Forbud mod bander, impotens eller handlekraft?

Af Leif Donbæk 170

I går kom det så endeligt, altså meldingen om at Rigsadvokaten pludseligt, alligevel godt, kunne se mulighederne for at forbyde LTF – der har ganske vist været 3-4 større udredninger gennem årene, hvor man har ment at Grundlovens § 78 stk. 2, altså det der med foreningsfrihed stod i vejen.

Det er selvfølgeligt grundet et politisk pres, og ikke bare fordi Justitsministeriets, ellers blændende, men ofte politiserende, jurister, pludseligt har set lyset – og opfundet en helt ny juridisk tolkning, eller fundet et hengemt og støvet bilag på Rigsarkivet, som var det et halvdårligt amerikansk retssagsdrama.

Fordi, lad mig som jurist være ganske ærlig. Grundlovstolkning af ikke-ofte-anvendte-bestemmelser, har altså som oftest mest at gøre med kvalificeret gætværk. Kloge og spændende teoretikere skriver lange afhandlinger om det, men i virkeligheden aner man som oftest ikke hvordan tolkningen i praksis vil blive anvendt af Højesteret.

Fordi i den mere praktiske juridiske verden, der ved alle jurister, at Højesteret (og landsretterne) har et knivskarpt politisk øre, der bliver lyttet til de signaler der kommer fra politisk hold, især på forfatningsretten, og oftest bliver signalerne fulgt, også selvom at en streng og tekstnær juridisk vurdering, nok ville give et andet resultat.

Tænk på Maastricht-dommen, som er et fremragende eksempel på dette. Altså et eksempel på en sag, hvor Højesteret virkeligt måtte række dybt i kassen af mere ”specielle” juridiske argumenter, for ikke at finde, at der havde været tale om suverænitetsafgivelse, i et ikke nærmere defineret omfang.

Så jeg ville ikke være overrasket, hvis man i denne sag ender med at følge Papes bud, og erklærer LTF for ulovlige, om det vil virke er så en helt anden sag..

For nu er det jo således, at en bandes natur er at virke ved kriminalitet, og det forekommer tvivlsomt, om de virkeligt er så dumme over i LTF, at de insisterer på at beholde hættetrøjerne og huerne, med mærkerne, skulle de blive kendt ulovlige… – Nej, mon ikke bare de genopstår i en ny reinkarnation? – I Tyskland har man i en del år eksperimenteret med at forbyde rockergrupper og nynazister, og Tyskland er vist ikke ligefrem kendetegnet ved at være fri for den slags banditter…

Men, fred da med det – personligt finder jeg det glimrende at vi endeligt får afprøvet Grundlovens foreningsfriheds bestemmelser i praksis, i stedet for at få lavet endnu et fint opkog af den juridiske litteratur, og kalder det en ”redegørelse”.

Man kunne dog ønske, at Pape med venner i stedet for at anvende massive ressourcer på et mildt sagt tvivlsomt tiltag, kiggede på hvad man kan gøre for at få de allerede forhånden værende værktøjer til at virke.

For det er jo nemlig således, at man allerede de facto har lavet en strafskærpelse for bander – nærmere bestemt i straffelovens § 81 a – Bestemmelsen er skrevet på jura-dansk, men helt grundlæggende så siger den, at man kan få op til dobbelt straf, hvis man udøver voldsforbrydelser, som led i en bandekonflikt

For problemet med § 81 a, er at den ikke virker. Hvorfor den ikke virker er mere svært gennemskueligt, men en kombination af høje beviskrav for at kunne anvende den, samt at den åbenbart forholdsvist sjældent nedlægges som led i strafpåstanden af anklagemyndigheden gør at der fra 2012-2016 kun har været rejst tiltale efter bestemmelsen i 18 sager! Og samlet har 65 personer været tiltalt efter bestemmelsen, hvoraf 38 blev frikendt!

Ideen var ellers ikke helt dum, og det forekommer underligt at man ikke blot skriver ind i forarbejderne, at bliver du antruffet gentagne gange i bandetøj med LTF logoer på, eller sidder der 50 af dine venner i LTF tøj, til din retssag for et mordforsøg på en af LTF’s fjender, så er beviskravet opfyldt.. – der burde være en del vundet, forholdsvist simpelt, ved blot at gøre noget ved anvendelsen af § 81 a.

For man har altså et potentielt effektivt stykke værktøj i kassen, men i stedet for at fintune det til effekt, så vælger man at kaste ressourcerne efter en helt ny maskine, som ganske vist på papiret er flot og fin, men i praksis nok bare bliver til mere arbejde, for sådan nogle, som jeg.

Man gør det formodentligt fordi der er flere stemmer før et kommunalvalg i at forslå noget nyt og handlekraftigt, i stedet for at gå ud med en kedelig lovteknisk reparation, af tidligere tiders lovsjusk…

Det er deprimerende, men ikke usædvanligt på det retspolitiske område.

Tallene ovenfor, kommer i øvrigt fra en aktindsigt, som jeg har indhentet ved Rigspolitiet, se nedenfor. Tallene har så vidt jeg er orienteret, ikke været offentligt fremme tidligere.

 

170 kommentarer RSS

 1. Af Arvid Holm

  -

  I USA har man haft en vis succes med RICO-lovgivning mod organiseret kriminalitet.
  Involverede individers rettigheder reduceres, så de kan dømmes kollektivt.
  Myndighederne skal blot påvise efter nærmere fastlagte kriterier, at en person er med i banden.
  Så kan bandemedlemmerne ikke i samme grad slippe for straf ved at lyve og dække over hinanden.
  Eksempelvis ville alle medlemmer af Blekingegadebanden kunne dømmes for drabet på politibetjenten, når man ikke kunne fastslå, hvem der havde skudt.

 2. Af Helge Nørager

  -

  Med andre ord, i en anden juridisk fortolkning, som er politisk afgjort.

  Ville det have været strafbart at lyve overfor folketinget med følgende løgn.
  “Saddam har WMD, det er ikke noget jeg tror, det er noget jeg ved”

  Det ville også med en anden fortolkning havde været ulovligt at indlede en angrebskrig imod en selvstændig nation.

  Men rart at få sat helt på plads med 7 tommer søm, loven i sig selv betyder intet, det er den politiske fortolkning.
  Føj for en stinker…………..

 3. Af krister meyersahm

  -

  Det bliver spændende at se, om justitsministeren får held med at forbyde en kriminel bande som LTF – i så fald er det verdenshistorie der skrives. For det er vist aldrig sket før, at kriminelle bliver lovlydige og fromme som lam, blot fordi den virksomhed de driver og som allerede er ulovlig – forbydes?

  Interessant er det, på hvilket grundlag man vil anlægge en sådan opløsningssag. Nok anes det, at Grundlovens § 78, stk. 2 skal i sving og her står da rigtignok også, at foreninger kan opløses ved dom, når der anvendes vold og anden strafbar påvirkning i anstrengelserne for at nå sine mål. Men jeg tror nok at giverne af Grundloven har ment noget andet end at give mulighed for at forbyde kriminelle fordi, der er knyttet en bestemt betingelse til muligheden for opløsning, nemlig at det gælder foreninger der vil påtvinge andre en bestemt mening eller orden, for som der står så gælder bestemmelsen – anderledes tænkende.

 4. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Mon ikke Grundlovens fædre ville rotere sig ovenud af graven, hvis de vidste hvad Grundloven bliver taget til indtægt for nu?

 5. Af peter hansen

  -

  I Tyskland har man iflg. pressen haft stor succés med at forbyde og svække banderne. Men herhjemme har den politiske vilje til at bremse de kriminelle været svag. Bl.a. har radikale politikere og marxistiske dommere igen og igen sat sig imod at uddele ordentlige straffe. Man har tit løsladt selv mordere i løbet af kort tid.

 6. Af peter hansen

  -

  For at spare penge er mord tit blevet klassificeret som vold med døden tilfølge. Og mange gange er det sket at voldspsykopater har fortsat deres ugerninger, når de efter få år er blevet løsladt. Grove overfald på sagesløse burde koste en meget lang indespærring. Men af “humanistiske” og økonomiske grunde behandles voldsforbryderne med fløjlshandsker.

 7. Af peter hansen

  -

  For at spare penge er mord tit blevet klassificeret som vold med døden tilfølge. Og mange gange er det sket at voldspsykopater har fortsat deres ugerninger, når de efter få år er blevet løsladt. Grove overfald på sagesløse burde koste en meget lang indespærring. Men af “humanistiske” grunde…..

 8. Af peter hansen

  -

  “Ingen bliver bedre af at sidde i fængsel”, påstår de røde. Men det er en falsk problemstilling, som ikke tager hensyn til ofrene. Når retsplejen er slap og slatten, kan volden vokse ud over alle bredder. I det mindste kunne man give de værste slyngler ophold på en ø og tvangsarbejde 10 timer daglig.

 9. Af peter hansen

  -

  En migrant som for femte gang overfaldt sagesløse (hvoraf en fik kraniebrud m.m.) havde den kvindelige dommers sympati. Det femte overfald gav kun få måneders fængsel. Ofrene kan lide i 30 år, bøllen kan nøjes med et hotelophold, tv, sport, bibliotek, gratis forplejning og hygge i fællesstue blandt ligesindede, i sølle 3-6 mdr.

 10. Af hr. j.. h ANse N.

  -

  I Tyskland har det ikke gjort nogen forskel at forbyde bander.
  Det vil det nok heller ikke gøre i Danmark.
  Forsvinder bandemedlemmerne, hvis man forbyder LTF?
  Den mest kriminelle organiserede bande som vi er belemret med i Danm ark, det er i jo øvrigt partiet Venstre.
  Og Løkke og kumpaner går jo ikke med rygmærker.
  Men det forhindrer dem jo ikke i at overtræde lovgivningen hvert andet øjeblik.
  Uden at det får konsekvenser for dem.
  Deres supporters i DF beskytter dem jo.
  Og møder man et Venstre medlem på gaden, så ved man ikke, at man skal være på vagt.
  De er jo ikke behørigt udstyret med V-rygmærker.
  Og bortset fra øl maverne, så ligner de jo næsten vi andre til forveksling.

 11. Af peter hansen

  -

  Omtale af konkret sag hvor sagesløse ofre blev smadret, og hvor voldsbøllen grinede af straffen, endte i f il tr et.

 12. Af ole jørgensen

  -

  Det er beskæmmende, men regeringen og borgen mangler både handlekraft, god vilje og fremsynet klogskab. På alle områder. Det er derfor vi har kurs mod en mareridtagtig, blodig og katastrofal fremtid. Enhver der ikke er blind, døv og hjernelam, véd at vi er på vej ind i uhyggelige svenske tilstande med velfærdskollaps, dødbringende sygdomme/hospitalsskandaler, eksploderende kriminalitet og et gigantisk kultursammenbrud.

 13. Af ole jørgensen

  -

  Det er beskæmmende, men regeringen og borgen mangler både handlekraft, god vilje og fremsynet klogskab. På alle områder. Det er derfor vi har kurs mod en mareridtagtig fremtid. Enhver der ikke bruger skyklapper, véd at vi er på vej ind i uhyggelige sven ske tilstande med velfærdskollaps, dødbringende sygdomme/hospitalsskandaler, eksploderende kriminalitet og et gigantisk kultursammenbrud.

 14. Af ole jørgensen

  -

  Indlæg kom ikke på

 15. Af Gert Hansen

  -

  Den danske Grundlov er 64 år gammel. FN’s Flygtningekonvention er 66 år gammel. Verden har faktisk ‘udviklet’ sig i mellemtiden. Det er åbenbart ikke altid lovgivningen har tilpasset sig nye og ændrede forhold.

  Det siger sig selv at lovgivning normalt vil halte efter samfundsudvikllingen, og sådan bør det også være i et ordentligt samfund. Det betyder imidlertid ikke, at man på et tidspunkt må revidere gældende lovgivning, og tilpasse den til nye tider. Det er svært at se at en Flygtningekonvention fra 1951 skal være gældende i 2017, hvor verden ser grundlæggende anderledes ud, end da Konventionen blev vedtaget 66 år før.

  Bandeuvæsen med næsten daglige skyderier og/eller knivstikkerier og mord, er selvfølgelig samfundsmæssigt uacceptabelt. I alt fald i et dansk samfund. Hvis gældende lovgivning ikke er indrettet på dette, må den selvfølgelig laves om af Folketinget, så den bliver bedre til at håndtere de nye forhold. Der er vel endnu ikke sådan, at det er dem der er imod dette, der skal styre landet?

 16. Af ole jørgensen

  -

  Var 4 linjer for meget? Læs “Morderne iblandt os” og Berlin gskes kronik “Begår Frankrig selvmord?”

 17. Af ole jørgensen

  -

  Se også sn ap ha nen, den kor te a vis og 24nyt.dk

 18. Af Kristoffer Hansen

  -

  Omdan de danske statsfængsler til offentlige toiletter, og genindfør dødsstraffen. Glem nu ikke de satans suspekte slappik tysker luddere. Lort er lort, og luddere er luddere, ingen er ukendte kunstnere her.

 19. Af Peter Olsen

  -

  Man kan næppe i detaljen og slet ikke engros lovgive et samfund fri for forbrydelser, når lovgiverne selv og deres storkapitalistiske dukkeførere i den grad snyder, stjæler og bedrager.
  Et samfund skal kendes på dets ledere og de begunstigedes handlinger.
  Som Herren så hunden.
  Det er i sager om børns fremtidige adfærd normalt at postulere miljø som en væsentlig årsag til knald eller fald i barnets opvækst og fremtidige færd. Eksemplets magt, som man siger.
  Når politikerne i deres hjælpeløse og støt stigende uvidenhed konstant foreslår alskens håbløse indgreb og pædagogiske tiltag, glemmer de at kalkulere med det åbenlyse faktum, at det postmoderne velfærdssamfunds absurde og eskalerende voldskriminalitetet har sit udspring i en fra eliten hidtil uset ligegyldighed i forhold til pli, dannelse, respekt, etik, moral og almen fornuft.
  Vi har de forbrydere og bander, vi fortjener.
  PS
  Det havde man også i forbundstidens USA

 20. Af ole jørgensen

  -

  Mangel på handlekraft førte til at storforbryderen hit ler kunne fremture og opruste, det endte i krig og massedød. Læs “Stalingrad” og “D-dag”.

 21. Af ole jørgensen

  -

  Vi har ihvertfald ikke den regering, de ministre og de partier vi fortjener. For det skulle forudsætte at alle danskere er tarvelige og ondskabsfulde forbrydere det ville være retfærdigt at straffe hårdt. Men trods alt er der mange gode, rare, venlige, hjælpsomme og retlinede danskere.

 22. Af ole jørgensen

  -

  Fungerer f il tre t helt vilkårligt? Eller hvad sker der her, siden j ha n sen (der går ind for islamisering) kan sætte lange indlæg på.

 23. Af ole jørgensen

  -

  Vi andre må nøjes med 1-2 linjer eller slet ingenting.

 24. Af ole jørgensen

  -

  Kristoffers vanvittige indlæg er også velkomne, ser det ud til.

 25. Af Kristoffer Hansen

  -

  Hvis forbydet kun er den sædvanlige løftede pegefinger, så er vi lige langt. Hvis henrettelser bliver live reality-tv, så er det en begyndelse.

 26. Af o j

  -

  Papiraviserne accepterer ikke læserbreve fulde af stavefejl, uhumske udgydelser, helt
  åndssvage skriblerier eller rablende sindssyge postulater. Hvorfor kommer l is be th osv. så på her?

 27. Af Flemming Lau

  -

  “Vi har de politikere vi fortjener!?”

  Ja det har vi og de er heldigvis ved at blive mere aktivistiske! Tiderne skifter og nu er der fokus på at domstolene i alt for mange år har politiseret, hvilket ikke er deres rolle. De har ikke respekteret magtens 3 deling, men har i overdreven grad tolket dynamisk for at få større magt. Men sådan er disse kultur marxister.

  Flygtninge konventionen fra ’51 gjaldt meget fornuftigt Europa.
  Så tilter det i ’67!
  Flygtninge konventionen fra ’67 udvides til at dække hele verden. Og den blev ratificeret uden et egentligt folkeligt mandat.

  Fra ’74 efter at Israel igen havde givet araberne smæk, brugte araberne så olie våbnet. Så lovede vesten at vi nok skulle være mere åbne overfor Islam(Damaskus erklæringen) Resten er rædselshistorie så nu skal stoppes!

 28. Af o j

  -

  I vores naboland mod øst er offentlig debat om regeringens skøre, mor deriske og kata strofale politik stort set afskaffet. Er vi på vej mod samme c en su r?

 29. Af o j

  -

  Indlæg om at vi IKKE har de politikere vi fortjener, er skjult.

 30. Af o j

  -

  Nok stemmer mange vælgere hovedløst og blindt, men derfra og så til at vi fortjener fascisme og politikere der vil ødelægge Danmark for evigt, er der dog et spring.

 31. Af Niels Larsen

  -

  Det er muligt at banderne ikke kan eller bør forbydes.

  Men behøver man efterforske så ihærdigt, når et bandemedlem bliver skudt?

  Det er vel helt i samfundets interesse, at de muslimske bastarder udrydder hinanden.

 32. Af Benny Banan

  -

  Fordi, lad mig som jurist være ganske ærlig.

  Skriver vores blogger.
  Hr. Donbæk må passe på, at han ikke slår knuder på tungen.
  Under denne for en jurist uvante øvelse.

 33. Af o j

  -

  Papiraviserne ønsker ikke at jage tusindvis af læsere væk med idi otisk redigering. Hvorfor ønsker tante B. så at bruge en blogredigering så læserne flygter…??

 34. Af o j

  -

  F il tre t synes at virke udenom blogholderne. Det giver plads til kri stoffer, j hansen og l is be th og lignende, mens seriøse bloggere blokeres. Hvad er meningen?

 35. Af Flemmimg Lau

  -

  Niels Larsen.
  Jeg vil foretrække at sende hele bondetoget hjem, også lade dem slås der. De elsker jo at dræbe og det kan vi ikke have i vort ellers fredelige land.

  Inger Støjberg måtte også lige evakueres fra exitlejr Sjælsmark pga kriminelle imigranters forsøg på overgreb. Gad vide hvad rolle ledelsen og medarbejderne har spillet i det spil. De har helt klart ikke været deres opgave voksen og burde fyres på gråt papir!

 36. Af ole jørgens en

  -

  AF PETER HANS EN – 3. NOVEMBER 2017 12:25
  “Ingen bliver bedre af at sidde i fængsel”, påstår de røde.”

  Det ved ingen bedre end mig.
  Hver gang jeg går ind på et hospital for at klage over min sidste behandling.
  Så bliver jeg tvangsindlagt og lagt i spændetrøjen.
  De påstår, at det er bedste for min. Og mine børn.

 37. Af ole jørgens en

  -

  AF PETER HANS EN – 3. NOVEMBER 2017 12:25
  “Ingen bliver bedre af at sidde i fængsel”, påstår de røde.”

  Det ved ingen bedre end mig.
  Hver gang jeg går ind på et hospital for at klage over min sidste behandling.
  Så bliver jeg tvangsindlagt og lagt i spændetrøjen.
  De påstår, at det er bedste for mig. Og mine børn.

 38. Af c h

  -

  15.41 og 15.42 er under falsk navn. De er skrevet i samme stil som j hansen og l is be th plejer at bruge. (de to tilhængere af islamisering mv.)

 39. Af fal ske indlæg er dukket op

  -

  15.41 og 15.42 er under falsk navn. De er skrevet i j ha n sens og l isb ets stil. De to tr olle der går ind for islamisering mv.

 40. Af Benny Banan

  -

  Jeg er helt ny som kommentator her i Berlingske.
  Og dybt chokeret.
  Når man læser indlæg skrevet af en Lau eller en Niels Larse n, så føler man, at man ved en fejltagelse læser Der Stürmer.

 41. Af Alterna Tivisten

  -

  Love is in the air~,
  Elbæk som statsminister- lad os sætte os sammen, og holde hinanden i hænderne, vi lader nu den gode karma flyde frit imellem os.
  Og alt vil ånde fred og idyl som på en dugfrisk morgenstund.

 42. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Det er sørgeligt, at nogle mennesker er så hårdkogte, at de er i stand til brutalt at myrde en 16 årig dreng. Det er svært at forstå mennesker, der synes det er i orden at skyde et andet menneske. Det er muligt, at de tilhører rivaliserende bander og det er muligt, at de kæmper om narkomarkedet, men at skyde hinanden tyder på en ekstrem brutalitet og afstumpethed. Så kan de hedde enten Muhammed og eller Brian, for min skyld. Det er yderst tvivlsom, at det nytter at forbyde banderne. Disse bandemedlemmer koster samfundet enorme summer, ikke alene for selve kriminaliteten, men også for fængsling, for personskader, men også deres ofrer, de unge mennesker, der bliver stofmisbrugere. Bandemedlemmerne kører på frihjul igennem hele tilværelsen.

  L i s b e t h du skriver under navnet O l e J ø r g e n s e n kl. 15.40 og 15.41.
  L i s b e t h du har helt ret. Du er en STARKER, ikke en storker, som du selv siger. Det var forkert stavet, hvis jeg skrev storker? Det eneste du har på sinde, er at forkleine andre deltagere her på bloggenene. Hvem har gjort dig så meget fortræd, at du finder det nødvendigt at udskide alle?

  Hvis vi nu fortsætter retskrivningsøvelserne. Ole/L i s b e t h.
  Der er fem fejl i teksten fra kl. 15.40 og 15.41.
  Med venlig hilsen Rosa

 43. Af J... Hansen

  -

  Der går en lige linje fra LTF til Foghs og Bushs nedslagtninger af millioner og atter millioner børn og uskyldige kvinder i Mellemøsten.

 44. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Det er yderst tvivlsomt, at det nytter noget, at forbyde banderne. Skulle der stå.

 45. Af kIM olSe n

  -

  “AF J… HANS EN – 3. NOVEMBER 2017 17:15”

  Det er ikke mig som har indsat dette indlæg.
  Jeg er i Patthaya og har travlt med mine drenge.

 46. Af Benny Banan

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIAN SEN – 3. NOVEMBER 2017 17:12
  “Der er fem fejl i teksten fra kl. 15.40 og 15.41.”

  Rent barnesprog.
  Er denne Rosa Harald ordblind?
  Hvorfor er han udstyret med et herrenavn. Og et kvindenavn.
  Han må være en troll.

 47. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Det gør det ikke J H a n s e n. Bandekonflikten skyldes tand for tand begrebet, forråelse, forældede æresbegreber og ret og slet berigelseskriminalitet Orsagen kan findes i manglende uddannelse, arbejdsløshed, parallellsamfund og social armod. Der er ingen undskyldning at hente orsagen for disse skyderier i krige, der fandt sted for mange år siden.

 48. Af j.. haNse n.

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIANSE N – 3. NOVEMBER 2017 17:32

  Indlægget er indsat af en psykopat og nazi st som normalt kalder sig Kim Olse n.
  Du må henvende dig til ham.

 49. Af Flemming Lau

  -

  Det er logik for husmænd i 2 klasse, at 1400 års konfrontationer med Islam er ved at sætte den vestlige verden 1000 år tilbage i tiden, til stamme, klan og blodfejde samfundet. Det er selvfølgelig uforeneligt med vor frie og demokratiske civilisation.
  De totalitære dødkulte, har ikke levet forgæves.

 50. Af Jan Petersen

  -

  Det må være ret deprimerende at skrive et rimelig fornuftigt blogoplæg, og derefter se det spoleret af en håndfuld navne fakes, net trolls og debat sabotører.

  Så lidt apropos “impotens / handlekraft” – Kære Leif Donbæk, ryd ud i bloggens kommentarspor – så den bliver værd at kommentere – seriøst 🙂

 51. Af Niels Larsen

  -

  BENNY BANAN

  Du kender ikke disse tilbagestående menneskers klankultur og forvrængede æresbegreber, kan jeg forstå.

  De har en ganske anden mentalitet end vi europæere. De er bedøvende ligeglade med lov og orden. De giver intet for vore humanistiske begreber.

  Lad dem slås og vend det blinde øje til så længe de ikke rammer uskyldige. Jo flere af dem, der går til, jo bedre for samfundet.

 52. Af Henning Svendsen

  -

  17:12 har ikke helt! Ret-for når man i en 16årig ser sit eget spejlbillede så bliver man naturligvis forbandet og har lettere ved at trække fra hoften og derfor bør disse skytter heller ikke straffes så hårdt som en almindelig borger !-de er jo med til at skabe en bedre verden.?

 53. Af a. Bierce

  -

  AF NIELS LARSE N – 3. NOVEMBER 2017 18:06

  Dit indlæg lyder som noget, der er skrevet om jøderne i 1938.
  I Der Stürmer.

 54. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L i s b e t h du er både en STALKER og en STORKER. Ja, en forfølger hedder stalker på engelsk, ikke med r. Jeg stavede det forkert kl. 17.12. Derimod er en STORKER er en person, der hele tiden chikanerer andre. At storke(a)( oldnordisk) betyder at provokere, chikanere, irritere, en rigtig fætter Højben. Du bragte selv STALKER ind i diskussionen på en anden blog. Tak for det. Det er en endnu bedre beskrivelse af dig.

 55. Af Arvid Holm

  -

  Efter min mening er det overfladisk at kimse af fortidens straffesystem, hvor forbrydere måtte undgælde for deres gerninger med pryglestraf på torvet eller endog måtte strække hals for mestermandens økse.
  Jeg er vis på, at udsigten til en sådan kontant afregning ville få adskillige troglodytter til at betænke sig en ekstra gang, før de gav efter for deres dyriske impulser.
  De moderne medier åbner tilmed mulighed for, at nærmest alle gennem direkte TV-udsendelser får indblik i, at forbrydelser ikke betaler sig.
  Man må heller ikke glemme, at samfundets ældre fremover kunne slippe for at sidde i kulde og træk på bænken ved byens farlige vejkryds, hvor der kan gå uger uden en eneste ulykke.

 56. Af Niels Larsen

  -

  A. BIERCE

  Og gangsterne opfører sig som herrefolket i 1940erne.

  Same difference!

 57. Af Flemming Lau

  -

  Niels Larsen, glem de ækle Islamofile. De sympatisere med alt hvad Islam står for, herunder Nekrofili(Sexuel omgang med lig). Vi må overlade det til anstalternes personale at vogte på disse stakler!

  http://www.egyptindependent.com/al-azhar-professor-says-necrophilia-between-spouses-not-a-sin-sparks-outrage/

 58. Af Andreas Pedersen

  -

  Síkke en børnehave.

  At storke betyder at gå som en stork med lange stive skridt.

 59. Af n p

  -

  Nogen i avisens ledelse ønsker åbenbart en tandløs, overfladisk, manipuleret og c en s ure ret debat. En underlig udemokratisk og landsskadelig holdning. Og se den arrogante journalist mi kk el and er son, der blokerer for enhver debat.

 60. Af n p

  -

  Ledelsen finder det tilsyneladende fint og godt at debatsabotører og to sser smadrer debatterne, så fornuftige folk tit opgiver at læse dem og opgiver at skrive til dem.

 61. Af a. bIerce

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. NOVEMBER 2017 19:10

  Man må nok sige, at Lau fortæller om alle sine perversiteter i dag.
  Er disse perversiteter noget som han lærte, da han var SS vagt i Ravensbrück?

 62. Af n p

  -

  De to mest feminiserede/pladderhumanistiske lande i verden er nu Danmark og Sverige. Se snaphanen, 180gr, den korte og 24nyt.dk. Og læs BT/Berl. og eb/jp ang. skandaler der dræber.

 63. Af n p

  -

  Læs Berlin skes kronik “Begår Frankrig selvmord”. Læs bogen “Stalingrad” af A. Beevor.

 64. Af n p

  -

  Bogen “Morderne iblandt os” og og bøger om Islamisk terror er også værd at læse.

 65. Af n p

  -

  Borgen har skabt lægemangel plus et degenereret sundhedssystem. Den har importeret utallige skumle typer så mængden af vold og mord er mangedoblet. Den har undergravet vores velfærd, familieværdier og civilisation. Fremtiden bliver rædselsfuld og barbarisk. Valgloven er forældet, og demokratiet i frit fald.

 66. Af Flemming Lau

  -

  Nu er sandhedens altid ilde hørt, uanset hvor pervers den end er. Mon ægtefællen er bekendt om hvad sympatien og Islamofilien omfatter. I benægtende fald burde man nok besinde sig og sige hende sandheden.

 67. Af n p

  -

  Samtlige statsministre, ministre og partier har medskyld i den skæve og skøre udvikling de sidste 25 år. Alle har svigtet, ingen har sagt fra for alvor, næsten ingen har serveret andet end valgflæsk samt tam og hyklerisk snak. Og vælgerne flest har været utrolig naive og tålmodige.

 68. Af n p

  -

  Men også tv-stationerne osv. har hjulpet med til at føre danskerne bag lyset. Man har fortiet, fordrejet og skjult vigtige oplysninger. Titusinder af danskere er ofre for vildledningen. Læs den korte/snapha og læs om hvad der sker i Malmø osv.

 69. Af a. BieRce

  -

  AF FLEMMING LAU – 3. NOVEMBER 2017 19:42
  “Nu er sandhedens altid ilde hørt, uanset hvor pervers den end er.”

  Ja åbenbart svært for Lau.
  Gad vide om Laus kone ved hvad han foretog sig i Ravensbrück. Hun arbejdede måske det samme sted?

 70. Af mik kel har vendt ryggen til demokratiet

  -

  M ik kel and er son er så klog, at ingen kan supplere hans skriverier. Det er ikke storhed s van vid han lider af, han har bare indset at alle andre er åndsamøber der ikke kan tilføje noget af værdi. Nu påstår han at alt er forandret og på vej mod lækre tider. Er manden dum eller speedet?

 71. Af n p

  -

  OK, der er noget ironi i ma’s skriverier, men alt er ihvertfald ikke anderledes. De symbolske stramninger der hele tiden tales om, gør hverken fra eller til. Og optimisme er der ikke grundlag for. DK er nu en politisk galeanstalt med kurs mod undergang og massedød.

 72. Af Flemming Lau

  -

  Undskyld, var det Stuthoff du havde siddet i..?, lejren for kommunister og asociale elementer. Godt du overlevede!

 73. Af Mona Ritter

  -

  Nuværende symbolpolitik duer ikke.

  Og bander er falliterklæring at det kommet så vidt.

  Man skal forebygge i tide dvs. forældre skal have hjælp så børn fungerer i skole og familie fungerer.

  Synes at bander skal tilbydes personlig samfundskontrakt de selv har indflydelse på. Man skal give disse håb om bedre liv; altså de lave et eller der godt for samfundet til gengæld for de fred og ro og på sigt et godt liv, hvis de altså opfører sig ordentligt. Og, hvis de begår ny alvorlig kriminalitet når personlig kontrakt er indgået så er de ikke længere velkommen i DK, og bliver overført til Grønland placeret med elektronisk fodlænke på afsides ø, og skal leve der, og skal selv skaffe mad suppleret med mad fra DK. Altså de skal bo i fangsthytte med god litteratur. Så må natur hele dem. Og efter nogle år tilbydes beskeden bolig , uddanelse/ almindelig job og mentor og anden hjælp.

  Legaliser cannabis og 80 % af kriminalitet er forsvundet.

 74. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Lau

  Du skriver om de danske domstole, at “sådan er disse kultur marxister”.

  Jeg ved, at Breivik anvendte udtrykket “kulturmarxist”, men kan du ikke give en definition på en kulturmarxist?

  Og måske give navnene på 5-10 af disse dommere.

  Ellers er dit indlæg kun varm luft.

  Jeg betragter dommerstanden som en ret borgerlig elite, og det er mit indtryk, at den ikke lader sig påvirke alt for meget af skiftende politiske vinde – og det har jeg det helt fint med.

  Jeg ser ikke et bedre alternativ til magtens tredeling.

 75. Af Jan Petersen

  -

  Leif Donbæk, kommentarsporet på din blog bevæger sig ud i rene ulovligheder – hvad der ligner misbrug af kendte navne. Iflg Danmark statistik siden “hvor mange hedder” – Der er to eller færre personer med navnet ‘MONA RITTER’.

  Hvor længe vil juristen og Berlingske bloggeren Leif Donbæk finde sig i at blive misbrugt og gjort til grin – før han reagerer? 🙁

  PS: Hvis den rigtige Mona Ritter har skrevet ovennævnte usammenhængende junk, beklager jeg naturligvis for at røfle Leif Donbæk. Men jeg tvivler voldsomt på, at nogen kvinde – uanset navn – vil udtrykke sig så håbløst!

 76. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Hr. Andreas Pedersen
  At storke (að storka) er oldnordisk og betyder at chikanere og provokere. Det er hvad denne blogdeltager L i s b e t h exellerer i.
  “L i s b e t h” S ø r e n s e n er en mand, som skriver i utallige navne, måske også i dit. Vedkommende skriver også i andres navne for sjov og for at nedgøre andre blogdeltagere. Du burde slå ordets oldnordiske betydning op på nettet. Storken går pralende og hoverende rundt med sine lange ben. Figuren findes i talrige eventyr.

 77. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mona Ritter er bare L i s b e t h. Sproget og tekstens indhold, eller mangel på samme, afslører hende altid, samt opdeling af ord og symboler. Om L S forvrænger sit danske, eller ikke kan skrive dansk, “that is the question”? Vedkommende må virkelig have et indholdsløst liv.
  Bierche=L S
  Mikkel har vendt ….=L S og vi kan blive ved.

 78. Af Jan Petersen

  -

  Jo, men stadig – hvad sker der lige med den der smarte “frihedssocialist” og “jurist” Leif Donbæk, der end ikke er i stand til selv at efterleve Berlingske egne spilleregler for debat og kommentarer på egen blog? Selv en “Raket Madsen” i en sunken ubåd vil vel næsten være en mere “troværdig” Berlingske blogger – til at styre blog kommentar spor 🙁

 79. Af a. bIerce

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 4. NOVEMBER 2017 0:32

  Man forstår på fårehyrden Harald, at alle andre indlæg end hans er skrevet af den samme person.
  Det er en form for paranoia som vil noget.

 80. Af a. bIerce

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 4. NOVEMBER 2017 0:32

  Man forstår på fårehyrden Harald, at alle andre indlæg end hans er skrevet af den samme person.
  Det er en form for paranoia som vil noget.
  Åbenbart forstærket af delirium tremens.
  Harald må søge lægehjælp.

 81. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt endnu en blog kommentar der ikke lever op til Berlingske simple regler:

  . . . . “Det samme gælder indlæg, der ikke er forsynet med fuldt og korrekt navn på afsenderen, men som indeholder forkortede navne, opdigtede eller falske navne.” . . .

  Hvordan “fortolker” en jurist den simple tekst? 🙂

 82. Af Niels Larsen

  -

  Lad det være sagt, så det ikke kan misforstås:

  Hvis ikke demokratiets retssale og love kan bruges til at forbyde bl. a. de muhammedanske gadebander, så vil jeg undlade at støtte op om demokratiet fremover.

  For det vil være det samme som at samfundet underkaster sig disse low-life kujoners herredømme.

 83. Af Helge Nørager

  -

  Nu er det jo sådan at der er 24 timer i døgnet.
  Det er også sådan at en menneske kun kan nå det som det kan nå.
  Altså kan et menneske ikke udføre 25 menneskers arbejde men 1 menneskes arbejde.
  Dog er politikere undtaget denne regel de kan alt og udføre mange menneskers arbejde uden at blive trætte.
  Men det kan en politibetjent ikke…………..
  Og det kan en fængselsbetjent ej heller…………
  Så mon ikke nogen skulle spørge sig selv om nu den der politi reform og domstols reform, nu var så god en ide. ?
  Ham som opfandt disse reformer er i øvrigt landets statsminister.
  Og politiker så han kan alt uden at blive træt.
  Men alle os andre ved godt at grunden til at politiet er magtesløse ligeså meget pga mandskabs mangel som pga. en ubrugelig grundlov.

  Men at den ansvarlige er statsminister glemmer alle lige, for politibetjente kunne bare være som politikere der kan alt, i hvert fald når det udregnes på et regneark.
  Så i bund og grund er det jo de dovne politibetjente for deres ledelse har jo godkendt i et regneark at de sagtens kan klare alt deres arbejde,
  Det er sikkert og vist..

  Og husk så at stem på venstre dem ved vi hvor vi har.

  Griner stadig af at det var Venstres spidskandidat i København som fik indført gratis brug af festsal til bryllup,
  Og venter stadig på at det får en konsekvens, og jeg mener ikke at hun udnævnes til overborgmester efter et valg.
  Men det sker som nok, for Venstre ved man hvor man har.

 84. Af Kristoffer Hansen

  -

  Et forbud mod bander hjælper intet. Fordi at Nazi-svinene har stadig deres Suspekte slappik tysker luddere (SS-crewet). Et utal af “ukendte kunstnere” der er bundet af bandernes junk og blasfemiske bøssepik kultur. Genindfør dødsstraffen lige nu, for mennesker og karmaens skyld.

 85. Af Helge Nørager

  -

  Samt alt denne bandeaktivitet har også en meget stor fordel.
  Der efterforskes ikke meget i økonomisk kriminalitet.
  Og det er jeg så gemen at jeg tiltror at Venstres ledelse har ønsket og arbejdet bevidst for skulle ske.
  Skattesvindel, fødevaresvindel, kriminel sløseri med sikkerhed på arbejdspladser, alt sammen arbejdsområder for driftige forretnings folk, der nyder en form for amnesti, da politiet er ved at bryde sammen pga. optjente overarbejdstimer og udbrændte mennesker som nedslides.
  For de ved alle godt at de svigter vigtige opgaver.
  ‘Men de er mennesker, de kan ikke alt.
  Dertil skal så lægges den af Venstre geniale plan om destruktion af skatteopkrævningen i Danmark.
  Jeg tiltror igen medlemmer af Venstres ledelse en viden om at dette ville ske, men hva så slipper vi for at betale moms og gæld til told og skat.
  De kan vel ikke være så inkompetente at de ikke formår at gennemskue konsekvenser af deres egne handlinger ?.
  Nej det er for frygteligt, så hellere at de er gennemført korrupte og meler deres egen kage konstant.
  Som med f.eks lån af en gratis festsal til bryllup, lidt silkeundertøj osv.
  Det er mere menneskeligt.
  Og slet ikke så samfunds destruktivt at de ikke formår at overskue konsekvenser af deres politik.
  Men Venstre ved man hvor man har.

 86. Af Poul Refstrup

  -

  Nettroldene her på bloggene er lette at identificere:
  Hvis sproget er ubehjælpsomt og bloggeren demonstrerer tydelig ordblindhed, er der tale om Lis bet h/Sør en Søre ns en.
  Hvis bloggeren skriver i andre navne (senest Bierce) og emnerne altid kredser om alkohol, misbrug af mindreårige eller åndelig habitus – krydret med vidnesbyrd om millioner og atter millioner af fødte og ufødte børn myrdet af danskerne (kollektivt må man forstå) og tilbedelse af islam – så er der helt sikkert tale om Je ns Hans en.
  Det er let, og det burde være let for blogholder at frasortere disse to antidemokrater.

 87. Af j.. ha NSEN.

  -

  AF POUL REFSTR UP – 4. NOVEMBER 2017 9:41

  Det er nemt at identificere Poul refstrup som værende løgnhalsen, psykopaten og nazis ten Kim Ols en.

 88. Af Poul Refstrup

  -

  Ak ja, jeg ramte nok et ømt punkt hos Hans en.
  Jeg glemte at skrive, at dem der er uenige med ham pr. definition er psykopater og naz is ter.
  Det gjorde ha nse n så selv efterfølgende.

 89. Af Benny Benny

  -

  Politikerne ser på mens deres muslimske gæster fører klankrig, som var de hjemme.
  Politikerne har det i deres magt, men de vil hellere overholde konventionerne, end befri befolkningen fra deres morderiske muslimske gæster.

  Politikerne er enten handlingslammede eller fjendtlige mod deres egen befolkning, men det undskylder ikke alle de mord og voldtægter der regner ned over danskerne

  Politikerne bør stilles personligt til regnskab for deres gæsters forbrydelser her i landet.

 90. Af J.. hA nsen..

  -

  AF POUL REFSTRUP – 4. NOVEMBER 2017 9:58
  Sådan skriver en rendyrket psykopat som Kim Ol sen..
  Det har han fremstået som i årevis. Intet nyt i det.
  Man forstår godt at han ikke har format til bruge sit eget navn.
  Pædofile indlæg og kvindetilsvinelser synes ikke engang højrefløjen om.
  Hans falske navne og indlæg er nemme at gennemskue.

 91. Af j.. hAn SEn.

  -

  At Kim Olse n er en syg person.
  Det fremgår tydeligt.
  Kun en syg person vil løgnagtigt beskylde andre for falske indlæg.
  Samtidig med at han selv bruger et utal af falske navne.
  Men som sagt.
  I betragtning af Kim Ol sens syge fremfærd på diverse blogs, så forstår man godt, at han skammer sig over sit navn.

 92. Af j. hANS en

  -

  Et andet kendetegn på at et indlæg er skrevet af Kim Ol sen. I falske navne.
  Alle hans indlæg er tilsvining af et par kvinder. F.eks. Marie Due. Og tilsvining af undertegnede og LS. Igennem flere år.
  Intet andet.
  Altså en gennemført hadefuld psykopat.

 93. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Der er kun et svar på bandekriminaliteten og det er oplysning, opbygning af sprogfærdigheder, uddannelse, opbyggende social indsats og krav til bandemedlemmer/deres familie, at de udfører et arbejde for deres ydelser og efterfølgende kommer i arbejde.
  I mit frivillige arbejde har jeg mødt mange mennesker, der ikke er i arbejde og heraf mange, der ikke gider arbejde, fordi de lever for godt uden arbejde. Selvfølgelig findes der traumatiserede mennesker, der ikke kan arbejde. Jeg nævner et eksempel på en indvandrerfamilie fra Mellemøsten, her er moren “svært fysisk indvalideret”. Vedkommende er indvalidepensionist på grund af en “svær rygskade” og “kan” derfor ikke arbejde. Familien bor i en stor by i Jylland. Hele familien har opholdt sig i Danmark i en del over 30 år. Det er kun moren, der taler et meget primitivt dansk og nogle af de 7 børn. Ingen taler bare tilnærmelsesvis godt dansk. Hele familien har tilbragt flere måneder i år, ved Middelhavet, i det land de er flygtet fra, på indvalidepension og kontanthjælp. Alle er i arbejdsduelig alder. Et af børnene bestriver et arbejde. Moren er indvalid, som før nævnt. Jeg har haft fornøjelsen af at se billeder fra Middelhavet hvor denne meget “invaliderede” kvinde står på vandski og bliver trukket op af en faldskærm hvor man svæver over vandfladen og lander igen på skiene. Fantastisk hvad en svært indvalideret person kan i dag. Det forekommer en, at vedkommende sagtens kunne bestride et arbejde, oven i købet fysisk arbejde, når man ser hende i førnævnt situation. Vi skal hjælpe folk i nød, det er min indstilling. Her er der heldigvis ikke nogen i nød. Familien råder over to store kommunale lejligheder. De lejer den ene ud for at tjene penge. De har en fin bil, alt på kontanthjælp og indalidepensioner. De yngste to børn fik en iPhone 7 og iPad, hver sidste år, alt bevilliget fra kommunen. Faren arbejder med biler ved siden af kontanthjælpen og rejser jævnligt og arbejder i hjemlandet. Nu har familien bedt kommunen om hjælp til at få ansat en person til at vække børnene om morgenen for at få dem i skole til tiden og vaske deres tøj. Forældrene er tilsyneladende ikke i stand til at udføre opgaven selv. De er nærmest blevet kongelige. Dette er fra det virkelige liv og der er meget med at fortælle, som der ikke er plads til her.
  Hvis man som barn har levet i en familie som denne, hvor finder børnene incitament til at tage en uddannelse, eller et arbejde? Så bliver det måske nemmere ikke at tage uddannelse, ikke at arbejde og hellere køre rundt i en stor flot bil og sælge narko, lave berigelseskriminalitet, eller bare passivt følge familiemønstret på en offentlig forsørgelse. Det er nok billigere for kommunerne at betale disse menneskers ophold, (der er mindre besvær) fremfor en anden social indsats, men det kan vise sig at blive meget dyrt i længden. Dette kunne sådan set også være en dansk familie. Jeg kender dog ikke nogen fra mit frivillige arbejde i øjeblikket.
  PS. Jeg drikker ikke Bierche, eller J H, J P, L S og mange mange flere navne. Husk jeg har jeres IP adresse fra de gange I har brudt ind i min telefon. Det er skedt flere gange. Hav en god lørdag. Jeg skal nu på arbejde. Mvh. Rosa

 94. Af J. Hansen

  -

  Kort sagt er det utroligt at man som seriøs og dialogsøgende skal finde sig i
  stjernepsykopater med nazis tiske sympatier blot fordi man går ind for en åben debat.
  Jeg har aldrig tilsvinet nogle her på bloggen og alligevel bliver jeg forfulgt af en håndfuld naz is ter. Debatten her på Berlingske bliver aldrig stueren før personangreb fra den pæ do file nazist Kim Ols en stoppes.

 95. Af J. Hansen

  -

  Det er ikke undertegnede der har skrevet indlæggene 10:04 10:13 10:31 og 11:22.
  Slet venligst!

 96. Af M Jørgensen

  -

  Nørager 09.22
  Helt rigtigt set -al arbejdsmarkeds politik dikteres af politikernes regnearksprogrammer.
  Kan vi ikke lige give den ekstra skalle, lyder deres falske sang , hvorefter det bliver pålagt stat og kommuner at finde effektiviseringer på 2%
  Oveni lægges der så en forhøjelse af pensionsalderen uden at skele til der i visse job er en forøget risiko for nedslidning.
  Sådanne ” bagateller” kan man jo ikke bruge i et regneark, når man skal fremvise “handlekraft” og såkaldt økonomisk ansvarlighed i alle deres manipulerende 2020/25 eller 2030 planer

 97. Af b j

  -

  Når avisen/f il tre t/visse blogholdere kan overkomme at blokere-forsinke-slette massevis/tusindvis af seriøse indlæg, er det meget mystisk at man ikke kan finde ud af at stoppe debatsabotører og to sser

 98. Af b j

  -

  De fleste af Vs og la rs ulykkes “reformer” har været uretfærdige, fattiggørende, diskriminerende, ulykkesskabende og dødbringende. Men flertallet af vælgerne er blevet fyldt med løgnepropaganda, så de tror partierne regerer til gavn for Danmark.

 99. Af b jensen

  -

  Selv de tre radikale partier, R, LA og “alternativet” som kun arbejder for EU, godheds- og indvandringsindustrien samt FN, DR, feminisme, islamisering og mere kriminalitet, selv disse tre syge partier har stadig mange tilhængere.

 100. Af Benny Benny

  -

  Det må snart stå lysende klart for, alle at J.. hA nsen.. er en muslimsk modborger, der fører sin helt egen jihad.

  Han burde takke Danskerne for hans muligheder her i landet, men i stedet gør han som muslimske indvandrere flest: Ødelægger alt hvad man kommer i nærheden af.

  Muslimer kan åbenbart KUN ødelægge og nedbryde, det er den muslimske verden og deres endeløse krige og myrderier beviset på.

 101. Af b j

  -

  Borgen fører det danske folk mod kaos, anarki og undergang. Men vil man forstå hvad fascisme og totalitær ideologi rummer af dumhed, idi oti, barbari og djævelsk ondskab, er man nødt til at læse bøger om hit ler, sta lin, mao og pol pot. Læs også “morderne iblandt os”, “stalingrad” samt bøger om islamisk terror.

 102. Af b j

  -

  Feminismen og pladderhumanismen er en rodebunke af kommunistiske og utopiske/forvirrede tankesæt. I Sverige kan man studere hvilket barbarisk vanvid politikkvinderne har sluppet løs på svenskerne. Læs også “begår frankrig selvmord?” og “why women destroy families, nations and civilizations”.

 103. Af Flemming Lau

  -

  Forbud imod bander…?
  Der er nok at tage af!

  Blågårdsgade grp.
  Bloodz.
  Den internationale klub.
  Sjælør grp.
  Black Cobra.
  Snake eyes.
  Guezra.
  Trillegård banden.
  Tåstrup gård banden.
  Brøndby Strand grp.
  Amager grp.
  Mølner park grp.
  Tingbjerg grp.
  Østerbro grp.
  Black Ghost.
  Black Army.
  LTF.
  Brothas.
  No Surrender..
  Black Jackets.
  Greminium.
  Saturdarah.
  United Tribuns.

  Og så er der alle relationerne, med småbrødrenes plagerier mod offentligt ansatte, forældre, klassekammerater og andre sagesløse.

  Hvad vil du være Mustafa når du bliver voksen..?
  “vuksen og hærdet gangster sum min seje sturebrur Ali…!”

 104. Af b jensen

  -

  Danskerne bør vågne op og indse at de gamle partier snyder og udnytter dem på det groveste. F.eks. har sundheds”reformerne” bragt død og ulykke og ufattelige lidelser ind i tusinder og atter tusinder af patienters og pårørendes tilværelse. En del ministres politik er direkte ubegavet, menneskefjendsk, asocial og anti-dansk.

 105. Af b jensen

  -

  Også almindelige fredelige danskere rammes i kraftigt stigende omfang af importeret sygdom og kriminalitet. F.eks. af multi-resistent tuberkulose. Og f.eks. af voldsomme gadeoverfald og hjemmerøverier. Osv., osv.

 106. Af kIM Ol seN

  -

  “AF J. HANSE N – 4. NOVEMBER 2017 11:32
  Det er ikke undertegnede der har skrevet indlæggene 10:04 10:13 10:31 og 11:22.
  Slet venligst!”

  Det er heller ikke mig som har skrevet disse indlæg.
  Jeg skriver kun løgnhistorier.

 107. Af oRlA GuudE

  -

  Det må snart stå lysende klart for, alle at Kim Olsen er en nazistisk modborger, der fører sin helt egen virksomhed. Som hans idol Breivik.

  Han burde takke Danskerne for hans muligheder her i landet, men i stedet gør han som nazistiske indvandrere flest: Ødelægger alt hvad man kommer i nærheden af.

  Nazister kan åbenbart KUN ødelægge og nedbryde, det er nazisternes verden og deres endeløse krige og myrderier beviset på.

 108. Af Jakob S. Rasmussen

  -

  Problemerne med kriminelle indvandrere og kriminelle efterkommere af indvandrere er langt større i Sverige, end de er i Danmark.

  Antallet af uopklarede mord, voldsforbrydelser og voldtægter i Sverige er steget voldsomt på få år, hvilket selvfølgelig har medført, at svenskerne er blevet langt mere utrygge ved, at bevæge sig ud i det offentlige rum – især de svenske kvinder.

  Forbrydelserne begås i vid udstrækning af kriminelle indvandrere med rødder i såkaldt “ikkevestlige lande”, og derfor har Socialdemokraterne i Sverige forbudt al omtale af forbrydernes etnicitet:

  De svenske politikere vil desværre hellere skyde budbringeren, end gøre noget ved integrationesproblemerne, som de åbenbart mener, at det er mere “anstændigt” at ignorere.

  Den ekstremt negative udvikling i Sverige viser, at problemerne med de kriminelle indvandrere fra ikkevestlige lande, samt med deres efterkommere, ikke skyldes Dansk Folkeparti, eller partiets politik i forhold til flygtninge og ´illegale migranter fra ikkevestlige lande.

  Udviklingen i Sverige beviser entydigt, at “antallet af, hvor mange svært integrérbare, ikkevestlige indvandrere et land modtager” i dén grad betyder noget for, hvor god integrationen bliver.

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 109. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Kriminelle indvandrere og kriminelle efterkommere af indvandrere skaber langt større problemer i Sverige, end de gør i Danmark, på trods af (- eller på grund af…) Sveriges ekstremt flygtningevenlige politik.

  Antallet af uopklarede mord, voldsforbrydelser og voldtægter i Sverige er steget voldsomt på få år, hvilket selvfølgelig har medført, at svenskerne er blevet langt mere utrygge ved, at bevæge sig ud i det offentlige rum – især de svenske kvinder.

  Forbrydelserne begås i vid udstrækning af kriminelle indvandrere med rødder i såkaldt “ikke-vestlige lande”, og derfor har Socialdemokraterne i Sverige forbudt al omtale af forbrydernes etnicitet:

  De svenske politikere vil desværre hellere skyde budbringeren, end gøre noget ved integrationsproblemerne, som de åbenbart mener, at det er mere “anstændigt” at ignorere.

  Den ekstremt negative udvikling i Sverige viser, at problemerne med de kriminelle indvandrere fra ikke-vestlige lande, samt med deres efterkommere, ikke skyldes Dansk Folkeparti, eller partiets politik i forhold til flygtninge og ´illegale migranter fra ikke-vestlige lande.

  Udviklingen i Sverige beviser entydigt, at “antallet” i dén grad betyder noget for, hvor god integrationen bliver.

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 110. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Antallet af uopklarede mord, voldsforbrydelser og voldtægter i Sverige er steget voldsomt på få år, hvilket selvfølgelig har medført, at svenskerne er blevet langt mere utrygge ved, at bevæge sig ud i det offentlige rum – især de svenske kvinder.

  Forbrydelserne begås primært af kriminelle indvandrere med rødder i såkaldt “ikke-vestlige lande” – og derfor har Socialdemokraterne i Sverige forbudt al omtale af forbrydernes etnicitet…

  De svenske politikere vil desværre hellere skyde budbringeren, end gøre noget ved integrationsproblemerne, som de åbenbart mener, at det er mere “anstændigt” at ignorere.

  Den ekstremt negative udvikling i Sverige viser, at problemerne med de kriminelle indvandrere fra ikke-vestlige lande, samt med deres efterkommere, ikke skyldes Dansk Folkeparti, eller partiets politik i forhold til flygtninge og ´illegale migranter fra ikke-vestlige lande.

  Kriminelle indvandrere og kriminelle efterkommere af indvandrere skaber langt større problemer i Sverige, end de gør i Danmark, på trods af (- eller på grund af…) Sveriges ekstremt flygtningevenlige politik.

  Udviklingen i Sverige beviser entydigt, at “antallet” i dén grad betyder noget for, hvor god integrationen bliver.

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 111. Af Jakob Rasmussen

  -

  Problemerne med kriminelle indvandrere er langt større i Sverige, på trods af Sveriges flygtningevenlige politik, eller rettere, netop på grund af netop dén, naive politik.

  Antallet af uopklarede mord, voldsforbrydelser og voldtægter i Sverige er steget voldsomt på få år, hvilket selvfølgelig har medført, at svenskerne er blevet langt mere utrygge ved, at bevæge sig ud i det offentlige rum – især de svenske kvinder.

  Forbrydelserne begås primært af kriminelle indvandrere med rødder i såkaldt “ikke-vestlige lande” – og derfor har den svenske regering forbudt al omtale af forbrydernes etnicitet, i stedet for, at gøre noget ved problemerne, ved f.eks at begrænse migrationen til, man har løst de eksisterende, meget voldsomme integrationsproblemer.

 112. Af j t

  -

  Le if don bæk skal have ros for at han tillader debat, i modsætning til visse storsnudede og udemokratiske blogholdere. Men debatsabotørernes kommentarer og deres fjollede tekster under falske navne burdes slettes.

 113. Af Jakob Rasmussen

  -

  Den ekstremt negative udvikling i Sverige viser, at problemerne med de kriminelle indvandrere fra ikke-vestlige lande, samt med deres efterkommere, langt fra kun kan skyldes Dansk Folkeparti, eller partiets stramme politik, i forhold til flygtninge og ´illegale migranter fra ikke-vestlige lande.

  Kriminelle indvandrere og kriminelle efterkommere af indvandrere skaber langt større problemer i Sverige, end de gør i Danmark, netop på grund af Sveriges ekstremt flygtningevenlige politik – der er simpelthen kommet alt for mange sværtintegrérbare flygtninge til Sverige på alt for kort tid til, at de svenske myndigheder magter opgaven:

  “Wir scahffen es – nicht…” er læren af det svenske eksempel.

  Udviklingen i Sverige beviser entydigt, at “antallet” i dén grad betyder noget for, hvor god integrationen bliver.

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 114. Af Jakob S. R.

  -

  Kriminelle indvandrere og kriminelle efterkommere af indvandrere skaber langt større problemer i Sverige, end de gør i Danmark, netop på grund af Sveriges ekstremt flygtningevenlige politik – der er simpelthen kommet alt for mange sværtintegrérbare flygtninge til Sverige på alt for kort tid til, at de svenske myndigheder magter opgaven:

  “Wir scahffen es – nicht…” er læren af det svenske eksempel.

  Udviklingen i Sverige beviser entydigt, at “antallet” i dén grad betyder noget for, hvor god integrationen bliver.

 115. Af j t

  -

  Og så ville det være rart hvis f il tre t tillod at saglige indlæg måtte være på mere end fire linjer. Hvad Sverige angår er det nu hverdagsterror og guerillakrig det handler om, plus nedbrydning af den svenske kultur. Gangster-uvæsnet har nu enorme dimensioner. Feminismen har sejret ad helvede til.

 116. Af Jakob S. R.

  -

  Som jeg skrev, så er problemerne med kriminelle indvandrere langt større i Sverige, end de er i Danmark, så det er tydeligvist IKKE vores lidt strammere migrationspolitik, der er skyld i at invandrerbanderne slås om narkomarkedet i f.eks. Mjølnerparken – som jeg iøvrigt bor ret tæt på.

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 117. Af Henrik S

  -

  Hvis tilstrækkeligt mange stemte på nye borgerlige , bliver alle bandemedlemmer smidt ud ved første kriminelle handling og vi ville slippe af med alle de pseudoborgerlige (venstre , konservative ) ,radikale og røde tåbelige politikere.
  En utopisk drøm , når vi nu alle ved , at danskere er en flok underbegavede aber der ikke ønsker deres eget bedste.
  Nå skidt – Steven Hawkins tror mennesket udryder sig selv om 100 år!

 118. Af Jakob R.

  -

  Uddrag fra “Ghettoproblemerne i Danmark blegner: Så galt er det gået i Sverige” af Søren Astrup, Berlingske 12. aug. 2017:

  “At det er gået skævt i kvarterer som Mjølnerparken og Tingbjerg i København og Gellerupparken i Aarhus er velkendt.

  Bandekriminalitet, udbredte sociale problemer og parallelsamfund er med til at præge områderne, som politiet i årevis har forsøgt at holde styr på.

  Hvordan det kan ende, hvis der ikke kommer kontrol over situationen, viser de svenske erfaringer fra dybt belastede boligområder i især Malmø, Stockholm og Gøteborg.

  Landet har mindst 61 såkaldte udsatte områder – belastede ghettokvarterer. 23 af dem er særligt lovløse, viser en rapport om problemerne, som det svenske rigspoliti har udgivet.”

  “Voldsparatheden – især den, der er rettet mod betjentene – er steget de seneste ti år. I dag er det en del af normalbilledet, at unge i forening går til angreb på politiet, noterer rigspolitiet.”

  “Allerede hos små børn ses det, at de provokerer betjente – en adfærd, der bliver tiltagende værre, efterhånden som de bliver ældre. Især kan der blive gået hårdt til de kvindelige betjente i nogle områder.

  I de 23 værst ramte bydele er der en generel uvilje til at deltage i den almindelige retsproces. Vidner, anmeldere og andre trues eller overfaldes og »det er svært eller stort set umuligt for politiet at gennemføre sine opgaver«.”

 119. Af Ib Kyv

  -

  Man må konstatere, at frihedssocialister åbenbart i praksis mener, at der bør være en meget snæver grænse for andres ytringsfrihed, så der er helt klart tale om falsk varebetegnelse.

 120. Af Eva Langager

  -

  De kystbanesocialister – undskyld; frihedsocialister, der arbejder i integrationsindustrien, bor ikke i, eller i nærheden, af de kvarterer, hvor indvandrer banderne angriber politibiler, brandbiler og ambulancer, der kommer for at hjælpe nødstedte beboere.

  Derfor kan disse overklassesocialister roligt kalde socialt udsatte beboere, der bor i de samme kvarterer, som de kriminelle indvandrere bor i, for racister, når de socialt udsatte beboere klager over, at forceret masseindvandring har forvandlet deres kvarter til en kriminel ghetto, hvor unge, kriminelle indvandrere forsøger at overtage voldsmonopolet fra myndighederne – og forvalter det på diktatorisk vis til, at terrorisere andre beboere, der f.eks. vil melde deres forbrydelser til myndighederne.

 121. Af AaSE PETERS en

  -

  Hvor er denne Kim Olsen, hvis det ellers er hans rigtige navn, en ækel person.
  Han praler åbenlyst med, at han misbruger børn.
  På nogle blogs sviner han kvinder til. Bl.a. mig.
  Modbydeligt.

 122. Af georg christensen

  -

  Forbud mod “samfunds destruktive” bander eller foreninger, , kan kun løses med “samfunds kontrol”, og ikke med “ligegyldighed” fra samfundet´s magtbegærlige politiske “lovgivnings processer”..

  Alle former for “foreninger”, om de kaldes “bander” ,”loger” eller andet, (animatør lignende) bestyrelse “ansvarlig bestyrelser”, bør fordres overalt , besyrelser, som tilkendegiver deres formål, i samme øjeblik de ikke overholder “reglerne”, udelukkes de bare.

  Så enkelt og så let vil det være, at fjerne banderne. De rockerlignende som de finansielle, samt andre “magtbegærlige “tomhoveder”.

  NB: Når et samfunds “lov og ret´s” bestemmelser af “ALLE” ønskes oprettet, er det ikke nok ,kun at se sig selv i øjnene, men også villig til at se sin modsætning i øjnene.

  Bande “tosserierne”,i Danmark, kunne de såkaldte gamle partier forlængst have fjernet, hvis de havde virket dengang HA og Banditos ,startede, i grunden meget længere tilbage i tiden, dengang , hvor religiøse “illusioner” sammen med magtbegærligheder , sluttede sig sammen i “enevældens klæder”. Folkene “De dumme arbejder”, stadig i “enevældens” paradisiske tilstande, medens “magtbegærets medier” understøtter “magtbegæret” frem for “LIVET´s” uóvervinderlige forsøg på “forståelse”.

 123. Af j.. hAnS en

  -

  “AF J. HANSE N – 4. NOVEMBER 2017 11:22
  Kort sagt er det utroligt at man som seriøs og dialogsøgende skal finde sig i
  stjernepsykopater med nazis tiske sympatier blot fordi man går ind for en åben debat.
  Jeg har aldrig tilsvinet nogle her på bloggen og alligevel bliver jeg forfulgt af en håndfuld naz is ter. Debatten her på Berlingske bliver aldrig stueren før personangreb fra den pæ do file nazist Kim Ols en stoppes.”

  Dette indlæg er skrevet af Kim Olsen.
  Men hvis han gerne vil skrive sandheden om sig selv, hvorfor skriver han det så ikke bare i sit eget navn?
  Indlægget 11:32 er også skrevet af Kim Olsen.

 124. Af J. Hansen

  -

  Ovenstående indlæg er skrevet af undertegnede.
  Alle andre indlæg fra i dag er falske og skrevet af Nazi sten Kim Ols en.
  Indlæg fra nu og til i morgen kl 0700 dansk tid er ikke skrevet af undertegnede.

 125. Af j.. hAnS en

  -

  “AF J. HANSE N – 4. NOVEMBER 2017 17:01
  Ovenstående indlæg er skrevet af undertegnede.
  Alle andre indlæg fra i dag er falske og skrevet af Nazi sten Kim Ols en.
  Indlæg fra nu og til i morgen kl 0700 dansk tid er ikke skrevet af undertegnede.”

  Også skrevet af Kim Ols en.
  Ret uhyggeligt at psykopaten sidder st-by døgnet rundt for at intimidere andre.
  Gad vide hvad han vil opnå. Ud over at ødelægge debatten.
  Har vi en brevik huserende?
  Han har jo tidligere udtrykt en stor sympati for breivik.

 126. Af Flemming Lau

  -

  Hvis ikke i kan dy jer, så overnatter jeg på den lukkede. Det her er ikke nytårsløjer, det er hærværk.

 127. Af Lisbeth sørensen

  -

  Har et indlæg i filteret fra et par timer siden¨?….Og til alle, første kommentar jeg skriver til denne blog…

  Jeg gentager….Til grin den borgerlige ide om bande- blue collar kriminalitet, så længe at borgerlige pengekriminelle i DK ikke får dødsstraf, da de forårsager generelt samme kriminalitet..

  Men naturligvis ville det være godt, hvis Danmark fik en stram indvandringspolitik, fordi der bliver aldrig plads til de fremmede..De fleste er religiøse Muslimer-afrikanere-østeuropæere nu, og deler slet ikke kulturopfattelse med det Danske folk..

  De kan ikke bruges i Danmark, mere end folk som Lau kan..De har ikke Dansk ateistisk majoritetskultur i generne.. De ødelægger Danmark!

 128. Af Flemming Lau

  -

  Nøjh L.S…! Det var dråben. Nu hælder jeg resten af medicinskabet i svælget, og det er din skyld. Skam dig!

 129. Af Lisbeth sørensen

  -

  Må sige en liv.lig deb.at med skrivelse i and.res na.vne…

  Fru. Ha.r..ald har skrevet to kommentarer her, kun en som er kommet på..

  Dit fru Ma.udehy.ster må du tage op med famili.en der.hjemme, sammen med de andre høj.reradi.kale i familien..Du har beskyldt ca. 5 blog.gere for at være und.ertegne.de her..Du er til gr.in, derudover meget s.yg, og burde indl.ægg.es..Jeg har spurgt venner som arbe.jder profess.ionalt i ps.yki.atrie.n..De siger at de godt ved hvem du er, men at en då.rekiste er eneste løsning! Måske skulle du takke ja tak hertil?

  Du er en st.alker Hr. R.o.s.a….Og beviset ligger i dine uafbrudte personangreb mod mig…

  B burde fjerne dig fra avisen..Uanstændigt..

  Derudover så jeg gerne at isl.andsna.ssere som dig tog hjem igen..Vi har ikke inviteret jer? I tager vores jobs, uddannelse og SU. Sats nu på Danske statsborgere først og fremmest, Danmark..

 130. Af Lisbeth sørensen

  -

  Må sige en liv.lig deb.at med skrivelse i and.res na.vne…

  Fru. Ha.r..ald har skrevet to kommentarer her, kun en som er kommet på..

  Dit fru Ma.udehy.ster må du tage op med famili.en der.hjemme, sammen med de andre høj.reradi.kale i familien..Du har beskyldt ca. 5 blog.gere for at være und.ertegne.de her..Du er til gr.in, derudover meget s.y…g, og burde indl.ægg.es..Jeg har spurgt venner som arbe.jder profess.ionalt i ps.yki.atrie.n..De siger at de godt ved hvem du er, men at en då.rekiste er eneste løsning! Måske skulle du takke ja tak hertil?

  Du er en st.alker Hr. R.o.s.a….Og bev.iset ligger i dine uafbrudte pers.onangr.eb mod mig…

  B burde fjerne dig fra avi.sen..Ua.nstændigt..

  Derudover så jeg gerne at isl.andsna.ssere som dig tog hjem igen..Vi har ikke inv.iteret jer? I tager vores j.obs, udda.nnelse og S.U. Sats nu på Dans.ke statsb.orgere først og fremmest, Danmark..

 131. Af Lisbeth sørensen

  -

  Nyt indlæg i filteret af mig? Nu to?

 132. Af Lis.beth søre.nsen

  -

  Nyt indlæg i filteret af mig? Nu to?

 133. Af Fylisbeth sø.ren.se......n

  -

  Lau…

  Rolig bloggeren her er en falsk socialist og religiøs, og nægter at bringe mine indlæg, som jeg kun har 3 af nu her, 2 i filteret..

  Kan ikke udstå borgerlig kritik, eller religiøs kritik..Det er grunden..

 134. Af Fylisbeth sø.ren.se......n

  -

  Lau…

  Rolig blo..ggeren her er en falsk socialist og reli.giøs, og nægter at bringe mine indl.æg, som jeg kun har 3 af nu her, 2 i filt.eret..

  Kan ikke udstå bor.gerlig kriti.k, eller relig.iøs krit.ik..Det er grunden..

 135. Af Ib Kyv

  -

  Borgerskabet, og deres usle medløbere, støtter morderiske antisemitter og antidemokrater, der bekæmper basale menneskerettigheder med terror – ligesom i de gjorde i trediverne.

 136. Af Kim Ol sen

  -

  Jeg fik lukket for debatten i BT med syge og falske indlæg.
  Det skal nok lykkes i Berlingske også, hvis jeg ikke kan få kommunisterne og kvinderne væk på andre måder.
  De har drillet og generet mig i årevis.
  F.eks. refererer de til mine tidligere indlæg.
  Uden at nogen riber ind.

 137. Af Kim Ol sen

  -

  Jeg fik lukket for debatten i BT med syge og falske indlæg.
  Det skal nok lykkes i Berlingske også, hvis jeg ikke kan få kommunisterne og kvinderne væk på andre måder.
  De har drillet og generet mig i årevis.
  F.eks. refererer de til mine tidligere indlæg.
  Uden at nogen griber ind.

 138. Af lIS.BETHSOM STATSMINISTER

  -

  Hvis du ikke har i sinde at vise mine kommentarer til isla.ndsn.as.serHar.ald, så fjern dog i det mindste hendes svi.nske beskyldninger mod mig i denne blog, hvor jeg først deltager sidste to timer? Sv.in.eri..

 139. Af lIS.BETHSOM STATSMINISTER

  -

  Bloggeren er kendt i de indremissionske kredse Lau…

  Du har en trosfæller her..

 140. Af Kim Ols en

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de brune og en sort. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de røde.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Er jeg Han sen, Bierche, Lau, Lis beth, Harald.
  Jeg skriver falske indlæg i alle navnene. det har jeg lov til.
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne. Når jeg indsætter mine syge racistiske og perverse indlæg.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er rød.
  Men jeg er jo brun. Mig ikke forstå???

 141. Af Helge Nørager

  -

  Det er lidt uheldigt med alle dem som skriver om behov for dødsstraf.
  Har i helt gennemtænkt den tanke, og de konsekvenser det vil have på længere sigt. ?
  Når jeg læser folks krav, bliver jeg helt religiøs og vil stædigt fastholde en tro på at det med at aflive folk er helt imod en eventuel skabers ønsker.
  Langt bedre at spærre dem inde på livstid, og når de dør vil det stadig være skaberens vilje osv.
  For jeg er religiøs nok til at mene at den der med hævnen er min siger herren, nok måske muligvis er sand, og så skal jeg sølle menneske ikke lægge mig ud med hans planer.
  Spær dem inde på livstid, og så er der jo stadig fortrydelsesret på dommen, hvis det viser sig at være en juridisk smutter en lille fejl osv.
  Så er der alle de skadevirkninger en sådan tilstand vil medføre ved alle de ansatte i det juridiske system som skal udføre hele processen.
  Det er så let at skrive om at vi skal begynde at aflive de besværlige, men helt ærligt i tager fejl.
  Det vil være en mega stur stur fejl fadæse osv.
  Så jeg bliver sgu trist når jeg læser om folks fromme ønsker.
  For tilsyneladende er det efterhånden der kan iagttages en bred enighed om ved yderkanterne af de politiske sider i samfundet.
  Hvis det der skrives her kan bruges til at iagttage den slags ting.

 142. Af j. hAnS en

  -

  AF HELGE NØRAGER – 4. NOVEMBER 2017 18:35
  “Det er lidt uheldigt med alle dem som skriver om behov for dødsstraf.”

  Udenfor det højreekstremistiske segment på disse blogs er der ikke mange som går ind for dødsstraf.

 143. Af M Jørgensen

  -

  Bekymrende læsning i en konkurrerende avis, svensk politi ransager en lejlighed syd for Gøteborg og finder 10 kg sprængstof samt diverse nazisymboler.
  Dansk advokat hængt ud som racist på plakater i sit nærområde, med teksten kend din lokale racist han bor i dit område.
  Hans brøde er at han går ind for en stram kurs ( hvilket også er navnet på det parti han repræsenterer) over for indvandring og nultolerance overfor islam.
  Politisk og ideolgisk kan man være uenig med den pågældende advokat, men det er ikke iorden at han bliver lagt for had på denne udemokratiske måde.

 144. Af Fleming Lau

  -

  Hvis man er imod dødsstraf, må det gælde alle menneskeliv.

  FN’s artikel 3.
  Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

  Center for Medical Progress, fik adgang til videoer fra National Abortion Federation, hvor bla. Mediciner Lisa Harris siger til en kollegaerne ” Lad os nu bare være ærlige, fostre er ufødte børn, mennesker…det er drab!” Derud over diskuterer de det gode salg af fosterdele, til kosmetik industrien. Planned Parenthood har en bragende god forretning!

  Aktiv dødshjælp under samtykke har også vist sig at være et skråplan, erfarede en ældre kvinde, der for år tilbage havde givet samtykke. Problemet blev bare at hun blev noget dement. Da plejecentrets kvindelige læge fik besked fra pårørende, om at de ikke syntes at den ældre havde et værdigt liv, skulle hun ekspederes. 4 kopper med saft blev sat ind til den “dødsdømte” og de 3 pårørende. På den dødsdømtes kop var der et rødt kryds med sovemedicin i. Så blev hun spurgt hvordan hun havde det. Jamen hun syntes da at hun havde det rigtigt fint, og var glad og tilfreds. Det anfægtede ikke lægen, så da hun faldt fik hun dødssprøjten, slut, prut finale.

  Sådan er der så meget!

 145. Af Kim Olsen

  -

  Bekymrende M. Jørgensen?
  Hvorfor?
  Vores brødre i Sverige bevæbner sig nu. Det må vi også gøre i Danmark.
  Vi er truet af muslimer og kommunister. Alle gode danske mænd bør slutte op om de partier som vil gøre Danmark rent igen.
  Hvorfor skal vi rigtige mænd bo i Thailand eller Cambodia? Vi skal have vores frihed i Danmark.

 146. Af Helge Nørager

  -

  J Hansen, prøv at læse blogs indlæg, beklager men der er en som ønsker dødsstraf for økonomisk kriminalitet, vist ikke et fromt ønske fra højre,
  Men gentager det gør mig trist, når jeg læser mennesker i 2017 i Danmark, ønsker den form for straf genindført, uanset deres politiske ståsted.

 147. Af Lisbeth sørensen

  -

  Umuligt at få kommentarere igennem den borgerliges filter her…

  Du er en ussel anti-demokrat og borgerlig..

  Du kalder dig kun socialist for at misbruge ordet…Du er en skamplet for os rigtige socialister.

  I nærmeste fremtid træder du ud som socialdemokrat, og dermed er vejen klar og du ender som en venstrekorrupt..

 148. Af Lisbeth sørensen

  -

  U.muli.gt at få komme.ntare.re igennem den b.org.erlig.es fil.t.er her…

  Du er en ussel a.nti-de.mokrat og bo.rg.erlig..

  Du kalder dig kun soci.al.ist for at mis.bru.ge ord.et…Du er en ska.mp.let for os rigtige soci.alist.er.

  I nærm.este fremt.id træder du ud som sociald.emokrat, og der.med er veje.n klar og du ender som en vens.trekorr.upt..

 149. Af L.is.be.th s.øre.ns.en

  -

  U.muli.gt at få komme.ntare.re igennem den b.org.erlig.es fil.t.er her…

  Du er en ussel a.nti-de.mokrat og bo.rg.erlig..

  Du kalder dig kun soci.al.ist for at mis.bru.ge ord.et…Du er en ska.mp.let for os rigtige soci.alist.er.

  I nærm.este fremt.id træder du ud som sociald.emokrat, og der.med er veje.n klar og du ender som en vens.trekorr.upt..

 150. Af Lisbeth sørensen

  -

  Bloggeren her nægter som en enhver anden borgerlig fascist oprigtig kritik i avisen nu…..

  Ytringsfriheden er død i Danmark nu.

  Kun den yderste højrefløj som Kim.rosa, og hans mor Harald.rosa får kommentarere på…Hvor er vi dog til grin? Og bloggeren støtter villigt op om højrefløjen? En falsk socialist..

 151. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Pernille Vermund, eller Pernod Vermouth i folkemunde, fordi hun skriver en del om sine ture med veninderne i byen, her selvfølgelig blandt andet turen med en muslimsk taxachauffør under Ramadanen, bilder danskerne ind, at hun vil være i stand til at smide 200.000-250.000 tusinde indvandrere ud af landet, heriblandt alle bandemedlemmerne. Hvortil hun vil smide dem, og hvem, der vil tage imod alle disse mennesker, vides ikke. Hvortil regner hun med at smide de danske bander hen? Det vides heller ikke. Nye Borgerlige er et blålysparti, der ikke har noget på hjerte andet end larmende fjendtlig og urealistisk indvandrerpolitik og endnu mere urealistisk økonomisk politik. Partiets ledelse består af en tidligere konservativ politiker og arkitekt med et enmandsfirma, P. Vermund Gere, der var meget langt nede på de Konservatives liste til Folketinget og tidligere Pegidamedlem Peter Seier Christensen. De vil blive endnu et hold af levebrødspolitikere. Lad PV fremlægge sine indtægter efter fradrag frem. Hun går konsekvent efter udlændinge og deres bidrag til den danske statskasse. Lad os se hvad hun selv bidrager med i sit enmandsfirma, efter at alle fradrag er trukket. Det giver nok en hel del mere i lønningsposen at være politiker, end at have et enmandsfirma, som arkitekt.
  Henrik S, der tidligere har fortalt os, at han er en læge, mener at vi ganske enkelt skal stemme på Nye Borgerlige, hvis vi vil af med banderne. I en ny bog om populisme af Mogens Herman Hansen figurerer flere populistiske partier, så som DF og mange andre rundt omkring i Europa. De fleste i bogen nævnte partier går efter forfatterens mening ind for en velfærdstat.

  Nye Borgerlige går ikke ind for en velfærdstat, men et samfund, der er skræddersyet for de rige. Det lugter hele deres hensigtserklærende partiprogram af. Nye Borgerlige påberåber sig folkets stemme. De er ikke folkets politiske parti, men et parti støttet af rigmanden Lars Seier Christensen, Peter Seier Christensens bror, rigmanden, der har valgt at betale lav skat i skattely i Schweiz, fremfor at yde i Danmark . Det bliver spændende at se hvor mange hopper på NB limpinden. Det skal der nok være en del, der gør. Folket vil bedrages.

 152. Af R. Harald Kristiansens

  -

  L i s b e t h S ø r e n s e n
  Bare endnu engang. Har du problemer med hukommelsen? Jeg er mor til to unge mennesker. Ingen af dem hedder Kim og jeg stemmer til venstre for midten.
  God nat søde og sov godt. Husk at tælle får, hvis du ikke kan sove. De i s l a n d s k e får skal du nok ikke tælle, de hidser dig bare op.

 153. Af Helge Nørager

  -

  For år tilbage, da bank og posthus røverier var oftere forekommende end i dag.

  Var regering igen i stødet til at udvise handlekraft, og de kom med en løsningsmodel.
  Straksdomme.
  En røver kunne opleve at han samme dag som røveri blev begået fik han dom og var indsat til afsoning.
  Måske denne model kunne benyttes i andre forhold i relation til bander.
  Anholdelse, dom samme dag, start på afsoning samme dag.

  Dog ved jeg at det sikkert er umuligt da regeringen har gennemført en politi og domstolsreform, som i bund og grund gør arbejdet besværligt for alle andre end bander, skattesvindlere og kriminelle i al almindelighed.

  For der skal også bruges en hær af jurister til at skrive sigtelser, beskikkede forsvarer stand by, og en dommervagt som har åbent når sager skal behandles.
  Samt arresthuse i nærheden af dommervagt.
  Samt fri kapacitet i fængsler.
  Og uddannet personale.

  Men i et regneark er det bedre med faste lukketider og centraliserede domstole, med lang transport af varetægtsfængslede, er der ingen problemer.
  Så er der nemlig snart grundlag for at ophæve den tåbelige regel med 24 timer og en dommer.
  Alle kan jo nok indse at det ikke kan lade sig gøre og det derfor skal ændres til 72 timer.
  Bare vent og se.
  .
  Men indfør straks domme gerne for bagateller og fængsel dem.
  Imedens de er indsatte kan mere alvorlige sigtelser så forberedes og retssager afvikles.
  Dette vil sende mange af dem væk fra gadebilledet, ikke om flere mdr. men startende fra den dag det påbegyndes.

 154. Af a. bIerce

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIANSEN – 4. NOVEMBER 2017 10:52
  “PS. Jeg drikker ikke Bierche, eller J H, J P, L S og mange mange flere navne. Husk jeg har jeres IP “adresse fra de gange I har brudt ind i min telefon. Det er skedt flere gange. Mvh. Rosa”

  Jada. Det fremgår tydeligt af dine indlæg, at du ikke drikker.
  Kan vi så få lidt ro.

 155. Af a. birCHE

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIANS EN – 4. NOVEMBER 2017 10:52
  “PS. Jeg drikker ikke Bierche, eller J H, J P, L S og mange mange flere navne. Husk jeg har jeres IP “adresse fra de gange I har brudt ind i min telefon. Det er skedt flere gange. Mvh. Rosa”

  Jaja. Det fremgår tydeligt af dine indlæg, at du ikke drikker.
  Kan vi så få lidt ro.

 156. Af a. birCHE

  -

  AF ROSA HARALD KRISTIANS EN – 4. NOVEMBER 2017 10:52
  “PS. Jeg drikker ikke. Husk jeg har jeres IP “adresse fra de gange I har brudt ind i min telefon. Det er skedt flere gange. Mvh. Rosa”

  Jaja. Det fremgår tydeligt af dine indlæg, at du ikke drikker.
  Kan vi så få lidt ro.

 157. Af OrlA Guude

  -

  AF ROSA HARALD KRI STIANSEN – 4. NOVEMBER 2017 10:52
  “PS. Jeg drikker ikke. Husk jeg har jeres IP “adresse fra de gange I har brudt ind i min telefon. Det er skedt flere gange. Mvh. Rosa”

  Jada. Det fremgår tydeligt af dine indlæg.
  Kan vi så få lidt ro.

 158. Af Helge Nørager

  -

  Kilde the Gaurdian.
  Citat tidligere Premiere minister i Storbritanien.
  “The question is whether it required war in March 2003. If I am right that somewhere within the American system the truth about Iraq’s lack of weapons was known, then we were not just misinformed but misled on the critical issue of WMDs.

  Given that Iraq had no usable chemical, biological or nuclear weapons that it could deploy and was not about to attack the coalition, then two tests of a just war were not met: war could not be justified as a last resort and invasion cannot now be seen as a proportionate response.”

  Hvornår tager vi et opgør med den bande som sendte os i krig på løgne ?.
  Hvornår tager vi som nation ansvar for de forbrydere som ledte os i fordærv, og destruerede Irak. ?
  Hvornår vil jeg igen kunne se mig selv i spejlet uden at se en borger i et land som har begået krigsforbrydelser uden stille de ansvarlige for en domstol. ?

  Hvornår går proportionsforvrængningen mellem bandekonflikten i København, og tavsheden om ansvaret for løgne, om Irak krig op for befolkningen ?.

  Hvornår kommer der igen 90 anstændige folkevalgte i folketinget. ?
  For det er en skændsel og et forsøg på at dække over en stor forbrydelse at Irak kommision blev nedlagt.
  Og denne skændsel er mere grov end kan udtrykkes for de ærede medlemmer af folketinget som stemte for at hvidvaske dem selv, vidste at der er blevet brugt løgne overfor folketinget.

  Så hvornår vil der kunne samles 90 ærlige retfærdige mennesker i folketinget som har et ønske om at være ledere i en nation med god samvittighed. ?
  Og ikke en flok medløbere for mennesker der med løgne skabte krig.

  Og i den sammenhæng er bandeproblemer egentligt små.
  Og måske der går en rød tråd af dårligt karma og lige linje af handlinger fra krigens start i Irak til alle de flygtninge og indvandre problemer i dag.

  Men Danmarks offentlige holdning har været at give Dannebrogs kors og Kommandør ordner til de 90 i folketinget som startede krigen.
  Sikken en stinker og hvordan kan de mennesker holde sig selv ud mentalt ?.

 159. Af j. hANs en

  -

  Helge Nørager.
  Pas på at du ikke får psykopaten Kim Ols en til at hænge over dig.

 160. Af j. hANs en

  -

  Helge Nørager.
  Pas på at du ikke får psykopaten Kim Ols en til at hænge over dig.
  Sandheden er ilde hørt her.

 161. Af Helge Nørager

  -

  En vild drøm.
  Ordenskapitlet modtog fra hæderlige retskafne Danskere en lind strøm af Dannebrogs kors og Kommandør ordner fra de værdige modtagere.
  Med besked om at de ikke vil bære dem længere, da de er givet til løgnere som uden ansvar har gjort Danmark til angrebsnation der har indledet krig mod en selvstændig nation.

  Måske en sådanne aktion vil kunne få nogen til at genskabe Irak kommissionen ?.

 162. Af j. hAnSe n

  -

  I går kom det så endeligt, altså meldingen om at Rigsadvokaten pludseligt, alligevel godt, kunne se mulighederne for at forbyde LTF.
  Skriver Leif Donbæk.

  Nu er kriminalitet vistnok forbudt i Danmark allerede.
  Det forbud kunne man jo forsøge at håndhæve.
  De to organisationer som her kunne og burde gøre en forskel, det er politiet og skattevæsenet.
  Men den forrige VK regeringen ødelagde både politiet og skattevæsenet.
  Det havde Venstre uden tvivl sine grunde til.

  http://www.forbryderalbum.dk/

 163. Af Niels Larsen

  -

  J. HANS EN: “Udenfor det højreekstremistiske segment på disse blogs er der ikke mange som går ind for dødsstraf.”

  Det kunne skyldes, at der er en altovervejende sandsynlighed for at det vil ramme mest i netop den venstreorienterede gruppe…

  Det er jo den, der oftest griber til vold.

 164. Af J. Hanse n

  -

  AF HELGE NØRAGER – 5. NOVEMBER 2017 8:09

  Det skal du ikke regne med. Det er kun Nazi ster der hædres i Danmark.

 165. Af j. hA Nsen

  -

  Er rockerbanderne og grupper som LTF venstreorienterede?
  Er fodboldklubbernes holigans venstreorienterede?
  Er de forsømte burgøjserunger fra Nordsjælland som begår vold i forbindelse med gadekampe venstreorienterede?

  Niels Larse n.
  Du er en af dem på disse blogs som konsekvent opfordrer til at bruge vold overfor muslimer.
  Er du venstreorienteret?

 166. Af J. Hans EN

  -

  “AF J. HANSE N – 5. NOVEMBER 2017 9:14
  AF HELGE NØRAGER – 5. NOVEMBER 2017 8:09
  Det skal du ikke regne med. Det er kun Nazi ster der hædres i Danmark.”

  Nå.
  Så er psykopaten Kim Ol sen på banen med et indlæg i mit navn.
  Gad vide hvad der foregår i mandens syge hoved.

 167. Af Kristoffer Hansen

  -

  Fuck NazIslam og alle deres Suspekte slappik tysker luddere. Genindfør dødsstraffen lige nu, før vi bliver nød til at drone-bombe bøssepik hullet Nazi-broen af landkortet.

 168. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send rascist-møgsvinene hjem. Terrorist-organisationen er ikke velkommen. Føj!

 169. Af Kim Olse n

  -

  “AF KRISTOFFER HANS EN – 5. NOVEMBER 2017 9:22
  Fuck NazIslam og alle deres Suspekte slappik tysker luddere. Genindfør dødsstraffen lige nu, før vi bliver nød til at drone-bombe bøssepik hullet Nazi-broen af landkortet.”

  Det er ikke mig som skriver som Kristoffer Hans en.

 170. Af jan ulrik friis

  -

  Her til morgen fandt jeg en stålorm i døren, den kunne nemlig ikke komme videre for den havde slået en knude på sig selv…….tanken faldt sjovt nok direkte på vores folketing som også en knude på sig selv, rykker i hver sin retning til uopretlig skade for Danmark vores allesammens ve og vel………her hos mig har det nemlig nu styrtregnet i flere dage, alt kryb kommer nu ud af deres huler forsøger at slippe fri af regnen og ind i huset, denne morgen derfor også et tusindben var sluppet ind i huset, en tyk krabat på over 10 cm, når en sådan stikker føles som river man sig på et rustent søm, effecten også den samme kan give en slem infection i værste fald dødelig, derfor kort process jeg trådte dette tusindben under fode, for uden tvivel ville denne på et tidspunkt stikke mig da den er aktiv hele døgnet om jeg gav den lov at blive i huset, det er i dens natur at stikke for at dræbe……….også Danmark fyldes op med slangeyngel en dødelig gift…….det er tid at gøre kort process, men katastrofen forudsigelig, vores endeligt og nationalstaten Danmarks udslettelse, fordi vores folketing en knude på sig selv!

Kommentarer er lukket.