så fordommene om alle andre.”

  Du har virkelig opsummeret debatten godt her JH..Sådan fungere den faktisk mestendels i B, og især når uddannelse diskuteres.

  Folk med høje uddannelser rakker ned på dem uden, og i modspil omvendt tit. Men er naturligvis totalt ubruglige uddannesler som religiøsfessor..

  Folk der bedømmer sig selv udfra deres uddannelse , og omverden og sig selv som skidtvigtig, skal ikke forvente nogen respekt fra mig nogensinde..

  Problemet er naturligvis at eliten sidder på uddannelsessystemet altid og styrer retningen. Derfor kommer vi aldrig de elitære tendenser til liv her, mm. vi indfører politiske bedømmelser her til alles gavn, fjerner frimurer fra vagten, osv.

 178. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENS EN – 21. JUNI 2017 16:39

  Ikke helt rigtigt.
  Det der sådan set adskiller maskinmester uddannelsen og ingeniør uddannelsen.
  Det er, at du skal have en håndværksmæssig baggrund for at blive optaget på maskinmester studiet.
  Det kan da godt være mekaniker.
  Det kræves der ikke længere for at blive ingeniør.
  Efter min mening, så ingeniørerne begået et kæmpe selvmål ved ikke længere at kræve en baggrund som håndværkere.

 179. Af lisbeth sørensen

  -

  Af J. Hans en – 22. juni 2017 10:57

  Ikke et område jeg har ekspertise i…Og kendte ikke behovet der for at komme fra en håndværker baggrund..Man lærer lidt hver dag, når indlæg er skrevet af saglige mennesker og ikke folk som PsyKO..

 180. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØREN SEN – 22. JUNI 2017 14:18

  Hvis du vil tage en uddannelse som ingeniør, maskinmester eller lignende.
  Så er du godt klædt på, hvis du først har en håndværksmæssig uddannelse.
  Ikke så meget for at tage uddannelsen.
  Som stort set bare er teori, matematik og fysik.
  Men den håndværksmæssige baggrund gør, at du mødes med en større respekt ude i det virkelige liv.
  Du kan tale tale med håndværkere uden at falde igennen.
  Det har ingeniører det lidt svært med idag.

 181. Af J. Hanse n

  -

  AF LISBETH SØREN SEN – 22. JUNI 2017 14:18

  Ikke sådan at forstå, at hvis du f.eks. har en håndværks uddannelse som maskinarbejder, at så kan du også agere som murer og tømrer.
  Men håndværkerne mærker øjeblikkelig om du er en af deres. Eller har været.
  Eller du bare slynger omkring dig med teorier, formler og floskler.

 182. Af Karsten Grumme

  -

  @J. HANS EN – 22. JUNI 2017 14:29
  At tage en håndværkeruddannelse for at blive civilingeniør er totalt spild af tid.
  Ethvert fæ, som kan slå et søm igennem en budding på en væg, er kvalificeret som håndværker.
  Håndværkere har enorme mindreværdskomplekser i forholdet til ingeniører, fordi håndværkerne typisk lige kan klare simpel regning med brøker; de fatter ikke matematik ud over brøkregning.
  En maskinmester er ikke meget mere bevendt end en håndværker. Maskinisten har, foruden omgang med brøker, også ved to års intensiv læsning lært at regne med procenter.
  En maskinmester er ofte en ingeniør, som dumpede til ingeniøreksamen, da han ikke var klog nok – så han må nøjes med sin ledvogtereksamen fra maskinmesterskolen.

 183. Af Lisbeth sørensen

  -

  J.hansen

  Som sagt ikke et område jeg er ekspert i. Jeg støtter op om uddannelsesgaranti for alle borgerer i landet..Og absolut ikke af udenlandske borgere også som nu…

 184. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Ethvert fæ, som kan slå et søm igennem en budding på en væg, er kvalificeret som håndværker.”
  Grumme

  Enhver grumme idiotiske borgere påstår naturligvis dette..formentlig en akademiker som er fessor på kbh uni i religionsstudier?

Kommentarer er lukket.