Kampen for heltenes eftermæle

Af Leif Donbæk 228

Mit forslag er derfor simpelt. Kære venner på Rådhuset – lad os mindes og ære de, der i min generation har givet alt for Danmark. Lad os begynde at overveje at navngive veje og pladser efter soldaterne, der har ofret alt for Danmark,

I Danmark kan vi mange ting. Vi er verdensmestre i ”hygge”, hele verdenen kigger til Danmark for at lære om, hvordan man bygger et samfund, hvordan man cykler, hvordan man skaber børnehaver, og listen er legio, for vi har skabt et fremragende samfund – som vi med rette kan være stolte af.

Men der er også ting, vi er dårlige til.

Vi har nu i knap tre årtier sendt danske soldater afsted til fremmede himmelstrøg for på vegne af fællesskabet at risikere livet, og om lidt gør vi det formodentligt igen. Man kan mene om krigene, hvad man vil, men at vi for Danmarks skyld har bedt en række unge mænd og kvinder om at løbe den største risiko, kan ikke bortforklares, ligesom at det ikke kan bortforklares, at for mange har ydet det største offer for Danmark. Det er især siden 1992 i Bosnien, at vi har deltaget med soldater i væbnede konflikter, og fra Irakkrigen over Afghanistan har det for alvor taget fart med danske soldater på mission i krigsområder.

Min generation er således den første ”krigsgeneration” siden anden verdenskrig. Den første generation, hvor vi alle kender nogle jævnaldrende, der har været afsted. Den første generation, hvor vi alle i vores teenageår og tidlige 20’ere kendte følelsen af angstens sug i maven hver gang,  en Ekstra Blads forside talte om danske tab, hvor vi stormede over for at læse artiklen – ikke for at læse om hændelsen, men alene for at se om der var oplysninger om, hvor den faldne eller sårede var fra, fordi vi alle kendte nogle, der var afsted.

I min generation er krigen meget meget tæt på. Jeg tæller mine venner og bekendte, der har været afsted for Danmark i dusinvis, og sådan har de fleste jeg kender det.

Men Danmark og resten danskerne har ikke fulgt med. De færreste danskere har en ide om, hvad de danske soldater egentligt har været udsat for eller har lavet – de færreste kender forskellen på de forskellige missioner, og selvom vi er blevet bedre til at behandle de hårdest ramte veteraner, så mangler vi stadigvæk en generel forståelse i befolkningen.

Vi har etableret en flagdag, og der bliver med jævne mellemrum holdt skåltaler for soldaternes mod, men som en veninde anførte det fornyligt. ”Vi kender ikke deres navne, vi ved ikke, hvem de er”. Det er her værd at nævne, at hende der ytrede ordene arbejder professionelt med krigsveteraner, nærmere bestemt med at vurdere om, hvorvidt deres PTSD-diagnose kan anerkendes som en arbejdsskade. Tillige er det således, at når man arbejder med området på den måde, så læser man alt, vitterligt alt, der bliver skrevet om krigene og veteranerne, og når ikke engang de professionelle (mig selv inklusiv) husker navnene på de, der har ydet det største offer for Danmark, så har vi en udfordring.

For vi skylder dem, der har ofret alt for os, mere end blot en årlig parade, og det leder mig frem til klummens formål, fordi i år er det valgår i kommunerne, og det betyder, at man kan få politikerne til at lytte, og jeg vil gerne have deres opmærksomhed.

Det er således, at vi i  Danmark (selvfølgelig) har en række regler for, hvorledes vi navngiver veje, og i eksempelvis København, som er min hjemstavn, har vi endda et Vejnavnsnævn, som har en offentlig tilgængelig liste over hvilke navne, der for nærværende er i spil.

Listen er lang og fin og repræsenterer et bredt udsnit af store afdøde danskere og københavnere, men noget mangler – for ud af listens hundrede af navneforslag er der ikke en eneste af de københavnere, der for Danmarks skyld har ofret alt, ikke en eneste soldat.

Der er ellers nok at vælge mellem, vi har mistet 53 danske soldater siden 2002, og ganske mange af disse var hjemmehørende i Københavns Kommune. Og som en del af mit arbejde og til brug for en forskningsartikel har jeg læst nærmest alle arbejdsskadesager fra krigsveteraner med psykiske skader fra 1970 til 2013, og jeg kan afsløre, at der gemmer sig mange helteberetninger iblandt, og mange beretninger som Danmark har fortjent at kende, mange beretninger der kunne inspirere fremtidige generationer.

Mit forslag er derfor simpelt. Kære venner på Rådhuset – lad os mindes og ære de, der i min generation har givet alt for Danmark. Lad os begynde at overveje at navngive veje og pladser efter soldaterne, der har ofret alt for Danmark, og lad os, i stil med hvad vi allerede gør ved nogle veje, opsætte plader ved de nye vejnavne, der forklarer om baggrunden for nydåben af vejene samt om den pågældende navngivers personlige og professionelle baggrund.

Lad os hædre de, der har givet alt for vores land ved at huske dem og deres gerninger.

 

 

228 kommentarer RSS

 1. Af lisbeth sørensen

  -

  Danskere der har deltaget i de blå krige skal ikke æres men hånes for landsforræderi. Bosnien var eneste acceptable. De er en skamplet på danmarkskortet.

  I DK km man være militærnægter. Ingen er tvunget til at dræbe for man. Hån dem hvor end du møder dem.

 2. Af lisbeth sørensen

  -

  ” Ingen er tvunget til at dræbe for mammon”.

 3. Af Flemming Lau

  -

  Leif Donbæk.
  Fine reflektioner! Tak fordi du som en af de få, gider at skæve til vore soldaters velbefindende. Nogle gange føler man at de behandles som et gammelt par sko, som har udtjent deres funktion, og nu kan kasseres.

 4. Af bent jensen

  -

  Det danske forsvars opgave er selvfølgelig at forsvare Danmark mod angreb udefra. Men desværre er der magtmisbrugende politikere som finder det passende og opportunt at sende danske soldater afsted til fjerne lande, hvor de så kan miste livet eller blive forkrøblede. Disse “missioner” har stort set intet godt eller varigt udrettet. God idé at ære disse soldater for deres heltemod. Men for visse politikere burde der rejses skamstøtter.

 5. Af bent jensen

  -

  Det mest aktuelle er måske ikke angreb udefra? For et stort angreb indefra og ovenfra er jo allerede startet. En invasion, en masseindvandring, en ny besættelse er jo i fuld gang. Chrborg er i færd med at udskifte og fordrive det danske folk . I deres eget land er vi gjort til 3. rangs mennesker. De radikale partier der går ind for multi-kulti, niqab og omvandrende villatelte der skjuler alt, jubler over udviklingen, selvom den er katastrofal og kun kan ende i med rædselsfulde tilstande som i Sverige og Grækenland osv. Se den korte og snap hanen.

 6. Af Flemming Lau

  -

  Fra starten i 2001 var der tale om et 30 års scenarie. Vi er kun nået halvvejs. Lad os vente og se når støvet har lagt sig i 2031..!

 7. Af Bjørn Danh

  -

  Juni 2003. Basrah provins, Irak. DANCON aktiv. Dag 1:

  Første patrulje langs Tigris.
  De danske lejesoldater skyder og dræber to irakere
  som står og fisker ved flodbredden!

  Ja, I er dygtige er I.

  Og husk!
  Ingen af de danske USA-lejesoldater er sendt ud!
  De er alle rejst ud.
  Hvor mange DKKroner Danmark har betalt i erstatning
  for mord på irakere, ligger i ForsvMin.
  Hvor mange Dk’s soldater har myrdet samme.
  men s.pind (demokrat?) vil ikke ud med ciffrene!

  Go’ krig, USA-ludere 🙂

 8. Af bent jensen

  -

  Det mest aktuelle er måske ikke an greb udefra? For et stort an greb indefra og ovenfra er jo allerede startet. En inva sion, en masseind vandring, en ny be sæt telse er jo i fuld gang. Chrborg er i færd med at ud skifte og for drive det danske folk . I vores eget land er vi gjort til 3. rangs mennesker. De radikale partier der går ind for mul ti-kul ti, niq ab og om vandrende villa telte der skjuler alt, jubler over udviklingen, selvom den er ka ta stro fal og kun kan ende i med ræ dsels fulde tilstande som i Sve rige og Græ kenland osv. Se den korte og snap hanen.

 9. Af gerald wiltk

  -

  De danske soldater er i stigende grad blevet indsat i krige som ikke har nogt som helst med Danmarks forsvar at goere. Det er et politisk spil med staerke personlig intresser, Fogh i NATO, Foghs boern i USA, Fogh tilknyttet Ukraine, men sikkert en del andre, der kan tjene paa andres ulykke.
  Det er et klart misbrug af de danske soldater der er blevet indsat som lejesoldater.
  Der er intet glorvaerdigt eller oplyftende i det. Kun politisk spil til gavn for interesser hovedsagligt uden for Danmark.
  Danmarks indsats paa dette omraade er forkasteligt og sikkert ogsaa ulovligt.
  De unge mennesker der blev draget ind i dette skulle fortaelle folk i Danmark hvad krig er.
  Der er sikkert ikke mange der ikke har fortrudt deres indblanding.

 10. Af bent jensen

  -

  Både li s be th sø ren sen, bjørn danh og j. hansen har deciderede negative og fjendtlige holdninger til Danmark og danskerne og hele vores kultur. Antagelig er de muslimer eller konvertitter.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Leif Donbæk, fint indlæg; men du egentlig ikke for beskeden, når du starter med 1992? Du taler også om din generation; men hvordan er det så med dine forældres (som jeg sikkert tilhører)? Mange af os har haft sønner af sted, også jeg. Er det så meget anderledes for os?

  Det er meget få danske soldater, der er blevet hædret, som sig hør og bør. Jeg kan tænke på Tordenskjold og Willemoes. Så er der nogle generaler fra De Slesvigske Krige. Der er ingen, der tænker på Thomas Dinesen, VC, Karen Blixens broder, og vi har stadig Anders Lassen, VC, og Kaj Birkstedt fra den 2. Verdenskrig: En buste foran det nedbrændte frihedsmuseum (og det siger næsten alt, at det stadig er nedbrændt). Der er et kollektivt mindesmærke for sømændene, der døde under den 2. Verdenskrig, men hvad er der for alle FN-soldaterne siden 1956?

  Så dit perspektiv er alt for kort, men i sagen er jeg enig. PÅ den anden side husker du sikkert fortællingen om den sønderskudte danske soldat på lazarettet i Kabul. Han fik besøg af den amerikanske general, der roste hans indsats, men: “Jeg gjorde bare, hvad jeg havde at gøre!”, og nogle måneder senere i samme situation med samme soldat: “Jeg gjorde bare, hvad jeg havde at gøre!”, hvortil den amerikanske general tørt svarede: “Jeg synes, at jeg har hørt den før.”.

  Modsat de skiderikker, som kæfter op og nedgør deres indsats, så melder jeg mig blandt dem, der er fuld af beundring for soldaternes indsats.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  BJØRN DANH, skiderik!

  Sagen blev i øvrigt klaret af den danske kommandant på stedet, som tog ned til den familie (hamula) som de døde fiskere tilhørte, og spurgte: Hvor meget?” Og så betalte han på stedet den erstatning, de bad om. Ingen onde følelser derefter, fordi “det stod skrevet…”

 13. Af Palle Huld

  -

  Og de færreste soldater aner hvad det er for en sag de sætter livet på spil. Altså udover den propaganda politikere og medier fylder dem med..

  Men start med at forlange politikere og deres egne børn til frontlinjen sammen med de øvrige soldater, så skal jeg love jer for, at Danmarks deltagelse I angrebskrige hurtigt får en ende.

  Og jeg kan personligt sætte navn på en meget stor del fra magteliten og deres familier som meget gerne må sendes afsted.

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så det med at forstå, hvad de har været igennem: Det kan ingen, der ikke selv har været derude. Det gør Spielberg i den grad rede for i sine to serier “Band of Brothers” og “The Pacific”, og især siges det i interviewet med Richard Winters: Hvordan forbereder man sig (til at blive kastet ned i falmskærm over Normandiet i invasionsnatten): Winters, det kan man ikke. Det er noget hver mand må gøre op med sig selv.

  Og Hr. Huld, bare endnu en skiderik.

 15. Af Aage Bak

  -

  Palle Huld
  Sjovt du nævner det.
  Lars Løkkes søn har netop været i Irak.
  Dermed er dit indlæg det rene nonsens!

 16. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hvad er der galt med dette?

  Og så det med at forstå, hvad de har været igennem: Det kan ingen, der ikke selv har været derude. Det gør Spielberg i den grad rede for i sine to serier “Band of Brothers” og “The Pacific”, og især siges det i interviewet med Richard Winters: Hvordan forbereder man sig (til at blive kastet ned i falmskærm over Normandiet i invasionsnatten): Winters, det kan man ikke. Det er noget hver mand må gøre op med sig selv.

 17. Af bent jensen

  -

  Bemærk at so p hie car sten ni el sen fra R er glødende tilhænger af niqab og burka. Og dermed af islamisering, kvindeundertrykkelse og svenske tilstande. Logik og tænkning synes ikke at være so p hies stærke side. (Hvor kvinder kommer til magten, bliver mændene, familierne og børnene TABERE. I utallige tilfælde. Læs “Why women destroy families, nations and civilizations”. Og se den korte og snap hanen)

 18. Af Barkan Christensen

  -

  Lisbeth Sørensen hvor bliver jeg ked af, at måtte konstaterer at der reelt findes nogen med sådan en holdning. Nej ingen er tvunget til at være soldat, men hvis man er, så må man have tillid til folketinget sender os der hen, hvor den danske befolkning (som tinget repræsenterer) ønsker vi skal sætte vores liv på spil.

  Vi rejser fra vore børn, børnebørn, koner, kærester, mødre fædre, søskende, bedsteforældre, venner. Listen er lang, med dem vi efterlader med måneders frygt og usikkerhed. Dette gør vi for DIN skyld, fordi du er en del af det demokrati, der bruger os som et redskab.

  Når vi kommer hjem er det ofte med store udfordringer i livets rygsæk. Vi har alle mistet de nærmeste af de nærmeste venner. Vi er et andet menneske når vi kommer hjem og det byder vi vore kære. Alt samme for Danmark og der,ed DIG!

  Går du ind for demokrati? Hvis du kalder os landsforrædere, må det jo også gælde flertallet af befolkningen, som via folketinget giver os mandat.

  Hvor er din udmelding trist og skræmmende.

 19. Af J Ha ns en

  -

  Bortset fra nogle officerer så er de soldater som deltager i Danmark krigseventyr frivillige.
  At de vælger, at deltage i Danmarks forbrydelser, det er deres eget problem.
  Man skal huske, at de lande som Danmark overfalder sammen med USA, det er lande som ikke kan forsvare sig selv.
  Og det er lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Fire millioner mennesker er blevet dræbt i Danmarks krige siden 2003.
  Millioner er gjort til flygtninge.
  Flere lande er totalt ødelagte.
  Krigene har medført terror i Europa.
  Vi er medskyld i ufattelige forbrydelser.
  Og så nævner Donbæk nogle få dræbte danskere.
  Som frivilligt deltog i Danmarks forbrydelser.

 20. Af Bjørn Danh

  -

  Simpelthen så sjovt at hjerneknipse Bælingske’s fascistslæng 🙂

  * * * Allah hu Akbar * * *

 21. Af Palle Huld

  -

  Aage Bak: Men ikke ved fronten du…

 22. Af Bjørn Danh

  -

  Ikke terror det der foregår i EU, men hævnangreb, Jens

  Hvem er i virkligheden terroristerne?

  De (US UK Dk AUS) sidder i B-1, F-16, F-15, F/A-18, Pan. Tornados m.m.

  “Flere lande er totalt ødelagte.”, korrekt!
  Bare se nu Mosul!
  Ansvarlige? Samme:
  US UK Dk AUS

 23. Af Aage Bak

  -

  Palle
  Nej. Der er ikke danskere ved fronten i Irak. Danmark bistår med rådgivning og uddannelse.
  Det gør imidlertid ikke den store forskel. Trusselsniveauet er stadig højt. Det er da altid noget, at du anerkender, at Løkkes søn har været i Irak. Helt faktaresistent er du altså ikke.

 24. Af Bjørn Danh

  -

  Leif Donbæk (socialist???)
  “Er et stolt medlem af SF”

  Hahahahaa

  Ja sæ’føli:

  http://politiken.dk/indland/politik/art5559437/S%C3%B8vndal-Vi-er-klar-til-at-g%C3%A5-i-krig-med-USA-igen

  Jeg brækker mig!

 25. Af bent jensen

  -

  Li li an par ker ka ule har nu lukket for flere indlæg. Efter at have bort cen su re ret en række seriøse indlæg. Hvor er det ynkeligt.

  Nogle få danskere, skriver j. h an s en hånligt. Faktisk har næsten 50 danske soldater mistet livet, mens flere hundrede er blevet invalideret. Deres offervilje og heltemod i kampen mod fanatiske banditter kan man ikke tvivle på. Dog er det vel rigtigt at soldaterne er blevet vildledt og misbrugt af visse ambitiøse politikere. Men det ændrer ikke ved at der bør vises soldaterne mere respekt, og der burde ydes større erstatninger for tab og lidelser. Dansk juridisk erstatningsret er ofte en skændsel og en parodi.

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  JH, tag så hjem til Jallastan og stil dine sandaler der!

  Skiderik!

 27. Af Bjørn Danh

  -

  Tror snart det er tid at npl tager en af sine lykkepiller, JH

  🙂

 28. Af Aage Bak

  -

  Bjørn Danh
  Har du fuldstændigt mistet de sidste to hjerneceller?
  Mosul ødelagt af DK og US?
  Du har jo fuldstændigt knald i låget. Mosul blev befriet fra IS af irakiske styrker efter IS havde myrdet løs og smadret byen.
  Uvidende klovn!

 29. Af J. Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 15. JULI 2017 12:15

  Nå.
  så er charlatanen Lemc he døddrukken igen.
  Er klokken ikke kun ca. 12:30?

 30. Af bent jensen

  -

  En del danske politikere har blod på hænderne og armene helt op til albuerne. Både pga. deres misbrug af vort nationale forsvar der oprindelig er dannet og opbygget for at forsvare fædrelandet. Men også pga. deres infame og kyniske sundhedspolitik der allerede har kostet mange patienter livet. Og som har drevet mange pårørende ud i den dybeste fortvivlelse. Hertil kommer medskyld i den mangedoblede kriminalitet. I mange overfald, hjemmerøverier, voldtægter, knivstik, gadeskyderier og mord har visse partier og politikere en klar medskyld.

 31. Af Bjørn Danh

  -

  åe back-gear!

  IS blev skabt af US UK AUS DK’ korstogsfarene kristne xtremister
  som illegalt invaderede Irak mod FN’s befalinger!

  Efter bla mad dog mattis’ talrige massakrer i bla Fallujah,
  hvor frihedskæmperen Al Zarqawi stiftede IS 2004.

  Ingen Irak krig og intet mord på Saddam
  og Mosul og tusinder af andre Irakiske byer havde stået idag!

  Få nu fat, åe 🙂

 32. Af Niels Peter Lemche

  -

  B J Ø R N D A N H … ja, det var da noget af en udmelding.

  Hvad laver du egentlig her?

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  En vaskeægte IS-tilhænger bekender kulør!

  Wow!

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Danmark er en traumatisk oplevelse!

  Fjenden står allerede i landet, det kan ingen være i tvivel om, vil det danske millitær løfte så meget som en lillefinger for at redde sit danske folk?
  NEJ det vil det danske millitær aldrig nogensinde komme det danske folk til hjælp op imod islam!

  Dette bliver en regulær nedslagtning af det danske folk!

  Klamt det uforståelige at danske millitær befinder sig på Østfronten og i Mellemøsten, Danmark har kun brug for de 10% der er 100% loyale overfor Danmark, loyale overfor det danske folk, ja til døden, resten alle der nogensinde har tjent eller tjener udenfor Danmarks grænser skal derfor, og for evigt fritages for tjeneste, og betragtes som uønskede til at tjene Danmark!

  På tide vi får ryddet op i svineriet, for nu står islamisterne i landet, dette er en etnisk udsrensning af det danske folk, men hvor er det danske millitær der skulle rydde op og rense landet, og beskyttet det danske folk?

  Det danske millitær glimrer ved sit fravær!!!!

  Husk at det danske millitær vil aldrig nogensinde komme det danske folk til hjælp, det ved vi nu, for så var det sket!

  Det danske millitær vil falde på Østfronten og i Mellemøsten, det danske millitær vil end ikke kunne redde sig selv nu i undergangen.

  Danmark har lov at forsvarer Danmark, ja pligt til at forsvarer det danske folk, vores land, vores folk, vores kristne kultur, og til døden, men der går grænsen, ved den danske grænse!

  Danmark har kun brug for en håndfuld soldater der er 100% loyale overfor det danske folk, resten er direkte uønskede i Danmark såvel som uønskede på Østfronten og i Mellemøsten!

  For hvad står vi danske tilbage med når dette islamistiske exodus er overstået?

  Ingenting!!!

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så Berlingeren vil agere IS-organ?!

 36. Af Bjørn Danh

  -

  Jeg bestiller tit hjem-IS, npl 🙂 🙂

 37. Af J Ha ns en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 13:11

  Lem che.
  Vælt nu om i din beskidte køje.
  Gamle drukkenbolt.

 38. Af Flemming Lau

  -

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske soldater overholder de internationale krigs love imodsætning til Islamiske, Stalinistiske, Japanske og nazistiske sekter, gennem de sidste 100 år! Sådanne Totalitære og morderiske sekter, vil det altid være en bunden opgave at bekæmpe for frie samfund!

 39. Af Bjørn Danh

  -

  FL, hvis de 4 danske politiske ledere
  Fogh/Kærsgård/Møller/Lykketoft
  der vedtog og fascistificerede med lov B 165
  mit go’e gamle Danmark d. 15 maj 2003
  med deres sindsyge korstogsdeltagelse
  blev dømt efter samme anklager som
  Nazisterne i Nürnberg efter 2. VK,
  ville de svinge i galgerne!
  (Lig samtlige US præsidenter eft 2. VK)
  Krigsforbrydere defineret!

  🙁

 40. Af Helge Nørager

  -

  Æret være dem som gav alt for fædrelandets kald til våben.
  Hjælp dem som mistede en del af dem selv.

  Som jeg altid har skrevet.
  Støt soldater, ret vrede mod beslutningstagere.

  For jeg mener også at det var en ulovlig angrebskrig og at der går en rød tråd fra den beslutning og til hvad sker i dag.

  Indsats i Jugoslavien et studie i helvede som få forstår.

  Men bland dog politik ud af omsorg for dem som tog handsken op.

  Mvh Helge Ebbe Nørager

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  Så mener du,/mener du ikke, at indsatsen i Jugoslavien var på sin plads? Mon ikke Srebrenica fortalte, at vi handlede ret.

  Men at vi skal se besynderlige personager lovprise terroristen al-Zarqawi som frihedskæmper, der er en anelse psykodelisk, for at sige det mildt.

  Men det siger noget om stemningen for tiden blandt IS-tilhængerne.

 42. Af lisbeth sørensen

  -

  “? Mon ikke Srebrenica fortalte, at vi handlede ret.”

  Mener du fordi de lo.ooo soldater- også af Dansk karakter- var nogen lemchekujoner der ikke gjorde noget mod de hvide serbiske højredrejet nationalister? De støttet dem naturligvis, lige som den fordrukne frimurer, og charlatan, dig! ..

  Som medlem af hjemmeværnet, og landsforræder-du spionere jo for Israel og mødes med efterretningsagenter derfra skriver du-,skal alle lige være klar over hvilken lumsk type af en zionist vi har med at gøre her.

 43. Af J Ha ns en

  -

  AF HELGE NØRAG ER – 15. JULI 2017 13:30

  De soldater som døde i Iraq og Afghanistan.
  De døde ikke for fædrelandet.
  De døde fordi vores politikere krøb og sleskede for USA.
  En død på det mest usle grundlag.
  Og det blev helt klart fastslået under Nurnberg processerne, at at man ikke er fritaget fra et ansvar, fordi man handler efter ordre.

 44. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af Flemming Lau – 15. juli 2017 13:19

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske soldater overholder de internationale krigs love imodsætning til Islamiske, Stalinistiske, Japanske og nazistiske sekter,”

  Mage til ævl skal man lede længe efter?

  Vestlige krigsførende lande har skrevet reglerne, frikender sig selv uafbrudt, bruger tortur i Guantanamo, invadere fredelige lande for mammon og bomber de civile fra 1o ks højde, således at de blå overbetalte, og udugelige sønner der , ikke kommer hjem i en kiste..Danskere sender gerne folk til Guantanamo og tortur, Deres CiA fly har frit ret til at lande i DK på vej med torturofre dertil..

 45. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af Flemming Lau – 15. juli 2017 13:19

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske soldater overholder de internationale krigs love imodsætning til Islamiske, Stalinistiske, Japanske og nazistiske sekter,”

  Mage til æ.vl skal man lede længe efter?

  Vestlige krigsførende lande har skrevet reglerne, frikender sig selv uafbrudt, bruger t.ortur i Gua.ntanamo, invadere fredelige lande for mammon og bomb.er de civile fra 1o ks højde, således at de blå overbetalte, og udug.elige sønner der , ikke kommer hjem i en kiste..Danskere sender gerne folk til Gua.ntanamo og t.ortur, Deres C.iA fly har frit ret til at lande i DK på vej med tor.turofre dertil..

 46. Af lisbe,th søren,sen

  -

  “Af Fle.mm.ing La.u – 15. juli 2017 13:19

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske sold.ater overholder de internationale krigs love imodsætning til Isla.miske, Stali.nistiske, Japan.ske og n.azistis.ke sekter,”

  Mage til æ.vl skal man lede længe efter?

  Vestlige krigsførende lande har skrevet reglerne, frikender sig selv uafbrudt, bruger t.ortur i Gua.ntanamo, invadere fredelige lande for mammon og bomb.er de civile fra 1o ks højde, således at de blå overbetalte, og udug.elige sønner der , ikke kommer hjem i en kiste..Danskere sender gerne folk til Gua.ntanamo og t.ortur, Deres C.iA fly har frit ret til at lande i DK på vej med tor.turofre dertil..

 47. Af Jan Andersen

  -

  Bladet HUS FORBI beretter nu om at hvis man beder nogen om penge til mad kan det give en straf på to ugers fængsel. (der koster skatteborgerne 30-50.000 kr) Men hvis man som lommetyv stjæler din tegnebog med penge, kort og nøgler mv., så koster det kun en bøde på 5oo kr. Det er hvad genierne på Chrborg har sørget for med deres lovgivning og seneste udspil. (Er Danmark en politisk og juridisk galeanstalt? )

 48. Af lisbe,th søren,sen

  -

  “Af Fle.mm.ing La.u – 15. juli 2017 13:19

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske sold.ater overholder de internationale k.rigs love imodsætning til Isla.miske, Stali.nistiske, Japan.ske og n.azistis.ke sekter,”

  Mage til æ.vl skal man lede længe efter?
  .
  Vestlige krigsførende lande har skrevet reglerne, frike.nder sig selv uafbrudt, bruger t.ortur i Gua.ntan.amo, invadere fredelige lande for ma.mmon og bo.mb.er de civile fra 1o ks højde, således at de blå overbetalte, og udug.elige sønner der , ikke kommer hjem i en kis.te..Danskere sender gerne folk til Gua.ntanamo og t.ortur, Deres C.iA fly har frit ret til at lande i DK på vej med tor.turofre dertil..

 49. Af Niels Peter Lemche

  -

  IS-tilhængerne L S og J H afslører sig på en sådan måde, at vi ikke længere kan være i tvivl om deres sympatier, for ikke at sige identitet. Læg også mærke til, hvor usammenhængende L S’ indlæg er.

  De er utroligt, at en anstændig avis som Berlingeren vil give plads til den slags vanvittig propaganda.

 50. Af lisbe,th søren,sen

  -

  “Af Fle.mm.ing La.u – 15. juli 2017 13:19

  Hverken Danmark eller nogen dansk soldat er dømt for krigs forbrydelser, ved nogen international domstol som fx ICC! Danske sold.ater overholder de internationale k.rigs love imodsætning til Isla.miske, Stali.nistiske, Japan.ske og n.azistis.ke sekter,”

  Mage til æ.vl skal man lede længe efter?
  .
  resten i fifleriet..

 51. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Leif Donbæk, er det ikke på tide, at du griber ind over for IS-sympatisøren L S/ J H /B D. Vil du virkelig lade din blog degenerere til et propagandaforum for den slags?

 52. Af lisbe,th søren,sen

  -

  Den veltrænet hasbara manual agent fra Israel, lemchen, er en ussel uanstændig zionist, men et helt specielt hadimod Palæstinensere..Han kan slet ikke styre det, og virker som den gale videnskabsmand i DR. Strangelove spillet af Sellers, der ikke kan holde højre hånd nede.
  Hold nu øje med spionen PET, og følg hans brune konvulutter fra Israel..

 53. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg gentager Leif Donbæk, skal din blog være et hjemsted for IS-propaganda???

  For nu har vi vist fået syn for sagen, hvad det er de herrer har gang i!

 54. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg gentager Leif Donbæk, skal din blog være et hjemsted for IS-propaganda???

  For nu har vi vist fået syn for sagen, hvad det er de herrer har gang i!

 55. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, det var jo bare et spørgsmål om tid, for L S eksploderede igen. Nu ved vi, hvem han er, og hvor hans sympatier ligger. Det er egentlig ret alvorligt.

 56. Af lisbe,th søren,sen

  -

  “Jeg gentager Leif Donbæk, skal din blog være et hjemsted for IS-propaganda???
  For nu har vi vist fået syn for sagen, hvad det er de herrer har gang i!”

  Hvorfor skulle B kun give ytringsfrihed. til dine gale udtalelser og højreradikale opbakning til zio-staten?

  Dit paranoia om at folk imod vestens krigsgale aktioner er IS-medlemmer er så latterligt..Men naturligvis taler jeg kun for mig selv her.. Lemchen modtager sine instrukser som den landsforrræder indvandrer han er, fra Is rael..

 57. Af lisbe,th søren,sen

  -

  Mine sympatier ligger i Danmarks interesse, modsatte den glatte ål fra zio-staten, og hans betalte agenda af den Israelske stat..Skriver åbent frimuren her, at han mødes med agenter der..Uden tvivl overrækker han dem vores navne i hemmelig kode.. 🙂 mv.

  Vi må gå ud af de griner lidt af den sen.ile vatnisse her, men de passer jo på deres egne, og pengene skal deles.

 58. Af lisbe,th søren,sen

  -

  Mine sympatier ligger i Danmarks interesse, modsatte den glatte ål fra zio-staten, og hans betalte agenda af den Isra.elske stat..Skriver åbent fri.mure.n her, at han mødes med agen.ter der..Uden tvivl overrækker han dem vores navne i hemmelig kode.. 🙂 mv.

  Vi må gå ud af de griner lidt af den sen.ile va.tnisse her, men de passer jo på deres egne, og pengene skal deles?

 59. Af Niels Peter Lemche

  -

  B j ø r n D a h n:

  “…Efter bla mad dog mattis’ talrige massakrer i bla Fallujah,
  hvor frihedskæmperen Al Zarqawi stiftede IS 2004.
  –”

  I rest my case!

 60. Af J Nielsen

  -

  ” Danske sold.ater overholder de internationale k.rigs love imodsætning til Isla.miske, Stali.nistiske, Japan.ske og n.azistis.ke sekter,”

  Og så selvfølgelig i modsætning til amerikanerne, der gør præcis som de har allermest lyst til.

 61. Af lisbeth sørensen

  -

  “Går du ind for demokrati? Hvis du kalder os landsforrædere, må det jo også gælde flertallet af befolkningen, som via folketinget giver os mandat.”

  Hvis man ikke var militær nægtere under de borgerlige krige i nullerne og nu, er man slet ikke Dansker i mine øjne..Men en ussel landsforræder som lemchen…Krigene er alle ulovlige, go Danskerne har ikke bestemet sig for at gå i krig..I fremtiden skal der være valg mht. Danmarks krigsdeltagelse nogen steder..Lad flertallet bestemme her, og ikke et par krigsgale DR. strangeloveagtige borgerlige politikere. Der er ingen mandat til krigene her, før folket er blevet spurgt…

 62. Af Bjørn Danh

  -

  Det er ikke et ? om religion
  Det er ikke et ? om politisk standpunkt

  Men at danske medier/politikere/fascistyngel
  mener … mener!:

  At de har ret til at invadere et land
  som aldrig har gjort Dk noget som helst
  (sammen med en alliance af oliestjælende terrorister)
  og myrde deres børn i tusind og atter tusindvis
  uden at landets befolkning har ret til at forsvare sig,
  er fuldstændigt absurd!

  Foragter alle disse hykleriske ækle børnemordesympatisører
  som pesten selv.
  I har forvandlet mit Danmark fra humanistisk til
  Europas mest fascistiske land med jeres pro USA krigsgalskab.
  Håber I høster som fortjent!

 63. Af Hr. J H.

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 14:33
  “IS-tilhængerne L S og J H afslører sig på en sådan måde, at vi ikke længere kan være i tvivl om deres sympatier”

  Nazis ten og zionisten Lemc he afslører sig på en sådan måde, at vi ikke længere kan være i tvivl om hans sympatier.
  Læg mærke til hvor usammenhængende Lemc he skriver.
  Utroligt at Berlingske lægger plads til Lemc hes propagand

 64. Af Niels Peter Lemche

  -

  I rest my case!

 65. Af J Nielsen

  -

  “Det er især siden 1992 i Bosnien, at vi har deltaget med soldater i væbnede konflikter, og fra Irakkrigen over Afghanistan har det for alvor taget fart med danske soldater på mission i krigsområder.”

  Det er kun Bosnien der kan kaldes “en mission i et krigsområde”. Både Irak og Afghanistan blev til krigsområder som følge af angreb med dansk bistand.

  Jeg ser ikke noget hæderværdigt ved at skabe krigsområder. Være medvirkende årsag til fangelejre og tortur. Alt under dække af en omskrivning af sproget: vi kalder bare tingene noget andet.

  Et angreb på er andet land bliver pludselig til “en mission”. Tortur bliver til “fysisk pres”. Og de der bor i det land man angriber, bliver til “illegale kombattanter”. For så kan man gøre med dem hvad man vil. Der er ikke længere noget der hedder “krigens love”.

  Det er den slags man vil have danske soldater skal hædres for. Man kunne næsten ligesågodt hædre de frivillige på østfronten.

  Det var måske en idé?

 66. Af Henning Svendsen

  -

  Nu er der jo ingen der rejser ned og kæmper for Danmark vi har ingen Koloni vi skal forsvare -nej der rejser afsted på opfordring af FN verdens største terrorist der giver med den ene hånd og stjæler med den anden
  er det en krakket drøm om Fremmedlegionen eller er de snot naive ??de har det måske fint med en Madalje på brystet men der er en vigtig ting som de ikke har tænkt tilstrækkeligt igennem og den medsendte Hjælpepræst er heller ikke for klog !- men den dag kommer hvor Stueuret går i stå og de står foran deres skaber og så kan de jo se om Skiderikken FN kommer til undsætning

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  J N I E L S E N, sikke dog en gang nonsense. Vi har meget travlt med at fremhæve nødvendigheden af §5 i NATO-pagten for tiden med frygt for, at amerikanerne vil løbe fra den, men når så den faktisk påberåbtes af dem efter 11 SEP, så er det brud på alle internationale love — er det ikke det, du mener?

  Saddam havde kun overlevet sit angreb på Kuweit fordi den gamle CIA-direktør, Bush den ældre, vidste, hvor nødvendig Saddam var for at opretholde en hvis orden i Mellemøsten, ligesom russerne idag holder Assad ved magten af den samme grund. Likvideringen af Saddams styre var ikke en forbrydelse, men som Talleyrand ville have sagt: Det var værre end en forbrydelse; det var en dumhed!

 68. Af Aage Bak

  -

  JH, Danh og landsbytossen skriver på den forkerte blog.
  De skulle have skrevet på bloggen om at pisse i egen rede, for det er det de gør!
  Det er dog et lyspunkt, at deres sympatier for terroristerne kommer frem i lyset.

 69. Af Niels Larsen

  -

  AAGE BAK

  Ja, man må sande, at der er en del landsskadelige elementer herinde.

 70. Af Bjørn Danh

  -

  JN, korrekt.

  De danske fascister kæmper jo netop for ondskab lig nazismen,
  USA’s imperialistiske militærkomplex,
  som ganske simpelt er nazisme 2.0.

  Som Trumptler er Hitler 2.0.

  Go aften, alle humanister 🙂

 71. Af Flemming Lau

  -

  “Man kunne næsten ligesågodt hædre de frivillige på østfronten.”……

  Gad vide om der menes de 6000 i Frikorps Danmark, eller de af Stalins tropper der stod bag massakren på 20 000 polske officerer i Katyn skoven 5 marts 1940…?

 72. Af lisbeth sørensen

  -

  landsforrædere some den dømte kriminelle Ni.els B larsen, der elsker at piske kvinder, og Aage Bak, er ikke ligefrem nogen landet er stolte over, men buksemariuser. der kun har det i munden..Sådanne findes altid 3o km bag fjendens linier, liggende spisende bussemænd…Hinandens!

 73. Af lisbeth sørensen

  -

  ““Man kunne næsten ligesågodt hædre de frivillige på østfronten.”……

  Gad vide om der menes de 6000 i Frikorps Danmark, eller de af Stalins tropper der stod bag massakren på 20 000 polske officerer i Katyn skoven 5 marts 1940…?”

  Det gør mange borgerlige herinde da også? FX en Aage og Niels, dagligt i debatten?

  Disse kom hjem til Danmark og fik børn som Aage Bak og NBL..De blev aldrig straffet..DNSAP var loo% borgerligt..KU marcheret rundt i skårem til krigens sidste dage..De røde Russere vandt anden verdenskrig for vesten, og borgerligheden=nazisme! Fortsat god lørdag! Og her er tom med vejret…Det er solrigt!

 74. Af Barkan Christensen

  -

  Sikke noget vrøvl Bjørn Danh. Der var ingen der stod og fiskede. En dansk soldat mistede livet i samme hændelse. Du kommer med beskrivelser som INTET har med sandheden at gøre. Jeg ved du ikke var der 😉

  Lisbeth Sørensen jeg forstår dig HELDIGVIS ikke. Dine argumenter har ingen som helst forankring i virkelighed. Hvis nogen bør bære prædikatet landsforrædder er det i sandhed dig.

 75. Af Niels Larsen

  -

  LISBETH SØRENSEN

  Min far var polsk krigsfange i Norge. Min mor dansk sygeplejerske.

  Ikke meget nazisvineri i den forening.

 76. Af J Ha ns en

  -

  AF AAGE BAK – 15. JULI 2017 16:49

  Ja.
  Og Aage Bak`s sympatier for na zismen kommer frem.

 77. Af J Ha ns en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 16:01
  “I rest my case!”

  Det var på tide.
  For de fleste andre var na zismen et overstået kapitel i 1945.
  Og Lemc he.
  Hvis jeg må give dig et godt råd dit gamle fordrukne svin.
  Lad være med at kalde andre for IS sympatisører.
  Bare fordi at de påpeger, at IS opstod som en følge af Iraq krigen fra 2003.

 78. Af Flemming Lau

  -

  Jeg har egentlig aldrig fået svar på om fætrene Stalin’s og Adolf’s totalitære heilen med henholdsvis knyttet og flad hånd, i virkeligheden var forløberen for vore dages leg, “Sten, papir og sa….. ”

  Iøvrigt efterlignede fætter Stalin, sin fætter Adolf da han gik ind i Polen 1 sep 1939. Fætter Stalin går ind i Polen 17 sep 1939. Fætter Adolf forlader selv den tids FN,
  ( Folkeforbundet) Fætter Stalin bliver smidt ud 14 Dec efter invasion af Finland. 28 Juni 1940 går Fætter Stalin ind Rumænien og så bliver fætrene uenige.

  Iøvrigt vandt Fætter Stalin den ” Store Fædrelandskrig” og ikke 2 verdenskrig…!

 79. Af Aage Bak

  -

  Nu må du ikke tage alle Hansens illusioner fra ham. Når man kritiserer Stalin, bliver han nemlig vred. Rigtig vred! Han synes nemlig det er meget finere, at være indædt stalinist end at være demokrat.

 80. Af Niels Peter Lemche

  -

  J H, ikke engang det udtryk forstår du meningen af. Vanskeligt at komme i kontakt med en total ignorant, og troll.

 81. Af Finn Bjerrehave

  -

  Nazismen var ikke overstået i 1945, DDR trænede PLO på det gamle danske Rygen i 1972, og Jøderne skulle stadig mærke Tysk had, og det Kommunistiske DDR leverede varen.
  Nu vil Merkel motorvejsafgifter til Hitlers motorveje, og Nazityskland slutter aldrig.
  Merkel stop motorvejsafgifter. Finn Vig

 82. Af J Ha ns en

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 15. JULI 2017 18:27

  Du kommer squ ikke i kontakt med nogen.
  Så længe du skriver løgn, ståmænd og syge personangreb om dem.
  Du er en gennemført charlatan Lemc he.

 83. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Mit forslag er derfor simpelt. Kære venner på Rådhuset – lad os mindes og ære de, der i min generation har givet alt for Danmark. Lad os begynde at overveje at navngive veje og pladser efter soldaterne, der har ofret alt for Danmark,”

  Aldrig..Danmark skal ikke ære krig og ødelæggelse og blive endnu et Amerikansk ligegyldigt samfund..Men bevare de dyder vi var berømte og er gode til, før borgerligheden slog ind og Danmark blev et af verdens mest krigsliderlige lande..

  “Lad være med at kalde andre for IS sympatisører.
  Bare fordi at de påpeger, at IS opstod som en følge af Iraq krigen fra 2003.

  Lemchen er totalt uden for pædagorisk rækkevidde, og beskylder folk for de værste uhyrligheder..Stikkeren har kun et mål med sine personangreb, at nedlægge debatten..

  “Af Finn Bjerrehave – 15. juli 2017 18:32

  Nazismen var ikke overstået i 1945, ”

  Naturligvis ikke..Vi har jo stadigvæk folk som Tyskerlemche her i landet?

 84. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Mit forslag er derfor simpelt. Kære venner på Rådhuset – lad os mindes og ære de, der i min generation har givet alt for Danmark. Lad os begynde at overveje at navngive veje og pladser efter soldaterne, der har ofret alt for Danmark,”

  Aldrig..Danmark skal ikke ære krig og ødelæggelse og blive endnu et Amerikansk ligegyldigt samfund..Men bevare de dyder vi var berømte og er gode til, før borgerligheden slog ind og Danmark blev et af verdens mest krig.slid.erlige lande..

  “Lad være med at kalde andre for I.S sym.patisører.
  Bare fordi at de påpeger, at I.S opstod som en følge af Iraq krigen fra 2003.

  Lem.chen er totalt uden for pædagorisk rækkevidde, og beskylder folk for de værste uh.yrligheder..Stikkeren har kun et mål med sine person.an.greb, at nedlægge debatten..

  “Af F.inn Bjerreh.ave – 15. juli 2017 18:32

  Nazi.smen var ikke overstået i 1945, ”

  Naturligvis ikke..Vi har jo stadigvæk folk som Ty.skerlemc.he her i landet?

 85. Af J Ha ns en

  -

  Leif Donbæk.
  Skal din blogs forståes anderledes, end at du ønsker at forherlige den krigsliderlighed som opstod i Danmark.
  Da Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte klamme skygge over Danmark i 2003.

 86. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Kampen for heltenes eftermæle”. Dansk militær deltagelse i ex Jugoslavien (en del af Europa) var vel en helt OK indsats. Hvorimod dansk militær deltagelse i Afghanistan, Irak og Syrien vel retteligen blot kan klassificeres som krigsforbrydelser. Udgangspunktet var USA iscenesat 9/11 fake terror stunt, efterfulgt af iscenesatte fake WMD “beviser” mod Saddam Hussein. Men OK Anders Fogh Rasmussen fik da tjansen som NATO Generalsekretær. Bortset fra det – er der vel ikke just noget glorværdig i iscenesat svindel, humbug og bedrageri!

 87. Af Helge Nørager

  -

  En Irak kommission, så sandheden kommer frem, ville måske være en god måde at hædre dem som har mistet alt.

  At skjule sandheden er i min optik, at håne alle som har ofret noget for de ambitioner AFR havde på Danmarks vegne.

  Utroligt som f.eks Alternativet og LA skiftet mening om Irak kommission da de fik et par ben at gnave på.

 88. Af gerald wiltek

  -

  Saa man maa vel slaa fast, at lejesoldater ikke bor haedres, der er virkelig ikke noget for vore efterkommere at se op til!
  Hvis man doer i forsvar af Danmark, er det naturligt at man boer indtage en haedersplads.

  Der er en kaempe forskel paa de to ting.

 89. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERALD WILTEK, kan din føringsofficer ikke bevilge dig et tastatur, der kan skrive dansk?

 90. Af Niels Peter Lemche

  -

  GERALD WILTEK, kan din føringsofficer ikke bevilge dig et tastatur, der kan skrive dansk?

 91. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos – “Kampen for heltenes eftermæle” – så tager Danmarks deltagelse i diverse krigsforbrydelser siden 2001 afsæt i – USA iscenesat fake terror stunt 9/11. Efterfulgt af iscenesat fabrikerede fake WMD “beviser” mod Saddam Hussein, efterfulgt af iscenesatte fake “arabiske forår” – osv, osv. Rækken af fabrikeret fake shit er nærmest endeløs. Efter min bedste overbevisning er der ikke noget glorværdigt i iscenesat politisk svindel, humbug og bedrageri !

 92. Af Niels Peter Lemche

  -

  Leif Donbæk,

  Hvis du ikke kan finde ud af sortere indlæggene på denne blog, så stop dog for svineriet. Eller var det det, du ville med bloggen?

 93. Af Jan Petersen

  -

  Lemche, jeg tror, du har et alvorligt problem med evnen til at debattere. Skyldes muligvis dit teologiske udgangspunkt, hvor der kun findes én sandhed. Det gør der jo så ikke engang. Thi alt efter hvilken fake religion troende er tilhænger af, findes der også flere guder og “sandheder”. Samme gør sig gældende in real life – sandheden er ofte yderst kompleks og mangefarvet 🙂

 94. Af J Ha ns en

  -

  AF HELGE NØRAGER – 15. JULI 2017 19:34
  “At skjule sandheden er i min optik, at håne alle som har ofret noget for de ambitioner AFR havde på Danmarks vegne.”

  De ambitioner som AFR havde på egne vegne.
  Mener du vel.

 95. Af J. H ans en

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 15. JULI 2017 20:22

  Som et udgangspunkt kunne Donbæk jo sortere Lemc he væk.
  Alle Lemc hes indlæg på denne blog har været syge personangreb.

 96. Af Jan Petersen

  -

  Som jeg har skrevet utallige gange tidligere – Google “9/11 hoax” (bedrag) og bliv lidt klogere på verden. Med den viden i bagagen kan man i øvrigt føre en rimelig fornuftig diskussion på diverse blogs. Der er bestemt individer, der kan udpeges som gemene forbrydere i det svigagtige spil, MEN de individer befinder sig ikke på Berlingske blogs !

 97. Af Niels Peter Lemche

  -

  J A N P E T E R S E N, rend og hop med dine konspirationsteorier. Det er en hån mod det 3000 mennesker, der døde den dag.

  Og så var det i øvrigt ikke dit indlæg, jeg sigtede til, så stop med at være så selvoptaget.

  Hvis du er i tvivl om, hvad det handler om, så læs reglerne for debatten på bloggene samt IS-tilhængernes udgydelser, efter at en af dem (hvis det da ikke er den samme) havde talt over sig med sin lovprisning af terrorristen al-Zarqawi.

 98. Af Ki m Ol se n

  -

  Jeg ser, at Hassan og sø re nsen boltrer sig med indlæg i mit navn på den anden blog. PædoHassan og ordblinde søre nse n: Få jer dog et liv. Syge stakler!

 99. Af Per Torbensen

  -

  Kampen for heltenes eftermæle,ordet kampen er for så vidt et meget godt ord,for det historiske eftermæle er jo altid blevet bøjet i neon af de personager i Dansk politik som sammenarbejdede med fascismen og trådte deres nye sko i senere alliancer med vinderne udfra egne snævre interesser og populisme.
  Carl Madsen udtalte og beskrev ganske fint Danmark som et juridisk og politisk galehus i sine bøger efter 1945 som forsvars advokat i Sine erindringer med Sit møde med advokaturen i efterkrigstidens Danmark.
  Men Leif Donbæk i en historisk kontekst er Dine betragtninger forkerte og lider af et hukommelses tab,Fogh var snu og det “historiske” folk blev bedraget,for nu skulle Danmark vise verdenen ,at Vi ikke var den lille feje nation som havde sammenarbejdet med Tysken.
  Derfor krigene i Afghanistan ,Irak og senere videre ført af andre regeringer med Libyen og
  senest med Syrien.
  Stil dig selv det simple spørgsmål,hvorfor befinder danske soldater Sig i disse fjerne lande,truede de Danmark på Vores eksistens ,da Vi indvaderede deres lande ?

  Opkald gerne veje og stræder efter danske sømænd som sejledede for de allierede under 2-verdenskrig, hvor flere hundrede omkom -druknede og brændte op.

  Opkald gerne veje og stræder efter danske modstands folk,uanset politisk ståsted og ikke 5 maj “frihedskæmperne”som købte armbindet i Nyhavn .

  Hjælp for guds skyld alle veteranerne fra vores krige i de fjerne egne når de kommer hjem med skade på psyke og krop,De fortjener det, for de blev bedraget og bliver det stadigt.

  Buhl statsministeren i den første regering efter 1945 ,som opfordrede danskerne til,at angive modstands folkene under krigen,kaldte dem terrorister,mødte desværre ikke retfærdigheden med 7 skud ved muren.

 100. Af Kim Bjerre

  -

  Det er dog beklageligt, at du intet har forstået. Danske soldater ofrer livet for at du kan have et sikkert liv. Det burde du på skønne.

 101. Af Jan Petersen

  -

  “J A N P E T E R S E N, rend og hop med dine konspirationsteorier. Det er en hån mod det 3000 mennesker, der døde den dag.”

  I øvrigt apropos ovennævnte – døde der nu også 3000 den dag? Google “9/11 hoax” og find svaret! Et meget godt hint er det højhus i London, der brændte for nylig. I forbindelse med den crime investigation søger man efter ALT, der kan forbinde DNA til indebrændte. Det gjorde man IKKE ifm 9/11. Der ryddede man blot alle tre demolition nedrevne skyskrabere og shippede hele skramlet til Kina – incl DNA, evt sorte boxe og andre evt beviser til Kina. Som skrevet tidliger – HOAX (bedrag) !

 102. Af Jan Petersen

  -

  Så hvis man skal forholde sig firkantet til denne blogs emne, må man vel – med beklagelse – blot konstatere, at Danmarks krigsdeltagelse diverse steder i Mellemøsten siden 9/11-2001 – ER baseret på 100% iscenesat fake shit! Sådan en gang junk fortjener end ikke den mest simple blik medalje på brystet. Derimod vil krigsforbryderdomstolen i Haag være et glimrende forum!

 103. Af J Ha nsen

  -

  AF KI M OL SE N – 15. JULI 2017 21:35

  nazikim har jo tidligere indsat indlæg, hvor han sviner kvinder til og fortæller om sine syge fantasier om børnesex.
  Nu er han så åbenbart krøbet udaf sit sorte beskidte hul igen.
  Hvad vedkommer det dog andre, hvad naziKim foretager sig på andre blogs.

 104. Af Kim Olsen

  -

  Slap du bare af med dine stråmænd børnepillerHassan.

 105. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Du havde vel ikke forestillet Dig, at putlikkerne og deres medløbere i Enhedslisten kunne lade være? Specielt efter at Uffe ikke gider høre på dem?

  Skolelærere!

 106. Af Jan Petersen

  -

  borgshit – eller synonymet – jeg ofte forveksler med – uffe manden himselft . . . så kan bloggen vel dårlig trækkes længere ned i sølet 🙁

 107. Af Jan Petersen

  -

  Google i øvrigt . . . . “drudge report 2017” . . . der gives masser af links til dybdeborende alternative medier som pendant til MSM 30 sekunder fake propaganda news. Reelle nyheder er guld værd i enhver debat 🙂

 108. Af Jan Petersen

  -

  Her er i øvrigt en af de psykopater, der iscenesatte 9/11. I øvrigt formentlig ikke helt korrekt – den mand er simpelthen for dum. Så vicepræsidenten er en langt bedre kriminel kandidat. ALLE der bevidnede 9/11 ved eksakt, hvad de så live på TV – nemlig INGENTING – da der ikke var nogen live TV fra flight 11, der formodes at flyve ind i WTC towers 1. Men George W Bush så det hele live på TV. LØGNER – hvem tror på det åbenlys fake shit? 🙁

  Evidence that George W. Bush had advanced knowledge of 9-11
  https://www.youtube.com/watch?v=KlWSv0NZBRw

 109. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt havde “russisk hacking” og Putin formentlig ikke noget med fake terror stunt 9/11 at gøre – bare for at sætte de par fakta på plads . . . . griner 🙂

 110. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Leif Donbæk

  Hvis dine mange indlæg er dækkende for SF’s holdninger i dag, så forstår jeg meget bedre, hvorfor partiet stille og roligt nærmer sig spærregrænsen. Med disse holdninger er partiet helt overflødigt. Partiets tidligere mærkesager bliver bedre varetaget i andre partier.

 111. Af J Ha ns en

  -

  AF KIM OLS EN – 15. JULI 2017 23:32


  Så er den pædofile kvindetilsviner Kim Ol sen på banen med injurier og løgnehistorier.
  Under dække af et falsk navn.

 112. Af Thomas Jensen

  -

  Nazikim, BørnepillerHassan, Borgshit og Pædofile Kvindetilsviner.

  Den slags tilsvining er blevet niveauet for debatten her på Berlingskes blog.

  I skulle skamme jer.

 113. Af Bjørn Danh

  -

  Go’morn, JP.
  Det var da godt der var et par stykker der kunne læse dansk 🙂

  Jeg: Sikke nogle dejlige røde jordbær!
  npl fortolkning:
  rrg! Du er nok kommunist, hva?

  Hahahahahaa go søgnedag alle humanister * * *

 114. Af Jens Ellekær

  -

  Kære Leif Donbæk. Luk for kommentarerne. Det her er simpelthen uværdigt.

 115. Af Kim R Olsen

  -

  Hvis nu nogle flere tog ansvar for bloggene og kommenterede når der var åbentlyse infame indlæg?

  Man kunne bare klippe følgende ind i kommentarfeltet:
  “Til Jen s Hans en (naturligvis blot et eksempel):

  Din adfærd her på bloggen er uacceptabel, og du ødelægger debatten”

  Som det er nu, et det kun dem der bliver angrebet, som forsvarer sig. Alle andre frygter repressalier fra debat-terroristerne.

 116. Af J Hans en

  -

  AF KIM R OLS EN – 16. JULI 2017 10:18

  Typer som Kim O. og Lemche har i årevis ødelagt debatterne.
  Med racistiske øgenavne, stråmænd, løgnehistorier, injurier og perverse personangreb.
  Det eneste som får dem til at holde lidt igen, det er, hvis de får svar på tiltale. På deres egen facon.
  Desværre.
  Deres hykleri og klynkeri hvergang de får et svar på deres svineri, det kan man kun trække på skuldrene over.

 117. Af Kim R Olsen

  -

  “Til Jen s Hans en:

  Din adfærd her på bloggen er uacceptabel, og du ødelægger debatten”

 118. Af J Hans en

  -

  AF KIM R OLSE N – 16. JULI 2017 11:10

  Tror Kim 0, at hans syge og perverse indlæg ikke bliver læst af andre?
  Hans adfærd her på bloggene er uacceptabel, og han ødelægger debatterne.

 119. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Lemche: Jeg glemte at tørre mig her til morgen og nu klør røven. Hvad gør man så?

 120. Af Niels peter Lemche

  -

  Thomas Brug afløbsrens, det gør jeg. Du har ingen kløe resten af dagen og bivirkningen får ringmusklen til at skifte farve. Det ser godt ud om natten.

 121. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  At hylde de dræbte danske soldater med navne på gader, torve og pladser er i bedste fald et resultat af agurketid – i værste fald latterliggørelse. Der er åbenbart ikke noget fornuftigt for blogisten at kaste sig over lige nu. Sagen er i al sin enkelthed, at deres indsats ikke har været og heller aldrig – af det store flertal af danskere – vil blive opfattet som nødvendig eller til gavn for Danmark.

  Hvordan skulle deltagelsen i 10 års besættelse af Afghanistan være til Danmarks fordel på nogen måde? At det skulle være på grund af Taleban giver ingen mening. Det eneste der kan forklare dansk deltagelse er et amerikansk ønske om at give missionen udseende af, at det internationale samfund stod bag. Det har det aldrig gjort, så hvem er det vi bekæmper?

  Russerne var i Afghanistan og trak sig ud, men havde og har stadig støtte i store dele af befolkningen. Når amerikanerne gik ind må det være for at hindre russerne i at komme tilbage. Bekæmpelsen af kommunisterne – nu russerne – for amerikanerne er der ingen forskel har alle vegne altid højeste prioritet for amerikanerne. Det er, hvad Danmark bidrager til.

  Det er ikke og kan ikke være en heltegerning at bidrage til USA’s aggressioner og undertrykkelsen af fattige stater i Mellemøsten eller andre steder. Taleban er det afghanske folk og har ret til at være i Afghanistan i frihed. Danmark har ingen rettigheder der – heller ikke i Irak, Libyen og Syrien. At massakrere forsvarsløse befolkninger er aldrig heltegerninger.

 122. Af J. Ha nsen

  -

  Danske soldater som frivilligt deltager i USA`s forbryderiske krige og besættelser, de kan ligestilles med de danskere som deltog i frikorps danmark under Anden Verdenskrig.

 123. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Jørgen Villy Madsen: ” Sagen er i al sin enkelthed, at deres indsats ikke har været og heller aldrig – af det store flertal af danskere – vil blive opfattet som nødvendig eller til gavn for Danmark.”

  Kære Jørgen.

  Prøv at google “Bibi Aisha” for at finde ud af lidt mere om, hvad det var de danske soldater i Afghanistan kæmpede imod. De kæmpede imod at et menneskesyn, hvor manden havde lov til at voldtage og mishandle sin kone. De kæmpede mod et menneskesyn, hvor en fem årig kunne blive dømt til døden ved stening. De kæmpede mod et menneskesyn, hvor en kvinde skulle slås ihjel, fordi hun arbejdede ved politiet. De kæmpede imod et menneskesyn, hvor piger ikke måtte færdes alene udenfor hjemmet, gå i skole, eller lære at læse og skrive. De kæmpede mod et menneskesyn hvor mænd blev forbudt at barbere sig. De kæmpede mod, at dette menneskesyn skulle sprede sig og eksportere dets terrorisme og undertrykkelse til andre steder – heriblandt Danmark.

  I dag kæmper vore soldater den samme kamp i Syrien og Irak.

  At påstå, at Taliban er det Afghanske folk er decideret forkert. Taliban har dets støtter i hovedsageligt Pashtun stammen, der udgør omkring 40% af befolkningen, og blandt andet bor i Helmand. Adskillige andre stammer i Afghanistan blev mishandlet og undertrykt på det groveste under Talibans styre. Eksempelvist Hazaraerne var udsat for noget, der nærmest mindede om etnisk udrensning under Taliban.

  Du påstår også, at russerne har støtte i store dele af Afghanistan. Den må du lige gentænke, for det er ganske enkelt forkert. Nogle af russernes værste modstandere var netop Taliban, som du så smukt benævner som “det Afghanske folk” – med andre ord modsiger du sig selv.

  Du snakker så også om en Amerikansk “besættelse” af Afghanistan, hvilket er latterligt. USA har ikke og har aldrig haft nogen interesse i at være i Afghanistan mere end højst nødvendigt. Hele missionen startede som en nødvendig følge af terrorangrebet 9/11. Det primære mål med missionen var at sikre, at Al Qaedas magtbase blev udryddet, blandt andet ved at indføre et demokratisk system og gennemføre demokratiske valg.

  De danske soldater kæmpede som følge af en beslutning i folketinget, og det burde medføre samfundets respekt. På mine rejser i USA har jeg oplevet, hvordan folk er stolte over deres soldater. For eksempel har “our servicemen”ofte gratis adgang til seværdighederne. Forestil dig det herhjemme, at vore soldater skulle have gratis adgang til for eksempel tivoli.

  Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.

 124. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvis dine mange indlæg er dækkende for SF’s holdninger i dag, så forstår jeg meget bedre, hvorfor partiet stille og roligt nærmer sig spærregrænsen”

  SF kommer ikke til at vinde stemmer på at støtte krigsgale borgerlige tiltag ..Denne har ingen støtte blandt den Danske majoritet..I fremtiden skal vi have en folkeafstemning før hver evig eneste krig, Danmark evt skal deltage i..Lad folket bestemme om vi går i krig, ikke nogen afdanket SF-borge.rlig.e politikere.

  “Af Je.n.s Elle.k.ær – 16. juli 2017 9:30
  Kære Leif Donb.æk. Luk for kommentarerne. Det her er simpelthen uværdigt”

  Elle.kær og Thom.as Jen.sen har i normalt uvidenhed, ikke sagt en kommentar om emnet..Dermed har de trukket debatten ned i mudderet i ligegyldigheder…Samme har psy.KO-K.Oen.. Hvis de ønsket et højere debat niveau kunne de have kommenteret emnet som os andre, men nej, de ønsker blot debatten nedlagt så de kan sidde og diskuttere med sig selv i Berlingske..Nogle uværdige anti-demokrater er i tre..

  “Man kunne bare klippe følgende ind i kommentarfeltet:
  “Til Jen s Hans en (naturligvis blot et eksempel):.”

  PsyK.O-K.Oén , har absolut ingen grund til at spille fin i debatten, da han startede med at ødelægge den ovenover som normalt..Den pæ.do.file-ki.m..p.ol.se.n , er ikke en person der bliver respekteret af nogen, og som nogen ønsker at røre med en ildtang..Hans mange forslag til at hver pæ.do.fil har ret til en indvandrerdreng, er uværdig og u-dansk..

 125. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er ikke og kan ikke være en heltegerning at bidrage til USA’s aggressioner og undertrykkelsen af fattige stater i Mellemøsten eller andre steder.”

  Naturligvis..Eneste grund til at Vesten er i Afghanistan er at det menes at være et af verdens rigeste mineral lande, med værdier bedømt til flere trilliarder af dollars der. ER så godt som ingen miner, og det er urørt..Potentielt har afghanistan muligheden for at blive et af verdens rigeste lande..Taliban var blot anledningen, planen har været der i lang tid..

  “I dag kæmper vore soldater den samme kamp i Syrien og Irak.”

  Dennne højreradi.kale Tho.mas J.ens.en, er simpelthen udover pædagorisk rækkevidde…Danske soldater kæmper ikke for kvinders rettigheder nogen steder i mellemøstne..Det eneste der interessere jeg massemordere, er at få adgang til deres olie og mineraler derover. Lande som ikke har olie-mineral rigdomme interessere ikke vesten..Hvis et sådant land i Afrika fx. skulle komme i krig , ville vesten ikke røre en penge,,Kun via potentialet af penge, geo magt går vesten i krig..”kvinderettigheder” LOL; Vesten er så absolut ligeglad med dem. Vesten ledes jo af borgerlige mænd over hele verden..Fødte kvindeh.ader…

 126. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er jo intet, der forhindrer almindelige borgere i, at møde op ved soldaternes begravelse, for at ære dem, og deres indsats i fjerne lande – så lysten må jo mangle.

  Der mødte 6-700 op til Omar Abdel Hamid El-Husseins begravelse – han var dén antisemitiske terrorist, der begik terrorattenaterne mod synagogen i Krystalgade, og mod Tønden.

 127. Af J Ha ns en

  -

  AF THOMAS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  Thomas Jense ns uvidenhed er helt uden huller.
  Han er åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil for, at USA skal bevare sit verdens herredømme.
  Hvor mange tusinder af uskyldige menneskeliv har disse soldater i øvrigt på samvittigheden.
  Nogle danske kujoner af piloter myrder kvinder og børn fra deres sikkerhed i mange kilometers højde.

 128. Af Lisbeth sørensen

  -

  “De danske soldater kæmpede som følge af en beslutning i folketinget, og det burde medføre samfundets respekt. ”

  Krigsliderligethomas..,

  Absolut ikke. Dem der frivilligt har deltaget i Danske massakra i mellemøsten, skal hånes hvorend de findes. Af den simple grund at i Danmark kan man være militærnægter og eller soldat og nægte, og sidde et par uger i fængsel eller blive smidt ud af det. Værre bliver det ikke her. Derfor har enhver soldat forpligtelsen til at komme med en personlig bedømmelse hvorfor eller ikke krig…De vælger kun de mest hjernevasket unge borgerlige her, uden muligheden for selvstændige tanker og bedømmelser, der mangler kraften af egen fornuftig bedømmelseskraft..

 129. Af Hr. J H.

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  Thom as Jense ns uvidenhed er helt uden huller.
  Han er åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil for at USA skal bevare sit verdens herredømme.
  Hvor mange tusinder af uskyldige menneskeliv har disse soldater i øvrigt på samvittigheden.

 130. Af E Didrikse n

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  Thom as Jense ns uvidenhed er helt uden huller.
  Han er åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil, fordi USA skal bevare sit verdens herredømme.
  Hvor mange tusinder af uskyldige menneskeliv har disse soldater i øvrigt på samvittigheden.

 131. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Der er jo intet, der forhindrer almindelige borgere i, at møde op ved soldaternes begravelse, for at ære dem, og deres indsats i fjerne lande – så lysten må jo mangle”

  Endnu et bevis på den manglende folkelige opbakning til krigsliderligheden fra borgerlige politikere til krig..Og at der intet krigsmandat i Danmark er til dem, og nødvendigheden at vi skal stemme om det hver gang vi går i krig. Hvis hele verden skulle dette, ville det nok være slut med krig.

 132. Af J.O. H

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  Thom as Jense ns uvidenhed er helt uden huller.
  Han er åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det udelukkende frivilligt på spil for at USA skal bevare sit verdens herredømme.
  Hvor mange tusinder af uskyldige menneskeliv har disse soldater i øvrigt på samvittigheden.

 133. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Der er ikke megen ære i, at deltage i en ulovlig angrebskrig mod et fjernt land, der ikke er en trussel mod Danmark, og som alle nu véd, blev begrundet med løgne, og som koster utallige, uskyldige civilister livet.

  Måske er det derfor, at så få vil ære soldaterne.

  For alle ved jo nu. at FE på forhånd havde oplyst Anders Fogh-Rasmussen om, at der ikke var skyggen af beviser for Bushadministrationens løgnagtige påstand om, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben FØR Anders Fogh-Rasmussen påstod overfor Folketinget, at han med sikkerhed vidste, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben.

  Det må også være svært, at leve med, at man har dræbt mennesker i en krig, der bygger på løgne – måske er det en af grundene til, at så mange Irak-krigere får psykiske problemer.

 134. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Måske er der en grund til, at så få møder op til “heltenes” begravelser…

  Der er ikke megen ære i, at deltage i en ulovlig angrebskrig mod et fjernt land, der ikke er en trussel mod Danmark, og som alle nu véd, blev begrundet med løgne, og som koster utallige, uskyldige civilister livet.

  Måske er det derfor, at så få vil ære soldaterne.

  For alle ved jo nu. at FE på forhånd havde oplyst Anders Fogh-Rasmussen om, at der ikke var skyggen af beviser for Bushadministrationens løgnagtige påstand om, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben FØR Anders Fogh-Rasmussen påstod overfor Folketinget, at han med sikkerhed vidste, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben.

  Det må også være svært, at leve med, at man har dræbt mennesker i en krig, der bygger på løgne – måske er det en af grundene til, at så mange Irak-krigere får psykiske problemer.

 135. Af Charlotte Wognsen

  -

  Kære Palle huld – jeg er ikke toppolitiker men dog ansat i Venstre på 16. År som redaktør. Min søn har været i Afghanistan. Desuden har min søster været i Afghanistan og min svoger i Kosovo. We Wall the talk!

 136. Af Charlotte Wognsen

  -

  Walk the talk – skulle der stå

 137. Af J Han.

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  T Jense nser åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil for at USA skal bevare sit verdens herredømme.
  Hvor mange tusinder af uskyldige menneskeliv har disse soldater i øvrigt på samvittigheden.

 138. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Jakob Schmidt-Rasmussen: “Der er jo intet, der forhindrer almindelige borgere i, at møde op ved soldaternes begravelse, for at ære dem, og deres indsats i fjerne lande – så lysten må jo mangle.”

  Problemet ved at gøre dette er, i mine øjne, at man på den måde gør begravelsen til en politisk “statement”. Formålet med en begravelse bør ifølge min overbevisning være en sidste mulighed for familie og venner for at tage afsked med den person de kendte og elskede. Jeg føler ikke, at det tilkommer mig at mase mig ind på en sådan begivenhed, blot for at “hyppe en politisk hest”.

  Du nævner selv, at der ved Omar Abdel Hamid El-Husseins begravelse deltog 6-700. Finder du ikke det usmageligt? En ting er, at der findes så mange idioter, der støtter terrorisme her i landet. En anden er, at de selv efter hans død ikke engang har respekt nok for hans familie til at lade dem tage afsked i fred.

  Jeg mener vi bør vise vor respekt for vore soldater på en anden og mere “konstant” måde, Blandt andet ved den måde vi taler om og med dem. Blandt andet ved at huske, hvad de har udrettet og hvad de har ofret. Derfor mener jeg, at Leif Donbæks forslag til navngivning af veje og pladser sådan set er meget godt.

 139. Af Ib Kyv

  -

  Har du indført meningscensur, Leif Donsbæk?

  Det er der ikke meget “friheds-socialist” over – det ligner den “gode”, gamle beton-“socialisme” til forveksling.

  Følgende er relevant, og overtræder ikke debatreglerne, hvilket en del af de publicerede indlæg gør:

  Måske er der en god grund til, at så få møder op til soldaternes begravelser…

  Der er ikke megen ære i, at deltage i en ulovlig angrebskrig mod et fjernt land, der ikke er en trussel mod Danmark, og som alle nu véd, blev begrundet med løgne, og som kostede utallige, uskyldige civilister livet.

  Måske er det derfor, at så få vil ære soldaterne.

  For alle ved jo nu. at Forsvarets Efterretningstjeneste på forhånd havde oplyst Anders Fogh-Rasmussen om, at der ikke var skyggen af beviser for Bush-administrationens løgnagtige påstand om, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben, før Anders Fogh-Rasmussen påstod overfor Folketinget, at han med sikkerhed vidste, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben.

  Det må også være svært, at leve med, at man har dræbt mennesker i en krig, der bygger på løgne – måske er det en af grundene til, at så mange Irak-krigere får psykiske problemer.

 140. Af Jakob Rasmussen

  -

  Alle véd jo nu, at Irak-krigen blev begrundet med en løgn – måske er derfor, at så få har lyst til at ære soldaterne, og måske er det også medvirkende til, at mange af soldaterne nu har psykiske problemer…

 141. Af LIsbeth sørensen

  -

  “Af Charlo,tte Wog,nsen – 16. juli 2017 13:56

  “We Wall the talk!”

  Venstreb,ønder kan naturligvis ikke Engelsk…

  Det interessante her er dog at dette freudian slip har en del sandheder..Krig bygger mure mellem folk, og ikke intern respekt..Når de civile er dræ,bt og infrastrukturen ødelægget i landene vesten ødelægger, vil næste generation skulle købe alt genopbygningsmateriale i Vesten igen..Derfor går Danmark i krig i fremmede lande, penge…..Det er en genial økonomi, langt flere penge i genopbyggelsen end omkostningerne af bomberne..Og de 52 død e danske soldater derover..Jeg mener de har fortjent det, for de behøvet ikke at tage derover , og der var ingen grund til krig ene under VKO overhovedet..Det stod hele anderledes til med Ny rup krigen i ex. jugoslavien, da de serbiske kristne mas semor dere angreb musli mere der ikke kunne forsvare sig selv..Det var en krig der godt kan forsvares, og var en forsvarskrig mere end en angrebskrig, da de vestlige styrker der blot bombet lidt her og der, men ellers blot stod skansen ..

  Hvorledes de 52 skulle æres også med navne på gader og stræder , efter deres mange dr æb af civile derover,,Det er simpelthen direkte uanstændigt, og respektløs over for deres ofre..Hvis det skulle være nogen af ofrene fra krigen i ex-jugoslavien, ville jeg være enig…

  Charl otte..Du kommer godt nok fra en familie , der har meget lidt at være stolt over, pånær svogeren i Kosovo..

 142. Af Jakob Rasmussen

  -

  Irak-krigen og indsatsen i Syrien har forøget terrortruslen i Danmark betydeligt – og tilsyneladende permanent – fordi jihadisterne flygter herop og får asyl . Er det ikke på høje tide, at vi stopper med at føre “krig mod terror” i fjerne lande, der ikke truer Danmark, når det forøger terrorrisikoen drastisk herhjemme – eller stopper med, at give jihadister asyl?

 143. Af Jakob Rasmussen

  -

  Man kan faktisk godt have respekt for de fleste af soldaterne, selvom de deltog i en ulovlig angrebskrig, der blev begrundet med en bevidst løgn.

  Men kun for de soldater, der rent faktisk var så naive og autoritetestro, at de troede på statsministerens løgn om, at han med sikkerhed vidste, at Saddam Hussein rådede over masseødelæggelsesvåben, selvom diverse våbeninspektører konstaterede, at påstanden ikke kunne bevises, og selvom Forsvarets Efterretningstjeneste allerede havde oplyst statsministeren om, at der manglede beviser for påstanden – nu ved alle jo, at påstanden var løgn, og at der ikke var nogle masseødelæggelsesvåben i Irak.

 144. Af LIsbeth sørensen

  -

  “The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them.”

  “All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.”

  “War against a foreign country only happens when the moneyed classes think they are going to profit from it.”

  “The very concept of objective truth is fading out of the world. Lies will pass into history.”

  “If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face—forever.”

  Skrevet af den berømte socialist George Orwell..

 145. Af Jakob Rasmussen

  -

  “The very concept of objective truth is fading out of the world. Lies will pass into history.”

  Det gælder ikke, så længe internettet er nogenlunde frit…

  Det er især socialister og tidligere kommunister, der vil censurere internettet, så sandheden igen får sværere vilkår.

  Angela Merkel, der startede sin politiske karriere, som sekretær for agitation og propaganda i det østtyske kommunistpartis ungdomsafdeling, går i spidsen for at indføre censur af internettet.

 146. Af Hr. JO H

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  T Jense ns er åbenbart den type som ingen selvstændige holdninger har.
  Han tror helt ukritisk på, hvad magthaverne bilder ham ind.

  Afghanistan, Iraq, Libyen og Syrien har aldrig udgjort nogen trussel imod Danmark.
  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil for at USA skal bevare sit verdens herredømme.

 147. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Det er især socialister og tidligere kommunister, der vil censurere internettet, så sandheden igen får sværere vilkår.”

  Nej, kun fascister-scientologister og andre religiøse tosser, der er for kæft,trit og retning, ensretning her…Socialismen står for friheden altid, Jakobs side fascismen..

  Derfor beskrev socialisten Orwell jeres agenda i 1984..

 148. Af J H.

  -

  AF THOM AS JENSE N – 16. JULI 2017 13:16
  “Hvis folk er parate til at risikere deres liv for Danmark, så burde de have vores evige respekt.”

  Disse danske soldater risikerer ikke deres liv for Danmark.
  De sætter det frivilligt på spil for, at USA skal bevare sit verdens herredømme.

 149. Af Jakob Rasmussen

  -

  Østtyskland var hjemland for den “virkeliggjorte socialisme” – og der var omfattende censur i Østtyskland, hvilket du åbenbart har glemt…

  Det er et banalt faktum, at Angela Merkel tidligere var sekretær for agitation og propaganda i det østtyske kommunistpartis ungdomsafdeling, og det er også et banalt faktum, at ekskommunisten nu vil tvinge Facebook, og andre internettjenester, der formidler almindelige menneskers debat, til, at censurere debatten…

 150. Af Jakob Rasmussen

  -

  Der var omfattende censur i Østtyskland – hjemland for den “virkeliggjorte socialisme”.

  Det er et banalt faktum, at Angela Merkel tidligere var sekretær for agitation og propaganda i det østtyske kommunistpartis ungdomsafdeling, og det er også et banalt faktum, at ekskommunisten nu vil tvinge Facebook, og andre internettjenester, der formidler almindelige menneskers debat, til, at censurere debatten…

 151. Af Flemming Lau

  -

  Dansk begrundelse for deltagelse i Irakkrigen, var at Saddam ikke i fornødent omfang, ville efterkomme resolution 1441. Despoten Saddam var vild med masseødelæggelses våben. Under Opn. Opera 7/6 1981 fik Israel stoppet Saddams forsøg med “atomkraft!” 5/9 2007 fik de med Opn. Orchard stoppet den syriske/nordkoreanske atom reaktor.

  Totalitære lande med a-våben, er en dårlig cocktail! Mange taler om at forhindre diktaturer i at erhverve kernevåben! USA og Israel gør sig forhindre det!

 152. Af Flemming Lau

  -

  Tablet fejl! Gør sit til at…..

 153. Af Lisbeth sørensen

  -

  Scientologister må ikke kritisere ledelsen…De bliver bandlyst hvis de gør dette..Derfor har scientologister som jakob den mindste rummelighed for ytringsfrihed altid…

  Scientology er en forbryderisk pengeorganisation..Og dens virke i Danmark skal forbydes..

  “! Mange taler om at forhindre diktaturer i at erhverve kernevåben! USA og Israel gør sig forhindre det!”

  Problemet her, at disse to diktatoriske lande, har tiltusket sig atomvåben via at bruge Europæriske hoveder…og at vi i EU ikke har atomvåben nu, udover et par håndfulde, og at dem i UK er styret af US via amerikansk teknologi..

  Tyskland skal straks være leder for opbygningen af et stort fælles EU atomvåbenforsvar..Eneste forsvar vi har mod de fascistiske lande Israel-USA…Såvel som UK, kina og Rusland..En fremtidig atomkrig, begåes naturligvis i de lande og områder der ikke besidder atomvåben af andre atomvåben lande..Dette er logik for perlehøns, på nær fascister åbenbart med blind støtte til ISrael og US som Lau..

 154. Af Bjørn Danh

  -

  AF KILL’OTTE WAR’NSEN – 16. JULI 2017 13:56
  Walk the talk – skulle der stå

  Krigsdame! Dit fejlslagne citat fra Full Metal Jacket lyder.

  “You talk the talk but do you walk the walk”.
  -Oh my! En rigtig prime time US asslicking war pig 🙂

 155. Af Bjørn Danh

  -

  AF FLEMMING LAU – 16. JULI 2017 15:23

  “Totalitære lande med a-våben, er en dårlig cocktail!”

  Oplyste FL mener naturligvis USAzi og ISrahell,
  som er ledet af sind.syge krigsgalninge.

 156. Af Svedige Svendsen

  -

  Fik chilli igår og røvhullet brænder hvergang jeg fiser eller lægger en dej på toilettet. Fuck siger jeg bare. Det stinker som en præst’s dillermann efter et besøg i børneværelset.

 157. Af Flemming Lau

  -

  USA, England, Frankrig,Israel, Rusland, Kina, Pakistan, Indien og NordKorea har A-våben og Irak, Syrien og Iran har forsøgt sig. Tror vi på at NordKorea kan styre sig, eller vil man forsat se forsøg på at sprede teknologien til andre diktatur stater…?

 158. Af Johan Astrup

  -

  Hahahahahaha de blå krige hahahaha tosser. Som om den danske befolkning på nogen måde er interesseret i den danske hær og aktiviteter. Hahahaha. Som om danskerne kan holde opmærksomhed på et emne i over en uge. Hahahaha. Hvem fanden gider at høre om døde soldater som vi som en demokratisk nation, næsten enstemmigt har sendt i krig for et par år siden, det vinder man ikke stemmer på

 159. Af niels holmgaard

  -

  I starten af denne debat, indtil omkring kl. 12 eller 13 igår, var der nogle fornuftige indlæg. Siden er debatten domineret af de sædvanlige landsbytosser og skøre kugler. Besynderligt som de altid får lov til at brede sig, mens de saglige indlæg på de fleste andre blogholderes blogge “forsvinder” på stribe.

 160. Af Bjørn Danh

  -

  AF JOHAN ASTRUP – 16. JULI 2017 16:32

  Igen og igen gentages løgnen:

  “har sendt i krig”

  INGEN af de danske lejemordere er sendt i krig.
  Alle, både de nu benløse og de ca 40 bodybagged, er REJST ud,
  stået i kø for at komme ud på et muslimmyrdende eventyr,
  “get some trigger-time”

  🙁

 161. Af Flemming Lau

  -

  Svedige Svendsen.
  Et godt råd…! Drop Brunkålen i aften!

 162. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg skal love for, at jihadisterne har kronede dage, og begynder fækalierne igen at dukke op. Donbæk rigtig tillykke!

 163. Af Johan Astrup

  -

  Jeg elsker forresten alle jeres input, skønt at se der er så mange der ved hvad danske soldater gør og hvorfor vi gør det. Det understreger en uvidenhed, der blot gør dette endnu mere underholdende. Så vil gerne sige tusind tak for underholdningen, dette er oftest mere end der bliver sagt til soldater der frivilligt vælge at tjene sin demokratisk folkevalgte regering. Forsæt endelig, bedre end Amalies Verden!!!

 164. Af Lisbeth sørensen

  -

  Utroligt at Berlingske vil tillade folk som Lemchen at ytre sig i avisen? Beskylder saglige socialister som undertegnede at være ISIS kæmpere ,og hvad ved jeg for andet ævl, den senile frimurer og kvaksalver ælver om dagligt?

  Manden er avisens mest fækale debattør sammen med KO. Og når folk bliver for senile, gør de altså blot sig selv til grin også? Næsten sørgeligt at bevidne hans daglige forfald herinde…Måske er det bare druk?

 165. Af Lisbeth sørensen

  -

  Johan Astrup..

  Desvære bevidner du hvad der sker med mennesker, når de har været ude i vko´s krige og dræbte civile..De mister simpelthen hovedet når de kommer hjem igen. Den dårlige samvitighed mv. Naturligvis bliver de mentalt nødt til at kæmpe for hvad de har gjort. Ellers begik man vel selvmord? Er en form for psykisk og fysisk selvbevarelse og opretholdelse på det minimale..

 166. Af Lisbeth sørensen

  -

  Joh.an Astr.up..

  Desvære bevidner du hvad der sker med mennesker, når de har været ude i vko´s kri.ge og dræb.te civile..De mister simpelthen hovedet når de kommer hjem igen. Den dårlige samvitighed mv. Naturligvis bliver de men.talt nødt til at kæmpe for hvad de har gjort. Ellers begik man vel sel.vmord? Er en form for ps.ykisk og fysisk selvbevarelse og opretholdelse på det minimale..

 167. Af Lisbeth sørensen

  -

  Joh.an Astr.up..

  Desvære bevidner du hvad der sker med mennesker, når de har været ude i vko´s kri.ge og dr.æb.te civile..De mister simpelthen hovedet når de kommer hjem igen. Den dårlige samvitighed mv. Naturligvis bliver de men.talt nødt til at kæmpe for hvad de har gjort. Ellers begik man vel sel.vm.ord? Er en form for ps.ykisk og fysisk selvbevarelse og opretholdelse på det minimale..

 168. Af Bjørn Danh

  -

  “soldater der frivilligt vælge at tjene sin demokratisk folkevalgte regering.”

  Endnu en “jens” der ikke ved at hans skiftende regeringer’s krigsforbrydere,
  mod FN, myrder civile overalt i MØ/Asien med verdens største terrororganisation,
  US “war pig” administration.

  Ik’ så klog, nok derfor den valgte (som B’s 2 KU’ere) at bli’ soldat 🙂

 169. Af niels holmgaard

  -

  Redigeringen af Berlin gskes blogs har længe været grotesk og under lavmålet. Der kan ikke være mange læsere tilbage. Hos an ne li se mar strand er der altid lukket for kommen tarer, hos li li an par ker ka ule skjules diverse ind læg, hos mi kk el and er sons blog om sundhedsvæsnet blokeredes samtlige indlæg, hos sø rine og lille ør bliver selv decideret uhumske indlæg stående, og hos støv bolden og pinden er der masser af cen s ur, osv. INGEN respekt for fornuft, etik, demokrati og ytringsfrihed.

 170. Af Bjørn Danh

  -

  “soldater der frivilligt vælge at tjene sin demokratisk folkevalgte regering.”

  Endnu en “jens” der ikke ved at hans skiftende regeringer’s krigsforbrydere,
  mod FN, myrder civile overalt i MØ/Asien med verdens største terrororganisation,
  US “war pig” administration.

  Ik’ så klog, nok derfor den valgte (som B’s 2 KU’ere) at bli’ soldat 🙁

 171. Af Age Bak

  -

  Lisbeth er såmænd at sammenligne med en gemen tyskertøs under 2. verdenskrig. Feltmadras!

 172. Af Bjørn Danh

  -

  åe bakgear, du er bare en rigtig mand, NOT 🙂

 173. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af Age Bak – 16. juli 2017 17:04
  Lisbeth er såmænd at sammenligne med en gemen tyskertøs under 2. verdenskrig. Feltmadras!”

  Age projicere her hans familie, fædre og alt, gørende og ladende under anden verdenskrig..Han har fortsat traditionen helt op til nyere tid..Vist loo kr. pr. gang du tager Age?

 174. Af Johan Astrup

  -

  Kære Lisbeth.
  Tusind tak for dine input, er virkelig glad for du af alle kan informer mig om hvad det vil sige at være udsendt soldat. Samt hvad der sker med soldater der er udsendt for Danmark. Et lille spørgsmål, har Denmark været i krig under en socialdemokratisk regering?? Og lige et sidste: slipper jeg for at begå selvmord, hvis jeg som udsendt ikke har slået civile ihjel? Hypotetisk set? Forsæt endelig dine kommentarer. Suveræn underholdning

 175. Af l. s.

  -

  Indlæg til fifleriet til astrup omhans og ligeledes store samfundsomkostning?

 176. Af Li. sø.

  -

  “slipper jeg for at begå sel vm or d, hvis jeg som udse ndt ikke har slået civ ile ih je l? ”

  Naturligvis ikke..Sky lden er lige stor om du har bo m bet i lo km´s højde, eller fodret eller gjort rent for de bom be nde m ord ere her..Absolut ingen forskel i skyld her…Hvad man ikke skal høre af undskyl dninger????

  resten i fifleriet..

 177. Af Niels Le mch e

  -

  AF AGE BA K – 16. JULI 2017 17:04

  Så skriver den pædofile Kim Olse n i endnu et navn.
  Tænk at jeg engang morede mig over hans indlæg om børnesex.

 178. Af Kim R Ol sen

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de blå.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Hvem er er Vadsegaard, Lis beth, Lemc he, H S, Age Bak?
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 179. Af Johan Astrup

  -

  Kære Lisbeth
  Hahahahahaha.
  Du har de fedeste kommentarer. Hvilket blot gør mig virkelig glad, så tak.
  Nyt spørgsmål, hvis du stemmer på et parti, der godkender dansk militærdeltagelse i besættelsen og nedslagtningen af civile. Er det så også ensbetydende med at være morder? Hvis jeg som journalist skrive positivt om soldater/krig. Gør det mig til en zionistisk voldtægtsforbryder med hang til at parterer og indtage mine civile ofre med en god flaske rødvin? Hvis jeg ser en dansk krigsfilm og synes den er god, deltager jeg så aktivt i dansk krigsførelse?

 180. Af Niels Lemch e

  -

  Jeg morede mig meget over Kim Olse ns indlæg om børnesex på Day Poulsens blog.
  Men Borgschm idt er 87 år gammel.
  Så er jeg da ikke pædofil vel?
  Lisbe th Olsen kan ikke skrive dansk.
  Han kommer fa mellemøsten.
  Irriterene når man skal rette andes skivefejl.

 181. Af - Dahl Clausen

  -

  Bagsiden af medaljen.
  Mellem 1992 og 2013 har 47 udsendte soldater begået selvmord heraf 43 der var veteraner fra balkankrigene.

 182. Af P Christensen

  -

  Hvad er der nu galt i at drive krig på en løgn?
  Milliarder af mennesker er tilsvarende større eller mindre frivillige tilhængere af patriarkalske, krigeriske lovreligioner = politisk ideologier (som fx islam) der er funderet manipulation,
  så farmand kan fx holde styr på sin libido og sit harem af koner i snor.
  Få nu proportionerne på plads og kald en spade for en spade.

 183. Af Niels Le mch e

  -

  Musslimerne skal have gule halvmånestjærner hangende på sig.
  Som hævn for de gule gul davidsstjerner.
  Og jeg er trat af hele tiden at koragere på muslimens elendige dansk.
  Kan de ikke fabulere sig på dansk så skulle de ellere lade sig vare.

 184. Af Niels P Lem che

  -

  Har jeg koaguleret maj tydeligt nok?
  Der kommer inberatniger og anmældelser.
  Og Kim rosa er enig.

 185. Af Johan Astrup

  -

  @lisbeth @dahn I må endelig ikke stoppe jeres kommentarer. Hvordan finder jeg ud af om jeg er en zionistisk massemorder? Hvis I ikke fortæller mig hvordan verden foregår. Please kom med jeres guldkorn. Med hensyn til at selve bloggen, så er det dog en fuldstændig ligegyldigt emne. Et navn fortæller ikke historien. Kig forbi kastellet og se om vi kan se historierne bag navnene på mindevæggen.

 186. Af Hr Han s e n

  -

  Du siger bare til når du har fået nok og forlader bloggene ikke Le mc he!
  Jeg har masser af indlæg i dit navn liggende klar til at fyre af. Forsvind!

 187. Af Hr Han s en

  -

  Du startede. Jeg finder mig ikke i mere fra dig Le m ch e!

 188. Af Lisbeth sørensen

  -

  Astrup har svaret der for lang tid siden, og endnu et svar til dig i fifleriet…..

  Militærfolk på jo ikke kritiseres i fascistiskeaviser.

 189. Af Lisbet,,h sø,,ren,sen

  -

  Astrup har svaret der for lang tid siden, og endnu et svar til dig i fifleriet…..

  Milit,,ærfolk på jo ikke kritiseres i fas,cistiskeaviser.

 190. Af Lisbet,,h sø,,ren,sen

  -

  “jeg ud af om jeg er en zi onisti sk massemorder? Hvis I ikke fortæller mig hvordan verden foregår.”

  Et af soldatersyndromerne er at de ikke ved noget om hvordan verden foregår ja. De har simpelthen ikke de mentale færdigheder til at stå imod med, tænke frit og selvstændigt…Derfor de udvælges til at være de borgerliges bøddler..Og synes at du viser det godt her, som bevis?

  Jeres blinde nationalisme, gavner ikke landet, tværtimod..Må man foreslå dig at læse værkerne af socialisten George Orwell?
  start med denne korte indgang fx..
  http://orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat

 191. Af Lisbet,,h sø,,ren,sen

  -

  “jeg ud af om jeg er en zi onisti sk masse m order? Hvis I ikke fortæller mig hvordan verden foregår.”

  Et af soldat ersyndromerne er at de ikke ved noget om hvordan verden foregår ja. De har simpelthen ikke de me nt ale færdigheder til at stå imod med, tænke frit og selvstændigt…Derfor de udvælges til at være de bo rge rliges bød dler..Og synes at du viser det godt her, som bevis?

  Jeres blin de nati onalisme, gavner ikke landet, tværtimod..Må man foreslå dig at læse værkerne af socialisten Ge org,e O rw ell?
  start med denne korte indgang fx..
  h ttp://orwell.ru/library/essays/nationalism/english/e_nat

 192. Af Kim Olse n

  -

  AF HR HAN S E N – 16. JULI 2017 20:18
  “Du siger bare til når du har fået nok og forlader bloggene ikke Le mc he!
  Jeg har masser af indlæg i dit navn liggende klar til at fyre af. Forsvind!”

  Så kom jeg igen til at skrive et indlæg i andres navne.
  Jeg kan ikke styre pillerne og alkoholen.

 193. Af J A

  -

  Jaaaa!!!! Tak Lisbeth, dog vil jeg gerne bede dig om at uddybe dine svar. For jeg vil gerne udgå at være en zionistisk massemorder smølf. har læst orwell, må jeg anbefale JK Rowling? Og hvem siger jeg er soldat?

 194. Af Kim Ols en

  -

  AF HR HAN S E N – 16. JULI 2017 20:18

  Her kan i bare se.
  Jeg kan skrive i alles navne.
  Jeg hedder ikke pædoKim og nazikim for ingenting.

 195. Af Hr Han s en

  -

  AF KIM OLSE N – 16. JULI 2017 20:35
  AF HR HAN S E N – 16. JULI 2017 20:18
  “Du siger bare til når du har fået nok og forlader bloggene ikke Le mc he!
  Jeg har masser af indlæg i dit navn liggende klar til at fyre af. Forsvind!”

  Så kom jeg igen til at skrive et indlæg i andres navne.
  Jeg kan ikke styre pillerne og alkoholen.

 196. Af Kim Ols en

  -

  AF HR HAN S EN – 16. JULI 2017 20:40

  Nu går det helt galt.
  Jeg er naziKim
  Men jeg kan ikke finde ud af det mere.
  Pillerne er for stærke.
  Jeg må have en dreng.

 197. Af Jo A

  -

  Samt hvordan lærer vi om syndromerne hvis du ikke forklarer os hvordan verden foregår? Samt ville det ikke være bedre at lære børn i folkeskolerne, kun de borgerlige selvfølgelig, om hvordan vi tilfældigt slår civile ihjel. Please brug din viden og kom ud på et større forum, så hele verden kan få gavn af dine synspunkter. Glæder mig til dine guldkorn

 198. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Hvis jeg som journalist skrive positivt om soldater/krig. Gør det mig til en zionistisk voldtægtsforbryder med hang til at parterer og indtage mine civile ofre med en god flaske rødvin? ”

  Gør dig så afgjort til en medløber ja…Mm. en zionist, ikke til en zionist naturligvis..Man er nok de færreste der kommer ind i militæret som ikke er zionister? sådanne frasorteres i indgangen..Min søn Søren Sørensen blev fx bedt om at trække to numre til session..Der gik noget galt med det første, jeg kæmpet ikke imod, de vidste godt at jeg vill være et helvede at have med at gøre der efter min anti-krigs-borgerlige tale..Jeg skulle ud for enhver pris..Og tak gud for det! Nej, dette foregår skam ikke fair og demokratisk der. Og heldigvis, trods alt! Hvis du er stærk nok mentalt, og står på det godes side,, vil de simpelthen ikke have dig der.

 199. Af Kim Rosa Ol sen

  -

  Jeg skriver i Ha nsens navn.
  Fordi mig eget et så svinsk.
  Jeg kan ikke lade være til at skrive om min lyst til små drenge.

 200. Af Kim Rosa Ol sen

  -

  Jeg skriver i Ha nsens navn.
  Fordi mig eget et så svinsk.
  Jeg kan ikke lade være med at skrive om min lyst til små drenge.

 201. Af Helge Nørager

  -

  “Af Flemming Lau
  – 16. juli 2017 15:23
  Dansk begrundelse for deltagelse i Irakkrigen, var at Saddam ikke i fornødent omfang, ville efterkomme resolution 1441.”

  Det bør dog bemærkes at Hans Blix, leder at UN,s våbeninspektion og ansvarlig for at kontrollere at UN resolution 1441 blev overholdt, stædigt i uger op til angreb, påstod de samarbejdede.
  Hans Blix er også så nederdrægtig at påstå selv i dag, at Irak samarbejdede fuld ud, samt at alle de krigsgale landes regeringer var fuldt informeret om denne sandhed.

  Nu kan man dog ikke forvente at lederen at UN.s våbeninspektion og kontrollant af Iraks samarbejde vdr. resolution 1441 ved en skid om dette emne.
  Vel Flemming. ?

 202. Af Lisbeth... sørensen...

  -

  “Og hvem siger jeg er soldat?”

  Har ca.fem indlæg i filteret som svar der allerede, i mere eller mindre læselig karakter…..Men igen, om du er lokomsrenser for bombedrengene , eller katoffelskræller gør ingen forskel..Du har hjulpet til i massemordene af civile derover. Og skam dig..Du er en skamplet på Danmarkskortet. Hvis du kun har deltaget i ex-jugoslavien står det dog anderledes til..Det var en krig hvor man så Europa stå sammen mod de østeuropæriske fascister i serbien..Måske ser vi det samme mod deres ditto i ungarn mv. på et tidspunkt?

 203. Af Lisbeth... sørensen...

  -

  Undertegnede kan blot sige at det er ikke mig der skriver i andres navne..Dette ødelægger så absolut bloggene..Skriv tilsvininger i eget navn tak!

  P syKO du er et modbydeligt sv..in..Og lemchen er ikke meget bedre.

 204. Af Jo B

  -

  Jeg skal være helt ærlig, hvis jeg ikke havde læst Lisbeths kommentarer i et ligegyldigt blogindlæg, så havde jeg aldrig vidst noget om krigen i Afghanistan eller Irak. Tusind tak for en underholdende og informerende søndag.

 205. Af Erik Larsen

  -

  Svedige svendsen; Jeg syntes at du er den flotteste og sejeste fyr her på bloggen. Jeg drømmer nogen gange om dig i tanga! Mmmmm
  Niles Peter Lemche dit råd til Thomas ved.r. hans kløe finder jeg død lækkert og hammer frækt. Thomas har tit talt om dig og har fortalt mig mange gange, hvordan han ville tage billeder af dig og hans ladyboy sammen !!

 206. Af Jo F

  -

  Igen Lisbeth du har fuldstændig ret, jeg staver dårligt, læser dårligt. Jeg slår folk ihjel ligeså snart jeg kan komme til det. Du kender mig virkelig. Jeg har også stemt blåt.
  Jeg skammer mig helt vildt over at have skrællet kartofler for massemordre, men for at forbedre mig og lærer lidt om livet, behøver jeg din vejledning. Så hvad må jeg nu? For ikke at falde tilbage i min morderiske fortid?

 207. Af Lisb.eth... s.ørensen...

  -

  “Jeg skal være helt ærlig, hvis jeg ikke havde læst Li.sb..eths kommentarer i et li.ge.gyl.digt blo.gindlæg, så havde jeg aldrig vidst noget om kri.gen i Afgha.nistan eller Ira.k”

  Indlægget er så absolut ikke lig.egyldigt..og har så absolut en stor værdi som debatemne..Der er rigtige mange bor.gerlige der ønsker at overpl.astre københavns gader og stræder med navne af solda.ter fra VK.O kr.igen.e, og ikke .dem der faktisk har gjort en samfundsnyttig indsats i fx Netto, eller som hjemmehjælper..Man kan beskylde Donb.æk for at være en falsk socialist, men ikke som den værste og mest ligegyldige blogger i Berlin.gske..Han slår for øjeblikket alle der, og har gjort det i lang tid.

  Man når Donbæk kalder sig selv for socialist, med mange af de mærkelige borgerlige meninger han har, er noget riv rask ruskende galt..Jeg går ud fra nu at han kun har fået jobbet, fordi han skal i snarest fremtid springer ud som socialdemokrat eller venstremand?..Det hele er matchfixet på forhånd. Ligesom den “fr.afaldne”..En anden “fhv. so.cialist”, som skal vise i hvert indlæg hvor uvidende han var som soc.ialist..(Hans indlæg gavner dog blot den soci.alistiske sag, da de er blandt de mest højre.radi.kale i avisen, lige efter Stø.vr.ings.)…Det er faktisk morsomt at bevidne hvor åbenbart denne agenda er..På den anden side, kan det være SF´s tilgang til at forsøge at kapre mere hø.jreorienteret bloggere..Og det er vel heller ikke dumt at forsøge? Alle bloggere herinde mani.pulere og ma.nipulere..Så hvorfor ikke SF? Stemte kun engang på dem i mit liv, første gang jeg kunne stemme i 80érne..Siden rigtig soci.alist.

  Hvad er der sket med den kvindelige soc.ialist Don.bæk, ikke et ord fra hende i månedsvis nu? Har hun forladt bloggerteamet? Hun var nu ellers så god, og da sørgeligt.

  Men naturligvis ville du nok ikke have forstået meget om vk.o krige.ne hvis du ikke nærstuderet mine samlet værker af kommentarer Astr.up..Det siger sig selv, naturligvis!.Du har derudover ikke læst et ord af Ge.orge Orw.ell..Den er jeg sikker på. Start med hans politiske Essays..De kan læse gratis her på nettet..Blot at google dem.

 208. Af Jo A

  -

  Hvad er et lokom? Og hvordan renser man sådan et?

 209. Af Lisb.eth... s.ørensen...

  -

  Og så har vi et tredje svar til astrup i fifleriet?

 210. Af Lisb.eth... s.ørensen...

  -

  Og så har vi et tredje svar til a strup i fifl eriet?

 211. Af Jo A

  -

  Nu skuffer du Lisbeth, det kan du gøre bedre. Husk jeg er soldat, kartofleskræller og lokom renser. OG HAR STEMT BLÅ!!!

 212. Af Jo A

  -

  Det var skuffende Lisbeth, der havde jeg forventet mere. Er jo soldat, kartofleskræller, lokomsrenser, massemorder og zionist. Kom nu

 213. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret til Nørager!

 214. Af Lisbeth sørensen

  -

  J.O a

  Hvilket mærkeligt navn, JUha?

  zio.nist siger du at du er ,,Og ikke mine ord..Men jeg tager dine ord her for gode. Og viser vel blot hvor langt ude milit..æret er når det også tager zio.nister ind?

  “så havde jeg aldrig vidst noget om krigen i Afgh.anistan eller Ir.ak.”

  Ingen forventer at du ved noget om ret meget Ast.rup..I bliver accpteret pga. af uvidenhed, og muligheder for hjerne-vaskning herom. Mili.tæ.ret kunne aldrig drømme om at tage selvtænkende, kritiske individer ind. Aldrig. Selv søværnet kan kun bruge uktiriske tækende, der kun tænker på deres fremtid.Flere nogenlunde læselige indlæg i fifleriet herom..

 215. Af lise.bet.h s.ø.ren.sen

  -

  Flere in.dl.æg i fifleriet. bla kritis.k mod “soci.alistens” påstået “socia.liskhed”?

  giver op..Endnu et indlæg i fifleriet , udover det ovenover jeg fik igennem efter 7 forsøg..

 216. Af lise.bet.h s.ø.ren.sen

  -

  Vist fem nu med dette seneste, i fifl.eriet? Ikke at medregne det ovenover der kom igennem efter utallige forsøg.

 217. Af lise.bet.h s.ø.ren.sen

  -

  Endnu et i fif.lerie.t..Vist fem nu med dette seneste, i fifl.e.riet? Ikke at medregne det ovenover der kom igennem efter utallige forsøg.

 218. Af Yi ha

  -

  af LS.

  “Jeg har også stemt bl.åt.
  Jeg skam.mer mig helt vildt over at have skræ.llet kart.ofler for ma..ssem.ordre,”

  Dette burde do naturligvis også gøre..Hvad er “mas.se.mor.dre”? Jeg har kun haft en mor, har du haft flere?

  Loku.msrensere af “mo.rdre” , er naturligvis også skyldige. Du kunne have nægtet at bidrage til deres to.iletrensning-næring? Derudover er det vist lidt langt fra din påstået h.eltegern.inger i m.ilitæ.ret? Måske ikke, jeg synes absolut ikke at de får nok ære selv, men…..

 219. Af Peter Engel Torbensen

  -

  Unge forkælede mænd, der driver krige på Berlingskes blogs. Hvor ømt. Små fars drenge. Ingen af jer kommer hjem i bodybags fra kampe på Berlingske. I er socialismens helte. Bloggens helte, de små Che Guevaraer. Efter kampene går I ind på fars rygeværelse og tager jer en 20 årig whisky. SU en rækker ikke langt, det gør fars penge til gengæld.

 220. Af Arvid Holm

  -

  Soldaten skal ikke stå inde for, at politikerne har truffet de rigtige beslutninger.
  Han skal blot loyalt udføre sine lovligt stillede opgaver.
  Gad vide, hvad man er ude på, når man er uenig i ovenstående?
  Man skal kun rette sig efter demokratiske beslutninger, som man selv er enig i?
  Det ville være ensbetydende med indførelse af anarki!
  Så det må være det, man er ude på?
  Man er måske tilhænger af Enhedslisten?

 221. Af Jens Hansen

  -

  Soldaten skal ikke stå inde ======
  Man kan forstå at Arvid Holm vil afskaffe frivilligheden og tvangsudsende således at man igen handler efter Ordre ,det er en sang vi har hørt før

 222. Af Orla Guude

  -

  Ikke kun heltene fortjener et eftermæle.
  Lad os mindes og for altid huske de, der i min generation har gjort alt for at ødelægge Danmark.
  Man kunne rejse en skamstøtte med en tekst, som på Ulfeldts skamstøtte: “Det danske folks forrædere, Till Æwig Spott, Skam og Skiendsel”.
  Forræderne er de danskere, som er medansvarlige for udskiftningen af deres eget lands befolkning med de fremmede fjender af Danmark.

 223. Af Age Bak

  -

  Arvid Holm
  Je n s Hans en blander tingene sammen.
  Naturligvis skal soldater udføre demokratisk valgte politikeres beslutninger.
  Det Je ns Hans en blander ind i spørgsmålet er, at soldater naturligvis skal agere i henhold til krigens love og diverse konventioner. Her kan man ikke dække sig ind under, at man blot udfører en ordre.
  Det er komplicerede ting, og Jens Hansen kan ikke helt overskue sammenhængene. Ingen er forpligtet ud over sine evner.

 224. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nu, når man ser tilbage på denne blog, som vel lukkes i løbet af dagen, så mp man erkende, at det var en ny bundskraber blandt Berlingerens blogge, og detsiger ikke så lidt.

  Hvad der skulle have været en debat om, hvordan vi kan mindes dem, der faldt derude på en værdig og meningsfuld måde, endte med at blive en debat om, de var krigsforbrydere eller ej, en debat, hvor specielt jihad-tilhængere lykkedes at få hældt deres udgydelser ud over alle andre, eller alle få, der er tilbage, der gider skrive på bloggenes kommentarspor.

  Jeg håber, at debatredaktionen skammer sig, når den ser ud over slagmarken.

 225. Af Bjørn Danh

  -

  AF JENS HANSEN – 17. JULI 2017 6:49, hej LS 🙂

  Så morsomt! At diverse “soldater” her (JA) og deres frænder, B’s casp/jesp
  tyer til at når de frivilligt rejser på børnemorderferie i MØ/Asien
  pga af vores fascist.isk.e regerings ulovlige beslutninger
  (mod Genevakonventionen og FN)
  er de naturligvis frataget ethvert ansvar.
  (Ifølge hjernevaskede AH:
  “skal de blot loyalt udføre sine lovligt stillede opgaver”)
  Lovligt???
  Lejemordernde betragter sig selv som helte,
  mens de glor børneporno og spiller i deres telte!

  * * * Respekt for de soldater der prøvede/prøver på Cypern/Balkan * * *

 226. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nu skal vore danske helte – dvs. natosoldater – ifølge forsvarsministeren lære at skelne mellem fake news og sandhed, inden de kommer til Estland, hvor de skal medvirke til inddæmningen af Rusland. Han burde om nogen vide at det, de har brug for at kunne, har de lært for længe siden, ellers var de ikke blevet natosoldater.

  Det er i øvrigt ret nemt at lære for natohelten, og det skal det også være. Soldater er ikke kendt for at være de skarpeste knive i skufferne. Han skal bare kunne forstå, at når der bliver sagt noget ondt om USA, så er der tale om fake news, og bliver der sagt noget godt om russerne, så er det også fake news. Hvor svært kan det være.

  Omvendt naturligvis gælder det, at når USA siges at være frihedens fornemste forkæmper og guds eget land, så er det nærmeste, man overhovedet kan komme sandheden – som natosoldat. Det er det, han kæmper og dør for. Her får jeg kvalme.

  Ligeledes er sandheden for natohelten, at russerne er den inkarnerede ondskab, hvis eneste mål – i denne den bedste af alle verdener – er at ødelægge alt, hvad der er smukt og godt – og fra USA. Det har ikke været svært at lære vore nuværende soldater, og jeg er sikker på det heller ikke bliver svært for de kommende – døde – helte. Jeg håber, at det kan trøste forsvarsministeren.

 227. Af jan ulrik friis

  -

  D C lausen – 16. juli 19:27
  “Bagsiden af medaljen………. 47 udsendte soldater begået selvmord heraf 43 der var veteraner fra balkankrigene.”

  Jeg vidste end ikke at Danmark havde så mange soldater, men det har Danmark sandsynligvis heller ikke, loyale overfor det danske folk!

  Dansk militær har åbenbart helt andre prioriteter end at beskytte det danske folk!

 228. Af Peter Engel Torbensen

  -

  Her har vi et eksempel på curlingborgere, hvis mod lige akkurat rækker til at drive krige på Berlingskes blogs. Hvor ømt. Er I fars drenge, eller er I mors drenge? Har I fået tør ble på i dag?
  Lisbeth kan lige pludselig skrive dansk, sådan nogenlunde. Utroligt.

  Baby-Bjørn Danh kan ikke stave til Kjærsgaard og Berlingske. Skulle en Berlingske-kriger ikke kunne navnet på fjenden?

  Bjørn skulle man hellere titulerer dig Curlingbjørn. Din gud er stor, siger du. Det kan du heller ikke stave til. Ingen mennesker, som skriver tekster som jeres er store. I er store i kjæften, men bitte små af sind.

Kommentarer er lukket.