Danmarks problemer, i et tal

Af Leif Donbæk 123

I årevis har vi diskuteret overakademisering, vi har diskuteret den retliggørelse og måliggørelse, som har hærget samfundet i årtier. Vi kalder det ofte djøfisering , New Public Management, for ”kært” barn har mange navne.

Men kritikken af, at vi prioriterer sådan nogle som jeg over dem der faktisk producerer reel værdi til Danmark, er ikke ny. Socialdemokraten Kaare Dybvad skrev for nyligt en hel bog om det, og debatten derefter viste at eliten i Danmark, formodentligt ikke er båret af ond vilje, snarere af et meget kritisk tilfælde af privilegieblindhed.

For Kaare Dybvads og undertegnedes pointe i mit defensorat af ham, var ikke båret af et had til eliten, men alene af en frygt for Danmark. En frygt for om vi er ved at skabe et samfund, hvor kreative typer og jurister skubber arbejde rundt mellem hinanden på bekostning af dem, der rent faktisk skaber værdier.

Det vil nemlig skabe et samfund, hvor sådan nogle som mig og lignende er i overtal, og det er er ikke en god ting, fordi vi kan ikke leve af kommunikation, lige så lidt som vi kan leve af jura. Sådan nogle som mig er ganske praktiske at have ved hånden, men vi producerer intet. Skal Danmark overleve som nation, så har vi behov for mere produktion, ikke mere administration eller mere varm luft.

Og det leder mig frem til det nye, for ovenstående har jeg skrevet gang på gang, og lige så har andre (som oftest bedre end jeg), men som alle andre skrivende typer elsker jeg når en pointe kan skæres helt perfekt til, når alle ens argumenter kan opsummeres i et perfekt argument, når en tegning, en tabel, eller et citat, kan opsummere en debat perfekt.

Og et sådan tal har vi nu fået, for efter debatten om Kaare Dybvads bog tog jeg fat i en god partikammerat, der tilfældigvis også sidder i Folketinget og bad ham hjælpe mig med at få opklaret om pointen holder. Er vi nået til et sted i dag, hvor der reelt er flere administratorer end arbejdere?

Nærmere bestemt fik jeg ham til at spørge ministeren om følgende:

Vil ministeren oplyse hvor mange uddannede henholdsvis tømrere, murere og jurister i den erhvervsaktive alder, der på nuværende tidspunkt er i Danmark?

Spørgsmålet var nødvendigt, fordi vi åbenbart ikke holder regnskab med den slags. Det forekommer helt absurd, men det gør vi ikke (så hvis der er nogle folketingsmedlemmer der læser med, så er her et ret konkret forslag til, hvilke tal I fremadrettet bør kræve).

Svaret var desværre som forventet. Der er nu flere af sådan nogle som jeg end der er murere i Danmark.

Og tallet kommer ikke til at ændre sig, for inden for min egen profession er der nu oprettet fakulteter fire steder i landet, og mit eget alma mater, Københavns Universitet, optager nu 850(!) nye stud.jur.er hvert år.  Det burde være åbenlyst, at over tusind optagne på juridiske fakulteter hvert år er bindegalt. Den eneste måde vi kan tilsikre arbejde til alle mine fremtidige kollegaerne er ved at øge reguleringen og kompleksiteten i samfundet i eksorbitant grad.

Det er en udvikling vi må vende og det kommer til at kræve grove midler.

Det, vi burde gøre, er at lukke halvdelen af studiepladserne på jura og statskundskab, og overføre alle midlerne til de håndværksmæssige uddannelser, og derefter deregulerer samfundet, indtil behovet for sådan nogle som mig er faldet til cirka det halve.

Det er grove midler, men hårde tider kræver hårde tiltag.

 

123 kommentarer RSS

 1. Af Niels Larsen

  -

  Danmarks absolut største problem i ét tal: ca. 300.000 muslimer + det løse fra Afrika!

 2. Af Benny B

  -

  33 milliarder

 3. Af J F

  -

  Det er rigtigt. Der bor et hæsligt monstrum i Danmark, og det har vokseværk. Blandt symptomerne kan man nævne Disruptionsrådet, Sundhedsplatformen, osv.

  Eller hvad med det her?

  “Efter mere end 20 år som chefpsykolog i Rigspolitiet er 62-årige Bjarne Frøslee Ibsen stoppet. Det var ikke hans egen beslutning. Rigspolitiet ønskede ikke at forlænge hans kontrakt.
  – Argumentet var blandt andet, at man ikke længere ønskede en faglig profil som leder af psykologtjenesten, men en ressourcestyrende profil. Respekten for fagligheden kan efterhånden ligge på et meget lille sted i Rigspolitiet. Forandringer er blevet Gud, og det er medarbejderne, der i sidste ende betaler prisen. Arbejdsmiljøet og trivsel er i bund, mener Bjarne Frøslee Ibsen.”

 4. Af jens Petersen

  -

  Nur vi nu snakker om produktion, jurister og mere så er en meget vigtig ting også at det offentlige har flere jurister ansat end det private erhvervsliv. Det er ret beskæmmende at borgere bliver mødt af jurister, og at den offentlige sektor åbenbart har brug for at lave/fortolke flere regler end resten af samfundet.

  Det er beskæmmende at da neoliberale Jens Otto Krag blev erstattet af neokommunisten Anker Jørgensen da var der næsten 900000 industribeskæftigede i Danmark og nu er der under 300000, selv efter at Novo Gruppen har øget deres andel med ca 25000.

 5. Af elisabeth Lindhardt

  -

  Godt forslag, Leif Donbæk. Når det ikke kommer til at ske, er det fordi de politikere, der skulle iværksætte en sådan opbremsning selv er som dig og derfor interesserede i ikke blot at bevare men også yderligere tilføre Djøf stillinger. På stadig større bekostning af de egentlige fagpersoner (varme hænder)

 6. Af jens Petersen

  -

  Nu vi nu snakker om produktion, jurister og mere så er en meget vigtig ting også at det offentlige har flere jurister ansat end det private erhvervsliv. Det er ret beskæmmende at borgere bliver mødt af jurister, og at den offentlige sektor åbenbart har brug for at lave/fortolke flere regler end resten af samfundet.

  Det er beskæmmende at da neoliberale Jens Otto Krag blev erstattet af neokommunisten Anker Jørgensen da var der næsten 900000 industribeskæftigede i Danmark og nu er der under 300000, selv efter at Novo Gruppen har øget deres andel med ca 25000.

 7. Af Ole Milkelsen

  -

  Totalt nonsens.

 8. Af Mikkel Madsen

  -

  “Det, vi burde gøre, er at lukke halvdelen af studiepladserne på jura og statskundskab, og overføre alle midlerne til de håndværksmæssige uddannelser, og derefter deregulerer samfundet, indtil behovet for sådan nogle som jeg er faldet til cirka det halve.”.

  Tjah; hvad så hvis det efterfølgende viser sig, at der ikke er behov for f.eks. 80.000 eller 100.000 tømrere, i stedet for 52.000?
  -Risikerer vi ikke at ende med “Haarder-ingeniørerne” om igen?

  Faktisk er der jo allerede igangsat en dimensionering af universitetsuddannelserne, hvor man også samkører (forventet og faktisk) arbejdsløshed på uddannelsesniveau med det fremtidige optag. Link her: https://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/dimensionering

  Deregulering er en fin ide på et overordnet plan. Når det kommer til præcist hvilke konkrete love og regler, der skal væk/giver mindre administration, så er det sværere.
  Love og regler er der som regel (pun intended) af en årsag. Man kan altid diskutere om denne årsag er god, dårlig eller simpelthen ikke til stede mere. Men uanset hvad, så skal årsagen i hvert fald gås efter i sømmene, hver gang man fjerner eller ændrer en regel.

  Men god diskussion, Leif Donbæk. Bare den ikke drukner i hurtige punchlines.

 9. Af Henrik Jørgensen

  -

  Det du kunne gøre, Leif, er at revidere dine egne karriereplaner – og måske selv blive tømrer eller håndværker i stedet for at lave en “Naser Khader” – eller måske bare forsøge at udarbejde et sagligt blogindlæg, hvor du redegør for hvorfor sammenligningen mellem jurister ctr murere/tømrere er relevant og hvorfor stigningen i uddannelsen af jurister er “løbet løbsk”?

  Beklageligvis fremstår dit indlæg en kende populistisk – og tyndbenet – af de ovennævnte årsager. Håber dit juridiske håndværk er bedre 😉

 10. Af j. HA NSen

  -

  Nu skal man jo huske den særlige baggrund for prokurator uddannelsen.
  Enhver med en gennemsnits hukommelse kan gennemføre denne uddannelse.
  Uddannelsen er indrettet således, at selv de dummeste af burgøjser ungerne kan få en eksamen.
  De færreste af burgøjser afkommet kan gennemføre en uddannelse som tømrer eller murer.
  For slet ikke at tale om tekniske uddannelser.

 11. Af Erik Carlsen

  -

  Dette har du helt ret i. Hele dette vanvid stopper først når de få som arbejdere i den private industrien, og som skaber Merværdien stopper og har fået nok af at betale verdenshøjeste skatter og afgifter. Eller når den offentlige sektor ikke kan udplyndrer borgerne for flere skatter til at betale for immigranterne, sygehusene, de arbejdsløse, pensionisterne, skolerne, gymnasierne, Universiteterne, politikernes høje lønninger og pensioner, politiet, militæret. denne dag rykker nærmere og nærmere. Dette ved vi alle. derefter venter kun Borgerkrigen I Danmark og i EU.

 12. Af Thomas egeskjold

  -

  Vi kunne også begynde at fodre svin med Djøffere. 2 fluer med et smæk. fede grise, og mindre systematisering af samfundet. Ren win win. 🙂

 13. Af J. haN sen

  -

  Leif Donbæk ved inderst inde godt, at der kun er et alternativ til prokurator uddannelsen.
  Vaske trapper eller feje fortove.

 14. Af Jacob Schønberg

  -

  Når der nu er så kollossalt mange jurister , (og journalister og magistre i dansk og historie osv osv) HVORFOR FALDER PRISEN SÅ IKKE Lø

 15. Af J. Hansen

  -

  Et godt eksempel er min egen uddannelse.
  At blive maskinmester er en af de sværeste uddannelser.
  Med meget høj dumpeprocent.
  Den slags kan det borgerlige yngel ikke klare.

 16. Af a t

  -

  Har j ha ns en en syg tankegang? Eller kan han bare slet ikke skjule sit had til alt og alle? Lige som li s be th, der også rakker ned på alle “borgerlige” og alle danskere. Hvad de to har tilfælles er et ønske om mere kommunisme og mere islamisering.

 17. Af Jacob Schønberg

  -

  Når der nu er så kollossalt mange jurister , (og journalister og magistre i dansk og historie osv osv)
  HVORFOR FALDER PRISEN SÅ IKKE ???? …
  Lønnen til akademikerne stiger selv om der er alt for mange af dem , samtidig med at uddannelserne til håndværkerne bliver ringere og lønnen til håndværkerne stiger ikke.

  ? er om vi skaber lykkelige unge mennesker. Vores børn skal have den bedst mulige uddannelse og her er det sørgeligt at den der skal lære håndværk lærer alt for lidt og skal kæmpe med at få ikke eksisterende praktikpladser. Deres forældre betalæer også skat. Vi ned-vurderer håndværksuddannelserne. Det er dumt ! Håndværkere skaber også værdi og unge under uddannelse skal ikke føle at ders uddannelse er mindre fin.

  Det politiske mål skal være “lykke” ! Vi har tryghed og ganske meget retfærdighed MEN har vi lykke til alle vores børn og voksne ?

 18. Af a t

  -

  Man kan godt frygte at hverken frihedssocialister, ægte borgerlige eller bare almindelige danskere klarer sig igennem de uhyggelige tilstande der er på vej i Danmark. Lige som i Frankrig, England og Sverige bliver antallet af TRUSLER mod befolkningens økonomi, velfærd, helbred, frihed og sikkerhed ved med at vokse.

 19. Af a t

  -

  Det politiske mål er ikke at uddele lykke, glæde, tryghed og frihed til borgerne. Hvis man tror det, er man naiv og uvidende. Det BURDE være målet, men se dog hvor fulde af hykleri, løgn og forræderi de allerfleste partier er blevet. I denne tid fører partierne og deres propagandastationer danskerne mod afmagt, retsløshed, fattigdom, ustyrlig kriminalitet, familieopløsning, velfærdsnedbrud, sygdom, kaos, tyranni, te rror og kr ig. Se den korte og snaphanen.

 20. Af Henrik S

  -

  J.Hansen
  Vi ved alle at du er et fantastisk geni og dertil en utrolig dygtig arbejder.
  Hele din omgangskreds er vel løbet skrigende væk for mange år siden , og vel derfor du har så meget tid til dine tåbelige skriverier!
  Leif
  Rigtig vigtig problematik du tager op.
  Desværre er djøf’er rigtig dygtige til at skabe uproduktive job til sig selv.
  Alene al den unødvendige registrering der foretages alle steder i det offentlige er nok til at beskæftige en helt hær af jurister.
  Politikerne tror registrering er nødvendig uden at de kan bruge den til noget , men det giver dem tryghed.

 21. Af a t

  -

  Ikke meget kan forklares på tre linjer. Det er derfor bøger tit er på 300 sider eller mere. Men hos tante B. forsvinder massevis af indlæg over tre-fem linjer i den blå luft.

 22. Af a t

  -

  Det politiske mål BURDE være lykke, glæde, frihed, tryghed og sundhed til befolkningen. Men i stedet er partierne ved at styrte danskerne i ulykke. En afgrund er ved at åbne sig.

 23. Af a t

  -

  Da man åbenbart kun kan sætte få linjer ad gangen på, og da mange ord er “sortlistet”, opgiver jeg at fortælle nærmere om partiernes svigt og for ræ de ri er overfor vi danskere.

 24. Af Leif Mortensen

  -

  Citat Egeskjold: Vi kunne også begynde at fodre svin med Djøffere. 2 fluer med et smæk. fede grise, og mindre systematisering af samfundet. Ren win win. 🙂
  Citat J. Hansen: Leif Donbæk ved inderst inde godt, at der kun er et alternativ til prokurator uddannelsen. Vaske trapper eller feje fortove.
  Cita J. Schønberg: Når der nu er så kollossalt mange jurister , (og journalister og magistre i dansk og historie osv osv) HVORFOR FALDER PRISEN SÅ IKKE Lø
  Citat J. Hansen: Den slags kan det borgerlige yngel ikke klare.
  Citat: A.T.: Har j ha ns en en syg tankegang? Eller kan han bare slet ikke skjule sit had til alt og alle? Lige som li s be th, der også rakker ned på alle “borgerlige” og alle danskere. Hvad de to har tilfælles er et ønske om mere kommunisme og mere islamisering.
  Citat A.T.: Ikke meget kan forklares på tre linjer. Det er derfor bøger tit er på 300 sider eller mere. Men hos tante B. forsvinder massevis af indlæg over tre-fem linjer i den blå luft.
  Uanset om man er enig eller uenig med Leif Donbæk vedr. “overakademiseringen” i DK, så er jeg fuldstændig overbevist om én ting: Indlæg og svar af den type, som jeg har indsat – som citater – er komplet ligegyldige. Leif Donbæks – og Kåre Dybvads – reflektioner over problemet mener jeg er særdeles konstruktive og yderst relevante.

 25. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Den almindelige dyrkelse af håndens arbejde ville være formålstjenlig i 1950erne, 1960erne og måske i 1970erne, men nu er den meningsløs. Hvad skal man med 900.000 håndværkere og arbejdere, når produktionen bliver automatiseret og byggeriet er beskedent?

  Der er for mange jurister, ja, og der er for mange kontorister, revisorer, bankfolk, jobkonsulenter, servicefolk og journalister. Der er i det hele taget alt for mange mennesker, og det var bedre, om der kun var 3 millioner indbyggere her i landet, og arbejdsstyrken følgelig var meget mindre. Det ville være bedre for miljøet og de 3 millioner tilbageværende. Men nu er vi i den triste situation, at der ikke kan skabes meningsfuldt arbejde til hele arbejdsstyrken, og derfor må vi lade nogle sælge selskabskjoler eller blive jurister.

 26. Af j hansen

  -

  “Den almindelige dyrkelse” er den snobbede dyrkelse af teoretikerne. Når der mangler arbejdspladser til danskerne, skyldes det især at V og K helst vil give vore jobs væk til udlændinge, ligesom de gerne giver jobs, boliger, penge og pensioner til migranter, mens vore egne arbejdsløse tyranniseres, og de hjemløse danskere gerne må fryse og lide nød.

 27. Af j hansen

  -

  De fleste rigtige politikere er forsvundet, og afløst af pam pere, kvindesagskvinder, kommunister, pladderhumanister og uvidende/umodne skolepiger-skoledrenge. Derfor går det den forkerte vej med DK.

 28. Af Niels Larsen

  -

  J HANSEN – 24. OKTOBER 2017 13:56

  Du giver en udmærket beskrivelse af tilstandende under S-SF-R-regeringen 2011-15.

 29. Af lisbeth sørensen

  -

  Verden er blevet mere og mere kompliceret. Det er et fakta..Og vil blive brug for advokater i en menneskealder..De burde dog nok nægtes adgang til folketinget, da man skal lede meget langt efter en rød advokat..Man burde også nægte folk med årsindtægter over 1.6 millioner, top 1%, adgang til folketinget..Lad os lave en folkeafstemning om dette?

  Problemstillingen er at der i fremtiden vil blive færre og færre jobs under alle omstændigheder..Så uanset om du spilder uddannelse penge på flere cand jur der ikke kan bruges, så har man måske holdt deres ego uden tremmerne, ved at de trods alt fik en uddannelse?

  Derfor skal vi have skatter på værdier, indført UBI mv. Robotterne kommer, og de kommer ikke for at skabe nye jobs i Danmark..Ikke de første loo år ihvertfald-formentlig. Også skatter på robotter skal indføres, ligesom normalt arbejdskraft, og ift. produktivitet også..

  Ved indførelsen af UBI kan formentlig to tredjedel af de offentlige ansatte i jobssøgningskurser, beskæftigelsesprojekter (drejer sig kun om overførelsesindkomst til blå) fyrres..Det ender nok med at det alene kan betale for hele projektet..Man ja, de må naturligvis ned i løn til et UBI niveau..

  Den siddende regering har indført løndumpning af asylansøgere nu..De arbejder til en halv løn af en Dansker der laver samme arbejde derude, eller mindre. De vil kun fortsætte med sådanne anti-danske pro-elitære tiltag..

 30. Af Allan Hansen

  -

  Sharialov i Danmark!

  https://youtu.be/LXeLYv7tphs

 31. Af lisbeth sørensen

  -

  fifleriet er umuligt at komme igennem..Kun psyKOpædoKIM og tossepre.ben har fri ytringsfrihed i b..

 32. Af lisbeth sørensen

  -

  J.hans.en

  Tror du at pre.ben der skriver overnover-at, eller pædokim i dit navn, 14.04, ville kunne finde ud af at vaske trapper? Jeg tror det ville være en umulig opgave at få dem til at tilegne sig denne viden…

  Hvad skal man så gøre?

 33. Af lisbeth sørensen

  -

  J.hans.en

  Tror du at pre.be-n der skriver overnover-at, eller pæ-do-ki-m- i dit navn, 14.04, ville kunne finde ud af at vaske trapper? Jeg tror det ville være en umulig opgave at få dem til at tilegne sig denne viden…

  Hvad skal man så gøre?

 34. Af j. hANS en

  -

  “AF J. HANSE N – 24. OKTOBER 2017 12:14”

  Så er psykopaten og nazi ten Kim Olse n på banen med syge indlæg i mit navn.
  Indlæggene kl. 12:14, 13:56 og 14:04 er skrevet af nazist en i mit navn.

 35. Af OrLa GuuDE

  -

  Kim Olse n er tydeligvis en god dansk mand.
  Men han behøver ikke at fortælle alt. Heller ikke i andres navne.
  Nogle ting bør vi gå stille med.
  Vi har feministiske høns hængende over os. Radigale røde stridbare kommunister.
  Vi holder meget af børn. Og vil kun børnene det bedste.

 36. Af AAse PeterSen

  -

  Hvor er denne Kim Olse n, hvis det ellers er hans rigtige navn, en ækel person.
  Han praler åbenlyst med, at han misbruger børn.
  På nogle blogs sviner han kvinder til.
  Modbydeligt.

 37. Af lisbeth sørensen

  -

  “Det er beskæmmende at da neoli.berale Jens Otto Krag blev erstattet af neokom..munisten Anker Jørgensen da var der næsten 900000 industribeskæftigede i Danmark og nu er der under 300000, selv efter at Novo Gruppen har øget deres andel med ca 25000.”

  Rent vrøv.lerier..Otto krag var ikke en neolib.eral, Anker ej komm.unist. Og hele verden var i økonomisk krise i 70érne, som skete samtidigt med indførelsen af robotter, ny teknologi som overflødiggjorde titusindvis af syerskere, i Jylland mv.

  De to Dansk-Engelske firmaer, ISS og G4s har tilsammen ca. 1.7 millioner ansatte eller deromkring alene..På verdensplan.. Danske firmaer beskæftigere nu over 2.2 millioner i udlandet, og langt flere end i danmark selv. Det er hvad der skete da Anker kom til magten, og er fortsat ufortrødent lige siden..

  Man er så mange ign.orant.er der ingenting ved..

 38. Af lisbeth sørensen

  -

  “Det er beskæ.mmende at da neoli.ber.ale Je.ns O.tto Kr.ag blev erstattet af neokom..munisten Ank.er Jørgens.en da var der næsten 900000 industrib.eskæftigede i Danmark og nu er der under 300000, selv efter at No.vo Gruppen har øget deres andel med ca 25000.”

  Rent vrøv.lerier..Otto krag var ikke en ne.olib.eral, Anker ej komm.unist. Og hele verden var i økonomisk krise i 70érne, som skete samtidigt med indførelsen af robotter, ny teknologi som overflødiggjorde titusindvis af syerskere, i Jylland mv.

  De to Dansk-Engelske firmaer, ISS og G4s har tilsammen ca. 1.7 millioner ansatte eller deromkring alene..På verdensplan.. Danske firmaer beskæftigere nu over 2.2 millioner i udlandet, og langt flere end i danmark selv. Det er hvad der skete da A.nker kom til magten, og er fortsat ufortrødent lige siden..

  Man er så mange ign.orant.er der inge.nting ved..

 39. Af lisbeth sørensen

  -

  2 indlæg i fifleriet..

 40. Af Arne Nielsen

  -

  Det er her bemærkelsesværdigt at notere sig, at der aldrig har været tale om overproduktion af folk på de naturvidenskabelige uddannelser, og det har heller aldrig været nødvendigt med adgangsbegrænsning. Behovet for sådanne folk har hele tiden været større end den mængde, det var muligt at producere. Men dertil er det tankevækkende, at sådanne folk i vidt omfang er genstand for både foragt og hovedrysten fra folk af ikke-naturvidenskabelig observans, og beskyldninger om nørderi og hvad man ellers kan finde på af marginaliserende betegnelser. Der foreligger et holdningsmæssigt skisma af de helt store mellem naturvidenskabligt orienterede, og så alle de andre, som i vide kredse er uerkendt. En del mennesker omfatter naturvidenskab med direkte afsky. Alt dette ved vore politikere alt om, og kun det forhold, at teknologisk og videnskabelig viden og udvikling er helt nødvendig for at samfundet skal være up-to-date, tvinger politikere til at investere i statslig forskning, ikke mindst fordi industrien simpelthen kræver det. Men naturvidenskabelig forskning har aldrig været nogen folkesag, og spørger man det menige socialdemokratiske folketingsmedlem om, hvorden man dér forholder sig til forskning, så kommer det så sikkert som amen i kirken, at “det interesserer ikke vore vælgere”. Det ville ikke være nogen skade til, hvis der kunne uddannes flere naturvidenskabelige kandidater og bachelorer, og dertil dygtige laboranter, som jo erfaringsmæssigt rummer så enorme faglige niveauforskelle, at det ikke giver megen mening at betegne denne faggruppe med det samme ord. Men det kommer ikke til at ske, idet talentmassen aldrig vil kunne opfylde det behov, der rent faktisk foreligger. Men man kunne i det mindste omfatte disse folk med den respekt, de fortjener.

 41. Af Li s beth sør ensen

  -

  Tror du at pre.be-n der skriver overnover-at, eller pæ-do-ki-m- i dit navn, 14.04, ville kunne finde ud af at vaske trapper? Jeg tror det ville være en umulig opgave at få dem til at tilegne sig denne viden…

  Det ligger vist ikke i deres portofølge. Ikke en gang en studentereksamen som vi andre kunne
  bistansklienten K im Ols en få.

 42. Af lisbeth sørensen

  -

  2 ind.læg i fifl.eriet..

 43. Af lisbeth sørensen

  -

  14.45 naturligvis indlæg af pædoKI.mRosaPsykoOlsen

 44. Af Mikkel Madsen

  -

  “Når der nu er så kollossalt mange jurister , (og journalister og magistre i dansk og historie osv osv)
  HVORFOR FALDER PRISEN SÅ IKKE ???? …”

  Et bud: Det kunne jo være udbud og efterspørgsel.

  Altså: Efterspørgslen holder for (langt de fleste) videregående uddannelser trit med udbuddet. Derfor falder “prisen” (=lønnen) ikke.

  For DJØF-medlemmernes vedkommende er lønningerne endda gennemsnitligt HØJERE i det private end i det offentlige.

 45. Af Mikkel Madsen

  -

  @Arne Nielsen: “En del mennesker omfatter naturvidenskab med direkte afsky.”.

  Det har jeg til dags dato endnu ikke oplevet.

  Tværtimod oplever jeg i langt de fleste tilfælde respekt om folk, der har stået igennem f.eks. en fysik-, biokemi- eller biologiuddannelse.

  Nørder; tjah, måske. Men det er jo ikke altid en dårlig ting.
  Man kunne også kalde det “ekspertise”. En ekspertise, der f.eks. er brug for i Novo Nordisk og andre (eksport)virksomheder.

 46. Af j. hA NSEn.

  -

  AF LI S SØR ENS EN – 24. OKTOBER 2017 14:45

  Jeg er ret overbevist om, at det er nazi sten Kim Ol sen som indsætter indlæg i mit navn.
  Han kan sikkert ikke klare at vaske trapper.
  Det kræver jo en vis moral.

 47. Af Anders Persson

  -

  Det ironiske i Leif Donbæks opslag er, at hvis hans forslag hypotetisk set var blevet gennemført for 10 år siden, så var han formentlig ikke selv blevet jurist. For som han selv har forklaret i Uniavisen, kom drengen fra blågårds plads ind på kvote 2. Nuvel, muligheden for at komme ind på kvote 2 ville stadig have været der, men hans chancer ville formentlig have været reduceret med 50 %. Men nu hvor Leif er blevet jurist, er det ikke så vigtigt for ham, om den nye generation skal have de samme muligheder som han fik. Hvor er solidariteten, Leif?

  Det er interessant hvordan et indlæg på samme tid kan være socialistisk (stop DJØFiseringen) og antisocialistisk (reducer mulighederne for at bryde den sociale arv).

  Et andet aspekt af forslaget er, at en mindre jurist- og advokatstand potentielt kunne gøre udbuddet af ydelserne mindre, og derved presse prisen på rådgivning op. Tankevækkende, når Leif Donbæk arbejder i advokatbranchen.

 48. Af Anders Persson

  -

  Det ironiske i Leif Donbæks opslag er, at hvis hans forslag hypotetisk set var blevet gennemført for 10 år siden, så var han formentlig ikke selv blevet jurist. For som han har forklaret i Uniavisen, kom drengen fra blågårds plads ind på kvote 2. Nuvel, muligheden for at komme ind på kvote 2 ville stadig have været der, men hans chancer ville formentlig have været reduceret med 50 %. Men nu hvor Leif er jurist, er det ikke så vigtigt for ham, om den nye generation får samme mulighed som ham. Hvor er solidariteten, Leif?

  Det er interessant hvordan et indlæg på samme tid kan være socialistisk (stop DJØFiseringen) og antisocialistisk (reducer mulighederne for at bryde den sociale arv).

  Et andet aspekt af forslaget er, at en mindre jurist- og advokatstand potentielt kunne gøre udbuddet af ydelserne mindre, og derved presse prisen på rådgivning op. Tankevækkende, når Leif Donbæk arbejder i advokatbranchen.

 49. Af aSta heNRIkse N

  -

  Kim Ols en ejer vist en gammel Hyundai Accent.
  Den holder tit i mit område.
  Har kører rundt og overvåger dem som han har set sig sur på.
  Han har også travlt på Facebook.
  Hvor han gennemsøger kvindernes profiler. Og andres.
  Finder han noget som han kan bruge så forvaskes det og indsættes i hans indlæg.
  Hans had til kvinder er foruroligende.

 50. Af M Jørgensen

  -

  Kaj Vilhelmsen 13.20
  Du har ret for så vidt angår at der vil forsvinde job, pga den teknologiske udbredelse på mange af de arbejdsområder, som i dag bliver dækket ind af mennesker , som bla er beskæftiget med administrative opgaver og kontorarbejde.
  Man skønner at om 15-20 år vil flere hundrede tusinde af disse stillinger , være udfasede og erstattet teknologi.
  Det vil komme til at berøre mange, også fra det man betegner som middelklassen- Så det kan kun gå for langsomt, med at komme gang med at fremtidssikre, at vi ikke kommer til at stå med et proletariat af borgere der er uden forsørgelsesgrundlag.

 51. Af Arne Nielsen

  -

  Mikkel Madsen, tak for din kommentar, som til fulde eksemplificerer den problematik, jeg er inde på i mit foregående indlæg. Der gør sig nok det gældende, at jeg færdes i temmeligt forskellige miljøer, hvor jeg træffer mennesker af en helt anden karakter end jeg selv, og jeg har truffet mange mennesker, som er gennemført negative, eller blot ganske ligegyldige eller modstræbende i forhold til naturvidenskabelig forskning og udvikling. Det er min erfaring, at de folk, der fuldt og helt er solgt til alt det naturvidenskabelige, er ganske få – selv indenfor naturvidenskabsstuderende er der masser af mennesker, som intet har forstået af det holdningsmæssige skisma, som der rent faktisk foreligger. Så er der politikernes indfaldsvinkel til det naturvidenskabelige, som de som oftest blot betragter som en automat, man kan trække løsninger i, jævnfør alle de kuldsejlede edb-projekter, hvor de i ingen henseende har haft forståelse for, at skal et projekt lykkes, skal det følges helt til dørs. Videnskabeligt arbejde er overordentligt hårdt og krævende, og kan på ingen måde udføres venstrehånds. Man bestiller ikke bare en videnskabelig løsning, og så sætter sig ned og venter. Sådan spiller klaveret ikke, og sådan har det aldrig spillet, men politikerne har jo også deres folkelige image at leve op til, og for megen videnskabelighed vil kun bidrage negativt dertil.

 52. Af Mehmet Sami Gür

  -

  SKAL I OGSÅ BESTEMME OVER FOLKS PRIVATLIV?

  Alle har ret til at læse til hvilken som helst uddannelse!

  Og det skal du (Leif Donbæk) og dine (elite) typer ikke bestemme over.

  Vi lever i et frit land og bare fordi du (Leif Donbæk), dine børn, børnebørn og bekendte forsøger forgæves at beskytte og bevare fremtiden for det privilegium at have en uddannelsesbaggrund som jurist fra Københavns Universitet, er ikke ensbetydende med, at de andre (klasser) i samfundet ikke må/skal have retten til og muligheden for at læse videre til jura i en hvilken som helst uddannelsesinstitution.

  Der skal være lige muligheder for alle i alt og i alle brancher.

  I skal ikke have lov til at ødelægge alt til fordel for den grådige elite-klasse. Du og dine typer har allerede ødelagt nok i dette samfund. Jeg håber og ønsker, at den liberale og nationalkonservative højrefløj får en ordentlig vælger- smæk og lussing til de næste valg.

  Nok er nok og stop betyder altså stop!

 53. Af Niels Larsen

  -

  “Alle har ret til at læse til hvilken som helst uddannelse!”

  Nej.

  Og det bør alle heller ikke have ret til.

  For at tage en højere uddannelse kræves en vis intelligens. Det er ikke alle, som er i besiddelse af en sådan på rette niveau.

  Man kan ikke tage en person med en gennemsnitlig mellemøstlig intelligenskvotient (ca. 85, jvfr. World IQ map på Google) og sætte vedkommende til at studere jura. Vedkommende vil med 100% sikkerhed fejle til eksamen.

 54. Af kIM ols EN

  -

  Enig med Niels Larse n.
  I Danmark skal kun hvide mennesker med en dansk baggrund have lov til at læse og arbejde.
  Hvad ligner det, at dem med en Mellemøstlig baggrund stjæler vores job.
  Jeg har ikke haft et ærligt job i 30 år fordi politikerne forærer alle jobs til udlændinge.

 55. Af jørgen hansen

  -

  Disse blogdebatter oversvømmes hver gang med tumpede og forrykte indlæg af l is be th og j (ens) han sen, der hyklerisk foregiver at de ikke er agenter for de radikale eller lignende. Resultatet er at der ikke er ret mange læsere tilbage, og at debatterne har mistet betydning. På mange “debatter” er der nu lukket helt af for debat. En “sejr” for net-troldene. Jeg dropper også snart videre deltagelse.

 56. Af jørgen hansen

  -

  Men det er alligevel ærgerligt at den demokratiske debat forhindres, fordi man ikke kan finde ud af at redigere fornuftigt. Eller VIL man ikke? F il t ret fungerer helt skævt. Debatsabotørerne smutter oftest lige igennem, og de seriøse dansksindede deltagere blo keres igen og igen.

 57. Af jørgen hansen

  -

  Der er jo nok at tage fat på i et land i opløsning. I dag giver BT et enkelt eksempel på hvordan unødvendige dødsfald hærger i Danmark. Men der kan jo gives titusinder af eksempler på unødvendige tragedier, som opstår pga. slendrian, politikerfejl/lovsjusk, kriminalitet, nedskæringer og pil råd ne “reformer”. Læs den korte, snaphanen og 24nyt.dk.

 58. Af J. haNSE n

  -

  AF NIELS LARSE N – 24. OKTOBER 2017 17:30
  “Man kan ikke tage en person med en gennemsnitlig mellemøstlig intelligenskvotient (ca. 85, jvfr. World IQ map på Google) og sætte vedkommende til at studere jura.”

  Det er almindeligt kendt, at danske racister, naziste r og andre fra den yderste højrefløj har en lavere IQ end gennemsnittet.
  Det er også velkendt, at DF segmentet er iblandt dem med den dårligste uddannelse i Danmark.

  Og Niels Larse n.
  Man skal være usædvanlig småt begavet for at blive dømt for racisme i Danmark.
  Selv Pia Kjærsgaard snoede sig udenom.
  Hun har dog rettens ord for, at hendes ord er racistiske.

 59. Af P Christensen

  -

  Berlingske blogs er desværre inficeret af typer som “JHansen” og “LSørensen”
  der tilsyneladende får hele dagen til at gå med at hælde gylle ud.
  De går da af samme årsag helt åbenlyst ikke på arbejde.

 60. Af Leif Mortensen

  -

  Hvis vi holder os til Leif Donbæks indledende overskrift: Over tusind optagne på juridiske fakulteter hvert år er jo bindegalt. Så kan der kun konkluderes én ting: Manden har fuldkommen ret. De kommer jo til at sidde og “flytte clips” ude i en offentlig praktikplads! Længere er den jo reelt ikke.

 61. Af Flemming Lau

  -

  I frifindelses dommen fra Højesteret mod Karen Sunds fra 2003, lægges der vægt på sprogforskernes fortolkning af paragraf 266, ” at afstandstagen til en gruppe mennesker, der godt kan være af samme etnisitet som en selv” kan være en racistisk ytring.

  Sprogforsker Tina Margaard kom for nylig frem til i hendes forskning, at Islam er verdens mest voldelige religion. Der er mere end 100 henvisninger til vold og drab på anderledes tænkende!

  Længe leve vore sprogforskere…!

 62. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 24. OKTOBER 2017 17:30:

  Lav IQ trods høj intelligens

  Ifølge en ny kontroversiel IQ undersøgelse er asiater klogere end de hvide i vesten, herunder med masser af muslimske lande. De hvide er så klogere end de sorte i Afrika. Mellemøsten rækker over både Asien og Afrika. I undersøgelsen nævner man kun asiater, hvide og sorte. Så, hvor står Mellemøsten henne i undersøgelsen? Ingen steder!

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

  Det er ikke politisk korrekt at sige det, men faktisk er asiater mere intelligente end de hvide. Og de hvide er så igen mere intelligente end sorte fra Afrika.
  I toppen ligger fem højteknologiske, asiatiske lande, mens Italien, Østrig, Tyskland og Holland er placeret lige efter. Amerikanerne på 22. pladsen er dog dem, der tjener mest. Deres månedlige indtægt er over dobbelt så høj som sydkoreanernes, selv om disse ligger på 2. pladsen.

  Det fremstilles ofte, som om det næsten kun er genetik, der er afgørende for IQ’en. Men miljøpåvirkninger er meget væsentlige, når vi ser på forskelle mellem lande og kulturer.

  Det er bestemt ikke velset at forske i sammenhængen mellem IQ og nationernes velfærd og velstand, for det er i strid med det dominerende verdenssyn – ifølge hvilket der ikke kan være nogen form for genetisk baseret forskel på nationernes gennemsnitlige intelligens.

  Det her handler meget om Anden Verdenskrig og Hitlers racepolitik. Naturligvis må man tage afstand fra Hitlers forstyrrede racedoktriner, men den skarpe modreaktion har ført til en forestilling om, at der ikke kan være nogen signifikant intellektuel forskel mellem de enkelte nationer og racer. Og at det er upassende bare at tale om eventuelle forskelle. Hvor stor en del af vores IQ, der er genetisk bestemt, findes der ikke noget entydigt svar på.

 63. Af Mehmet Sami Gür

  -

  AF NIELS LARSEN – 24. OKTOBER 2017 17:30:

  Lav IQ trods høj intelligens

  Ifølge en ny kontroversiel IQ undersøgelse er asiater klogere end de hvide i vesten, herunder med masser af muslimske lande. De hvide er så klogere end de sorte i Afrika. Mellemøsten rækker over både Asien og Afrika. I undersøgelsen nævner man kun asiater, hvide og sorte. Så, hvor står Mellemøsten henne i undersøgelsen? Ingen steder!

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

  Det er ikke politisk korrekt at sige det, men faktisk er asiater mere intelligente end de hvide. Og de hvide er så igen mere intelligente end sorte fra Afrika.
  I toppen ligger fem højteknologiske, asiatiske lande, mens Italien, Østrig, Tyskland og Holland er placeret lige efter. Amerikanerne på 22. pladsen er dog dem, der tjener mest. Deres månedlige indtægt er over dobbelt så høj som sydkoreanernes, selv om disse ligger på 2. pladsen.

 64. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Lav IQ trods høj intelligens

  Ifølge en ny kontroversiel IQ undersøgelse er asiater klogere end de hvide i vesten, herunder med masser af muslimske lande. De hvide er så klogere end de sorte i Afrika. Mellemøsten rækker over både Asien og Afrika. I undersøgelsen nævner man kun asiater, hvide og sorte. Så, hvor står Mellemøsten henne i undersøgelsen? Ingen steder!

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

  Det er ikke politisk korrekt at sige det, men faktisk er asiater mere intelligente end de hvide. Og de hvide er så igen mere intelligente end sorte fra Afrika.
  I toppen ligger fem højteknologiske, asiatiske lande, mens Italien, Østrig, Tyskland og Holland er placeret lige efter. Amerikanerne på 22. pladsen er dog dem, der tjener mest. Deres månedlige indtægt er over dobbelt så høj som sydkoreanernes, selv om disse ligger på 2. pladsen.

  Det fremstilles ofte, som om det næsten kun er genetik, der er afgørende for IQ’en. Men miljøpåvirkninger er meget væsentlige, når vi ser på forskelle mellem lande og kulturer.

  Det er bestemt ikke velset at forske i sammenhængen mellem IQ og nationernes velfærd og velstand, for det er i strid med det dominerende verdenssyn – ifølge hvilket der ikke kan være nogen form for genetisk baseret forskel på nationernes gennemsnitlige intelligens.

  Det her handler meget om Anden Verdenskrig og Hitlers racepolitik. Naturligvis må man tage afstand fra Hitlers forstyrrede racedoktriner, men den skarpe modreaktion har ført til en forestilling om, at der ikke kan være nogen signifikant intellektuel forskel mellem de enkelte nationer og racer. Og at det er upassende bare at tale om eventuelle forskelle. Hvor stor en del af vores IQ, der er genetisk bestemt, findes der ikke noget entydigt svar på.

 65. Af Allan Hansen

  -

  Længe leve Tina Magård !!!

 66. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Lav IQ trods høj intelligens

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

 67. Af Henrik Thor Christensen

  -

  I forsvaret har regnearket erstattet ammunitionen, så hvis fjenden kommer, så giv soldaterne regneark, sådan at de kan spare fjenden væk!!!

 68. Af j. hAN SEn

  -

  AF LEIF MORTENSE N – 24. OKTOBER 2017 18:49
  “Hvis vi holder os til Leif Donbæks indledende overskrift: Over tusind optagne på juridiske fakulteter hvert år er jo bindegalt.”

  Under fire procent er arbejdsløse.
  Så hvorfor er det bindegalt?

 69. Af lisbeth sørensen

  -

  Asta Henriksen og J.hansen..Ja også min formodning…Men lemche er dog lige blevet udelukket permanent fra jyllandspostens blogs, pga. et utiladeligt sprog som de ikke kunne acceptere..Avisen skrev at han var bandlyst for altid..Måske han er en mulighed også i nogen af kommentarerne?

 70. Af lisbeth sørensen

  -

  A.sta He.nrik.sen og J.ha.n.sen..Ja også min formodning…Men le.mc.he er dog lige blevet udelukket permanent fra jyllandspostens blogs, pga. et utiladeligt sprog som de ikke kunne acceptere..Avisen skrev at han var bandlyst for altid..Måske han er en mulighed også i nogen af kommentarerne?

 71. Af lisb.eth sø.rense.n

  -

  A.sta He.nrik.sen og J.ha.n.sen..Ja også min formodning…Men le.mc.he er dog lige blevet udelukket permanent fra jylla.ndspostens blogs, pga. et util.adeligt sprog som de ikke kunne acceptere..Avisen skrev at han var band.lyst for altid..Måske han er en mulighed også i nogen af kommentarerne?…

 72. Af lisb.eth sø.rense.n

  -

  “Af Anders Persson – 24. oktober 2017 15:27

  Det ironiske i Leif Donbæks opslag er, at hvis hans forslag hypotetisk set var blevet gennemført for 10 år siden, så var han formentlig ikke selv blevet jurist. For som han har forklaret i Uniavisen, kom drengen fra blågårds plads ind på kvote 2. Nuvel, muligheden for at komme ind på kvote 2 ville stadig have været der, men hans chancer ville formentlig have været reduceret med 50 %. Men nu hvor Leif er jurist, er det ikke så vigtigt for ham, om den nye generation får samme mulighed som ham. Hvor er solidariteten, Leif?”

  Naturligvis et yderst sølle udgangspunkt..Og da ikke fordi der var brug for flere jurister denne gang..Men tit set i falske socialister, sådanne tanker og ytringer.

 73. Af lisb.eth sø.rense.n

  -

  “Af An.ders Pe.rsson – 24. oktober 2017 15:27

  Det ironiske i L.eif Donb.æks opslag er, at hvis hans forslag hypotetisk set var blevet gennemført for 10 år siden, så var han formentlig ikke selv blevet jurist. For som han har forklaret i Uniavisen, kom dren.gen fra blå.gårds plads ind på kvote 2. Nuvel, muligheden for at komme ind på kvote 2 ville stadig have været der, men hans chancer ville formentlig have været reduceret med 50 %. Men nu hvor Leif er jurist, er det ikke så vigtigt for ham, om den nye generation får samme mulighed som ham. Hvor er solidariteten, Leif?”

  Naturligvis et yderst søl.le udgangspunkt..Og da ikke fordi der var brug for flere jurister denne gang..Men tit set i fa.lske socia.lister, sådanne tanker og ytringer.

 74. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Ups! Der kom lige et r, for meget i. Iøvrigt godt at du fortsætter med links!

 75. Af j. hANS en

  -

  AF LISB.ETH SØ.RENSE.N – 24. OKTOBER 2017 19:32
  “Men le.mc.he er dog lige blevet udelukket permanent fra jylla.ndspostens blogs, pga. et util.adeligt sprog ”

  Ikke overraskende.
  Mærkeligt at Berlingske ikke udelukker ham også.
  For et par dage side ville han have mig udelukket.
  Fordi jeg indsatte nogle af Jyllands Postens antisemitiske udgydelser fra 1938.
  Og den person påstår, at han er forsker!
  Forsker i hvad monstro?

 76. Af I. Hansen

  -

  Bare vent til hele det overdigitaliserede samfund bryder sammen pga cyberkriminalitet, hacking, tømning og/eller sugerør i statskasser, banker, store virksomheder mm.
  It branchen har vold-forført hele verden. Ekstrem sårbarhed er resultatet nu.
  SÅ vil man MÅSKE nytænke …..og ikke ET sekund før :)…….efter princippet “hvem blinker først”……hvem tør først melde sig ud cyber-illusionerne først?

  Det er ikke bagstræberisk…..se jer omkring.
  Verden og verdens lande, står og falder med at skidtet virker og er bæredygtigt – og det er det tydeligvis ikke, såååå…..

  En “interessant” fremtid venter måske 🙂

 77. Af Lisb eth Sør ensen

  -

  Ville har bragt link til udelukkelsen men JP har behændigt slettet linket fra serveren.
  Sådan er det når Israelske meningsagenter blive snuppet hed hænderne i klejnekassen.
  Beviserne slettes.

 78. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Flere kolde hænder end varme”,

  Naturligvis er det et problem, at samfundet er sat således op at hundredtusinder af jobs laves, uden at der er behov for dem og til en overflod af penge..

  Her kan man se på militæret. Som lige har fået en kæmpe milliard insprøjning på vist 30 milliarder. Altsammen borgerlige overførelsesindkomst til de ubrugelige elitæreborgerlige sønner sat på opbevaring der, kan få lidt af goderne betalt fra de varme hænder..Og i overflod, da de laver karriere der og er officerer altid.

  Journalister er vel også mestendels overbetalt , med en timeløn tit det tredobbelte af en kassemedarbejder? Mv. Vi kunne fortsætte i en evindelighed her.

  For slet ikke at snakke om advokater, som blot fører penge fra en hånd over i en anden..Min sidste advokat var en arvesagsadvokat..Måtte betale ham 22oo kr. i timen. Nu har undertegnedes familie advokatvirksomhed. Dog ikke inde for dette område ,men erhvervsområdet. Pengene er endnu større der, men dog også med et reelt behov fordi handel mv. skal reguleres effektivt, ellers ender alt i korruption.

  Man kunne overveje noget mere statsregulering inde for området, mht. priser? Ville være et godt socialistisk udgangspunkt. De blå er ved deregulere huslejenævnet mv. og sende lejen ud på det absolutte frie marked mht. priser, som ses i udlandet..Ville være en katastrofe for lejer…Men vi er godt på vej dertil under denne regering, som har sagt at det er målet.. Ellers foregangsland på dette område Danmark , ses internationalt..

  “Ikke overraskende.
  Mærkeligt at Berlingske ikke udelukker ham også.
  For et par dage side ville han have mig udelukket.
  Fordi jeg indsatte nogle af Jyllands Postens antisemitiske udgydelser fra 1938.
  Og den person påstår, at han er forsker!
  Forsker i hvad monstro?” j.h.

  Jeg gad godt vide hvad han skrev i JP, der var så grimt at avisen bestemte sig for at udelukke ham..Nok noget om at jøderne er et herrefolk ,der burde lede over Danskerne? Selvom flere medlemmer i DF jo er jødisk gift mv.(Man kalder det tit det jødiske parti i dag), tror jeg ikke de direkte støtter en jødisk administration af Danmark?

  Lemche har kæmpet en brav kamp i et år eller to nu for at få mig udelukket fra debatten i B. De falske indlæg i andres navne, ville passe med hans udspekuleret stil? Faktisk mere end psyK.O.K.O? Tvivler at græsseren er så udspekuleret? 🙂

  Her er hans, eller pædo.KIm.psychoolsen sidste indlæg i mit navn i denne blog..ikke skrevet af mig..

  “Af Lisb eth Sør ensen – 24. oktober 2017 21:04
  Ville har bragt link til udelukkelsen men JP har behændigt slettet linket fra serveren.
  Sådan er det når Israelske meningsagenter blive snuppet hed hænderne i klejnekassen.
  Beviserne slettes.”

  Slet venligst. Men dog som udgangspunkt enig i kommentaren..Beviset om hans sletning ligger der vist stadig..JP har selv skrevet i en af de sidste blogs der om det..Dog blev selve grunden ikke definieret..Blot at nok var nok..

  Undertegnede skriver ikke i andres navne..Så le.mche er nok hovedansvarlig her..psyKO kunne ikke være så udspekuleret at kunne udregne hvad jeg mener..

 79. Af Gorm Pedersen

  -

  Leif, du har fat i den rigtige ende, vi tonser derudaf på de forkerte skinner. Imponerende at din kærlighed til Danmark er større end din interesse i at bevare din egen gruppes interesser. May The Force Be With You!

 80. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Leif Donbæks opfattelse af, hvad der kan opfattes om produktivt arbejde er forkert. Det skal dog tilgives ham. Han er jo stærkt handikappet af sin marxistiske ideologi. Han anerkender kun arbejde som produktivt, hvis det frembringer en konkret vare, som kan sælges. Det er primitiv tænkning selv for en marxist. I vore dage produceres der mange flere ikke-håndgribelige varer end før i tiden, og i periferien af produktionen findes der mange nødvendige tjenester, som kun indirekte bidrager til produktion. Dertil kommer f.eks. undervisere på alle niveauer og områder, uden hvilke ingen ville blive uddannet til at producere, eller sundhedspersonale, som bl.a forsøger at råde bod på de skader, som produktionen medfører hos arbejderne, samt mange mange flere. Disse indirekte involverede kan ikke undværes, hvorfor de også bidrager til produktion.

  Rigdom skabes ved hele tiden at finde nye og mere rationelle metoder til frembringelse af håndgribelige og ikke-håndgribelige varer. Derfor er stadig rationalisering nødvendig for alle virksomheder. De, der ikke rationaliserer, forsvinder.

  Det samme er ikke tilfældet i offentligt regi. På det punkt har hr. LD ret. Dér regerer DJØF’ere, og ikke alene rationaliserer de ikke, de arbejder bevidst på ved hjælp af tusindvis af nye regler at skabe mere arbejde til sig selv og deres lige. Det er produktion af produktionshæmmende stillinger.

  Hvis man ønsker at blive DJØF’er, er jurastudiet det nemmeste. Cand.polit. er lidt vanskeligere. Derfor er det ikke underligt, at middelmådigt begavede flittigliser og begavede dovenåger strømmer til jurastudiet. Begge nævnte uddannelser kan give adgang til mange forskellige stillinger, men de nævnte tal er af en sådan størrelse, at man nok burde tage en pause. Så på det punkt har hr. LD ret. Man bør ikke gøre skarn uret, når de for en gangs skyld har ret.

 81. Af lisbeth sørensen

  -

  “Af B. Thøgersen – 24. oktober 2017 22:18
  Hr. Leif Donbæks opfattelse af, hvad der kan opfattes om produktivt arbejde er forkert. Det skal dog tilgives ham. Han er jo stærkt handikappet af sin marxistiske ideologi. Han anerkender kun arbejde som produktivt, hvis det frembringer en konkret vare,”

  Her må vi støtte op om bloggeren…Han angriber sin egen stand, og det burde han også! Og det betyder vel blot at han ihvertfald er en nogenlunde stueren socialdemokrat set som et? Man skal forberedes ved sådant et visit mentalt, men kan gøres med god vilje..

  ” I vore dage produceres der mange flere ikke-håndgribelige varer end før i tiden”

  Nej, det gøres der ikke..Resten lever af handlen af disse på den ene eller anden måde.
  Undervisere, sundshedspersonale mv. lever alle af dette..Og naturligvis skal man støtte totalt op om disse.

  Danmark er succesfuld , fordi vi har gode købmand..ER mindre korrupt end de fleste andre lande vi sammenligner os med, pga. af en nogenlunde anstændig administration, som dog er gået helt i sølet siden 2001 og Fogh…Fx. sejler skat nu i korruption pga. af deres besparelser der..Såvel som har en “flexi security” model der giver grubund til verdens anden mest innovative start up businesss-efter Sverige.
  Forbes har DR som nr. for business i årevis..Vi er dog i år slået af Sverige.

  “Det samme er ikke tilfældet i offentligt regi.”

  Naturligvis ikke…Men er altså kun 1% i top 1%?

  Forsøg du at sælge et produkt som UBI til disse, med halv løn, som blot endnu mere vil udviklet uligheden..Naturligvis foretager alt for få sig noget produktivt der..Men der er intet alternativ..Udover at de naturligvis må noget ned i løn de borgerlige ansatte der, så kassedamen kan få højere og mere fair løn. mv.

  Beviser at forholdne vi ser nu, vil fortsætte i en evindelighed. MM. vi indføre fascisme? Spanien er ved at gøre det..DK kan vel være næste stop?

 82. Af Jan Petersen

  -

  Kære Leif Donbæk, få lidt styr på kommentar sporet på din blog. Her er Berlingske egne – meget simple – retningslinjer, som vel ikke kræver et studie i jura . . . for at forstå 🙂

  RETNINGSLINJER

  Berlingske ønsker at sikre, at debatten på b.dk føres i en ordentlig tone, som gør det inspirerende og udfordrende for alle at bidrage og deltage. Vi efterlyser gerne klare, skarpe, holdningsmæssige stærke indlæg med stor bredde og mangfoldighed og kritisk blik på sagen. Men vi accepterer ikke indlæg, som er åbenlyst injurierende, racistiske, personligt nedgørende. Sådanne indlæg vil fremover blive slettet. Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.

  Vi opfordrer samtidig alle debattører til at gøre redaktionen opmærksom på indlæg, som ikke overholder disse retningslinjer.

  Redaktionen

 83. Af lisbeth sørensen

  -

  Kære Leif…

  Vidunderligt navn!..(Min far hed samme. Så bliver det ikke mere Dansk..)

  Ifølge B retningslinier Jan, tillades ikke “ikke-emnerelevante kommentarere” som du kun tilbyder…Du burde fjernes med det samme hvis reglerne følges..

 84. Af lisbeth sørensen

  -

  Kære L.eif…

  Vidunderligt navn!..(Min far hed samme. Så bliver det ikke mere Dansk..)

  Ifølge B retnin.gslinier Ja.n, tillades ikke “ikke-emnerelevante kommentarere” som du kun tilbyder…Du burde fjernes med det samme hvis reglerne følges..

 85. Af Jan Petersen

  -

  It takes two to tango . . . but only one net troll . . . to destroy a whole blog 🙁

 86. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Lav IQ trods høj intelligens!

  Ifølge en ny kontroversiel IQ undersøgelse er asiater klogere end de hvide i vesten, herunder med masser af muslimske lande. De hvide er så klogere end de sorte i Afrika. Mellemøsten rækker over både Asien og Afrika. I undersøgelsen nævner man kun asiater, hvide og sorte. Så, hvor står Mellemøsten henne i undersøgelsen? Ingen steder!

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

  Det er ikke politisk korrekt at sige det, men faktisk er asiater mere intelligente end de hvide. Og de hvide er så igen mere intelligente end sorte fra Afrika.
  I toppen ligger fem højteknologiske, asiatiske lande, mens Italien, Østrig, Tyskland og Holland er placeret lige efter. Amerikanerne på 22. pladsen er dog dem, der tjener mest. Deres månedlige indtægt er over dobbelt så høj som sydkoreanernes, selv om disse ligger på 2. pladsen.

  Det fremstilles ofte, som om det næsten kun er genetik, der er afgørende for IQ’en. Men miljøpåvirkninger er meget væsentlige, når vi ser på forskelle mellem lande og kulturer.

  Det er bestemt ikke velset at forske i sammenhængen mellem IQ og nationernes velfærd og velstand, for det er i strid med det dominerende verdenssyn – ifølge hvilket der ikke kan være nogen form for genetisk baseret forskel på nationernes gennemsnitlige intelligens.

  Det her handler meget om Anden Verdenskrig og Hitlers racepolitik. Naturligvis må man tage afstand fra Hitlers forstyrrede racedoktriner, men den skarpe modreaktion har ført til en forestilling om, at der ikke kan være nogen signifikant intellektuel forskel mellem de enkelte nationer og racer. Og at det er upassende bare at tale om eventuelle forskelle. Hvor stor en del af vores IQ, der er genetisk bestemt, findes der ikke noget entydigt svar på.

 87. Af Lisbeth sørensen

  -

  Jeg kan tango og har boet flere år I Argentina.
  Lær mig ikke noget om Tango, narrøv….¨

  Tango blev orignialt ført mellem to mænd med knive i hænderne, i en kamp om kvinder. i Argentina……Se. fx. Tango lesson af Sally Potter som begyndelse…..(en bekendt af undertegnede faktisk.), for lidt begyndende insigt her.

  Det tager altid 3 til at tango..

  Du kan ikke en skid, , ved ikke en skid udover konspirationsterorier om 9.11 , som du påstår i utallige indlæg i B aldrig fløj ind i tårnene..
  Udover din interesser om at få fjernet kritiken.

  Troll!

 88. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Mens IQ er et mål for, hvor meget viden man har, så er “g” snarere et udtryk for, hvor meget viden, ens hjerne overhovedet er i stand til at rumme.

  Derfor kan man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

 89. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Lav IQ trods høj intelligens

  Ifølge en ny kontroversiel IQ undersøgelse er asiater klogere end de hvide i vesten, herunder med masser af muslimske lande. De hvide er så klogere end de sorte i Afrika. Mellemøsten rækker over både Asien og Afrika. I undersøgelsen nævner man kun asiater, hvide og sorte. Så, hvor står Mellemøsten henne i undersøgelsen? Ingen steder!

 90. Af Jan Petersen

  -

  Helt ærligt så synes jeg, at Leif Donbæk har skrevet mange glimrende blogoplæg – incl seneste indlæg. Men jeg fatter ikke, hvorfor han spolerer sin blog – med et kommentarspor . . . helt ude af kontrol 🙁

 91. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Dvs. man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

  Det fremstilles ofte, som om det næsten kun er genetik, der er afgørende for IQ’en. Men miljøpåvirkninger er meget væsentlige, når vi ser på forskelle mellem lande og kulturer.

  Det her handler meget om Anden Verdenskrig og Hitlers racepolitik. Naturligvis må man tage afstand fra Hitlers forstyrrede racedoktriner, men den skarpe modreaktion har ført til en forestilling om, at der ikke kan være nogen signifikant intellektuel forskel mellem de enkelte nationer og racer. Og at det er upassende bare at tale om eventuelle forskelle. Hvor stor en del af vores IQ, der er genetisk bestemt, findes der ikke noget entydigt svar på.

 92. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Dvs. man godt have en lav IQ, selvom man har en høj generel intelligens.

  Derudover skal det understreges, at det ikke er alle etniske danskere, der har en høj IQ, som bliver optaget på jura uddannelsen på Københavns Universitet.

 93. Af Jan Petersen

  -

  Hvis ikke der var olie under sandet i Mellemøsten, var hele skramlet blot een stor sandbunke – uden interesse for resten af verden . . . .Allahu Akbar 🙁

 94. Af R. Harald Kristiansens

  -

  M S G ü r
  Blogforfatteren Leif Donbæk er fra SF. Socialistisk Folkeparti, hvis du ikke ved det.
  L i s b e t h
  Det hedder portefølje ikke “portofølge”. Ordet betyder en dokumentmappe. Stop nu din personforfølgelse og skriv noget fornuftigt. Dit pubertære vrøvl er ikke til at holde ud.

  Hvad skal vi med et stort antal danske håndværkere, når Dansk Industri foretrækker østarbejdere. Møbelfirmaer så som Frits Hansen flytter deres “danske” design til Polen og fjerner derved kompetencer fra Danmark og vi kan blive ved. Danskuddannede håndværkere, der arbejder i henhold til overenskomstmæssige aftaler, udkonkurreres af billige, ikke uddannede, løntrykkende østarbejdere. Se bare Niels Bohr instituttets ventilationsarbejde, udført af polske underentreprenører. Det bliver en dyr besparelse for staten. Al den snak om, at unge mennesker bør uddanne sig i håndværkerfagene er bare overfladisk snak. Unge mennesker, der gerne vil uddanne sig som håndværkere kan ikke engang skaffe sig praktikpladser/lærerpladser. Vi landets beboere har også et ansvar. Vi vil få alt for ingenting. Kvaliteten bliver derefter alle vegne.

  Unge mennesker skal uddanne sig til hvad de har lyst til. Vi voksne skal anspore dem til at blive kreative mennesker, der har lyst til at finde på noget, eller skabe noget på diverse områder. Et menneske, der har siddet hele sit liv og udført noget han/hun ikke har lyst til, er ikke til noget. Tænk på lærerstanden og pædagoger. Alt for mange af dem er aldeles uinteresserede i deres arbejde. De blev lærere og pædagoger, fordi det ikke krævede et højt snit fra gymnasiet. Hver gang skiftende regeringer har sagt til de unge, dette skal du blive, har tiderne ændret sig og noget andet er blevet nødvendigt.

  Jurister, som blogforfatteren skriver om, er ansatte i ufattelige mange stillinger i stat, regioner og kommuner og ofte hvor deres uddannelse ikke rækker til det de beskæftiger sig med. Især i kommunerne. I statsfunktioner er de sikkert nødvendige mange steder.

 95. Af li.se.beth s.ørens...en

  -

  Me.hm..et..

  Utallig.e undersøg.elser viser at ve.nstre.fl.øjen er mere int.elli.gent end hø.jreflø.jen.. Faktisk alle undersøgelser her pånær en enkelt..Drejer sig om kv.inder..

  Denne viser at høj.reflø.jens få kvin..d.er har hø.jere I….Q end det store flertal af rø..de kvin..der…….

  Ikke um.uligt,. drejer sig naturligvis om at få pe.nge ud af fa.rm.and?

 96. Af Niels Uldal

  -

  Kære Leif :?Er bloggen kun for arbejdsmand eller bistandsmodtager? Som Hr.Sørensen og Jens.Vejmand.

 97. Af kIM GuuD E

  -

  AF NIELS ULDAL – 25. OKTOBER 2017 6:40

  Så er historiefuskeren Lemche på banen.

 98. Af Jan Petersen

  -

  Leif – luk bloggen, hvis du ikke kan styre showet – det er rædselsvækkende !

 99. Af oRla oLSE n

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSENS – 25. OKTOBER 2017 0:34

  R. HARALD må lære at tale og skrive dansk.
  Og finde et arbejde som ufaglært.

 100. Af Orla Guude

  -

  Vi mangler enormt flere frisører og advokater. Hvis vi alle er enten frisører eller advokater, kan vi leve af at klippe hinanden. Frisørerne klipper folks hår og advokaterne klipper folks tegnebøger. De gør bare det de er bedst til.
  Desuden bliver der behov for ekstra mange advokater til at anke afgørelserne for de forventede tusindvis af ‘fake’ asylansøgere der, på opfordring af de søde venligboere, vil trampe ind i (og på) Danmark.

 101. Af B. Thøgersen

  -

  Fr. Lisbeth Sørensen har lige som hr. Leif Donbæk brug for at komme videre til lektion 2 i Grundkursus i Økonomi i 10 Lektioner for Dummies.

  Hr. Mehmet Sami Gür har ikke ret i sine betragtninger om intelligens. En høj IQ = høj intelligens. I sjældne tilfælde har personer en betydelig højere eller lavere specialfaktor end deres normale IQ på et bestemt felt f.eks. matematik eller sprog. Alt dette er genetisk bestemt, men hjernen kan ligesom muskler trænes, og forældre og andre kan aktivt medvirke til dannelse af flere nerveforbindelser i børns hjerne i navnlig den yngste barnealder.

  Fr. Lisbeth Sørensen har heller ikke hold på intelligensnormalfordelingen mellem mænd og kvinder. Der er flere højt intelligente mænd end kvinder, men også flere sinker blandt mænd end blandt kvinder. Deraf følger, at middelintelligensgruppen er større blandt kvinder end blandt mænd. Mænds høje intelligensrate blev sikkert grundlagt i Jægerstenalderen, hvor der blev ryddet godt og grundigt ud i intelligensreserven. Sinkerne er nok kommet til i bondestenalderen, hvor det var lettere at klare sig med sine kræfter alene samt kopiere de intelligente.

  I øvrigt er sammenhængende, korrekt og dermed forståeligt sprog både mundtligt og skriftlig tegn på som minimum middel intelligens, men fr. LS er måske en af de efterhånden mange folkeskoleinvalider.

  I betragtning af socialismens masseudryddelsesrate og socialistiske regimers økonomiske totalfiasko, må man enten lukke fuldstændig ned for den tænkende del af hjernen og sin almenviden eller ikke eje sådanne for at være socialist i vore dage.

 102. Af Helge Nørager

  -

  Mange advokat fuldmægtiges arbejde består i at se efter præcedens, eller anden form for krydscheck af afgørelser.
  Det er meget tidskrævende, meget og kræver mange advokatfuldmægtige jo mere kompleks en sag bliver.
  Alle disse fuldmægtige er overflødige med “Watson”
  Enkelte virksomheder i Danmark er begyndt at benytte ham.
  Jeg vil spå at om 10 år er 80 % af alle advokatfuldmægtige frigjort til andet arbejde.

  Det er et problem som vi som samfund bør forholde os til, for det var bare et sikkert stabilt liberalt erhvervs arbejdsområde som udfases hurtigt til AI.
  Der er ganske mange andre.

  At der mangler håndværkere er simplet,
  De eksisterende håndværker firmaer har forsømt at ansætte lærlinge.
  Det er noget samfundet kan stimuler, ved at f.eks at give ydelser til arbejdsgivere som i stil med Statens Elevrefusions ordning, som i 1990.er.
  Men det er ikke kun samfundet og den stupide ide at vi alle skal være DJØF,er og intet fornuftigt lave, det er også et erhvervs liv som ikke i høj nok grad er stimuleret nok til at ansætte elever og lærlinge.

  Men få liberale erhverv vil kunne sige sig fri for at blive ramt af den omstilling som kommer. hurtigt.
  Jeg frygter at det mentale chok ved den samfundsklasse som tidligere har råbt højest om at de arbejdsløse får for meget vil ramme hårdt og barskt,
  Og jeg er også sikker på at de vil råbe og skrige om at det er uretfærdigt.

  Men flere murer kræver flere lærepladser, i virksomheder eller at regering giver midler til skolepraktik ordninger.
  Men de er jo sparet langt væk for flere år siden, da alle skulle leve af at spekulere på børsen og ellers være DJØF,er hvis ikke det var muligt.

  Men advokatfuldmægtige vil snart være som typografer, noget fra fortiden.

 103. Af Finn Bjerrehave

  -

  For år tilbage udtalte politikerne,vi skal være et vidensamfund, og håndværket blev Sorteper.
  I Schweitz går mange uddannelser gennem håndværket og først efter denne håndværksuddannelse tilbydes videreuddannelse, og håndværket bliver styrket.
  Aldrig i Danmark. Finn Vig

 104. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er sikker på at reduktionen af registrerings afgiften, kunne have betalt for mange voksen lærlinge, skolepraktik ordninger for unge og andet godt.
  Yderligere kunne vi have styrket indsatsen for de unge med de penge der er givet til at sænke arveafgiften for 0,0000000001, % af befolkningen
  Vi kunne have brugt besparelser på kontanthjælpen til at styrke indsats for den gruppe af bistandsklienter som har hængt i systemet i mange mange år, frem for at sænke topskatten.
  Vi kunne have brugt midlerne i landsbyggefonden til at sikre nye billige almennyttige boliger, frem for at give pengene til at sikre grundskyldsprocent for boligejere, pris ca 5 milliarder, betalt af de svageste.
  Men sådan er der så meget vi kunne.

 105. Af Gert Hansen

  -

  Jan Petersen:

  Du har fuldstændig ret.

  Det er mig uforståligt at B. tillader at deres blog bliver bevidst spoleret af nogle enkelte kommentatorer, nogle af dem helt klart trolde, med utallige indlæg, man for længst har undladt at læse, fordi det eneste formål med dem er, at spolere enhver blog der går deres ideologiske/religiøse ståsted for nær. Men som vistnok Churchill engang sagde, ‘hvor der er ytringsfrihed må man også høre en masse vrøvl’. Det udsagns rigtighed har B. leveret mangfoldige beviser på.

 106. Af kIM OLSEn

  -

  AF ORLA GUUDE – 25. OKTOBER 2017 8:26
  “Vi mangler enormt flere frisører og advokater. Hvis vi alle er enten frisører eller advokater, kan vi leve af at klippe hinanden.”

  Jeg foretrækker at leve af, at andre klipper hinanden.
  Det er min ret som dansker.

 107. Af Gert Hansen

  -

  Kim Olsen:

  Jeps, pligter lader vi de andre idioterne om.

 108. Af p nielsen

  -

  Det er trist at også denne debat er blevet afsporet/ødelagt af de sædvanlige tumper. Det er jo nærmest umuligt at gennemføre en debat om samfundets alvorlige problemer. Det kan være meget besværligt at belyse en sag, når længere indlæg oftest “forsvinder”. Og korte indlæg drukner jo i mængden af tåbelige kommentarer.

 109. Af Svend Jensen

  -

  @R. HARALD KRISTIANSENS – 25. OKTOBER 2017 0:34
  Tillykke til R.H.K. – hen har lige opdaget hvad ‘globalisering’ og ‘outsourcing’ drejer sig om.
  Erhvervslivets bastante, men diskrete, styring af de politiske sprællemænd på Christiansborg, har dirigeret økonomierne over til et syn på verden, som herefter kan betragtes som én grænseløs ressource – finansielt set.
  Idealet er, at arbejdskraft i fremtiden kan hentes fra alle klodens lande, lige så nemt som i virksomhedens egne lande. Dette forhold motiverer ikke ligefrem virksomheder til at uddanne nogen for egen regning. Hvorfor skulle de dog det, hvis virksomhederne har hele verden som reservoir for al slags arbejdskraft? En uudtømmelig kilde til billig og villig arbejdskraft. En slags Kapitalisternes Internationale.

 110. Af p nielsen

  -

  Hos andre blogholdere er der lukket helt af for kommentarer. Det dur jo heller ikke. En mik kel and er son skrev f.eks. om sundhedsvæsnet, men tillod ikke een eneste kommentar. Læsernes viden og meninger har ingen interesse. En meget arrogant, udemokratisk , usympatisk og kortsynet holdning. M A kan jo selv blive syg en dag.

 111. Af j. hANse n

  -

  AF GERT HANS EN – 25. OKTOBER 2017 10:39
  “Det er mig uforståligt at B. tillader at deres blog bliver bevidst spoleret af nogle enkelte kommentatorer,”

  Det er helt uforståeligt, at Berlingske tillader, at Gert Hanse n bruger racistisk intimidering af andre.
  Med øgenavne.

 112. Af Lisbeth sørensen

  -

  Så har støvringetossen fra den yderste højreradikale front , skrevet endnu et mærkeligt indlæg baseret på falske præmisser, analyser,statistikker…Manden er totalt Trumpfake-news. Ham og hans støtter som isla.ndsnasser Frk. Har.ald, Ki.m or.nesen gu.ud olse.n , J.an mv. er de eneste der får kommentarer på der..

  “Så er historiefuskeren Lemche på banen.”

  Noget sørgeligt, men åbenbart har avisen også set sig nødsaget til at fjerne lemchen, ligesom JP.

  Naturligvis ønsker industrien som blå blok som helhed, max indvandrer af fremmede..Det viser statistikken også at de har gjort, når de har haft magten i Danmark..Åbnet grænserne totalt for billig fremmede arbejdskraft..Deres seneste tiltag er indslusningsløn for flygtninge..Halv løn af en Dansker i samme job..Hvem man får jobbet af industrien? Ham til halv løn eller ham til hel? Nogen smarte bud fra DFére herinde?

  Naturligvis støtter Hr.Ro.sa op om projektet her..ER jo selv indvandrer fra gedelandet i nord. Og har nasset her i en generation med su, gratis uddannelse , taget et job fra en Dansker mv..Man kan vel ikke ligefrem forvente andet? Måske skulle man fjerne stemmeretten fra religiøse-indvandrer således at kun de fornuftige etniske Danske ateister havet stemmeret? Så ville samfundet uden tvivl se langt mere attraktivt ud.

 113. Af j. hANSe n

  -

  AF LISBETH SØRENS EN – 25. OKTOBER 2017 12:48
  “Noget sørgeligt, men åbenbart har avisen også set sig nødsaget til at fjerne lemche,”

  Sørgeligt og sørgeligt.
  Berlingske er nødt til at standse de værste debat spoilere.
  Og avisen har været alt for langmodige med typer som Lemche.

 114. Af Ulf Karlsen

  -

  Når der her argumenteres for uddannelse af flere håndværkere, hvad skal de lave, udskifte næsten nye køkkener- badeværelser, i dag er vi så fikserede på vækst i produktionen, i stedet for at tænke på varme hænder, vi kan ikke leve af at klippe hinanden er et ofte fremført argument, dog har vi ikke gjort andet, nok de sidste 100 år, måske mere, al den nips (pyntegenstande køkkenmaskiner der efter meget kort tid ender på loftet eller smides ud og andet, heriblandt den fråds med ressourcer, som udskiftning af stort set nye badeværelse køkkener mm. udgør svarer til at klippe hinanden, og er en alvorlig trussel mod miljøet, varme hænder er lige så effektive til at skabe den kapitalflow, der er nødvendig for at skabe et balanceret samfund, der er kort og godt brug for en nytænkning når det gælder den økonomiske tænkning.

 115. Af Jens Hansen

  -

  Men tak for hjælpen Søren.
  Nu mangler vi ikke så mange.

 116. Af Rikke Nielsen

  -

  Jeg læser dit indlæg som grov sarkasme, for selv en håndværker har behov for juridisk hjælp mange gange. Og det har alle vi andre også. Og sådan er det at leve i et samfund styret af love og regler.

 117. Af R. Harald Kristiansens

  -

  Sven Jensen
  Jeg har arbejdet i byggebranchen i over 30 år. Jeg har skrevet om branchen mange gange, du har muligvis ikke læst det. Jeg har desuden undervist på en højere læreanstalt i mange år.
  Finn Vig
  Det har været muligt for håndværkere at uddanne sig til konstruktører og videre til arkitekter i mange herrens år. Dette har vores nuværende regering sat en stopper for.

  Berlingske vender det blinde øje til, at L S kommer med så syge kommentarer om nær alle deltagere, at man må undre sig.
  Jeg er kommet frem til den konklusion, at
  L i s b e t h S ø r e n s e n må være ansat hos Berlingske/ven af huset ellers ville de sørge for, at vedkommendes personfikserede og aldeles uanstændige kommentarer, blev slettet. Vedkommende skriver under et utal af navne.

 118. Af Lars Petersen

  -

  @ Mikkel Madsen.

  DU HAR DESVÆRRE IKKE FORSTÅET MEGET AF DK STATENS DESIGN, KONTRA MARKEDET.

  DU SIGER:
  1. “Når der er mangel på jurister, journalister, magistre mv. hvorfor falder prisen så ikke ?” (red.)
  2. “Efterspørgslen holder for de fleste videregående uddannelser, i trit med udbuddet” (red.)
  3. “For DJØF-medlemmernes vedk. er lønningerne endda gennemsnitligt højere i det private”

  1. Grunden til prisen ikke falder, skyldes den simple årsag, at det marked du henviser til, netop
  intet marked er, da det ville kræve at individets økonomiske vilje og behov mv. kunne afgøre
  prisen målt med den/de tilbudte funktioner, versus et frit fravalg, samt reelle alternativer mv.

  2. Hvad angår din henvisning til efterspørgslen.. går samme perversion igen, i form af en total
  tilsidesættelse af den afgørende nødvendighed omkring forretningen DK, og hvilket igen skal
  ses i sammenhæng med antallet af de sygt mange markeds-immunes andel af den samlede
  vælgermasse, som folke-amatørerne konstant vil stimulere for eget genvalg, (uanset rå facit).

  Ergo er den efterspørgsel du henviser til, et systemisk fatamorgana uden rod i reel virkelighed

  Man skulle tro det var løgn, men generelt udgør hovedparten af de længeregående udd. Intet
  andet end en tragikomisk ”bistands-certificering” for markeds-immun funktionalitet, og hvis
  indbringende, beror på et nederdrægtigt ”kaste system”, hvor man får markedets underlagte
  til at begå slavens arbejde, via leverance fra forretnings-sammenhængende aktivitet, som nu
  tvangs-vandre over i markeds-immunitetens uddannede, hvilket igen bevirker, at man får et
  særligt ulækkert fænomen, hvor her skabes “kunstigt rige”, versus “kunstig fattige”. FAKTUM.

  3. At DJØF medl. indkomst skulle være højere i det private, er nu helt skæv, idet vi som oftest
  har med et mere eller mindre stats-monopoliseret virke at gøre, ligesom du helt glemmer at
  antallet af arbejdsløse jurister i det private, versus kunstige adm. jobs bundet til off. tvang mv.

  KONKLUSION:
  Endnu en snot dum Dansker som intet har forstået, og som andre skal tvangs-trækkes med 🙁

 119. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos teksten i Leif Donbæk indlæg – ” Vil ministeren oplyse hvor mange uddannede henholdsvis tømrere, murere og jurister i den erhvervsaktive alder, der på nuværende tidspunkt er i Danmark?”

  Hermed lidt tekst fra Wikipedia om en af de “faldne jurist engle” i dansk politik – Anna Mee Allerslev:

  “Anna Mee er vokset op i Greve syd for København. I 2003 blev hun student fra Greve Gymnasium, hvorefter hun startede på statskundskab i København. Efter at have fået en bachelor i statskundskab (BA scient.pol.) startede Anna Mee på jura på Københavns Universitet, hvor hun har en BA scient.pol. og BA jur.”

  På trods af sin glimrende uddannelse, kunne den radikale klaphat kun finde ud af at fifle for 65.000 kr – som vel svarer til ½delen af hendes månedlige borgmesterløn – direkte patetisk og idiotisk! DJØF – øf øf’er . . . små grisebasser der ikke kan regne!

 120. Af R. Harald Kristiansens

  -

  S v e n d J e n s e n
  Jeg har været i byggebranchen i over 30 år, således er mit syn på sagen ikke noget jeg har lige ændret.
  Danske håndværkere har kunnet uddanne sig til til byggeteknikere, nu konstruktører og viderere til arkitekter i mange herrens år. Denne ordning har nuværende regering ændret. Jeg har undervist mange af dem på en lang videregående uddannelse i mange år.

  Og L S stop din chikane. Al din aggression er møntet på dem, der er veluddannede her på bloggen. Du er fuld af misundelse.

  At hænge mennesker ud, som ikke deltager i diskussionen er dårlig stil. Du antyder også, at Lemche er udelukket fra JP, når det så kommer til stykket er det ikke korrekt. Så er svaret fra din side, serveren har fjernet Lemches kommentarer. Hvor dumme tror du dine medmennesker er og hvor lidt tror du vi ved om edb?

  Det er med dig som med vores tyrkiske medborger, I ødelægge mere for jeres sag, med jeres skriverier, end I gavner. Jeg er derfor kommet til den konklusion, at du må være ansat af B, ellers fik du ikke lov til at udgyde alle dine mindreværdskomplekser her. Du er ikke venstreorienteret. Som du selv siger, “alle undersøgelser viser, at venstrefløjen er mere intelligent end højrefløjen”, ergo så må du være blå.

 121. Af Henning Svendsen

  -

  Det er en sjov kommentar 18:40-Forstå fortælles -at vi har brug for disse Jurister
  Men i næste åndedrag klages over et samfund hvor love og regler er gået helt over gevind
  Den anden side kan vi vel have mere brug for Jurister end en Murer for Juristen må forventes at være mere fleksibel og omstillings parat og nu hvor Skat skal bruge 1000 nye folk -ja så er det da smart at de bare kan række hånden ud.

 122. Af OrLA OLsen

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSENS – 26. OKTOBER 2017 7:19

  Hvorfor udelukker Berlingske ikke denne person fra debatterne.
  Som fylder alle blogs med personangreb.

 123. Af Svend Jensen

  -

  @R. HARALD KRISTIANSENS – 26. OKTOBER 2017 7:19
  Der er så meget, som R.H.K. ikke forstår.
  Problemet er ikke håndværkeres videreuddannelse i Danmark. Problemet er, at virksomhederne ikke har incitament til selv lokalt at bekoste lærlingeuddannelser og videreuddannelse af ansatte. Virksomhederne har stort set hele verden at trække på, når der skal ansættes medarbejdere – og kan de ikke finde nogen, outsourcer de bare til østen.
  Så hvem skal financiere uddannelser? Virksomhederne og staten vil ikke. Lønslaverne kan ikke betale, da de presses økonomisk af både firmaer og skat.
  Med andre ord er start og drift af virksomhed i dag totalt afkoblet fra den nation, hvorfra firmaet styres. Yderligere kan virksomhedernes beskatning også afkobles totalt fra den nation, hvor firmaet officielt har hjemmeadresse.
  Erhvervslivet har effektivt dannet sit eget globale ‘kalifat’, hvor mammon er diktatoren og enhver afkrog af verden nemt kan udnyttes kommercielt; uden hensyn til de mennesker, der skal lægge ryg til kalifatets ‘wellnes’.

Kommentarer er lukket.