Mødeterror og den yderste venstrefløj

Af Leif Donbæk 210

Derfor kære venner i Enhedslisten, tag jer sammen, og tag kampen internt – ikke flere fine facebook eller twitter opslag,  – så længe I ikke tør tage kampen med de udemokratiske elementer internt, for så klinger det altså hult med jeres evige tagen afstand.

I disse dage kigger det meste af verdenen til Hamborg. Dette af flere årsager – nogle følger begivenhederne, fordi verdens ledere er samlet for at bygge broer, andre følger begivenhederne for at planlægge, hvordan de kan ødelægge mødet mest muligt.

G20 og lignende internationale topmøder er unikke i verdenshistorien – tanken om, at verdens lederne og deres embedsværk kan mødes i forskellige sammenhænge på årlig basis og tale reelt ud om tingene, ville have været en sjælden begivenhed for bare 30 år siden. For dengang mødtes man primært i alliancerne (Sovjet eller Vesten), bilateralt på enkeltlandsniveau eller i FN’s konsekvensfrie safespace.

Og fred skabes i mødet – det er således, som alle ved det, markant sværere at erklære krig, hvis man om fredagen har drukket sig ned i afkølet vodka med modpartens forsvarsminister, og ens ministersekretær efter en sen forhandling muligvis endte sammen med modparten på konferencesalens toilet.

Faste internationale møder er ubetingede et gode, om end jeg sagtens kan følge dem, der mener, at der burde være mere offentlighed omkring møderne – ligesom at det forekommer helt fair og i øvrigt ganske demokratisk at forsøge sig med at udnytte muligheden for at påvirke verdens ledere i retning af ens personlige mærkesag.

Så demonstrer endeligt foran møderne – og når Green Peace fupper sig ind for at sætte fokus på deres sager, så kan jeg ikke forarges, men kun trække på smilebåndet – for det er holdningspåvirkning, der virker.

Hvad der derimod ikke er acceptabelt, eller er i nogen form for demokratisk ånd, er den yderste venstrefløjs bizarre behov for at begå mødeterror imod møderne. Og ja, jeg skrev mødeterror, for der er ikke noget bedre og mere præcist ord for det, når et mikroskopisk og ganske priviligeret mindretal uden nogen form for repræsentativitet forsøger sig med at anvende markante mængder af vold for at tvinge demokratisk valgte ledere til ikke at mødes – eller subsidiært til ikke at ytre sig.

At det så i Tyskland, af alle steder, tillige har ganske uheldige konnotationer. Altså, det der med at gå hærgende igennem en by og smadre alt fordi man ønsker at undertrykke nogle andre, ja det kan ikke engang de selverklærede venstreorienterede, der begår hærværket, formodentligt se den perverse ironi i.

Men som sagt, vi har her at gøre med en gruppe, der de facto ikke repræsenterer andre end de tilstedeværende, om end de naturligvis i egen selvforståelse har den megalomaniske tanke, at de per proxy kan repræsentere alle verdens fattige, arbejderklassen og i øvrigt også noget med kønspolitik.

Det ville fremstå fjollet såfremt, det ikke havde kostet knap 500 betjente en tur på hospitalet og ødelæggelsen af bydel efter bydel beboet af helt normale stakkels tyske lønmodtagere. Og jeg skal ikke engang forsøge med at gennemgå de ”politiske analyser”, der ligger bag ved – det er udtænkt i universitets reservater eller lignende fredhellige steder, hvor man med sikkerhed kan forsikre sig imod nogensinde at blive konfronteret med en anderledes tænkende, som ellers med stor fornuft kunne sige ting som: ”Det du siger der, det er jo helt og aldeles åndsvagt.” – Men det slipper man naturligvis for, såfremt man undgår at møde andre end vennerne med samme vrangforestillinger.

Hvordan ved jeg det?, spørger den opmærksomme læser – Ja, det gør jeg fordi, jeg selv har været der – uden at jeg skal trætte læseren og forlænge dette vredesudbrud unødigt, så kan jeg anbefale dette link, hvor jeg beskriver lidt af, hvordan jeg selv kom videre i livet – jeg kan afsløre, at det med at få et almindeligt lønarbejde viste sig at være det mest afradikaliserende, jeg kunne påbegynde.

På venstrefløjen kan vi ikke løbe fra vores ansvar. Ligesom at højrefløjen må tåle at dele fløj med Danskernes Parti og andre der ude af, så må vi acceptere ansvaret for disse tosser, om end vi ikke skal tillade dem at komme sovende til deres påkrav på at tilhøre venstrefløjen.

Derfor skal vi tage afstand og meddele dem vores foragt, gang på gang – men det kræver, at alle gode kræfter er med, og der vil jeg slutte mit vredesudbrud med at kigge til vennerne i Enhedslisten. For kære venner, I ved det lige så godt som jeg. Ligegyldigt hvor ofte Pernille Skipper eller Pelle Dragsted tager flot afstand, så er faktum stadigvæk, at jeres ungdomsorganisation er fast deltager ved de her arrangementer, ofte i en arrangørrolle.

Nu vil I komme med den faste indvending: ”SUF er ikke en del af Enhedslisten, men blot nogle vi har en samarbejdsaftale med”, og her må jeg altså kalde bullshit.

SUF er, om ikke de jura så de facto, Enhedslistens ungdomsorganisation – I har haft samarbejdsaftale med dem siden stiftelsen af SUF i 2001, de hænger jeres plakater op til valgkampene, halvdelen (hvis ikke flere) er dobbeltorganiserede i begge ”partier”, de står i baren til jeres fester, og halvdelen af jeres ledelse har, ligesom jeg, trådt de politiske barnesko i organisationen.

Derfor kære venner i Enhedslisten, tag jer sammen, og tag kampen internt – ikke flere fine facebook/twitter opslag, for de nytter intet, så længe I tolererer det internt – sålænge I ikke tør tage kampen med de udemokratiske elementer internt sammen med os andre, så klinger det altså hult med jeres evige tagen afstand.

210 kommentarer RSS

 1. Af J. Hanse n

  -

  Donbæk.

  Hvorfor forgår politikerne ikke de unge mennesker med et godt eksempler.
  Danmark har siden 2003 deltaget i et utal af krige imod lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Millioner er blevet dræbt i disse krige.
  Millioner er blevet flygtninge.
  Flere lande er totalt ødelagte og failed states.
  Vi har fået terror i Europa på grund af disse krige.
  Ingen i Danmark har nogensinde udtrykt deres beklagelse over disse forbrydelser.
  Ingen er nogensinde kommet til at stå til regnskab for forbrydelserne.
  Skal unge have nogen form for respekt og tillid til magthaverne?

 2. Af karl nielsen

  -

  Pelle Dragsted tager afstand??

  -Hele Antifascistisk Aktions hårde kerne anholdes i november i en bus spækket med våben, på vej til Jonni Hansens privathjem i Greve. Blandt de anholdte er Martin Lindblom, Camilla Esser, Hasse Holst, Balder Johansen, hans unge kæreste Maria Pagels, samt Christian Zwettler, der i 1993 blev idømt tre års fængsel for væbnet røveri. Yngste mand er Pelle Dragsted.
  På vegne af ’Foreningen Børnehuset’ søger Pelle Dragsted om kommunalt tilskud til Børnehuset. Blandt husets øvrige beboere er en vis Jan Mølskov Justesen, der i 2003 idømmes knap to års fængsel for brandstiftelse.
  Samme år begynder Pelle Dragsted at skrive under dæknavnet ”Pelle Jensen” for gruppen Internationalt Forum. Blandt gruppens prominente medlemmer ses den ekstremt pressesky Torkil Lauesen, der i 1991 blev idømt ti års fængsel for røveri af særlig farlig karakter.
  Danske autonome drager i juni til Holland for at deltage i anti-EU optøjer. 27 anholdes præventivt og udvises, blandt dem den nu 22-årige Pelle Dragsted og Pernille Rosenkrantz-Theil.
  Pelle Dragsted er på dette tidspunkt medlem af Antifascistisk Aktions Baldersgade-gruppe. I et interview til Politiken samme år erkender en anonym talsmand for gruppen, at ”jeg ville føle mig åndssvag, hvis jeg skulle stille mig op og argumentere for min sag på lovlig vis.”
  I marts måned 98 pågribes Dragsted sammen med bl.a. Martin Lindblom, i færd med at begå hærværk mod Sandholmlejren. Pernille Rosenkrantz-Theil optræder som talsmand for aktionen. Enhedslistens folketingskandidat hævder, at hun ikke kendte til planerne om hærværk.
  I februar deltager Pelle Dragsted i et voldeligt overfald på en gruppe universitetsstuderende fra Dansk Forums Studentergruppe (DFS). Dragsted pågribes og sigtes angiveligt for overtrædelse af politivedtægten.
  I november afbryder autonome DFS’ vælgermøde på Københavns Universitet med trusler om vold. Blandt de indtrængende er brandstifteren Jan Mølskov Justensen.
  I december deltager Pelle Dragsted i et mislykket angreb på Jonni Hansens privathjem. Seks venstrefløjsbøller kvæstes af DNSB-lederen, der resolut kører sin bil ind i den tyve mands store bevæbnede gruppe. Dragsted pågribes angiveligt i besiddelse af slagvåben.
  På Christiansborg bliver statsministeren og udenrigsministeren i 2003 overfaldet af to medlemmer af Globale Rødder. Lars Grenaa idømmes tre måneders fængsel for overfaldet. Rune Eltard-Sørensen, der er tiltalt for et lignende overfald på en borgmester, straffes med fire måneders fængsel.
  Selv om gerningsmændene stod på Pernille Rosenkrantz-Theils gæsteliste og blev lukket ind på Christiansborg af hendes sekretær, så nægter hun at have haft kendskab til planerne om et legemsangreb. Ingen er opmærksom på, at Rune Eltard-Sørensen og Pernille Rosenkrantz-Theil begge er tidligere medlemmer af voldsgruppen Rebel.
  Pernille Rosenkrantz-Theil støtter begejstret Grenaas og Eltard-Sørensens vold. ”Jeg kunne have gjort det selv”, udtaler hun umiddelbart efter overfaldene. Udtalelsen presser Enhedslisten til at tage skarpt afstand fra Globale Rødders vold og banke Rosenkrantz-Theil på plads. Da det kommer frem, at hun talte med Lars Grenaa kort før de to overfald, hævder Pernille Rosenkrantz-Theil til pressen at ”han hel bevidst er gået efter at fælde mig.”
  Sagens udvikling bliver mødt med vrede i Globale Rødder. ”Den måde de har banket hende på plads på er rent meningstyranni”, udtaler Claus Pan Pedersen. Sagen får også Pelle Dragsted til for første gang at stå offentligt frem som medlem af Enhedslisten.
  Det sker i et åbent brev til Pernille Rosenkrantz-Theil, underskrevet af 32 medlemmer af Enhedslisten. I brevet står der bl.a. direkte anført, at:
  ”I medierne hedder det sig, at du er alene og isoleret med din holdning til aktionen. Det er du måske også i Folketinget – men det er du ikke blandt Enhedslistens græsrødder.”
  Hele Antifascistisk Aktions hårde kerne anholdes i november i en bus spækket med våben, på vej til Jonni Hansens privathjem i Greve. Blandt de anholdte er Martin Lindblom, Camilla Esser, Hasse Holst, Balder Johansen, hans unge kæreste Maria Pagels, samt Christian Zwettler, der i 1993 blev idømt tre års fængsel for væbnet røveri. Yngste mand er Pelle Dragsted.
  På vegne af ’Foreningen Børnehuset’ søger Pelle Dragsted om kommunalt tilskud til Børnehuset. Blandt husets øvrige beboere er en vis Jan Mølskov Justesen, der i 2003 idømmes knap to års fængsel for brandstiftelse.
  Samme år begynder Pelle Dragsted at skrive under dæknavnet ”Pelle Jensen” for gruppen Internationalt Forum. Blandt gruppens prominente medlemmer ses den ekstremt pressesky Torkil Lauesen, der i 1991 blev idømt ti års fængsel for røveri af særlig farlig karakter.
  Danske autonome drager i juni til Holland for at deltage i anti-EU optøjer. 27 anholdes præventivt og udvises, blandt dem den nu 22-årige Pelle Dragsted og Pernille Rosenkrantz-Theil.
  Pelle Dragsted er på dette tidspunkt medlem af Antifascistisk Aktions Baldersgade-gruppe. I et interview til Politiken samme år erkender en anonym talsmand for gruppen, at ”jeg ville føle mig åndssvag, hvis jeg skulle stille mig op og argumentere for min sag på lovlig vis.”
  I marts måned 98 pågribes Dragsted sammen med bl.a. Martin Lindblom, i færd med at begå hærværk mod Sandholmlejren. Pernille Rosenkrantz-Theil optræder som talsmand for aktionen. Enhedslistens folketingskandidat hævder, at hun ikke kendte til planerne om hærværk.
  1999
  I februar deltager Pelle Dragsted i et voldeligt overfald på en gruppe universitetsstuderende fra Dansk Forums Studentergruppe (DFS). Dragsted pågribes og sigtes angiveligt for overtrædelse af politivedtægten.
  I november afbryder autonome DFS’ vælgermøde på Københavns Universitet med trusler om vold. Blandt de indtrængende er brandstifteren Jan Mølskov Justensen.
  I december deltager Pelle Dragsted i et mislykket angreb på Jonni Hansens privathjem. Seks venstrefløjsbøller kvæstes af DNSB-lederen, der resolut kører sin bil ind i den tyve mands store bevæbnede gruppe. Dragsted pågribes angiveligt i besiddelse af slagvåben.
  På Christiansborg bliver statsministeren og udenrigsministeren i 2003 overfaldet af to medlemmer af Globale Rødder. Lars Grenaa idømmes tre måneders fængsel for overfaldet. Rune Eltard-Sørensen, der er tiltalt for et lignende overfald på en borgmester, straffes med fire måneders fængsel.
  Selv om gerningsmændene stod på Pernille Rosenkrantz-Theils gæsteliste og blev lukket ind på Christiansborg af hendes sekretær, så nægter hun at have haft kendskab til planerne om et legemsangreb. Ingen er opmærksom på, at Rune Eltard-Sørensen og Pernille Rosenkrantz-Theil begge er tidligere medlemmer af voldsgruppen Rebel.
  Pernille Rosenkrantz-Theil støtter begejstret Grenaas og Eltard-Sørensens vold. ”Jeg kunne have gjort det selv”, udtaler hun umiddelbart efter overfaldene. Udtalelsen presser Enhedslisten til at tage skarpt afstand fra Globale Rødders vold og banke Rosenkrantz-Theil på plads. Da det kommer frem, at hun talte med Lars Grenaa kort før de to overfald, hævder Pernille Rosenkrantz-Theil til pressen at ”han hel bevidst er gået efter at fælde mig.”
  Sagens udvikling bliver mødt med vrede i Globale Rødder. ”Den måde de har banket hende på plads på er rent meningstyranni”, udtaler Claus Pan Pedersen. Sagen får også Pelle Dragsted til for første gang at stå offentligt frem som medlem af Enhedslisten.
  Det sker i et åbent brev til Pernille Rosenkrantz-Theil, underskrevet af 32 medlemmer af Enhedslisten. I brevet står der bl.a. direkte anført, at:
  ”I medierne hedder det sig, at du er alene og isoleret med din holdning til aktionen. Det er du måske også i Folketinget – men det er du ikke blandt Enhedslistens græsrødder.”

 3. Af Jan Johansen

  -

  Er der en psykolog eller snarere en psykiater tilstede?
  Har vi styr på, hvad det er for en slags mennesker, der kan finde på at planlægge og gennemføre de uhyrligheder, vi har været vidende til i Hamborg? Foruden skader på mennesker, der har til opgave at bevare ro og orden i et ellers civiliseret samfund, har de udøvet omfattende skader på store dele af byen Hamborg, og nu forsøger de at fralægge sig ethvert ansvar. I deres optik er det politiet, der bærer ansvaret for de store ødelæggelser af byen. Det var angiveligt dem, der optrappede konflikten. Sikke en omgang forbandet sludder. Var de blevet hjemme, havde der ikke været problemer af nogen art, og hvis hensigten var at stoppe G20-mødet, så nåede de naturligvis ikke målet. Deres form for misforstået ytringsfrihed kan vi ikke bruge til noget som helst. Derfor skal de holdes i en meget kort snor, og mon ikke det bliver konsekvensen fremadrettet?

 4. Af Birger Nielsen

  -

  J. Hansen, alias Hassan eller Vrøvle-Hansen har snart 500 gange fremført dette sammen sludder om Danmark som krigsførende nation.
  Danske soldater sætter liv og legeme til for at hjælpe de stakkels underkuede muslimer mod diktatorer og terrorrister af værste skuffe.
  Luksuskommunisten Hansen drømmer om socialismens og Islams lyksagligheder. Se dig om i verden. Se hvad socialisme har ført med sig af elendigheder, se på fattiggårdene i de tidligere kommunistiske mønsterlande i Østeuropa, se på Nordkorea, Cuba eller Venezuela, som for 30 år siden var det rigeste land i Latinamerika, og som nu dårligt kan skaffe lokumspapir.
  Se på de elendighederne en religion som Islam fører med sig. Se på Tyrkiets demokratiske deroute. Kom nu med nogle argumenter, Hansen, i stedet for at kalde alle andre for fascister og lignende.

  Absolut enig med Donsbæk angående din kritik af Enhedslistens svage stillingtagen til de rabiate på venstrefløjen.
  Plejer selv oftest at stemme på liste A med rimelig samvittighed.

 5. Af Birger Nielsen

  -

  Absolut enig med Leif Donbæk angående din kritik af Enhedslistens svage stillingtagen til de rabiate på venstrefløjen

  J. Hansen, alias Hassan eller Vrøvle-Hansen har snart 500 gange fremført dette sammen sludder om Danmark som krigsførende nation.
  Danske soldater sætter liv og legeme til for at hjælpe de stakkels underkuede muslimer mod diktatorer og terrorrister af værste skuffe.
  Luksuskommunisten Hansen drømmer om socialismens og Islams lyksagligheder. Se dig om i verden. Se hvad socialisme har ført med sig af elendigheder, se på fattiggårdene i de tidligere kommunistiske mønsterlande i Østeuropa, se på Nordkorea, Cuba eller Venezuela, som for 30 år siden var det rigeste land i Latinamerika, og som efter mange års socialisme nu dårligt kan skaffe lokumspapir.
  Se på de elendigheder en religion som Islam fører med sig. Se på Tyrkiets demokratiske deroute. Kom nu med nogle argumenter, Hansen, i stedet for at kalde alle andre for fascister og lignende.

 6. Af lisbeth sørensen

  -

  Endnu et falsk indlæg fra den frafaldne socialist. Kun sådanne får job og blog i tamten. Andersson et andet grelt tilfælde.

  Demonstranterne der var voldelige er naturligvis anarkister. Tror på ingenting.og tilhøre borgerligheden. Absolut ingen beviser på at syg og den etableret venstrefløj stod bag. Borgerligtævlerier. Et par utilpasset højreradikale kun der for at miskreditere venstrefløjen.

 7. Af Birger Nielsen

  -

  Jeg prøver igen for prins Knud

  Absolut enig med Leif Donbæk angående din kritik af Enhedslistens svage stillingtagen til de rabiate på venstrefløjen

  J. Hansen, alias Hassan eller Vrøvle-Hansen har snart 500 gange fremført dette sammen sludder om Danmark som krigsførende nation.
  Danske soldater sætter liv og legeme til for at hjælpe de stakkels underkuede muslimer mod diktatorer og terrorrister af værste skuffe.
  Luksuskommunisten Hansen drømmer om socialismens og Islams lyksagligheder. Se dig om i verden. Se hvad socialisme har ført med sig af elendigheder, se på fattiggårdene i de tidligere kommunistiske mønsterlande i Østeuropa, se på Nordkorea, Cuba eller Venezuela, som for 30 år siden var det rigeste land i Latinamerika, og som efter mange års socialisme nu dårligt kan skaffe lokumspapir.
  Se på de elendigheder en religion som Islam fører med sig. Se på Tyrkiets demokratiske deroute. Kom nu med nogle argumenter, Hansen, i stedet for at kalde alle andre for fascister og lignende.

 8. Af Birger Nielsen

  -

  Hvad sker der på Berlingeren
  Er der tale om blokade af gamle abonnenter ? Eller er det teknisk ?
  Hvorfor må man ikke respondere på meget af dert vrøvl, som de evige gengangere skriver?

 9. Af Birger Nielsen

  -

  Vi prøver for tredje gang med et indlæg

  Absolut enig med Leif Donbæk angående din kritik af Enhedslistens svage stillingtagen til de rabiate på venstrefløjen

  J. Hansen, alias Hassan eller Vrøvle-Hansen har snart 500 gange fremført dette sammen sludder om Danmark som krigsførende nation.
  Danske soldater sætter liv og legeme til for at hjælpe de stakkels underkuede muslimer mod diktatorer og terrorrister af værste skuffe.
  Luksuskommunisten Hansen drømmer om socialismens og Islams lyksagligheder. Se dig om i verden. Se hvad socialisme har ført med sig af elendigheder, se på fattiggårdene i de tidligere kommunistiske mønsterlande i Østeuropa, se på Nordkorea, Cuba eller Venezuela, som for 30 år siden var det rigeste land i Latinamerika, og som efter mange års socialisme nu dårligt kan skaffe lokumspapir.
  Se på de elendigheder en religion som Islam fører med sig. Se på Tyrkiets demokratiske deroute. Kom nu med nogle argumenter, Hansen, i stedet for at kalde alle andre for fascister og lignende.

 10. Af Ib Vadsegaard

  -

  Demonstranterne havet intet relation til venstrefløjen. Det var højreradikale nationalister. Hvorfor skulle de ellers være klædt i sort som er fasismen farve.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birger Nielsen, det er du ikke ene om at spørge om.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  Problemet er måske ikke ANTIFA-banditterne. Det er de “tidligere” ANTIFA-banditter, som hævder, at de er blevet stuerene. à la Pernille Rosenkrantz-Theil. Sidder hun ikke i folketinget for socialdemokraterne idag?

 13. Af Ib Vadsegaard

  -

  Enhedslisten har ikke relateret til støtten til demoerne.
  Blå hattedamerbruger al deres tid på at labet falske oplæggelser på facebook. De er betalt af deres borgerlige lavkulturale mænd som havet købt og betalt dem. De skal sendes ud af landet når vi endelig får en socialistisk regering sammen med deres tyvewhitecollarkriminalle mænd. Det bliver et smukt rødt morgengry.

 14. Af lars andersen

  -

  Nå, nu skriver l is be th fra enhedslisten eller en gummicelle også under flere forskellige navne. Men sproget er ubehjælpsomt som altid, og hadet til de “borgerlige” er uforandret. L is beth vrøvler løs fra morgen til aften. En endeløs strøm af pladder og vås er hvad tum pen leverer. Og fra j. hansen spilles den samme grammofonplade for 117. gang. Eller 817. gang.

 15. Af jan ulrik friis

  -

  Om ikke vi danske gør noget vægtigt nu , kan vi kun skylde skylden på os selv!

  Godt nok at Leif her uddybende gør opmærksom på socialismens skyggesider, at ja der er squ noget galt, hvad vi andre har vidst hele tiden, jeg har aldrig i hele mit liv set andet end pampervælde og rene tosser hos sosialisterne, but fair enof Leif din sønderknusende kritik af vennerne i Enhedslisten, og din opfordringen at tage sig sammen, men med sådanne venner behøver Leif end ikke nogle fjender, mit gode råd at Leif nu du og Enhedslisten står dybt i et hul, at holde op med at grave!

  I den betragtning, og uanset bortforklaringer, er Enhedslisten at regne ikke ringere end feje hunde, må vi ikke tabe det væsentlige af syne at til alle tider 1 prioritet at rydde Danmark for islam, det til 100 % holde vores egen sti ren, til 100%, at vi ikke som Leif tvinges forsøge bortforklare, men som lovet en 0 migration, det er vi lovet, ja det er vi lovet, det er regeringen valgt på, et valgløfte til det danske folk, vi det danske folk kan ikke længere leve på en løgn, vi det danske folk kan ikke være medskyldige i dette landsforræderi, vi har løftet at 0 islamisk migration, vi danske må nu stå sammen, glemme alle interne konflikter indtil Danmark igen er frit, uden blødsødenhed, men med hård hånd totalt rydder Danmark det til 100% rydder for islam, denne onde idelogie!!!

  Husk med islam kom angsten til Danmark, vold og terror, inden islam levede vi i fuld fred og i tryghed, vores interne politiske konflikter var kun et bizzart tidsfordriv, men nu står det danske folk til at miste alt, ALT, om ikke vi danske nu står sammen imod islam, islamisterne har intet at bestille i Danmark, når Danmark er ryddet for islamister kan Enhedslisten og venstrefløjens medløbere igen alle springe rundt som tosser alt det I vil, men i situationen den forestående islamistiskt magtovertagelse af Danmark, den forestående etniske udrensning og nedslagtning af det danske folk, må vi danske nu stå sammen imod islam, indtil Danmark igen er helt ryddet, og Danmark frit!

 16. Af jan ulrik friis

  -

  …………i filter cirka 12:09………Om ikke vi danske gør noget vægtigt nu , kan vi kun skylde skylden på os selv!……….

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  IB VADSEGAARD , håber, at du når at lære dansk inden da.

 18. Af Mehmet Sami Gür

  -

  ENHEDSLİSTEN ER DE GAMLE KOMMUNISTER!

  Enhedslisten hjælper, støtter og samarbejder med terror grupper som PKK, YPG, PYD og m.v. Disse terror grupper er generelt inspireret af marxisisme, leninisme, kommunisme og socialisme som over-ideologi. Størstedelen af Enhedslistens fremtrædende medlemmer har/havde (revolutionære) kommunistiske rødder og nogle af dem har haft nære forbindelser til det forhenværende USSR (Sovjetunionen).

  Bare spørg Nikolaj Villumsen. Han var i Tyrkiet som valgobservatør til folkeafstemningen om den nye tyrkiske forfatning tilbage i april i år. Senere kom det frem med ægte video og billeder som bevis mareriale, at han (Nikolaj Villumsen) aktivt og seriøst deltog i støtte demonstrationer og kampagner for PKK terroristerne! Men han valgte st gøre han var god til – at nægte og lyve. Sådan er Enhedslisten og sådan er desværre alle partier og politikere i Danmark.

  Hvor neutral og troværdig er man så som valgobservatør? Og hvordan i alverden kunne EU godkende ham (Nikolaj Villumsen) som en valgobservatør?
  Det viser bare, hvor dobbeltmoralsk, korstogsagtig og hyklerisk vesten er overfor et muslimsk land som Tyrkiet. Det viser jo også os alle et klokkeklart og tydeligt bevis for, at vesten hjælper, støtter og samarbejder med (alle) terrorister, inkl. højreekstremistiske terrorister, som bekæmper tyrkerne, muslimerne og den tyrkiske stat!

 19. Af Thomas Mogensen

  -

  Den yderste venstrefløj er en samling bøller, fascister, kommunister og nazister. De er så totalt sindsforvirrede, afstumpede og indskrænkede, at de ikke evner at forstå hvad der er fantasi og ideologi….. og hvad der er sandhed og virkelighed. De skarpeste knive i skuffen har de aldrig været, og indoktrinering i skolen og tv har ikke gjort sagen bedre. I Sverige har de sammen med feminister, ligestillingsfanatikere, kvindesagskvinder og rødfascistiske partier indledt en politisk, økonomisk og kulturel krig mod de almindelige svenskere. Som i stort omfang udsættes for diskrimination og voldsomme velfærdsforringelser. Samt utallige overfald, røverier, voldtægter, knivstikkerier, skyderier i gaderne, påsatte brande, mordforsøg og mord samt diverse former for hverdagsterror. Og fra mange bykvarterer er svenskere blevet fordrevet/udsat for etnisk udrensning.

  Samme udvikling kan også iagttages i Danmark, Norge, Belgien, Frankrig, England, Italien og Grækenland. En slags åndelig formørkelse synes at have sænket sig over Europa. I en række lande synes de politiske “eliter” at have mistet deres fornuft og realitetssans.

 20. Af Niklas Bænkner

  -

  Den, der lugter af hash, lugter ikke af hest.

 21. Af Thomas Mogensen

  -

  Den yderste venstrefløj er en samling bøller, fascister, kommunister og nazister. De er så totalt sindsforvirrede, afstumpede og indskrænkede, at de ikke evner at forstå hvad der er fantasi og ideologi….. og hvad der er sandhed og virkelighed. De skarpeste knive i skuffen har de aldrig været, og indoktrinering via skolen og tv har ikke gjort sagen bedre. I Sverige har de sammen med feminister, ligestillingsfanatikere, kvindesagskvinder og rødfascistiske partier indledt en politisk, økonomisk og kulturel krig mod de almindelige svenskere. Som i stort omfang udsættes for diskrimination og voldsomme velfærdsforringelser. Samt utallige overfald, røverier, voldtægter, knivstikkerier, skyderier i gaderne, påsatte brande, mordforsøg og mord samt diverse former for hverdagsterror. Og fra mange bykvarterer er svenskere blevet fordrevet/udsat for etnisk udrensning.

  Samme udvikling kan også iagttages i Danmark, Norge, Belgien, Frankrig, England, Italien og Grækenland. En slags åndelig formørkelse synes at have sænket sig over Europa. I en række lande synes de politiske “eliter” at have mistet deres fornuft og realitetssans.

 22. Af Thomas Mogensen

  -

  Ja, er kritik af l is be th og j h an se n og andre venstrefløjsere fra enhedslisten og de radikale ikke tilladt? Eller er f ilt ret bare vilkårligt?

 23. Af Niels Peter Lemche

  -

  THOMAS MOGENSEN, hvis bare du havde ret. Så var de ikke farlige. Men tænk på grupperinger som Blekingegadebanden. Det var ikke dumrianer, men veluddannede og begavede mennesker. ANTIFAs medlemskare er næppe dårligt uddannede eller ubegavede. Snarere tværtimod. Vi kan dog blive enige om, at de er totalt forskruede.

  Men man er nødt til at se på det i lyset af terrorens udvikling i hvert fald siden den franske revolution. Et studie af Krapotkins biografi er god at tage ved lære af. De er fantaster og har ikke respekt for noget som helst, slet ikke andres (og til tider egne) liv.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mikhail Bakunin er et andet rigtig godt eksempel.

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Problemet er demokrati, nemlig folkevalgte som bestemmer, og denne lange besværlige vej ønsker ballademagere eller som andre skriver Nazister ikke, og ødelæggelser bliver resultatet.
  Jeg kan forstå demonstrationer, hvis de 20 rigeste lande ikke vil mødes og tale om problemer som E-mail aldrig løser.
  I Danmark hvor slumstormerne ikke ville byfornyelse, men elsker fungerende lejligheder, og huslejen betaler forsinkelsen.
  Kedsomhedens tidsalder. Finn Vig

 26. Af lisbeth Sørensen

  -

  Ib vadsegaard,

  Er helt enig!

  Du glemte dog at jødiske højreradikale og frimurer som lemchen udgør nok en langt større samfundstrussel for sammenhængskraften i samfundet, end et par stenkastende fascister fra borgerskabets sortklædte anarkistsønner i hamburg?

  Gur

  Erdogan er en nazist, massemorder og anti demokrat. Og du støtter hans fascistiske islamnazistiske terrorstøtte. Antidemokraten fængslet nu vilkårligt gode og anstændige kurder som er dybt undertrykte i hans fascistiske Tyrkiet. Vi skal overveje et totalt rejsetilbud for alle borger fra EU dertil. Med store straffe for dem der bryder loven. Fx totalt fratagelse af værdier.

 27. Af lisbeth Sørensen

  -

  Ib vadsegaard,

  Er helt enig!

  Du glemte dog at jød.iske høj.reradikale og frimu.rer som lemchen udgør nok en langt større samfundstrussel for sammenhængskraften i samfundet, end et par stenkastende fasc.ister fra borgerskabets sortklædte anarkistsønner i hamburg?

  Gur

  Erdo.gan er en n.azist, massemo.rder og anti demokrat. Og du støtter hans fascis.tiske islamnazis.tiske terr.orstøtte. Antidemokraten fængsler nu vilkårligt gode og anstændige kurder som er dybt undertrykte i hans fascis.tiske Tyrkiet. Vi skal overveje et totalt rejsetilbud for alle borger fra EU dertil. Med store straffe for dem der bryder loven. Fx totalt fratagelse af værdier.

 28. Af Ib Vadsegaard

  -

  Selvfølgelig havet jeg ret Lisbeth. De sortklædte fasistsønner er jo købt og bestilt af Danmarks Arbejdsgiverforening som gav Westager millioner med i håndtasken til Bryselles. Jøder skal fjernes fra alle offentlige erhverv kunsådsn kan vi få et frit og lige samfund. Noget må frasorteres og spærres inde når den socialistiske nye verdensorden blivet implomenteret. Vi starter med København næste kummunalvalg..

 29. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De unge bag mødeterroren er ikke anarkister; de er nærmere nihilister.

  Den mest indflydelserige nihilist hed Sergey Nechayev, og han var kun og udelukkende destruktiv – selv overfor de anarkister, som han påstod, at han var ven og allieret med.

 30. Af Lisbeth sørensen

  -

  Søren Pind og PET har klart udmeldt at de ser folk som Thomas.mogensen-prebenf1, NPL,Peter Nielsen, Karl nielsen m.fl som en langt større samfundstrussel end røde..Og at de fra intel er dybt bekymret nu om jer..LOg at det er nødvendigt at satse stort på deres afradikalisering…

  Her lidt fakta..

  “Højreradikale soloterrorister er ansvarlige for langt flere drab og kvæstede end islamistiske jihadister, der handler på egen hånd.
  Det er en af konklusionerne i en omfattende rapport fra den britiske tænketank Royal United Services Institute, skriver The Guardian.
  Rapporten har gennemgået politisk og religiøst motiverede terrorangreb i Europa fra 2000 til 2014, og her har 94 mennesker mistet livet i forbindelse med terrorangreb udført af højreradikale, der handler på egen hånd.
  Til sammenligning er kun 16 personer blevet dræbt af islamistiske jihadister, der agerer alene.

  I rapporten vurderes det, at højreradikale ensomme ulve er en trussel, som ikke må undervurderes i Europa.
  Enlige højreradikale ekstremister har i perioden været ansvarlige for 72 angreb fordelt på 30 europæiske lande.”
  https://www.dr.dk/nyheder/udland/rapport-hoejreradikale-soloterrorister-er-farligere-end-jihadister

  “Projektleder Muhammed Hee fra Københavns Kommunes antiradikaliseringsenhed, Vink, siger, at enheden har noteret sig, at debattonen blandt højreekstremister er blevet forrået.
  – Vi oplever, at nogen på den højreradikale fløj vejrer morgenluft i forbindelse med flygtningesituationen. Vi har noteret os, at debattonen ikke bare er blevet opskruet, men også er blevet forrået eksempelvis med opfordringer til at gribe til vold, siger Muhammed Hee.
  Både i København og Aarhus oplyser politiet, at udviklingen følges tæt, men at den skærpede retorik på nettet indtil videre ikke har udmøntet sig i konkrete episoder på gaden.”

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/pet-holder-ekstra-oeje-med-hoejreradikale-grupperinger

  Kan man stadig nå at lære højreradikale som lemche lidt om fakta? Eller er det for sent?

 31. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Højrefløjen må juble over, at opmærksomheden alene er rettet mod de såkaldte autonome fra venstrefløjen og deres afbrænding af biler, plyndring af butikker og de sårede politifolk. Det betyder, at ingen interesserer sig for, at G20 ikke leverede noget brugbart.

  Og bedre endnu – heller ingen retter opmærksomheden mod ulighedens vækst og den manglende sociale retfærdighed i G20-landene. Man kunne få den tanke, at det var landene selv, der sørgede for voldshandlingerne, men så ond er verden og højrefløjen vel ikke – eller er den?

  Så længe medierne svælger i ødelæggelserne i Hamborgs gader, beskæftiger ingen sig med kapitalisme, korruption, skatteunddragelser, fup, svindel og magthavernes udskejelser i øvrigt. Det kunne ikke undre nogen, hvis højrefløjen var organisatoren. De er så dygtige. De har gjort det før – faktisk altid.

 32. Af Lisbeth sørensen

  -

  Søren Pind og PET har klart udmeldt at de ser folk som Thomas.mogensen-prebenf1, NPL,Peter Nielsen, Karl nielsen m.fl som en langt større samfundstrussel end røde..Og at de fra intel er dybt bekymret nu om jer..LOg at det er nødvendigt at satse stort på deres afradikalisering…

  Her lidt fakta..

  “Højreradikale soloterrorister er ansvarlige for langt flere drab og kvæstede end islamistiske jihadister, der handler på egen hånd.
  Det er en af konklusionerne i en omfattende rapport fra den britiske tænketank Royal United Services Institute, skriver The Guardian.
  Rapporten har gennemgået politisk og religiøst motiverede terrorangreb i Europa fra 2000 til 2014, og her har 94 mennesker mistet livet i forbindelse med terrorangreb udført af højreradikale, der handler på egen hånd.
  Til sammenligning er kun 16 personer blevet dræbt af islamistiske jihadister, der agerer alene.

  I rapporten vurderes det, at højreradikale ensomme ulve er en trussel, som ikke må undervurderes i Europa.
  Enlige højreradikale ekstremister har i perioden været ansvarlige for 72 angreb fordelt på 30 europæiske lande.”
  https://www.dr.dk/nyheder/udland/rapport-hoejreradikale-soloterrorister-er-farligere-end-jihadister

  “Projektleder Muhammed Hee fra Københavns Kommunes antiradikaliseringsenhed, Vink, siger, at enheden har noteret sig, at debattonen blandt højreekstremister er blevet forrået.
  – Vi oplever, at nogen på den højreradikale fløj vejrer morgenluft i forbindelse med flygtningesituationen. Vi har noteret os, at debattonen ikke bare er blevet opskruet, men også er blevet forrået eksempelvis med opfordringer til at gribe til vold, siger Muhammed Hee.
  Både i København og Aarhus oplyser politiet, at udviklingen følges tæt, men at den skærpede retorik på nettet indtil videre ikke har udmøntet sig i konkrete episoder på gaden.”

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/pet-holder-ekstra-oeje-med-hoejreradikale-grupperinger

  Kan man stadig nå at lære højreradikale som lemche lidt om fakta? Eller er det for sent????

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, er vi så ikke ovre i de finere detaljer?

  Men summe summarum: ANTIFA og AFA før dem er ikke ubegavede mennesker, der ikke ved, hvad de gør. Det er ikke Jonni Hansens glade drenge. Det er et segment af “intelligentsiaen”, der søger at opnå deres ofte utopiske mål gennem vold og ødelæggelser. En del af dem ender med at blive ganske fornuftige medborgere. Det der med et godt job, kone/mand, og børn er et ret godt incitament til at ændre livsstil.

  Jeg lærte faktisk en del af deres forældre (og vel snart bedsteforældre) at kende tilbage på universitetet i 1968. Så, nej, dumme er de på ingen måde. Spørgsmålet er, om Hamburg var lige en gang for voldsom.

 34. Af Lisbeth sørensen

  -

  Søre n Pin d og P ET har klart udmeldt at de ser folk som Thomas.mogensen-prebe nf1, NPL,Peter Niel sen, Karl niels en m.fl som en langt større samfundstrussel end røde..Og at de fra intel er dybt bekymret nu om jer..LOg at det er nødvendigt at satse stort på deres afradikalisering…

  Her lidt fakta..

  “Højreradikale soloterrorister er ansvarlige for langt flere drab og kvæstede end islamistiske jihadister, der handler på egen hånd.
  Det er en af konklusionerne i en omfattende rapport fra den britiske tænketank Royal United Services Institute, skriver The Guardian.
  Rapporten har gennemgået politisk og religiøst motiverede terrorangreb i Europa fra 2000 til 2014, og her har 94 mennesker mistet livet i forbindelse med terrorangreb udført af højreradikale, der handler på egen hånd.
  Til sammenligning er kun 16 personer blevet dræbt af islamistiske jihadister, der agerer alene.

  I rapporten vurderes det, at højreradikale ensomme ulve er en trussel, som ikke må undervurderes i Europa.
  Enlige højreradikale ekstremister har i perioden været ansvarlige for 72 angreb fordelt på 30 europæiske lande.”
  h ttps://www.dr.dk/nyheder/udland/rapport-hoejreradikale-soloterrorister-er-farligere-end-jihadister

  “Projektleder Muhammed Hee fra Københavns Kommunes antiradikaliseringsenhed, Vink, siger, at enheden har noteret sig, at debattonen blandt højreekstremister er blevet forrået.
  – Vi oplever, at nogen på den højreradikale fløj vejrer morgenluft i forbindelse med flygtningesituationen. Vi har noteret os, at debattonen ikke bare er blevet opskruet, men også er blevet forrået eksempelvis med opfordringer til at gribe til vold, siger Muhammed Hee.
  Både i København og Aarhus oplyser politiet, at udviklingen følges tæt, men at den skærpede retorik på nettet indtil videre ikke har udmøntet sig i konkrete episoder på gaden.”

  h ttps://www.dr.dk/nyheder/indland/pet-holder-ekstra-oeje-med-hoejreradikale-grupperinger

  Kan man stadig nå at lære højreradikale som lemche lidt om fakta? Eller er det for sent????

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men så gik filtret i aktion!

 36. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Man kunne få den tanke, at det var landene selv, der sørgede for voldshandlingerne, men så ond er verden og højrefløjen vel ikke – eller er den?”

  Jo, naturligvis er den det..Såvel som at medierne her går helt ud på overdrevet..Den første politibetjent der bliver bliver ramt af en miniput sten i jernskoen, vil i årevis beklage sig derefter over smerterne , og modtage måneder og måneder af orlov for psykisk og fysisk smerte, såvel som skadegodgørelse af penge, mv.
  Aviserne vil i månedsvis bringer nærbilleder af de de 3o biler som højrefløjens afkom satte ild til, og snakke om tredje verdenskrig. Vi ser det allerede i B nu..Fake news altså..

  “Af Jakob Schmidt-Rasmussen – 11. juli 2017 13:33
  De unge bag mødeterroren er ikke anarkister; de er nærmere nihilister.”

  Acceptabel. Påpeger blot den falske socialist her, der forsøger at give skylden på venstrefløjen, som de andre ligeledes blogoplæg herom i Berlingske, er fulde af løgn og bedrag..

  “Af Ib Vadsegaard – 11. juli 2017 13:31
  Selvfølgelig havet jeg ret Lisbeth. De sortklædte fasistsønner er jo købt og bestilt af Danmarks Arbejdsgiverforening”

  Igen helt enig, og et ypperligt indlæg..Fortsæt! Tak!

 37. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Det kunne ikke undre nogen, hvis højrefløjen var organisatoren. De er så dygtige. De har gjort det før – faktisk altid.”

  Pinlige bortforklaringer og sammensværgselsteorier er reaktionen når Potempkinkulisserne falder – det må du kunne gøre bedre!

  For et par dage siden citerede jeg en ny, norsk undersøgelse, der dokumenterede, at det nu er venstreorienterede, der står bag de fleste antisemitiske overgreb:

  Nu er der flere venstreorienterede antisemitter, der overfalder jøder, end højreorienterede antisemitter, der overfalder jøder – selvom det stadig er muslimer, der begår flest antisemitiske overgreb.

  Det nægtede venstreorienterede debattører simpelthen at tro på.

  Men fakta er fakta; og I bør gøre op med voldsmændene og antisemitterne i Jeres egne rækker – det er ofte de samme typer – hvis I vil bevare blot skyggen af troværdighed, som politisk alternativ til de herskende vilkår…

 38. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Man kunne få den tanke, at det var landene selv, der sørgede for voldshandlingerne, men så ond er verden og højrefløjen vel ikke – eller er den?”

  Jo, naturligvis er den det..Såvel som at medierne her går helt ud på overdrevet..Den første politibetjent der bliver bliver ramt af en miniput sten i jernskoen, vil i årevis beklage sig derefter over smerterne , og modtage måneder og måneder af orlov for psykisk og fysisk smerte, såvel som skadegodgørelse af penge, mv.
  Aviserne vil i månedsvis bringer nærbilleder af de de 3o biler som højrefløjens afko.m satte ild til, og snakke om tredje verdenskrig. Vi ser det allerede i B nu..Fa.ke news altså..

  “Af J.akob Schm.idt-Rasm.ussen – 11. juli 2017 13:33
  De unge bag mødeterroren er ikke anarkister; de er nærmere nihilister.”

  Acceptabel. Påpeger blot den falske socialist her, der forsøger at give skylden på venstrefløjen, som de andre ligeledes blogoplæg herom i Berlingske, er fulde af løgn og bedrag..

  “Af I b Vadsega ard – 11. juli 2017 13:31
  Selvfølgelig havet jeg ret Lisbeth. De sortklædte fas.istsønner er jo købt og bestilt af Danmarks Arbejdsgiverforening”

  Igen helt enig, og et ypperligt indlæg..Fortsæt! Tak!

 39. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Man kunne få den tanke, at det var landene selv, der sørgede for voldshandlingerne, men så on d er verden og højrefløjen vel ikke – eller er den?”

  Jo, naturligvis er den det..Såvel som at medierne her går helt ud på overdrevet..Den første politibetjent der bliver bliver ramt af en miniput sten i jernskoen, vil i årevis beklage sig derefter over smerterne , og modtage måneder og måneder af orlov for psyk isk og fysisk sm erte, såvel som skadegodgørelse af penge, mv.

  JS
  “De unge bag mødeterroren er ikke anarkister; de er nærmere nihilister.”

  Acceptabel. Påpeger blot den falske socialist her, der forsøger at give skylden på venstrefløjen, som de andre ligeledes blogoplæg herom i Berlingske, er fulde af løgn og bedrag..

  “For et par dage siden citerede jeg en ny, norsk undersøgelse, der dokumenterede, at det nu er venstreorienterede, der står bag de fleste antisemitiske overgreb:”

  Det er mestendels højreradikale jøder som lemche i Israel der står bag de fleste anti-semitiske angreb mod Palæstinensere derover..Men har da også været venstreorienteret jøder derover indblandet i det..Israel er special her, og de fleste israel støtter op om terrorhæren IDF, uanset politisk baggrund. Så svære at snakke om venstre og højre der..

  “Selvfølgelig havet jeg ret Lisbeth. De sortklædte fas.istsønner er jo købt og bestilt af Danmarks Arbejdsgiverforening”

  Igen helt enig, og et ypperligt indlæg..Fortsæt! Tak!

 40. Af J Ha nsen

  -

  AF BIRGER NIELS EN – 11. JULI 2017 11:24

  Nå.
  Så er nazisten Birger Nie lsen på banen med racistiske øgenavne og løgnehistorier.
  Det er den eneste form for argumenter den yderste højrefløj kender.

 41. Af jan ulrik friis

  -

  Tak L eif……nu kom min tekst ud af filteret 12:08…………….
  …………. vi må ikke tabe det væsentlige ud af syne at til alle tider 1′ prioritet at rydde Danmark for islamister………………….

 42. Af Thomas Mogensen

  -

  HVEM ER VÆRST, GADEBØLLERNE ELLER DE FOLKEFJENDSKE POLITIKERE?

  Intelligente men skøre eller hjerteløse ekstremister er også et problem, både på venstre- og højrefløjen. Og så er der jo de korrupte som både kan være begavede og ubegavede.

  Hvis vi ser på hvordan politikernes flertal i de sidste fem-ti år har smadret løs på postvæsnet, demokratiet, forsvaret, politiet, folkeskolen, familieværdierne, retssikkerheden, privatlivet og sundhedsvæsnet osv., kan vi konstatere at dette flertal nærer en dyb foragt for deres eget folk og fædreland. Med forrykte, korrupte og hensynsløse “reformer” har man forringet millioner af danskeres livskvalitet. Man har sat en helt vanvittig udskiftning af befolkningen i gang. Og på hospitalsområdet er man via nedskæringer, lukninger, forringelser og lyssky, hæslige og skandaløse metoder igang med at pine, invalidere og dræbe patienter, så at sige “på samlebånd” . Tusinder af unødvendige rædsler, lidelser og dødsfald præger nu både psykiatrien og de fysiske hospitaler. Inkompetente og uduelige læger kan hærge i årevis, de syge svigtes og misrøgtes uafbrudt på visse afdelinger, og pårørende kan opleve sjusk, slendrian, frækhed og ligegladhed. Eller de udsættes for noget der ligner magtmisbrug, tyrannisering og terrorisering.

  Chrborg opfører sig uansvarligt, arrogant og fjendtligt mod befolkningen, og “systemet” behandler i stigende grad danskerne som værdiløse “untermenchen”. Læs selv den korte, snap hanen og mer kels migrant crisis. Eller læs BTs og andre avisers afsløringer af groteske og dødbringende tilstande i sundhedsvæsnet.

 43. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…den skærpede retorik på nettet indtil videre ikke har udmøntet sig i konkrete episoder på gaden.””

  Den “skærpede retorik er en indlysende, mild og uundgåelig reaktion på de højreradikale islamister terror og antisemitiske overgreb.

  Grænsen går ved opfordringer til vold – især, hvis de bliver fulgt.

  De eneste højreradikale terrorister, der har begået terror i Danmark, er de højreradikale islamistiske terrorister, der ligger endog meget langt til højre for langt de fleste borgerlige danskere…

  Islamisterne ligger i ideologisk forstand til højre for Djengis Kahn…

  Den ikke alt for begavede populist, Søren Pind, støttede engang Hells Angels Sjakalmanifest, men nu er han blevet bange for sin egen skygge, og er gået i den modsatte grøft, og vil imødekomme de islamistiske terroristers krav om en indskrænkning af ytringsfriheden.

  Han har aldrig været særligt troværdig, men nu er han blevet komplet utroværdig.

 44. Af Thomas Mogensen

  -

  Mit indlæg ca. 14.08 bedes venligst befriet fra fil…., tak.

 45. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvad er højreekstremisme?
  Højreekstremisme – eller højreradikalisme – er en betegnelse for politiske synspunkter og bevægelser, der ligger alleryderst til højre i det politiske spektrum. Det kan både gælde politiske partier, som generelt er mere moderate, og folkelige bevægelser på gadeplan og online, som ofte er mere racistiske, militante og antidemokratiske end de officielle partier. Bevægelserne har blandt andet nogle af følgende kendetegn:

  · En stærk konservatisme og et skeptisk fremtidssyn. Fortiden idealiseres, mens fremtiden bliver opfattet som truende. Det indebærer bl.a. en modvilje mod ”det moderne”, for eksempel i form af ny teknologi og nye livsformer, da brud med traditioner opfattes som trusler mod ”sunde” og positive moralske værdier
  · Modstand mod samfundets intellektuelle elite, der ofte betragtes som modstandere af ”folket”. Det kommer bl.a. til udtryk i forestillingen om, at der eksisterer en omfattende konspiration mellem magthaverne og eliten
  · Systematisk brug af syndebukke, for eksempel indvandrere, muslimer, jøder, handicappede og homoseksuelle
  · En stærkt nationalistisk, ofte racistisk, militant, moralsk fundamentalistisk og antidemokratisk ideologi
  · Dyrkelse af nationale ritualer, myter og historie”

  Gode bedømmelser her..Og som man kan læse ovenover af kommentarer er fx Birger Nielsen, Peter nielsen, JS , NPL mv. ..Er vel 95% af alle debattører i berlingske,,Altså farlige højreradikale anti-demokrater?

 46. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  “…den skærpede retorik på nettet indtil videre ikke har udmøntet sig i konkrete episoder på gaden.””

  Den “skærpede retorik” er en indlysende, mild og uundgåelig reaktion på de højreradikale islamisters terror og antisemitiske overgreb.

  Grænsen går ved opfordringer til vold – især, hvis de bliver fulgt.

  De eneste højreradikale terrorister, der har begået terror i Danmark, er de højreradikale islamistiske terrorister, der ligger endog meget langt til højre for langt de fleste borgerlige danskere…

  Islamisterne ligger i ideologisk forstand til højre for Djengis Kahn…

  Den ikke alt for begavede populist, Søren Pind, støttede engang Hells Angels Sjakalmanifest, men nu er han blevet bange for sin egen skygge, og er gået i den modsatte grøft, og vil imødekomme de islamistiske terroristers krav om en indskrænkning af ytringsfriheden.

  Han har aldrig været særligt troværdig, men nu er han blevet komplet utroværdig.

 47. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvad er højreekstremisme?
  Højreekstremisme – eller højreradikalisme – er en betegnelse for politiske synspunkter og bevægelser, der ligger alleryderst til højre i det politiske spektrum. Det kan både gælde politiske partier, som generelt er mere moderate, og folkelige bevægelser på gadeplan og online, som ofte er mere raci stiske, milit ante og antidemokratiske end de officielle partier. Bevægelserne har blandt andet nogle af følgende kendetegn:

  · En stærk konservatisme og et skeptisk fremtidssyn. Fortiden idealiseres, mens fremtiden bliver opfattet som truende. Det indebærer bl.a. en modvilje mod ”det moderne”, for eksempel i form af ny teknologi og nye livsformer, da brud med traditioner opfattes som trusler mod ”sunde” og positive moralske værdier
  · Modstand mod samfundets intellektuelle elite, der ofte betragtes som modstandere af ”folket”. Det kommer bl.a. til udtryk i forestillingen om, at der eksisterer en omfattende konspiration mellem magthaverne og eliten
  · Systematisk brug af syndebukke, for eksempel indva ndrere, musl imer, jø der, handica ppede og homoseksu elle
  · En stærkt nationalistisk, ofte racistis k, militant, moralsk fundamenta listisk og a ntidemokratisk ideologi
  · Dyrkelse af nationale ritualer, myter og historie”

  Gode bedømmelser her..Og som man kan læse ovenover af kommentarer er fx Th omas M,Birg er Nie lsen, Pet er niel sen, JS , N PL mv. ..Er vel 95% af alle debattører i berlingske,,Altså farlige højrer adikale anti-demo krater?

 48. Af Thomas Mogensen

  -

  Der blev kvitteret for modtagelsen. Overskriften er “Hvem er værst, gadebøllerne eller de folkefjendske politikere? Et svar til 2 meget faste og flittige bloggere er også skjult af f……

 49. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvad er højreekstremisme?”

  Resten ligger i filteret..Man forklare fint om at så godt som alle debattører i Berlingske er højreradikale på den yderste sorte fløj..

 50. Af Lisbeth sørensen

  -

  Højrefløjen tager nu til udlandet for at opbygge kamptræning i nazistiske organisationer.. Der er uden tvivl flere ovenover der har deltaget i noget sådant?
  Som jeg før har nævnt, sørg endelig for PET at folks som preben-f1-9 overover kaldt T.mogensen i dag, ikke har våben hjemme, som ej NPL, NBL m.fl….

  “Det er ikke kun i Norge, hvor højreekstremister ved, hvordan et gevær skal håndteres.

  Danmarks Nationale Front (DNF) trænede taktisk fremrykning under et besøg i Rusland, hvor de også lærte at håndtere store skydevåben af den mest ekstreme nazigruppe i Rusland, Slavisk Union, skriver ekstrabladet.dk.

  Gruppen er Ruslands største højreradikale gruppe og står bag et utal af drab på civile kaukasierne i Rusland.

  På DNF’s hjemmeside er flere af medlemmerne fotograferet og filmet, mens de lærer at bruge skydevåbnene.

  Fredag dræbte den højreorienterede ekstremist Anders Behring Breivik mindst 76 personer i Norge med automatvåben og en bombe. Og den tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste Hans Jørgen Bonnichsen kalder oplysningerne om Danmarks Nationale Front bekymrende.

  – Der er overordentlig god grund til at være stærkt fokuseret på denne militarisering af højreekstremismen i Danmark, siger Hans Jørgen Bonnichsen til ekstrabladet.dk

  – Den russiske højreekstremisme er kendt for et tifold af drab og sin hensynsløshed, og videoerne viser, man besøger sådanne grupper for at lade sig inspirere eller trænet, siger Bonnichsen.

  Men DNF gør ikke noget for at skjule deres tilknytning til de rabiate russere. I et dagbogsindlæg skriver de detaljeret om træningen.”
  https://www.b.dk/nationalt/danske-nationalister-kamptraener-i-rusland

  “Af Ni els Pete r Lemch e – 11. juli 2017 13:42
  Men så gik filtret i aktion!”

  De fleste blogge i B , må nu regulært slette den højre radikales indlæg..Simpelthen for grimme, usaglige og irrelevante..Der må være grænser!

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der er det korrekte i “Sørensens” standpunkt om højreradikalismen, at den er fuldstændig ligeglad med menneskeliv. Dens ikoner som Breivik og Timothy Veigh har vist det alt for tydeligt. Men slæng som Bader-Meinhoff og Brigada Rossa, der var kommunistiske, og for de førstnævnte i mange tilfælde fandt ly i DDR, viser, at de højereradikale ikke står alene. Så vi har med et specielt fænomen at gøre, der har været med lige siden Giuseppe Ceracchi forsøgte at sprænge Napoleon i luften (Conspiration des poignards), at partiprogrammet er ligegyldigt: Det handler om viljen til at slå ihjel. Så kan vi altid diskutere ideologi bagefter.

 52. Af Niels Peter Lemche

  -

  “Sørensen”, men det gav så indlægget fra sig fem minutter senere …. Æv, hva!

 53. Af jan ulrik friis

  -

  N24 idag: Så kom opråbet fra 10.000 radikale jihadister der pt. befinder sig i Tyskland, opfordringen til at slå ihjel!!! N24 idag.

  Kan ikke komme som en overraskelse!?!!

  Tiden løber også ud for Danmark!!!

 54. Af Birger Nielsen

  -

  Ja Hansen, hvad sagde jeg.
  Roger over blinke blinke …..

 55. Af Lisbeth sørensen

  -

  Vuf, medlem af DNF?

 56. Af J. Ha nsen

  -

  Der er ingen antisemitisme på venstrefløjen.
  Men der er naturligvis antizionisme.
  På grund af forbryderstaten israels uhyggelige forbrydelser imod menneskeheden.

 57. Af Thomas Mogensen

  -

  Hej. Hvordan kan det være at l isb eth hele tiden kommer igennem, mens vi andres indlæg skjules i massevis af tilfælde. Der er jo ikke for fem øre logik i den måde redigeringen foregår på. Hvorfor favoriseres debatsabotørerne og støjsenderne på næsten alle blogs?

 58. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stedede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne.

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise:

  https://www.google.dk/amp/s/amp.businessinsider.com/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6

 59. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stedede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne.

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise.

 60. Af Thomas Mogensen

  -

  Det er klart at de fleste læsere og bloggere er flygtet hen til andre netaviser, når redigeringen er så underlig. Alt for ofte er det tidsspilde at skrive indlæg.

 61. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stedede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, DHKP-C, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne.

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise.

 62. Af jan ulrik friis

  -

  L S ørensen: “Vuf, medlem af DNF? ” Jeg var engang medlem af Pondusklubben.

 63. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stedede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, DHKP-C, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne.

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise:

  https://www.google.dk/amp/s/amp.businessinsider.com/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6

 64. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, DHKP-C, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne.

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise:

  https://www.google.dk/amp/s/amp.businessinsider.com/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6

 65. Af Lisbeth sørensen

  -

  Mogens-prebenf1-12,

  Måske fordi du aldrig relatere til emnet? Men kun ævler om psykiatriskehospitaler uanset emnet debatteret? Kunne du ikke holde sådant internt på institutionen?

  Derudover har centrum-venstre langt svære ved at få indlæg igennem fifleriet end jer højreradikale fra den sorteste yderste DNF fløj! Indlæg der kritisere jødisk magt i Danmark, i fx. medierne fjernes med det samme, mens alt jeres muslimbashing toleres blindt..Grunden er naturligvis at blå blok kun kan vinde via muslimbashing..Selvom muslimsk indvandring faktisk stiger under blå ledelse, end under rød, som alt anden form for løn og velfærds eroderende indvandring. Islandske borgere får også favorable vilkår under sådanne, til gratis uddannelse mv. Listen er alenlang mht. blå bloks interesse i flere indvandrer altid.

 66. Af Lisbeth sørensen

  -

  Mogens-prebenf1-12,

  Måske fordi du aldrig relatere til emnet? Men kun ævler om ps.ykiatriskehospitaler uanset emnet debatteret? Kunne du ikke holde sådant internt på institutionen?

  Derudover har centrum-venstre langt svære ved at få indlæg igennem fifleriet end jer høj.reradikale fra den sorteste yderste D.N.F fløj! Indlæg der kritisere jød.isk magt i Danmark, i fx. medierne fjernes med det samme, mens alt jeres musl.imbashing toleres blindt..Grunden er naturligvis at blå blok kun kan vinde via m.uslimbashing..Selvom musli.msk indvandring faktisk stiger under blå ledelse, end under rød, som alt anden form for løn og velfærds eroderende indvandring. Islan.dske borgere får også favorable vilkår under sådanne, til gratis uddannelse mv. Listen er alenlang mht. blå bloks interesse i flere indvandrer altid.

 67. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!

  Det er ikke så svært at overskue, hvilken stormagt, der står bag optøjerne ved gårsdagens G20 topmøde i Hamburg i Tyskland. Man kunne tydeligt se, at demonstranterne kom til Hamburg fra forskellige lande i verden og var nøje trænet til det samme og planlagte formål. Visse vidner giver udtryk for, at der var britiske agenter til stede for ligesom at dirigere og navigere demonstranterne. De fleste demonstranter havde kommunistiske og socialistiske ideologier som drivkraft og hoved inspiration.

  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet. Da briterne fandt ud af, at denne plan mislykkedes, så traf briterne ‘Brexit’ beslutningen til formål at ødelægge EU drømmen for hele Europa.

  Sandheden er, at briterne altid har haft en drøm om at være stort igen. Som bekendt havde briterne overladt Storbritanniens supermagt titel til amerikanerne efter 1945. Og for at holde amerikanerne i skak, så hjalp og støttede briterne russernes sovjet imperium. Idag hjælper og støtter briterne Kina med akkurat det samme mål og motiv. Så, kommunismens og socialismens og andre tæt relaterede under ideologier blev i virkeligheden stiftet og støttet af briterne. Sådan er den britiske (mester) politik. ‘Ødelæg-Hold tilbage-Styr det hele i de skjulte’. Og det har briterne gjort mesterligt og stadigvæk gør det på den samme måde med den klassiske (fine) engelske accent, tone og retorik.

  Tyskland har begået fejl efter fejl ved at insistere på hjælp og støtte til illegale terroristgrupper som PKK, Gülen bevægelsen, PYD, YPG, SDG, DHKP-C, IS osv. Derfor har Tyskland ødelagt forholdet til Tyrkiet til ulempe for at forlade Incirlik (militær) basen i Tyrkiet. Tyskland har ødelagt og misbrugt Grækenland og mange andre EU lande i dyb gæld og økonomiske vanskeligheder. Den tyske polarisering har svækket EU’s solidaritets- enhed og princip. Briterne vil svække Berlins ledende position ved at nære et tættere forhold til nordlige lande i Europa.

  Ekstraordinære tider og vær klar til pludselige og uventede overraskelser

  Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag i en tid, hvor der foregår en nådesløs kamp om den nye verdensorden. Gårsdagens G20 topmøde har vist os klart og tydeligt, at hele verden vil fokusere og være opmærksomme på tre (3) ledere. Det er Trump, Erdogan og Putin. De tre ledere vil lede verden. Og her skal vi heller ikke glemme briterne…

  En af vestens og faktisk verdens fremtrædende og ledende investor-legender, Jim Rogers, forventer historiens største krise i verden forårsaget af vesten og af et stort og stærkt vestligt land. Han påstår ligefrem, at vesten kommer til at kollapse med denne forudsagte store krise:

  https://www.google.dk/amp/s/amp.businessinsider.com/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6

 68. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Jeg var engang medlem af Pondusklubben.”

  Lyder uhyggeligt..Først lære man børn at dræ be pundus i ungdomsafdelingen, så derefter folk i venstrefløjen, musli mer mv. i voksenklubben for ekstremis ter i DNF?

  Mogensen-prebe nf1-12,

  Måske fordi du aldrig relatere til emnet? Men kun ævler om ps.ykiatris kehospitaler uanset emnet debatteret? Kunne du ikke holde sådant internt på institutionen?

  Derudover har centrum-venstre langt svære ved at få indlæg igennem fifleriet end jer høj.reradikale fra den sorte ste yderste D.N.F fløj! Indlæg der kritisere jød.isk magt i Danmark, i fx.i medierne ,fjernes med det samme, mens alt jeres musl.imbashing toleres blindt..Grunden er naturligvis at blå blok kun kan vinde via m.uslimbashing..Selvom musli.msk indvandr ing faktisk stiger under blå ledelse, end under rød, som alt anden form for løn og velfærds eroderende indvandring. Islan.dske borgere får også favorable vilkår under sådanne, til gratis uddannelse mv. Listen er alenlang mht. blå bloks interesse i flere indvand rer altid.

 69. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Donsbæk har ret i, at venstrefløjen er dybt og grundlæggende udemokratisk.

  Der er ikke nogen forskel på nazister og kommunister.

  Nu venter vi bare på, at Skipper og Dragsted bliver slået ihjel af deres egne: Det er ikke resten af samfundet, de skal være bange for: Det er deres egne!

  Ser vi på ISIS og de andre bevægelsers optræden – fremgår tydeligt af Syrien – så bliver Skippers og de andres død: Snarlig, langtrukken og smertefuld – specielt for dem.

 70. Af Lisbeth sørensen

  -

  Af jan ulrik friis – 11. juli 2017 15:10

  “” Jeg var engang medlem af Pondusklubben.”

  Uhyggelig læsning. Det er vel en indoktrinering af børnesoldater der dræber ponduser, for derefter at gå over i voksenafdelingen i DNF? Den højreradikale trussel er stor nu, og disse organisationer må nedlægges pr. lov.

  Gur , emnet her er ikke “Tyrkiets stormagt i verden”..Men jo da, Erdogan kan også beskrives som en højreradikaltosse, og terroristopildner og støtter..

  “Ja, vær klar til store overraskelser, hvor magtfulde og store lande vil få smæk efter smæk, og nederlag efter nederlag ”

  EU kunne klare Tyrkiet ved blot at bruge en finger….Lillefingeren..Det er rent Trumpsmåhænder retorik det her..

 71. Af Lisbeth sørensen

  -

  Af Niels Peter Lemche – 11. juli 2017 14:49
  “Sørensen”, men det gav så indlægget fra sig fem minutter senere …. Æv, hva!”

  Selv den værste ikke stuerene hund, har jo også sine stuerene timer?

  “Nu venter vi bare på, at Skipper og Dragsted bliver slået ihjel af deres egne: Det er ikke resten af samfundet, de skal være bange for: Det er deres egne!” Borgkvaj

  Ja, Thomas skrev sidste år med en ønsket dødsliste af navngivne røde poltikere han ønsket udryddet..Var en liste af alle ledende røde politikere. Berlingske måtte slette kommentaren, undertegnede meldte ham til politiet..En gemen fascist af den sorteste type , ham her. Og viser blot hvor farlige i højreradikale er i samfundet! Nok medlem af DNF også… Nu camouflere han det, ved at sige at ISIS gør det og ikke højrefløjen..

 72. Af Lisbeth sørensen

  -

  Af “Nie ls Pe ter Lem che” – 11. juli 2017 14:49
  “Søre nsen”, men det gav så indlægget fra sig fem minutter senere …. Æv, hva!”

  Selv den værste ikke stuerene hund, har jo også sine stuerene timer?

  “Nu venter vi bare på, at Skipper og Dragsted bliver slået ihj el af deres egne: Det er ikke resten af samfundet, de skal være bange for: Det er deres egne!” Borgkvaj

  Ja, Tho mas skrev sidste år med en ønsket dødsl iste af navngivne røde poltikere han ønsket udrydd et..Var en liste af alle ledende røde politikere. Berlingske måtte slette kommentaren, undertegnede meldte ham til politiet..En ge men fa scist af den sorteste type , ham her. Og viser blot hvor farlige i høj reradikale er i samfundet! Nok medlem af DNF også… Nu camouflere han det, ved at sige at ISIS gør det og ikke højrefløjen..

 73. Af Orla Guude

  -

  AF MEHMET SAMI GÜR – 11. JULI 2017 15:21
  “Storbritannien står bag konflikterne ved G20 topmødet i Hamburg i Tyskland!
  Storbritannien havde i lang tid en ‘national’ plan om at overtage kontrollen i hele EU regi. Og denne plan skulle realiseres med en anden stormagt, Tyrkiet.”

  Ovenstående svada demonstrerer hele det pludrende uvirkelige indhold af orientalske konspirationsteorier. Især den sidste del, “en anden stormagt, Tyrkiet” er forrygende morsom i al sin enfoldighed.
  Danmark er, pga. sit ejerskab af Grønland, et af verdens største lande – cirka 3 gange så stort som det bette Tyrkiet. Tilmed er Løkke Rasmussen højere end Erdogan.

 74. Af Ib Vadsegaard

  -

  Ja hvem husker ikke listen Lisbeth nævner. Politiet mellede pas så der kom ikke noget ud af den suppehøne. Jeg har mange sygtige advokater i familie og de forstod heller ikke et klap. Justitsmord på mig var det. ISIS ER højrefløjen og de er sponsierede af typer som BSmidt. Det ved alle.

 75. Af jan ulrik friis

  -

  L S ørensen…….en forbavsende insider viden L isbeth her kan udvise, vedrørende Pondusklubbens arbejde, L isbeth har sikkert selv taget sig adgang til Pondusklubbens lokaler, for at søge frem sine informationer, for uden tvivel at L isbeth godt informeret, lidt for godt informeret, var måske endda selv fiktiv medlem, måske under falsk navn, måske under flere navne, som et dække for at få adgang til klubbens arkivmateriale, og et oversyn klubbens daglige rutine, om noget fordægtigt for tydeligt at se at Pondusklubbens arbejde har ikke forbigået L isbeths opmærksomhed!

 76. Af Niels Larsen

  -

  Så brændte hjernen endegyldigt ud på hr. Gür…

  Mage til konspiratorisk vås findes ganske enkelt ikke. 🙂

 77. Af Lisbeth sørensen

  -

  Så nu har kim Olsen, fået nyt navn igen..nu Ib Vadsegaard..Genkendt for langt tid siden PsyKO!

  VUF..Uden tvivl en dyb og grim organisation, da nu du er medlem af den, og er højreradikal! At lære børn at slå punduser ihjel er godt nok en ækel opførelsel..

  For at komme retur til emnet, nu der skal være en voksen tilstede….
  PET fortæller at de nu overvåger folk som psyKO, Vuf, NBL, PReben,Thomas mv. på nettet..Og det er vel lidt beroligende?
  Vi må håbe de har fjernet alle våbene hjemme hos dem?

  “Højre-ekstremister forbereder racekrig
  PET mener, at en del af de danske højre-ekstremister er villige til at bruge vold. De forbereder sig på en fremtidig racekrig i Danmark, skriver PET i sin rapport.
  Der er tale om meget små grupper. Men nogle af dem kan både være parat til at bruge vold og i stand til at gøre det, vurderer PET.
  Breiviks massakre i Norge kan også inspirere enkeltpersoner til at prøve at efterligne ham, siger PET.
  Kontrol og “præventive samtaler”
  PET har allerede haft nogle såkaldte “præventive samtaler” med folk på den yderste højrefløj. På den måde viser PET, at de holder øje med folk. Det skal få dem til at holde sig på den rigtige side af loven.
  PET fører også mere kontrol, for eksempel med salg af gødning, der kan bruges til at lave bomber.
  Overvågning af internettet
  PET holder også øje med, hvad der sker på internettet.
  – Der bliver mere kontrol på internettet, og PET lægger op til, at de vil holde et skarpere øje med, hvad folk skriver i blogs, forklarer Claus Buhr.
  – Breivik skrev på forskellige højreorienterede blogs før sit terror-angreb. Så man kunne faktisk have fået øje på ham der, siger Claus Buhr.”
  https://www.dr.dk/ligetil/indland/pet-advarer-mod-hoejre-ekstremister

 78. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  De eneste, der har vundet ved begivenhederne i Hamburg, er højrefløjen. Den står bag. Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling, der svarer til at skyde sig selv i foden – og i hovedet. Det er højrefløjens spidskompetence. Venstrefløjen er ikke idioter.

  Jeg har umådeligt svært ved at forestille mig, at nogen på venstrefløjen kunne finde på noget så skadeligt for venstrefløjen. Det eneste der giver mening er, at borgere med et sygeligt ønske om at skade venstrefløjen har orkestreret tragedien – som altid. Venstreorienterede har ingen selvmordsønsker.

 79. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  De eneste, der har vundet ved begivenhederne i Hamburg, er højrefløjen. Den står bag. Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling, der svarer til at skyde sig selv i foden – og i hovedet. Det er højrefløjens spids kompetence. Venstrefløjen er ikke idioter.

  Jeg har umådeligt svært ved at forestille mig, at nogen på venstrefløjen kunne finde på noget så skadeligt for venstrefløjen. Det eneste der giver mening er, at borgere med et sygeligt ønske om at skade venstrefløjen har orkestreret tragedien – som altid. Venstreorienterede har ingen selvmordsønsker.

 80. Af J. Ha nsen

  -

  AF BIRGER NIEL SEN – 11. JULI 2017 14:52

  Tror en højreekstremist som Birger Nie sen der forsøger at intimidere andre med løgnehistorier, racist brug af øgenavne og stråmænd, at nogen vil indgå i en dialog med et sådan subject?
  Det er der kun hans egen slags der vil nedværdige sig til.

 81. Af Thomas Jensen

  -

  Leif Donbæk har her skrevet en ganske fornuftig blog, der omhandler det problem, at en række idioter uden respekt for andres holdninger, er rejst til Tyskland for at råbe, skrige og lave ballade.

  Svaret kommer selvfølgeligt prompte: Hele kommentatorsporet flyder over af kommentarer fra folk, der åbenlyst heller ikke har den fjerneste respekt for mennesker med andre holdninger end dem selv.

  Personligt har jeg utroligt svært ved at kende forskel på Lisbeth Sørensen, Niels Larsen, Mehmet Gür, Thomas Mogensen og så videre.

  De har utroligt travlt med at nedgøre alle andre holdninger end deres egne, de mener igen og igen at netop DERES ret til ytringer bliver knægtet, de poster og genposter det samme indlæg igen og igen, de skriver under flere alias’er, de har det med bevidst at lave stavefejl for at komme omkring B’s regler for hvad man må og ikke må skrive, og de har alle en “skurk” hvorfra alt ondt i verden stammer.

  Det virker med andre ord som om, de er Berlingskes svar på idioterne i Hamburg.

 82. Af Jan Petersen

  -

  Jeg synes, Leif Donbæks blogindlæg “Mødeterror og den yderste venstrefløj” er særdeles velskrevet og giver stof til eftertanke omkring venstrefløjens konstante antidemokratiske voldelige adfærd. Ikke just et nyt fænomen, men er ved at være rimelig trættende. Bortset fra det er kommentarsporet ikke værd at beskæftige sig med – den vanlige håndfuld navne fakes og net trolls, hvis eneste formål er at afspore enhver debat 🙁

  Derfor kære Leif Donbæk – find den store “debat-kost” frem efterfulgt af et par alvorsord. Det vil uden tvivl hæve niveauet betydelig på din blog 🙂

 83. Af J. Hans en

  -

  Det må man nok sige Leif Donbæk.
  Alle blogs, bortset fra din, er lukket for kommentarer.

 84. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, lukket, det er når”Sørensen og Co.” effektivt har lukket dem.

 85. Af Birger Nielsen

  -

  Ja, det er pga. klaphatte som Hassan Hansen, som mener at alle andre er fascister.
  Den ekstreme venstrefløj er fuldstændig som SA i Hitlers Tyskland.

 86. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Leif Donbæk

  Det er mit klare indtryk, at både de autonome herhjemme og i Hamburg er en samling forkælede møgunger fra overklassen, der savner spænding i livet. Når de bliver ældre, skal de nok leve med hjælp af forældrenes formuer – og kan til den tid roligt stemme på SF og have progressive meninger.

  Dit indlæg er ikke andet end et los i røven til Enhedslisten, som har snuppet mange stemmer fra SF, ligesom dit indlæg om friskoler var en ‘gratis omgang’, da dit forslag ingen gang har på jorden.

  Hvis du vil have SF på banen igen, så prøv at være lidt mere kreativ. Det var SF for en del år siden.

 87. Af Lisbeth sørensen

  -

  “De eneste, der har vundet ved begivenhederne i Hamburg, er højrefløjen. Den står bag. Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling,”

  Naturligvis..Formentlig Thomas Jensen der har løbet rundt dernede sammen med KO, NBL, Preben mv.

  Af Thomas Jensen – 11. juli 2017 17:03

  Spiller den fine Radikale igen, der ingenting har af værdi at sige om emnet..Og faktisk ikke nævner det med et eneste ord.

  Formentlig Lemche under endnu et navn?!

  Eller KO, før Guud, så vadsegaard,

 88. Af Lisbeth sørensen

  -

  “De eneste, der har vundet ved begivenhederne i Hamburg, er højrefløjen. Den står bag. Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling,”

  Naturligvis..Formentlig Thom.as Jen.sen der har løbet rundt dernede sammen med K.O, N.BL, Preb.en mv.

  Af Tho.mas Je.nsen – 11. juli 2017 17:03

  Spiller den fine Radikale igen, der ingenting har af værdi at sige om emnet..

  Og naturligvis heller ikke nævner emnet med et eneste ord.

  Formentlig Lemchen under endnu et navn, eller Koén..?!

  KO-før Guu d, så vadse gaard,

 89. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt kan denne blog overskrift – “Mødeterror og den yderste venstrefløj” – meget enkelt omskrives til – “blog-debatterror og den yderste venstrefløj”.

  Jeg fatter simpelthen ikke, at Berlingske Tidende vil lægge navn til blogs, hvor blogger end ikke er i stand til at styre bloggens kommentarspor efter Berlingske egne retningslinjer? Ikke mange indlæg ville overleve, hvis de blev bedømt ud fra disse meget få enkle regler – men blogs ville uden tvivl blive lidt mere sobre og interessante at følge og kommentere:

  RETNINGSLINJER

  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 90. Af Erik Larsen

  -

  Tillykke hr. Donbæk, – du har faste supportere i “lis-soeren soerensen”, “j.hassan”, “Memhet gül”, “J.V.Madsen” “Lemche” m.fl. og b.dk er totalt slut med at have almindelige danskeres indlæg. Hvis man bare skriver eet eneste indlæg, bliver man svinet til på mange måder. Hvad er det dog for nogle personer som “kultureliten” har inviteret ind i vores land? I Kjøvenhavnstrup er nu 8 ud af 10 par på kontanthjælp nu opgjort til at være fra ikke-vestligt land!!!
  INGEN gør noget ved det – politikerne gør intet, medierne elsker vores status som nummer klart 1 for migranter (bekvemmelighedsflygtningene). Hér kan de få alt betalt uden at arbejde overhovedet. Lejlighed, sygehus, penge m.m.. Hvor dumme kan unge være kunne man sige, men tilsyneladende er de simpelthen både “curling-opdraget” og uden oplysninger om at hvordan Danmark er væltet i 70’erne.

 91. Af J. Ha nsen

  -

  AF BIRGER NIEL SEN – 11. JULI 2017 17:58

  Nå.
  Nazisten Birger Niels en fortsætter med løgn og racistisk betone øgenavne. .
  SA var nazis ter.
  Og Birger Nielsen s ligesindede.
  Birger Ni elsen må se at få gjort noget ved sin inkontinens.

 92. Af Ole H

  -

  Hvor er afstandtagen fra G20 medlemmernes krige og hærgen i tredje verden?
  Inviterer man trump, Erdogan, Putin og jinping så beder man om uro – og fortjener det og ALT er tilladt.

 93. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Dit indlæg er ikke andet end et los i røven til Enhedslisten, som har snuppet mange stemmer fra SF, ligesom dit indlæg om friskoler var en ‘gratis omgang’, da dit forslag ingen gang har på jorden.”

  En fin bedømmelse formentligt..

  Mht kommentarer….

  ” er uvedkommende eller irrelevante for debatten, herunder kommercielle indlæg
  Debatindlæg og blogkommentarer skal holde sig til emnet. Redaktionen eller bloggeren afgør løbende og fra sag til sag, hvad der er acceptabel opførsel. Bemærk at hele kommentaren slettes, da vi ikke ønsker at redigere i de enkelte indlæg.” Berlingske.

  Altså indlæg der aldrig reletere til emnet, men fx. kun konspirationteorier om 9.11 eller andet helt og altdeles uvedkommende, accepteres ikke…Vi har vist nogen stykker der godt kunne bruge en voksen i rummet? En Erik Larsen fx. Hvad har flygtninge at gøre med hamburg og demonstrationen mod g20? Eller psykiatriskehospitaler, som er prebensf12 favouritemne?

 94. Af Jan Petersen

  -

  ” Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.”

  Der er vist en del fakes her, der står til at ryge ud på røv og albuer 🙂

 95. Af Lisbeth sørensen

  -

  Mht kommentarer….

  ” er uvedkommende eller irrelevante for debatten, herunder kommercielle indlæg
  Debatindlæg og blogkommentarer skal holde sig til emnet. Redaktionen eller bloggeren afgør løbende og fra sag til sag, hvad der er acceptabel opførsel. Bemærk at hele kommentaren slettes, da vi ikke ønsker at redigere i de enkelte indlæg.” Berlingske.

  Altså indlæg der aldrig reletere til emnet, men fx. kun konspirationteorier om 9.11 eller andet helt og altdeles uvedkommende, accepteres ikke…
  🙂 🙂

 96. Af J Nielsen

  -

  ” Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling, der svarer til at skyde sig selv i foden – og i hovedet. Det er højrefløjens spids kompetence. Venstrefløjen er ikke idioter.

  Jeg har umådeligt svært ved at forestille mig, at nogen på venstrefløjen kunne finde på noget så skadeligt for venstrefløjen. Det eneste der giver mening er, at borgere med et sygeligt ønske om at skade venstrefløjen har orkestreret tragedien – som altid. Venstreorienterede har ingen selvmordsønsker.”

  Dette er en ønskedrøm og ikke nogetsomhelst andet. Jo, forresten, mangel på forestillingsevne. Der er idioter på alle fløje, og der er mere end to. Fløje.

 97. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har jeg stærkt på fornemmelsen, at Berlingske (bevidst eller ubevidst) lader blogs med kommentarspor begå kollektiv selvmord, og går over til blogs uden mulighed for kommentar. Med den enkle forklaring – almuen kan ikke selv finde ud af at debattere ordentlig. Nej, det kan i øvrigt Folketinget heller ikke, hvis ikke der er en formand til at gribe ind i debatten. Gælder i øvrigt alle TV-debatter der KUN kan styres af en debatordstyrer. Hvordan har nogen forestillet sig, at en Berlingske blog debat kan køre rimelig fornuftig UDEN en til at gribe ind? Det er UMULIGT!

  Men blogs uden debatspor vil selvsagt være langt enklere for magthavere at forholde sig til. Fyr en gang fed manipuleret fake news propaganda af – hvem kan protestere – når blogdebatspor effektivt er lukket?

 98. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETERS EN – 11. JULI 2017 20:19

  Berlingske er jo en højrorienteret reaktionær sprøjte.
  Redaktionen ser det jo åbenlyst som deres interesse, at de sædvanlige ca. fem personer, fra den yderste højrefløj, ødelægger den ene blog efter den anden med svinske indlæg.
  Undertegnede formoder, at formålet er, at intimidere de vel ca. fire personer fra centrum-venstre som fortsat deltager i debatterne så meget, at de trækker sig fra debatterne.
  Meget privitivt.

 99. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt hvis “Berlingske er jo en højrorienteret reaktionær sprøjte”, så fatter jeg ikke, hvad hele det venstreorienterede slæng af navne fakes og net trolls laver her? Med mindre formålet blot er at ødelægge debatten!

 100. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETERS EN – 11. JULI 2017 20:56

  Formålet er sikkert, at nogle mener, at debatterne ikke udelukkende skal bestå af højreekstremister.
  De har jo også deres fortrukne medier som Urias Posten, Snapsehanen og “Den alt for lange”.
  der er ingen fra centrum-venstre fløjen som ødelægger “den gode stemning”.

 101. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, har jeg altid undret over, hvor i hjernen man kobler . . . højreorienteret, venstreorienteret, centrum-venstre . . . fra eller til? Min hverdag er unægtelig lidt mere nuanceret, og dækker vel alle tre begreber – alt efter emne og situation jeg er i 🙂

 102. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN, JH og LS er hverken højre- eller venstreorienterede; de er trolle, som nu i meget lang tid har ødelagt den ene blog efter den anden.

  Debatredaktionen forsøger nok nu desparat at finde en løsning.

  Og når man læser JH KL.20:43, tager man sig til hovedet. Alt i det univers vendes på hovedet, sort gøres til hvidt og omvendt. Det er fuldstændig surrealistisk.

 103. Af Jens Petersen

  -

  Det ville da være dejligt hvis Enhedslistens pynteprincesser var ude og støtte demokratiet, men det er måske svært fra penthouselejligheder og villaer.

  Hvor kunne man ønske at den næste Pagidia eller hvad de hedder tog forbi en bestemt villa i Valby og smadrede ruder og brændte biler af, så “rasende Johanne” kunne føle den terror hendes terroristvenner udsætter andre for og som åbenbart støttes af de normale blogterrorister som Søren/Lisbeth eller hvad det senete synonym så er.

 104. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETERS EN – 11. JULI 2017 21:16

  Sådan har de fleste ude i det virkelige liv det uden tvivl.
  Men ser du nogen nuancer hos de populistiske højrefløjsbloggere og deres følgesvende?
  Jeg gør ikke.
  Fifty shades of dark brown.
  Kunne man måske kalde det.

 105. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Bortset fra det, har jeg altid undret over, hvor i hjernen man kobler . . . højreorienteret, venstreorienteret, centrum-venstre . . . fra eller til?”

  De fundamentalistiske islamister kan kun betegnes som højreradikale, hvis højre-venstre-skalaen stadig skal give nogen form for mening:

  De er antisemitter.

  De er imod demokrati.

  De er imod ligestilling mellem kønnene.

  De er imod menneskerettighederne – og bekæmper endda centrale menneskerettigheder med terror.

  Og de går endda ind for slaveri – herunder “retten” til at voldtage mindreårige sexslaver…

  Alt sammen ultra-højreradikalt tankegods, lysår til højre for Djenghis Khan.

 106. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Først dagens tal.
  Da jeg kom hjem fra arbejde læste jeg de forskellige blogindlæg. Aldrig før har jeg følt mig så underholdt. Jeg stødte på G Ü R S indlæg, som fremstår 7 gange, alle ens. M S G mener, at det er Storbritannien, der står bag optøjerne til G20. Så har han i hvert fald renset SUF Erne. Jeg tror til gengæld, at der har været for varmt i moskeen i dag.
  L I S B E T H S Ø R E N S E N er dog en klar vinder i dag. Hun har indsendt 25 indlæg til og med indlæg kl. 19.27 i dag. Hendes alter ego
  I B V A S E G A A R D fremstår med 4 indlæg. Her drøfter L S med sig selv. Man kan sige, at det er en fordel at drøfte sagerne med sig selv. Man bliver i hvert fald ikke modsagt. L S er vinder med i alt 29 indlæg af 95. Du er vinderen i dag L I S B E T H.
  J H A N S E N og hans alter ego D I D R I K S E N er helt i bund i dag, med mindre, at de alle er den samme b o t, som Berlingske afprøver. B o t er en digital robot, der kan besvare nyheder og blogs. En slags Fake News robot. Det kunne også være at alle vedkommende har fået et hedeslag. Jeg må sige, at det er beundringsværd, at de skriver på bloggen i stedet for at kaste med sten mod politiet. Og L I S B E T H jeg bliver i Danmark.

 107. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, løsningen er faktisk utrolig enkel. Berlingske bloggere skal selvsagt styre blogs efter Berlingske egne meget simple regler. MEN det kræver, at de – efter min mening – dovne uduelige bloggere GIDER følge deres blog og med hård hånd slette ALT, der ikke følger Berlingske blog debatregler. SÅ er den ged barberet, og blogs værd at beskæftige sig med 🙂

 108. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  De fundamentalistiske islamister kan kun betegnes som højreradikale, hvis højre-venstre-skalaen stadig skal give nogen form for mening:

  De er antisemitter.

  De er imod demokrati.

  De er imod ligestilling mellem kønnene.

  De er imod menneskerettighederne – og bekæmper endda centrale menneskerettigheder med terror.

  Og de går endda ind for slaveri – herunder “retten” til at voldtage mindreårige sexslaver…

  Alt sammen ultra-højreradikalt tankegods, lysår til højre for Djenghis Khan.

 109. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIA NSEN – 11. JULI 2017 21:30

  Harald Sorttand.
  Din perverterede person interesse er ikke gengældt.
  Og ingen føler sig underholdt af dig.
  Find et arbejde.
  Så du ikke keder dig.

 110. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 11. JULI 2017 21:19

  Trollene er Lemc he.
  Og hans ca. fire ligesindede på den yderste højrefløj.
  Eller måske er det Lemche som skriver i fem navne.
  Han har jo masser af tid til at skrive tåbelige og forvirrede indlæg.

 111. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETE RSEN – 11. JULI 2017 21:30

  Du misforstår vist Lemc he.
  Lemc he og hans fire look-a-likes har ingen interesse i, at der kommer styr på debatten.
  De lever og ånder for at ødelægge debatterne.

 112. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETE RS EN – 11. JULI 2017 21:30

  Du misforstår vist Lemc he.
  Lemc he og hans fire look-a-likes har ingen interesse i, at der kommer styr på debatten.
  De lever og ånder for at ødelægge debatterne.

 113. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETE RS EN – 11. JULI 2017 21:30

  Du misforstår vist Lemc he.
  Lemc he og hans fire look-a-likes har ingen interesse i, at der kommer styr på debatten.
  De lever og ånder for at ødelægge debatterne.

 114. Af J Ha nsen

  -

  AF JAN PE TE RSEN – 11. JULI 2017 21:30

  Du misforstår vist Lemc he.
  Lemc he og hans fire look-a-likes har ingen interesse i, at der kommer styr på debatten.
  De lever og ånder for at ødelægge debatterne.

 115. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg skrev tidligere. Blog debatspor er hærget af fakes, der end ikke overholder de mest simple regler om korrekt for- og efternavn (forkortelser ikke tilladt) eller fake navne på køn, osv. MEN det er stadig bloggers ansvar at styre det show. MEN når blogger end ikke gider tjekke egen blog – hvordan da overholde de simple regler 🙁

 116. Af J Hanse n

  -

  Jan Peterse n.

  Disse blogs kørte af sporet for mange år siden.
  Fordi Berlingske lod bloggene køre på den yderste højrefløjs præmisser.

 117. Af Jan Petersen

  -

  Visse kommentarer her er så langt ude i hegnet, at det kræver et par Panodil bare for at læse dem 🙁

  Bortset fra det, så er jeg ret sikker på, at Berlingske lukker blogs med kommentarer. Det er blot et spørgsmål om tid. Så har diverse tomhjerner – med held – skåret den gren over, de selv sidder på 🙂

 118. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Der er to fløje i Enhedslisten. Den ene sidder i Folketinget og den anden er radikale menige medlemmer. Nogle af de radikale er tidligere blevet sat på plads af partitoppen. De radikale vil revolutionen. Det vil de fleste af folketingsmedlemmerne ikke. Det siges dog ikke højt. De folketingsmedlemmer, der sidder i Folketinget er blevet borgere i landet, de har købt hus/lejlighed, nyder den gode løn i Folketinget og har stiftet familie. Det er muligt, at partiet bliver delt i to. Det kunne tyde på, at folketingsgruppen ikke tør tone rent flag, i frygt for at midste vælgere? De kommenterer begivenheden i hvert fald ikke. De burde undsige sig stenkastende og brandstiftende medlemmer. SUFerne er nærmest rabiate anarkister fremfor at være venstreorienterede. Det er ofte rige borgeres børn, der keder sig. De trodser far og mor. De har tid nok, mens andre unge arbejder. De skal nok blive direktører engang i fremtiden og flytte til Gentofte, hvor Eva Selsing kunne unde alle at bo.

 119. Af Per Torbensen

  -

  Ja det er en tristesse af en oplevelse,hvor debatten og hele samtalen køres af sporet,men måske blot en del af den generelle opløsning på alle niveauer i Vores samfund som gør sig gældende også på Berlingske er der nogle medier som efterhånden kan sige sig fri ??.
  Fornavn-Efternavn-IP adresse registrering samt Nem kort med indlogning ,nok en løsning gerne flere foranstaltninger- ” For den rene er alting rent.” men situationen er uholdbar i længden,blot mit beskedne bidrag.

 120. Af j nielsen

  -

  “På Christiansborg bliver (dvs. blev) statsministeren og udenrigsministeren i 2003 overfaldet af to medlemmer af Globale Rødder.”

  Overfaldet og overfaldet. Der blev smidt rød maling efter dem.

  Hvilket de ærligt og redeligt havde gjort sig fortjent til. Grænsen for politik går ved at angribe et andet land for at mele sin egen kage. Fulde af løgn, men her kostede det menneskeliv.

 121. Af Flemming Lau

  -

  Leif Donbæk.

  “Den nødvendige demokratiske kontradiktion skaber et bedre samfund, og tanker kan ikke forbydes – kun debatteres! Derfor er det vigtigste middel mod radikalisering, at mennesker med ekstreme holdninger kommer i snak med folk, der mener noget andet end dem selv.”

  Det er faktisk et rigtigt godt indlæg, du her har bedrevet! Jeg undrede mig i 80′ erne over dybden af de Autonomes, senere Skinheadnes og endelig de Rettroendes iboende had! Ved selvsyn erfarede jeg at “hadet” mod en given uretfærdighed, om den var nok så lille, var anledning nok til at den pågældende subkulturelle gruppe gik i selvsving, med udad rettet voldelig adfærd!

  Dem der tror at højre eller venstreorienteret vold, som den ældre generation af Socialdemokrater var vidne til og følte på egen krop er en saga blot, tager frygteligt fejl. De samme tendenser er tilstede den dag, idag, og der er tilføjet en ekstra dimension med de rettroende. De flakser mellem højre og venstre, afhængigt hvad der i øjeblikket kan svare sig, hvilket og så er gældende i Rocker-Bande sammenhæng!

  Der hvor jeg syntes at du går fejl, er tesen om at det sårbare åbne Demokrati nok skal vise sig at være det stærkeste princip i længden, blot ved dialogens eksempel. Det kan desværre ikke stå alene. Ytringsfriheden er under pres i vesten af totalitære kræfter og et Demokrati må være rede til at kunne forsvare dets værdier, omend midlertidigt med magt.

 122. Af John Laursen

  -

  Venstrefløjen er blevet overtaget af islam. De såkaldte ” socialister ” er nu islams marionetdukker.

 123. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Dem der tror at højre eller venstreorienteret vold, som den ældre generation af Socialdemokrater var vidne til og følte på egen krop er en saga blot,”

  Lau, volden er mest fra religion i dag..Både jødisk-kristenfundamentalistisk-og islamistisk…Krigene i mellemøsten fra Washington blev startede af nogle højreradikalejøder, som cheney, og kristenfundamentalisten Bush og et par ligeledes venner….

  Hele verden står i flammer pga. af jeres meninger uden tolerance, af konservatisme og forældet tanker.

  “Min hverdag er unægtelig lidt mere nuanceret, og dækker vel alle tre begreber – alt efter emne og situation jeg er i 🙂”
  JP.

  Beklager, men konspirationteorier er ikke nuanceret viden, afpudset ift. poltiske begreber, men fake news.

  “Debatredaktionen forsøger nok nu desparat at finde en løsning.”.

  Frumurerlemchen

  De burde vel kunne udelukke lemchen og et par flere, og dermed få en fornuftig løsning?

  “Og L I S B E T H jeg bliver i Danmark.”

  Hvis Frk Harald nu fik en ged eller lidt håndøre, ville hun så overveje det?

  Ikke meget tvivl om at de stenkastende mv. er højreradikale som Frk Harald..Og kan en udenlandsk født borger med Dansk pas så ikke smides retur til Island? Hun har været væk de sidste dage, og er formentlig lige kommet retur fra aktionen dernede.
  Sortænderne var nok gode at have i ly af mørket under kampene? Vi må gå ud fra at geden ikke var hvid?

  “Ytringsfriheden er under pres i vesten af totalitære kræfter og et Demokrati må være rede til at kunne forsvare dets værdier, omend midlertidigt med magt.”

  Hvis medierne frasortere borgerne, og som fB og twitter har lovede at “crack down on” de sociale medier her, flytter meningen blot andetstedshen til nye produkter..Meget muligvis i lande der nægter at stoppe ytringsfriheden..Kunne fx være Island, hvor de har flere garantier herom. Fx. til at nægte at nedlægge websites osv. selvom forlangt. Så magthaverne her-medierne som de repræsentere, udskriver blot i længden deres egen magt og indføre en Trump liggende skikkelse..Meget muligt endnu værre..Da vil vi se gadeuroden af dimensioner.

 124. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt som jeg skrev tidligere – “Visse kommentarer her er så langt ude i hegnet, at det kræver et par Panodil bare for at læse dem” 🙁

 125. Af Lisbeth sørensen

  -

  Visse kommentarer her er så irrelevante til emnet altid, som ellers er regel nr. 1 ireglerne, at man undre sig over hvor avisen ikke kan få dem fjernet?

  🙁 🙁

 126. Af Jan Petersen

  -

  Log på Berlingske blogs med NemId – fakes ingen adgang 🙂

 127. Af Lisbeth sørensen

  -

  Log på Berlingske fra din computer, tillad ingen konspirationsteorier-ikke relevante kommentarer som ikke nævner emnet, eller et andet emne! Undertegnede har kun sendt ikke emnerelevante kommentarer i dette indlæg, til andre ikke emnerelevante kommentarer som modsvar i personangreb. mv. Altså blot besvaret højrefløjens ligegyldige tilgang til debat!

  🙂 🙂

 128. Af Lisbeth sørensen

  -

  Log på Berlingske fra din computer, tillad ingen konspirationsteo rier-ikke relevante kommentarer som ikke nævner emnet, eller et andet emne! Undertegnede har kun sendt ikke emnerelevante kommentarer i dette indlæg, til andre ikke emnerelevante kommentarer som modsvar i personan greb. mv. Altså blot besvaret højreflø jens ligeg yldige tilgang til debat!

  🙂 🙂

 129. Af Lisbeth sørensen

  -

  Log på Berlingske fra din computer, tillad ingen kons pirationsteo rier-ikke relevante kommentarer som ikke nævner emnet, eller et andet emne! Undertegnede har kun sendt ikke emnerelevante kommentarer i dette indlæg, til andre ikke emnerelevante kommentarer som modsvar i personan greb. mv. Altså blot besvaret hø jreflø jens ligeg yldige tilgang til debat!

  🙂 🙂

 130. Af Lisbeth sørensen

  -

  Log på Berlingske fra din computer, tillad ingen kons pirationsteo rier-ikke relevante kommentarer som ikke nævner emnet, eller et andet emne!

  🙂 🙂

 131. Af Per Torbensen

  -

  Yes -23.56.

 132. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har Chrome (hvis det anvendes) en glimrende stavekontrol funktion. Hvis andet software bruges, findes også stavekontrol funktioner 🙂

 133. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Søde L I S B E T H. Nogle mennesker må gå på arbejde for at få samfundet til at køre rundt. Du gør det ikke, kan vi se på de tidspunkter du sender ind på. Der var noget stille under G20 omkring jer og jeres kommentarer. Det bemærkede L E M C H E og skrev. Du kan selvfølgelig ikke sættes i arbejde hos nogen, folk ville blive vanvittige at at høre på dig. Nu tager Jan 2 panodiler for at kunne læs bloggen. Jeg vil anbefale ham at lade være. Jeg nyder til gengæld dine rablerier og samler på dem. Dem skal jeg bruge. Jeg melder dig ikke til politiet. Bloggen er dit liv.

 134. Af j nielsen

  -

  “De eneste, der har vundet ved begivenhederne i Hamburg, er højrefløjen. Den står bag. Det er simpelthen utænkeligt, at en venstreorienteret person ville begå en idiotisk handling, der svarer til at skyde sig selv i foden – og i hovedet. Det er højrefløjens spids kompetence. Venstrefløjen er ikke idioter.

  Jeg har umådeligt svært ved at forestille mig, at nogen på venstrefløjen kunne finde på noget så skadeligt for venstrefløjen. Det eneste der giver mening er, at borgere med et sygeligt ønske om at skade venstrefløjen har orkestreret tragedien – som altid. Venstreorienterede har ingen selvmordsønsker.”

  Dette er en ønskedrøm. Hverken mere eller mindre.

  Der er idioter på alle fløje, og der er mere end to. Fløje, altså.

 135. Af lisbeth sørensen

  -

  No! 23.56

  Nyt konspirationsteori side jp derude.
  “Trump og Putin er engle og kloge ” hedder det.

  Naturligvis melder sorttand rosa unge. Hun er jo lige kommet hjem fra sin seneste danskerbetalt nassertur til Hamburg. Hun var svær at finde ridende på en sort ged , i sort fascistisk tøj og sorte tænder. Men så min gamle lærer her da hun red forbi en lygtepæl, sten i hånden og med pisk…

 136. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür. Du bør Google Palmyra for at blive klogere.
  Oldtidsbyen Palmyra/ blev bombet af ISIL netop fordi det synlige byggeriet er/var græsk/romersk. Islamister tolererer ikke noget der ikke er opstået før 570 og ikke er muslimske værker. Husk talibannerne i Afganistan hvordan de smadrede statuer. Ukultiverede barbarer kan man kalde disse mennesker. ISIS er islamisternes eget værk. Ansvaret er jeres eget. Hvorfor lader I terror vokse i jeres baghave?

 137. Af Niels Peter Lemche

  -

  J NIELSEN, den malingsag var ikke bare et angreb på personer, men et angreb på det/de højeste embeder i landet. Embedet som statsminister er vigtigere end manden, der sidder i stolen. Det er lidt som i USA, hvor præsidentembedet er vigtigere end personen i embedet. Det var måske derfor, Kennedy-mordet aldrig er blevet ordentligt efterforsket — Hoover mente nok det samme, at embedet er vigtige end manden. Dvs. et angreb på statsministeren er et angreb på Danmark pga. embedets symbolværdi.

  Og så var det tæt på mordet på Anna Lindh.

 138. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, OK mine indlæg her til morgen ryger vist direkte i filtret: Men du har evig ret: Verden før Muhammad eksisterer ikke. Derfor er dawinismen i torn i øjet på en islamist som Gür. Jeg frygter ærlig talt for oldtidsmindernes skæbne i Tyrkiet og er glad for at have fået set Hagia Sophia inden, den gamle kirke igen forvandles til en moske.

  Palmyra var et fantastisk sted at besøge. Har været der en del gange. At sidde og se solnedgangen oppe ved den osmanniske borg, mens farverne nede i ruinfeltet bliver mere og mere gyldne: Jeg tror, at alle, der har prøvet det, vil indrømme, at det var en uforglemmelig oplevelse.

 139. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men bloggene bliver stadig mere og mere surrealistiske.

  Og til Jan Petersen, det eneste, der kan stoppe trollene (givetvis kun for en tid) er bandlysning–kort eller lang–og især: At deres rigtige navne publiceres sammen med indlæggene. Jyllandsposten har skarpe meningsudvekslinger på dens blogs, men ikke svinerierne her. Indlæggene er netop ikke anonyme.

 140. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 12. JULI 2017 8:12
  Av – et rigtig suicidalt indlæg fra NPL. Efter sin banning som troll kan han da altid med fordel læse en begynderbog i Danmarkshistorie.

 141. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 12. JULI 2017 8:12
  “Jyllandsposten har skarpe meningsudvekslinger på dens blogs, men ikke svinerierne her.”

  Korrekt.
  På JP optræder den yderste højrefløj knap så svinsk som i Berlingske.
  Og de værste og mest svinske typer fra Berlingske, dem ser man aldrig i JP.
  Som Lem che, Harald, Birger Niels en, Kim0, Erik Larsen/F Jens en.

 142. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 12. JULI 2017 8:12
  “Jyllandsposten har skarpe meningsudvekslinger på dens blogs, men ikke svinerierne her.”

  Korrekt.
  På JP optræder den yderste højrefløj knap så svinsk som i Berlingske.
  Og de værste og mest svinske typer fra Berlingske, dem ser man aldrig i JP.
  Typer som Lem che, Harald, Birger Niels en, Kim0, Erik Larsen/F Jens en.
  I JP oplever man endda personer fra højrefløjen som har nuancerede holdninger.
  Noget som man jo aldrig ser i Berlingske.

 143. Af J Ha nsen

  -

  AF NIELS PE TER LEM CHE – 12. JULI 2017 8:12
  “Jyllandsposten har skarpe meningsudvekslinger på dens blogs, men ikke svinerierne her.”

  Korrekt.
  På JP optræder den yderste højrefløj knap så svinsk som i Berlingske.
  Og de værste og mest svinske typer fra Berlingske, dem ser man aldrig i JP.
  Typer som Lem che, Harald, Birger Niels en, Kim0, Erik La rsen/F Jens en.
  I JP oplever man endda personer fra højrefløjen som har nuancerede holdninger.
  Noget som man jo aldrig ser i Berlingske.

 144. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, SJ, det skal jeg nok, når du har lært at skive dansk. Desværre er jeg jo ikke sådan en anonym s…. som jer andre. Der er stadig ca. 40.000 hits, hvis du googler mig. Så jeg kan ikke skjule mig.

  Egentlig har jeg lyst til at citere Clinten: “Punk!”

 145. Af J Ha ns en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 12. JULI 2017 8:35
  Ja, SJ, det skal jeg nok, når du har lært at skive dansk.

  Måske skulle fessor Lemc he lige selv lære at skrive på dansk selv.
  Lemc he kan åbenbart kun “skive” på dansk.

 146. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, stavefejl er én ting, grammatiske fejl en anden. Du laver f.eks. en rigtig dum en:
  “Måske skulle fessor Lemc he lige selv lære at skrive på dansk selv.”. Én gang “selv” er nok.

 147. Af J Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER L EMCHE – 12. JULI 2017 8:12
  Men bloggene bliver stadig mere og mere surrealistiske.
  “Jyllandsposten har skarpe meningsudvekslinger på dens blogs, men ikke svinerierne her.”

  Korrekt.
  På JP er der personer på den yderste højrefløj som kan optræde nogenlunde civiliseret.
  I modsætning til Berlingske.
  Lemc he og hans ligesindede fra disse debatter på Berlingske er helt fraværende på JP.

 148. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, nej, det er jeg ikke. Men du og dine derimod, for der ville I være nød til at fortælle, hvem I er.

 149. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, nej, det er jeg ikke. Men du og dine derimod, for der ville I være nød til at fortælle, hvem I er.

 150. Af J Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 12. JULI 2017 8:52

  Ja. Og hvad så?
  Som udgangspunkt interreser andres fejl mig ikke.
  Hvor imod du påpeger andre fejl hver dag Lem che.
  For at intimidere andre.
  Og du står tilbage som et fjols hver gang.

 151. Af J. Hansen

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 12. JULI 2017 8:59.

  Du er som sædvanlig løgnagtig Lemc he.
  Jeg har indlæg i JP næsten hver dag.
  Hvor imod jeg aldrig ser dig.
  Men i JP skriver du så åbenbart ikke i navnet “Lemc he”.

 152. Af - Dahl jacobsen

  -

  Der bliver funderet over om debatniveauet her på Berlingske blogs er lig med en tendens til opløsning i samfundet generelt.
  Så galt mener jeg nu ikke at det står til ude i det virkelige samfund en hurtig gennemgang af indlæg på de forskellige blogs vil formentlig vise at det er de samme 20- 30 personer der dagligt giver deres meninger til kende her.
  Et så lille antal debattører mener jeg ikke kan være repræsentativt for hvordan det går her i landet..

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men i JP skriver du så åbenbart ikke i navnet “Lemc he”.

  Korrekt, jeg skriver ikke “i navnet”, men “under navnet af” eller bedre bare “som Lemche”,

  og så skriver jeg ikke Lem che, men Lemche!

  Og til Dahl Jacobsen, bare det var så vel. Der er idag næppe mere end en fem seks stykker tilbage.

 154. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og slut med JH: Du er fuld af løgn, selv i de små detaljer. Du skriver ikke i JP.

 155. Af Ib Vadsegaard

  -

  Men J H du har da selv skrevet, at du er blokeret på både JP og Politiken ridligere? Hvis vi socialister skal bevare vores troværdighed, ar det vigtigt ikke at forære de grimme borgerlige noget skyts.
  Kan du ikke lige berigtige?

 156. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Inden borgerskabet lader mørket sænke sig helt og lader alt håb ude, er det vigtigt for mig at få fastslået, hvem venstrefløjen er – og hvad den vil. Venstrefløjen har mistet tilliden til vore borgerlige politikere, som bevarer magten ved hjælp af det store stumme ligeglade flertal.

  Venstrefløjen ønsker, at Danmark bliver sat under administration – af folket. Så enkelt er det.
  Alene tanken får højrefløjen til at gribe efter pistolen.

  Der er intet højrefløjen hader mere end tanken om, at gadens parlament, proletariatet eller pøblen skulle have reel indflydelse. Den bruger enorme summer på den konstante tilsvining af alle tendenser på demokrati. Det repræsentative såkaldte demokrati, dvs. eliten, har sejret og nyder det.

  Alt hvad der smager af reelt demokrati – socialisme, kommunisme, medbestemmelse – vil blive udsat for elitens straffeforanstaltninger. Der vil intet blive sparet. Den har fuld kontrol over retsstaten – domstolene, politiet, fængslerne.

  Det kan drive ubefæstede sjæle til desperation, som vi har set det i Hamborg. Venstrefløjen skadede igen sig selv mere, end højrefløjen nogensinde har kunnet. Det var selvmord. Ingen bør slippe godt fra at skade uskyldige mennesker fysisk eller psykisk – hverken venstrefløjen eller højrefløjen.

  Det skal være grundlaget for politisk handling på venstrefløjen. Det bliver det aldrig for højrefløjen.

 157. Af Niels Peter Lemche

  -

  JVM, ja, den har vi set før! “Danmark bliver sat under administration – af folket”. Fik vi ikke nok af det i folkerepublikkernes storhedstid?

  De skulle skrive under Mads Holgers pseudonym: Den sidste romantiker!

 158. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 12. JULI 2017 9:26

  Lemc he. Din gamle fordrukne løgnhals og charlatan.
  Gå dog ind og kig i JP.
  Jeg kommenterer ledere i JP næsten hver dag.

 159. Af J. Ha nsen

  -

  AF IB VADSEGA ARD – 12. JULI 2017 9:48

  Nå. Så er Kim Olse n på banen i endnu et navn.
  Den eneste form for socialisme som han går ind for.
  Det er nationalsocialismen.

 160. Af Arne Kristensen

  -

  Se indlægget om “HVEM ER VÆRST, GADEBØLLERNE ELLER DE FOLKEFJENDSKE POLITIKERE?”…. Det er virkelig værd at læse. Tak for at le if don bæk giver plads også til sandhedssøgende og afslørende oplysning om tilstande i dagens Danmark. Se ovenfor kl. 14.07 den 11. juli. Også 12.51 rammer plet.

 161. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Et spørgsmål uden for debattrådens emne:

  Du begræder ISIS ødelæggelser i Palmyra, og frygter hvad der vil ske med Haiga Sophia i Istanbul, som du forudser igen kan blive en moske.

  Da det er en kendt sag, at ekstreme islamister foragter alt, hvad der er skabt før islam i det de kalder “uvidenhedens tid” i en grad, at de er villige til at ødelægge det (fordi oldsagerne for dem repræsenterer hedenske flergudsdyrkende kulturer), synes jeg det er relevant at spørge dig:

  Går du ind for, at oldsager fra Mellemøsten, som vestlige arkæologer i de sidste ca. 150-200 år har gravet frem af jorden og sendt til museer i Europa og Amerika, bør udleveres til deres oprindelseslande?

  Det er der nemlig mange der mener og kræver, ud fra en norm om, at “ethvert land har retten til sin egen kulturarv”.

  I betragtning af røverierne og vandalismen på Iraks Nationalmuseum i Baghdad efter Saddam-regimets fald i 2003 tror jeg, at de fleste assyriologer (og os almindeligt historieinteresserede) er glade for, at så mange oldtidslevn fra Mesopotamiens mange forskellige kulturer befinder sig i sikkerhed på vestlige museer…

  Et eventuelt fremtidigt Muslimsk Broderskab-styre i Ægypten vil helt sikkert også nedprioritere forskningen i Ægyptens førislamiske oldtid, selv om jeg ikke tror at Muslimbrøderne ligefrem vil ødelægge oldtidslevnene.
  Det kunne IS-inspirerede grupper til gengæld finde på. Og er det så ikke bedst at vi i Europa og USA beholder de oldægyptiske fortidslevn, som befinder sig i vore lande?

  Hvad mener du?

  Ved du, om jihadisternes kulturdestruktion har fået Vestens museer til at afvise tanken om at udlevere ikke-europæiske oldsager, fordi “enhver nation har ejendomsret til sin egen kulturarv”?

 162. Af J Ha nsen

  -

  AF – DAHL JACOBS EN – 12. JULI 2017 9:09

  95 procent af dem som kommenterer på disse blogs tilhører den yderste højrefløj.
  Sådan er det jo heldigvis ikke i den virkelige verden.
  Så du har ret.
  Disse blogs afspejler ikke det samfund som vi lever i.
  Heldigvis.

 163. Af Kære Enhedslisten, afstandtagen fra vold ‘nytter intet, så længe I tolererer det internt’ - Dengule.dk

  -

  […] Leif Donbæk er tidligere venstreradikal, men er i dag medlem af Socialistisk Folkeparti. God kommentar om Enhedslistens militans på B.dk – Mødeterror og den yderste venstrefløj. […]

 164. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 12. JULI 2017 9:20

  Filteret kan ikke lide “navnet” Lemche”.
  Hvilket man naturligvis godt kan forstå.
  Derfor må man hakke Lemc he lidt i stykker.

 165. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, fantastisk, jamen så send et link!

 166. Af J Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 12. JULI 2017 11:37
  “JH, fantastisk, jamen så send et link!”

  Hvad vrøvler Lem che om?
  Tror den gamle løgnhals, at nogen står til regnskab overfor ham?
  Manden må lide af storhedsvanvid.

 167. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, JH, det tænkte jeg nok. Du lyver og lyver og fanges let i dine egne løgne.

  Færdig med dig.

  Og med de nye blogs: Føler du ikke, at grebet strammes om din hals?

 168. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 12. JULI 2017 11:49

  Lemch e.
  Din gamle løgnhals.
  er du allerede stinkende beruset?
  Er kl. ikke kun ca. 12:00 i Danmark.
  Havde du ikke været en gammel sjuft. Som bare kæfter op.
  Så havde du nok gennemgået lederne i JP.

 169. Af Birger Nielsen

  -

  J. Hassan Hansen skriver:
  “95 procent af dem som kommenterer på disse blogs tilhører den yderste højrefløj”

  Det sædvanlige vrøvl. Hvis man ikke hylder den yderste venstrefløj, så må man tilhøre den yderste højrefløj og være fascister. For Hansen kender ikke til nuancer.
  De fleste undersøgelser peger på, at mindst 75 % af befolkningen er yderst skeptisk for yderligere muslimsk indvandring.
  Har Hansen selv et nært forhold til en indvandrefamilie ? Næppe !
  Eller er det den sædvanlige bragesnak fra venstrefløjen ?

  Enhedslisten og Alternativet udgør pt. kun ca. 14% af vælgerbefolkningen.
  Ifølge kloge Hansen må resten jo være fascister.

 170. Af Ib Vadsegaard

  -

  Kære JH, gamle ven.
  Jeg synes jo bare at det er så ærgerligt med din lille fodfejl, når du nu er den eneste seriøse og anstændige blogger her på Berlingske.
  Det er i alle ægte socialisters interesse, at du værner om din integritet og dit uplettede rygte.

 171. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 12. JULI 2017 11:49
  “Og med de nye blogs: Føler du ikke, at grebet strammes om din hals?”

  Hvad pokker er det for noget fordrukkent og forstyrret vrøvl?

 172. Af Niels Peter Lemche

  -

  Sorry, IB VADSEGAARD , du eksisterer ikke.

  And hereby I rest my case!

 173. Af J Ha nsen

  -

  AF IB VADSEGA ARD – 12. JULI 2017 12:05

  Kim Ols en forstår som sædvanligt ikke, at man ikke vil røre ham med en ildtang.
  Men man forstår godt at han ikke vil skrive i navnet Kim Ols en mere.
  Navnet stinker.

 174. Af Ib Vadsegaard

  -

  Og kære JH.
  Hvor er det sørgeligt, at du skal skrive under pseudonym på ASH blog, når du nu har så meget fornuftigt at byde ind med. Jeg elsker dine dybsindige kommentarer.

 175. Af J Ha nsen

  -

  Skriver Kim Ol sen også under et pseudonym på ASH`s blog.
  Som Vadsegaard?
  Ja.
  Kim Ols en har jo indsat mange svinske indlæg på ASH`s blog.

  Som dette:

  “AF KIM OLSE N – 28. JANUAR 2014 21:07
  Tak! Tak fordi vi slipper for dig din lede manipulerende so!”

  Fra Anne Sophia Hermans ens blog:
  “Tak for kampen”
  http://annesophia.blogs.berlingske.dk/2014/01/28/tak-for-kampen/comment-page-1/#comments

 176. Af John Laursen

  -

  Her på bloggen gentager de samme blogødelæggere, bevidstløst, de samme løgne og udenad lærte remser – dekadent råddenskab.

  DU MÅ IKKE LYVE
  DU MÅ IKKE SIGE FALSK OM DIT MEDMENNESKE

  Venstrefløjen er blevet overtaget af islam og de såkaldte ” socialister ” er blevet islams marionetdukker.

 177. Af poul pedersen

  -

  Flere bloggere her er net-trolde som kun er med for at chikanere. Noget tyder på at de er på stoffer. Eller de har drukket hjernen væk. Evt. er de sen ile eller ramt af hjernebetændelse.

 178. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og derfor, POUL PEDERSEN, er det vist på tide, at denne blog lukkes.

 179. Af J. Ha nsen

  -

  AF HENRIK ILSKOV-JEN SEN – 12. JULI 2017 11:30

  Ingen har ødelagt mere i Iraq end USA og bl.a. Danmark gjorde under overfaldet og besættelsen af Iraq fra 2003.
  IS opstod i øvrigt på grund af denne krig.

 180. Af J. Ha ns en

  -

  AF BIRGER NIE LSEN – 12. JULI 2017 12:01

  Nå.
  Nazisten Birger Nielse n fortsætter med de racistiske betonede øgenavne, løgnhistorier og stråmænd.
  Han forventer nok ingen dialog.

 181. Af Birger Nielsen

  -

  Hansen
  Jeg troede da, at du hed Hassan.
  Er det ikke en æresbetegnelse for dig ?
  Hav det nu godt på anstalten.

 182. Af J Ha nsen

  -

  AF BIRGER NIEL SEN – 12. JULI 2017 13:46

  Nå.
  Nazisten og racisten Birger Nie lsen er ikke kæntret endnu.
  Hvad er æresbetegnelsen for Birger Niels en?
  Goebbels eller Adolf..

 183. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Ib Vadsegaard – 12. juli 2017 9:48
  Men J H du har da selv skrevet, at du er blokeret på både JP og Politiken ridligere?”

  Er bloggeren kim.p olsen, normalt kaldt PsyKO i aviserne. skriver i alle andres navne, især mit.Er pædofil..Og støtter op om fri pædofili..Hans mange pædofile indlæg kan læses i BT debatten dengang den var åben. Den fik han helt alene nedlukket.

  “Og til Jan Petersen, det eneste, der kan stoppe trollene (givetvis kun for en tid) er bandlysning–kort eller lang–og især” Lemchen

  NPL kan vel fjernes via at trykke på fjern på censor kontoret?

  “Lemc he kan åbenbart kun “skive” på dansk.”

  Ja, stavefascisten her, er en af avisens dårligste stavere..Det er da ironi der vil noget?
  Måske var han bedre før, og det er blot seniliteten , som hans indlæg dagligt vidner om der er grunden? Hans fordrukne indlæg er dog fornøjeligt i små doser..De er jo til grin, og altid god for et godt grin i sine ligegyldigheder, og ikke emnerelevans..Ligesom tåben pre.ben, JP skriver han kun ikke emnerelevante kommentarer i Berlingske.

 184. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Venstrefløjen ønsker, at Danmark bliver sat under administration – af folket. Så enkelt er det.
  Alene tanken får højrefløjen til at gribe efter pistolen.

  Der er intet højrefløjen hader mere end tanken om, at gadens parlament, proletariatet eller pøblen skulle have reel indflydelse”

  Præcis og naturligvis!

  Også derfor bloggerne her forsøger at beskylde Enhedslisten for det her, selvom det er folk som Rosa, Lemchen, PsyKO, Birger og andre småfascister der stod bag det. Drejer sig om at stjæle stemmer til SF.-.Socialdemokraternes folkeforbund…

  “Af Kære Enhedslisten, afstandtagen fra vold ‘nytter intet, så længe I tolererer det internt’ – Dengule.dk – 12. juli 2017 11:32
  […] Leif Donbæk er tidligere venstreradikal, men er i dag medlem af Socialistisk Folkeparti. God kommentar om Enhedslistens militans på B.dk – Mødeterror og den yderste venstrefløj. ”

  Præcist..Men kan ikke være socialists som han skriver han er, når man er medlem af SF..Men er da en socialdemokrat. Som sådan set betyder at man er Radikal nærmest.

 185. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  I 1970erne kaldte man tit den yderste venstrefløjs talsmænd og -kvinder for de “venstreintellektuelle”.

  Det kan man ikke gøre i dag, efter de her på tråden deltagende venstreekstremisters skriverier at dømme.

  Ganske vist går mange af de venstreekstreme bøller på universitetet; men det kræver jo mildt sagt heller ikke det samme at blive optaget på et dansk universitet i dag, som det gjorde førhen.
  Studentereksamener er nu til dags så devaluerede, at man kan fodre grise med dem, og som konsekvens er vidensniveauet hos unge universitetsstuderende nu om stunder meget ringe. Ikke mindst hvad angår viden om selv helt elementære historiske sammenhænge.

  Måske det er forklaringen på de ringe præstationer fra revolutionens bagtrop her på Bloggen…?

 186. Af J. Hans en

  -

  AF HENRIK ILSKOV-JENS EN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 187. Af J Ha nsen

  -

  AF HEN RIK ILSK OV-JENS EN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 188. Af Lisbeth sørensen

  -

  Henrik Ilskov jensen er en unifessor ligesom lemchetåben..to højreradikale tosser begge, som ingen tager seriøst i danmark.

  Jeres fessor hykleri, og storhedsvanvid er dog fornøjeligt at følge, som tidsfordriv og for et godt grin..

  PS jsr i steno…

  “Det er og bliver bizart, at angiveligt humanistiske og/eller venstreorienterede debattører, der påstår, at de er feminister og antiracister, konsekvent støtter ultrareaktionære, højreradikale, stærkt antisemitiske islamiste”

  Rent ævl fra scientologisten her naturligvis..Naturligvis støtter venstrefløjen ikke islamistiske krafter..Tværtimod gør hans sorte højrefløj det, da de deler kvindesyn mestendels, børneopdragelse mv. Lider begge af forældet borgerlige ide´re..Konservatismen har i to grupper tilsammens.

  “Det er også den yderste venstrefløj, der bruger flest kræfter på, at forsvare importen afr uuddannede løntrykkere, der er skyld i, at lønnen og arbejdsvilkårerne for ufaglærte er sakket langt bagud i forhold til andre faggrupper.”

  Endnu mere liberalistisk ævl fra scientologisten.

  Altid hans løntrykker blå blok der har den største interesser i flere løn og velfærdserodere..

  Under DF, har VKO bla. mere end fordoblet antallet af løndumpere fra udlandet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Nuværende LavKO har mere end fordoblet antallet af indvandrer formentlig igen.
  Ihvertfald er 2oo.ooo blevet registreret på 2 år i Danmark nu, og 30-35.ooo asylmodtagere er ankommet , som med familiesammenførelser bliver til loo.ooo nye muslimske statsborgere nok over tid…De ender så godt som alle som statsborgere..Og i borgerlige forlanger nye billige løndumpere og indvandrer uafbrudt..

  FX er indslusningsløn allerede indført for dem på arbejdspladserne..Halvt løn for dem af en Danskere..Hvem tror i får jobbet blå højreradikale dårligt vidende?

 189. Af Lisbeth sørensen

  -

  He nrik Ilsk ov jens en er en unifessor ligesom le mchetåb en..to højrerad ikale tosser begge, som ingen tager seriøst i danmark.

  Jeres fessor hykl eri, og storhedsv anvid er dog fornøjeligt at følge, som tidsfordriv og for et godt grin..

  PS jsr i ste no…

  “Det er og bliver bizart, at angiveligt humanistiske og/eller venstreorienterede debattører, der påstår, at de er feminister og antiracister, konsekvent støtter ultrareaktionære, højreradikale, stærkt antisemitiske islamiste”

  Rent ævl fra scientologisten her naturligvis..Naturligvis støtter venstrefløjen ikke islamistiske krafter..Tværtimod gør hans sorte højrefløj det, da de deler kvindesyn mestendels, børneopdragelse mv. Lider begge af forældet borgerlige ide´re..Konservatismen har i to grupper tilsammens.

  “Det er også den yderste venstrefløj, der bruger flest kræfter på, at forsvare importen afr uuddannede løntrykkere, der er skyld i, at lønnen og arbejdsvilkårerne for ufaglærte er sakket langt bagud i forhold til andre faggrupper.”

  Endnu mere liberalistisk ævl fra scientologisten.

  Altid hans løntrykker blå blok der har den største interesser i flere løn og velfærdserodere..

  Under DF, har VKO bla. mere end fordoblet antallet af løndumpere fra udlandet over lo år, end lo året før under Nyrup..

  Nuværende LavKO har mere end fordoblet antallet af indvandrer formentlig igen.
  Ihvertfald er 2oo.ooo blevet registreret på 2 år i Danmark nu, og 30-35.ooo asylmodtagere er ankommet , som med familiesammenførelser bliver til loo.ooo nye muslimske statsborgere nok over tid…De ender så godt som alle som statsborgere..Og i borgerlige forlanger nye billige løndumpere og indvandrer uafbrudt..

  FX er indslusningsløn allerede indført for dem på arbejdspladserne..Halvt løn for dem af en Danskere..Hvem tror i får jobbet blå højreradikale dårligt vidende?

 190. Af Lisbeth sørensen

  -

  Indlæg i fifleriet?

 191. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Tak til bl.a. Lisbeth Sørensen og J. Hansen for så tydeligt at demonstrere, at TOLERANCE ikke er noget man skal forvente at finde hos venstreekstremister, så lidt som hos højreekstremister.

  Men i modsætning til højreekstremisterne roser venstreekstremisterne sig tit af at være “de tolerante”.
  Det passer bare ikke. Deres krav om at udvise tolerance gælder nemlig kun de grupper i samfundet, som de har sympati for.
  At venstreekstremisterne, som så klart ikke selv evner at leve om til deres eget opreklamerede tolerance-ideal, revser ekstremister på den modsatte fløj for at være lige så intolerante som de selv er, er absurd…men ganske underholdende.

 192. Af lisbeth sørensen

  -

  Kræver nu intet at blive fessor på et dansk universitet som, ilsko.v-lemc.hen kan bevidne ved deres eksistens der. Efterhånden tager de hvilket som helst højreskrammel.

  Deres historiske uvidenhed er perfekt og uden huller når det kommer fx til sammenhænge i politik. Deres sorte virkelighedsopfattelse er lig islamisternes.renlivet populister-opportunister! Måske derfor den lave debatværdi de deltager med her i bloggen?

  Den dømtekriminelle Ils.kov -injurier- har intet at komme med mht venstrefløjen.

  PS og et indlæg i filteret?

 193. Af J. H.

  -

  AF HENRIK ILSKOV-JE NS EN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 194. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK ILSKOV-JENSEN, skal vi ikke bare ignorere trollene? Men du har ikke helt ret. Der er egentlig ikke den store forskel på de studerende, der for halvtreds år siden fylkedes om Marcuse og det venstresocialistiske kommunistiske budskab, og så dem, der fylder op i dag. Det er en myte, at nutidens studerende er dårligere begavede. Det er egentlig status quo i så henseende.

  Tro mig, jeg lærte folk som Finn Ejner Madsen (ham på “potten” foran hovedbygningen) at kende i 1968. Det etablerede studenterråd forsøgte at begrænse skaderne, men kun med et meget betinget held. Finn Ejner fik da også et par år efter et år i skyggen efter verdensbankdemonstrationerne, som vist er noget af det mest voldelige, vi har set i København.

 195. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Lisbeth Sørensen:

  Når man ikke har argumenter, må man gribe til løgne.
  Sådan som du og J. Hansen gør her.

  Når du f.eks. skriver, at jeg er en dømt kriminel, er det ikke blot en løgn. Det er også injurier.

  Hvis man beskylder nogen for at være en dømt kriminel, skal man kunne bevise det. Det kan du ikke i forhold til mig, for jeg har aldrig været involveret i en retssag.

  Jeg kan derfor med sindsro betegne dig som en løgner.

  Heldigvis er du og din politiske taberfløj helt uden indflydelse!

 196. Af J Nielsen

  -

  ” den malingsag var ikke bare et angreb på personer, men et angreb på det/de højeste embeder i landet”

  Der er ikke meget ophøjet over først at fylde befolkningen med løgnehistorier og dernæst angribe et andet land fordi man har nogle kartofler at hyppe. Et hjemligt regnskab der skal gøres op. Nogle goodwill-points der skal scores.

  Det er, om noget, et angreb på embedet.

  Grænsen går et sted, og jeg sætter den ved krig. Så hellere paintball.

 197. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Til Lisbeth Sørensen:

  Du beskylder mig for at være en dømt kriminel; men du kan ikke fremlægge beviser, for de findes nemlig ikke, da jeg aldrig har været involveret i en retssag.

  Du derimod kan jeg i sandhed kalde en lille løgner.

  Et menneske, som i mangel af argumenter smider om sig med løgne, som dine AFA-kammerater smider om sig med sten…

  Heldigvis har du og din politiske taberfløj ingen indflydelse overhovedet. Det glæder jeg mig over…!

 198. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Dagens tal over de omvendte nyheder, indlæg fra SUF erne og M S G
  L I S B E TH, 36 indlæg
  J H A N S E N, 36 indlæg
  I B V A D S E G A A R D=L I S B E T H, 7 indlæg
  M E H M E T S A M I G Ü R, 7 ens indlæg
  Disse mennesker står for 86 indlæg af 187 indlæg.

 199. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Lisbeth Sørensen:

  Du beskylder mig for at være en dømt kriminel; men du kan ikke fremlægge beviser, for de findes nemlig ikke, da jeg aldrig har været involveret i en retssag.

  Du derimod kan jeg i sandhed kalde en lille løgner.

  Et menneske, som i mangel af argumenter smider om sig med løgne, som dine AFA-kammerater smider om sig med sten…

  Heldigvis har du og din politiske taberfløj ingen indflydelse overhovedet. Det glæder jeg mig over…!

 200. Af Hr. J Hansn

  -

  AF HENRIK ILSKOV-JENSN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 201. Af Kim Ol sen

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de blå.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Hvem er er Vadsegaard, Lis beth, Lemc he, Kim 0.?
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 202. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, jeg havde egentlig troet, at det var flere. Stor smiley!

 203. Af J.O. H.

  -

  AF HENRIK ILS KOV-JENSN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 204. Af O. Hansn

  -

  AF H. ILSKOV-JENSN – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 205. Af J Ha ns en

  -

  AF HENRIK ILS KOV – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakører har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 206. Af Per Torbensen

  -

  Her en god film med Louis De Funes som egentlig var tiltænkt blokken som omhandlede James Bond-men der er lukket for det varme vand.
  God ferie.
  https://www.youtube.com/watch?v=UCpUtRnnjeY&list=PLj6VhOAEGXkxtXPJSVlS3v0G5VFBJTLh6

 207. Af J Ha ns en

  -

  AF HENRIK ILS KOV – 12. JULI 2017 14:57

  Højrefløjens klakøre r har indtil for nyligt skrevet historien.
  Stort set historieforfalskning.
  Og det kan den konvergent tænkende, eller ikke tænkende, højrefløj ikke sætte sig ud over.
  Der går nok et par generationer.

 208. Af Niels Peter Lemche

  -

  Per Torbensen, ja, den hedder “Undskyld vi flygter” på dansk. Den er guddommelig morsom: Two for Tea and Tea for two!

 209. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Jeg har flere gange forgæves forsøgt at tilbagevise Lisbeth Sørensens påstand om, at jeg skulle være en dømt kriminel.

  Og jeg spørger: Hvad er dette for et “Debat”-sted, som tillader injurier at blive fremført; men nægter adgang for en tilbagevisning af løgnen?

  Om Lisbeth Søren vil jeg sige, at hun er en lille, talentløs løgner. Det er på alle måder sandt.

 210. Af Henrik Thor Christensen

  -

  @Mehmet Sami Gür
  Jeg troede du var holdt op, Mehmet!! …eller har Fascistogan sendt dig ind i kampen igen?

Kommentarer er lukket.