Forældrenes catch 22

Af Leif Donbæk 31

Nu sker det så langt om længe, forældrene kommer på banen, civilsamfundet tager ansvar – og i stedet for at juble, så skælder vi ud.

Mange, undertegnede inkluderet, har igennem årene kritiseret forældrene til bandemedlemmer for deres passivitet. Forældrene er, med rette, gang på gang blevet opfordret til at tage ansvar for deres afkoms handlinger, opfordret til at sætte grænser, og opfordret til at hjælpe myndighederne med at få styr på møgungerne.

Dette standpunkt har ikke mindst været fremme i forbindelse med den igangværende bandekrig. Her har Politi, Kommune, Stat og alle de andre vanlige aktører været på banen gang på gang, men som altid, så har vi manglet forældrene. Vi har manglet, at de, der har det primære ansvar for at møgungerne har udviklet sig til møgunger, er kommet på banen, at de har taget ansvar.

Nu er der så en række fædre, der har lyttet, og gjort hvad vi har bedt dem om. Nærmere bestemt, så er der en række fædre til bandemedlemmer, som har sat sig sammen med lederne af møgungerne, de har sagt fra, og der er åbenbart blevet lyttet, for i hvert fald så har civilsamfundet leveret, hvor myndigheder har fejlet. De har forhandlet en fredsaftale hjem.

Det er formodentligt ikke en varig løsning, det er sikkert ikke engang en midlertidig af slagsen – men det er et pusterum for beboerne på Nørrebro, og det er en anledning for at politi, gadeplansmedarbejdere og andre kan træde ind og forhåbentligt gøre freden varig.

Sært nok, så har reaktionen ikke været taknemmelighed, det har ikke været lettelse -nej, det har været massiv kritik. Angiveligt skulle det være udtryk for en klanmentalitet, udemokratisk og alle mulige og umulige andre tillægsord.

Men, undskyld mig! Hvordan i alverden kan det være en negativ ting, når forældre tager ansvar for at få styr på deres afkom? – Hvordan kan det være en negativ ting, når civilsamfundet tager opgaver tilbage og hjælper myndighederne med den nødvendige regulering – med andre ord, hvordan i alverden bliver det, at lokale fædre har hjulpet myndighederne med at stoppe bandekrigen midlertidigt, til en negativ historie?

At forældrene endeligt kommer på banen, at de endeligt tager ansvar, er da entydigt en positiv historie.

Mange snakker om, at civilsamfundet bør tage ansvar, at forældre bør tage ansvar for deres afkom, og at vi især i flygtninge- og indvandrerkredse i årtier har haft et kæmpe problem med at aktivere forældrene – og tro mig, som tidligere ansat i Københavns Kommune til at arbejde med målgruppen, så har det været en evig kilde til information. For vi kan med et massivt ressourceforbrug hive en 20 årig ud af bandemiljøet, men hvis forældrene ikke er med i processen, så har vi formodentligt allerede tabt den 12 årige lillebror.

Det har været en ond spiral. Vi er efterhånden blevet ret gode til at få fat i dem, når de er voksne, men ligegyldigt hvor meget vi fokuserer på gode skoler, SSP-arbejde, fodboldklubber, fritidsjob og alt muligt andet, så batter det brik, hvis vi ikke kan få forældrene med på at holde styr på deres unger.

Nu sker det så langt om længe, forældrene kommer på banen, civilsamfundet tager ansvar – og i stedet for at juble, så skælder vi ud. Det er decideret fjollet. Tværtimod burde vi se dette som en kæmpe mulighed – som en chance vi har ventet på i 20 år, endeligt kan vi få aktiveret forældrene.

I stedet for at hjælpe forældrene, så fanger vi dem i et catch 22 – det er decideret skadelidt.

31 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Leif Donbæk, sådan set et glimrende indlæg – som jeg godt kan følge og forstå. Personlig tror jeg bare, at danske skatteydere – helt generelt – er pisse hamrende trætte af at lægge ryg til en flok uduelige og ugidelige udlændinge, der tilsyneladende ikke vil Danmark noget godt. Diverse udenlandske bander behøver Danmark vel ikke ligefrem at importere? Det ragelse har vi rigelig af i forvejen!

 2. Af j.. haNse n..

  -

  Nu sker det så langt om længe, forældrene kommer på banen, civilsamfundet tager ansvar – og i stedet for at juble, så skælder vi ud.
  Skriver Donbæk.

  DF, V og K har siden 2001 gjort alt, hvad der var muligt for dem, for at ødelægge enhver mulighed for integration.
  Lige siden Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001.
  Deres dagsorden var at stigmatisere muslimerne. At håne, spotte og latterliggøre dem.
  Disse sorte kræfter ville hade enhver fredelig situation.
  De lever og ånder for konfontration, had og mistænkeliggørelse af alle gode hensigter.
  Derfor skælder de ud Donbæk.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Af j.. haNse n.. – 13. november 2017 17:17, please giv stiften i den gamle plade et spark til næste rille. Ulidelig ensartet propaganda shit 🙁

 4. Af j. haNse N

  -

  AF JAN PETERSE N – 13. NOVEMBER 2017 17:30

  Hvad med dine tvillingetårne?
  Noget nyt og epokegørende?

 5. Af Flemming Lau

  -

  Leif Donbæk.
  Kritikken går da på at forældrene ikke har været deres ansvar voksent…! Forældrene prøver bare at dække deres subkultur i samfundet af. Hvis der var noget gods i de forældre, gik de til politiet, hver gang deres krimminelle poder overtræder loven. Og kan man begynde at motiv forske på det…!

 6. Af libertybetty soerensen

  -

  Giver op…Langt sagligt indlæg i fifleriet…

 7. Af Jan Petersen

  -

  9/11 og tårne – no, same old sad story, fake shit 🙁

 8. Af o h

  -

  Den svenske regering er domineret af kommunister, feminister og radigale pladderhumanister. Derfor er Sverige nu et sygt og blodigt samfund med galehusagtige forhold i de fleste byer og landdistrikter. Mordraten er skyhøj, og røvere, vanvidsbilister,
  brandstiftere, voldtægtsforbrydere og mordere terroriserer befolkningen. Regeringen foretager sig intet, og medierne fortier hvad der foregår.

 9. Af o h

  -

  Merkels migrant crisis, one year on, what next, er to meget oplysende film. (black pigeon speaks)…..se også “why women destroy families, nations and civilisations”. Bogen “Det store opgør” om 1. verdenskrig kan også anbefales.

 10. Af Jan Petersen

  -

  Skal vi nu også plages af svensker problemer på den her blog? Laver politisk korrekte danskere – og visse udlændinge – ikke nok problemer for sig selv – og Danmark . . . . i Danmark 🙁

 11. Af o h

  -

  Jan p (hvis det er dig?): Hvorfor vil du ikke lære af svenskernes erfaringer med den altødelæggende og dødbringende pladderhumanisme? Der udgiver sig for at være humanisme, selvom den kun fører til vanvid, elendighed, forbrydelse, terror og massedød. De radikale svenske politikere står jo i blod til knæene.

 12. Af j.. haNS en..

  -

  Der synes at være et par misforståelser.
  Våbenhvile eller ej.
  De bandemedlemmer som har begået kriminalitet skal naturligvis retsforfølges.
  Hvis politiet ellers kan afse tid til at efterforske sagerne.
  V og DF har jo forflyttet de fleste af dem til en yderst vigtig beskæftigelse i grænseområderne.
  Vist noget med at vinke venligt til personer som har været i Tyskland for at forsyne sig med øl.
  Så ganen kan læskes behørigt.

 13. Af o h

  -

  Som enhver selv kan konstatere, er regeringen/borgen ved at ødelægge Danmark. Postvæsnet, skattevæsnet, forsvaret, velfærden, sundhedsvæsnet, retsstaten, lov og orden, familieværdierne og meget mere ligger nærmest i ruiner. Og politikernes flertal forærer gladeligt vores land, byer, penge, kvinder, boliger, arbejdspladser, pensioner, privatliv, sikkerhed, fred og fremtid væk til EU og fremmede folkeslag. (læs selv aviserne, og bøger om 1. og 2. verdenskrig) (næste europæiske krig kan blive endnu værre)

 14. Af Jan Petersen

  -

  “De bandemedlemmer som har begået kriminalitet skal naturligvis retsforfølges.
  Hvis politiet ellers kan afse tid til at efterforske sagerne.”

  Jeg har bestemt stor respekt for det danske politi. MEN, hvad skal politiet gøre, hvis ingen vidner melder sig – når “barbarerne” myrder hinanden indbyrdes?

 15. Af Ibrahim Muhammad

  -

  Den falske socialist,, nægter at bringe socialistiske indlæg…

  Fortæller alt nødvendigt!

  Kun falske socialister får en blog i berlingske..Ikke rigtige Danske socialister..

 16. Af Ibrahim Muhammad

  -

  Mvh Li.sb.e….th sør..en.s…en…

  H.a h.a…

  Lan…gt indlæ.g i fif.leriet…

 17. Af Jan Petersen

  -

  Leif Donbæk, i samme øjeblik din blog bliver ramt af “fake shit”, går kommentar sporet dødt. Ingen gider fakes 🙁

 18. Af .....l....................................... ....s...........................

  -

  “Vi har manglet, at de, der har det primære ansvar for at m.øgunge…rne har udviklet sig til mø.gun.ger, er kommet på banen, at de har taget ans.var.”

  Den fals.ke soc.ialist, ved udmæ.rket godt at at borge.rlige pen.gekrim..inalitet står bag arm.od, blue collar-no collar krimina…litet…Han har ikke ans.tænd.igheden til at skrive om det mest diskuteret spørgsmål i verden lige nu, Den nyeste skat.tesagssv.indel….Du er en us.sel bo.rge.rlig kø.bt kø.t..er…Du ønsker blot at skyd.e sky.lden på ind.van.drer..ikke dem der forårsaget selvsamme, de bo.rg..erlige der in..dførte dem, og ikke be.taler d.eres ska…tter…

  Hvis du derim.od havet sag.t at Da.nmark burde indfø..re en str.am indva.ndringspo.litik, kunne vi diskutte.re…Naturli.gvis er den fals.ke soci.alist ikke interresseret i den diskuss.ion..Ville være an.ti-bor.ger..lig, og han vil blive f..yr.et fra sin B…. blog med det samme…

  At kun indva.ndrerbør.n er afk.om, og ikke borgerl.ige børn, er en om.mer også..
  Der burde opf..øres ghet.toer i gent.ofte i 5oo meters h.øjde, for at den bo.rgerl.ige elit.e der indf..ørte dem forstår deres omkos…tni.ger..Men du fly.tter uden tvivl selv snarest til Gen.tof.te..Såvel som hopp.er i se.ng med S, for derefter Danmarks mest korru.pte parti Ven.s.tre…

  Der er ingen tvivl om at ind.før.elsen af indvan.drer til DK har været kat.astrof.elt…V.okset selv op i 70érnes Danmark i hovedstadsområdet..Hoveddøren var aldrig låst dengang. Der var så godt som ingen in.dbrud. Islæ.ning……e-som andre Skand..inavere skal også med i reg.nstykket…På læ.ge-tand.læge st.udiet er en tredj.edel af de stu.derende d.erfra-som isl.a…nd, mens alle unders.øgelser viser at vi kommer til at mangle Da.nske an..satte der, og altså må ansatte disse fre.m.mede, til høj.e D…anske lønni..nger, langt høj.ere end i deres hje….mlande…

  V.K….O mere end fordo.blet indva.ndrera.ntallet til DK over lo år, end lo året før..Sc..hlu.ter startede det, Den nuvære.nde har alle tiders indvan..drerekord..

  Tak forbry.deris.ke indv.an.drervenlige D..F! D…F ved man hvor man har, i den bo.rgerlige lom.me…Ligesom Nye Bor.g.er.ige…

  Den fal.ske social.ist spri.nger uden tvivl snare.st ud der? På den anden side, måske er han en so.cia.list der ønsker en stra.m indva.ndringspo.litik over hele fløje.n som underteg..nede? 🙂 Tv..ivler..Men er absolut plads til et sådant pa.rti i Dan.sk politik.. Og vil være den første til at stemme der.

 19. Af .....l....................................... ....s...........................

  -

  Ny kommentar i filteret igen?

  Fake news , konspirationsteoretikere uden nogen mening overhovedet taget , som JP i Pattaya, går lige direkte igennem filteret…Ingen frygter en tåbe, eller medløber, mm. han er bevæbnet..Og det er Jan ikke intellektuelt ihvertfald…Relatere aldrig til emnet, som der står i emnet at man skal..

 20. Af .....l....................................... ....s...........................

  -

  Jan kan får enhver ligegyldig kommentar på…

  Formentlig ansat af Berlingske tidende selv? Ingen andre kan have en interesse i en så ligegyldig debat?

 21. Af .....l....................................... ....s...........................

  -

  Er åbenbart nu hvorledes preb.en og jan.s 3 linier tå.belige in.dlæg går lige direkte igennem, med perso.nangreb..Mens i dybden borgerlige angreb aldrig vises. .

 22. Af Niels Andersen

  -

  Sikke en gang socialistisk og kulturelitært vrøvl.

  Tror du virkelig, at de muslimske forældre er kommet på banen? Dette er blot et sørgeligt udtryk for det muslimske parralelsamfund. De lever i deres egen verden efter egne regler, værdier og normer, som ikke er forenelige med vores.

 23. Af Rosa Harald Kristiansen

  -

  Leif Donbæk er dit indspark ikke lidt for naivt. “Fædre” og bandemedlemmer har forhandlet om fred parterne imellem i flere måneder. Det vil sige “fædrene” har haft indsigt i “sønnernes” kriminalitet i mindst tre måneder. Der er begået drab i denne periode. Hvordan kan Leif Donbæk og Sisse Marie Welling være ligeglade med på hvilken baggrund freden er kommet i stand? Ved at “fædrende” har indvolveret sig i sagen og kendt forholdene, bærer de et vist ansvar for den kriminalitet og de drab, der er blevet begået i den periode, de var involveret. Accepterer vi ikke derved en parallel lovgivning, hvor et hold “fædre” filterer og evtuelt tibageholder oplysninger om kriminalitet og er med til at bestemme hvad der er kriminelt og hvad ikke? At evt. våbenhvile er kommet i stand i moskeen på Dorotheavej og i samarbeje med Islamisk Samfund er i hvert fald tankevækende. Lærer disse unge kriminelle nogen sinde at tage ansvar for deres handlinger, hvis “far” skjuler “sønnens” kriminalitet. For nogle af disse unge “sønner” er først og fremmest groft kriminelle borgere i Danmark og et fåtal af dem mordere, derefter er de muslimer. Skal der gælde andre love for dem, end for andre borgere i landet? Af førnævnte grunde mener jeg at “fædrenes” indvolvering er problematisk, rent politiefterforskningsmæssigt og juridisk..

 24. Af Libertylebber sor ensen

  -

  Ansat i Berlingske tidende sig selv? Ingen andre kan haver en interesse i en så livligyldigt debat? Men havet snart sagt allerede forulembet visse andre uden smålig skelnen til faktuelt.
  For contrails mod white collar pengeudbytning af magtmonopoler.
  Føj!

 25. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Såvidt, jeg har forstået, så har bandemedlemmernes forældre ikke opfordret dem til, at indstille deres ekstremt lukrative, kriminelle forretninger.

  Tværtimod, så har de kun bedt deres kriminelle børn om, at stoppe med at skyde på hinanden, fordi det tvinger politikere og myndigheder til, at rette opmærksomheden mod deres kriminelle aktiviteter.

  Skyderierne er måske stoppet for denne omgang, men banderne fortsætter deres kriminelle aktiviteter, og vokser, og bliver stadigt stærkere.

  Vi har brug for noget, der minder om den amerikanske lov mod organiseret kriminalitet – en slags RICO-act, hvis den organiserde kriminalitet skal stoppes, før den er blevet for stærk til, at den kan stoppes.

 26. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Disse fædre der påstår , at de har forhandlet en våbenhvile på plads, mellem revaliserende bander, i en moske, er lige så skyldige kriminelle som deres afkomme, da de jo har haft eller har ansvaret for afkommets opdragelse, eller mangel på opdragelse, og burde behandles som det udskud de er!
  Brug alle samfundets sanktionsmidler, som eks. hvis hvis der er kriminalitet i familien, så smid dem ud fra deres bopæl, fratag dem understøttelse fra det offentlige, undersøg politimæssig om de har haft kendskap til deres afkommes våbenbesiddelser/hashhandel/kriminalitet, osv. og bestraf dem for beviseligt kendskab unden, at de har anmeldt dette til politiet!
  Samfundet skal ikke finde sig i en flok importerede lømler udfører kriminalitet i Danmark, hvor de i stor udstrækning lever af offentlige midler, sammen med deres familier!
  Mvh.

 27. Af j. hanSe n

  -

  Når private kan mægle i de utallige rockerkrige.
  Så kan der sikkert også mægles i bandekrigene.

 28. Af Henrik S

  -

  Leif Donbæk
  Du er blind – akkurat som de fleste danskere incl. Politikerne.
  Dem du kalder møgungerne er ikke født sådan!!!!
  Nogen har lært dem at være møgunger.
  Hvem tror du ?
  Skolelærerne ? Deres danske kammerater?
  Deres søstre?
  Hvis vi bruger udelukkelse metoden , kan det kun være deres forældre , der har indgydet dem deres foragt for alt dansk .
  Bander , vold , kriminalitet , mord mm er blot en reaktion på denne indlærte foragt for andre mennesker (danskere).
  Hvordan kan du så tro at disse forældrene skal kunne rette op på det , efter at de i hele børnenes barndom har indgydet dem foragt for alt dansk incl . Dansk kultur?
  Der er desværre een vej tilbage for disse “møgunger”
  Der er kun den hårde måde – der er ingen anden vej tilbage .Det har deres forældre ødelagt for dem og samfundet ved at være alt for eftergivende overfor lortet islam.
  De er fortabte og ikke i bibelsk forstand , men uigenkaldeligt.

 29. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  “Nogen har lært dem at være møgunger.”

  Alle erfaringer viser, at børn, der får tæv derhjemme af deres forældre, langt oftere selv bliver voldelige – og kriminelle.

  Det er et desværre faktum, at børn af muslimske indvandrere langt oftere får tæv af deres forældre, end andre børn i Danmark gør, og det er oplagt, at gå ud fra, at det er den primære årsag til, at de både er mere voldelige og kriminelle, end andre unge i Danmark er.

  Yahya Hassan er med andre ord langt fra den eneste andengenerationsindvandrer, der har fået et forkvaklet forhold til vold, netop fordi han blev opdraget på den traditionelle, muslimske vis, hvor det er tilladt at tæve ulydige børn – og koner.

 30. Af Jan Johansen

  -

  Det er fuldstændig sindssygt, det her. Nu skal vi være taknemmelige over, at en gruppe forældre til nogle af bandemedlemmerne har taget initiativ til, at vi almindelige mennesker på Nørrebro og andre betændte steder måske nu er fredet en måneds tid. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor har disse forældre ikke for længst taget ansvar for deres børn og unge? Havde de gjort det i tide, havde vi ikke haft en så uholdbar situation blandt nogle af deres unge i dag. Det er ikke bare sindssygt. Det er totalt forrykt, og det skal stoppes med alle tilråde stående midler. Er det ikke nok her og nu, må vi ha’ skærpet sanktionsmulighederne yderligere. Det er nok den eneste farbare vej, vi kan tilbyde i dag, men på sigt kan vi kun håbe på, at alle nuværende og kommende forældre vil påtage sig det fulde ansvar for deres børns og unges opdragelse. Det vil der være positiv perspektiv i.

 31. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Man kommer heller ikke udenom, at volden også skyldes et komplet forkvaklet æresbegreb, hvor det smukke begreb “ære” er vendt fuldstændigt på hovedet, i forhold til den almindelige danske moral.

  Der er ingen, der er mere æresløse, set ud fra et civiliseret perspektiv, end kriminelle og voldelige “mænd af ære”.

Kommentarer er lukket.