Den søde smag af forbud

Af Leif Donbæk 77

Er der en ting, som alle på tværs af det politiske spektrum kan blive enige om, så er det, at forbud er en dejlig ting. Helst skal forbuddet være uden praktisk konsekvens – andet end at sætte nogle jurister i sving med at skrive lidt lovgivning og selvfølgeligt tilsikre, at politikeren/debattøren/redaktøren får noget pressetid.

Modus operandi for de holdningsstærke er kendt stof og findes på begge sidder af midten.

Dyresex, tørklæder ved domstolene, bederum, studenterkørsel, kommunalt gendarmkorps, er alle gode eksempler på ovenstående mekanisme. Alle har de samme indre sammenhæng – nogle er forargede over et eller andet, som regel et opfundet eller, i bedste fald, marginalt problem, og der er oftest en sammenhæng mellem den handlekraftiges personlige moral, og hvorfor regulering død og pine er nødvendigt.

Men kan man mon opstille en art formel for et sådan forslags natur og indre logik?

Når vi følger forløbet, kan vi identificere nogle karakteristika, der fremstår som værende et indre mønster i de fleste af den type sager.

Udspillet kommer helst om sommeren, oftest er indledningen et par forargelseshistorier i dagspressen. Disse er som regel sakset direkte, uden yderlig research, fra en lokalsprøjte. Dernæst så ankommer et styks meningskraftig type på scenen, som på forskellige faconer, mest normalt i kronik-, interview- eller lederform, får meldt noget skørt ud omkring et krav om forbud. Altså skørt fordi forbuddet oftest ikke vil have den store praktiske konsekvens, andet end naturligvis at bidrage til den tiltagende overregulering af verdens mest gennemregulerede samfund, samt naturligvis medvirke til at sænke arbejdsløsheden for jurister yderligere.

Og allerede her kommer vi på sporet af det bærende punkt i identificeringen af, om vi har at gøre med et af de krænkelseslabiles forbudsforslag. I næsten alle ovenstående eksempler er den indre sammenhæng nærmere bestemt forslag, hvor det principale eller bærende argument for en given regulering er meningsmenneskets personlige forargelse. Gerne kombineret med at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor væsentligt meningsmennesket påstår, reguleringen er, og hvor lidt praktisk konsekvens den pågældende regulering i virkeligheden vil have.

For at opsummere er der altså tale om et forløb, hvor der (i) indledningsvist er et problem, der nærmest ikke eksisterer, eller i hvertfald primært er et problem for meget få individer, (ii) dernæst er der normalt lavvande i mediemaskinens historieproducering, (iii) forsat, så har vi en meningskraftig type, der ikke fik nok (eller fik for meget) opmærksomhed som barn, og som savner omtale, (iiii) og endeligt så vil den holdningskraftige type som regel foreslå noget forholdsvist skørt, primært begrundet i hans/hendes egen moral og oftest uden nogen dokumenteret effekt og som svar på et problem, som nærmest ingen opfatter som eksisterende.

Så kære meningsmaskine. Hvis dit forslag er båret af ovenstående hensyn, så er der som oftest en glimrende probabilitet for, at dit reguleringsforslag falder i katagorien: ”Tossede forslag uden reel praktisk konsekvens for andet end reducering af arbejdsløsheden blandt jurister”.

Ellers som en af juraens grand old men, Alf Ross, har udtrykt det:

Retsfølelsen – forstået som retspolitikerens egen retsfølelse – må aldrig tages som umiddelbar norm eller mål for en retsregels “rigtighed” Alf Ross

”Retsfølelsen – forstået som retspolitikerens egen retsfølelse – må aldrig tages som umiddelbar norm eller mål for en retsregels “rigtighed””, og han forsætter om, hvordan man bør opstille regler i et samfund: “Jeg vil opstille det som en almindelig anbefalelsesværdig regel, at en handling aldrig bør forbydes, endsige straffes, når dens interferens med andres interesser ganske er betinget af, at andre fordømmer den moralsk

Men tilbage til min indledende undren. Man kan altså opstille en art proces for disse forslag, men kunne man måske så også gøre noget for at reducere i dem? – Altså således, at vi måske på den lidt længere bane kunne bruge den begrænsede spalteplads i den offentlige debat på ting, der faktisk har en konsekvens (for andet end antal delinger, forstås) i stedet for disse ligegyldige paradeforslag?

Måske, hvis aviserne i højere grad begyndte at stille krav til deres debattører? – På Information kan man ikke få trykt en kronik uden at dokumentere sine påstande i denne over for debatredaktøren. Ideen er ikke helt dum, men Information trykker så selvfølgeligt stadigvæk også en del nonsens, men sjældent helt så slemt som eksempelvis Politiken eller Jyllandsposten.

Måske vejen frem kunne være en art fusion af krav om dokumentation for bizarre påstande, kombineret med en højere fokus på substans over klikbarhed – Altså at vi kommer tilbage til, at debattens formål er at gøre os alle klogere og ikke blot at skabe clicks til annoncekronerne og omtale til meningsmennesket. Det er nok et spinkelt håb, men måske Politikens seneste række af fadæser omkring debatindlæg, der opfordrer til kvaksalveri), kunne betyde at standarden blev hævet?

Jeg håber på det, for personlig moral bør som det meget klare udgangspunkt aldrig være grund nok til regulering af 6 millioner menneskers liv.

77 kommentarer RSS

 1. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Vi burde så afgjort have et indvandrerforbud nu i DK. Dette burde danskerne stemme om ,som andre forbud..mange er nok ikke praktisk at stemme om…

  Fx nødvendig med kvoter-forbud?-mod for mange israelitter i medierne mv. ?

  At etnisk dansker står først i køen til uddannelse..lukke helt ned for Islands adgang her eller indføre selvbetaling for dem mv.

  Forbud mod lemchenfrimurer typer i uddannelses, dommer, politi, hjemmeværn mv..da de kun kæmper for egen stamme.

  Mod for bange privilegeret i uddannelsessystemet. Politisk udnævnte kvoter altså..

  Der er utallige fornuftige forbud vi kunne indføre. De ovennævnte kunne vi alle passende stemme om..

 2. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Vi burde så afgjort have et indvandrerforbud nu i DK. Dette burde danskerne stemme om ,som andre forbud..mange er nok ikke praktisk at stemme om…

  Fx nødvendig med kvoter-forbud?-mod for mange israelitter i medierne mv. ?

  At etnisk danskere står først i køen til uddannelse..lukke helt ned for Islands adgang her eller indføre selvbetaling for dem mv.

  Forbud mod le…mchenfrim.urer typer i uddannelses, dommer, pol.iti, hjemmevæ.rn mv..da de kun kæmper for egen stamme.

  Mod for mange privilegeret i uddannelsessystemet. Politisk udnævnte kvoter altså..

  Der er utallige fornuftige forbud vi kunne indføre. De ovennævnte kunne vi alle passende stemme om..

 3. Af Nej Til antisemitisme

  -

  Lede racist!

 4. Af P Christensen

  -

  Hvad med et globalt forbud mod at mænd kan anvende
  religion som påskud til at behandle kvinder som
  var de husdyr?
  Istedet har mænd såkaldt “trosfrihed” til at holde kvinderne
  i deres mentale hundesnor.

 5. Af Niels Larsen

  -

  Et forbud mod at yde asyl til ikke-europæere ville være en sand velsignelse.

 6. Af svend hansen

  -

  Når talen falder på Agurketids-demokrati, vil jeg mene at den inhumane, dyremishandlende og meget kostbare hundelov skal nævnes. Den stiller endvidere krav om omvendt bevisbyrde, som end ikke politiet selv kan løfte.

 7. Af Debatterne ødelægges igen og igen. Hvorfor?

  -

  Oplægget er udmærket, og kunne føre til en interessant debat, hvis det ikke var for den skørt fungerende robot der blokerer for massevis af fornuftige indlæg, mens l is bet h og lignende favoriseres. Se debatterne lige før denne. Alle er afsporet.

 8. Af M.S. Carstens

  -

  Det sødeste smag af forbud ville være, om vore politikkere (i øvrigt stadsfæstet i Grundloven) tog sig forbud mod, at lade sig styre af andre (EU/FN/..) og udøvede deres mandater for det danske folk, frem for en hær af fremmede, undergravende interesser for vort land, der tillige koster xx milliarder (stigende pr. år fremover) om året, UDEN at det hjælper en hujende fis, hverken her eller der!
  Hvor bliver politikkernes reaktion af, på stadfæstelsen af Dublin-konventionen:

  https://www.document.dk/2017/07/27/dublin-konventionen-gaelder-asylsoegere-skal-have-deres-ansoegning-behandlet-foerste-modtagerland/

  som omgående burde blive hevet op på højeste politiske niveau og omgående efterkommet med tilbagevirkende kraft?

 9. Af Jan Petersen

  -

  Leif Donbæk i øvrigt et glimrende blogoplæg med direkte link til de emner, du ønsker debatteret. Men enhver debat er vel rimelig formålsløs, hvis blogejer ikke selv gider sørge for at kommentarsporet følger – “vilkår for kommentarer og debat på Berlingske Tidendes websites”? Et par meget simple regler enhver bør kunne forstå.

  Men hvad hjælper det, når en håndfuld debatsabotører konsekvent blæser på reglerne – til skade for alle dem (incl undertegnede) der faktisk godt vil føre en seriøs debat. Som du selv skriver – “Måske, hvis aviserne i højere grad begyndte at stille krav til deres debattører?”

  Jeg er helt enig, men kravet bør altså også gælde bloggers krav til debattører i debatsporet. Eller på almen dansk – høvl konsekvent de indlæg ud, der ikke overholder Berlingske debatregler. Så skal debattører på Berlingske nok lære at opføre sig ordentlig – garanteret 🙂

 10. Af M.S. Carstens

  -

  Man kunne måske også stille krav til Journalistisk Venstreforbund, om at rette ind efter journalistiske dyder, frem for efter den EUske iSlmiseringsplan, som man kan læse mere om på
  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler-Version-2009.php
  under 3. Kulturelt partnerskab

 11. Af M.S. Carstens

  -

  Ps.
  under 3. Kulturelt partnerskab, i linket:
  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Deklarationen-Euromediterranien-Hemmelige-Aftaler-Version-2009.php
  skal man ned til overskriften:
  “EU og Europaråd ønsker vor 1000-årige identitet væk ” for at finde ligheden jeg henviser til.
  Ja, måske skal man endda helt tilbage til 1. udgave af linket, for at se hele baggrunden for, at vi i medierne, med Journalistisk Venstreparti i spidsen, bliver fyldt med løgn og fortielser.

 12. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Samvittigheden hos hele befolkningen i et samfund bør være drivkraften bag ‘påbud’ og ‘forbud’. Det kalder vi demokratiet. “Mulighederne i demokratier er ubegrænsede”.

 13. Af .Lisb..eth. . Søren.sen

  -

  Mht meningsmaski..ner og deb.at..

  Man kan læse kommenta..ren ovenover af j…p. Der endnu engang ikke er kommet med en kommen.tar om em..net? Meni.ngsmas..kine kan man ikke be.skylde ham for at være?

  Deru..dover er deb.at poli.tik og men.inger. Hver blog..ger i B.. har en poli.tisk dags.orden. Som hver deba.ttør. På nær j..an som vist blot foretræ..kker at skrive om luft eller 9.1..1. Ingen andre em..ner nogens.inde. Debatregl..erne siger t komment.arer skal være emn..erelevant..flere der ikke e.vner dette. Også dår..ekistebeboer.enpr.eb.enf1-29 her kaldt “debatt.erne ødelæ.gges”… 🙂

  “Se mit”

  Man er ikke ras.cist blot fordi man er imod isre alitternesmediem.agt i vesten. Is land er befol.ket af h.vide også mv.nok en del der er her, dem kun imod mør..ke mus. limer og afrik anere mv.

 14. Af .Lisb..eth. . Søren.sen

  -

  Kommentar i fifleriet?

 15. Af Jan Petersen

  -

  “Mulighederne i demokratier er ubegrænsede”. Ja, det er de tilsyneladende – desværre – også for 5. kolonne sabotører, der egentlig ønsker at afmontere demokratier 🙁

 16. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür du og dine venner er dygtige til at personificere den falske L S. Hun er selvfølgelig en bindegal dansk kvinde. Det er danske kvinder i nogle muslimske mænds øjne. Se kommentar 21.58. 30.07.2017. Du/I har megen tid. Sjovt, at du kommer forbi på bloggen. Det var en fodfejl Gür. Der er også det med sproget. Det kan afsløre en til sidst. Selvfølgelig skal jeg hjem til Island, fordi jeg har foreslået jer at rejse tilbage til Tyrkiet. I virker så ulykkelige. Jeg er nasser fordi jeg har udtrykt mig om, at ledige ikke vestlige indvandrere skal i arbejde. For 22 tusindeste gang, jeg har aldrig modtaget SU.

  Bingo Mehmet

  Selvfølgelig skal L E M C H E tilbage til Israel, selv om han hans familie har været i Danmark i lang lang tid. I bryder jer ikke om jøder. Det er der mange muslimer der ikke gør. Hvad Kim har gjort dig ved jeg ikke. M S G husk, at der er ca. 4829 i Danmark. Island og Danmark har en fælles kulturel og historisk fortid. Paragraf 87 i Grundloven handler om islændinge, som Hilda skrev. Selvfølgelig kan det være, at I har et dansk pas, selv om I er tyrkere, eller andet. Dansk kultur har I ikke. Det læser vi ud fra alle jeres kommetarer. Her er der ingen grænser. Der er nok omkring 300.000-400.000 muslimer i Danmark i 2017. I 1980 var der 30.000 muslimer. Måske er der flere, end tidligere nævnt, hvis vi regner flygtninge og afkommere med. Vil I fortsætte med at skrive i
  L S ’s navn, eller bliver det M A R T I N E Z, elle noget helt andet. Om J H er en af jer ved jeg ikke. Det finder VI ud af.

 17. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür du og dine venner er dygtige til at personificere den falske L S. Hun er selvfølgelig en bindegal dansk kvinde. Det er danske kvinder i nogle muslimske mænds øjne. Se kommentar 21.58. 30.07.2017. Du/I har megen tid. Sjovt, at du kommer forbi på bloggen. Det var en fodfejl Gür. Der er også det med sproget. Det kan afsløre en til sidst. Selvfølgelig skal jeg hjem til Island, fordi jeg har foreslået jer at rejse tilbage til Tyrkiet. I virker så ulykkelige. Jeg er nasser fordi jeg har udtrykt mig om, at ledige ikke vestlige indvandrere skal i arbejde. For 22 tusindeste gang, jeg har aldrig modtaget SU.

  Bingo Mehmet

  Selvfølgelig skal L E M C H E tilbage til Israel, selv om han hans familie har været i Danmark i lang lang tid. I bryder jer ikke om jøder. Det er der mange muslimer der ikke gør. Hvad Kim har gjort dig ved jeg ikke. M S G husk, at der er ca. 4829 i Danmark. Island og Danmark har en fælles kulturel og historisk fortid. Paragraf 87 i Grundloven handler om islændinge, som Hilda skrev. Selvfølgelig kan det være, at I har et dansk pas, selv om I er tyrkere, eller andet. Dansk kultur har I ikke. Det læser vi ud fra alle jeres kommetarer. Her er der ingen grænser. Der er nok omkring 300.000-400.000 muslimer i Danmark i 2017. I 1980 var der 30.000 muslimer. Måske er der flere, end tidligere nævnt, hvis vi regner flygtninge og afkommere med. Vil I fortsætte med at skrive i
  L S ’s navn, eller bliver det M A R T I N E Z, elle noget helt andet. Om J H er en af jer ved jeg ikke. Det finder VI ud af..

 18. Af J Ha nsen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 31. JULI 2017 3:03
  “Om J H er en af jer ved jeg ikke. Det finder VI ud af.”

  Så er “harald” igen igang med det hjemmebrændte.
  Og løgnehistorierne, stråmændene og racismen vælter ud af ham.
  Som fækalierne fra hans ged.
  Igen “harald”. Selv om du ikke forstår det.
  Din perverterede interesse for undertegnede er yderst ubehagelig.
  Og ikke gengældt.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, jep familien har i hvert fald været her i 500 år. Alle gårdnavnene i Gentofte kommune handler om gårde, hvor medlemmer af min familie boede, bortset fra Skovgård og Øregård, der var proprietærgårde for rige københavnere. Det første jøde i familien er faktisk min svigerdatter, en af dem. Navnet, Lemche, kommer fra Holsten. På den anden side er jeg en Kirk, så jyderne ved nok, hvad det handler om.

  Men spammerne på bloggen er jo ikke normale mennesker. Foregik deres stalking i det offentlige rum, sad de i spjældet nu. Det er jo også klart, at de værste af dem ikke er danskere; de er ikke engang nogle af Putins skriverkarle. De laver kun få fejl i behandlingen af det danske sprog. Men dem, jeg sigter til, og der er næppe nogen, der er i tvivl om hvem, magter ikke sproget og virker i øvrigt mere og mere forstyrrede.

  Angrebene på dig og på Island og islændinge siger jo egentlig alt.

 20. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 30. JULI 2017 23:12
  “Samvittigheden hos hele befolkningen i et samfund bør være drivkraften bag ‘påbud’ og ‘forbud’.”

  Hvordan definerer og måler man “samvittigheden hos hele befolkningen” ?
  Dette elastiske udtryk repræsenterer et totalitært samfundssyn af værste skuffe – typisk for et islamisk samfund.
  Drivkraften bag demokrati er udveksling af modstridende meninger mellem befolkningsgrupper med helt forskellige interesser – samt en accept af de kompromisser, som diskussionerne fører frem til.
  Det er derfor islam=’politisk islam’ tolereres her i et civiliseret demokratisk samfund, sålænge islam overholder de demokratiske spilleregler. I følge koranen må islams proselytter dog ikke respektere demokratiet, da demokrati er blasfemisk fordi det delegerer religion ud i privatlivssfæren. Demokrati kan aldrig anerkende guddommes postulerede overherredømme over samfundslivet.
  Fat dette – eller skrid.

 21. Af Niels Larsen

  -

  Det vil Gür og de øvrige tyrkere aldrig fatte.

  Så de bør alle rejse hjem til deres diktator.

 22. Af J Ha nsen

  -

  AF NIELS PETER LE MCHE – 31. JULI 2017 8:01
  “Foregik deres stalking i det offentlige rum, sad de i spjældet nu.”

  Hvis Lemc hes racistiske intimidering foregik i det offentlige rum, så ville han uden tvivl være permanent buret inde.
  Og nøglen til cellen smidt væk.

 23. Af Kim Olsen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 31. JULI 2017 3:02

  Lisbe th er ikke en kvinde. Hen skrev tidligere under navnet Sø re n, Martinez, Von Marx og et utal af andre pseudonymer. Hen er rig, bor på Strandvejen, ejer hoteller i Sydamerika, har fanget barracudaer på fem meter med de bare hænder. Er personlig ven med Dalai Lama og bliver forfulgt af PET og Mossad.

  Kort sagt: Hen er skingrende sindssyg.

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, men taktikken er helt tydeligt at spamme hvert eneste indlæg, vi kommer med, for at give det indtryk, at vi spammer dem på samme måde, som de spammer os. Så håber de, at debatredaktionen ikke læser indlæggene, men blot tror, at det er en diskussion mellem to partnere, der ikke kan lide hinanden. Det er også derfor, at man ikke må svare dem. For Guds skyld undlad enhver “dialog” med dem, for der kan ikke være nogen.

  Jeg håber på, at debatredaktøren på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her ikke kan fortsætte. Og det ville være så let at undgå, hvis man ikke kunne skrive anonymt. Så måtte “LS” med sine alias’er ud af busken.

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, men taktikken er helt tydeligt at spamme hvert eneste indlæg, vi kommer med, for at give det indtryk, at vi spammer dem på samme måde, som de spammer os. Så håber de, at debatredaktionen ikke læser indlæggene, men blot tror, at det er en diskussion mellem to partnere, der ikke kan lide hinanden. Det er også derfor, at man ikke må svare dem. For Guds skyld undlad enhver “dialog” med dem, for der kan ikke være nogen.

  Jeg håber på, at debatredaktøren på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her ikke kan fortsætte. Og det ville være så let at undgå, hvis man ikke kunne skrive anonymt. Så måtte “LS” med sine alias’er ud af busken.

  Jeg skulle tilføje, at LS’ opførsel mest minder om Donal Trump cartoonen hos Stephen Colbert.

 26. Af svend hansen

  -

  Irrationel angst, levebrødspolitik og forbudslovgivning, er en evig selvkørende blanding. Det gælder både for de enkelte trins afhængighed af hinanden, såvel som for den selvproducerede energi og forbruget af den.

 27. Af lisbeth sørensen

  -

  indlæg til nasserne rosa,lemchen,ko?

 28. Af lisbeth sørensen

  -

  indlæg til nas serne ros a,lem chen,k o? samme person alle tre naturligvis..

 29. Af J Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 31. JULI 2017 9:54

  Løsningen er ligetil.
  Gør som JP.
  Her logger man ind med sin facebook profil.
  Dette medfører, at Kim 0 ikke kan indsætte syge og perverse indlæg i andres navne.
  Har man en psykopat hængende over sig.
  Så blokerer man ham.
  Så kan han ikke læse ens indlæg. Og besvare dem.

 30. Af lis...b.eth s.ø.re.nsen

  -

  Og nyt i fifleriet..Sendt 14 gange ca. min kommentar,,,det første er nogenlunde læseligt? Kun de tre højreradikale har ytringsfrihed til at svine pæne debattører til?

  Mht. folk der skriver i andres navne..Kan formentlig godt findes, og berlingske kan sagtens føre en erstatningssag mod disse, ift. til hvad de mener vil være tabt indtjeneste mv. FB er en dårlig løsning, og straks ville alle socialister blive udelukket fra debatten som er sket i andre aviser.

 31. Af lis...b.eth s.ø.re.nsen

  -

  ziokakalakken, den pædofile og nasserosa går altid direkte igennem filteret..Virkelig noget svineri..

 32. Af J Nielsen

  -

  “Kort sagt: Hen er skingrende sindssyg.”

  Pronomenet er velvalgt, for dele af blogsporet kunne godt være et eksperiment med kunstig intelligens, à la Alice i Cyberland. Passerer summen af indlæg Turing-testen? Måske, men der er grænser hvor meget jeg ville vædde på det. En månedsløn? Nej. Helt bestemt nej. For mange automatreaktioner.

  Ceci n’est pas une personne?

 33. Af J Nielsen

  -

  “Er der en ting, som alle på tværs af det politiske spektrum kan blive enige om, så er det, at forbud er en dejlig ting.”

  Bortset fra at jeg læste bloggens indgang forkert første gang (*endnu* endiskussion om omskæring? Jeg orker det ikke) så matches glæden ved forbud kun af glæden ved påbud.

  Tvang i det hele taget. Folk skal makke, og de skal makke ret.

 34. Af P Christensen

  -

  Med EU har vi fået flere forbud/regler en nogensinde før.
  Men samtidig sejler alt mere end nogensinde før. Dyrt, men dårligt.
  De mange regler bliver altså ikke tilsvarende håndhævet. Og hvad skal man så med regler ?

  Et eksempel er SKAT, hvor folk der ønsker at svindle, synes at have helt frie hænder – og
  dermed sender en stadigt størr) regning til folk, der ikke vil eller kan svindle.

  Forleden kunne man også se molbo-partiet Venstre forsvare deres såkaldt “håndværkerfradrag”.
  Det er ikke liberalt, men socialistisk planøkonomi der kræver mere stat, hvilket partiet
  egentligt er imod. “Fradraget skulle modvirke sort arbejde,
  men blev stort set aldrig kontrolleret og er dermed værdiløst.
  Det er alene omfordeling (ad hoc skattelettelser) til de velstillede.

 35. Af Tove Svendsen

  -

  “Den søde smag af forhud” – har man hørt mage til svineri!

  Men sådan ER det lyserøde segment jo!

 36. Af Kim R. Olsen

  -

  AF J NIELSEN – 31. JULI 2017 15:58
  “Hen” benyttes fordi bloggeren skiftevis skriver under herre- og kvindenavn, hvorfor det virker rimeligt at antage, at bloggeren er enten transkønnet eller kønsforvirret..

 37. Af Kim R Ols en

  -

  AF TOVE SVENDSE N – 31. JULI 2017 16:18
  “Den søde smag af forhud” – har man hørt mage til svineri!”

  Jeg elsker smagen af drengenes forhud.

 38. Af J Nielsen

  -

  “(…) at bloggeren er enten transkønnet eller kønsforvirret..”

  Jeg gør opmærksom på at der er endnu en mulighed: intetkøn. Er det ikke som en grammofonplade, hvor nålen kører i samme rille? Noget sært maskinelt over både syntaks og indhold? Groundhog Day – ligegyldigt hvad man gør så sker der det samme.

  Det kunne være på tide med en opgradering. Eller måske bare et re-boot.

 39. Af Mette Peders en

  -

  AF KIM R OLS EN – 31. JULI 2017 19:18
  “Jeg elsker smagen af drengenes forhud.”
  “bloggeren er enten transkønnet eller kønsforvirret..”

  Du er syg i hovedet.
  Perverse dyr.

 40. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Af Kim R Ols en – 31. juli 2017 19:18

  AF TOVE SVENDSE N – 31. JULI 2017 16:18
  “Den søde smag af forhud” – har man hørt mage til svineri!”

  Jeg elsker smagen af drengenes forhud.”

  Vi ved det godt pædopsyKO! Du må have professionel hjælp. Pet følg nu hans børnesexdukkeparkker fra Japan, ned til børnene i kælderen Hans? Englands ditto gør nu Dette og har reddet flere børn skriver guardian i dag..
  Hvis du fik lov som agt, blev DK et gigantisk pædofilhorehus..

  Også 3 indlæg i fifleriet?

 41. Af Ki m R. Olsen

  -

  Mette Pedersen
  Du må være retarderet, hvis du ikke kan gennemskue, at det er blogsabotøren søre nsen, som har skrevet indlægget i mit navn.

 42. Af J Nielsen

  -

  Ho, ho, ho.

 43. Af S øre Sørense n

  -

  Undskuld min dårlig Dansk.

 44. Af Hr. Jen s Ha nsen

  -

  Nå.
  Så begynder den pædofile nazist kim 0 med injurier.
  Det kan det perverse pædofile svin jo sagtens.
  Køteren skriver jo under falsk navn.
  På Day Poulsen blog indsatte naziKim sine syge fantasier om børnesex.
  Det vides, at naziKim er det uønskede afkom efter en tysk nazisoldat og en havneluder.

 45. Af Kim R Ols en

  -

  AF S ØRE SØRENSE N – 31. JULI 2017 21:11
  “Undskuld min dårlig Dansk”

  Når jager indsat for sædelighedsfobrydelser får jag ingen skolegang..

 46. Af Ss øren Ss ørensen

  -

  “Undskuld min dårlig Dansk”

  Når jager indsat for sædelighedsfobrydelser får jag ingen skolegang..

 47. Af E. Didrikse n

  -

  AF HR. JEN S HA NSEN – 31. JULI 2017 21:14

  Hvorfor skriver psykopaten naziKim ikke bare om hans syge bekendelser i sit eget navn?
  Hvorfor i andres?

 48. Af Ss øren Von Marx Sørens en

  -

  Jens Hansen
  Hjulp mig lidt her!

 49. Af Kim R Olse n

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg pædoKim, Steiness, Lis beth, naziKim, Lemc he.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Mine drenge må passe på mig.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 50. Af C Didderriksen

  -

  AF E. DIDRIKSE N – 31. JULI 2017 21:28

  Hvorfor skriver psykopaten StalinistHassan ikke bare om hans syge bekendelser i sit eget navn?
  Hvorfor i andres?

 51. Af Mette Pederse n

  -

  AF KIM R OLSE N – 31. JULI 2017 21:33

  Kim.
  Du kan være sikker på. at vi mødre holder et godt øje med typer som dig.
  Kommer du i nærheden af barnevognene, så får du tæsk.
  Og søg ikke job som pædagogmedhjælper.
  Vi holder øje med dig.
  Svin.
  Lad børnene være i fred.

 52. Af mette Pederse n

  -

  Jen s Hass an
  Du kan være sikker på. at vi mødre holder et godt øje med typer som dig.
  Kommer du i nærheden af barnevognene, så får du tæsk.
  Og søg ikke job som pædagogmedhjælper.
  Vi holder øje med dig.
  Svin.
  Lad børnene være i fred.

 53. Af leila grum

  -

  Ingen grund til at tage samfundets regler og love alvorligt. Gør hvad du vil. Livet er dit – ikke statens. Frigør dig fra forestillingen om pseudo fælles-skabet.

 54. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af P Christensen – 31. juli 2017 16:15
  Et eksempel er SKAT, hvor folk der ønsker at svindle, synes at have helt frie hænder – og
  dermed sender en stadigt størr) regning til folk, der ikke vil eller kan svindle.
  Forleden kunne man også se molbo-partiet Venstre forsvare deres såkaldt “håndværkerfradrag”.”

  EU holder uden tvivl det værste borgerlige liberalisme i skakt..Men ja, i dag har skat lige bevilliget loo millioner nye kroner til nye logoer blot ,skriver B..

  Sådant håndtere borgerlige regeringer altid deres skattemisbrug..Et nyt logo blot..Som derefter skal vildlede folket mht. deres pengekriminalitet.

  “håndværkerfradraget” er naturligvis blot en skattegevindst til folk med boligere til 3-5 millioner,,Sådan opfører borgerlige regeringer sig også altid. Intet nyt i noget af dette.

  Danskerne er dybt trætte af regeringen og ønsker en ny..Lader til at den bliver en S-DF regering, forhåbentlig støttet af Ø og SF..Alternativet må helst holdes udenfor, er en borgerlig radikal gøgeunge i blå blok ligesom R..

  “Af Mette Pederse n – 31. juli 2017 21:55
  AF KIM R OLSE N – 31. JULI 2017 21:33
  Kim.
  Du kan være sikker på. at vi mødre holder et godt øje med typer som dig.
  Kommer du i nærheden af barnevognene, så får du tæsk.
  Og søg ikke job som pædagogmedhjælper.
  Vi holder øje med dig.
  Svin.
  Lad børnene være i fred.”

  Helt enig..Uanset i hvor mange andres navne PædopsyKOen skriver i , er han genkendt som den børnelokker han er..

  PsyKO…Du skriver i 25 daglige forskellige navne..Fx. kim kaos, Guud mv. Kan berlingske ikke få lukket ned her? Os andre begår os i et enkelt navn..Modsat Rosaharald, men ellers?

 55. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af leila grum – 31. juli 2017 22:13
  Ingen grund til at tage samfundets regler og love alvorligt. Gør hvad du vil. Livet er dit – ikke statens. Frigør dig fra forestillingen om pseudo fælles-skabet.”

  “libertarianism” er en værre onde end selv den gængse borgerlighed-liberalisme..

  Problemet er at som det nuværende samfund er skruet sammen er det rent borgerligliberalisme som leder..Og derfor stiger uligheden..

  Flertallet af befolkningen har ikke forstået at det altid er blå blok der har den mest lempelige indvandrer og flygtninge politik, da de elsker løn og velfærdsforringere.

  Under VKO mere end fordoblet de fx indvandrerantallet pr. år..

  Under lavKO er der nu ankommet 2oo.ooo nye registreret arbejdssøgende..

  Blå blok forlanger altid flere indvandrer..Og DF har støttet dette projekt i 3o år nu..Derfor er der nok ikke stort håb om at DF med S vil betyde en strammere indvandringspolitik, selvom S godt kunne tænke sig det?

  DF vil fortsætte med at forlange flere indvandrer og velfærdsforringere..De vil aldrig stoppe..Og folket bliver ved med at købe partiets løgne på dette område.

 56. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af le.ila gru.m – 31. juli 2017 22:13
  Ingen grund til at tage samfundets regler og love alvorligt. Gør hvad du vil. Livet er dit – ikke statens. Frigør dig fra forestillingen om pseudo fælles-skabet.”

  “libert.arianism” er en værre onde end selv den gængse borg.rlighed-liberalis.me..

  Problemet er at som det nuværende samfund er skruet sammen er det rent borgerligliberalisme som leder..Og derfor stiger uligheden..

  Flertallet af befolkningen har ikke forstået at det altid er blå blok der har den mest lempelige indvandrer og flygtninge politik, da de elsker løn og velfærdsforringere.

  Under VKO mere end fordoblet de fx indvandrerantallet pr. år..

  Under lavK..O er der nu ankommet 2oo.ooo nye registreret arbejdssøgende..

  Bl.å bl.ok forlanger altid flere indvandrer..Og DF har støttet dette projekt i 3o år nu..Derfor er der nok ikke stort håb om at DF med S vil betyde en stramm.ere indv.andringspolitik, selvom S godt kunne tænke sig det?

  DF vil fortsætte med at forlange flere indvandrer og velfærdsfor,ringere..De vil aldrig stoppe..Og folket bliver ved med at kø,be partiets lø,,,gne på dette område.

 57. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. Det kan afsløre en til sidst. Selvfølgelig skal jeg hjem til Island, fordi jeg har foreslået jer at rejse tilbage til Tyrkiet.”

  Selvfølgelig skal du det..Det skal Gur nu også pga. af hans meninger…

  I et begge et dyrt bekendtskab for Danmark , på hver sin måde.

  Du er uden tvivl langt dyrer i omkostninger i kroner hen Harald/Rosa..Som forresten tilkendegiver i avisen at skrive i falsk kommentar, som er imod blogreglerne.

  ” Der er også det med sproget. Det kan afsløre en til sidst.”

  Undertegnede er katoffeldansker og ægtedansker og kommunefarvet mv.
  Du er blot en nasser på danskeren, og har fået alt foræret af os i udannelsessystemet som i islæninge nasser på..Dette skal stoppe øjeblikkeligt. Har dog boet over halvdelen af mit liv i udlandet..Og ja, er nok mere flydende i Engelsk end Dansk da alle bøger mv. jeg nogensinde har læst så godt som er på Engelsk, såvel som det sprog jeg har brugt i over halvdelen af mit liv som førstesprog..Men tilbragte dog mine første 16 år her, af katoffeldanske forældre.

  Etniske Danskere først tak!

  “Jeg håber på, at debatredaktøren på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her ikke kan fortsætte. Og det ville være så let at undgå, hvis man ikke kunne skrive anonymt. Så måtte “LS” med sine alias’er ud af busken.

  Jeg skulle tilføje, at LS’ opførsel mest minder om Donal Trump cartoonen hos Stephen Colbert.”

  Lemchenriet er jo israelitter og ikke Dansker modsat undertegnede? Har Danskere ikke længere frihed til at være pga. af jer? I ejer jo medierne så godt som alle i Vesten, I Danske medier er jeres overrepræsentation i de mange titusindvis af procenter..Som i andre vestlige medier. Selv i religion underviser i på kbh uni som din tilstedeværelse der beviser? Frimurer der underviser i religion? LOL:

 58. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. Det kan afsløre en til sidst. Selvfølgelig skal jeg hjem til Isla.nd, fordi jeg har foreslået jer at rejse tilbage til Tyrk.iet.”

  Selvfølgelig skal du det..Det skal G.ur nu også pga. af hans meninger…

  I et begge et dyrt bekendtskab for Danmark , på hver sin måde.

  Du er uden tvivl langt dyrer i reele omkostninger i kroner hen H.arald/Ros.a..Som forresten tilkendegiver i avisen at skrive i falsk kommentar, som er imod blogreglerne? Måske rydde op da Berlingske?

  ” Der er også det med sproget. Det kan afsløre en til sidst.”

  Undertegnede er katoffeldansker og ægtedansker og kommunefarvet mv.
  Du er blot en nas..ser på danskeren, og har fået alt foræret af os i udannelsessystemet som i islæni.nge na..sser på i tusindvis….Dette skal stoppes øjeblikkeligt. Har dog boet over halvdelen af mit liv i udlandet..Og ja, er nok mere flydende i Engelsk end Dansk da alle bøger mv. jeg nogensinde har læst så godt som er på Engelsk, såvel som det sprog jeg har brugt i over halvdelen af mit liv som førstesprog..Men tilbragte dog mine første 16 år her, af katoffeldanske forældre.

  Etniske Danskere først tak!

  “Jeg håber på, at debatredaktøren på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her ikke kan fortsætte. Og det ville være så let at undgå, hvis man ikke kunne skrive anonymt. Så måtte “L..S” med sine alias’er ud af busken.
  Jeg skulle tilføje, at LS’ opførsel mest minder om Donal Trump cartoonen hos Stephen Colbert.”

  Lemchenriet er jo israelitter og ikke Dansker modsat undertegnede?

  Har Danskere ikke længere frihed til at være pga. af jer? I ejer jo medierne så godt som alle i Vesten, I Danske medier er jeres overrepræsentation i de mange titusindvis af procenter..Som i andre vestlige medier. Selv i religion underviser i på kbh uni som din tilstedeværelse der beviser? Frim..urer der underviser i religion? LOL:

  Lemchenriet minder mest af alt om en nassendeisrealit der aldrig nogensinde har set en dags oprigtigt arbejde..Og det har du jo ikke?

 59. Af Lisbeth sørensen

  -

  “. Det kan afsløre en til sidst. Selvfølgelig skal jeg hjem til Isla.nd, fordi jeg har foreslået jer at rejse tilbage til Tyrk.iet.”

  Selvfølgelig skal du det..Det skal G.ur nu også pga. af hans meninger…

  I et begge et dy.rt beke.ndtskab for Danmark , på hver sin måde.

  Du er uden tvivl langt dyr.er i reele omkostninger i kron.er hen H.arald/Ros.a..Som forresten tilkendegiver i avisen at skrive i falsk navn, som er imod blogregl..erne? Måske rydde op da Berlingske?

  ” Der er også det med sproget. Det kan afsløre en til sidst.”

  Undertegnede er katoff.eldansker og æ.gtedan.sker og kom.munefarvet mv.
  Du er blot en nas..ser på danskeren, og har fået alt foræret af os i udan.nelsessystemet som i islæni.nge na..sser på i tusindvis….

  Dette skal stoppes øjeblikkeligt. Har dog boet over halvdelen af mit liv i udlandet..Og ja, er nok mere flydende i Engelsk end Dansk da alle bøger mv. jeg nogensinde har læst så godt som er på Engelsk, såvel som det sprog jeg har brugt i over halvdelen af mit liv som førstesprog..Men tilbragte dog mine første 16 år her, af kat offeld anske forældre.

  EtniskeDanskere først tak!

  “Jeg håber på, at debatredaktøren på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her ikke kan fortsætte. Og det ville være så let at undgå, hvis man ikke kunne skrive anonymt. Så måtte “L..S” med sine ali as’er ud af busken.
  Jeg skulle tilføje, at LS’ opfør sel mest minder om Donal Tru mp carto onen hos Ste phen Colbe rt.”

  Le mchenriet er jo israe litter og ikke Dansker modsat undertegnede?

  Har Danskere ikke længere frihed til at være pga. af jer? I ejer jo medierne så godt som alle i Vesten, I Danske medier er jeres overrepræsentation i de mange titusindvis af procenter..Som i andre vestlige medier. Selv i religion underviser i på kbh uni som din tilstedeværelse der beviser? Frim..urer der underviser i religion? LOL:

  Du er ikke Dansker som undertegnede..Har selv stolt proklameret at familien din indvandret i 18oo tallet fra katoffelopgravere tyskere.

  Le..mchenriet minder mest af alt om en nass.endesrae.lit der aldrig nogensinde har set en dags oprigtigt arbejde..Og det har du jo ikke? Vi kan jo analysere din negative arbejdsindflydelse i Danmark , via en nem googling i den sorteste bog i Danmark, , wikipedia mv. ?

 60. Af Jan Petersen

  -

  Please, høvl det forpulede fake ragelse ud af Berlingske blogs. Det er simpelthen en skændsel mod alle anstændige, der egentlig godt vil debattere efter Berlingske egne meget simple retningslinjer 🙁

 61. Af Lisbeth sørensen

  -

  Meget langt indlæg om det “søde ved forbud mod indvandrerkritik”….Kan det komme på?

 62. Af Lisbeth sørensen

  -

  Meget langt in..dlæ.g om det “søde ved forbud mod ind..va.ndrerkr.itik”….Kan det komme på?

 63. Af Lisbeth sørensen

  -

  Ps som bla. stod i mit meget lange indlæg som gerne måtte komme på?

  Så evner JP ikke at følge debatreglerne og relatere til et given emne..Det er heller ikke lykkedes ham i denne blog som sædvanligt, modsat os andre seriøse debattører.

  Få ham nu hakket ud af blog debatten b?

 64. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hver eneste gang jeg læser dine kommentarer

  L I S B E T H, bliver jeg så glad. Især den, der er kommet tre gange 23.38, 23.42 og 23.47. Tænk, at jeg en helt almindelig Nordbo kan være med til at give dit liv indhold næsten hver dag. Tænk at en hen som dig er oppe, næsten helt til 24 for at sende hele tre beskeder til mig. Sikke en ære. Nu har jeg haft mulighed for at nurse dig næsten hver dag, fordi jeg har haft ferie.

  Du har fortalt, at du kan lide svensk lammekød. Bare så du ved det. Lammekød kan bære på en orm kaldet sullur på islandsk. I begyndelsen er den lille. Senere bevæger ormen sig hen til menneskets hjerne. På denne orm vokser der et stort hoveder fuldt af orme, som så eksploderer og små orme danner flere sullur orme i hjernen, indtil hjeren er mættet af orme. Mennesker, der spiser rosa lammekød kan rammes, hvis man er uheldig. Jeg håber, at denne snylter ikke har ramt din hjerne?

 65. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hver eneste gang jeg læser dine kommentarer
  L I S B E T H, bliver jeg så glad. Især den, der er kommet tre gange 23.38, 23.42 og 23.47. Tænk, at jeg en helt almindelig Nordbo kan være med til at give dit liv indhold næsten hver dag. Tænk at en hen som dig er oppe, næsten helt til 24 for at sende hele tre beskeder til mig. Sikke en ære. Nu har jeg haft mulighed for at nurse dig næsten hver dag, fordi jeg har haft ferie.

  Du har fortalt, at du kan lide svensk lammekød. Bare så du ved det. Lammekød kan bære på en orm kaldet sullur på islandsk. I begyndelsen er den lille. Senere bevæger ormen sig hen til menneskets hjerne. På denne orm vokser der et stort hoveder fuldt af orme, som så eksploderer og små orme danner flere sullur orme i hjernen, indtil hjeren er mættet af orme. Mennesker, der spiser rosa lammekød kan rammes, hvis man er uheldig. Jeg håber, at denne snylter ikke har ramt din hjerne?.

 66. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L S jeg glemte at kalde dig Gür også. Om forladelse Gür.

 67. Af Mette Peders en

  -

  “AF METTE PEDERSE N – 31. JULI 2017 22:032

  Kim Olse n
  Dit pædofile gamle svin.
  Lad være med at skrive i mit navn.

 68. Af Niels Peter Lemche

  -

  L e i f D o n b æ k, du kunne lære af Lilleør, der lige har ryddet kraftig ud på sin blog. Der forsvandt henimod en snes indlæg fra du-ved-nok-hvem.

  Man kunne ønske, at alle blogskriverne fulgte op. Det kunne være en måde at standse ´den konstante strøm af spam.

 69. Af Lisbeth sørensen

  -

  Har stadig et langt indlæg i filteret?

  Lemchenriet Og nasserrosa skal naturligvis forlade landet begge..Ingen af de to er Danskere. De er naturligvis en og samme disse to..

  Bloggeren burde naturligvis fjerne Lemchenriets og nasserrosas kommentarer da de aldrig vedrører emnet..Opmuntringen hermed givet videre.

 70. Af Niels Peter Lemche

  -

  L e i f D o n b æ k, se dog, hvordan det er på Støvrings og Lilleørs blogs, hvor der ryddes op. Der kan man faktisk få lov til at debattere.

 71. Af Finn Bjerrehave

  -

  Forbud mod cigaretrygning før dieselbiler udfases, nemlig ingen bevis på diesel- os, men daglige dødsfald af cigaretrygere.
  Måske også forbud mod svømmepøl, notits i avisen BT 255 personer døde i svimmelpools på 2 mdr i Spanien, altså større trussel end terrorrister.
  Bager for smed. Finn Vig

 72. Af Lisbeth sørensen

  -

  Donbæk du kan lære af lilleørs og Støvrings blok…Der har kun lemchenriet af de sorteste nazikræfter ytringsfrihed. Alle andres slettes…Du burde lave et stykke forebyggende socialt godt arbejde, og fjerne Lemchenriets og Rosa med det samme. Såvel som JP.

  Forbud mod kritik burde forbydes..Men berlingske har en lang historie med opbakning hertil..Landets historiske længste faktisk?.

 73. Af Lisbeth sørensen

  -

  fru nasserharald..At du mener at det er hån at blive kaldt muslim men ikke islandsknasser i Danmark, må stå på din regning..undertegnede er sådant set ligeglad, og more sig da over det som ateistisk katoffeldansker .

  Danmark skal naturligvis stemme om et lovforbud mod flere islandske studerende, at vi skal have fjernet alle lemchenfrimurerne fra offentlige stillinger…Mv.

 74. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Godt indlæg Leif Donbæk. Du er velkommen til at slette mine indlæg til vores hyppige gæster her på bloggen. Det giver ingen mening at besvare deres indlæg. Selv om jeg fortæller, at jeg ikke er højreorienteret, så bliver jeg alligevel kaldt højereorienteret fascist og en hel del mere. Jeg har været lidt intetesseret i deres kommunikation, som jeg, så at sige samler på, til en eventuel bog sammen med to andre. Indlæggene hos akkurat disse personer handler altid om det samme. Trolls er i virkeligheden mennesker, der mobber og hader. Nogle få er ikke velforvarede. Andre har politiske motiver og nogle er blot interesserede i samtalen.
  Oprindelig gik jeg ind på bloggen af nysgerrighed og for at øve mit danske, som jeg ikke har brugt i et stykke tid. Efterfølgende er jeg blevet facineret af det der sker, når mennesker kommunikerer, også hvad der sker med mine egne reaktioner, hvis jeg bliver chikaneret. Det er faktisk interessant at læse folkestemningen på blogs. Her ulmer det, men der findes også interessant kommunikation og samtaler mennesker imellem. Man kan i hvert fald sige, at deltagerne for afløb for deres frustrationer. På Information, som du selv nævner, er kommentarene bygget op omkring en bestemt artikel. Samtalen er mere lødig på Information, nok fordi der skrives med navns nævnelse. Der er dog næsten for stor enighed deltagerne imellem. Jeg læser, eller skimmer alle aviser næsten hver dag, på grund af mit arbejde. Der er stor forskel fra blad til blad, hvordan blogs håndteres.

 75. Af Kim Ornesen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 1. AUGUST 2017 3:34
  “Bare så du ved det. Lammekød kan bære på en orm kaldet sullur på islandsk. I begyndelsen er den lille. Senere bevæger ormen sig hen til menneskets hjerne. På denne orm vokser der et stort hoveder fuldt af orme, som så eksploderer og små orme danner flere sullur orme i hjernen, indtil hjeren er mættet af orme.”

  Det var en grim sygdom, som Harald har pådraget sig.
  Det forklarer vel de besynderlige og forstyrrede indlæg som Harald indsætter.
  Harald må passe på, når han er sammen med gederne.

 76. Af Kim Ornesen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 1. AUGUST 2017 3:34
  “Bare så du ved det. Lammekød kan bære på en orm kaldet sullur på islandsk. I begyndelsen er den lille. Senere bevæger ormen sig hen til menneskets hjerne. På denne orm vokser der et stort hoveder fuldt af orme, som så eksploderer og små orme danner flere sullur orme i hjernen, indtil hjeren er mættet af orme.”

  Det var en grim sygdom, som Harald har pådraget sig.
  Det forklarer vel de besynderlige og forstyrrede indlæg som Harald indsætter.
  Harald må passe på, når han er sammen med gederne ude i stalden..

 77. Af M Jørgensen

  -

  Bager for smed – hvorfor ikke to fluer med et smæk, forbud mod tobaksrygning og brug af dieselbiler, og nu hvor vi alligevel er i gang med at rense luften , tager vi også et forbud mod brug af brændeovne med i pakken.
  Danmark til kommunegrænsen.

Kommentarer er lukket.