Privatiser grænsekontrollen

Af Leif Donbæk 56

Mit forslag er, at vi gør som i lufthavnene. Nærmere bestemt at vi inddrager ”civile” i opgaveløsningen. For hvorfor kan man ikke sætte grænsekontrollen i udbud?

Vi har været her før. Igen raser der en bandekrig i København, kuglerne flyver igennem luften, civile bliver ramt, og på de fleste af netaviserne bliver nyhedsbjælken ved et nyt skyderi mindre og mindre – hverdagen er ved at sætte ind.

Situationen er uholdbar, og og tror mig når jeg, som en der indtil fornyligt havde boet det meste af sit liv i midten af krigen, og hvis familie og venner stadigvæk bor derinde – det FYLDER. Meget. Magtesløsheden for borgerne er overvældende, og hvis situationen får lov til at forsætte, så vil det uden tvivl resultere i, at noget af det stærkeste og smukkeste ved den danske velfærdsstat forsvinder. Nærmere bestemt, borgernes tillid til at de (med glæde) betaler en ganske pæn andel af deres hårdt tjente indtægt i skat, mod at statsmagten beskytter dem i mod junglelovens raseren.

Bandernes hærgen udfordrer selve fundamentet og berettigelsen af vores samfund, for hvem betaler halvdelen af deres indtægt til en centralmagt, der ikke kan sikre, at deres børn er sikre?

Det vælter naturligvis frem med forslag i øjeblikket, nærmest alle politikere og andre meningskraftige typer skal slå sig for brystet, og på bedste valgårsmaner vise sig som den mest handlekraftige. Det varierer lidt fra parti til parti, hvad der er populært – men de fleste er vist på noget med at forbyde banderne, forbyde kriminalitet, hårdere straffe, og noget med at droppe dele af retsstaten.

Men hvad ved jeg. Nogle af løsningerne kunne sikkert godt virke – som bekendt lykkes det jo Mussolini, at hvis ikke smadre, så i det mindste at dæmpe mafiaens indflydelse. – Prisen er selvfølgeligt, at staten dropper enhver illusion omkring banaliteter, som at være en retsstat, menneskerettigheder og alt den slags – men hey, nogle politikertyper kan virke hårde i et valg, og det har vel også en slags værdi?

Nej. Det har ingen værdi. Det gør intet for borgerne, nej tværtimod så bekræfter det gangsterne i, at staten kun interesserer sig for deres forretning, når der er ”krig” – mens at de i ”fredstid” får tæt på frit lejde. For hvor fint drakoniske retsmidler end virker, når krigene er på sit højeste, så er det en afmagtsreaktion, det er manglende rettidig omhu, ja det er at sælge noget af det kostbareste, vi har, for lidt øjeblikkelig tilfredsstillelse.

Hvad vi har brug for er, at retsstaten generobrer de områder, hvor banderne regerer. Ikke bare nu og her, men også mere generelt, for det er ikke nyt, at banderne igen har vokset sig stærke på Nørrebro – nej, det her var måske den mest forudsigelige udvikling i årtier, aviserne har skrevet advarsel på advarsel omkring, at de oprustede, og Nørrebros beboere har råbt op i år og dage. Det har været som at se et trafikuheld i slow motion. For grundet manglende ressourcer, har Nørrebro og andre områder de facto været overladt til sig selv i årevis – der har simpelthen ikke været politibetjente nok til at håndhæve voldsmonopolet.

Men hvad kan vi så gøre, som vil virke både her og nu og på den lidt længere bane?

Først og fremmest, så er det vigtigt, at man stopper med at tro, at ét tiltag er løsningen – her er brug for en palet af instrumenter, og, irriterende nok, så er de alle dyre. Men der er dog et tiltag, som jeg vil fremhæve – et tiltag, som jeg mener vil gøre meget, også mere end nærmest alle andre forslag, og ganske hurtigt. Alt jævnfør nedenfor.

I årevis har man mindsket antallet af betjente på gaden, Politiforbundet snakker om 30% færre gadebetjente på 6 år(!),  hvilket er et billede, som alle københavnere der kommer i boligblokkene kan bekræfte. Der er markant færre politibetjente på gaden, og de har travlt – for travlt. Alvoren er ved at gå op for politikerne, nærmest alle partier er vist efterhånden for at uddanne flere politibetjente og at sikre ressourcerne hertil, men det tager tid. En dansk politibetjent er blandt verdens bedste til, hvad han/hun laver – ikke fordi danskere er et særligt folkefærd, nej, men fordi vi uddanner dem langt og virkelig godt.

Det tager tid, og samtidigt bløder København. Men vi har dog en del betjente, vi med forholdsvist kort varsel kunne frigive omkring 5 procent af politistyrken til gadearbejde. Nærmere bestemt de 450 årsværk vi har stående ved grænsen.

Forstå mig ret, jeg er ikke specielt pro at afskaffe grænsekontrollen, den virker nogenlunde, stopper en del, og det er i øvrigt politisk umuligt at skaffe et flertal for at afskaffe den. Så hvad gør vi så, hvis vi gerne vil bruge de 450 årsværk, smartere?

Militæret har været foreslået som aflastning ved grænsen, og de kunne formodentligt fint fagligt løfte opgaven, ingen politikere forholder sig dog til at, hvis politiet er slidt ned til bristepunktet, så er militæret langt forbi. Ideen om, at vi har 450 fuldtidsansatte soldater, som vi bare kan udstationere på ubestemt tid ved grænsen, er i bedste fald illusorisk.

Så er man gået i gang med at uddanne noget nyt, man kalder det politikadetter. Løsningen er ikke nødvendigvis dum, men den tager tid. For det første har der været problemer med rekrutteringen, for det andet så skal de igennem et halvårligt uddannelsesforløb, som ikke er testet før – det kan sagtens være, at politikadetterne på sigt vil løse en del, men her og nu? – Det forslår som en skrædder i helvede.

Men hvad gør vi så?

Mit forslag er, at vi gør som i lufthavnene. Nærmere bestemt at vi inddrager ”civile” i opgaveløsningen. For hvorfor kan man ikke sætte grænsekontrollen i udbud?

Hvorfor kan grænsekontrollen ikke bestå af 95% uddannede vagter og af 5% polititjenestemænd?

Vagter er uddannet i konfliktløsning, og de er ganske vant til stilstand, lange perioder uden ”action”, men også vant til menneskekontakt – de koster, selv efter et udbud, markant mindre end en politibetjent, og vi ville kunne sætte dem ind med kort varsel.

Notér: jeg forslår ikke, at vi helt fjerner betjentene fra grænsen. Men som i lufthavnen, så kunne man indsætte en betjent for hver 50-100 grænsevagt. Så kunne vagterne tage den rutinemæssige grænsekontrol, og når de så havde et problem, som krævede en mere politimæssig indsats, så ringer de til betjenten, der er 200 meter væk.

Fra dag til dag ville vi frigive markante ressourcer til politiet. Vi snakker 5% ekstra betjente, hvilket på gadeplan formodentligt ville betyde mindst det dobbelte antal betjente, hvis de alle blev sat i gadetjeneste.

Det ville ikke løse bandekonflikten, men det ville hjælpe gevaldigt med at genindføre rule of law i en række områder, også uden at afskaffe retsstaten. Med andre ord, lad os prøve med flere ressourcer, før vi afskaffer hovedgrunden til at vi er bedre end banderne.

 

 

 

 

 

 

 

56 kommentarer RSS

 1. Af J Ha nsen

  -

  Grænsekontrollen er spild af penge.
  Den er kun indført som symbolpolitik.
  Af Løkke. For at bestikke DF til ikke at vælte regeringen.
  Lad politiet lave noget fornuftigt.
  Glem “forsvaret”.
  Nogle knægte som lader sig hverve som besættelses tropper. De er ikke værd at samle på.

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Her er en vild ide:

  Lad os grave en bred kanal til skibstrafikken et par kilometer før grænsen mellem Jylland og Tyskland.

  Det vil spare skibstrafikken fra Østersøen, for en omvej omkring Jylland, hvilket vil skåne luftmiljøet for en del forurening, og spare olie, så skibsfarten kan finansiere kanalen – og det gøre det langt nemmere, at bevogte grænsen.

  Projektet vil kræve en del arbejdskraft, og give indtægter i lang tid efter, at udgifterne er betalt – og mon ikke EU vil være med til, at finansiere projektet?

 3. Af Niels Larsen

  -

  Sæt hæren til at bevogte grænsen.

  Og afvis ALLE, som kommer uden papirer.

 4. Af Rune Christensen

  -

  Donbæk: ”
  “forbyde banderne, forbyde kriminalitet, hårdere straffe, og noget med at droppe dele af retsstaten (…) det er at sælge noget af det kostbareste, vi har, for lidt øjeblikkelig tilfredsstillelse.”

  Mja, mjo, men dét argument tilsvarer vel stædigt at bevare sin mødom for enhver pris, indtil dagen oprinder hvor der ikke længere er nogen tilbage, der vil ha’ den …

 5. Af Rune Christensen

  -

  “AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 17. AUGUST 2017 13:46
  Her er en vild ide:

  Lad os grave en bred kanal til skibstrafikken et par kilometer før grænsen mellem Jylland og Tyskland.

  Det vil spare skibstrafikken fra Østersøen, for en omvej omkring Jylland, hvilket vil skåne luftmiljøet for en del forurening, og spare olie, så skibsfarten kan finansiere kanalen – og det gøre det langt nemmere, at bevogte grænsen.

  Projektet vil kræve en del arbejdskraft, og give indtægter i lang tid efter, at udgifterne er betalt – og mon ikke EU vil være med til, at finansiere projektet?”

  Kanalen eksisterer, om end den ikke er ikke særligt bred: Kielerkanalen. Men SÅ skal vi i gang med at tale med tyskerne om hele Slesvig-Holsten-Lauenburg-slesvigske krige-Versaillestraktat-folkeafstemning-og-genforenings-problematikken, og det er vist mere besvær end gavn. Kanalen, som kunne flytte en tysk flåde til Nordsøen og modgå den britiske flåde, var ellers en god del af Bismarcks grund til at gå i krig i 1864, uden at skele til alle de danske indbyrdes genvordigheder om helstaten.

  Men en ny kanal vil næppe helt løse problemet, for kan man f.eks. stævne ud fra Libyen i en gummibåd og klare sig så langt at man kan nå de maritime venligboeres skibe ud ved territorialvandsgrænsen, kan man vel også klare et par kilometer tværs over en kunstig kanal.

 6. Af jan ulrik friis

  -

  Der er ikke brug for hverken mere politi, eller for mere militær, der er ikke brug for nogetsomhelst, kun brug for at alle islamisterne forsvinder fra dansk jord, og det kan i virkeligheden slet ikke gå hurtigt nok, inden landet helt forbløder!

  Vi skal ikke blive ved i vores ansigts sved, at kaste vores gode hårdt tjente skattekroner efter dårlige, vi er til hån og latter, lagt ud som kanonføde, det er nu regulær nedtælling for nationalstaten Danmark, dette ER vores endeligt, eneste løsning er at her og nu, og det haster, at fjerne alle islamisterne fra Danmark, alt relateret til islam, intet ondt i det, om vi endnu vil redde vores sjæl, og Danmark frit!

  Gud bevare Danmark!

 7. Af Flemming Lau

  -

  Leif Donbæk.
  Det er virkeligt fint at du holder dig a’jour med politiets og forsvarets situation. De er bare slidt ned. Arme os, når det “selvbestaltede voldsmonopol” om et par måneder har skabt præcedens for fremtiden. Og det hjælper ikke i den situation at udlicitere, tværtimod.

  Forestil dig en af de rigtigt store “familier” få fat på et SE nummer, og så sende hele familien og dens klaner på vagtkursus, for derefter at under byde hele moletjavsen. Da vil de ikke blot sidde sidde på den organiserede kriminalitet, men også på bevogtningen af landets grænser. Hvis vi ser på hvilken plat og svindel der foregår i de udliciterede synshaller jf sommerens bus skandale, så vil det være at sætte ræven til at vogte gæs! Det er så dyrt at underbyde, at “kreative” løsninger vil blive svaret.

  Der er kun en vej og det er at rekruttere til politi og forsvar. Friheden har sin pris!

 8. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” Ideen om, at vi har 450 fuldtidsansatte soldater, som vi bare kan udstationere på ubestemt tid ved grænsen, er i bedste fald illusorisk.”

  Overhovdet ikke..Vi kan sagtens fyre 45o soldater og oplære dem som grænsebetjente…Endda kunnne værnepligtige varetage arbejdet..Det tager ikke meget at rykke med at være grænsebetjent. Enhver kan gøre det. Fx. nyankome asylansøgere til halv løn af en Dansker? De skal nok ikke lede projektet, men..

  Men alvorligt talt, så er problemet med lømmel og bandekriminalitet, mestendel af borgerlig karrakter. Denne kriminelle fløj der er så pengekriminal at den er Danmarks mest kriminelle gruppe-inklusiv statsministeren LLR, som aldrig kom i fængsel for at bruge l million statskroner i en NGO , og flyver familien rundt til eksotiske destinationer for skatteydernes penge.

  Hvis vi fik mere økonomisk lighed, en strammere og uvenlig arbejdsgiver indvandrerpolitik, og mest af alt hårde straffe for pengekriminelle med muligheder for totale konfiskeringer for de værste, og dødsstraf fx. over en million kr.? Ville kunne løse problemet her.

 9. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Mit forslag er, at vi gør som i lufthavnene. Nærmere bestemt at vi inddrager ”civile” i opgaveløsningen. For hvorfor kan man ikke sætte grænsekontrollen i udbud?

  Hvorfor kan grænsekontrollen ikke bestå af 95% uddannede vagter og af 5% polititjenestemænd?”

  Det kunne mestendels gøres gratis, via at tvangsaktivere hjemmegående borgerlige hattedamer og tophattemænd med for meget tid…Folk på langtidig offentlige beskæftigelsesprojekter med fuld løn, men som intet fornuftigt foretager sig der, mv…

 10. Af P Christensen

  -

  Udgifter genererer flere udgifter. Og så kører skruen uden ende.
  I Danmark er skatterne steget og kvaliteten er faldet markant over de seneste 50 år.
  I dag har vi verdens dyreste discountland.

  Det skyldes, at man tager pengene fra de, der arbejder (værdiskaberne),
  og giver dem til andre, så de er fri for at arbejde.
  Store dele af sidstnævnte gruppe har man ovenikøbet set sig nødsaget
  til at importere udefra.
  Vort globale socialkontor har lokket folk til allevegne fra.

  Det betyder bl.a. at vi har tilladt skabelsen af parallelsamfund, der igen har skabt fx.
  bander, der har store omkostninger for landet, i alle henseender.

 11. Af Orla Guude

  -

  @J HA NSEN – 17. AUGUST 2017 13:43
  “Grænsekontrollen er spild af penge. Den er kun indført som symbolpolitik.”

  J.H. lever fint op til sin rolle som 5’te kolonne mand for islamisk masseinvasion.
  Han manipulerer fanatisk for at rydde vejen for de nassende horder til slaraffenland.
  J.H. kunne blive æresmedlem af det radikale venstre, som har samme ærinde.
  De er gennemskuet, hvilket de gerne må meddele deres føringsofficerer fra Mekka.

 12. Af J Ha nsen

  -

  AF ORLA GUUDE – 17. AUGUST 2017 17:22

  Så er Kim R. Ols en/ORLA GUUDE – 17. AUGUST 2017 17:22 på banen med sin sædvanlige nazi propaganda.
  Hvem rapporterer Kim R. Ols en/ORLA GUUDE til?
  Danial Carlsen har lukket og slukket.
  Først i nazipartiet. Så danskernes parti.
  Er Kim R. Ols en/ORLA GUUDE hjemløs?

 13. Af Jan Petersen

  -

  Man kan vel uddanne enhver ledig – på et kort kursus – til at udføre grænsekontrol. Det er straks lidt mere betænkeligt, om man også kan få politiet til at gå i clinch med organiseret bandekriminalitet. Der kan de jo risikere liv og lemmer og evt blive anklaget for mord, hvis de så heldige at tage livet af en kriminel 🙁

 14. Af Maria Due

  -

  En tredjedel af københavnerne stemmer på Enhedslisten, og de har fået, hvad de bad om. Masser af mangfoldighed.

  Umiddelbart synes jeg, at det er en skæg idé at give Kielerkanalen konkurrence, men det ville i så fald ødelægge meget natur, og sikkert være pga. de store fredninger i ved vadehavet.

  Jeg kan ikke se, hvorfor jyderne altid skal bagest i rækken, så mit forslag gå ud på, at de mange kreative mennesker i de københavnske brokvarterer, lærere, pædagoger, småkunstnere etc. iværksætter slagkraftige kampagner for at få folk til at droppe hash og alle andre euforiserende midler samt prostitution, som især holder gangsterne kørende.

  I øvrigt er den italienske mafia jo også på vej, hvis den ikke allerede er her, så der er ikke meget tid at gå på. Jeg ser derfor frem til stordemonstrationer med skilte og råb som fx “INGEN HASH I VORE GADER”.

 15. Af carsten høi

  -

  Igen fuldstændigt latterlige, ja læs idiotiske
  tanker fra Dornbæk. Han anerkender slet ikke
  promisset om at et land skal have ret og lov til
  at afvise og udsende andre landes borgere.
  Lige nu er Barcelona under angreb og det er kun
  et spørgsmål om tid før Danmark står for tur. Vi er i
  krig Hr Dornbæk; også på Nørrebro skulle jeg hilse og sige…

 16. Af J Ha nsen

  -

  Blogger korpset i Berlingske.

  En debatredaktør hvis holdningerne og fordomme tidligere afhang af arbejdsstedet. Der har dog ingen fleksibilitet været på det sidste.
  Bloggere som afviger fra partilinjen fyres empatisk. Empatisk hvad angår redaktøren. Fyrede kan læse om det i aviserne.
  Debatredaktøren boede i en kort periode på Nørrebro. Dette har efterladt hende dybt traumatiseret.
  Hvorfor alle hendes indlæg omhandler Nørrebro. Så vidt man forstår, så er hun dog trygt tilbage i Cafe Latte miljøet på Østerbro.
  Hun raser dog over betjeningen på cafeerne på Østerbro. Tjenerne lægger ikke rigtigt mærke til hende. Så de får ingen drikkepenge.
  Hendes køleskab anvendes fortrinsvis til neglelak og Chablis. Hun drikker dog sjældent Chablis om morgenen. Beretter hun.
  Engang var hun radikal og ville omstyrte kongehuset. Men et ophold hos TV2 klarede begreberne. Og fik hende på mere fornuftige tanker.

  En chefredaktør som angiveligt er et moderne menneske.
  Eller i det mindste så moderne som en chefredaktør på Berlingske kan blive det.
  Redaktøren går ind for frihed og ansvar.
  Avisen redaktionelle linje påvirkes dog ikke af dette. Alt kan jo overdrives.
  Chefredaktøren afskyer ytringsfriheden. Ligesom hans kvindelige forgænger.
  Nidkært censurerer han sin blog. Indlæggene til hans blog kan derfor tælles på få hænder. Chefredaktører udviser sympati og forståelse for USA`s nyeste præsident. Han deler sol og vind nogenlunde lige.

  En ”kulturforsker” som afskyer andre kulturer. Med mindre de opholder sig mindst 10000 kilometer væk fra Danmarks kyster.
  Ofte kommer han galt af sted i sine blogs.
  Hans blogs er som oftest bygget op på begivenheder som aldrig har fundet sted. Eller oplysninger som normalt “pålidelige” kilder videregiver til kulturforskeren, når han bevæger sig væk fra ”kulturforskningen” og ud i det virkelige liv.
  Han er dog langt fra den eneste blogger i Berlingske som ikke lader sig distrahere af kendsgerninger.

  En kvindelig præst som udtrykker sympati og forståelse for breiviks handlinger. Hun prædiker ikke guds ord om barmhjertighed og medmenneskelighed.
  Tværtimod må man vist sige.
  Kun hvis vi erkender det dystre i os, og bekender vores synder venter frelsen på os. Hvis undertegnede har forstået hende ret.
  På det seneste har hun tillagt sig en fobi imod kvindefodbold. Fikst kombineret med islamfobi.

  Endnu en kvindelige præst huserer som blogger. Hun er krigsliderlig. Og optræder næsten dagligt i de kulørte ugeblade. Som ovennævnte præst så tror hun på det onde i vi mennesker.
  Hun har en rationel holdning til menneskelige lidelser, når lidelserne foregår langt fra præstehaven. De muslimer som dræbes af vores bomber vandrer ikke over grænserne til Danmark.
  Til gengæld græder hun som pisket, når liget af en dansk soldat som deltager i besættelsen af andre lande sendes hjem til Danmark.

  En hysterisk og kolerisk minister. En anden blogger som undertegnede har nævnt i dette indlæg skriver, at ministeren har storhedsvanvid. Ikke helt utænkeligt.
  Han er tidligere justitsminister.
  Blandt hans forgængere som justitsministre finder vi landsforrædere og kriminelle.
  Man skulle næsten tro at alle justitsministre var fra Venstre.
  I dette ministerium holdes traditionerne i hævd.
  Ministeren og bloggeren er statsministerens trofaste følgesvend rundt på de interessante steder i København. Dette gør ham fortjent til ministerposter.

  En spindoktor fra Liberal Alliance. Som hårdnakket påstår, at hun er en selvstændig skribent og debattør.
  Hun raser over, at socialisterne er de svagestes beskyttere. Og andres. Det ligner heller ikke noget.
  Den selvstændige skribent mener, at det er sundt og naturligt for de udstødte og udsatte at være fattige og sultne.

  Den mest respekterede blogger på avisen må dog uden tvivl være en tidligere udenrigsminister. Nu dog kun en nostalgisk koldkriger som drømmer om de gode gamle dage under den kolde krig.
  Han beskriver i sit CV, at han har et stort kendskab til forhenværende diktatorer og lignende godtfolk. Som han omgås meden stor fornøjelse.
  Foruden at han er medlem af tænketanke. Alle hans blogs omhandler Rusland og landets diktator. Som udenrigsministeren, undskyld forhenværende udenrigsminister, ikke rigtigt synes makker ret.
  Som kulturforskeren baserer koldkrigeren ofte sine indlæg på udsagn fra pålidelige personer, som han netop har mødt på gaden.

  Det ungdommelige varetages for øjeblikket af en pige som truer med at stikke en lige højre. Hun skriver som ”vi” og ”jeg”. Og anfører at alle hendes postulater er baseret på gætterier.
  Det tror man gerne.
  Hun stiller store krav til politikerne. Gad vide om politikerne ved det?
  Også denne blogger mener, at lidt fleksibilitet med sandheden er på sin plads. Og har begivenhederne ikke fundet sted i dag, så finder de sikkert sted i morgen eller overmorgen.
  Kriminalitet i Danmark skyldes, at Danmark har underskrevet diverse konventioner.
  Fastslår den højre slående jurist studerende uden slinger i valsen.
  Man må formode, at hun ender som anklager, hvis studierne gennemføres. Som andre bloggere går hun ind for frihed og ansvar. Dog ikke frihed for dem som hun får på anklage bænken.

  Blandt bloggerne finder vi to tidligere soldater som har deltaget i Danmarks overfald og besættelser af andre lande.
  Begge er konservative. De er yderst troværdige. Eller i det mindste fortæller de sandheden som den er blevet berettet for dem.
  Uden tvivl gode soldater som ikke spilder tiden med selvransagelse og eftertanke.
  Og kan man forlange mere af gode soldater og konservative?
  Ingen af de to soldater kan desværre binde et slips ser man på billederne.
  Den slags er uden tvivl normalt i Hæren.
  Men det siger sig selv, at de to sjusket klædte konservative ikke kan bruges i Søværnet.
  Her er der orden i tingene.

  En blogger er medlem af Venstre. Hvilket han ærligt vedkender.
  Uden at skamme sig åbenlyst.
  Han forlanger, at man forholder sig til hans debatoplæg.
  Hvilket er ret usædvanligt i Berlingske, hvor vi ofte kommer vidt omkring.
  En ting gælder dog for alle blogs.
  Et hvilket som helst emne vil uvægerligt ende i muslim bashing. Om så udgangspunktet var salg af sydesalt fra Læsø.
  Denne blogger førte valgkamp for Løkke under et tidligere valg. I Jyllands posten. Løkke tabte dette valg. Men på bloggen i Berlingske er der styr på tingene.

  En blogger påstår hårdnakket at han er socialist.
  Ligesom højrefløjens bloggere så er frihed og ansvar også noget for ham.
  Men påstod denne blogger ikke, at han var socialist, så ville ingen såmænd have haft ham mistænkt for at have så afvigende holdninger.
  I forhold til de øvrige bloggere på Berlingske.
  Men man skal ikke udæske. Og udskille sig fra mængden. Så fyres man hurtigt som blogger i Berlingske..

  En blogger fører uopfordret værdikamp for DF. Må man formode.
  Han tilhører nu den yderste højrefløj. Men var tidligere socialist.
  Men venstrefløjen forstod ikke hans genialitet.
  Hvorfor han fandt selskab på højrefløjen.
  Her er han en værdsat personlighed fremgik det af mange indlæg. Nu har han så lukket af for indlæg.
  Roserne blev måske for overvældende.
  Han er fascineret af ”all-right-bevægelsen”.En bevægelse som har mediernes positive bevågenhed.

  Den sidste blogger som man vel bør nævne, det er en blogger som ikke længere er blogger.
  Desværre. Er der ikke mange på højrefløjen som siger.
  Hun er intelligent, velskrivende, fagligt kvalificeret, empatisk, respekteret og meget vidende. Dette kom debatredaktøren for øre. Som så sig nødsaget til handling.
  Debatredaktøren konkluderende, at bloggeren ikke passede ind i blogger korpset på Berlingske.
  Bloggeren blev fyret midt om natten igennem medierne.
  Bloggeren kunne læse om afskedigelsen i BT allerede den næste morgen. I Berlingske er der ingen plads til udskejelser.
  Og en blogger kan ikke have værdier som er dimentralt modsatte af debatredaktørens værdisæt.
  Eller mangel på samme.

 17. Af bent jensen

  -

  Det er udmærket at få set på hvad der kan gøres for at forbedre grænsekontrollen. At lade adgangsvejene til Danmark være uden kontrol, var en vanvittig EU-idé, og fra starten en idé som undergravede nationalstaten, retsstaten, freden og hver eneste danskers personlige tryghed og sikkerhed. For de røde radikale og skabsradikale er idéerne om “humanisme”, verdensfrelseri, multi-kulti og masseindvandringer så storslåede, at de gerne ofrer og ødelægger deres egne lande for at kunne sætte alt ind på det utopiske projekt med at flytte 100 eller 200 millioner afrikanere og arabere til Europa.

 18. Af M Jørgensen

  -

  Jeg vil da også give kredit til JSR for at tænke vilde alternative tanker når det gælder grænsekontrollen, erstattet af en kanal , der graves gennem grænselandet.
  Hvis vi så også kan fylde den umættelige statskasse op med lidt valuta fra passage gennem kanalen, ala det man kendte fra tiden med Øresundstolden, så er det vel ikke helt så tosset som det lyder- tror jeg nok.
  Ironi kan forekomme i mit indlæg.

 19. Af bent jensen

  -

  Danmarks dør har længe stået på vid gab for enhver som smuglede våben, stoffer, migranter, handlede kvinder, kriminelle, tyvekoster og andet ind over eller ud over landets grænser. Noget som har resulteret i mangedoblet kriminalitet, velfærdsforringelser og flere sygdomme. Hertil kommer frihedstab og økonomiske omkostninger etc. Se den korte avis, 24nyt.dk, 180gra og snap hanen

 20. Af bent jensen

  -

  På nærmest alle områder har politikerne snydt vælgerne og har svigtet det samfundsansvar de er valgt til at varetage. Tag f.eks. de mere skumle sider af velfærden og sundhedssystemet. Hjemløse og arbejdsløse danskere, voldsofre, trafikofre og gamle har fået deres vilkår kraftigt forringet. Og i behandlingen af kræft og psykisk sygdom sker der ofte store svigt pga. nedskæringer og fjogede “reformer”. I psykiatrien kan man ofte slå patienter halvt- eller helt ihjel med sjusk, slendrian og fejlmedicinering mv., uden at det får konsekvenser for dem der udsætter de syge for grove overgreb. Tilsynssystemet fungerer oftest så sløvt, bureaukratisk, formalistisk og sneglelangsomt at man tror det er løgn. Styrelserne for sundhed og patientsikkerhed er totalt in-effektive når patienter er i akut livsfare pga. fejlbehandling.

 21. Af Johnni Syska

  -

  I princippet et fint forslag at man kunne privatisere grænsekontrollen.

  Jeg hæfter mig dog ved det absurde ved at det kommer fra en SF politikker mens den borgerlige regering vil oprette en statsbank til at varetage lån for almene boliger.

  Alt er jo snart på hovedet.

 22. Af J Nielsen

  -

  “Jeg vil da også give kredit til JSR for at tænke vilde alternative tanker når det gælder grænsekontrollen, erstattet af en kanal , der graves gennem grænselandet.”

  På den danske side naturligvis. Man kan ikke forlange af tyskerne at de skal lægge land til.

 23. Af bent jensen

  -

  Det begynder at ligne at sundheds-styrelsen og styrelsen for patient-sikkerhed mest er oprettet for at putte blår i øjnene på befolkningen. En styrelse som mest fungerer på skrømt, er jo en narresut og et fup-nummer. Regeringen er ved at ligne noget meget utroværdigt.

 24. Af J Ha nsen

  -

  AF J NIELSE N – 17. AUGUST 2017 20:00
  “På den danske side naturligvis. Man kan ikke forlange af tyskerne at de skal lægge land til.”

  Tja.
  Danmark lagde jo land til. Til Kielerkanalen.
  Vil nationalisterne nok påstå.

 25. Af bent jensen

  -

  Iflg. den korte avis, uriasposten, 24nyt.dk, snaphanen og you tube etc. er fattigdom, sygdom, gangstervælde, terror, borgerkrig og massedød på vej ind i Europa, Sverige og Danmark. Læs selv.

 26. Af bent jensen

  -

  “Kæmpesvigt i sygehusvæsnet”, se 24nyt.dk. Og oveni kommer den sjofle behandling som mange pårørende udsættes for, når de vil forhindre at lægefejl og skandaløs slendrian invaliderer eller dræber deres kære.

 27. Af Lisbeth sørensen

  -

  ” iværksætter slagkraftige kampagner for at få folk til at droppe hash og alle andre euforiserende midler samt prostitution, som især holder gangsterne kørende.”

  LA forsøger skam også hårdt at frigive det, så de lovligt kan blive bagmænd..De tør vist ikke for øjeblikket pga. udenlandske bandemedlemmer?

  Derudover er det jer K-borgerlige bedsteborgere der holder gang i prostitutionsbodegaen..Uden køber, ingen handel..

  AF CARSTEN HØI – 17. AUGUST 2017 18:55

  Sådan et lille småangreb betyder ikke meget i det store billede når man medregner hvor mange døde spanierne har forårsaget af civile i muslimske lande som afghanistan, iraq-del af coalition forces mv…? Det er vel 0.0001% i sammenligning?

  Tanken om en skibskanal gennem sønderjylland mv. er ikke helt dumt..Teknologien er der, og ankommet ca. 100.ooo nye indvandrere de sidste to år..Det billigste er vel at udgrave det pr. håndkraft med skovl og en madpakke i ny og næ til disse? Sådan udgravet Stalin sin kanal…Det vil nok også få mange islandske ,nassere mv. til at søge hjem igen?

  Ideen har været fremme mange gange…Ligesom at inddæmme østersøen, og gøre den til en ferskvandssø over tid da der bliver mangel på vand i fremtiden, mange steder…

  “På den danske side naturligvis. Man kan ikke forlange af tyskerne at de skal lægge land til.”

  Naturligtvis kan man det..Projektet kunne passende blive et delt Tysk-Dansk betalt projekt..Masser af indvandrer i begge lande også?

 28. Af happybrexit heimlich

  -

  Hurra hurra -yderligere 13 europæere dræbte og 50 stk lemlæstede i Barcelona: de forenede giganter Merkel og Løkkebassen er ude af sig selv af overstadig lykke. Jaja, de bliver måske nødt til at knibe et par krokodilletårer -bare for skams skyld- men islamismen vinder frem. Snart er Sharia lovene her -så har tyskerne virkelig kontrol over hver eneste lille proces i hel Europa -eller Grossdeutschland som det også hedder “das dritte Reich- Merkel bliver endnu større end Adolfo. Nu skal de kristne Europæere slagtes og dem er der mange af!

 29. Af jan ulrik friis

  -

  Mindst 13 uskyldige civile dræbt idag i Barcelona!!! Et stort antal sårede!!!

  Islamistiskt terrorattentat!!!

  Nu må det være nok, vi orker ikke mere John Lennon stå sammen tænde lys og holde hånd!

  Smid islamisterne ud af Danmark!

 30. Af Lisbeth sørensen

  -

  indlæg i fifleriet?

 31. Af l sør..e..nsen

  -

  ” iværksætter slagkraftige kampagner for at få folk til at droppe ha.sh og alle andre eufori..serende midler samt prosti..tution, som især holder gang..sterne kørende.”

  LA forsøger skam også hårdt at frigive det, så de lovligt kan blive bag.mænd..De tør vist ikke for øjeblikket pga. udenlandske ban–demedlemmer?

  Derudover er det jer K-bor..gerlige beds..teborgere der holder gang i pros..titutionsbodegaen..Uden køb.er, ingen ha-ndel..

  AF CAR..STEN H.ØI – 17. AUGUST 2017 18:55

  Sådan et lille småa..ngreb betyder ikke meget i det store billede når man medregner hvor mange dø..de spanierne har forårsaget af civ.ile i musl..imske lande som afghan..istan, ira..q-del af coalitio..n fo..rces mv…? Det er vel 0.0001% i sammenligning?

  Tanken om en skibskanal gennem sønderjylland mv. er ikke helt dumt..Teknologien er der, og ankommet ca. 100.ooo nye indv..andrere de sidste to år..Det billigste er vel at udgrave det pr. håndkraft med skovl og en madpakke i ny og næ til disse? Sådan udgravet Sta..lin sin kanal…Det vil nok også få mange isla..ndske ,mv. til at søge hjem igen?

  Ideen har været fremme mange gange…Ligesom at inddæmme østers-øen, og gøre den til en ferskvandssø over tid da der bliver mangel på vand i fremtiden, mange steder…

  “På den danske side naturligvis. Man kan ikke forlange af ty-sk..erne at de skal lægge land til.”

  Naturligtvis kan man det..Projektet kunne passende blive et delt Ty..sk-D-ansk betalt projekt..Masser af in.dvan..drer i begge lande også?…….

 32. Af Jan Petersen

  -

  Formentlig en eller anden psykopat det spanske politi kender alt til på forhånd 🙁

 33. Af Jesper Jacobsen

  -

  @ J HA NSEN

  Alle der er uenig med dig er åbenbart nazister, racister og løgnagtige – fascinerende så uoplyst du bruger disse termer. Du lyder som en ynkelig Troll…

 34. Af jan ulrik friis

  -

  Jan P “Formentlig en eller anden psykopat det spanske politi kender alt til på forhånd ”

  Ja der fik du helt ret Jan, politiet i Barcelona kendte i forvejen alt til denne islamist fra dagens massemord, en sexualforbrydder m.m, en gåde han alligevel gik frit rundt i Barcelona, ligesom alle de andre islamister der endnu går frit omkring i EU, det fortæller hvor ligegyldigt politiet er, når de alligevel lader forbrydderne gå frit omkring!
  ISIS tog nu iaften ansvaret for massedøden og den islamistiske terror idag i Barcelona!

 35. Af J. Ha nsen

  -

  AF JESPER JACOBS EN – 17. AUGUST 2017 22:56

  Nå.
  Så er Kim R. Olsen på banen med syge indlæg i endnu et navn.

 36. Af happybrexit heimlich

  -

  Nørrebrobeboerne insisterer på at leve som sædvanligt! Quote: “det bedste vi kan gøre er at fortsætte vort hverdagsliv”.
  OK OK: ja, man kan jo ikke beskylde jer københavnere for at have opfundet den dybe tallerken. Der er vel også socialdemokratisk flertal i hovedstaden-det siger jo en del om intelligensniveauet-,

  Nørrebroborgerne bræger som fårene i George Orwells fremtidsroman.

  Havde det været os sønderjyder, som blev skudt -ja så havde vi nok truffet vore forholdsregler -we are not dum. Efter hundredevis af år med tyske overgreb har vi lært os en del.
  Merkel er på krigsstien igen med sine islamistiske fortropper: 13 døde og 100 sårede i Barcelona, hvoraf 30 er franskmænd. Der findes mange måder at slå franskmænd ihjel på -der behøver ikke være verdenskrig- sidst var det 200 unge franskmænd, som blev massakrerede i Paris.
  Heil Merkel!

 37. Af Jesper Jacobsen

  -

  @ AF J. HA NSEN – 18. AUGUST 2017 6:15

  Sidst jeg chekede hed jeg ikke hverken Kim eller andet navn end det der står i min profil, søg hjælp ! Fremover vil jeg ignorere dig.

 38. Af J Ha nsen

  -

  AF JESPER JACOBSE N – 18. AUGUST 2017 8:59
  “Fremover vil jeg ignorere dig.”

  Tak.
  Det er ubehageligt, at have psykopater som Kim R. Olse n hængende over sig.

 39. Af Martin Hansen

  -

  Hej Jesper Jacobsen
  JH ér en troll.

  Og Donbæk. Retsstaten er IKKE i stand til at dæmme op for religiøs kriminalitet af den simple årsag, at retsstaten ikke er bygget op omkring bekæmpelse af religiøs kriminalitet. Så i mit blikfelt er vi nødt til at opfinde en ny retsstat der rent faktisk KAN bekæmpe religiøs kriminalitet.
  Et middel kunne være at vi fik vores egne “Frelsens øer”. For du vil vel ikke skælde det anti-semitiske Frankrig ud for at være udemokratiske?

 40. Af J Hans en

  -

  AF MARTIN HANS EN – 18. AUGUST 2017 9:28

  Endnu et navn.
  Han er rigtigt oppe at køre idag.

 41. Af happybrexit heimlich

  -

  Jan Ulrik Friis: politiet tør ikke gøre deres pligt overfor islamistisk kriminalitet -de vil øjeblikkeligt blive anklaget for racisme- af det snakkende subintelligente nasserøvs folk, til hvilke f.eks. Zenia Stampe hører, Løkke er på kanten at tilhøre – og Merkel med sit dumbrægende “Wir schaffen es” jo absolut er en super-exponent for!

 42. Af Lisbeth sørensen

  -

  Censur test 1…

 43. Af .Lisb.eth .sør.ensen

  -

  Cen….sur test 4

 44. Af .Lisb.eth .s ør.ensen

  -

  Cen….sur te..st 7..????

 45. Af jan ulrik friis

  -

  København og de andre danske storbyer Århus – Ålborg – Odense – Vejle – Esbjerg ……ect….vil aldrig få en jordisk chance at overleve, eftersom regeringen bliver ved at fylde Danmark op med regulære massemordere og voldtægtsmænd, et digebrud af bibelske dimentioner, det hele Afrika, det hele Mellemøsten er nu på vej denne vej, og med andre islamistiske nabolande som Tyskland og Sverige der ligger underdrejede hærgede af islamisternes vold og terror, får Danmark ikke en jordisk chance!

  Hvad skulle en lille dansk politistyrke kunne stille op, imod den milliard af kamptrænede islamister der nu er på vej denne vej, and counting?
  Og det danske militær blev sidst lokaliseret på Østfronten, langs den russiske grænse!

  Eftersom der overhovedet ingen vilje er hos vores folkevalgte at redde Danmark fra islam, hvor skulle viljen også komme fra, for så var det sket, løbet er kørt, og helt efter planen fjenden står nu allerede i landet!

  Alt det jævelskab vi danske nu skal gennemleve er alt planeret, og det helt fra start, intet er tilfældigt, men instrueret og gennemtænkt, med verdenshistoriens meget nederdrægtige mest ondskabsfulde EU plan: Total Destruktion Af Nationalstaten Danmark, Den Etniske Udrensning Af Det Etniske Danske Folk!

  Overgangen Til Islamistisk Stat Efter Tysk Forbillede Under Tysk Overkommando!

  Uden tvivel at Den Danske Regering følger Merkel og EU ned i helvede!

  Kun at herfra at meddele at Regeringen/ Merkel /EU er helt på ret kurs: Helvede!

  Nu gælder det bare om for os danske at sælge hvad sælges kan, redde hvad reddes kan af liv og ejendom, slippe ud af Danmark i live, til den islamist fri zone, indet det går over i den regulære nedslagtning af det danske folk i jihad, og under EU forordning, og i henhold til konventionen!

  Nu kommer så meldingerne ind fra Barcelona som perler på snor, vi har hørt det altsammen til bevidstløshed tusinde af gange tidligere: ” vi står sammen, vi er solidariske”!

  Om dette er solidariskt er jeg ihvertilfælde ikke solidarisk med noget som helst, og gu’ står jeg da ikke sammen med en forsamlig funddamentalistiske massemordere, og gruppe voldtægtsmænd, landsforæddere, lystmordere og alle helvedes lystige lakajer!

  Må jeg være fri!!!

  Danmark frit!

  Gud bevare Danmark!

 46. Af jan ulrik friis

  -

  ……….svar er havnet i filter…..cirka 12:01…………

 47. Af bent jensen

  -

  Hvad vanvid, diskrimination og apartheid angår, er Danmark ved at være en blanding af Sverige og Sydafrika. Kommunister og feminister forklædt som humanister er ved at ruinere og ødelægge Danmark. Det samme vanvid som i Sverige lægger op til gangstervælde, velfærdskollaps og borgerkrig, er på spil i Danmark. Og danskerne diskrimineres nu så groft i forhold til migranter, at der er tale om en enorm skandale. Som V, K, DF og især de radikale bærer en stor del af ansvaret for. Hvad apartheid og undertrykkelse angår, så se hvordan titusinder af danske mænd er reduceret til untermenchen i familie- og skilsmisse-sager.

 48. Af bent jensen

  -

  Mens nyankomne migranter kan få i pose og sæk, må danske arbejdsløse, hjemløse, syge og folkepensionister mfl. nøjes med smålige, karrige og ynkelige ydelser, hvis de kommer i vanskeligheder og ud i sociale eller helbredsmæssige problemer. De vanskeligt stillede danskere foragtes og hånes af politikerne. Igen og igen behandles danskere som 4. og 5. rangs borgere. Til dem er der ikke noget med overdådig og rundhåndet hjælp. Tværtimod. Altid må de om bagi køen, når velfærd, sundhed, jobs, boliger, sygepenge og pensioner uddeles. Men der er ingen smalle steder når det gælder migranter. EU og radikal politik er to hastigt voksende katastrofer.

 49. Af Finn Bjerrehave

  -

  Privatiser vores folketing, nemlig eneste sted hvor tidens digitalisering har undladt grønthøsteren, og lad det nu ske.
  Privatiser de gode ideer og spørg Tyskland om alle de personer der frit færdes i Tyskland , har rent mel i posen, eller er farlige for os i lille Danmark, vi er nemlig politisk bange for vores skygge, og forstår os ikke på EU politik, eller gider samarbejde, for i Danmark ledes regeringen af tosser der ikke ønsker ansvar.
  DF ødelægger DANMARK, hver dag. Finn Vig

 50. Af Karsten jensen

  -

  Fi nn b vig….. der er jo ingen fornuftig sammenhæng i dine forvrøvlede kommentarer. Skån os dog for dit nonsens.

 51. Af Kim R Ols en

  -

  Indsætter jeg nu igen indlæg i andres navne?
  Jeg kan ikke lade være med at skrive i andres navne. Kommunisterne ejer ikke deres navne.
  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Lisbeth , Guude, H anse n, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Og mine små drenge er væk. Hvor er de?
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 52. Af Karsten jensen

  -

  Ja, det er ved at være et meget mærkeligt samfund vi lever i. Politikerne bestiller nærmest ikke andet end at grine ad os, mens de udplyndrer, tyranniserer og nedværdiger os, og sender os afsted mod de værste tilstande siden middelalderen. Ikke alene plyndres vi med verdens højeste skattetryk, nej, vi plyndres også med bøder, gebyrer og licenser. Og grådigheden har ingen grænser. I DSB er bøderne på 750 kr. for nærmest ingenting. Det samme med parkeringsbøderne. I metroen fik en hollandsk familie der var i god tro, 3750 kr. i bøde for faktisk ingenting. Kommuner forlanger 250 kr. i bøde for breve borgerne ikke har bedt om, og ikke kan bruge til nogetsomhelst. Landmænd og husejere kan få kæmpebøder for bagateller. (1 mill. i bøde for lidt spildt roesaft på en mark) Bilister afkræves 2000 kr. for syn een eneste dag for sent, selvom forsinkelsen ikke var deres fejl. Og hertil kommer massevis af andre uretfærdigheder. Som f.eks. horrible advokatsalærer overfor borgere der er ramt af økonomisk og social modgang. Danmark er et sygt samfund.

 53. Af Karsten jensen

  -

  En borger fik 25.000 kr. i bøde for at rense sin egen tagrende. Og man presser borgerne til at betale 4500 millioner kr. pr. år i licens, selvom DR ikke leverer meget andet end genudsendelser, tåbelige serier og løgnepropaganda om at indvandringen er berigende, kriminaliteten faldende og folkets lykkefølelse stigende osv.

 54. Af Kristoffer Hansen

  -

  Og genindfør dødsstraffen hurtigst muligt.

 55. Af B. Mortensen

  -

  Nå det er her patienterne gemmer sig!

 56. Af Orla Guude

  -

  Citat: “Vagter er uddannet i konfliktløsning, og de er ganske vant til stilstand, lange perioder uden ”action”, men også vant til menneskekontakt – de koster, selv efter et udbud, markant mindre end en politibetjent, og vi ville kunne sætte dem ind med kort varsel.”

  ‘o’ virker pludselig ikke mere på mit tastatur.
  Helt fint furslag. Man kan kalde et sådant kurps fur “De ikke-Truendes Fursvarer”, sum skal beskytte us danskere mud “De Truende Migranter” = islam.

Kommentarer er lukket.